Boekbesprekingen

Op het scherpst van de snede

The Razor’s Edge, Entering into the Unknown.
Het boek The Razor’s Edge is een aanmoediging om door te gaan met uit te vinden wie je echt bent. Osho betoogt: ‘Alles in je is vals. Het valse en het echte kunnen niet samen, als een mix, bestaan. Er is geen compromis mogelijk: óf je bent vals óf je bent echt. 
Je hele persoonlijkheid is vals omdat die je gegeven is, er is geen kwestie van dat die uit jezelf gegroeid is. Het is zoiets als met plastic bloemen en je hebt ze op een rozenstruik gezet. Ze maken geen deel uit van de rozenstruik en ze krijgen geen enkele voeding van de rozenstruik, hoewel ze de mensen wel kunnen bedriegen. Plastic bloemen zijn permanent, maar het echte is stromend, er is een continue verandering. Lentes komen en zij gaan weer, niets blijft hetzelfde.’

‘Eén ding is vreemd,’ geeft Osho aan, ‘namelijk dat het valse meer permanent is dan het echte. Het echte is bijna als een rivier, een continue verandering. Lentes komen en gaan, niets blijft hetzelfde. Maar de valse plastic bloem is permanent; of de lente komt of weer verdwijnt, maakt haar niets uit. Zij is niet levend, zij is dood.’
‘Vanwege dit vreemde aspect zijn mensen meer afgegaan op het valse, omdat het valse meer betrouwbaar is – morgen zal het precies hetzelfde zijn. Het echte is onvoorspelbaar. Een ding kan met zekerheid gezegd worden, dat het morgen niet hetzelfde zijn zal. Het moet wel veranderd zijn, want alles wat leeft, verandert steeds.’ 

Op de vraag van een zoeker ‘Wat is er vals in mij’? gaat Osho vrij rigoureus in. ‘Je vraag impliceert dat er ook iets echts in je aanwezig is. Waar het ‘jij’ betreft, is alles vals. En wanneer het valse verdwijnt, zul jij ook verdwijnen. Het echte heeft geen ego, geen ik-gevoel. Het echt is puur zijn. Het is er, in zijn algehele glorie, in zijn totaal gouden magie, in zijn totaal eeuwige schoonheid. Mar het is zo uitgestrekt dat je niet kunt zeggen, ‘Dat ben ik’. Het is god, het is het bestaan, het is het echte zelf.’

Osho zet verder uiteen dat wie we zijn het gevolg is van opvoeding, training en discipline. Het is ons niet toegestaan om natuurlijk te zijn  omdat men geen vertrouwen in de natuur kan hebben. Bij de natuur is er geen sprake van garantie, geen zekerheid. Daarom wordt ons als kind al spoedig een masker verstrekt over ons ‘oorspronkelijke gezicht’. En het kind is zo afhankelijk, zo hulpeloos dat het bijna onmogelijk is om hiertegen te rebelleren. Hij wordt pure imitatie; hij gaat leren waarvan men wilt dat hij het leert. Allerlei dingen krijgt hij opgelegd die vals zijn: een valse naam, een valse identiteit en valse trots. Hij krijgt een geloof opgedrongen. En zo overdekt men het kind alsmaar met valse lagen.’

Door sannyas neem je de eerste stap van het valse naar het echte. De kunst is, zegt Osho, om nu niet meer om te kijken hoe gevaarlijk het ook lijkt. Want als vragen en antwoorden, jij en ik verdwijnen, merk je dat je steeds meer het onbekende binnengaat. Dit noem ik ‘het scherpst van de snede’ stelt Osho vast.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Nieuw: reisverhaal van Surya in 13 afleveringen

 

In januari 2020 publiceerde Surya Cliné het boek ‘DE ONWETENDHEID VOORBIJ: Een meditatiereis door Osho’s India.’ Dertien keer zullen delen van dit boek op onze website op de pagina Reizen worden opgenomen. Voor eenieder die meer wil weten over Centraal India, het gebied waar Osho werd geboren en waar hij zijn eerste achtendertig levensjaren doorbrengt, kan dit boek interessant zijn. Osho bezocht in die tijd vaak de tempels van Khajuraho, de bakermat van tantra. Het boek gaat hier uitgebreid op in. Surya besteedt ook veel aandacht aan Glimpses of a Golden Childhood en passages uit andere boeken van Osho, die bij kunnen dragen aan een beter begrip van de onderwerpen en plaatsen die zij beschrijft. Het verhaal wordt geïllustreerd met foto’s die tijdens de reis werden gemaakt. 

Meer: Voorwoord en Inleiding (1)

Op het Osho Festival in Den Haag is op zondag 19 januari van 13:30-15:00 een presentatie van het boek door Surya en Anand Frank.

 Route van de meditatiereis door India.

Schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Kelly Fearing met Osho op de zwarte rosten van Jabalpur.

Ik moet met geconditioneerde mensen beginnen

From Bondage to Freedom, Answers to the Seekers on the Path

Het boek ‘From Bondage to Freedom’ bevat een ontroerend verslag van een zeldzaam en provocerend experiment in menselijke groei. Het zijn de laatste toespraken die Osho in de VS heeft gegeven. Terwijl de meeste van zijn mensen de vrucht van hun inspanningen gestalte zien krijgen in een levende commune die gebaseerd is op Osho’s visie, probeert een kleine, door macht gedreven groep in het geheim de controle over de commune over te nemen en Osho en zijn lijfarts te vergiftigen, zoals duidelijk wordt als deze de Community verlaat.


Door dit alles heen beantwoordt Osho de vragen van discipelen en vrienden, die zich onthutst en verward voelen door de moedwillige minachting van het groepje corrupte mensen. Osho’s antwoorden openbaren de waarheid terwijl hij met onbuigzame compassie spreekt over fascisme, machtspelletjes en individuele verantwoordelijkheid. Zoals altijd wijst Osho erop hoe absoluut alles door de zoeker gebruikt kan worden om te ontwaken en meer bewust te worden.

‘Het leven is breekbaar,’ geeft Osho aan. ‘Hoe hoger je gaat, des te breekbaarder het is. De boom is niet zo breekbaar als de bloem. Maar de geur ervan is zelfs breekbaarder dan de bloem – alleen al een klein briesje kan die wegnemen.’ 
En verder zegt hij: ‘Van onschuld kan misbruik gemaakt worden. Liefdevol-zijn kan men exploiteren.’ 
Maar ook verklaart hij: ‘Maak je geen zorgen; ik ga jullie niet aan je lot overlaten. Natuurlijk ben je altijd vrij om te gaan, maar waar je ook heengaat, zul je me precies binnenin je vinden. Iedere keer als je je ogen sluit, zul je mij aantreffen. Wanneer je stil bent, zul je mijn stem horen. Liefde is geen kinderspel; zijn dringt diep in het hart door en er is geen enkele manier om haar kwijt te raken.’

Ik moet met geconditioneerde mensen beginnen
Een sannyasin vraagt of Jezus nu wel of niet verlicht is, aangezien Osho zich hier tegenstrijdig over uitlaat en: hoe kan de waarheid zo snel veranderen? Osho antwoordt het volgende:
‘De waarheid verandert nooit, maar uitspraken over de waarheid kunnen wel veranderen. Wanneer we met onderwijs aan een kind beginnen, is het boek vol met grote platen en heel weinig geschreven materiaal. Als hij het alfabet leert, staat elke letter voor iets. M staat voor Mango. Het kind kan de mango begrijpen, niet de M en hij kan de mango zien, een kleurrijke, mooie afbeelding. Maar geleidelijk aan zal de mango losgelaten worden. Want als je, wanneer je leest iedere keer herhalen moet  ‘M staat voor mango’ ben je volledig vergeten wat waarvoor staat. Nu kun je het alfabet direct lezen.’

‘Ja, ik moest wel tegen je zeggen  ‘Jezus is verlicht.’ Het was ‘M staat voor mango,’ omdat je niet in staat was om te begrijpen dat Jezus niet verlicht is. Iets tegen je zeggen dat je niet begrijpen kunt, is zinloos. Eeuwen lang ben je gewend geweest te geloven dat Jezus de eniggeboren zoon van God is: hij is licht, hij is liefde, hij is het leven, hij is de verlosser- twintig eeuwen van conditionering. Nu kun je mijn probleem begrijpen. Ik moet met geconditioneerde mensen, geprogrammeerde mensen beginnen. Hun conditionering is stevig; ik moet met hen meegaan zodat zij met mij mee kunnen gaan.
Dus ik most met allerlei soorten mensen meegaan: Hindoes – en ik heb 12 delen over Krishna gesproken; Jaina’s – en ik heb vele delen over Mahavira gesproken; Boeddhisten – en ik heb meer over Boeddha gesproken dan over wie ook; Christenen… en zelfs bisschoppen en kardinalen hebben me brieven geschreven: ‘Het is verrassend – u bent geen Christen en in tweeduizend jaar niemand heeft zo’n inzicht in de betekenis van de uitspraken van Jezus laten zien.’ 

Het boek is beschikbaar op de tweedehands markt en is verder als audioboek te bestellen.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

De moed om risico’s te nemen

Courage, the Joy of living Dangerously.
Moed, de vreugde van gevaarlijk leven.

De inhoud van het boek Courage geeft bespiegelingen op een andere manier van leven, een geheel nieuwe manier van leven zelfs. Osho’s visie is in dit opzicht maar al te duidelijk. Zo wordt er het volgende fragment uit Om Mani Padme Hum, Het Geluid van de Stilte, de Diamant in de Lotus aangehaald: 
‘Ik zeg je niet dat je moet kiezen, wat goed is en datgene laten vallen wat slecht is. Het hoort allemaal bij elkaar; je kunt eenvoudig geen keuze maken. Het verleden moet gewoon uitgevlakt worden, alsof we voor de eerste keer op aarde zijn en er geen geschiedenis geweest is.
Dat is de enige manier om een mooie wereld vol liefde, vol geur te scheppen, met diep respect voor iedereen. In het verleden draaide alles om haat. De toekomst kan er alleen zijn als zij om liefde draait. Het verleden is onbewust geweest. De toekomst kan alleen maar bewust zijn.’

Een radicale breuk met het verleden is dus nodig om tot een echt nieuw leven te komen. Hier is ‘moed’ voor nodig, de ‘moed’ om risico’s te nemen in je leven. En het boek Courage is een geweldige leidraad hierbij.
‘Moed betekent niet de afwezigheid van angst’ zegt Osho. Het is eerder zo dat er sprake is van totale angst, maar dat men het vermogen heeft deze onder ogen te zien. Dit boek geeft een haarscherp beeld van hoe angsten ontstaan, hoe ze begrepen kunnen worden en hoe je de moed kunt vinden om de confrontatie ermee aan te gaan.

Het boek ‘Courage’ bevat een diepgaande verkenning van het verschijnsel ‘moed’. Daarbij gaat het dan niet om uitzonderlijke heldendaden, zoals die meestal aan ‘moed’ gekoppeld worden. Nee, Osho legt de focus op de innerlijke moed die ons in staat stelt om dagelijks een authentiek en vervullend leven te leiden. Dit houdt in dat we de moed hebben om te veranderen als verandering noodzakelijk is.
Verder betreft ‘moed’ dat we voor onze eigen waarheid staan, wat de mening van anderen ook is. En verder is ‘moed’ het omarmen van het onbekende ondanks de angst die er speelt binnen onze relaties, voor onze carrière of tijdens de doorgaande reis om te begrijpen wie we zijn en waarvoor we hier zijn.

In het boek zijn ook verschillende technieken opgenomen die Osho speciaal voor mensen heeft ontwikkeld met het oog op om te gaan met hun angsten.
Het boek Courage is als boek en als e-book te bestellen in de Nederlandse Boekhandel

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Een spiritueel woordenboek

The A B C of Enlightenment, a spiritual dictionary.
Een spiritueel woordenboek. Woorden zijn niet gewoon woorden, ze hebben een sfeer en klimaat van zichzelf.

The A B C of Enlightenment is een spiritueel Woordenboek voor het Hier en Nu. Dit is letterlijk ‘van A B C beginnen’ en daarom zeer goed als nieuw begin in het leven. 

Osho licht het woord ‘bullshit’ toe. We hebben het over rationalisaties, omdat we netjes willen blijven en omdat we onze wonden niet openlijk willen tonen. Het is echter veel eerlijker om van ‘bullshit’ te spreken als we bezig zijn om onszelf en anderen met mooie woorden te bedonderen.
Verder is het zo dat in Osho’s toespraken bepaalde woorden en begrippen telkens weer aan de orde komen.
Neem bijvoorbeeld het woord ‘mind’. Als je dat leest en je vult in gedachten hiervoor het woord ‘geest’ in, dan zit je ernaast en dan heb je het niet begrepen. En dan begrijp je dus een groot deel van Osho’s hele betoog niet.
Sla je het boek ‘The A B C of Enlightenment’ open, dan wordt je helder uitgelegd, dat de mind alles omvat wat je ooit beleefd hebt en dat het in feite een reeds dood deel van je wezen is. De mind vertegenwoordigt het verleden en zij houdt je er vanaf om in het nu te leven. Je blik is niet helder, omdat zij gehinderd wordt door een wolk. Laat de wolk verdwijnen en wees open. Ontdoe jezelf van allerlei filosofie, conclusies en religie. Reageer vanuit no mind, dan ben je intelligent.
Dus, afgezien van dat het begrip uitgelegd wordt, krijg je ook een handreiking om het anders te doen en daardoor meer in het hier en nu te leven. Het is daarom ook alleszins de moeite waard om gewoon met dit boek te gaan zitten en af en toe een stukje te lezen. Dat levert je hele leuke momenten op.

Wat zegt Osho bijvoorbeeld over de veel geuite uitroep ‘fantastic’?
Twee vrouwen ontmoetten elkaar na heel veel jaren in een tearoom. Boven torenhoge ijssorbets begint de ene vrouw op te scheppen over haar geweldige huwelijk.
‘Mijn man’ zegt de ene vrouw ‘koopt een hele set nieuwe diamanten voor mij, als de oude vuil zijn.’ 
‘Fantastisch’ roept de tweede uit. 
‘En we nemen elke twee maanden een nieuwe auto en de oude doen we cadeau aan ons personeel’ gaat de eerste vrouw verder. ‘Fantastisch’ roept de tweede vrouw weer.
‘En ons huis, is eenvoudig…..’ houdt de eerste vrouw vol.
‘Fantastisch’ maakt de tweede vrouw af.
‘Ja, en vertel me nu eens wat jij tegenwoordig doet.’ zegt de eerste vrouw.
‘Ik ga naar de verbloem-school?’ zegt de tweede vrouw.
‘Zo, grappig, en wat leer je daar dan?’
‘Daar leer ik’ zegt de tweede vrouw ‘om “fantastisch” te zeggen in plaats van “bullshit”.’

In ‘ABC of Enlightenment’ wordt verder duidelijk het verschil tussen ‘Consciousness’ en ‘Conscience’, dus tussen ‘Bewustzijn’ en ‘Geweten’ uitgelegd. Het zijn begrippen die wezenlijk zijn in Osho’s visie. En daarom is het zeer de moeite waard om al lezend van het verschil in betekenis doordrongen te raken.

Onder ‘Rechtvaardigheid’ wordt het verhaal over Moella Nasroeddin verteld. Deze was op een bepaald moment een eerbiedwaardig rechter. Er komt een zaak voor en Nasroeddin hoort de ene partij aan. Dan verklaart hij tegen het hof, dat hij over vijf minuten terug zal komen en het oordeel zal uitspreken.
De griffier kan zijn oren niet geloven: hoe kan hij tot een oordeel komen als hij de andere partij niet heeft gehoord. En hij fluistert Moella in het oor: ‘Waar ben je mee bezig? Je hebt nog maar één kant van de zaak gehoord, één partij. De andere partij wacht op zijn beurt. Zonder die te verhoren kun je geen goed oordeel geven.’
Het antwoord van de Moella is uitermate verrassend: ‘Maak me niet in de war. Ik heb het op dit moment allemaal helder voor de geest. Als ik de andere partij ook nog hoor, dan gaat er geheid verwarring optreden.’
Zoals altijd shockeert Osho hierdoor onze vaste denkpatronen. We krijgen een andere kijk op de dingen.

Dit boek ‘The A B C of Enlightenment’ kun je dus gebruiken als een soort van woordenboek. Achterin staat een alfabetische lijst, je zoekt daarin het begrip op en dan vind je de betekenis die Osho eraan geeft. En je kunt er ook rustig mee gaan zitten, spontaan een gegeven kiezen en daarover gaan lezen.
The A B C of Enlightenment is in de Nederlandse boekhandel te bestellen, als boek en als e-book.

De oorspronkelijke mens

The Original Man is een boek uit de 2e Zen serie die Osho in Pune 2 gehouden heeft. Het zijn pittige lezingen die ons steeds ‘bij de tijd’ proberen te houden. Na de toespraak wordt de lezer steevast door Osho meegenomen in de No Mind meditatie, ook wel ‘Gibberish meditatie’ genoemd. Het betreft een aantal minuten je mind leegmaken door alles te uiten wat in je opkomt, en dit als absolute wartaal naar buiten te brengen. ‘Spreek geen Chinees als je Chinees bent’ is de instructie. 
Dat is nodig, want zoals Osho aangeeft: ‘Oude gewoontes sterven moeilijk uit.’ Zelfs bij een meester als Basui over wie dit boek gaat, zijn af en toe elementen te bespeuren die stammen uit de tijd dat hij nog leraar was, licht Osho toe. Maar dat heeft 
Basui nu niet meer nodig, want hij is een gerealiseerde en kan vanuit zijn eigen ervaring spreken. Hij hoeft niet meer als een papegaai anderen na te praten.

Osho vertelt anekdotes over de Zen meesters terwijl hij toont dat hun schijnbaar absurde uitspraken en acties actuele methodes zijn om mensen uit hun spirituele slaap te wekken. En hij vraagt je om niet op zijn woorden af te gaan, maar dit voor jezelf te gaan ervaren. Deze serie toespraken gaan niet over Zen, ze zijn Zen.
Aansluitend bij de titel ‘The Original Man’ zegt Osho dat je door de oorspronkelijke mens in jezelf te vinden, in feite alles vindt wat het ontdekken waard is. In deze serie toespraken traceert Osho Zen, vanaf de vroege dagen met Bodhidharma in China en verder, door een opeenvolging van Zen meesters en dichters heen.
‘De originele mens heeft de constante aandacht van Zen. In je binnenste wezen heeft zich geen stof van buitenaf verzameld, geen gedachte is in staat om daar binnen te dringen. Het is daar zo puur en schoon als altijd. Het wordt daar nooit oud, het wordt nooit onecht. Het heeft van nature frisheid.’ 

Hoe bereiken we de oorspronkelijke mens in onszelf. In dat kader reikt Osho, zoals altijd, meditatie aan. 
‘Meditatie is de grootste revolutie in de wereld omdat zij de oorspronkelijke mens in het bestaan brengt. Die is er altijd maar de iedere maatschappij stopt hem onder vele, vele lagen. Ons werk hier is om al die lagen te verwijderen, al die omhulsels en het echte te vinden, het originele, het natuurlijke. 
Begin je groei vanuit je natuurlijke centrum. Dan zul je in alles wat je doet voldoening vinden, je zult veel plezier in het leven vinden. Je zult niet alleen plezier in het leven vinden, maar in de dood ook, want je originele natuur is eeuwig.’

Het boek ‘The Original Man’ is als boek en verder als e-boek en als audioboek verkrijgbaar.
Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Ramses door alles heen

Sylvester Hoogmoed: Ramses Shaffy. Door alles heen.
Gisteren -de dag dat precies 10 jaar geleden Ramses overleed- was de boekenpresentatie van het nieuwe boek van Sylvester Hoogmoed. Gyanam, een vriend van Ramses in zijn communetijd, was erbij.


Sylvester Hoogmoed en Gyanam.

‘Door alles heen’ viert het leven van Ramses Shaffy (1933–2009). Biograaf Sylvester Hoogmoed boort in Door alles heen nieuwe bronnen aan. Hij stuitte op onbekende informatie over onder meer Shaffy’s familie. Zo weet hij een nog vollediger beeld te schetsen. Voor deze fotobiografie openden het Ramses Shaffy Fonds en de platenmaatschappij alle archieven. Naast Hoogmoeds teksten en de waanzinnige fotografie, bevat dit boek een uitgebreide discografie, afbeeldingen van zijn schilderijen en twee cd’s. Een van deze twee schijfjes staat vol met zeldzame, nooit eerder officieel uitgebrachte opnamen.
Dit boek doet het fenomeen Shaffy herleven, in woord, beeld en muziek. Sylvester Hoogmoed, de succesvolle biograaf van Ramses Shaffy (meer dan 10.000 verkochte exemplaren), kreeg de eervolle opdracht om dit ultieme Ramses-naslagwerk te schrijven.

Er staat een mooi verhaal in van toen Ramses net in de Osho commune in Heerde ging wonen. Zijn woonboot in Amsterdam, met veel van zijn persoonlijke bezittingen, is toen gezonken.
Hij had er een douche laten installeren, door louche bouwvakkers die hij in een kroeg had ontmoet. Vervolgens was hij vergeten daarvoor te betalen, had niet gereageerd op de aanmaningen, waarna ze als represaille besloten de boot te laten zinken. Volgens Boudewijn Kruithof, alias Gyanam, die met Ramses een vakantiehuisje deelde in Heerde, was hij er zeer luchtig onder. Dat het was gebeurd op 11 december, de verjaardag van Bhagwan, zag hij als een bewijs dat het zo had moeten zijn.’

Meditatie de pauzeknop voor je mind

A Course in Meditation, meditatie de pauzeknop voor je mind.

Het boek ‘A Course in Meditation’ is de weergave van een wereldwijde online cursus die in 2014 plaatsgevonden heeft. Deze cursus bleek een groot succes te zijn. Over de hele wereld verspreid namen heel veel mensen dagelijks aan deze cursus deel die in totaal 21 dagen duurde. Elke dag werd er een les gepresenteerd. Deze bestond uit een audiofragment met uitleg. Hierin was als onderbouwing een fragment met gesproken tekst door Osho opgenomen hetgeen het geheel zeer levendig maakte. Dit geheel mondde dan uit in de meditatie waaraan je direct kon deelnemen. Van de tekst werd een pdf uitgereikt zodat je ook de meditatie later nog kon doen.


In boek/ebook en audiobook vorm
Nu is de cursus in boekvorm uitgekomen en die geeft een prachtige uitdaging om deze cursus ook nu weer thuis te doen. De meditaties vinden plaats vanuit diverse actuele, puur menselijke thema’s, zoals liefde, boosheid, ontspanning, je innerlijke ruimte van acceptatie, vreugde en mindfulness. Osho laat telkens zijn unieke visie ten aanzien van de onderwerpen horen.

De ‘klik’ met meditatie
Osho heeft het er regelmatig over dat je de ‘klik’ met meditatie moet zien te vinden. Met welke meditatie heb je het gevoel in een zekere harmonie te vallen? Het kost tijd om die te vinden en het is alleszins de moeite waard om hiermee te experimenteren. Als je de klik met een meditatie hebt, is het goed om daar minstens 3 weken dagelijks voor te gaan. Pas dan zul je zelf enige verandering bespeuren, maar die maakt dan ook een wezenlijk verschil, hoewel het subtiel kan zijn. Deze cursus ‘A Course in Meditation’ bestaat ook uit 21 dagen en gaandeweg bespeur je absoluut iets van verdieping, meer ontspanning, meer vreugde om niets, meer bewustzijn etc. De uitgave bestaat uit een boek met de tekst van de cursus en verder een audiobook met de 21 fragmenten van de cursus. Het is een prachtig compleet pakket om je meditatie mee eigen te maken of deze te verdiepen.

Zonder meditatie ken je de geheimen van het leven niet,
dan ken je alleen het leven aan de oppervlakte.

Osho

Vanaf begin september 2019 is het boek te koop bij de Nederlandse boekhandel.
Boekbespreking van Donna van der Steeg.

De kunst van het sterven

The Art of Dying, exploring the mysteries of Life and Death.
Het boek ‘The Art of Dying’ bevat commentaren op verhalen uit het Chassidisme, verzameld door Martin Buber. We zetten de twee begrippen meestal lijnrecht tegenover elkaar: leven en dood. En dan staat leven voor licht en voor het positieve en dood staat voor duisternis en voor het negatieve. Osho werpt hierop een heel ander licht in ‘The Art of Dying’. Je leeft pas echt in het Nu als je bereid bent om elk moment te sterven ten opzichte van het verleden.
En verder geeft hij aan: ‘De dood en het leven zijn twee polariteiten van dezelfde energie, van hetzelfde verschijnsel. Door te stellen dat het leven en de dood niet tegenover elkaar staan, maar elkaar aanvullen, geeft Osho een volkomen ander perspectief aan de kunst van het sterven en laat hij zien dat het ‘de kunst van leven’ is. Hij beschrijft de weg van het Chassidisme als een leven van kleur, muziek en innerlijke transformatie. En hij maakt deze verhalen over lachende heiligen en prachtige gebeurtenissen relevant voor de moderne wereld.
Het Chassidisme is een stroming in het jodendom die niet-serieus is te noemen, vol grappige verhalen. De verhalen zijn verzameld door de bekende joodse existentialist Martin Buber. Echt hele sappige verhalen zijn het waar je al lezend doorheen vliegt. En ook veel grappen kom je in dit boek tegen.


Bijvoorbeeld deze. Toen Mulla Nasruddin op zijn sterfbed lag, riep hij zijn zoon bij zich, vroeg hem om dichtbij te komen en zei toen tegen hem: ‘Mijn zoon, ik heb je een ding te zeggen-hoewel ik weet, dat je niet zult luisteren, want ik luisterde ook niet naar mijn vader toen hij stervende was. Hij zei tegen mij: “Nasruddin, zit niet teveel achter de vrouwen aan.” Maar ik kon de verleiding niet weerstaan. En ik raakte op dreef met een vrouw en met nog een vrouw en nog een.’ Tenslotte trouwde hij met 9 vrouwen – het maximale aantal dat de Koran toestaat.
‘En’, zo ging Nasruddin verder: ‘Ik heb een hel laten ontstaan. Ik heb veel geleden. En ik weet, dat je hier toch niet naar luistert, maar ik zeg het toch, want ik lig op sterven en dit is mijn enige kans nog om het je te zeggen. Ik weet dat je verliefd zult worden op vrouwen, maar denk dan ten minste aan een goede raad van je ouwe heer: Mijn zoon, één vrouw per keer, één per keer. Doe dat dan tenminste.’


Osho benadrukt: ’Net als eb en vloed, dag en nacht, zomer en winter, zijn de dood en het leven twee kanten van hetzelfde fenomeen. De dood is niet het einde van het leven, het is in feite de voltooing van een leven, het crescendo van een leven, de climax, de finale. Als je eenmaal het leven en het proces dat plaatsvindt begrijpt, dan begrijp je ook wat de dood is.’ En ‘De dood is een organisch, integraal deel van het leven en het is het leven heel vriendelijk gezind.’

Het Boek ’The Art of Dying’ is niet zo gemakkelijk meer te vinden. Het is is uitgegeven door de ‘buiten uitgeverij’ Jaico Publishing House, onder dit ISBN nummer: 9788184959666. Verder is het verkrijgbaar als audiobook.
Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Het laatste sprongetje

Love Letters to Life, 150 Life transforming Letters by Osho.
150 levens-veranderende  brieven van Osho.

Dit boek is nog maar enkele jaren geleden uit het Hindi in het Engels vertaald.  ‘Love Letters to life’ bevat 150 brieven vol transformatie-hints van Osho. ‘Wees een beetje meer poëtisch. Schrijf het leven liefdesbrieven. Dat is waar meditatie helemaal over gaat.’ geeft Osho aan. In veel boeken staan beschrijvingen die pure proza betreffen. Osho’s woorden spreken tot het hart en zijn vaak poëtisch. Uit dit recente boek blijkt deze poëtische benadering nog eens extra. 
Niet alleen worden de poëtisch geformuleerde brieven van Osho gepresenteerd. Maar hij moedigt ons aan om ook zelf meer poëtisch in het leven te staan. Deze kwaliteit kunnen we aanwakkeren door liefdesbrieven aan het Bestaan te schrijven. Het geeft een veel grotere vrijheid dan dat normaal bij liefdesbrieven gebeurt, aangezien het Bestaan geen verwachtingen ten aanzien van ons heeft. Osho’s eigen brieven vormen een welkom support voor ons meditatieproces en de verdere ontdekking van het innerlijk.

 het laatste sprongetje

Zo schrijft Osho aan een briefschrijver: ‘Het verlangen en de dorst naar waarheid die je hebt zijn een zeldzame zegening. Als die aanwezig is, dan zal op een dag je sprong in de oceaan van meditatie absoluut gebeuren. Ik zie je daar precies op de oever staan – een eenvoudig sprongetje is alles wat nodig is.’
Er wordt dan ook gezegd dat dit geen brieven zijn aan mensen en hun persoonlijkheid, maar aan hun (en onze) ziel.
De topics die Osho in de brieven aan de orde stelt,  zijn onder andere: bewustzijn, zelf-acceptatie, wijsheid, de zoektocht in het leven, een leven in vrijheid, omgaan met boosheid, de aarde is ons thuis, angst loslaten en rebellie.
Over de waarde van brieven legt Osho uit: ‘Als ik iets schrijf, schrijf ik brieven want een brief is net zo goed als iets dat gesproken wordt. Hij is geadresseerd. Ik heb niets geschreven behalve brieven, want voor mij zijn ze een manier van praten. De ander is altijd aanwezig voor mij als ik een brief schrijf.’

Een ander voorbeeld van een indringende brief van Osho is deze: ‘Leef ieder moment. Welke taak er maar op je pad komt, voer die uit. Laat niets tot morgen wachten. De gewoonte om uit te stellen is suïcidaal.
Waar is morgen sowieso? Wat bestaat, is vandaag. Wat er is, is nu. Dit moet geleefd worden. Het moment moet geleefd worden. Alleen het moment is werkelijk. Hij die in staat is in het moment te leven, bereikt het eeuwige. Het geleefde moment wordt eeuwig. Als zij niet geleefd wordt, is zelfs de eeuwigheid niets meer dan tijdelijk.’

Love letters to Life is te bestellen bij de Nederlandse boekhandel.
Boekbespreking van Donna van der Steeg.