Boekbesprekingen

Osho research in Denemarken

Pierre Evald (Neeten) is een gepensioneerde Deense hoogleraar van de Aalborg School of Library. In 1980 nam hij sannyas bij Osho en de laatste jaren heeft hij  gewerkt aan de Osho Source Book.

 Pierre Evald (Neeten)

‘… een monumentaal werk van vitaal belang dat van absoluut onschatbare waarde is. Het is van het grootste belang omdat het de geloofwaardigheid van Osho bevestigt van iemand die zowel een grote geleerde is met grote intellectuele bekwaamheid als een verlicht wezen.
Zo vaak is hij afgedaan als een charlatan die een oppervlakkige hutspot van verschillende religies verkondigt, terwijl zijn kennis in werkelijkheid zo ver reikt dat hij in staat was om de essenties van zoveel verschillende wegen eruit te halen, deze met elkaar te verbinden zoals nog nooit eerder is gedaan en ze dan aan ons door te geven op een manier die wij, in onze onwetendheid, nu konden begrijpen.
Dit werk van Neeten zal, nu en in de komende jaren, aan heel veel mensen, Osho onthullen als het genie dat zijn sannyasins in hem onderkend hebben.’   
Veena Schlegel

‘Ik ben net terug van een bezoek aan Neeten in Skagen. … Ik kende Neeten niet echt persoonlijk, dus was ik erg blij met de uitnodiging om hem thuis in het noorden van Jutland op te komen zoeken. Afgelopen zomer werd het me voor het eerst duidelijk dat Neeten de laatste hand legt aan een documentatie van 3000 pagina’s van alles wat met Osho’s ‘boekenwereld’ te maken heeft, met een lijst van elk boek dat Osho heeft gelezen of verzameld, naast de uitgaven die verbonden zijn aan zijn eigen toespraken sinds de jaren 60. Er zijn exemplaren van vele onbekende manuscripten van Osho, vanaf het moment van zijn allereerste uitgave (een nieuwsbrief) rond 14 jaar oud.
Neeten heeft al 12 jaar, bijna dagelijks, besteed aan dit documentatie project. In het begin wist hij nog niet zeker hoe het zich zou ontwikkelen, maar na 6 jaar van erin te duiken en te reizen had hij de eerste van drie delen af. En toen kwam het grotere plaatje van waar hij mee bezig was duidelijker naar voren.
Hij heeft honderden mensen geïnterviewd die met Osho verbonden waren, in het bijzonder mensen uit Osho’s jongere jaren. Nu blijkt dat Osho’s jongere broer, Nikaland Bharti, een belangrijke rol heeft gespeeld als Osho’s bibliothecaris zelfs toen hij nog een teenager was. Er zijn uitgebreide interviews met veel van de betrokkenen en alles is met onberispelijke documentatie te boek gesteld. Het gehele veldonderzoek is al 25 jaar aan de gang.

   Sudas (Brendan Doyle)

Tot dusver is er één exemplaar van deze research gedrukt en ik kon er tijdens mijn bezoek even een blik in werpen. Dat heeft mijn eetlust zeker opgewekt. Ik hoop dat het niet te lang duurt voordat het in druk algemeen beschikbaar wordt. Een interessant feit is dat er tot nu toe rond 500 boeken geschreven zijn door mensen die Osho ontmoet hebben of voor kortere of langere tijd bij hem zijn geweest. Het zijn niet allemaal sannyasins.
Osho Source Book is helemaal vrij toegankelijk en ik kan je vooral aanraden om de introductie en het voorwoord van deel 1 (Introduction and Preface to Volume 1) te lezen. Dat zijn uitstekende aperitiefjes. Het werk is zowel voor geïnteresseerde sannyasins bedoeld  als voor mensen die geïnteresseerd zijn in Osho, en ook voor de academische research gemeenschap. Onlangs hadden we op ons Zomerfestival een deelneemster die bezig is met een doctoraalscriptie aan de universiteit van Bergen over de Wereld van Osho. Ik heb het gevoel dat Neeten een belangrijke bijdrage heeft geleverd om het veld van Osho naar een breder publiek te brengen. Wat iemand er dan van maakt is helemaal een kwestie van eigen verantwoordelijkheid.’          
Sudas (Brendan Doyle) 

De Gouden Bloem

The Secret of the Secrets. Talks on The Secret of the Golden Flower.
Osho zegt in The Secret of the Secrets: ‘De waarheid is altijd iets wat groeit. Waarheid is iets wat beweegt. Zij is niet statisch. Zij is dynamisch, ze is als een dans.’ En hij heeft het dan over het geheim van de Golden Flower.
Het belangrijkst kenmerk van de Gouden Bloem is, dat je door haar steeds weer de poort tot het goddelijke kunt vinden. Door soetra’s uit te leggen, maakt Osho langzaam de Gouden Bloem voor ons open.
‘Dat wat door zichzelf bestaat, wordt de Weg genoemd’.
De waarheid kan niet gedefinieerd worden. Die moet je zelf ervaren. Maar de Weg kan gedefinieerd worden. De Weg kan duidelijk gemaakt worden. De meester kan je de waarheid niet geven, maar de meester kan je de Weg wel geven. En als de Weg er eenmaal is, is het enige dat nog nodig is, hem te gaan. Het lopen moet de discipel zelf doen. De meester kan de weg wijzen, omdat hij hem zelf heeft gelopen.

‘Bovenstaande definitie van de Weg, is prachtig’, zegt Osho. Dat wat door zichzelf bestaat, wat niemands steun nodig heeft, dat wat altijd heeft bestaan, of je hem nu bewandelt of niet…… Of iemand de Weg begaat, doet niet ter zake. Hij bestaat gewoon. In feite volgt het hele bestaan de weg zonder het te weten. 


Hoe is de wijsheid, die het geheim van de gouden bloem wordt genoemd, ontstaan?
Zij is oorspronkelijk van mond tot mond doorgegeven. Het voordeel van een orale boodschap is, dat hij niet verstart tot dorre letters in geschriften, maar dat hij levend blijft.
De Golden flower was in China ontstaan en werd door mensen die hiervoor open stonden aan elkaar doorgegeven. Maar toen bereikte de meester Bodhidharma China. Hij kwam uit India met een nieuwe boodschap, namelijk Buddha’s boodschap.
Nu waren de mensen van de Golden Flower heel ontvankelijke mensen. Dus zagen ze onmiddellijk in dat Bodhidharma een authentieke boodschap had. En daarom lieten ze toe, dat Bodhidharma’s visie ging versmelten met hun opvatting, die van de Golden Flower dus. Datzelfde is  bijvoorbeeld niet met het christendom gebeurd. Ook dat bereikte een aantal keren China, maar dat bleek men kennelijk niet de moeite waard te vinden om te absorberen in de visie van de Golden Flower.
Het boek the Secret of the Secrets is in de Nederlandse boekhandel te bestellen.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Plotseling verlamd

Samarpan Powels is een Duitse sannyasin die onze nieuwe website 2 jaar geleden heeft gebouwd en waarmee we sinds die tijd heel plezierig samenwerken. Een paar maanden geleden overviel haar plotseling het Guillain-Barré Syndroom (GBS), een ernstige aandoening die verlammingsverschijnselen geeft die soms zo ver gaan dat ze zelfs de ademhaling aantasten, met een opname op de intensive care en een lange revalidatie tot gevolg. Soms blijf je zelfs voor de rest van je leven afhankelijk van verpleging.
Voor Samarpan voelde het of ze een flinke ‘zen-hit’ had gekregen.

  plotseling verlamd

Na periodes van ondraaglijke pijnen en vertwijfeling of het ooit nog goed komt lukt het haar om met pijnstillers, ontspanning en veel slapen het genezingsproces in te zetten. Wat ze in vele jaren heeft geleerd van meditatie helpt haar om de moed erin te houden en bewust aanwezig te blijven. Ze wordt zich ervan bewust dat haar hart ook getraumatiseerd is door de ziekte. Ook moet ze dealen met angsten voor een terugval als ze uit het ziekenhuis in het revalidatiecentrum terechtkomt. Maar uiteindelijk komt ze na betrekkelijk korte tijd weer thuis, de artsen staan zelfs verbaasd hoe snel ze weer op de been is.

   in de Rehab

Ze heeft haar ervaringen van de afgelopen maanden minutieus opgeschreven in een boek: Plötzlich gelähmt – Wie Meditation bei Krankheit wirkt. Enerzijds is het een pleidooi voor meditatie, ze beschrijft hoe meditatie haar in de verschillende fasen van haar genezing heeft geholpen. Anderzijds geeft ze ook aan dat meditatie niet in alle gevallen helpt. Het is goed om je bewust te worden van de zin, maar ook de onzin rond meditatie. Als je hevige pijn lijdt helpen alleen pijnstillers bijvoorbeeld. 

Het boek is te bestellen op haar website Find Your Nose, tegen betaling van wat je kunt of wilt bijdragen. Het boek leest gemakkelijk weg, weliswaar in het Duits maar voor een Holländer met een online woordenboek ook goed te volgen.

Tweede druk van ‘Hoe Osho in mijn leven kwam’

Voor velen is het moment dat Osho in hun leven kwam een moment geweest van verwondering, van ‘niet te geloven’, van emoties, van dankbaarheid. In ‘Hoe Osho in mijn leven kwam’ is een aantal verhalen te lezen waaruit blijkt hoe de kennismaking met Osho het leven van de schrijvers beïnvloed heeft. De verhalen dateren van de vroege tijd, toen Osho zelf nog sannyas gaf, tot op heden. Het zijn stuk voor stuk ontroerende verhalen, die er blijk van geven hoe deze verlichte meester het hart van de schrijvers wist en weet te raken.

De 2e druk is nu beschikbaar via Printing on Demand bij uitgeverij Pumbo. Er zijn een aantal nieuwe bijdragen en de persoonlijke verhalen zijn gerangschikt naar jaar -vanaf 1978 tot 2012- waarop men in contact kwam met Osho. Het boek is voorzien van een voorwoord en een samenvatting van Osho’s toespraak over wat er precies gebeurde op de dag dat hij verlicht werd, 21 maart 1953.
Het boek telt 240 pagina’s, het kost € 19,95 en is te bestellen bij boekenbestellen.nl.
Een kado-tip, voor je familie en vrienden!

Tijdelijke korting op Engelse Osho boeken

TIP! Bij bol.com krijg je nog 3 dagen verschillende Engelse Osho boeken met € 5 korting, als je voor € 20 koopt. En de bezorging is dan ook gratis. Er wordt een mooie selectie aangeboden. Dit zijn een paar voorbeelden, maar er zijn nog meer interessante uitgaven. Let op de rode sticker met ‘€ 5 couponkorting.’

Satyam Shivam Sundaram

Satyam Shivam Sundaram: Truth Godliness Beauty.
Waarheid Goddelijkheid (Deugdzaamheid) Schoonheid.
‘De Waarheid is de ervaring, Goddelijkheid (Deugdzaamheid) is de actie die uit de ervaring voortkomt en Schoonheid is de bloei van de mens die de waarheid ervaren heeft. Deze drie zijn de ultieme werkelijkheid voor hen die op het mystieke pad zijn.’

‘Ik ben absoluut voor het individu. Ik kan iedere maatschappij, iedere religie, iedere beschaving, de hele geschiedenis van de mensheid, opofferen voor een enkel individu. Het individu is het meest waardevolle gebeuren, omdat het individu deel is van het bestaan. 

Je zult je angst moeten laten vallen. Zij is je opgelegd, zij is niet natuurlijk. Kijk naar elk klein kind: het accepteert zichzelf volkomen. Er is geen veroordeling, er is geen verlangen om iemand anders te zijn. Maar iedereen raakt als hij opgroeit het spoor bijster. Je moet moed verzamelen om weer bij jezelf terug te keren. De hele maatschappij wil je ervan weerhouden; je zult veracht worden.
Maar het is veel beter om door de hele wereld veroordeeld te worden dan ongelukkig te blijven, onecht en vals en het leven van iemand anders te leiden.’    Osho

Voor Osho is alle verandering individueel. Er is geen ‘maatschappij’ om te veranderen – het kan alleen gebeuren met een ieder van ons, één voor één. Dus, ongeacht het onderwerp van het boek, is de draad die door al Osho’s woorden heen loopt als een liefdeslied dat we plotseling, op mysterieuze wijze, horen, precies op het juiste moment. En vreemd genoeg, het maakt niet uit waarnaar de woorden lijken te verwijzen, ze verwijzen werkelijk naar ons.
En dit is geen gewoon liefdeslied: het is meer een uitnodiging om ons hart te openen om iets voorbij de woorden, voorbij het hart te horen…. een stilte voorbij alle begrip. Daar waar we allen behoren.

De maatschappij zal jou niet respecteren, maar dat doe jij wel ten opzichte van jezelf? Dom zijn is niet moeilijk. Je sluit gewoon je ogen en je doet wat anderen zeggen. En dan gebeuren er zulke dingen:
Paddy was pas geleden lid geworden van de plaatselijke club voor parachute springen en hij was omhoog gegaan voor zijn eerste sprong. Alles verliep prima totdat het Paddy’s beurt was om te springen.
‘Wacht even,’ schreeuwde de instructeur, ‘je hebt geen parachute!’
‘Oh, dat geeft niets,’ antwoordde Paddy, ‘we zijn toch alleen maar aan het oefenen?’

Satyam Shivam Sundaram is bij de buitenlandse boekhandel te bestellen en als audiobook.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Dat gevoel van verwondering

Innocence, Knowledge and Wonder.
Wat is er met het gevoel van verwondering gebeurd dat ik als kind had?
In het boek wordt gekeken naar het laatste stadium waarin we onschuldig waren, namelijk tijdens onze kindertijd. Hoe kunnen we deze kwaliteit in latere stadia terugwinnen? In plaats van met cynisme en een gevoel van hopeloosheid dat zoveel volwassenen kenmerkt, benaderen we het leven dan met verwondering en spontaniteit. In veel godsdiensten wordt immers ook aangegeven dat we naar het paradijs kunnen terugkeren als we weer als kinderen worden.
Als volwassen mens de pluisjes van een uitgebloeide paardebloem wegblazen, tegen jezelf praten of intens genieten van de lichtjes in je tuin die als het donker wordt spontaan aangaan doordat ze overdag door de zon opgeladen zijn…. je voelt je bijna betrapt als een andere persoon je zo bezig ziet. Het is alleen iets voor jonge kinderen of voor als je spijtig genoeg in de fase van kindsheid beland bent, maar zoiets doet een volgroeid mens met gezond verstand nu eenmaal niet. En je doet je best om snel weer gewoon aangepast gedrag te vertonen, mocht een jou onbekend persoon getuige zijn van jouw kinderlijke gedrag in deze.

En zo komt het dat een alleen een jong kind onschuld heeft. Maar dat wordt al snel overdekt door grote hoeveelheden kennis en informatie. Osho heeft het erover in het boek ‘Innocence, Knowledge and Wonder’, dat een kind van een simpele dwaas tot een complexe dwaas wordt. Dit ligt nu eenmaal in de aard der dingen. En de honger naar kennis is groot, vandaar dat Adam en Eva ook niet van de vruchten van de boom die hiernaar verwees af konden blijven.

Terugkeren naar onschuld impliceert daarom veel dingen afleren. We kunnen weer onschuldig worden als we ons dat onszelf toestaan wat de reactie van de omgeving ook moge zijn. En per slot van rekening zijn we meestal zelf ons eigen grootste criticasters. Verder is het loslaten van kennis en informatie een absolute must omdat die verstikkend werken op het verwonderd in het leven staan.
Het boek is in de Nederlandse Boekhandel te bestellen.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Het gras groeit vanzelf

And the Grass grows by itself, Talks on Zen.
Toen iemand een groot meester vroeg: ‘Wat doe je met je discipelen?’
zei hij: ‘Wat ik doe? Ik doe niets.’
De vragensteller vroeg; ‘Maar er gebeuren zoveel dingen om je heen, je moet iets doen.’
De meester zei: ‘Rustig zitten, niets doen, de lente komt en het gras groeit vanzelf.’

‘Het gras groeit vanzelf’ is een prachtige introductie voor ieder die zich afvraagt ‘Wat is Zen?’ Deze serie toespraken is voor iedereen die uit wil vinden wat er zich binnenin bevindt – en op die manier de essentie van het menselijk bewustzijn wil ontdekken. 
Osho gebruikt in dit boek Zen verhalen om te illustreren; deze verwarren de mind en brengen nieuw licht in. Zo verkent Osho alle bouwstenen van Zen: in het moment leven, met de stroom meegaan en het bestaan door je heen laten gaan.
‘Zen verstaat eenvoudig de kunst om het juiste aspect te raken en aan te geven wat niet aangegeven kan worden.’

‘De kwaliteit van totaal zijn is totaal verschillend van andere. Het is geen kwestie van duidelijk aanwezig zijn, het is eerder een kwestie van ieder deel er in de juiste verhouding laten zijn. Het is een harmonie. Het is je leven een harmonieus ritme geven bij alles wat daarin aanwezig is. Dan is ook de mind mooi.
Dan brengt die je niet naar de psychiatrische instellingen. Dan wordt de mind er een die grootser is, de mind wordt de verlichting. En je totaliteit bestaat als één geheel; je verdeelt jezelf niet; je wijsheid blijft onverdeeld. Dat is wat Bokuju zegt en waar het in Zen om gaat. Daarom zeg ik dat Zen een zeldzaam verschijnsel is.’  
Osho

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

 

 

Afwikkeling, niet ontwikkeling

Zen: The Quantum Leap from Mind to No-mind.
Dit vurige Zen boek, met prachtige anekdotes, is niet gemakkelijk meer als boek te vinden, omdat het al snel uitverkocht was. Het is er wel, gedeeltelijk, als audioboek.
‘Zen is niet wat zij spreekt, maar wat zij laat zien. Zij is een vinger die in absolute stilte naar de maan wijst. Alle woorden moeten begrepen worden als vingers die naar de maan wijzen. Het is geen filosofie, het is een vingerwijzing. Je moet deze anekdotes begrijpen vanuit die achtergrond.’

  vingers die naar de maan wijzen

Zen the Quantum Leap: Het verschil tussen in de mind verkeren en niet meer in de mind zijn is onmetelijk. Daarom geeft Osho aan dat er een Quantum Leap (een reuzensprong) voor nodig is. Het is geen kwestie van kennis of ontwikkeling, het is meer een zaak van ‘afwikkeling’. En de levensstroming Zen kan ons hier enorm bij helpen.
Zen richt zich op geheel andere aspecten, zoals bijvoorbeeld: totaal zijn. We doen veel dingen tegelijk en daarom doen we van alles een beetje. En dat laat ons altijd met een onbehaaglijk gevoel zitten.
Osho zegt dat op de volgende manier heel kernachtig: ‘Do things with a totality of being; or you will always feel guilty that you have not done the right thing, that you have unnecessarily missed the train.’

Voor de wetenschappelijke mind is het heel moeilijk om totaal te zijn. Men is volledig getraind in het opdelen van de werkelijkheid. Maar de natuur beantwoordt niet aan al die losse fragmenten. En Zen is geheel overeenkomstig de natuur. Zen heeft alles te maken met vanuit je intuïtie leven. We denken, dat we intuïtie moeten ontwikkelen en vormen. ‘Intuïtie is er gewoon, zij is ons wezen,’ geeft Osho aan. En hij legt verder uit, dat onze mind over de intuïtie heen ligt en deze verbergt als een wolkendek. No-mind is puur intuïtie en in die staat kunnen we komen door te mediteren.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Jezus, zoon van God of mysticus?

I Say Unto You, Jesus – Son of God or Mystic?
Dit regel-voor-regel commentaar op enkele van de meest bekende Evangeliën van Mattheus en Johannes uit het Nieuwe Testament test de hypothese dat Jezus een mysticus was en geen wonderdoener van bovennatuurlijke origine. Osho overtuigt met verve dat de verhalen over het leven van Jezus nooit bedoeld waren als weergave van een ware historische toedracht, maar eerder leerparabels zijn die speciaal ontwikkeld werden om de komende generaties spirituele begeleiding te geven.
Daarom wordt in het boek ‘I Say Unto You’ de vraag gesteld: ‘Hoe zou het zijn als Jezus niet als een bovennatuurlijk wezen opgevat zou worden, maar als een echte mens die het ontwaken van zijn bewustzijn heeft ervaren wat in het Oosten als verlichting bekend staat?’

Gesteld wordt in dit boek dat Mozes de weg bereidde voor Jezus. Mozes bracht wetten aan de wereld. En dat was nodig, wamt er moest een zekere beschaving komen. Osho legt uit: ‘Wet is liefde die opgelegd wordt; liefde is een spontane wet. Wetten komen van buiten, liefde komt van binnenuit. Wetten spelen zich buiten af, liefde vindt binnenin plaats. Liefde kan alleen bestaan als er sprake is van een bepaalde discipline, van een zekere wet. Liefde kan niet in de jungle leven. Mozes brengt beschaving aan de mensen, Jezus maakt de mensen spiritueel. Daarom zegt Jezus telkens weer: ‘Ik ben niet gekomen om te vernietigen, maar om te vervullen.’ De Joden hebben dit geïnterpreteerd als dat Jezus het werk van Mozes kwam vernietigen. Maar Osho legt uit dat hetgeen waar Mozes mee begonnen was, Jezus compleet kwam maken. Men dacht dat Jezus tegen Mozes was, betoogt Osho, en dat misverstand is eeuwenlang blijven bestaan. 
Deze en meer interessante verheldering is in dit boek te vinden.

I Say Unto You is in de Nederlandse boekhandel te bestellen.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.