Boekbesprekingen

Boekennieuws van Donna

Het zwakkere geslacht? 
In de literaire wereld is er deze dagen protest aangetekend tegen de ondergeschikte positie van vrouwen. Er wordt gesproken van de (eeuwenlange) achterstelling van vrouwen bij het opnemen van publicaties.
In de Wereld van Osho is hier totaal geen sprake van. In de USA, in de Commune te Oregon, werden de meeste leidende posities door vrouwen vervuld. Osho noemde deze aanpak van hem ‘Slechts een kleine compensatie…’ van wat er in het verleden aan achterstelling van vrouwen plaats gevonden heeft.’ Osho geeft in zijn boek ‘The Book of Women’ nog verder blijk van zijn visie ten opzichte van de positie van de vrouw en van het vrouw-zijn.

‘Het is geen zwakte, het is verfijnd zijn; het is zachtheid waarvan jij denkt dat het zwakte is. Het woord ‘zwakte’ betekent dat je het evalueert. Je ego evalueert het, veroordeelt het – dat dit iets verkeerds is dat je zwak wordt. Het ego ziet zachtheid altijd als zwakte. Daarom zijn vrouwen door de eeuwen heen als het zwakke geslacht opgevat. Het is niet waar, het is gewoon vals. De vrouw is de sterkere sekse maar ze is verfijnd, dat is waar. En nu bewijst biologisch onderzoek dat. Vrouwen leven vijf jaar langer dan mannen: hun gemiddelde leeftijd is vijf jaar hoger. Meer vrouwen draaien door dan mannen, het dubbele aantal. Meer mannen plegen zelfmoord dan vrouwen, het dubbele aantal. Meer mannen hebben aanleg voor ziekte; vrouwen hebben meer weerstand tegen ongemak en ziekte dan mannen. Vrouwen zijn in staat om langer pijn te verduren dan mannen. 
Denk alleen eens aan het leven schenken aan een kind of een kind negen maanden in je buik hebben en dan de last die kinderen jarenlang bezorgen. Alleen een vrouw kan dit allemaal verdragen. Zij heeft een kracht die totaal anders is. Zij heeft dan misschien geen spierkracht maar spierkracht is niet de enige manier om kracht te beoordelen. De meer diepgaande manier om kracht te beoordelen is het vermogen om ziekte te weerstaan, de dood, het vermogen om pijn te verduren, het vermogen om in leven te blijven ondanks alles wat tegen het leven gericht is, de capaciteit om gezond te blijven in de hele ongezonde wereld.’
Uit: Osho, The 99 Names of Nothingness.

Uiterlijke rijkdom brengt geen geluk, Steve Jobs als ervaringsdeskundige. 
Rijkdom staat niet gelijk aan in welzijn verkeren. In toenemend aantal beginnen mensen zich te realiseren dat zonder innerlijke rijkdom, zonder het soort bronnen die niet voor geld te koop zijn, uiterlijke rijkdom heel weinig te zeggen heeft. Een actueel voorbeeld hiervan is Steve Jobs, de mede-eigenaar van het Apple concern die het tot miljardair gebracht had. Enkele jaren geleden stierf bij op 56-jarige leeftijd aan een vorm van kanker en kwam op zijn ziekbed tot de volgende inzichten.
Op zakengebied had hij de absolute top bereikt en hij werd vooral door anderen als zeer succesvol gezien. Maar het leven naast zijn werk gaf hem zelf weinig vreugde. Aan de rijkdom waarin hij verkeerde was hij gewend geraakt. Alles was voor geld te koop, hij kon iedereen inhuren maar niet iemand om zijn ziekte te dragen. Hij geeft verder aan hoe betrekkelijk het is om bezit te hebben, een horloge van $300 of van $30 dollar, vertellen je allebei hoe laat het is. Zijn boodschap is: werkelijk innerlijk geluk is niet afkomstig van de materiële dingen in deze wereld. Hij verklaart dat hij tijdens zijn ziekte het meeste had aan: zonlicht, rust, oefeningen doen, dieet, zelfvertrouwen en vrienden.
Helaas heeft meditatie geen deel uitgemaakt van zijn leven.


Osho geeft aan: ‘Meditatie opent de deur naar innerlijke rijkdom. En de uiterlijke rijkdom is alleen een valse vervanging: ze houdt je in een soort van illusie dat je rijk bent. Diep van binnen blijf je arm want de uiterlijke rijkdom kan je innerlijke wereld niet veranderen. Als je arm bent in een hut, ongelukkig in een hut, zul je ook arm en ongelukkig in een paleis zijn. Het paleis kan je ellende niet veranderen, het heeft niets met je ongelukkig zijn te maken. Je ellende kan alleen veranderen door innerlijke transformatie.”
Osho, Just the Tip of the Iceberg, Talk #21.
In het Nederlandstalige Oshoboek ‘Geluk, eer en ambitie , wat is de ware betekenis van geluk?’ is meer over dit thema te lezen. Het is verkrijgbaar als paperback en als e-book.

Gameverslaving: slaaf van de mind

Gameverslaafd zijn betekent ‘onderdanig zijn aan de mind’.
De World Health Organisation erkent vanaf 18 juni gameverslaving als een officiële verslaving. Maar erkennen betekent niet dat ook begrepen wordt hoe verslaving in elkaar zit. De 15-jarige Raoul doet voor de NOS zijn verhaal: Afkicken omdat je te veel gamet: ‘Ik vergooide mijn leven’. Het gamen had hem volledig in zijn greep. Hij ging zelfs tot diefstal over om geld voor extra game opties te hebben. Verder geeft hij aan: ‘Mijn hersens zeiden je moet doorgaan met gamen, stoppen mag niet.’ In Osho’s visie wil dit zeggen dat de mind de baas over je geworden is, de meester. En dat kan niet anders dan tot problemen en vastlopen leiden. In dit geval uitte het zich in gebukt gaan onder een gameverslaving, maar het betreft uiteraard elke verslaving. Gelukkig heeft Raoul de verslaving achter zich kunnen laten door een afkickprogramma in een verslavingskliniek te volgen. Hij zegt: ‘Ik heb een bepaalde controle over het gamen gekregen. Ik heb niet meer het idee dat het moet.’


In Osho’s visie is de mind de wortel van het probleem. Je kunt namelijk wel controle over iets krijgen en uiteraard is dat fijn. Maar het volgende kan zich toch ook weer aandienen. Het gaat er om de mind te leren gebruiken waarvoor hij bedoeld is. De mind is bedoeld om ons te dienen en niet om meester over ons te zijn. Het gaat erom ‘voorbij de mind’ te komen. En die situatie van ‘voorbij de mind’ bereiken we door meditatie, door de waarnemer te zijn van wat er zich afspeelt en steeds stiller van binnen te worden.

Dit proces wordt beschreven in ‘The Mind a Beautiful Servant a dangerous Master’. De mind, mooi als knecht, gevaarlijk als meester. Het is een deel van het boek Satyam Shivam Sundaram, verkrijgbaar als e-book.

Eén meester is genoeg

‘Eén meester is genoeg en duizend-en-een mentors zijn niet genoeg. Mentors zijn leraren, het zijn trainers. Een meester is geen leraar, hij is geen mentor en hij is geen trainer. De functie van de meester is om aanstekelijk te werken – het is geen onderricht, het is aanstekelijk zijn. Hij onwijst je niet in iets. Hij creëert eenvoudig een energieveld rondom je, hij omgeeft je en in die energie rondom begint er iets in je te resoneren. Dat is intuïtie.
De leraar is afhankelijk van onderricht (tuition), hij onderricht je. De meester is afhankelijk van intuïtie. Hij creëert een situatie. In die situatie begint er iets in je op gang te komen wat daarvoor niet zo was, dat is alles. Maar hij geeft je niets. Hij is een katalysator.

Hij geeft je alleen dat wat je al hebt, en al vanaf het begin, maar je was je er niet meer bewust van, je was het vergeten. Hij herinnert je eraan. Hij provoceert iets in je dat in slaap is. Hij graaft een bron in je – maar het water is van jou! Hij breekt, blaast dingen op en brengt zaken aan het wankelen, maar wat er opwelt is van jou, helemaal van jou.
Hij geeft je je eigen wezen.’
Osho: The Perfect Master.

De lezingenserie The Perfect Master is momenteel als audioboek verkrijgbaar bij osho.com,

Boekennieuws van Donna

‘The Discipline of Transcendence’, een welbekende klassieker van Osho in 4 delen, is geleidelijk aan opnieuw uitgegeven in de vorm van 4 bijzondere reprints. Elk deel heeft nu een eigen titel en voorop alle 4 boeken prijkt de schitterende afbeelding van ‘the Swan on its Flight’. Uiterlijke en innerlijke schoonheid vinden hier hun realisatie. 


Deze boeken zijn op dit moment verkrijgbaar in het Osho International Meditation Resort en te bestellen bij Amazon.com. 
De titels zijn: 
Deel 1. Finding Your Own Way.
Deel 2. Moving into the Unknown.
Deel 3. LearningHappiness.
Deel 4. Dancing in the Breeze.

Zelfmoord

‘Als je je weer eens suïcidaal voelt… ga dan je leven vieren en leven op je eigen manier.’


Recentelijk is de wereld opgeschrikt doordat een aantal relatief bekende mensen een einde aan hun leven hebben gemaakt. Vanuit een diep inzicht geeft Osho antwoord op een zeer persoonlijke vraag betreffende de kwestie zelfmoord.
‘In deze neurotische wereld word je, als je gezond, sensitief, intelligent bent, vanzelf gek of je kan niet anders dan een einde aan je leven maken – of je moet wel iemand worden die mediteert, een zoeker.’ 
Dit e-book uit de serie ‘Osho Solutions’ is een voorbeeld van hoe moeilijk lijkende kwesties, die gewoonlijk een soort hulpeloosheid in mensen creëren, omgedraaid kunnen worden naar een ongelofelijke mogelijkheid voor persoonlijke groei.

‘Het verschijnsel dood is een van de meest mysterieuze en dat is ook het geval met het fenomeen zelfmoord. Bepaal niet vanuit de oppervlakte wat suïcide is. Er kan van alles aan de hand zijn. Zoals ik het zie is dat mensen die zelfmoord plegen in deze wereld heel intelligent zijn. Vanwege hun sensitiviteit, vanwege hun intelligentie, vinden ze het moeilijk om in deze neurotische wereld hun weg te vinden.’
Uit: Osho: The Heart Sutra #4.
 

Boekennieuws van Donna

Fear, Understanding and Accepting the Insecurities of Life.
Angst, over het Begrijpen en het Accepteren van de onzekerheden van het Leven.
In het Boek ‘Fear’ gaat het over: Wat is angst eigenlijk? Osho geeft aan, dat angst geen substantie heeft, maar dat het zoiets is als een schaduw. Het lijkt dus een fenomeen van niet zo grote invloed te zijn, maar dat is het vaak wel. Angst op zichzelf boezemt mensen angst in. “Mensen zijn banger voor angst dan voor wat dan ook”, geeft Osho aan. Want een onverwachte hele harde klap of een struik die in het donker tot leven lijkt te komen, doet je schudden op je grondvesten. En dat is nog niet alles, want je houdt er vaak nog een kater aan over ook. Het is een ware nachtmerrie die je doormaakt met alles wat daarbij hoort zoals rillingen, hevige transpiratie en veranderingen in je ademhaling.
Op zich heeft angst geen potentie, legt Osho uit, het heeft geen macht over je. Het is alleen maar zo, dat je erin wilt geloven. Je bent gewoon niet bereid om in je innerlijke diepte te gaan en je eigen leegte onder ogen te zien.

 
 
Silence, the message of your being.
Stilte, de boodschap van je wezen.
‘Only those who know what silence is can approach the ultimate truth. Nobody has brought anybody else to the truth, and nobody can bring himself to the ultimate truth unless he knows what silence is.’   Osho
‘Alleen zij die weten wat stilte is, kunnen de uiteindelijke waarheid benaderen. Niemand heeft ooit iemand anders bij de waarheid gebracht en niemand kan zichzelf bij de ultieme waarheid brengen tenzij hij weet wat stilte is.’   Osho
Deze toespraken zijn door Osho gehouden tijdens een meditatiekamp en het gaat daarbij dus uiteindelijk ook om pure stilte. De manier waarop Osho Stilte bij de ‘alsmaar pratende’ mens weet te bereiken, is door humor en aanstekelijke verhalen. Het geraakt worden hierdoor en de lach die opborrelt leiden tot overgave aan totaal leven in een harmonieuze relatie met ’t Bestaan. Zo kom je tot de diepere laag van stilte en word je open voor meditatie.
Het gaat om Agnosia, een staat van zijn die ‘voorbij alle kennis van buitenaf gaat’, om een Levende Stilte. Van de door Osho gepresenteerde ‘geleide meditaties’ tijdens het meditatiekamp krijgen we ook het een en ander mee in dit boek Silence.


 
The Magic of Self-Respect, Awakening to Your Own Awareness. 
De Magie van Zelfrespect, Het Ontwaken tot je eigen Bewustzijn.
Er was een dag dat we onszelf echt kenden. Voordat we deel werden van een maatschappij, cultuur, een beschaving, was dat het geval. Dat is de reden dat mensen denken dat hun kindertijd de mooiste tijd van hun leven was. Als je terug-kijkt, dat wil zeggen: opnieuw kijkt, zul je de plek vinden waar je jezelf kwijtraakte. Dat moment is een moment van verlichting. In dit boek toont Osho hoe we los kunnen komen van onze oude patronen ten gunste van een nieuwe en voedende drie-eenheid van ‘getuige zijn, bewustzijn en alertheid’.

Boekennieuws van Donna

1. The Rebellious Spirit. 
‘De rebel is iemand die leeft vanuit zijn eigen licht, zijn weg gaat volgens zijn eigen intelligentie. Hij creëert zijn pad terwijl hij het bewandelt.’ Osho.
Over de spirit die verborgen ligt onder onze sociale conditionering. Het betreft de herdruk van een boek dat lange tijd uitverkocht was. Osho’s visie vindt zijn basis in rebellie. De rebel schopt niet tegen de gevestigde orde aan. Hij transformeert zichzelf en het gevolg is vaak, dat de naaste omgeving mee verandert. En dit kan vervolgens een alsmaar weidser karakter krijgen.

2. Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic.
‘Alleen als je een geboren lastpak bent, kan de Boeddha in je groeien.’ Osho.
Het boek Autobiography is het resultaat van het afluisteren en bekijken van videotapes met Osho’s woorden die in totaal vijfduizend uur in beslag hebben genomen. In deze Engelstalige biografie staat het een en ander over Osho’s levensloop, waarbij alles dus door hem zelf verteld wordt, maar vooral ook veel over zijn levenswerk: de geboorte van de Nieuwe Mens.
Osho is vaak gedwarsboomd bij zijn levenswerk. Je kunt dan ook lezen welke negativiteit en beschuldigingen hem ten deel zijn gevallen. Verder is er in dit boek een katern opgenomen met heel mooie foto’s van Osho, foto’s uit de verschillende periodes van zijn meester-zijn. Het boek is in Nederland te bestellen.

3. The Hidden Harmony, lezingen over Heraclitus.
‘Niets is, alles stroomt. Alles neemt nieuwe gedaantes aan, vormen, namen en alles vloeit van het een in het ander.’ Osho.
Deze Osho klassieker is nu in een prachtige exotische herdruk verschenen. Oppervlakkig gezien kunnen de dingen er verstoord uitzien. Maar tegengestelde zaken brengen harmonie. Zo kan er uit een vraag en antwoordspel, iets wat Osho in zijn talloze discourses laat zien, een prachtige samenhang tevoorschijn komen.
Heraclitus is ook de wijsgeer die het bestaan van processen benadrukt. In plaats van over ‘tree’ zou men over ‘tree-ing’ moeten spreken, omdat een boom in ontwikkeling is. Dit veranderlijke element vind je terug in Heraclitus’ uitspraak: ‘Alles stroomt, niets blijft’.

 

Depressie, een opstap naar geluk

Dit boek van Modita van Zummeren heeft als ondertitel ‘met bewustzijn voorbij depressie’ en is opgedragen aan Osho en Meera Hashimoto.
 Eenderde van de mensheid maakt in zijn leven één of meerdere depressies door. De Westerse behandeling daarvan is vaak een vorm van therapie die aanspraak maakt op het denken en/of het voorschrijven van antidepressiva.
Modita van Zummeren heeft – zowel als arts als tijdens haar eigen depressies – ondervonden, dat deze behandeling in de meeste gevallen niet werkt.
In dit boek beschrijft zij hoe ze door middel van bewustzijn definitief uit haar depressies is gekomen. Het boek bevat handreikingen om depressie zonder antidepressiva en met bewustzijn te overwinnen, onder andere: Acceptatie van de depressie, Familie Opstellingen, de Actieve Meditaties van de Oosterse Mysticus Osho, Lichaamsgerichte Therapie en het vinden van passie in het leven.


Verkrijgbaar bij bol.com en in boekhandels vanaf 7 september. 
Boekpresentaties:
7 sept 19.00 in bibliotheek de Witte Dame, Emmasingel 22 Eindhoven.
21 sept op meditatiedag in Wajid, Prins Hendrikplein 1 Den Haag.
14 okt 15.00 in Osho Mevlana, Pijnackerstraat 7 Amsterdam.


 
Modita (1962) is (niet meer praktiserend) arts en begeleidt sinds 1995 meditatie cursussen, meditatieve therapieën en stilte meditatie weekenden in de natuur. Vanaf april 2019 zal zij ook familie opstellingen gaan geven.
Ze werkt op een laagdrempelige, enthousiaste manier, met wijsheid en vanuit een warme interesse in haar medemens.
www.genietenvanmeditatie.nl
info@genietenvanmeditatie.nl

Boekennieuws van Donna

Learning to Silence the Mind
over de moeilijkheid om de mind ‘uit te schakelen’ vanuit de mind;
meditatie is hiervoor het geëigende middel.
 

The Book of Children
over het ondersteunen van de vrijheid en de intelligentie van een nieuwe generatie.
 

 
Into the Void
begrijp je boosheid, je zorgen, je spanningen, je slapeloosheid –
waarom en hoe deze zich voordoen en hoe ze overwonnen kunnen worden.


 
Een recente publicatie van Osho’s ‘early works’, pas geleden in het Engels uitgebracht, inhoudelijk zeer actueel.
Osho toont aan dat de mens zoals hij nu is, gewoon ziek is. Door samenwerkende krachten van geneeskunde en meditatie dient hiervoor een complete wetenschap te ontstaan. Catharsis is een noodzakelijk onderdeel van moderne methodes van meditatie.
Catharsis zorgt ervoor dat je je agressie, die iedereen heeft, systematisch kwijtraakt, niet door haar op anderen af te reageren maar in de leegte, in de open ruimte, ‘into the void’. Het resultaat is dat dan alles verdwijnt.
‘Wanneer de mind geleegd wordt van verdrongen zaken en gewoontes, zal het ‘getuige zijn’ gemakkelijk kunnen plaatsvinden.’  Osho
 

Boekennieuws van Donna

Nederlandse Osho boeken worden steeds schaarser en daarom is het prettig dat een aantal nieuwere boeken als e-book verkrijgbaar is. Omdat er geen overeenstemming is over het format waarin e-books verschijnen, zijn deze niet overal en via gangbare kanalen te bestellen. Bij de volgende links is er een mogelijkheid om direct tot bestelling over te gaan.

Mindfulness in de moderne wereld.
Over het belang ervan om meditatie onderdeel van je leven te maken.                

Vrijheid, Bestemming en de Ziel.
Over de zin van het leven.

Leven op je eigen Voorwaarden.
Over de weg naar steeds meer vrijheid. 

Geluk, eer en ambitie.
Over wat de ware betekenis van succes is.