Boekbesprekingen

India, de zoektocht naar waarheid

India My Love, Fragrance of a Golden Past.
Er is een prachtige nieuwe herdruk van ‘India My Love’ uitgekomen. Deze is uitgebracht door Divyansh Publications en bevat een aantal nieuwe kleurenfoto’s extra. Het boek is een echte aanrader voor wie een geheel andere kijk op India wil krijgen dan veelal door de media gepresenteerd wordt.

India My love is een ‘Mystery Tour’. Onze gids op deze reis is Osho, een man met een buitengewone gave om verhalen te vertellen en een mysticus die een unieke eigentijdse frisheid geeft aan de vertellingen uit India’s gouden verleden. Hij introduceert bedelaars en koningen aan ons, wijzen en dwazen, minnaars en strijders, kunstenaars en geleerden en ze komen allemaal in het boek tot leven, terwijl ze het betoverde landschap van een India verlevendigen dat zelfs vandaag de dag doorgaat met de zoeker en de avonturier in ons allemaal te intrigeren. 
India betreft niet alleen geografie of geschiedenis. Het is niet alleen maar een natie, een gebied of zomaar een stuk land. Zij betekent iets meer: zij is een metafoor, poëzie, iets wat onzichtbaar is maar heel voelbaar. Er vibreren in India bepaalde energievelden die geen enkel ander land kan claimen. 
Gedurende bijna tienduizend jaar hebben duizenden mensen de ultieme explosie van bewustzijn bereikt. Hun vibratie is nog altijd levend, hun invloed zit in de lucht; je hebt alleen een bepaalde perceptie nodig, een bepaald vermogen nodig om het onzichtbare te ontvangen dat dit vreemde land omgeeft. Het is merkwaardig, omdat het alles opgegeven heeft voor maar één enkele zoektocht, de zoektocht naar de waarheid.

Osho geeft ons door dit boek India My Love inzicht in wat de betekenis van India van oudsher is. Hij zegt: India is, wonderlijk genoeg, het enige land in de hele wereld dat al haar talenten heeft gewijd aan een geconcentreerde inspanning om de waarheid te ZIEN en om de waarheid te ZIJN. Zo heeft India geen enkele grote wetenschapper voortgebracht. En dat was niet, omdat er geen genie in India te vinden was. Nee! Het kennen van jezelf: dat vond men, van oudsher, belangrijk.

Pritish Nandy, journalist en TV personality: 
‘Weinig mensen hebben India begrepen zoals Osho dat doet. Het is een begrijpen op meer niveaus geweest. Op het filosofische, het historische, het zuiver emotionele en zelfs op het politieke en literaire, het wellustige en het spirituele. Het is een holistisch begrijpen geweest. Een begrijpen dat voorbij woorden gegaan is, in het onontdekte terrein van de ware liefde.’

Twijfel: de eerste stap op de weg naar vrijheid

The Book of Understanding, Creating your own Path to Freedom.
In the ‘Book of Understanding’ wordt door Osho aangegeven dat het ‘pad naar de vrijheid’ vol is met vragen en onzekerheid. Hij daagt ons daarom uit om onze wereld en onszelf op een nieuwe en radicale manier te begrijpen. De eerste stap naar begrijpen, zegt hij, is dat we alles wat ons geleerd is om in te geloven, gaan betwijfelen. Pas dan komen we bij onze eigen unieke stem en kunnen we de verdeeldheid in ons en buiten ons opheffen.
In dit basiswerk The Book of Understanding scherpt Osho de zaken aan en hij maakt een vaste kijk op de dingen losser. Uiteindelijk helpt hij ons om de kluwen van angst en verkeerd begrijpen die ons beknot, te ontwarren. En hij laat ons uiteindelijk vrij om ons eigen pad naar vrijheid te ontdekken en te creëren.

Wat we precies doen, geeft Osho aan, is niet zo belangrijk. Waar het wel om gaat, is hoe we de dingen doen, namelijk of we ze vanuit onze eigen instemming, voorzien van onze eigen visie en met onze eigen liefde doen. 
Want dan verandert alles wat we aanraken, in goud. 


Een verder belangwekkend onderwerp dat in dit boek aan de orde komt, is de verhouding tussen bewustzijn en wetenschap. Osho wijst erop dat ons bewustzijn niet in dezelfde mate gegroeid is als onze wetenschappelijke vooruitgang. Dit is er de oorzaak van geweest dat vele beschavingen zichzelf vernietigd hebben. We hebben monsters van machines gecreëerd en tegelijkertijd zijn we achtergebleven in bewustzijn, onbewust en bijna in slaap.
Als ons bewustzijn in de verlichte staat zou verkeren… In de handen van een Gautama de Boeddha zou de kracht van kernenergie in een creatieve kracht omgezet zijn, want kracht op zich is altijd neutraal. Je kunt ermee vernietigen of je kunt manieren vinden om er iets mee te creëren.
The Book of Understanding is in de Nederlandse boekhandel te bestellen als e-book.

Verborgen mysterie

Dit boek van Osho, Hidden Mysteries, laat ons stil staan bij het oorspronkelijke, levende religieuze besef van mensen. We komen het nauwelijks nog tegen, maar we kunnen het bij onszelf wakker roepen. Er was een tijd, dat de mensen wel leefden vanuit een spiritueel bewustzijn, dat levend was en dat niet verdroogd en verdord was. Over die tijd heeft Osho het, als hij spreekt over de ‘verborgen mysteries’, een vroege lezingenserie die in 1997 uit het Hindi vertaald is.


Zo onthult hij de verborgen functie van de vorm van, vooral Oosterse, tempels. De vorm van de Oosterse tempels is rond en er zit meestal maar één deur in. Westerlingen vonden een dergelijke bouwstijl tamelijk ongezond. Ventilatie was immers nauwelijks mogelijk. Maar deze vorm getuigt van een diep religieus besef, van het besef, dat het goddelijke er ALTIJD is. Het is overal, maar de mensen zijn niet altijd afgestemd op het goddelijke. En daarom moet dit goddelijke een plaats kunnen vinden.


Er staan dus overal tempels om de god (het goddelijke) te ontvangen en de ronde vorm zorgt ervoor dat er geen energie verloren gaat. Als de devote in de tempel is en mediteert of mantra’s zingt, kaatsen de energie en de klanken door de koepelvorm terug en vallen ze weer op de devote terug. Er is sprake van een cirkel. En als die cirkel er is, komt de energie in balans. Dit gebeurt ook binnenin de devote. Zo komen er nog meer kenmerken van tempels aan de orde waarvan Osho de betekenis vertelt. 


Osho geeft door dit boek in feite nieuw leven aan de de oude wijsheid die verloren ging toen het moderne India haar banden met het verleden verbrak. De religieuze rituelen die nog altijd uitgevoerd worden, zijn vitale sleutels naar kennis uit het verleden: ‘levende tempels’ werden met een akoestiek gebouwd waarover nagedacht was en met een bewustzijn dat ‘klank een ziel heeft’. De heilige pelgrimsplaatsen vormden plekken voor contact, energievelden waar ieder zijn innerlijke zoektocht kon beginnen.

Er worden in ‘Hidden Mysteries’ verder onderwerpen besproken als: astrologie, het derde oog, de transformerende werking van beelden. Ieder die verborgen mysteries ontsluierd wil zien, kan zijn hart ophalen. Het boek is een echte aanrader, voor wie de tijd wil nemen om dieper te gaan dan alleen het zichtbare.

Als de schoen past: zonder inspanning leven

When the Shoe Fits, Living without effort because everything moves on its own.

         When the shoe fits, the foot is forgotten.
         Als de schoen past, is de voet vergeten.
                                                             Chuang Tzu.

Gelukkig zijn er inmiddels weer veel Engelse Osho boeken in Nederland verkrijgbaar. Het kan zijn dat je er een weekje op wachten moet, maar ze zijn beschikbaar. Dat is ook het geval met ‘When the Shoe Fits’ dat je online kunt bestellen.

Door de jaren heen is dit boek met veel verschillende covers verschenen. De huidige, met de 2 vissen, is gericht op een breed lezerspubliek. De subtitel geeft dan ook heel in ’t kort iets van de inhoud weer, namelijk: ‘Living without effort because everything moves on its own.’ Het boek bevat Taoïstische verhalen, onder andere over Chuang Tzu met wie Osho een duidelijke affiniteit heeft. Deze verhalen zijn pittig van aard en wijzen ons er bijvoorbeeld op hoe onnatuurlijk we nog altijd zijn. Dat komt doordat we het contact met onze innerlijke stem kwijt geraakt zijn.
Osho geeft over de ‘innerlijke stem’ aan: ‘Ieder kind wordt ermee geboren, iedere boom wordt ermee geboren en ieder vogel leeft ermee.’ … ‘Als je eenmaal je stem kunt voelen, zijn er geen regels nodig, je bent zelf een bestuurder geworden. En hoe duidelijker de stem is, des te meer je stappen in de juiste richting gaan. Het wordt een alsmaar sterker wordende kracht; iedere stap leidt je dichter naar je bestemming toe en je voelt je meer op je gemak. Je zult een diepe tevredenheid voelen dat er niets verkeerd is  en je kunt een zegen worden en gezegend worden door allen.’

Osho vervolgt echter dat je hierin alleen staat, het pad alleen moet gaan, dat je rebellie moet voeren tegen de mensen die het zo goed bedoelen, rebellie tegen de weldoeners en de wereldverbeteraars. Daarom is het de grootste rebellie die er bestaat. Het is de rebellie van het individu tegen de massa. De massa heeft veel macht en ze kan je verpletteren en dat is al voor een groot deel gebeurd. Het wordt je niet toegestaan om je eigen pad te volgen en daarom heeft men je kreupel gemaakt en gemangeld. Er is je van alles opgelegd dat niet overeenkomstig je innerlijke stem is. 
Je bent in zo’n slechte conditie omdat je het zoveel mensen naar de zin moest maken. En het gevolg is dat je zelf onvervuld bleef. 
De zoektocht naar je innerlijke zelf is nodig, zodat je gaat luisteren naar je innerlijke stem. ‘Luister daarnaar en niet naar iemand anders,’ zegt Osho. Hij geeft aan dat de zoektocht moeizaam is, maar dat je zo wel je authentieke zelf wordt.

Op een dag ging Mulla Nasruddin naar de psychiater. Hij had een vilten hoed op, droeg een losse kiel en had een fladderende baard. De psychiater vroeg: ‘Bent u kunstenaar?’ Nasruddin zei: ’Nee, absoluut niet!’. De psychiater zei: ‘Waarom dan deze hoed, kiel en baard?’
Nasruddin zei: ‘Daarom ben ik hier, om uit te zoeken: waarom? Ik heb dit nooit gewild. Dit is mijn vader, hij wilde dat ik een schilder werd, een groot kunstenaar. Daarom ben ik hier: om dit te onderzoeken.’

100 manieren om tegen het leven aan te kijken

‘Life is a Soap Bubble’ van Osho is een zeer bijzonder boek: het dateert uit 1965 en bevat brieven die Osho schreef aan zijn geliefde sannyasin Sohan. Zij was eens zeer verdrietig, aan het einde van een Meditation Camp in Matheran. Ze had een intense huilbui. Osho beloofde haar toen omdat hij, zoals hij zei, niets anders tegenover haar tranen kon stellen, dat hij haar elke dag een brief zou sturen. Omdat Sohan deze brieven heeft bewaard, zijn ze gespaard gebleven en konden ze gebundeld worden tot het huidige boek ‘Life is a Soap Bubble’.

In eerste instantie ben je misschien geneigd om te denken, dat de titel op de vergankelijkheid van het leven slaat. En uiteraard is dit ook wel de ondertoon van het boek. Het menselijke leven is broos, je prikt het zo stuk als je niet alert bent.
Osho drukt dat zo beeldend uit in het voorwoord van het boek, dat een fragment van ‘From Unconsciousness to Consciousness’ bevat. Hij zegt daarin: ‘Leef gewoon en probeer te weten te komen wat het leven is. Bekommer je niet om de dood, hemel en hel of om die ellendeling van een god. Wees eenvoudig verbonden met het leven dat in jouw danst, dat in je ademt, dat springlevend in jou aanwezig is’.

De subtitel van dit boek is: 100 manieren om tegen het leven aan te kijken. En zo komen we dus 100 brieven tegen waarin we tot leven gewekt worden en die een aanmoediging  vormen om het leven ten volle te leven. Osho wijst met nadruk op de huidige staat van slavernij waarin mensen verkeren. We worden geboren in een wereld die gevangen zit in de ketens van begeerte en we worden daar op subtiele wijze in vastgehouden. Het gaat om de innerlijke vrijheid, om de vrije hemel van bewustzijn die we kunnen verwerven. ‘Er is totaal geen verschil tussen iemand die gevangen zit in begeerte en een vogel die vastzit in een kooi.’ Het is de kunst om meester over jezelf te worden.  

Als je naar waarheid verlangt, dient je zoektocht onvermoeibaar te zijn. Een halfslachtige manier van doen werkt hierbij niet. En je zult heus wel obstakels op je pad tegenkomen. Maar zij die beseffen, dat er meer te behalen is, dat de essentie bereikt kan worden, zijn in staat om obstakels te transformeren tot opstapjes. 
Verder zegt Osho onder andere in dit boek, verwijzend naar de titel:
‘De Mind is een illusie – het is dat wat niet bestaat, maar er lijkt te zijn en de gelijkenis is dusdanig dat je denkt dat je de mind bent. De mind is maya, de mind is maar een droom, de mind is gewoon een projectie … een zeepbel – er zit niets in.’ 
Het boek ‘Life is a Soap Bubble’ is te bestellen bij de Nederlandse Boekhandel, voor een zeer redelijke prijs.

Echte mystiek vergt zelfonderzoek

‘Het is mooi dat mensen vragen kunnen stellen, het maakt hen daardoor tot een absoluut unieke soort op deze aarde. De dieren, zoals bijvoorbeeld buffels of vogels, hebben de situatie te accepteren zoals hij is, ze kunnen er geen enkele vraag over stellen. Maar een mens is geboren met dit vermogen.’  Osho.

Daarom noemt Osho dit boek: ‘Man is born with a question mark in his heart.’ De mens wordt met een vraagteken in zijn hart geboren. Natuurlijk is het wel gemakkelijk en lekker rustig om geen vragen in jezelf te laten opkomen. Maar een dergelijk vreedzaam klimaat gaat dan wel ten koste van veel wezenlijke dingen. Het is niets anders dan doodse vrede, want je verliest je levendigheid en je intelligentie stompt af. Tenzij je bereid bent om vraagtekens te blijven zetten, zegt Osho, zul je niet weten wat mystiek is. En dat is heel wat anders dan de dingen mystificeren. 

Bij mystiek ben je namelijk bereid om met je vragen tot op de bodem van je wezen te gaan. En mystificatie vindt dus plaats als je, onnodig, een geheimzinnige waas over iets legt waardoor het ontoegankelijk wordt. Je geeft klakkeloos aan anderen door wat er gepredikt wordt en je staakt elk verder eigen onderzoek, waarmee de vraagtekens dus vernietigd worden. Het was om die reden dat geloofsverkondigers meestal in een taal spraken die de mensen niet kenden, zoals bijvoorbeeld in het Sanskriet. In gewone taal omgezet, verloren de heilige boeken dan veel van hun zogenaamde glorie. 
Boeddha wilde mensen tot zelfonderzoek aanzetten en hij sprak daarom bewust de taal van het volk, het zogenoemde Pali. Door deze benadering was hij in staat om de bestaande geloofsverkondigingen te demystificeren.
Veel vraagtekens zijn inmiddels uit het leven verdwenen. Kinderen zitten vol met vragen, maar voordat ze die hebben kunnen uiten, worden ze vaak al volgestopt met pasklare antwoorden. Verder doorvragen wordt op deze manier helaas al heel jong de kop ingedrukt. Het leven is een mysterie en dit inzicht zie je bij echte meesters dominant aanwezig.

Het boek en het e-book “Born With a Question mark in your Heart” zijn verkrijgbaar bij de Boekhandel.

Brieven van Osho

Boeken met korte stukjes doen het veelal goed. Immers: in kernachtige bewoordingen wordt je vaak een diepe wijsheid aangereikt. Het zijn hints voor bewustwording. En je kunt er ook op mediteren, als je wilt. Ze geven je meestal iets wat je gemakkelijk aan anderen doorgeeft en waar je ook later weer op terug kunt vallen.
Het boek ‘Seeds of Wisdom’ bevat 120 brieven van Osho en het dateert uit 1966. Er staat dus een in het Hindi geschreven brief van Osho in weergegeven, in zijn verfijnde handschrift. Inmiddels is er ook een hele mooie kleurrijke reprint uitgekomen.  Bij dit boek gaat het om een reeks brieven die Osho in vroegere tijd geschreven heeft. Hij maakte toen reizen door heel India om meditatiekampen te leiden en zijn mensen te vinden.

In het Nederlands zijn deze brieven indertijd verschenen onder de titel ‘Brieven van de overkant’, met als ondertitel: van vrijheid, liefde en transformatie. Het is nog moeilijk verkrijgbaar.
Osho gebruikt voorvallen uit zijn dagelijks leven als startpunt of ter herinnering aan oude leerzame verhalen. Het geeft een intiem kijkje in Osho’s eigen leven en zijn zoektocht.
Osho zegt in de introductie van het boek: ‘Ik ben ook een boer. Ik had enkele zaadjes gezaaid en ze zijn ontkiemd  … en nu zijn ze tot bloei gekomen. Mijn hele leven wordt vervuld met de geur van deze bloemen en door deze geur bevind ik me nu in een andere wereld. Ik ben niet langer dat wat met gewone ogen gezien kan worden.’

Het volgende is een fragment uit brief 41 uit het boek, het is getiteld ‘Zing het lied van je leven’. Zoals Osho een stille koude nacht beschrijft, is schitterend! Je huivert erbij van kou en ontroering. 
‘In de stilte van de late avond hoor ik iemand fluit spelen. Het maanlicht staat als bevroren. Deze koude, eenzame nacht en de fluwelen tonen van de fluit in de verte als een droom – dit alles is zo ongelooflijk mooi.’
Osho geeft vervolgens aan, dat wij allen het vermogen hebben om goddelijke tonen uit onze fluit te halen. Als je deze frase dieper tot je door laat dringen, is er zoveel meer dat je raakt dan alleen de woorden.

Treffend is hoe Osho aangeeft, dat je je geen gelegenheid moet laten ontglippen, want de tijd gaat snel. En daarnaast is het zelf ontglippen van de tijd, in de zin van meditatie, ook zo gezegend. Er zijn geen beelden meer in de mind. Hun bestaan is tijd. Als zij ophouden, stopt tijd en blijft enkel het zuivere heden. Want zoals wij over het heden praten, is alleen maar een kwestie van taal. Het heeft geen realiteitswaarde. Vanuit dit Zijn, meditatie, ontdek je, zegt Osho, dat ook de dood gezegend is.
Het leven eindigt niet met de dood. Het is alleen een andere staat van leven: leven bestaat ervoor en erna ook.

Verwelkom de liefde

In het boek ‘Being in Love’  geeft Osho aan, dat we vol zitten met de meest verrotte denkbeelden over liefde. Tegen de tijd dat we liefde manifesteren en op zoek gaan naar liefde, zijn we helemaal geprogrammeerd. En het is onwaarschijnlijk dat we dan echte voedende liefde kunnen onderscheiden van bijvoorbeeld bezitterige liefde. Dit boek helpt bij het ontwarren van de kluwen op liefdesgebied. Zo kunnen we een liefde, die nieuw en fris is, verwelkomen in ons leven.

Onder meer worden er in dit boek vragen beantwoord over de volgende onderwerpen:
• Liefhebben zonder je vast te klampen.
• Het loslaten van verwachtingen, regels en eisen.
• Houd je liefde fris en levendig.
• Wees volledig aanwezig in je relaties
• Geef je ego op zodat je je kunt overgeven aan liefde.
Het is belangrijk in liefde om geen perfectie te eisen, geeft Osho aan. We hebben eenvoudigweg niet het recht om iets van iemand te eisen. Als iemand van je houdt, wees er dankbaar voor,  maar vraag niets, want de ander heeft niet de verplichting om jou liefde hebben.

Daarnaast worden we door Osho in het boek ‘Being in Love’ op het volgende gewezen:
‘Je moet blijven beseffen dat vrijheid de hoogste waarde is en als liefde je geen vrijheid brengt, dan is het geen liefde. Vrijheid is een criterium: iets dat je vrijheid brengt, is juist en iets dat je vrijheid vernietigt, is verkeerd. Als je dit kleine criterium kunt onthouden, zal je leven geleidelijk aan ten aanzien van alles op het juiste pad terecht komen: met betrekking tot je relaties, je meditaties, je creativiteit, waar je je ook maar bevindt.’

Het boek is te bestellen in de Nederlandse boekhandel.

Intimiteit met Osho in de beginjaren

Savita Brandt: Dinner with Osho. Intimate Tales of Two Women on the Path of Meditation. Dancing Buddhas Books, 2019.
Gedetailleerde herinneringen van de intimiteit tussen Osho en twee Indiase sannyasins uit de beginjaren. Urmila is een intellectuele vrouw met een spirituele honger als ze in de zestiger jaren Osho tegenkomt in de Universiteit van Jabalpur. Ze leeft verveeld in een huwelijk met een militair en een van Osho’s boeken heeft haar interesse gewekt. Ze zit met vele vragen en Osho raakt haar diep, geestelijk zowel als lichamelijk. Veel gesprekken volgen, over wereldse zowel als spirituele zaken en ze begint van haar hoofd naar haar hart te vallen, ook door de meditaties die ze gaat doen. Nadat ze gepromoveerd is blijft ze gesprekken voeren met Osho en raakt ze steeds meer aan hem toegewijd. Osho vraagt haar om de gesprekken te publiceren in een boek onder haar naam.

Shobhana is een seksueel naïeve jonge vrouw, die getrouwd is met een arts en in een liefdeloze omgeving is opgegroeid. Een oom neemt haar mee naar een lezing van Osho in Bombay en na een bezoek aan zijn huis begint ze een lange briefwisseling met hem. Ze gaat zijn meditation camps volgen en blijft daar af en toe met hem slapen, zonder seks maar in een liefdevolle intimiteit. Haar relatie met Osho verandert van speels naar moederlijk als ze voor hem gaat zorgen, van vragenstellen bij lezingen tot uiteindelijk zelf meditatie onderwijzen aan anderen.
Savita vertelt het verhaal van twee seksueel onderdrukte vrouwen die ware devotees worden. Het geeft een beeld van de vroege jaren met Osho, de intimiteit die de Indiase sannyasins toen nog konden ervaren.
Savita is ook de auteur van het boek Encounters with an Inexplicable Man, de Engelse versie van ‘Hoe Osho in mijn leven kwam.’
Samenvatting van een recensie in Osho News.

De dood: vreugdevolle climax

The Art of Living and Dying.
Osho geeft in dit boek aan dat onze angst voor de dood gebaseerd is op het niet-begrijpen van de dood. Sterven is, volgens hem, juist een kans om innerlijk te groeien. Wanneer er sprake is van bewust en totaal leven, is de dood geen ramp maar een vreugdevolle climax. ‘Vrijheid van gehecht zijn stelt je in staat om het universele licht binnen te gaan en er één mee te worden. En dat is de grootste genade, de ultieme extase waarna er verder niets meer bestaat. Je bent thuis gekomen.’


‘Het leven strekt zich uit over een lange periode – zeventig jaar, honderd jaar. De dood is intens omdat die niet uitgestrekt is – ze is er in één enkel ogenblik. Het leven moet honderd jaar of zeventig jaar duren, het kan niet zo intens zijn. De dood vindt in één enkel moment plaats; die komt in z’n geheel, niet fragmentarisch. Die zal zo intens zijn dat je niets weet dat intenser is.’
Naast deze inzichten die in het boek verder uitgewerkt worden, beantwoordt Osho vragen van zoekers, zoals:
– Wat is acceptatie als je geconfronteerd wordt met kanker?
– Hoe kan ik bepalen wiens advies ik op moet volgen?
– Hoe kunnen we relaxen als de zekerheid van de dood zich voordoet?
– Moeten we iemand vertellen dat hij/zij stervende is of niet?
– Is de theorie van reïncarnatie waar? 


Osho beantwoordt deze vragen en daarnaast veel andere van hen die zich onverklaarbaar aangetrokken voelen tot het onderwerp, evenals van hen die geconfronteerd worden met een naderende dood en van hun verzorgers.