Boekbesprekingen

The Rebel, A Handbook for the Man of the Future

Het boek ‘The Rebel’ is een handboek voor de mens van de toekomst. Osho maakt zich hier kenbaar als de wijze die een totaal-visie heeft, een die de hele planeet aarde betreft. In de antwoorden op de gestelde vragen die hij geeft, ontleedt hij werkelijk elke institutie en elk traditionele geloof in de maatschappij. Op basis daarvan presenteert hij een radicaal nieuwe visie waarbij het oude beëindigd wordt om plaats te maken voor de toekomst. Osho houdt een vurig betoog over de Rebel en de karakteristieken die deze bezit. Als deze karakteristieken gerealiseerd worden, is er sprake van een een nieuwe mens. En alleen een nieuwe mens kan zorgen voor een betere wereld in de toekomst.

Wie denk je dat je bent?  

Bijna een eeuw na Freud is het in brede regionen doorgedrongen dat de mind een psychologische gestuurde kant kent. Veel mensen kennen hun mind-kwesties en zijn zich er bewust van en toch is het niet gemakkelijk om ermee om te gaan. Osho presenteert een geheel andere en uitdagende visie ten aanzien van onze ‘persoonlijkheidsstoornissen’, waarmee hij voorbij de psychologie en therapie gaat. Hij laat het idee dat er iets verkeerd is, gewoon vallen en geeft aan dat het ontwaken uit onze illusies de oplossing biedt. Hij brengt ons in drie stappen op het pad van ontwaken, stappen die ons helpen om uit onze conditioneringen te komen en uit te vinden wie we in werkelijkheid zijn.


‘Er zijn slechts drie stappen: vrijheid van bewustzijn, eenvoud van mind en het leeg zijn van de mind.’ Osho
In iedere mens zijn minstens drie personen aanwezig, zegt Osho. Een is degene die we werkelijk zijn, waarover we bijna niets weten. De tweede is wie we denken dat we zijn. De derde omvat wat je naar andere mensen wilt projecteren dat je bent. Vervolgens geeft hij aan hoe we te werk kunnen gaan om dichter bij de persoon te komen die we echt zijn.
Het boek 3 steps to Awakening is te bestellen in de Nederlandse boekhandel.

Biografie van Laxmi

Rashid, een van de eerste westerse discipelen van Osho, heeft een prachtige biografie over Laxmi, Osho’s eerste Indiase secretaresse, geschreven. Van zichzelf zegt hij:  ‘Rashid Maxwell is een dichter, kunstenaar, milieuactivist, schrijver van fictie en biografie, ontwerper en bouwer van gebouwen voor meditatie, timmerman, kunsttherapeut, ornitholoog, tuinman, landschapsarchitect, kunstleraar, imker, speelkameraad van vele kleinkinderen en ook nog eens agnosticus.’ 
Dezelfde Engelse humor, gecombineerd met een haast onverenigbare oosterse devotie voor zijn meester Osho, doortrekt het verhaal over Laxmi, vanaf haar vroege jeugd als meisje in een traditioneel Indiaans Jaina gezin, tot een van de belangrijkste mensen rond Osho, die vorm geeft aan de ashram in Poona en met belangrijke Indiase politici onderhandelt over een plek voor de new commune’. 
Het boek is uitgegeven in India en wordt aanbevolen door verschillende BI-ers, bekende Indiërs:
‘I congratulate Rashid for this beautiful book. The readers will find inspiration to live life with awareness and celebration.’ – Sushmita Sen (Actor).
‘The story of Ma Yoga Laxmi is both heart wrenching and heart warming at the same time. The book is a good companion on our own journey of enlightenment.’ – Satish Kumar (Editor Emeritus).
‘Ma Yoga Laxmi was to Osho what Anand was to Gautama Buddha …. She was one of us and all of us.’ – Kamlesh Pandey (Creative writer, media personality).

   Laxmi bij darshan met kind.

Er zijn nog een paar boeken te koop via info@vriendenvanosho.nl.
Kosten: € 15, incl. verzending. 

 

Autobiografie van een Rebel Yogi

 Vorig jaar overleed Swami Prem Siddartha op 80-jarige leeftijd. Kort daarvoor was het hem gelukt zijn autobiografie te voltooien. Het is een bijzonder verhaal van een kleurrijk figuur, eerlijk en oprecht: een joodse jongen die opgroeit in Baltimore, USA, een tijd als psychiater werkt, een drop-out die na het zien van de musical ‘Hair’ op Broadway in de jaren zestig de Age of Aquarius induikt, talloze goeroes en hippie communes bezoekt, met alle seks en drugs die daarbij horen, maar toch heel zijn leven geregeld terugkeert naar zijn praktijk als psychiater.
Zijn zoektocht naar wijsheid brengt hem van een goeroe op een bankje bij Central Park in New York via merkwaardige figuren als Dr. Kinley en Swami Hate, bekende Indiase goeroes als Satya Sai Baba en Muktananda, de Tibetaanse Karmapa Lama en leraren als Werner Erhart, uiteindelijk bij Osho.
Meer: Autobiografie van een Rebel Yogi
Foto’s uit het boek: Siddartha Photo Album

  
Siddartha als zenmeester tijdens het Osho Carnival in Pune

 

De wind van het meegaande

‘Een waarachtig mens heeft helemaal geen nostalgie. Hij kijkt nooit om, want dat bestaat niet meer.’ 
‘Water vertegenwoordigt het veranderingselement, het eeuwig veranderende, vloeiende verschijnsel. Zij die bereid zijn om te veranderen en het verleden willen vergeten en vergeven en bereid zijn voor het moment te gaan, zijn de echte menselijke wezens. omdat zij avonturiers zijn. Ze kennen de schoonheid van het leven en de mooie dingen van het leven. En het leven openbaart haar mysteries slechts aan deze mensen en alleen aan deze mensen – omdat zij het waard zijn, ze hebben het verdiend. Door risico’s te nemen, hebben ze het verdiend. Ze zijn moedig.’ 

In het water blaast de wind van het meegaande.
‘Want als je een op water gelijkend verschijnsel wordt, in verandering, continu in verandering, in beweging, stromend, nooit aan het verleden en het oude hangend, altijd op zoek naar het nieuwe en steeds genietend van het nieuwe … dan blaast de wind van het meegaande. Dan daalt er gratie neer. Dan daalt er glorie in je wezen. Dan vindt de eerste goddelijke dans in je plaats … die ‘de wind van het meegaande’ genoemd wordt.
‘Een waarachtig mens heeft helemaal geen nostalgie. Hij kijkt nooit om, want dat bestaat niet meer. Hij leeft in het moment en blijft open voor de toekomst. Het heden is van hem en het heden maakt hem in staat om de toekomst te ontvangen. Zijn deuren zijn open voor de wind, de regen en de zon. Hij is iemand die openstaat. ‘
Uit: Osho, The Secrets of the Secrets. 

Wat Indiërs niet durven: praten over seks

Wat Mahinder Watsa in het traditionele India al vijftig jaar doet, verdient veel waardering. Hij doet wat veel Indiërs niet durven: praten over seks, NRC 4-7-18. Maar hij is niet de enige. Oók vijftig jaar geleden, in 1968, en óók in Mumbai, begon Osho – toen bekend als Acharya Rajneesh – aan een serie lezingen, waarvan de eerste was gewijd aan de goddelijkheid van seks. Dit veroorzaakte enorme onrust en de bijeenkomst moest worden afgebroken. Maar een maand later pakt Osho de draad weer op en werkt hij voor een gehoor van maar liefst vijftienduizend mensen het thema in vier lezingen verder uit. Osho verwerpt hierin het celibaat, een onderdrukkende praktijk die de gezonde ontwikkeling van een natuurlijke seksualiteit in de weg staat. Nu een open deur, maar toen, in India, uiterst controversieel. Men moet seks met liefde en meditatief beleven, dan vormt het een eerste stap op weg naar een hoger bewustzijn, aldus Osho. Dit betekent geen pleidooi voor vrije seks en egoïstische losbandigheid, iets waarvoor Osho vaak is misverstaan. Deze lezingen werden gebundeld in een wereldwijde en ook in India zeer bekende bestseller From Sex to Superconsciousness. Dat in India, maar niet alleen daar, een meer relaxt en dieper begrip ten opzichte van seksualiteit aan het ontstaan is, moet zeker ook aan de invloed van Osho toegeschreven worden.   
Frank Cliné.
   Nederlandse vertaling van het boek

Vakantie lectuur

Er is binnenkort weer extra tijd om te lezen. Deze boeken zijn in paperback format en vrijwel overal verkrijgbaar waar boeken verkocht worden. Ze betreffen diverse thema’s die Osho besproken heeft en zijn gemakkelijk mee te nemen op reis.
The Power of Love, over het verbreden van je kijk op liefde. 
The Chakra Book, over de werking van energie en de helende kracht van het subtiele lichaam. 
The Search, over het vinden van je innerlijke kracht, je potentieel.
Living on your own terms, wat is echte rebellie? 
Osho, First in the Morning, 365 Stimulerende Momenten om de Dag Bewust te beginnen.

Forse toename suïcide onder jongeren

De NOS bericht op 3 juli: ‘Het aantal zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar is fors toegenomen. In 2017 maakten in deze leeftijdsgroep 81 mensen een einde aan hun leven, tegenover 48 een jaar eerder. Het gaat vooral om oudere tieners, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS heeft geen verklaring voor de toename, omdat daar geen onderzoek naar is gedaan.’
Een verklaring zal per individuele situatie ook telkens verschillend zijn. Een achterliggende factor bij ieder zal toch in ieder geval zijn dat de liefde voor het leven ontbreekt. Men wil niet verder meer, omdat er kennelijk geen perspectief meer is, geen zin meer om verder te leven. Dit gebrek aan ‘liefde voor het leven’ dateert al van langer geleden. Bij onderzoek komt naar voren dat mensen zeggen gelukkig te zijn. Als dan doorgevraagd wordt, noemen mensen meestal alleen afwezigheid van ongeluk, zoals bijvoorbeeld ziekte, het kwijtraken van je baan en daarnaast worden materiële zaken als indicatoren voor geluk aangegeven. Maar ‘liefde voor het leven’ betreft je innerlijk vervuld voelen, uitdaging in het leven ervaren om je talenten te realiseren. Dit heeft te maken met bewustzijn en een zeker religieus besef dat in de huidige gevestigde religies door velen niet gevonden wordt. Het gaat om liefde en respect voor het leven die je bereikt als je door meditatie jezelf leert kennen en leert liefhebben. Als ouders geen innerlijke vervulling ervaren en dit klimaat in de hele maatschappij maar in geringe mate aanwezig is, hoe kun je die dan als opgroeiende jongere ontdekken?


Peter Sloterdijk, Duits Filosoof, haalt de existentialistisch dichter Camus aan die stelde: ‘Het probleem met Europa is dat het, na WO II, zijn liefde voor het leven kwijtgeraakt is.’ En hij verwijst als een van de oplossingen naar Osho’s boek ‘In Love with Life’. Dit bevat commentaren op het werk van Friedrich Nietzsche getiteld ‘Zo Sprak Zarathustra’. Met behulp van het boek maak je een prachtige reis door een wereld waarin ’t leven gevierd wordt en waar tijdloze waarheid boven leugens en verdraaiingen gaat die belemmeren dat we gezond en heel worden. De filosoof Nietzsche is in zijn tijd in zijn omgeving, het westen, niet begrepen. Waarschijnlijk kan alleen een eigentijdse mysticus als Osho Nietzsche echt begrijpen. Osho wijst op de vrijheid die Nietzsche gebracht heeft door de mensen erop te wijzen onder wat voor een godsdienstig juk zij leefden. Maar er is geen nieuw religieus besef voor in de plaats gekomen. Peter Sloterdijk geeft aan dat door Osho’s boek ‘de moderne Europeaan enige inspiratie voor een nieuwe religie van liefde voor het leven kan vinden.’

 

Anti-stress effect van Dynamic aangetoond

In het  Journal  of Clinical  & Diagnostic Research in de VS wordt melding gemaakt van een onderzoek naar het mogelijke anti-stress effect van Osho’s dynamische meditatie. Men stelt in deze publicatie, die dateert uit november 2016, dat een vorige studie al heeft aangetoond dat de dynamische meditatie vermindering van diverse psychopathologische variabelen tot gevolg heeft, zoals agressief gedrag, angst en depressie. Echter, er is nooit objectief vastgesteld, zo geeft men aan, dat de dynamische meditatie een anti-stress effect heeft. Men is daarom gaan onderzoeken welk effect de Dynamische Meditatie van Osho heeft op het cortisol niveau. Cortisol is een indicator voor stress. 


In Lucknow is een experimenteel onderzoek opgezet waarbij 21 dagen lang op de nuchtere maag door 20 mensen dynamische meditatie gedaan werd. Twintig gezonde vrijwilligers, tussen de 20 en 50 jaar, 14 mannen en 6 vrouwen, namen aan het onderzoek deel. Het cortisol niveau werd vastgesteld op basis van bloed-afnames ‘s morgens voorafgaand aan het experiment en na de meditatie periode, op de 21e dag. Het resultaat was dat 16 van de 20 personen het onderzoek voltooiden terwijl er 4 afvielen om gezondheids- of persoonlijke redenen. Het cortisol niveau was bij alle 16 deelnemers op de 21e dag afgenomen, ten opzichte van dat van het oorspronkelijke niveau en de vermindering van het gemiddelde cortisol niveau was zeer significant.
De conclusie is dat de Dynamische Meditatie van Osho anti-stress effecten tot gevolg heeft. Het werkingsmechanisme kan voornamelijk toegeschreven worden aan de bevrijding van onderdrukte emoties, psychische remmingen en trauma’s. De Dynamische Meditatie van Osho kan dus ingezet worden voor de verbetering van stress en stress-gerelateerde fysieke en mentale ziektes. De aanbeveling is om verder onderzoek te doen naar de Osho Dynamische Meditatie om haar werkzaamheid aan te tonen en een beproefde therapie in ziekenhuizen te worden. 

Boekennieuws van Donna

The Book of Men, What Now, Adam? Over de crisis in het man-zijn als een mogelijkheid voor zelfontdekking. Het ‘Boek van Mannen’  van Osho heeft een facelift ondergaan en is nu in 2 kleuren verkrijgbaar.
In deze tijd van het WK voetbal zou je bijna gaan denken dat mannen alleen passie voor voetbal hebben en ook dat voetbal alleen een zaak van mannen is waarvoor geen enkele vrouw interesse heeft. Verder zien we uitingen bij voetballers als elkaar intens omhelzen, huilen en elkaar troosten die in het gangbare dagelijkse leven niet of nauwelijks getoond worden. En de media bevestigen de diverse aspecten van dit beeld compleet.


Osho geeft in ‘The Book of Men’ aan dat de man een volledig nieuwe psychologie nodig heeft om zichzelf te begrijpen. De gangbare psychologie biedt niet meer dan een aantal variaties op het bekende beeld van het ‘man zijn’. Osho wijst op ‘getuige zijn’ als de sleutel hierbij:
‘Slechts één ding is genoeg; getuige zijn is een belangrijke sleutel, een loper. Die opent alle sloten van het bestaan. ‘Getuige zijn’ betekent dat je van moment tot moment leeft, alert, bewust van jezelf en bewust van alles wat er om je heen gebeurt, met een respons die van moment tot moment plaats vindt. Je bent als een spiegel.’