Omkar

Enjoy the silent space that you experience when meditating but don’t cling to it. As you meditate more and more you will find that you are becoming more relaxed in your worldly life as well.

Swami Omkaranand
(Omkar: The wordless word
representing the ultimate; Anand: bliss)

Geboren in 1952 in Leiden
Ontving sannyas in 1987

Al in de 70er jaren las ik in de Panorama of de Nieuwe Revue over een merkwaardige goeroe in India, Poona en dat trok mijn aandacht. Echter ik was er nog niet klaar voor. Na enkele jaren van seks, drugs en rock and roll kwam Bhagwan weer op mijn pad, ditmaal door de meditaties die werden gebruikt op de afkickboerderij de Emiliehoeve in Den Haag. Dit plus het feit dat de één na de ander daar plotseling in het rood liep met een mala om.

Weer een tijd later, toen ik met een aantal mensen een centrum had opgericht in Leiden, in eerste instantie bedoeld voor mensen in de fase van een leven na verslavingen, kreeg hij een steeds grotere plek in mijn leven. Het centrum was een soort inloophuis, waar we veel meditaties van Bhagwan gaven, video’s draaiden en naar toespraken luisterden, overigens ook van andere meesters zoals Krishnamurti, Da Free John, Alexander Smit e.a.

Amrito (Jan Foudraine) kwam ook toespraken geven. Naast mijzelf waren er velen die geïnteresseerd waren in spiritualiteit. Bhagwan was toen in Amerika en Rajneeshpuram knalde uit elkaar. Bhagwan werd gearresteerd. Toen werd hij getoond op de televisie, op het journaal, met kettingen aan handen en voeten. Dit brak mijn hart. Hij kwam vrij en toen begon de wereldtour met alle perikelen van dien. Ik had me voorgenomen dat ik, zodra hij weer thuis in India zou zijn, er naar toe zou gaan. Toen hij dan ook daadwerkelijk in 1986 weer in India kwam zette ik alles in het werk om naar hem toe te gaan. Toen ik aankwam was hij net uit Bombay weer naar Poona gegaan. Poona 2 was een feit en ik was er. Eerst waren er maar weinig mensen, maar dat werden er al snel meer. Hij begon weer discourses te geven in Lao Tsu House.

De eerste ontmoeting vergeet ik nooit meer. Voor het eerst in mijn leven was er iemand die mij zag, echt zag, zonder oordeel en met een totaal welkom. Zo’n warm bad – ik wist niet dat dit bestond. Natuurlijk wilde ik sannyasin worden – eindelijk was ik thuis gekomen. Bij de aanvraag in de Ashram werd duidelijk dat alles vanwege gevaar voor ons en bedreigingen voor Bhagwan (Osho) werd uitgesteld. Uiteindelijk kreeg ik op Enlightenment Day 21 maart 1987 sannyas van Swami Anand Maitreya in een sobere bijeenkomst op de vloer van de nog te bouwen Boedha hall (zie foto). Mala’s waren toen vanwege bovengenoemde reden afgeschaft, die kreeg ik een half jaar later.

Mijn naam Omkaranand heb ik vanwege de lengte ingekort tot Omkar.

Usquert, 21 november 2011
Omkaranand Dingjan

Lijst