Nieuws

Kracht en pracht op de Kumbha Mela

Elsja en ik waren op de Kumbha Mela in Haridwar in de voetheuvels van de Himalaya. De heilige rivier de Ganges splitst zich daar in verschillende armen. Op de zandbanken daartussen stonden duizenden tenten voor miljoenen heilige mannen en vrouwen die er de Kumbha Mela vierden. Wij hadden de naakte, in as gehulde, Naga Babas bezocht en zagen de volgende ochtend een indrukwekkende optocht. Voorop liep een muziekband die een oorverdovend lawaai maakte met trommels en trompetten. Zij werden gevolgd door kleurrijke ossenwagens, waarop tronen waren gebouwd, versierd met bloemen en kleurige lappen. Op de tronen, onder een grote gouden parasol of een baldakijn zaten, als vorsten, belangrijke goeroes of babas: de opperhoofden van verschillende orden van sadhoe’s of heilige mannen.

De praalwagens werden gevolgd door honderden heiligen, meest mannen, gehuld in oranje lappen, met wilde baarden, houten kettingen en hoge haartrossen; de gezichten en naakte bovenlichamen beschilderd met witte strepen. Het deed denken aan oorlogsbeschilderingen, vooral omdat de meesten zwaaiden met koperen of ijzeren drietanden. Sommige groepen zongen, anderen schreeuwden in koorde naam van hun god: ‘Boleh Shiva!’. De stoet was op weg naar een ritueel bad in de Ganges, zoals ze dat al duizenden jaren doen. Het gaf ons een oergevoel van tijdloosheid.
Meer: Sanatan 16

   Sanatan

Kunnen wij u niet bekritiseren?

Vrienden, een sannyasin heeft me gevraagd: ‘Kunnen wij het niet oneens met u zijn, kunnen wij u niet bekritiseren?’
Een significante vraag voor iedereen. Dit is geen debatclub. Het is niet nodig om ervoor te zijn, ook niet om ertegen te zijn. Wat nodig is dat je goed luistert. Als je goed luistert, geeft dat de doorslag. Ervoor zijn gewoon is iets van de mind, en ertegen zijn net zo goed. In beide gevallen schiet je er niets mee op. Waar je wel wat aan hebt is experimenteren, ervaren, maar dat komt alleen als je me gehoord hebt. Het moeilijkste is om goed te luisteren, om stil te luisteren. Als je denkt aan ermee eens zijn of oneens zijn, dan kun je me niet horen. Je vooroordelen functioneren daar dan als een gordijn, ze zullen alles vervormen.
Ik vraag je niet om het met me eens te zijn en ik vraag je niet om het met me oneens te zijn. Onze hele benadering gaat voorbij de mind. Je moet leren hoe je moet luisteren, hoe je stil moet zijn en je stilte laten beslissen. Laat je no-mind beslissen. En ik weet dat je no-mind absoluut in synchroniciteit zal zijn met wat ik zeg. Ik zal het woord ‘eens zijn’ niet gebruiken, dat woord behoort tot de mind. ‘Oneens zijn’ evengoed. Dat zijn allebei tegenpolen van de mind: positief/negatief, theïst/atheïst, gelovige/ongelovige.

Ik probeer je no-mind te bereiken, waar het nooit een kwestie is van keuze. No-mind werkt keuzeloos. Als ik eenmaal de no-mind heb benaderd, als je me hebt toegelaten, je vooroordelen opzij hebt gezet, hoef je het er niet mee eens te zijn of oneens, dan zul je een enorme synchroniciteit vinden. Je zult in volkomen harmonie met me zijn. En alleen die harmonie kan jou helpen om te evolueren.
Wat ga je doen met ermee eens zijn? Er wordt gewoon een geloof geschapen en ik ben tegen ieder geloof. Wat ga je doen met er niet mee eens zijn? Je vooroordeel zal blijven bestaan en je vooroordeel is je probleem. Je zal binnen de grenzen blijven van je vroegere opvoeding, de programmering door je familie, door de school, door de maatschappij, door de kerk.
Dit is geen intellectuele discussieerclub, dit is een plek voor zoekers. Het is iets totaal anders dan wat je waar ook ter wereld tegen zult komen. Hier zijn we op zoek om een diepe harmonie te vinden. Als je in harmonie met me kunt zijn -het is niet met me eens zijn- ben je één met mij. Ergens mee eens zijn vergt twee mensen. Als je met mij in harmonie kunt zijn kan ik veel overdragen wat niet gezegd kan worden. En alleen dat wat niet gezegd kan worden gaat jou helpen om te groeien.

Osho, Christianity and Zen #2 vraag 1.

Atisha’s zeven punten van mind training

The Book of Wisdom is echte Osho klassieker. Het is daarom in de loop van de tijd al met verschillende covers verschenen.
Gelukkig is het ook gemakkelijk bij de Nederlandse boekhandel te bestellen. Het boek is vooral bekend vanwege Osho’s commentaar op Atisha. Deze heeft een grote bijdrage aan de mensheid geleverd door zijn ‘Zeven punten van mind training’ te presenteren. Het zesde punt van Atisha’s training kennen we ook als de Heart Meditation. Osho zet deze methode uiteen. Het is een methode van ademen. Bij de inademing ga je de zorgen en de ellende van de wereld in je opnemen. Deze negativiteit kun je transformeren in je hart. Bij de uitademing komt er dan liefde naar buiten. 

Het hart, zo geeft Osho aan, met daaraan gekoppeld het hart chakra is in het midden van de mens gelegen. Het is daarom bij uitstek de plek van transformatie. Er is voor dit transformatieproces een CD met speciale muziek beschikbaar die Atisha’s hart meditatie begeleidt en support geeft, getiteld: Osho Heart Meditation. Het is prachtige subtiele muziek die je op zachte wijze door deze intense meditatie leidt. 

   Transformation

Dit transformatieproces waarbij je in je hart de narigheid van de wereld omzet in liefde, wordt weergeven door kaart 38 van de Osho Transformation Tarot. Deze kaart heeft als titel ‘Transformation’. De transformatie die in het hart plaatsvindt kan gebeuren omdat je diep van binnen zuiver bent: 
‘Je innerlijke kern is altijd puur geweest; puurheid is een vaststaand innerlijk kenmerk van je, zij kan niet van je weggenomen worden. Je maagdelijkheid is eeuwig; die kun je niet verliezen, er is geen manier om haar te verliezen. Je kunt haar alleen vergeten of je haar herinneren. Als je haar vergeet, leef je in verwarring; als je je haar herinnert, is alles duidelijk. Opnieuw
wil ik niet zeggen ‘zeker’ maar alleen ‘duidelijk’. Alles is transparant. Die transparantie is vrijheid; die transparantie is wijsheid. Die transparantie is je geboorterecht; als je dat niet claimt, is er niemand anders verantwoordelijk voor dan jij. Claim het, het is van jou. Het is er gewoon voor jou om op te vragen.’   Osho, The Book of Wisdom. 

De Nieuwe Mens stemt mij hoopvol

Interview met Korthals Altes.
Edy Korthals Altes, 94 jaar, oud-ambassadeur, spreekt met Fokke Obbema in een Volkskrant interview. Obbema kreeg in 2017 een hartstilstand en een jaar later gaat hij op zoek naar de zin van ons leven in een reeks interviews. Tot nu toe heeft hij al verscheidene interviews gehouden die op internet te zien zijn onder: volkskrant.nl/zinvanhetleven.

Uitspraken van Korthals Altes over essenties van het menszijn:
• De langste reis van het leven is de reis naar binnen.
• De zin van ons leven is wakker worden en ons bewust worden van de fundamentele relatie met de oergrond van ons bestaan en ons richten op de grondwet in ons leven. Dat is voor mij de liefde voor de mens en de natuur.
• We hebben een nieuwe mens nodig die gedreven wordt door liefde voor de medemens en de natuur, en die dat weet te vertalen in een ander economisch model. Dat vergt een andere vorm van leven: materieel soberder, maar rijker van inhoud, met meer aandacht voor de geest.
• Richt je niet op miljonair worden, maar zet je in voor een nieuwe, rechtvaardige samenleving en een nieuw denken over vrede en veiligheid. Met hart en ziel. De krachten die we zelf in het leven hebben geroepen, zoals ongelijkheid en klimaatverandering, dwingen ons de nieuwe mens te verwezenlijken. Als we dat niet inzien, loopt het vast.
 
Osho over De Nieuwe Mens:
De nieuwe mens omvat mijn volledige filosofie over het leven en hoe die in zijn totaliteit geleefd moet worden, in intensiteit, in heelheid, en dan kunnen we elk moment maken tot een geweldige verheugenis, een lied, een dans, een viering.
Een nieuwe mens gaan zij worden die een jongere ziel hebben, de spiritueel jongeren. Het is niet een hoopvolle verwachting, want je bent er al zwanger van.
 De nieuwe mens is niet iemand die van een andere planeet komt. Jij bent het in je frisheid, in je stilte van het hart, in je universums van liefde, in je diepte van meditatie, in je liederen van vreugde, in je dansen van extase, in je liefde van de aarde.
Osho: The Golden Future #32.

Meer: De Nieuwe Mens stemt mij hoopvol
Een bijdrage van Prem Abhay.
 
 
 

De energetische ladder: in 4 stadia seks transcenderen

Nandan Bosma heeft, in samenwerking met Satyamo Uyldert, in het verleden uitgebreid research gedaan naar wat Osho over seksualiteit zegt. Het artikel dat daaruit voortkwam, heeft onlangs een update ondergaan en is in zijn geheel, met links naar de verschillende hoofdstukken, te vinden onder OSHO OVER SEKSUALITEIT op deze site. Hier onder NIEUWS zullen we de komende tijd geregeld aandacht geven aan verschillende aspecten uit dit uitgebreide artikel. Vandaag lichten we uit het eerste hoofdstuk de energetische ladder uit.

Uit een aantal toespraken blijkt dat Osho de ontwikkeling van de menselijke seksualiteit als een energetische ladder ziet. Hij onderscheidt vier stadia. De eerste fase noemt hij auto- erotisch of autoseksueel: 
‘Ieder kind speelt graag met zijn genitaliën. Dat geeft plezier, daar is niets mis mee, maar het is iets dat bij een kind hoort. Het is de eerste kennismaking met seks – een oefening, een eerste stap.’ 

Na deze periode, als een kind ongeveer 10 jaar oud is, komt er voor ieder kind een homoseksuele fase: 
‘Het raakt dan geïnteresseerd in een lichaam, dat gelijk is aan zijn eigen lichaam. Dat is een natuurlijk groeiproces. Eerst is een kind geïnteresseerd in zijn eigen lichaam en dan raakt hij geïnteresseerd in andere lichamen, die precies zo zijn als zijn eigen lichaam – een jongen is geïnteresseerd in jongens, een meisje is geïnteresseerd in meisjes. Dat is een natuurlijke fase.’

Na de homoseksuele fase komt de heteroseksuele fase. Met een homoseksuele relatie is niets mis, maar er is, aldus Osho, minder vervulling vanwege het ontbreken van de tegengestelde pool: 
‘De heterorelatie is de moeilijkste relatie, de meest ongemakkelijke, vol conflicten, want het gaat hier om twee tegengestelde polariteiten – man en vrouw. Ze bestaan elk op een verschillende manier, daarom trekken ze elkaar aan…. omdat ze zo verschillend, zo mysterieus voor elkaar zijn.’ 

Het transcendente stadium, de vierde fase, komt als je alle drie de fases op een natuurlijke manier hebt beleefd, totaal. Je transcendeert seks: 
‘Dan heb je geen interesses meer in seks – seks als zodanig – of in je lichaam, of in het lichaam van iemand anders. Mannen- of vrouwenlichamen interesseren je niet meer. Niet dat je op enigerlei manier je lichaam veroordeelt, in feite verdwijnen lichamen – dan zijn er alleen zielen. Het lichaam is alleen maar het buitenjasje. Het brengt een grote verschuiving in je bewustzijn mee. Dat is het vierde stadium, het stadium van de siddha.’ 

Meer: A. Een energetische ladder

Hoe was het dagelijks leven in Wild Wild Country?

De gebroeders Way, makers van de bekroonde Netflix documentaire Wild Wild Country zeggen zelf spijt te hebben dat ze een stuk over het dagelijks leven van de sannyasins op The Ranch eruit gelaten hebben: ‘…beautiful moments that from their perspective captured the magic of what they were doing out there.’ Dat is jammer want daardoor ontstaat er een onvolledig, vertekend beeld bij veel mensen over hoe het er in werkelijkheid aan toe ging. De sensatie en de rol van Sheela krijgen onevenredig veel aandacht.
Daarom is het zo verhelderend dat een leerlinge van 6 VWO, die de documentaire heeft gezien, zich is gaan verdiepen in de zaak en antwoord zoekt op de vele vragen die nu in haar hoofd rondspoken. Anand Frank geeft vanuit zijn persoonlijke ervaring in Oregon antwoorden die een beeld schetsen van hoe het dagelijks leven werkelijk was.

   Brandweeroefening op de Ranch.
Vraag: Wat voor werk deden de bewoners? 
Anand Frank: Van alles wat je je maar kunt voorstellen om een stad van 3000 inwoners draaiende te houden. Maar wel een heel bijzondere stad, met een universiteit, stuwdammen, irrigatiesystemen en grootschalige ecologische landbouw (lang voordat ecologie een modebegrip werd). Daarnaast was er een steeds groter team van getalenteerde academici werkzaam om de talloze gerechtelijke procedures met allerlei instanties tot een goed eind te brengen. 
Meer: Interview van Dante van Helvoort met Anand Frank

Het pad van de mysticus

In The Path of the Mystic, op zoek naar de Ultieme Vrijheid, geeft Osho aan dat Vrijheid bij hem boven alles gaat. Dat is wat de meeste mensen meteen zullen beamen. Echter, het realiseren van vrijheid is in hoge mate afhankelijk van de hoeveel verantwoordelijkheid die we bereid zijn te dragen. Vrijheid is er niet zomaar, door die gewoon maar te nemen, want dan is het vrijblijvendheid. Vrijheid creëer je zelf door verantwoordelijkheid te nemen. Hoe meer vrijheid je wenst, des te groter de verantwoordelijkheid die eraan hangt.
Pregnant in dit boek is verder het verhaal dat Osho vertelt over Gurdjieff en zijn vader. Gurdjieff was een bijzondere (leer)meester met vaak excentrieke methodes om mensen wakker te schudden. Osho spreekt in verschillende toespraken zijn grote waardering uit voor Gurdjieff en zijn onorthodoxe werkwijze.  In ’The Path of the Mystic’ vertelt Osho over een gebeurtenis in het leven van de jonge Gurdjieff die grote invloed op hem had. Gurdjieff was 9 jaar oud toen zijn vader stervende was. Op zijn sterfbed gaf zijn vader hem het volgende eenvoudige advies.
De vader zei: ‘Als iemand je beledigt, ergernis bij je opwekt of je boos maakt, vertel hem dan gewoon: “Ik heb begrepen wat je bedoelt, maar ik heb mijn vader beloofd dat ik pas na 24 uur ga antwoorden.” Ik weet dat je kwaad bent, ik heb het begrepen. Ik kom er over 24 uur op terug en geef je dan antwoord.’

Osho zegt: ‘Het zelfde kun je met alles doen – laat er 24 uur overheen gaan.’
En hij gaat verder: ‘Een negen jaar oude jongen herhaalde wat zijn vader hem gezegd had. En de vader stierf. Maar omdat het zo’n speciaal moment was, werd de boodschap ingeprent. Terwijl hij de boodschap herhaalde, zei de vader: “Goed. Je hebt mijn zegen en nu kan ik vredig sterven.” Hij sloot zijn ogen en stierf. En Gurdjieff begon, hoewel hij negen was, in praktijk te brengen wat hem aangereikt was. Iemand beledigde hem en dan zei hij: ‘Ik kom over 24 uur bij je terug met een antwoord, want dat heb ik mijn vader beloofd toen hij op sterven lag. Op dit moment kan ik je niet antwoorden.’  Iemand sloeg hem bijvoorbeeld en dan zei hij: ‘Je kunt me nu slaan, maar ik kan er niet op reageren. Over 24 uur kom ik en geef ik je een reactie, want dat heb ik aan mijn vader beloofd toen hij stierf.’

‘En later’ zegt Osho ‘zei hij vaak tegen zijn discipelen: “Die simpele boodschap heeft me helemaal getransformeerd, omdat de persoon mij klappen gaf maar ik was niet van plan om er op dat moment op te reageren, dus er zat niets anders op dan alleen maar waar te nemen. Ik had niets te doen: terwijl de persoon me klappen gaf, moest ik alleen maar toeschouwer zijn.” Vierentwintig uur lang was er niets te doen. ‘En het waarnemen van de man bracht een nieuw soort kristallisatie in me teweeg. Want na 24 uur kon ik helderder kijken. Op het moment dat hij me sloeg, was het onmogelijk om de dingen scherp te zien. 
    Mijn ogen waren vol boosheid. Als ik op dat moment gereageerd had, was ik met de man gaan worstelen, ik zou de man geslagen hebben en dat alles zou een onbewuste reactie zijn. Maar na 24 uur dacht ik er rustiger over na, kalmer. Of hij had gelijk – ik had iets verkeerds gedaan en ik moest, verdiende het, om geslagen te worden, beledigd te worden – of hij zat helemaal fout. Als hij het juist had, viel er niets te zeggen als een reactie op hem, maar alleen hem te bedanken. Als hij helemaal fout zat, had het helemaal geen zin om te vechten met zo’n man die oerdom was en alleen maar zulke verkeerde dingen deed. Hij heeft geen recht op een reactie.’

Laadpaalkleven, boetes geven en de zin van moraliseren

Het gaat ons gemakkelijk af om anderen te beoordelen en zelfs onze moraal op te leggen. We zijn ons meestal niet bewust van hoe diep deze conditioneringen in ons verankerd liggen. Elk moment doet er zich wel iets voor waarover we een moraliserende opmerking kunnen maken. Bijvoorbeeld is er momenteel protest tegen de mensen die de oplaad-palen voor elektrische auto’s in beslag blijven nemen. (De Volkskrant 28-11-18: Elektrische rijders: ‘Geef laadpaalklevers een boete.’). Ook als de auto al helemaal vol met de benodigde elektrische energie zit, blijven mensen nog aan de oplaadpaal verbonden staan met hun auto. Zo zijn ze de komende uren verzekerd van een gratis parkeerplaats, lijkt de logische conclusie te zijn. Al snel rollen de woorden als ‘asociaal’ ‘egoïstisch’ en ‘hufterig gedrag’ over de tafel. Het lijken redelijke etiketten en ze worden door iedereen gemakkelijk herhaald en verspreid. 

Maar door het te veroordelen maak je er geen einde aan, je zorgt alleen voor een negatieve stemming. Als er een negatief klimaat heerst, zullen mensen niet opengaan om hun bewustzijn te vergroten en hun gedrag bij te stellen. Als er gemoraliseerd wordt, gaan mensen daarentegen meestal in de verdediging en verharden zij, ze sluiten zichzelf af.  Een systeem van boetes geven, zoals in de Volkskrant wordt bepleit, zal tijdelijk helpen, maar het zal op den duur niet afdoende zijn. Het is de bekende behavioristische manier van via straf iemand iets af proberen te leren. 

Osho geeft in het boek Moral, Immoral, Amoral aan ‘dat het aankweken van moreel gedrag, overeenkomstig speciale codes, weinig zin heeft. Het is iets wat opgelegd wordt en blijft daarom beperkt tot de buitenkant. De sleutel ligt in grotere bewustwording. Op basis daarvan zal het zoeken naar waarden die passen in de huidige wereld waarin we leven, iets wezenlijks opleveren.’
Pas als er op dieper niveau een onderstroom van besef in ons is dat we andere mensen niet, onnodig, in de weg willen zitten, kan er op dit gebied meer duurzaam gedrag ontstaan. We ervaren die anderen dan als medeburger die in dezelfde maatschappij graag ook gebruik wil maken van de beschikbare voorzieningen. Als we ruimte maken voor onze medeburger kan dat een oprecht gevoel van blijheid geven, van iets delen in plaats van de ander als een concurrent te zien die we snel voor moeten zien te zijn en blijven. Als we gevoed worden door het inzicht dat we, met dank, alleen zoveel nemen als we nodig hebben, is er geen sprake van sturing van buitenaf. Dan zijn we dankbaar voor wat het leven ons geeft en dat vinden we ruim voldoende.
Moraliseren is aan de orde van de dag. Osho werpt er in dit boek zijn eigen bijzondere licht op. Moral, Immoral, Amoral, What is Right and What is Wrong? is in Nederland bij de boekhandel te bestellen.

Contactpersoon  gezocht voor Osho TV Utrecht en Rotterdam

Kijk je regelmatig naar de uitzendingen van Osho TV Utrecht of Osho TV Rotterdam, dan kunnen we je hulp goed gebruiken. Je kunt aan Tarangita doorgeven als er dingen met het programma niet goed verlopen. Hierdoor wordt de kwaliteit van Osho TV verhoogd. Mail graag even naar tara@xs4all.nl als je contactpersoon voor Utrecht of Rotterdam wilt worden.
In Den Haag wordt de feedback voor Osho TV verzorgd door Donna.

De Bauls: wilde mystici

The Beloved handelt over de Bauls en de Bauls zijn de zogenaamde wilde mystici; het zijn zangers en dansers. De visie van de Bauls gaat verder dan Tantra en ook verder dan Zen, geeft Osho aan. De Bauls realiseren echt datgene waar Osho vaak over spreekt: in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn. Het verschil tussen de stromingen komt op het volgende neer: Tantra is tamelijk technisch, het woord ‘tantra’ op zich betekent: techniek. Al met al is Tantra een beetje hard, meer wetenschappelijk. De Bauls zijn meer dichterlijk en zachter. Tantra gebruikt seks om er boven uit te stijgen, maar zij gebruikt seks. Seks wordt zo een middel. De Bauls zeggen: dat is niet erg respectvol. Energie kun je niet als middel gebruiken. Dus de Bauls gebruiken seks niet als een middel, ze verheugen zich erin, ze genieten ervan. Ze maken er geen techniek van. Ze hebben een liefdevolle houding ten opzichte van seks. En door ervan te houden, geschiedt de transformatie vanzelf.

De eerste heel belangrijke stelling van de Bauls is, dat je de dingen leert kennen door ze te doen en door ze te zijn. Bijvoorbeeld: liefde is geen theorie. Je kunt liefde niet begrijpen door er een intellectuele discussie over te houden. Je kunt de liefde alleen leren kennen door lief te hebben. De futiele dingen van het leven kun je wel leren kennen zonder er diep in door te dringen, zoals de dogma’s, de credo’s, de filosofie. Maar al datgene wat ECHT is, zoals liefde, moet geleefd worden en je moet er in doordringen en risico’s nemen. Daarvoor moet je durf hebben en moedig zijn. Want liefhebben is een groot waagstuk, omdat je als je iemand liefhebt, jezelf begint te verliezen. Van iemand houden, is je ego verliezen, iemand liefhebben is iemand macht over jou geven. Iemand liefhebben betekent overgave. Een Baul voelt zich vervuld op het moment dat hij tot diepe harmonie binnen in zichzelf komt. Daarvoor zijn ook zijn zingen en dansen bedoeld, om met zichzelf in harmonie te vallen.

En dan volgt er heel mooi stukje over dans. Omdat ik zelf een enthousiaste danser ben, geniet ik van deze passage. Osho zegt: heb je iemand gadegeslagen die aan het dansen is? Wat gebeurt er dan? Dans schijnt een van de meest diepgaande dingen te zijn, waarin men met zichzelf in harmonie valt. Je lichaam, je ziel, je spirit, alle vallen met elkaar in harmonie als je aan het dansen bent. Dansen is een van de meest spirituele dingen die er is. Als je werkelijk danst, kun je niet denken. Als je werkelijk danst, wordt het lichaam zo intens gebruikt dat de hele energie vloeiend wordt. Een danser verliest vorm, starheid. Een danser wordt een beweging, een proces. Een danser is geen afgerond geheel, hij is beweging, hij is energie- hij smelt.
Osho karakteriseert de Bauls als volgt: De Baul is een echte realist, hij staat met zijn benen op de grond. Hij is geen idealist en vraagt daarom niet naar een paradijs dat ergens op een andere plek zou moeten zijn. Nee, de Baul leeft al in het paradijs: hier, nu. Hij/zij is niet meer op zoek. Nee, er is al gevonden wat men zocht. De Baul zingt en danst en hij heeft plezier om niets. Een Baul is iemand die in bloei staat. Hij/zij is een stroom van energie.

Naast uiteenzettingen over de Bauls, beantwoordt Osho vragen van zoekers in de boeken. The Beloved I en II  boeken zijn op dit moment niet zo gemakkelijk te verkrijgen. Ze zullen wellicht weer eens herdrukt worden. Er is wel een audiobook beschikbaar.

Je brein de baas

‘Je bent het lichaam niet, je bent de mind niet, je bent zuiver bewustzijn.’   Osho
 
Interview in Psychologie Magazine met André Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, universiteit Groningen.
Hij schreef het boek: Je Brein de Baas, waarin hij in de bres springt voor het bewuste denken en de vrije wil. Ook legt hij uit hoe we beter kunnen worden in de bewuste aansturing van het brein. 

‘De wetenschappers die de vrije wil betwisten, zoals Dick Swaab, Viktor Lamme en Ab Dijksterhuis, ontkennen niet dat je je impulsen kunt beheersen, maar dat zien ze als resultaat van onbewuste, chemische reacties in het brein waar je geen invloed op hebt.’
 
‘Maar ik betwist de gevolgtrekking dat het bewuste denken dus niets in de melk te brokkelen heeft. Mijn punt is dat het bewuste denken wel degelijk van invloed is op ons gevoel en gedrag. Sterker nog, mijn punt is dat je met training beter kunt worden in die bewuste controle.’

Meer: Je brein de baas
Een bijdrage van Prem Abhay.

Opleiding Begeleiding OSHO-Meditaties

De Vrienden van Osho organiseren een opleiding voor meditatieleiders. Deze vindt plaats in twee weekenden in april en mei volgend jaar. Sudheer gaat samen met Lahma de training verzorgen. Er zit een gedegen research achter die gedaan is door Garimo en anderen en die laat zien hoe zorgvuldig Osho zijn meditaties heeft ontworpen. De ervaring leert dat meditatieleiders vaak hun eigen interpretatie geven aan Osho’s meditaties waardoor ze hun effectiviteit verliezen. De training komt met een certificaat om Osho meditaties te leiden en is bedoeld voor centra, yogascholen, bedrijven of instellingen. De opleiding is voor sannyasins zowel als voor niet-sannyasins.

12-14 april en 24-26 mei 2019. De Bergse Bossen, Driebergen-Zeist.
‘Het zal ook goed voor jou zijn. Ik heb gezien dat er veel dingen zijn, die je alleen leert wanneer je ze begint te onderwijzen. De beste manier om iets te leren, is het te onderwijzen.’      Osho: Be Realistic, Plan for a Miracle # 15.
Meer: Opleiding Begeleiding OSHO-Meditaties.

Een nieuwe dageraad, een nieuw begin

Het boek The New Dawn is uitgebracht in een prachtig nieuw design. 
‘Jullie luiden een nieuwe dageraad in, een nieuw begin’  zegt Osho, terwijl hij zijn visie omtrent de mensheid schetst die zich voorbij oorlogen beweegt, voorbij onrechtvaardigheid en alle sociale problemen die zich voordoen. De sleutel voor deze transformatie is: de individuele verantwoordelijkheid – onszelf veranderen door zelf-ontdekking en meditaties. Osho beantwoordt vragen die zich uitstrekken van wereldvraagstukken zoals leugens via de media en misbruik van de wetenschap, tot het intens persoonlijke. Hij spreekt over ‘conditionering’ en over ‘compassie’ en zegt dat de weg naar een nieuwe maatschappij is dat ieder individu spontaan en alert leeft in het huidige moment.

‘Misschien kan er voor de eerste keer een authentieke beschaving zijn die van vrede houdt, die medegevoel kent, die creatief is en die alle onderscheid laat vallen… Als er eenmaal geen onderscheid in religies, rassen en naties is, wordt oorlog onmogelijk.’

‘Misschien is het zo dat jullie het op dit moment niet precies door hebben, maar door jullie beweegt het menselijk bewustzijn zich naar een nieuwe hoogte, waarbij het alles wat oud en verrot is, laat vallen en een nieuwe tuin creëert met verse bloemen – met meer kleur, met meer variëteit, met meer individualiteit … unieke wezens met een totaal nieuwe levensvisie.’ Osho

Wat zegt Osho zelf over Wild Wild Country?

Een sannyasin vraagt aan Osho, vlak na de ondergang van de commune in Oregon:
Geliefde meester,
Hoe hebben wij, die van u houden, deze lelijkheid laten gebeuren tegen uw visie in en tegen onszelf? Ik zag dingen die ik lelijk vond. Dan zei ik tegen mezelf: ‘De meester wil het zeker zo hebben. Ik zie het hele plaatje niet. Ik wil niet negatief zijn.’
Wat is deze blindheid in ons?
 
Osho antwoordt:
Die blindheid zit in iedereen die opgevoed is om afhankelijk te zijn van een vaderfiguur. God doet alles. Jij bent nergens verantwoordelijk voor. Als je arm bent, heeft God het zeker zo gewild. Als je ziek bent, heeft God het zeker zo gewild.
Heel de mensheid is gereduceerd tot een hulpeloos kind dat afhankelijk is van een vaderfiguur die nergens bestaat. Dus blijf je steeds veranderen van vaderfiguur. Dat maakt niets uit. De christen wordt een hindoe; hij verandert van goden maar de psychologie blijft gelijk. Er zijn driehonderd religies op de wereld maar de psychologie van al die religies is precies dezelfde. En die psychologie is: houd de mens afhankelijk, niet verantwoordelijk, altijd in hoop, in gebed naar iemand die niet bestaat. Dit is de oorzaak van heel de tragedie.

Wat hier ook gebeurde, jij redeneerde: ‘Dit klopt niet.’ Maar je dacht: ‘De meester heeft het zeker zo willen hebben.’ Wanneer heb ik gezegd dat je zo moest denken? Mijn leer bestond uit redeneren, scepsis, onderzoek, onafhankelijkheid, en je doet precies het tegenovergestelde. Daarom wilde Sheela nooit hebben dat ik weer zou gaan spreken. Daarom hebben ze geknoeid met mijn tapes, de originele tapes. Nu kun je er niet meer achter komen wat ze hebben veranderd.
Maar ze weten niet… Ik leef nog steeds en wat ik tien jaar geleden heb gezegd, vandaag de dag doe ik er nog een schepje bovenop, want er komt nog tien jaar ervaring bij. Ze hebben nooit gewild dat ik weer tot jullie zou spreken. Sheela probeerde me te overtuigen dat mijn gezondheid eronder zou lijden als ik weer ging spreken. Ik zei: ‘Maar wat moet ik dan met mijn gezondheid? Gewoon gezond blijven en wachten tot ik doodga?’ Ik begon weer te spreken terwijl zij dat niet wilde.
Pasgeleden kreeg ik te horen dat mijn melk vergiftigd was, langzaam vergif om mij ziek te maken. Zo niet dood, dan tenminste niet in staat om voor jullie te spreken, zodat zij de vertegenwoordiger blijft. Misschien was het vergif alleen bedoeld om mijn tong dood te maken zodat ik niet kan spreken. Ze hebben ermee geëxperimenteerd. Ik ben erachter gekomen dat er een dokter was die een kop thee nam en ontdekte dat ze de hele dag niet kon praten. Haar tong was bijna verlamd.
Sheela heeft tegen jullie gezegd dat totale overgave nodig is.
Ik zeg tegen jullie dat totale verantwoordelijkheid nodig is.
En jullie moeten bewijzen dat totale verantwoordelijkheid honderd keer meer kan bereiken dan wat totale overgave kan doen! Ik leerde jullie om te twijfelen, zij leerde jullie om te geloven. Haar bende werd ontmaskerd met wat ze gedaan hebben omdat ik erop stond om weer te gaan spreken. Als ik was blijven zwijgen waren jullie blijven denken: ‘Misschien wil de meester het wel zo hebben.’
Dat betekent dat jullie nooit naar mij hebben geluisterd. Jullie hebben me nooit proberen te begrijpen. Ik wil nooit hebben dat jullie iets doen wat tegen je rede, tegen je eigen waardigheid ingaat. Ik wil dat je weer trots wordt dat je de hoogste uitingsvorm van de evolutie bent.
Onthoud dus voortaan, ook al blijf ik mijn hele leven spreken, op een dag zal ik het lichaam moeten verlaten. Iemand die geslepen, slim, politiek is, kan weer een fascistische groep van jullie maken. Laat dat niet gebeuren.
Maar dat betekent niet dat je een lastpost moet worden voor de commune. Je moet het in balans leren brengen. Je kent maar twee dingen: of je bent een slaaf of je bent een lastpost. Kun je geen middenweg vinden? Waar je verstandig bent, geen lastpost maar gewoon verstand. En waar je geen slaaf bent maar pure vrijheid. Handel vanuit je gevoeligheid, je vrijheid, je liefde. En dat is volgens mij geen enkel probleem: dat kun je wel.
Ik hou zoveel van jullie, ik vertrouw zoveel op jullie. Ik schat jullie intelligentie zo hoog in dat ik kan zeggen dat jullie het onmogelijke mogelijk kunnen maken.

Osho, From Bondage to Freedom, Ch 6, Q 1 (excerpt).

Uit een artikel van Antar Marc, een Nederlandse sannyasin, in Osho News: Wild Wild Rajneeshpuram, a collective responsibility. Hij geeft een kritische kijk op groepsdenken dat besluit met de vraag: ‘Ben ik verantwoordelijk voor alle mooie dingen die in Rajneeshpuram gebeurden evenals voor de negatieve gebeurtenissen die zich ontvouwden? Het antwoord is: “Ja.”’

Duo Expositie ‘Landschap, Licht’

Fotograaf Anders Veltkamp en schilder Sharan Zwitser vertrekken vanuit het landschap, waarbij ze zich op eigen wijze binnen hun eigen discipline bezighouden met de rol van licht binnen dat landschap. Beider werk wordt gekenmerkt door verstilling en liefde voor de schoonheid en de beleving van het landschap.
Kijkend naar compositie, kleur, sfeer, dynamiek, patroon heeft Anders bij elk schilderij van Sharan, die vorig jaar overleed, een foto uit zijn eigen werk gezocht, op zo’n manier dat schilderij en foto elkaar versterken. In hun landschappelijke werk staat de schoonheid, verstilling en lef van de natuur centraal.

Do 29 nov. 17.30. Feestelijke opening van deze expositie.
De inleiding wordt verzorgd door fotograaf, kunstenaar en schrijver Leo Divendal. Gyanam speelt liedjes van Ramses Shaffy en er zijn drankjes en hapjes.
De expositie is van 29 nov. tot 14 jan. dagelijks te bezoeken vanaf 10 uur.
Podium Mozaïek     
Bos en Lommerweg 191
1055DT Amsterdam
www.podiummozaiek.nl
info@podiummozaiek.nl
020-5800380

Boeddhaveld Dag in Amersfoort

Het was gisteren een inspirerende middag in het Life Force Fitness centrum, die begon met een quote van Osho over meditatie waarna zo’n 30 mensen ervaringen hebben gedeeld over meditatie. Sommigen hadden verhalen over de jaren zeventig, over persoonlijke ontmoetingen met Osho in India, anderen waren sinds een paar jaar in contact gekomen met Osho, het was opvallend te horen hoe geraakt ze waren door Osho’s boeken en zijn meditaties.
Prembuddha heeft zijn idee gepresenteerd over weekenden samen in de natuur, in een Nivon huis bijvoorbeeld, met meditaties, samen koken, wandelingen, muziek en dans. De tijd van de communes is verleden tijd maar er blijkt nog steeds veel animo te zijn voor samen mediteren en het leven te vieren. Een groepje mensen gaat werken aan een follow up.

Mayo en Khoji hebben namens de Vrienden van Osho het plan gepresenteerd voor een opleiding van meditatieleiders. Deze vindt plaats in twee weekenden in april en mei volgend jaar in een mooi conferentieoord in Driebergen. Sudheer, die samen met Lahma de training gaat verzorgen, vertelde over de inhoud van de training. Er zit een gedegen research achter die gedaan is door Garimo en anderen en die laat zien hoe zorgvuldig Osho zijn meditaties heeft ontworpen. De ervaring leert dat meditatieleiders vaak hun eigen interpretatie geven aan Osho’s meditaties waardoor ze hun effectiviteit verliezen. De training komt met een certificaat om Osho meditaties te leiden, denk aan centra, yogascholen, bedrijven of instellingen. De opleiding is bedoeld voor sannyasins zowel als voor niet-sannyasins. Nadere informatie volgt binnenkort.

Door te delen komt je liefde op gang

I Am That is een klassiek Osho boek dat lange tijd geen herdruk door Osho Media. beleefd heeft. Het is echter door de Indiase uitgever Jaico, die verschillende Osho boeken uitgegeven heeft, wel enkele keren herdrukt. 
Letterlijk betekent Upanishad ‘Zitten aan de voeten van de meester’.  Gewoon stil zitten bij een meester is genoeg, want de aanwezigheid van de meester werkt aanstekelijk, de aanwezigheid van de meester is overweldigend. Zijn stilte gaat diep in je hart doordringen. Zijn aanwezigheid krijgt een magnetische aantrekkingskracht op je: die trekt je uit de modder van verleden en toekomst.
Bij Upanishad, het zitten aan de voeten van de meester, is sprake van communion, niet van communicatie, want bij communicatie is er sprake van woorden en gaat het van hoofd naar hoofd. Bij communion gaat het om een gebeuren van hart tot hart. Dit is, aldus Osho een van meest grootse geheimen van het spirituele leven. En dit proces is nergens en nooit zo goed begrepen als in de dagen van de Upanishads. 

Belangrijk is dat de Upanishads niet tegen het leven gericht zijn. Integendeel: ze vinden dat je het leven in zijn totaliteit moet leven. Ze wijzen je niet op escapisme. Nee, hun devies is: in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn. Je blijft dan in zekere zin boven de wereld staan, in een transcendente relatie tot de wereld.
Het gaat er daarbij geenszins om, van dingen af te zien, maar van het leven te genieten: het is een goddelijk geschenk.
De Upanishads spreken over Het Geheel. Dàt is Het Geheel en dan gaat het over het ultieme, het absolute aspect van het Geheel. Het is verborgen, onzichtbaar, het is het niet-manifeste: je kunt het God noemen, waarheid, nirvana, Tao, Dhamma of Logos. 
En verder: ‘Dìt’ is ook het Geheel. ‘Dit’ betreft de wereld van de verschijnselen, de manifeste wereld, de wereld die je omringt. ‘Dat’ is je centrum en ‘Dit’ is je omgeving. Beide zijn heel, in feite zijn beide een Geheel. 
‘Uit het Geheel ontstaat het Geheel’ zeggen de Upanishads. Uit ‘dat’ ontstaat ‘dit’ en uit het geheel kan alleen het geheel geboren worden. Maar hoewel uit het Geheel het Geheel voortkomt, betekent dat niet dat het Geheel iets verliest. Het verliest niets, het blijft het geheel. Deze uitspraak acht Osho als geweldig belangrijk en hij licht het aan de hand van een ervaring toe.

Osho geeft aan: Je houdt van iemand; dat betekent níet dat je omdat je liefde gegeven hebt, minder overhoudt. Integendeel, het kan zelfs meer zijn. Het gaat hier niet om gewone economie. Daarin geldt: als je iets weggeeft, houd je natuurlijk minder over.
Maar de innerlijke wereld functioneert totaal anders. Je geeft liefde en je hebt nog steeds evenveel liefde of zelfs meer. Het kan namelijk het geval zijn dat door te geven, je liefde gaat stromen. Mogelijk was je liefde slapend of stagneerde zij; door te delen, komt je liefde op gang. Helaas gebruiken mensen voor hun innerlijk leven ook de economie van de buitenwereld en daarom gedragen ze zich nog altijd op een kinderlijke en domme manier.  

Omgaan met pijn

Tao, een Canadese sannyasin die sinds 1977 bij Osho is, werd geopereerd toen ze 13 was. Ze ontdekt toevallig dat er gaatjes zaten in de muur van pijn die haar belaagde en ging op die gaatjes focussen. Tot haar verbazing werden de gaten steeds groter, zag ze de pijn in golven komen en gaan en ging ze relaxen in de gaten totdat de pijn was verdwenen.

Ze werkte haar ervaring uit tot een meditatie waar ze haar cliënten mee helpt. Het gaat erom de connectie met de ‘spirit’, of het pad naar eenheid, te herstellen door zachtjes in een plek in je buik te ademen. Het is als een stuk gereedschap tegen fysieke, maar ook emotionele en mentale pijn.
Meer: In de pijn ademen en in de hara ademen
Uit: Osho News.

De Avondmeditatie in Pune meemaken

Het is nu mogelijk om wereldwijd overal met de Evening Meeting in Pune mee te doen. De Evening Meeting (Avondmeditatie) is een dagelijkse meditatie die in het Osho Auditorium gehouden wordt. Deze meditatie vindt plaats in witte kleding omdat, zoals Osho aangegeven heeft, de kleur wit een verdiepende werking heeft op stilte. 
De Evening Meditation omvat de volgende onderdelen: 
• intens dansen op iedere avond wisselende muziek,
• stilte meditatie, afwisselend Indiase muziek en stilte, beëindigd door 3 drumslagen,
• Osho toespraak met aansluitend Gibberish meditatie, op het moment is de serie ‘From Death to Deathlessness’ bezig,
• afsluitende vierende dans.

Het is in Pune iedere avond een zeer intens gebeuren waaraan ieder die op dat moment in Pune werkt of verblijft, meedoet. Meer informatie over de Evening Meeting vind je hier, ook in het Nederlands.
Deze meditatie is nu op elke plek ter wereld te ervaren. Hij wordt live uitgezonden via: Live Evening Meeting. Dat vindt plaats op de tijd dat het in India 18.40 uur is. Bij ons is het dan, gedurende de wintertijd, 14.10 uur. Een All Access abonnement is vereist maar eenvoudig te regelen via www.osho.com.


Evening meeting in Buddha Hall, Pune.

Als je geen gelegenheid hebt om op 14.10 uur op Pune af te stemmen, kun je dat later doen. Het duurt een tijdje voordat je de Evening Meeting opnieuw kunt afspelen. Maar op het moment dat het in Nederland 18.40 uur is de uitzending zeker beschikbaar.
Het is een prachtige mogelijkheid om dagelijks de Evening Meeting in Pune mee te maken en je eigen meditatie te verdiepen.

Een van de grootste taboes: het terugdringen van de overbevolking

Osho heeft 30 jaar lang gesproken over het probleem van de overbevolking. Hij is een voorstander van een aantal jaren van absolute geboortebeperking. Dat wil zeggen: dat er geen vermindering van het aantal geboortes is, maar dat er een tijdlang helemaal geen geboortes meer plaatsvinden. Pas dan is het mogelijk, aldus zijn visie, om de aarde weer leefbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. 
‘De bevolking moet in aantal worden teruggedrongen als de mens wil blijven bestaan en zijn waardigheid, zijn eer, zijn recht om te leven wil behouden.’ 
Osho, It ’s all about Change.

Osho is om deze uitspraken verguisd door vrijwel alle godsdiensten. En door politici wordt het onderwerp ‘overbevolking’ gemeden. Want je maakt jezelf als politicus niet populair door te tornen aan een zogenaamd fundamenteel recht. Dat zou zijn: iedere mens heeft het recht om zich voort te planten.
Nu tornt David Attenborough aan dit recht. Hij geeft aan dat in een wereld met zulke ernstige problemen het niet langer een fundamenteel recht is om kinderen te krijgen: ‘Al onze milieuproblemen zijn gemakkelijker op te lossen als we met minder mensen zijn en moeilijker – en uiteindelijk onmogelijk – met steeds meer mensen.‘


David Attenborough.

De wereld van de natuur verkeert onder de ondraaglijke druk van de menselijk bevolking en diens activiteit. Door wetenschappers wordt gesproken over de Zesde Massale Vernietiging op aarde. Hierdoor zien we bijvoorbeeld allerlei wilde diersoorten in rap tempo in aantal afnemen en zelfs volledig verdwijnen.
Bij Projecten van de Verenigde Naties gaat men ervan uit dat er stabilisatie en reductie van de bevolking binnen decennia mogelijk zijn, maar daar wijzen de cijfers niet op. De stabilisatie van de bevolkingsgroei zal, volgens David Attenborough, pas plaatsvinden nadat aantallen bewoners al hoger zijn dan de aarde aan kan. Daarom is de absolute conclusie van de nu 92-jarige Attenborough: ‘De bevolkingsgroei moet stoppen.’

 

Een kopje thee

De klassieker ‘A Cup of Tea’ is nu uitgebracht in 2 verschillende publicaties, prachtige eigentijdse versies: ‘Flowers of Love’ en ‘A Cup of Tea’. Ze bevatten de vroegste publicaties van Osho’s woorden, brieven in Hindi die later in het Engels zijn vertaald. Zie de Timeline before 1964 op Sannyas Wiki.
De brieven van Osho aan discipelen en vrienden in ‘Flowers of Love’ heb ik in Pune gelezen en er kwamen heel andere dingen binnen dan toen ik de vroegere versie indertijd las. Osho’s woorden zijn eeuwig, ze kunnen innerlijk steeds weer nieuwe dingen bij je aanboren.

Flowers of Love/ Bloemen van liefde.
Deze 150 brieven, geschreven door Osho, zijn inderdaad ‘bloemen van liefde’– elke is perfect in zijn uniek zijn, terwijl de geur van liefde vrijkomt die afstraalt van iemand die één is met het bestaan. Osho is een zeer eigentijdse mysticus en in dit boek geeft hij antwoord aan hen die hem geschreven hebben over hun meditatie, hun innerlijke leven, hun twijfels en verwarringen en af en toe ook over hun theorieën over hoe een spiritueel en religieus leven zijn moet. Hij is praktisch, zachtaardig en absoluut duidelijk en opmerkzaam.
‘Wat wil liefde graag? Liefde wil graag het geluk delen dat het bij alles heeft. Zichzelf onvoorwaardelijk geven – dat is liefde. Liefhebben is je wezen aan het geheel wijden, zoals de dauwdruppel zich overgeeft aan de zee. En dat is ook mijn gebed. Ik pulseer met zulke liefde. Zij heeft mijn leven gevuld met nectar en licht. Nu heb ik alleen maar de wens: dat wat met mij gebeurd is, mag gebeuren met iedereen.’   Osho.

A Cup of Tea/ Een kop thee.
Het tweede deel van het vroegere ‘A Cup of Tea’ heeft nu ook weer dezelfde titel.
De woorden in dit kleine boek zijn in de vorm van verfijnde brieven vervat, geschreven aan individuele mensen die iets voorbij het leven van alledag zoeken en daarom aan meditatie doen. De brieven zijn intiem, persoonlijk en tegelijkertijd universeel.
Osho dringt er bij iedere ontvanger op aan dat zij diep in hun meditatie gaan, door zich opnieuw met de stilte van het bestaan te verbinden. Zijn liefde straalt er doorheen, terwijl hij boodschappen creëert die krachtig zijn en van grote betekenis.
Het levenstempo is vandaag de dag vaak overweldigend. Je zult merken dat je gas terug gaat nemen als je deze brieven leest. Drink je kop thee slokje voor slokje en geniet ervan:
‘Waar woorden zijn, is er geen sprake van werkelijke betekenis.
Maar hier zijn ook woorden:
Wat dan te doen?
Lees tussen de woorden door,
of, lees dat wat getoond wordt maar zelfs niet gezegd wordt.
Of, dat wat bedoeld wordt en zelfs niet getoond.
Dit is: naar binnen kijken.
omdat de woorden aan de buitenkant zijn.
Maar de betekenis is van binnen.’   Osho.

‘Flowers of Love’ en ‘A Cup of Tea’ zijn op dit moment te bestellen via internet. Verder zijn ze verkrijgbaar in de bookshop van Osho International Meditation Resort te Pune. 

Nieuws van de sannyas-wiki

De sannyas.wiki, het project om alles over Osho’s leven en werk te documenteren, heeft recentelijke weer een paar grote stappen gezet. In september zijn de tijd-lijnen van Osho’s brieven, lezingen en interviews helemaal vernieuwd, met heel veel correcties en aanvullingen. (Kijk bijvoorbeeld naar de tijdlijn voor 1974.)  Dit is ook een voorbereiding voor de komende grote uitbreiding van de Wiki met ‘event-pagina’s’: een pagina voor elke lezing, waar we alle informatie over die gebeurtenis gaan samenvatten. Voorbeelden zoals het er uit gaat zien: The Zen Manifesto ~ 01 en Sadhana Path ~ 01. 

In de eerste week van oktober hebben we een ander project afgekregen waar heel lang aan gewerkt is: de inhoudsopgaven.
Kijk voor een voorbeeld op The Beginning of the Beginning of A New Vision of Women’s Liberation
Deze zijn nu beschikbaar voor alle Engelse eerste edities, en voor de eerste edities van vertalingen uit Hindi.
Leuk voor ons Nederlandse boeddhaveld: rond 1990 heeft Nandan met heel veel medewerkers een groot project gedaan om de bibliografie van Osho te completeren. Deze inhoudsopgaven waren het laatste stukje daarvan dat nog ontbrak in de Wiki; nu zijn die gegevens dus allemaal gepubliceerd.

Wat voortdurend veel aandacht vergt zijn de gegevens over de Hindi lezingen en boeken. Als je iemand kent die goed Hindi spreekt en die zou willen helpen, laat die persoon dan vooral contact opnemen.
Sprekend over Hindi: vorig jaar hebben we een groot aantal manuscripten toe kunnen voegen, dus originele Hindi artikelen, geschreven door Osho.

Mocht je aanvullingen hebben, fouten zien, of belangrijke zaken rond Osho op willen nemen, laat van je horen. De Wiki is een gezamenlijk project, en nu zijn we nog jong !

Van persoonlijkheid naar individualiteit

From Personality to Individuality.
Dit boek was lange tijd niet verkrijgbaar, maar is nu weer beschikbaar als audiobook en e-book via www.osho.com. Verder kan het besteld worden als hardcover boek bij Amazon. 
Persoonlijkheid is wat bij ons door de cultuur en maatschappij is aangekweekt; het is niet ons ware zijn, want dat komt tot uiting in onze individualiteit. In dit boek, From Personality to Individuality, is een van de opmerkelijkste dingen dat Osho de capaciteit heeft om populair vaststaande concepten vanuit een compleet ander perspectief te bekijken – hij keert ze binnenste buiten om de echte werking ervan te openbaren en toont het effect dat zulke ‘aangenomen wijsheid’ heeft op mensen en hun levens.


Het boek is rijk voorzien van komische persoonlijke herinneringen wat de tekst erg aangenaam leesbaar maakt. Er komt een veelheid aan thema’s aan bod in het boek die allemaal verwijzen naar de titel, namelijk het je bewust worden van hoe je tot persoonlijkheid gemaakt bent. Vandaar uit kan dan de weg naar ‘individu worden’ ingeslagen worden.
Osho licht hiertoe het gezin door zoals dat in de huidige wereld functioneert en laat zijn kritische geluid ten aanzien van deze institutie horen. Verder heeft hij het over de plaats die mystiek binnen zijn communes inneemt. Hij spreekt over de overeenkomst die er bestaat tussen waanzin en verlichting en over het essentiële verschil tussen deze twee. Osho ventileert zijn mening over Krishnamurti en over de onfeilbaarheid van de paus. Ook geeft hij een intiem en vriendelijk spottend verslag van zijn eigen dagelijkse routine. Deze toespraken maken het duidelijk waarom Osho de aartsvijand werd van de gevestigde godsdiensten en de politieke hiërarchen over de hele wereld.


Als je niet je persoonlijkheid laat varen
kun je niet je individualiteit vinden.

Dit boek is een blauwdruk voor een nieuwe en gelukkiger mensheid. Een waarvan iedere mens het leven viert terwijl hij een is met zijn innerlijk wezen en daardoor met alles wat hem omringt. Osho’s bijzondere vermogen om een radicaal nieuwe visie te verschaffen aan de lezer doet het allemaal heel simpel lijken – je zult jezelf herkend weten in wat je van binnen altijd hebt gevoeld maar nooit eerder tot uitdrukking gebracht hoorde.

Engelse versie van Modita’s boek is uit.

Depression, a stepping-stone towards bliss. Beyond depression with consciousness.
Modita van Zummeren.
Dedicated to Osho and Meera Hashimoto.
Available from October 26 at Amazon.

Website: http://www.voorbijdepressiemetmeditatie.nl/en/book.html
Book presentation in English:
October 26, 14:30 – 16:30 in the Hub, Vestdijk 25, 5611CA Eindhoven.

English text back cover:
One third of humanity goes through one or more depressions in the course of his or her lifetime. Western treatment is often of a kind which appeals to the process of thinking and/or the prescription of antidepressants. Modita van Zummeren has experienced – both as a medical doctor and during her own depressions – that this treatment doesn’t work in most cases. In this book she describes how finally and definitively she came out of her depressions with consciousness.

The book contains guidelines to come out of depression without antidepressants and with consciousness, with the help of amongst others: accepting the depression, family constellations, the active meditations from the eastern mystic Osho, body-oriented therapy and finding passion in life.

 

Modita (1962) is a (non-practicing) physician. Since 1995 she facilitates meditation courses, meditative therapies, silent meditation weekends in nature and family constellations. She works in an accessible, enthusiastic way, with wisdom and out of a warm interest in others.

Een vervolg op de film Rebellious Flower

 Na het succes van de Italiaans-Indiase speelfilm Rebellious Flower, over de jeugd van Osho, beginnen binnenkort de opnames voor de film Rebellious Flower 2. Rebellious Flower is een Hindi speelfilm, gebaseerd op Osho’s autobiografie Glimpses of a Golden Childhood.  De film bevat prachtige beelden van de omgeving waar Osho als kind opgroeide en mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn jonge leven, zoals zijn grootouders en kleurrijke goeroe’s als Magga Baba en Pagal Baba. 

Trailer van Rebellious Flower

Voor de nieuwe film worden investeerders gezocht en ook vrienden worden uitgenodigd om de productie te sponsoren. Iedereen die meer dan Rs.7000 bijdraagt ontvangt een set van 2 prachtige hard cover boeken over het werk van Osho: The Sound of Running Water en Songs of the Ocean. Te bestellen via  zenincreations@gmail.com. Meer informatie over het project is te vinden op  www.rebelliousflower.in.

Gay zijn: een barrière voor verlichting?

Op loveosho.com stond in augustus een podcast van Parambodhi, een sannyasin die sinds 1980 al bij Osho is. Hij reist over de hele wereld en woont tegenwoordig in India.
In deze podcast vertelt hij over zijn achtergrond, hoe hij bij Osho is gekomen en over gay sannyasins in de commune. Omdat Osho een aantal opmerkelijke uitspraken over homoseksualiteit heeft gedaan, gaat hij in op de vraag of homoseksualiteit een barrière kan zijn op de weg naar verlichting en plaatst hij Osho’s uitspraken in perspectief.
Verder komen in de podcast thema’s aan bod zoals mannelijke en vrouwelijke energie, seksuele repressie, het gevaar van hiv, of homoseksualiteit een keuze is, en meditatie. De enige echte vraag is: ‘Wie ben ik?’

Tantra: transformatie van het sensuele

The Tantra Experience, Evolution through Love. In ‘De Tantra Ervaring’ (met als ondertitel: Evolutie door liefde) benadrukt Osho de eenheid van ons wezen.
Tradities als het Christendom en het Jodendom maken een onderscheid tussen ziel en lichaam en tussen hoger en lager. Dit heeft de mens zijn kracht ontnomen, aldus Osho.
Een en ander wordt uiteengezet in een dialoog tussen een jonge rijke Hindoe Brahmaan Saraha en een vrouw uit een veel lagere kaste. Door het contact met haar krijgt hij totaal andere ervaringen en inzichten op het gebied van seks en de dood.

Osho zet Tantra als volgt uiteen: ‘De basis Tantra-houding is: het sensuele kan getransformeerd worden in het hogere, materie kan omgezet worden in geest, het onbewuste kan getransformeerd worden in bewustzijn.’
‘De moderne fysica zegt dat materie kan worden omgezet in energie, energie kan worden omgezet in materie, in feite zijn ze niet twee maar dezelfde energie die functioneert als twee vormen.
Tantra zegt dat seks kan worden getransformeerd in samadhi – dezelfde benadering, heel basaal en fundamenteel. Het lagere kan getransformeerd worden in het hogere, omdat het lagere en hogere een geheel vormen, het is een ladder, ze zijn nooit gescheiden, nergens gescheiden, er is zit geen kloof tussen beide. Je kunt van het lagere naar het hogere gaan en je kunt je van het hogere naar het lagere bewegen.’
‘En die ladder is wat de mens is. Hij kan op de laagste trede bestaan; dat is zijn beslissing. Hij kan naar boven gaan, hij kan op de hoogste trede bestaan. Hij kan als een beest bestaan of hij kan als een boeddha bestaan – beide zijn sporten voor hem, de laagste en de hoogste. En de mens is een ladder, hij kan tot diep onbewust zijn vervallen en een rots worden en hij kan zich verheffen tot absoluut bewustzijn en een god worden. Maar ze staan niet los van elkaar, dat is de schoonheid van Tantra.’

‘Dit leven is een geschenk van het bestaan, om geleefd te worden en om van te genieten. Maar met de ogenschijnlijk onmogelijke en conflicterende eisen van de maatschappij, de moraal en de cultuur, worstelen mensen eerder met een onvervuld potentieel, frustratie en schuld dan dat ze hun leven ten volle leven.’   Osho

Leren leven met angst

In het boek ‘Fear’, ‘Angst’, met als ondertitel: ‘Inzicht in en acceptatie van de onzekerheden van het leven’, neemt Osho de lezer stap voor stap mee langs de reeks van dingen die mensen bang maken. En dat gebeurt van de reflexmatige vecht- of vluchtreactie op fysiek gevaar tot de rationele en irrationele angsten van de mind en de psychologie daarvan. Alleen door het licht van begrijpen in de duistere hoekjes van de angst te brengen, zegt hij, waarbij we kasten luchten en ramen openzetten en onder het bed kijken om te zien of daar echt een monster leeft, kunnen we beginnen ons buiten de grenzen van onze comfortzone te begeven. We leren dan te leven met en zelfs te genieten van de fundamentele onzekerheid van het leven. Het boek ‘Angst’ wordt afgesloten met een serie meditatie-experimenten die zijn ontworpen om lezers te helpen een nieuwe relatie met angst te ervaren. Om te beginnen leren die ons om angst niet te zien als struikelblok, maar als een springplank naar groter bewustzijn van onszelf en naar vertrouwen.


Angst voor angst.

Angst op zichzelf boezemt mensen angst in. Mensen zijn banger voor angst dan voor wat dan ook, geeft Osho aan. Want een onverwachte hele harde klap of een struik die in het donker tot leven lijkt te komen, doet  je schudden op je grondvesten. En dat is nog niet alles, want je houdt er vaak nog een kater aan over ook. Het is een ware nachtmerrie die je doormaakt met alles wat daarbij hoort zoals rillingen, hevige transpiratie en veranderingen in je ademhaling.
En dit gevoel blijft je bij, net zoals nachtmerries vaak levendig voor je blijven. Waar komt zo’n sterk gebeuren als angst vandaan, wat ligt er aan te grondslag? De basis van alle angst, zegt Osho is dat we bevreesd zijn dat we niet bestaan, dat er binnenin ons niets is. De basale angst is die voor de dood, alle andere angsten zijn een reflectie van deze.
Het mooie van dit alles is, dat de dood net zo min bestaat als het ego. Tussen deze niet bestaande fenomenen, het ego en de dood, bevindt zich de angst: dat is de brug.


.   
‘Ik ben gegrepen door dit boek omdat er veel dingen zijn in dit leven die we ontkennen en deze ‘ontkenning’ hindert ons om werkelijk na te streven wat we graag willen.’ Mikka Wee. 

Bewust sterven volgens de Tibetaanse Bardo

Op loveosho.com staat een podcast over bewust sterven door Veetman. Hij nam sannyas in 1978 en in 1986 werd de Osho the School for Life and Death Processes, later bekend als het Institute for Living and Dying, aan hem toevertrouwd. Veetman heeft zijn leven gewijd aan de studie en het uitdragen van de eeuwenoude Bardo Tibetaanse traditie. Veetman heeft onder begeleiding van Osho hedendaagse meditaties ontwikkeld om de wijsheid van de Tibetanen beschikbaar te maken voor de hedendaagse mens.


Veetman


Veetman in 1978
 

Een levensgenieter op zijn nieuwe reis

Devadas is 2 maanden geleden aan zijn nieuwe reis begonnen, op 3 augustus.
Dakshina, zijn levenspartner, die lange tijd zijn mantelzorger was, schrijft: ‘Devadas zei op 21 juli tégen mij: “Ik voel me zo rustig, voel me zo fijn. Mijn lichaam is klaar om te sterven.” Een paar dagen daarvoor sliep hij in een stoel in de tuin en riep mijn naam, ik was dichtbij. Hij zei: “Het is zó mooi zo mooi. Ik wil niet meer wakker worden.”


Devadas.

Hij had recht op palliatieve sedatie. Toen hij het prikje vóór het slaapmiddel had gekregen zei hij tegen de arts en mij (hij lag met het uitzicht op de tuin): “Kijk de vlinder zegt me gedag.” Toen we het niet zagen verduidelijkte hij: op het witte tafeltje. En ja hoor een prachtige vlinder. Ik draaide me om en hij had een grote glimlach om zijn mond. 
Het was heel mooi maar ik mis hem heel erg.’
Dakshina leidt meditaties in Amstelveen, zie Mediteren in Nederland.

Een meester lag op sterven, het was gewoon het laatste moment. Zijn discipelen hadden zich om hem heen verzameld. Een van de discipelen vroeg: ‘Meester, u gaat ons verlaten. Wat is uw laatste boodschap?’
De meester glimlachte, deed zijn ogen open en zei: ‘Hoor je die eekhoorn over het dak rennen?’ Toen sloot hij zijn ogen en stierf. De discipelen waren in de war. Wat is dit voor boodschap? ‘Hoor je die eekhoorn over het dak rennen?’ Maar dat was zijn hele levensles: gewoon het moment. Op dat moment genoot hij van de eekhoorn. Wie maalt er nou om de dood? En wie maalt er nou om een laatste boodschap? Hij was in het moment, hiernu. En dat was zijn boodschap: ga nergens anders heen, blijf gewoon hier en nu.
Osho: From Unconsciousness to Consciousness #9.

 

Anapana-sati Yoga, adembewustzijn

Boeddha heeft een methode bedacht, een van de krachtigste methoden, om een innerlijke zon van bewustzijn te creëren. En niet alleen om deze te creëren: de methode is zodanig dat ze niet alleen dit innerlijke bewustzijn creëert, maar dit bewustzijn tegelijkertijd tot in de cellen van het lichaam zelf laat doordringen, tot in heel je wezen. De methode die Boeddha gebruikte staat bekend als Anapana-sati Yoga, de yoga van in- en uitgaande adembewustzijn.


Boeddha standbeeld in Bhutan.

We ademen wel, maar dat is onbewust ademen. Adem is prana, adem is het élan vital, de vitaliteit, het leven zelf. En toch is het onbewust, je bent je er niet bewust van. En als je bewustzijn nodig moest hebben om te kunnen ademen, dan zou je doodgaan. Vroeg of laat zou je het vergeten: je kunt je niet voortdurend iets blijven herinneren.
Ademen vormt een verbinding tussen onze willekeurige en onwillekeurige systemen. We kunnen onze ademhaling tot op zekere hoogte controleren. We kunnen onze ademhaling zelfs een tijdje stoppen, maar we kunnen haar niet blijvend stoppen. Ze gaat zonder ons ook door, ze is niet van ons afhankelijk. Ook al lig je maandenlang in een coma, toch ga je door met ademhalen. Het is een onbewust mechanisme.
Meer: Anapana-sati Yoga

Het verschil tussen westerse en oosterse benadering van neurose

And the Flowers Showered, The Freudian Couch and Zen.
Zen Stories, Zen Masters and Loving Life.
Aan dit boek kunnen we onder andere zien hoe actueel Osho’s visie vandaag de dag is. Vanuit de hedendaagse hulpverlening komen er signalen dat men jongeren met depressies en psychosen steeds moeilijker kan helpen. Er wordt daarbij gewezen op het toenemend aantal zelfmoorden onder jongeren. En van deze toename is ook sprake bij jongeren die in (gesloten) instellingen behandeld worden.
Hierover is veel te zeggen. Bijvoorbeeld is er het feit dat hulpverleners nauwelijks of niets aan meditatie doen en daarom zichzelf niet kennen. En een van de basisfeiten die telkens weer naar voren gebracht worden is,  dat je pas een ander kunt kennen als je jezelf kent. Je kunt jezelf niet helpen als je jezelf niet door en door kent en zeker een ander niet. Socrates legde hier al sterk de nadruk: Ken uzelf! Osho gaat hierin nog een stapje verder: Wees jezelf. Maar wie is er in de huidige wereld zichzelf? Niet voor niets kom je voor de opgave te staan om vele fake lagen af te pellen als je het pad van zelfontdekking en zelfrealisatie op gaat.

Uiteraard is het schokkend dat jongeren met hun hele leven nog voor zich, suïcidaal zijn. En natuurlijk zijn die de grens van ’neurotisch zijn’ ver gepasseerd. Maar deze ellendige situatie heeft wel ergens een begin en hoe wordt er dan mee omgegaan?
Osho geeft aan dat er een groot verschil in de benadering van mensen met psychische problemen is, voor zover dit het Oosten en het Westen betreft. Daarbij gaat het voor het Oosten vooral om Japan vanwege de levensstroming Zen.  In het Westen geeft men de ene behandeling na de andere. Slaagt de ene toepassing niet, dan wordt de volgende geprobeerd. Het gevolg is vaak, dat mensen juist door de behandelingen nog verder ‘van huis raken’.

Van oudsher heeft men in het Oosten een heel andere benadering, men doet namelijk dit: men geeft geen behandeling. Een persoon met neurotische klachten werd naar een zen klooster gebracht en in handen van de meester aldaar gegeven. De desbetreffende persoon kreeg een ruimte voor zichzelf in het klooster, op een hele rustige plek. Hij werd van alle voedsel en andere benodigdheden voorzien; verder werd hij met rust gelaten.
Op die manier moest hij met zichzelf gaan zien te leven. Er waren dingen te zwaar voor hem geworden en hij had ruimte nodig. Na enkele weken begon de neurose te verdwijnen. De persoon had de ruimte gekregen om dingen voor zichzelf duidelijk te laten worden. Van buitenaf werd hem geen aandacht gegeven. Want, zo legt Osho uit, als je een neurotisch persoon aandacht geeft, zal hij nooit naar een toestand van ‘normaal zijn’ terugkeren. Toen gaf niemand hem namelijk aandacht.
Bij neurose is er sprake van ‘aandacht vragen’. Daarom is, zo geeft Osho aan, de psychoanalyse een complete mislukking. Op de bank bij de psychiater wordt de vraag om aandacht alleen maar bevestigd en daarom gaat die jaren door, zonder enig blijvend resultaat. In de zen kloosters in Japan kon men mensen met een neurose in een aantal weken zichzelf hiervan laten bevrijden.
Of deze zen benadering op de wijze van de zen kloosters in de huidige maatschappij toegepast kan worden, is de vraag. Maar het verschijnsel is wel zeer de moeite van het bestuderen waard. Een vergelijkbaar alternatief kan voor mensen met neuroses zeker gevonden worden.


Zoals de subtitel van het boek aangeeft, is er nog veel meer lezenswaardig in dit boek ‘And the Flowers Showered’, onder andere het prachtige verhaal over Subhuti, zijn vermogen om leeg te zijn.

De vis in de zee

There is so much magnificence
near the ocean
waves are coming in
waves are coming in….     Kabir

The Fish in the Sea is not Thirsty bevat Osho’s commentaren op de onweerstaanbare verzen van Kabir. Kabir was een wever-dichter en tevens mysticus die via liederen uiting gaf aan zijn staat van zijn. Ook heb ik Osho deze uitdrukking ‘The Fish in the Sea is not Thirsty’ wel horen gebruiken om erop te wijzen dat alles in ons en vlak bij ons te vinden is, maar dat we geneigd blijven om het verderop te zoeken.
In dit boek geeft Osho bij zijn commentaar op Kabir aan dat de kern van onze ellende gelegen is in het feit dat mensen zichzelf als los van het bestaan ervaren. We zijn dus niet in staat om te onderkennen dat  een vis die zich omringd weet door de oceaan, gewoon niet dorstig is.


Kabir (1440-1518). Indiase wever-dichter-mysticus.

Kabir moet om de mensen lachen: ‘Je ziet niet dat het Echte je thuis is en je zwerft lusteloos rond; de waarheid is Hier.’ De mens is geboren in het Bestaan, hij ademt in het Bestaan en hij zal er uiteindelijk ook weer in opgaan. Maar hij heeft er geen weet van.
Osho spreekt over het belang van meditatie en ‘getuige zijn’ die het ware religieus zijn betreffen. En dat is in schril contrast met wat mensen in hun ‘zondag religie’ ervaren. Mensen leven in de mind en die schept illusies en houdt hen bij van hun essentie vandaan. 

De belangrijkste boodschap die Osho via dit boek laat klinken, is positief. Mensen zijn allemaal boeddha’s en ze hebben het vermogen om verlichting te bereiken. We zijn in staat om respons op het leven te geven in plaats van voortdurend reactie.
Osho noemt in het boek meditatie, liefde, viering en creativiteit als mogelijkheden voor mensen om meer zichzelf te worden. Deze zijn door vast te houden aan starre geloofssystemen vaak in de verdrukking gekomen.   
Het boek is inmiddels ook als audiobook verschenen en verkrijgbaar bij osho.com.

Heilige mannen in as

Miljoenen Indiase heilige mannen en ook vrouwen komen elke vier jaar bij elkaar in wat de Kumbha Mela heet. Elke drie jaar vindt deze gigantische samenscholing plaats op een andere pelgrimsplaats. Elsja en ik waren erbij in de plaats Haridwar, aan de oever van de Ganges, in de voetheuvels van de Himalaya.
De heilige Ganges splitst zich daar in verschillende armen, waartussen zandbanken zijn, die nu vol stonden met grote en kleine tenten. Het krioelde van heilige en minder heilige mensen. Wij besloten om het omheinde kamp van de Naga Babas te bezoeken.
Naga Babas zijn heilige mannen die zich helemaal insmeren met as en verder geen kleren dragen.

Ze zien er vervaarlijk uit, als grijze zombies met witte horizontale strepen op voorhoofd en armen, symbool van aanhangers van de god Shiva. Ze dragen hun haar torenhoog op het hoofd en kralensnoeren om de hals en hebben grote koperen drietanden bij zich. Ze staan bekend als rebels en kunnen, wanneer geprovoceerd, gevaarlijk zijn. De hele dag roken ze ganja (wiet) in chillumpijpen. Hun tenten stonden in keurige rijen naast elkaar, met voor elke tent een kampvuurtje. Ondanks hun woeste uiterlijk groetten de Babas ons vriendelijk, met brede grijnzen vol wit-blikkerende tanden. Sommige pelgrims gingen bij een Baba aan het vuur zitten om raad te vragen voor een paar roepies beloning.
Meer: Sanatan 15

Jongeren voelen zich vaker eenzaam dan ouderen

1Vandaag Onderzoek wijst uit: vier op de tien (43%) jonge mensen voelt zich minstens één keer in de week eenzaam. Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het 1Vandaag Opiniepanel, op de dag dat de Week tegen Eenzaamheid begint. Dit betekent dat jonge mensen zich vaker eenzaam voelen dan volwassenen van 55 jaar en ouder: van hen voelt 16% zich ten minste een keer per week eenzaam. Voor veel jongeren is het een groot taboe om over eenzaamheid te praten.

Men komt niet verder dan ‘het probleem’ te signaleren en ‘het taboe’ te benoemen als het om de uiting van eenzaamheidsgevoelens gaat. Er wordt keihard weggerend voor een gevoel als ‘eenzaamheid’ omdat het negatief is en dat moet vermeden worden. De dialectiek die er in het leven is van positief en negatief, wordt NIET in ogenschouw genomen. ‘Hoe het positieve in het negatieve’ te transformeren, blijkt een brug te ver te zijn. Maar….zo kunnen er weer een aantal hulpverleners aan het werk. Tegelijkertijd ontstaat er echter een afhankelijke nieuwe generatie.
Een volwassen mensheid onderzoekt een verschijnsel, niet oppervlakkig, maar grondig en eventueel tot op de bodem. Zij daagt ook jongeren uit tot zelfonderzoek. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen ‘eenzaam zijn’ en ‘existentieel alleen zijn’? Alleen zijn is onze natuur.  De mens heeft zich altijd eenzaam gevoeld, want de mens is fundamenteel alleen. We worden alleen geboren en we sterven alleen. In de tussentijd kunnen we doen alsof we samenzijn. Alleen zijn blijft echter onaangetast. Het is een onderstroom, ondergronds zet zij zich voort.

Osho maakt hier het verschil tussen ‘eenzaam zijn’ en ‘alleen zijn’ glashelder: 
“Eenzaamheid betekent een negatieve staat van zijn: je hunkert naar de ander, je verlangt naar gezelschap, je mist de menigte. Je kunt jezelf niet verdragen; je ervaart jezelf als ondraaglijk. Je verveelt je met jezelf – dat is wat eenzaam zijn betekent – volkomen verveeld. Alleen zijn is totaal anders: het is volkomen extatisch. Alleen zijn houdt een positieve staat in. Je mist de ander niet; je bent blij met jezelf. Je ben niet verveeld met jezelf, je voelt je geïntrigeerd. Er kondigt zich een grote uitdaging aan vanuit je binnenste kern.”  
Osho: The Dhammapada, The Way of the Buddha. 

The Spiritual Terrorist

Unieke film! Nederlands ondertiteld, nu te zien op Osho TV.
Rajneesh Spiritual Terrorist. Deze film wordt niet meer op youtube vertoond. 
Een Australiër besluit om vanuit zijn jonge gezin naar Pune te gaan, met unieke beelden van de Osho Resort en Osho zelf in die dagen. Een Australische filmploeg weet een levendig en indringend beeld neer te zetten, met o.a. Siddharta (Sid) die als kind in de nabijheid van Osho leefde en acteur werd. Hij bezoekt de toenmalige Commune en kijkt terug. Verder zijn er interviews met Samvado, een ex-CIA agent, Turiya, prinses van Hanover, Anando, Osho’s secretaresse en Devageet, Osho’s tandarts. 

Gerelateerde en aangeboren boosheid

Above All Don’t Wobble: Osho over gerelateerde en aangeboren boosheid.
Dit boek, oorspronkelijk een darshan diary waarin ontmoetingen tussen Osho en diverse spirituele zoekers beschreven staan, is in een eigentijdse uitvoering herdrukt. Op een vraag over boosheid die iemand nog altijd ervaart, zegt Osho het volgende:
‘Als je woede onderdrukt, blijf je op een vulkaan zitten. Onderdruk woede gewoon niet meer. Wat er nog over is, moet naar buiten gebracht worden, want dat is de enige manier om echt stil te zijn. Je kunt jezelf geforceerd stilhouden, maar de stilte is vals en vroeg of laat zal zij verstoord worden omdat juist daaronder de woede kookt en zijn moment en de gelegenheid afwacht. Dan blijf je op een vulkaan zitten. Alles lijkt stil als de vulkaan niet uitbarst, niet actief is, maar zich binnenin voorbereidt.


Popocatepetl vulkaan, Mexico.

Bepaalde woede is naar buiten gekomen, andere is er nog steeds … en de woede die naar buiten kwam was oppervlakkig. De woede die naar buiten moet komen, ligt dieper – daarom is het moeilijk om het te begrijpen. Een deel van de woede is begrijpelijk omdat die gerelateerd is aan mensen, aan situaties. Je kunt begrijpen waarom je boos bent; het ‘waarom’ is duidelijk. Maar wanneer deze laag, deze oppervlakkige laag van woede wordt weggegooid, dan kom je plotseling op een bron van woede die helemaal niet gerelateerd is aan de buitenkant, die gewoon een deel van jou is. Niemand heeft je beledigd, in feite is er geen excuus om boos te zijn – en dan is het er. Het wordt heel moeilijk te begrijpen omdat je de verantwoordelijkheid niet op iemand anders kunt werpen. Nu is het iets dat in je is, dat van jou is.


Ons is geleerd dat woede alleen in een bepaalde gespannen situatie komt. Dat is niet waar. We worden geboren met woede; het maakt deel uit van ons. In bepaalde situaties komt die omhoog; in bepaalde andere situaties is die inactief, maar hij is er. Dus eerst moet je de boosheid die gerelateerd is eruit gooien, en dan stuit je op de diepere bron van boosheid die niet gerelateerd is aan iemand anders – waarmee je geboren bent. Het is ongeadresseerd, en dat is het probleem om het te begrijpen. Maar het is niet nodig om het te begrijpen. Gooi het er gewoon uit, niet op iemand anders maar op een kussen, in de lucht, op God, op mij! Gewoon eruit gooien is het punt. Omdat het niet gerelateerd is, moet het wel absurd zijn.’ Osho

Meditatieve ervaringen in een ziekenhuis

Over zijn operatie en ontdekkingen in het ziekenhuis schreef Ojas aan familie en vrienden:
 
CREATIEF OMGAAN  MET  KNELLENDE SYSTEMEN
Meditatieve ervaringen in een ziekenhuis
 Een zware operatie en verblijf in een ziekenhuis in de zomer 2018 heeft mijn leven een nieuwe kleur gegeven. Het verblijf in het mij totaal vreemde hightech systeem van het ziekenhuis en de zware ingreep in mijn lijf heeft – dat merk ik nu ik weer uit het ziekenhuis thuis ben – zijn sporen nagelaten in mijn voelen en denken. Ik ervaar dat ik er veel ‘fysieker’ door geworden ben, veel aardser en zintuiglijker, en dat opent ook nieuwe perspectieven in mijn dagelijkse leven.

 Wat is er gebeurd? Ik ga een poging doen dit in slow motion te beschrijven zodat ik er zelf meer greep op krijg en de verschillende aspecten kan doorgeven aan mijn vrienden. Want iedereen van ons leeft in systemen. Dat kan het lichaam-geest systeem zijn van ons organisme, of de grotere culturele systemen waarin wij worden geboren, opgevoed en nu leven. En beide systemen in wisselwerking op elkaar.  
Meer: Meditatieve ervaringen in een ziekenhuis

De eenvoud van Zen

Zen: The Special Transmission is een interessant Osho boek dat tot nu toe niet herdrukt is en we zien het daarom gemakkelijk over het hoofd. Het is wel als audiobook verkrijgbaar via osho.com Het boek is daarom de moeite waard omdat het basisinzicht geeft in de levensstroming Zen. Daarnaast gaat Osho in op thema’s die nog altijd actueel zijn.
Zen komt tot ons in verhalen, zo geeft hij aan, die de tijd van Zen weergeven als een tijdperk waarin eenvoud van leven een culturele realiteit was. In onze tijd daarentegen is de mens gevangen in de dwaze complexiteit van de mind. Daarom is er als nooit tevoren een dringende behoefte aan de eenvoud en de onschuld van Zen. 

Osho zegt hierover: ‘Zen is een radicale transformatie in bewustzijn. Ze reinigt je totaal en haar reinigingsmethode is uniek; dit is nooit eerder geprobeerd. Het is de grootste bijdrage aan het menselijk bewustzijn’.
Naast zijn uiteenzettingen gaat Osho in op vragen van zoekers, zoals bijvoorbeeld:
• Kan een vrouw een man werkelijk gek maken?
• Waarom wordt u de seksgoeroe genoemd?
• Ik zie geen enkel doel in meditatie
• Ik ben een huichelaar…wat moet ik doen?
• Waarom ben ik zo bang voor verveling? en nog veel meer


Over de mind zegt Osho het volgende: ‘Kijk eens naar het verkeer in je mind en dan zul je verrast zijn: geen enkel moment is er sprake van ruimte tussen je gedachten. En wanneer er maar een tussenruimte is, beleef je de smaak van Tao. De verre roep van een koekoek … en gedurende een moment vergeet je al je gedachten. De roep is zo mooi, zo indringend; zij gaat als een pijl je hart binnen. Een moment lang stopt alles …en plotseling heb je de smaak van Tao…’


Osho heeft in het boek ook de volgende radicale uitspraak over traditionele godsdiensten die hij afzet tegen Zen.
‘Allerlei nonsens gaat maar door in de naam van religie. Hoe onzinniger het is, hoe onwaarschijnlijker het lijkt, des te meer het neurotische mensen aantrekt. Eenvoudige waarheden trekken geen neurotische mensen aan.’ Osho.
Het boek/audiobook is een echte aanrader. Osho reikt de echtheid van Zen op een hele levendige manier aan.

Kan meditatie je ook gezond maken?

Op 17 september heeft Ojas onderstaande blog gepost.

VERDIEPING VAN  JE LICHAAMSBEWUSTZIJN
Kan meditatie je ook gezond maken?
 Er doen veel verhalen de ronde over mensen die genezen zijn door meditatie. Meditatie wordt dan een soort alternatieve medicatie. Maar in mijn omgeving ben ik deze mensen nog niet tegengekomen en ook zelf heb ik er in mijn leven geen ervaring mee. Wel heb ik ontdekt hoe meditatie je leert omgaan met verdriet, veel onnodige angsten kan wegnemen en je tot ontspanning, rust en overgave kan brengen. Belangrijke factoren in een genezingsproces.


En ook hoe alert aanwezig zijn bij je ziekteproces je lichaamsbewustzijn kan verdiepen. Zodat je tijdens en na je ziekte met hart en ziel kunt zeggen: proficiat lichaam, wat heb je goed aangegeven dat er iets mis was en op een ongelooflijke manier meegeholpen met het genezingsproces. Wat een wonder ben je! Daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. Nu wel, nu het even mis ging. Dank je wel.
Meer: Kan meditatie je ook gezond maken?
Wil je meer blogs lezen van Ojas of erop reageren dan kan dat via www.vgamsterdam.nl/blog-auteur/ojasderonde.

 

Harari, Vipassana en Goenka

De jonge Israëlische hoogleraar geschiedenis Harari heeft de afgelopen jaren furore gemaakt met zijn bestsellers ‘Homo Sapiens’ en ‘Homo Deus’. Het zijn goed gedocumenteerde, zeer relativerende en prikkelende boeken van een erudiet mens, die zijn inspiratie vindt in vipassana meditatie die hij van de Birmees-Indiase leraar S.N.Goenka heeft geleerd.
In de jaren 80 gingen ook veel sannyasins van Osho naar Goenka, die toen beweerde dat Osho vipassana van hem had geleerd. Dat was een vreemde leugen volgens Osho, die Goenka nooit heeft ontmoet en al over vipassana schreef toen Goenka nog in de leer was bij zijn Birmese leraar. 

   Boeddhistische monnik.
‘Mijn eerste boek kwam in 1960 uit toen hij nog in Birma was en niemand hem kende. En mijn eerste boek gaat over vipassana! Ik heb de naam vipassana niet gebruikt omdat vipassana een woord is uit een dode taal, Pali. Niemand spreekt het nog. In Boeddha’s tijd werd het gesproken en toen het boeddhisme uit India verdween verdween Pali, de taal van de boeddhisten, ook. 
Vipassana betekent gewoon getuige zijn. En dat probeer ik mijn hele leven, om jullie aanwezig zijn, getuige zijn, alert zijn, bewustzijn te leren. Ik gebruik hedendaagse woorden.’
Osho: From Death to Deathlessness #21.
Meer: Osho on Vipassana and Goenka

Osho over vertrouwen

‘Voor mij is vertrouwen een kwaliteit, geen relatie.’ Osho 

Trust, Spontaan leven en het leven Omarmen.
Het boek ‘Trust’- Vertrouwen is een van de meer recente themaboeken van Osho. Het is het 11e deel in de serie ‘Inzichten voor een Nieuwe manier van Leven.’ Op ons vertrouwen wordt in deze tijd regelmatig een zware wissel getrokken. Banken en ministeries en ook religies blijken niet die onkreukbare instituties te zijn als we altijd aannamen. Ideologie, moraal, gezin en huwelijk brokkelen steeds meer af. Osho geeft aan dat ons geloof en vertrouwen in deze verschijnselen vals was. Ze werden van buitenaf opgelegd  zodat de maatschappij controle over ons kon uitoefenen. Echter: authentiek vertrouwen komt niet van buiten, maar van binnen.
Osho moedigt ons daarom aan om dat authentieke vertrouwen in onszelf te herontdekken en het opnieuw te claimen. Ieder individu is voorzien van een aangeboren vertrouwen. Daarom: het is goed om niet meer zomaar iemand op basis van gezag vertrouwen. Verder geen geloof meer aan te hangen dat zo dwingend is dat we al onze vraagtekens en twijfel laten vallen. Want juist de bereidheid om onze vragen en twijfels volledig te erkennen, zal leiden tot onze unieke, authentieke en individuele waarheid.

Osho zegt: ‘Waarom kun je geen vertrouwen hebben? Het hele bestaan verkeert in vertrouwen. Bomen worden nooit neurotisch, vogels en andere dieren raken niet psychotisch.’ Alles in ons leven is in overvloedige staat aanwezig. Dus: waarom is vertrouwen eigenlijk een punt? Welnu, ons vertrouwen is bedorven. We worden met authentiek vertrouwen geboren, maar het wordt door de dwang van instituties vervormd in een vals substituut. Daarom is het tijd om ons authentieke vertrouwen opnieuw te ontdekken en voor onszelf op te eisen. 
De volgende thema’s komen in het boek ‘Trust” aan bod: 
• Wat is Vertrouwen? Met als accenten: geloof is een gegeven, vertrouwen betekent groei. Twijfel is onze vriend.
• Vertrouwen is een kwaliteit, zij is niet afhankelijk van een persoon. Hierbij zegt Osho: ‘Ik ben voor vertrouwen als kwaliteit, niet als relatie.’
• Zonder geloof leven getuigt van veel durf.
• Veiligheid is de grootste illusie.
• Bind eerst je kameel vast: hierbij vertelt Osho het bijzondere verhaal, met als motto: ‘Vertrouw op Allah, maar bind eerst je kameel vast.’
 

Deva: het nieuwe album van Deva Premal

Deva opent en sluit af met de lange versie van Deva’s geliefde ‘Gayatri Mantra’. De Seven Chakra Gayatri verlicht en harmoniseert de zeven chakra’s, vanaf het vlak van het aardse naar de zetel van de opperste waarheid, naar een ruimte van innerlijke vrede en transformatie. Deze mantra’s zijn haar en Miten een enorme steun geweest tijdens de recente moeilijke periode van zijn hartoperatie. Er staat ook een prachtige compositie van Ravi Shankar op, Prabhujee, waar zijn ongelooflijk getalenteerde dochter  Anouschka Deva begeleidt op de sitar. ‘Deva’ van Deva Premal.
Met begeleiding van Manose op fluit en Joby Baker op keyboards. In oktober ook live in Schouwburg Almere te horen: Soul of Mantra – Live.

   Deva Premal

Het alternatief: 5-dimensionaal onderwijs

De scholen zijn weer begonnen. Ondanks dat er een lerarentekort is, zullen kinderen toch weer volgestopt worden met feiten en vaardigheden waarvan de relevantie zeer twijfelachtig is. De hamvraag is: worden ze alleen klaargestoomd om in de maatschappij te passen of geeft wat de scholen bieden een kans om tot een onafhankelijk creatief en gelukkig individu op te groeien?
Osho geeft in ‘The Greatest Challenge: The Golden Future’, later verschenen als It’s All About Change, aan dat het onderwijs uit vijf dimensies moet bestaan. Hij wijst erop dat het onderwijs dat tot nu toe bestaat, ontoereikend, onvolledig en oppervlakkig is. Het creëert alleen mensen die in hun levensonderhoud kunnen voorzien en geeft geen enkel inzicht in het leven zelf. daarnaast is er het schadelijke element van de competitie. Education: forward to the real basics.

 De scholen zijn weer begonnen.

• De eerste dimensie is informatief. Dit kan door de computer en de tv verzorgd worden. Inhoudelijk moet bijvoorbeeld geschiedenis niet over grote oorlogsvoerders gaan, maar over die grootse genieën die iets bijgedragen hebben aan de schoonheid van deze planeet, aan de mensheid, zoals Boeddha, Socrates, Lao Tzu, Rumi, Walt Whitman, Dostojevski. Wat ‘taal’ betreft moet ieder kind minstens 2 talen beheersen, waaronder de wereldtaal.
• De tweede dimensie betreft onderzoek van wetenschappelijke onderwerpen, belangrijk omdat het de helft van de werkelijkheid is. Naast tv en computer is hier ook menselijke begeleiding bij nodig, vanwege de complexiteit.
• De derde dimensie zal zijn wat tegenwoordig totaal in het onderwijs ontbreekt, namelijk: de kunst om te leven. Mensen denken dat ze weten wat ‘liefde’ is. Dat weten ze niet en zeker niet tijdig. Ieder kind moet hulp krijgen om boosheid, haat, jaloezie in liefde te transformeren. Ook ‘humor’ maakt deel uit van deze derde dimensie in plaats van dat je somber en serieus gemaakt wordt.
• De vierde dimensie moet kunst omvatten: schilderen, muziek, pottenbakken, boetseren, alles wat maar creatief is en waartoe de leerling zich aangetrokken voelt. Daarbij moet niets opgelegd worden.
• De vijfde dimensie betreft de kunst van het sterven. Hierin bevinden zich alle meditaties, zodat er bewustwording optreedt van dat er geen dood is, maar dat er eeuwig leven in je huist. Onder de grote paraplu van meditatie kan er introductie plaatsvinden in zen, in tao, in yoga, in Hassidisme, in alle types en mogelijkheden die bestaan hebben en die het onderwijs achterwege gelaten heeft.
Daarnaast geeft Osho duidelijke richtlijnen over de positie van de leraar, examens, verplichtingen en over onderwijsmethodes en middelen. Hierbij benadrukt hij: ‘Niemand is lager en niemand is hoger. Men is gewoon zichzelf, onvergelijkbaar met anderen.’

 Niemand is lager en niemand hoger.

Met de trein door de Nubische woestijn

Op wereldreis was ik in Khartoum, de hoofdstad van Soedan, de Noorse Mariya tegengekomen. Het klikte goed tussen ons en we besloten samen naar Europa te reizen. We kochten tickets voor de trein die dwars door de Nubische woestijn naar het Aswan stuwmeer zou gaan, waar we op de boot naar Egypte konden stappen.
Het was een oude trein met een stoomlocomotief en het voelde alsof we in de film‘Lawrence of Arabia’ zaten. Er zat geen glas in de ramen en na een paar uur kon je niet meer zien wie zwart, bruin of blank was. Iedereen was grijsgeel geworden van het woestijnstof. In de trein hadden de meeste reizigers de lange Soedanese djellaba aan, die heel luchtig zit. Wij ook, want het was ver boven de dertig graden. Buiten snelde de vlakke woestijn aan ons voorbij, met hier en daar doornbosjes, kamelen en kleine dorpjes als slordig over het landschap uitgestrooide blokken van leem. De reis duurde de hele dag.
Meer: Sanatan 14

 De woestijn in Soedan.

Boekennieuws van Donna

The Independent Mind
In dit boek staat de onafhankelijkheid centraal. Als je gedachten verzamelt, word je een geleerde, stelt Osho. Als je zelf denken doet ontstaan, vragen stelt, je bewustzijn uitdaagt en dan op antwoord wacht … in het leven van zo iemand wordt ‘weten’ geboren. Zijn mensen onafhankelijk? is de vraag. Het lichaam van mensen is volkomen afhankelijk en het lichaam kan niet afhankelijk worden. De mind is ook afhankelijk, maar die kan wel onafhankelijk worden.
Osho legt uit dat wij mensen op duizend en een manieren zijn voorbereid om afhankelijke wezens te worden. Hiervan dienen we ons bewust te zijn en in te zien dat het tot een leven van volkomen futiliteit leidt als ons denken afhankelijk is. Onze gedachtestroom, dus niet ons denken en ons vermogen om te denken, bestaat uit heel oude ‘bezoekers’, ze leven al lange tijd in ons huis. Het helpt daarom ook niet om ze te laten verdwijnen door korte tijd te mediteren. Maar we kunnen door meditatie wel een begin maken met het proces van Let go.


Osho introduceert bij ons het inzicht dat onze minds op kwaadaardige software draaien – en hij duidt op meditatie als een antivirus om onze minds te reinigen van de conditioneringen en indoctrinaties die ons ervan weerhouden om ons volledig potentieel te realiseren en gelukkig te zijn. Dat inzicht in conditionering is een wezenlijk deel van meditatie en het begrijpen van onze minds. 

The Book of Children
In de pers verschijnt telkens weer hoe slecht kinderen vaak behandeld worden, dat ze in kooien gestopt worden terwijl ze weinig of niets verkeerds hebben gedaan. Osho heeft altijd gewezen op het belang van een ‘Kinderen Bevrijdingsbeweging’, aangezien kinderen weinig of geen bescherming kennen – ja, dit wordt wel met woorden beleden, maar veel daadkracht is er niet, als het erop aankomt. De schade wordt vroegtijdig toegebracht en heeft ernstige gevolgen voor het latere leven.’Het kind dat tijdens zijn kindertijd geen liefde ontvangt, zal de rest van zijn leven zonder liefde leven. Mogelijk praat het veel over liefde, misschien maakt hij liefdesgedichten, maar zijn eigen leven zal zonder liefde zijn.
De eerste liefdevolle aanraking die het zaadje van liefde gecreëerd kon hebben, is nooit ontsproten in zijn leven. Als ouders het kind geen liefde konden geven, zal het kind nooit in staat zijn om iemand lief te hebben. En later zal dat boze kind de oorzaak zijn van vernietiging alom.’ 

Osho benadrukt ten opzichte van ons meditatie te beginnen met de onschuld van een kind. De staat van zijn van het heel jonge kind sluit perfect aan bij meditatie. Het is daarom voor deze kinderen ook relatief eenvoudig om in meditatie te gaan. Kinderen van jongs af aan vertrouwd maken met meditatie, gaat een heel andere wereld opleveren dan de hedendaagse. 

It’s All about Change
Talloze thematische boeken zijn er uitbracht op basis van Osho’s toespraken, een prachtige verzameling, gewijd aan actuele verschijnselen en spirituele stromingen. Een van de meest uitdagende is het boek ‘It’s all about Change’ dat actueler is dan ooit. Osho heeft een heel duidelijk motto: De nieuwe generatie moet geleerd worden om anders te leven dan wij leven.
Het golven van wel crisis, geen crisis hangt al veel langer in de lucht. En dat ervaart in principe iedere mens, onafhankelijk van de nationaliteit, religie of politieke inzichten die men heeft. Over de gehele aardbol wordt al decennia lang beleefd, hoe het voortbestaan van de wereld bedreigd wordt. De uitingen die we er nu van zien, zijn slechts de symptomen. En de politiek doet niets anders dan daarop ingaan en neemt niet de kans waar om de onderliggende oorzaken op een positieve en constructieve manier te benaderen.

Er dient, aldus Osho, begrepen te worden dat de huidige crisis een bewustzijnscrisis is. Tenzij er een radicale verandering in het menselijk bewustzijn plaatsvindt , zullen de sociale, politieke, economische en ecologische crises gewoon voortduren, omdat ze alle onderling met elkaar samenhangen. In het boek geeft Osho aanbevelingen om de crisis om te buigen naar een creatieve kans op verandering. Hij presenteert in dit boek zijn visie op een ‘gouden toekomst’ voor de hele mensheid en hoe we die het beste kunnen realiseren.

Pakistan protesten tegen cartoonwedstrijd

In de beelden over de protesten zie je jonge kinderen protesteren tegen de cartoon wedstrijd en op een gewelddadige manier. De religieuze conditionering heeft bij hen volledig zijn werk gedaan. Osho geeft in Yoga, a New Direction, zijn analyse en legt uit waarom meditatie de enige manier is om te de-condioneren. 

‘Religies hebben je geconditioneerd, politici hebben je geconditioneerd: je bent een geconditioneerd mechanisme. Alleen door meditatie is er een mogelijkheid om de mind te de-conditioneren. Alleen iemand die mediteert, gaat voorbij conditionering. Waarom? Omdat iedere conditionering via de gedachten gaat. Als je voelt dat je een hindoe bent, wat is dat? – een kluster van gedachten die je aangereikt is toen je je nog niet eens bewust was van wat er aan je gegeven werd. Een kluster van gedachten en je bent een christen, een katholiek, een protestant.

Alleen in meditatie lossen deze gedachten op – alle gedachten. Je wordt gedachten-loos. in die staat van gedachten-loosheid van de mind is er geen conditionering: je bent niet langer een hindoe, geen christen, geen communist, geen fascist. Voor de eerste keer laat je alle conditionering vallen. Je bent uit de gevangenis.’
Osho: Yoga, a New Direction.

Omzet van Speed en XTC hoger dan van Albert Heijn

De omzet van Speed en XTC blijkt hoger te zijn dan die van Albert Heijn, meldt de NOS deze week.  Het is voor het eerst dat deze doorberekening plaatsgevonden heeft. De meeste van deze drugs worden illegaal geproduceerd, het is daarom waarschijnlijk dat het om veel hogere getallen gaat bij de omzet dan nu vastgesteld is. 

   Party pillen.
Er wordt geschat dat het om een omzet van 18,9 miljard gaat. Dat is:
• Hoger dan de jaaromzet van Philips en Albert Heijn.
• Net zoveel als de begrotingen van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Defensie bij elkaar.
• Meer dan het bruto nationaal product van landen als IJsland of Cambodja.
De politieacademie verwijt de overheid dat men verzuimt om deze lucratieve handel effectief te bestrijden. 

Bestrijding van drugs en bijbehorende criminaliteit of ze legaal verstrekken nadat ze gezuiverd en ‘gezond gemaakt’ zijn?….. that is the question. Osho heeft hier zijn eigen specifieke benadering van die in het volgende fragment, met veel humor, uiteengezet wordt.

Sheela niet van plan de Emmy Award uitreiking bij te wonen

Op 8 september worden de Emmy Awards weer uitgereikt in Hollywood en de documentaire Wild Wild Country is een van de genomineerden. De website Deadline Hollywood geeft een interview met Sheela, de ‘meme-worthy star’ van de Netflix Docuserie.
Ze is niet van plan om de uitreiking bij te wonen. Ze heeft zelfs de docuserie niet helemaal gezien omdat ze te druk is met haar werk, de zorg voor verstandelijk en lichamelijk beperkte ouderen in een Zwitsers tehuis.
‘Ik heb nergens spijt van. Ik zou precies hetzelfde doen als ik weer de kans kreeg.’… ‘Voor mezelf was ik gewoon bezig op te komen voor onze rechten, onze commune en de man waar ik van hield (Osho).’…
Over haar moeilijke tijd 2 jaar in de gevangenis zegt ze: ‘Ik heb die tijd gebruikt om te testen wat ik van mijn ouders heb geleerd en wat Osho ons geleerd heeft-om het leven te nemen zoals het komt.’ …
’Eigenlijk heb ik niet zoveel vertrouwen als vroeger… in het rechtssysteem. Nu niet meer. Ik heb niet zo’n goede persoonlijke ervaring…’
wild-wild-country-ma-anand-sheela-emmys-netflix-interview

 Sheela in Oregon.

Studenten vallen bij bosjes uit met psychische problemen

De noodklok wordt telkens harder geluid! Burn-outs, concentratieproblemen en angstaanvallen: steeds meer studenten hebben psychische problemen en komen op de overvolle wachtlijst van de psychologen. Dat meldt de Volkskrant op basis van een rondgang langs studentenhuisartsen. 


Als één van de oorzaken wordt genoemd dat de eisen die van buitenaf aan studenten gesteld worden, steeds hoger zijn. Dat is een feit. Jezelf innerlijk sterk maken door telkens de dag te beginnen met actieve meditatie, is dan een goede optie. Je laat je minder snel gek maken door wat er allemaal van je geeist wordt.

Osho’s Actieve Mediaties nu verkrijgbaar op Spotify. 
Osho’s actieve meditaties hebben een wetenschappelijke basis en er is overtuigend aangetoond, dat ze leiden tot stressreductie. En voor de toegankelijkheid: Osho’s actieve meditaties zijn sinds kort via het eigen medium van de studenten beschikbaar, namelijk op Spotify. open.spotify.com. Voor een actieve tegenbeweging, via actieve meditatie, ten opzichte van wat er vanuit de maatschappij in hoog tempo, steeds meer gevraagd wordt, staat dus niets meer in de weg.

Wat is echte rebellie?

Tyson Wagner, een jonge Canadese acteur,  spreekt over Osho’s boek ‘Living on your own Terms’: ‘Denk je dat je een rebel bent? Beschouw je jezelf als een rebel ten opzichte van de maatschappij…maak je deel uit van een revolutie? Als dat je aanspreekt, wil ik je absoluut dit boek van Osho aanbevelen, Living on your own Terms, de subtitel is: wat is echte rebellie? Osho spreekt over de kenmerken van een rebel en hij heeft het ook over de verschillen tussen rebellie en revolutie. Het is niet revolutie die we nodig heen, maar rebellie….’

   Tyson Wagner

Living on your own Terms. Wat is echte rebellie? Het antwoord is, dat het de moed betreft om vanuit je echte unieke wezen te leven. Dan ontstaat er geluk. Mensen komen meer tot leven, ze zijn een genot om te zien en om mee te maken. Ze worden een song en een dans op zichzelf. Rebellie kan tot verandering leiden, nadat iemand eerst wezenlijk zelf getransformeerd is. Beide boeken zijn in de Nederlands boekhandel te bestellen, ‘Living on your own Terms‘ als boek, ‘Leven op je eigen voorwaarden‘ als e-book.

Het hele verhaal van Tyson is op Youtube te volgen:

Gold Nuggets, Messages from Existence

Gold Nuggets (goudklompjes). Dit boek, dat bij de Nederlandse boekhandel te bestellen is als boek en als e-book, bevat 80 kernachtige stukjes waaraan je jezelf kunt opladen. Het zijn korte fragmenten uit toespraken van Osho die, als onderdeel van een groter geheel, mogelijk niet eens bijzonder opvielen. Maar uitgelicht, kunnen ze extra aandacht krijgen en een voedende werking hebben of als inspiratiebron voor meditatie dienen. We worden door Osho uitgenodigd om het huidige moment optimaal te benutten en niet uit te stellen. 

‘Vriendschap is de zuiverste vorm van liefde.
Ze is de hoogste vorm van liefde waar nergens naar wordt gevraagd,
geen voorwaarde wordt gesteld, waar je gewoon geniet van geven.’
Osho

The Rebel, A Handbook for the Man of the Future

‘Een rebel leeft een leven van volkomen vrijheid.
Hij staat niemand toe om zich daarmee te bemoeien
en hij bemoeit zich nooit met het leven van een ander.’  
Osho

Het boek ‘The Rebel’ is een handboek voor de mens van de toekomst. Osho maakt zich hier kenbaar als de wijze die een totaal-visie heeft, een die de hele planeet aarde betreft. In de antwoorden op de gestelde vragen die hij geeft, ontleedt hij werkelijk elke institutie en elk traditionele geloof in de maatschappij. Op basis daarvan presenteert hij een radicaal nieuwe visie waarbij het oude beëindigd wordt om plaats te maken voor de toekomst. Osho houdt een vurig betoog over de Rebel en de karakteristieken die deze bezit. Als deze karakteristieken gerealiseerd worden, is er sprake van een een nieuwe mens. En alleen een nieuwe mens kan zorgen voor een betere wereld in de toekomst.

Wie denk je dat je bent?  

Bijna een eeuw na Freud is het in brede regionen doorgedrongen dat de mind een psychologische gestuurde kant kent. Veel mensen kennen hun mind-kwesties en zijn zich er bewust van en toch is het niet gemakkelijk om ermee om te gaan. Osho presenteert een geheel andere en uitdagende visie ten aanzien van onze ‘persoonlijkheidsstoornissen’, waarmee hij voorbij de psychologie en therapie gaat. Hij laat het idee dat er iets verkeerd is, gewoon vallen en geeft aan dat het ontwaken uit onze illusies de oplossing biedt. Hij brengt ons in drie stappen op het pad van ontwaken, stappen die ons helpen om uit onze conditioneringen te komen en uit te vinden wie we in werkelijkheid zijn.

   Wie denk je dat je bent?

‘Er zijn slechts drie stappen: vrijheid van bewustzijn, eenvoud van mind en het leeg zijn van de mind.’ Osho
In iedere mens zijn minstens drie personen aanwezig, zegt Osho. Een is degene die we werkelijk zijn, waarover we bijna niets weten. De tweede is wie we denken dat we zijn. De derde omvat wat je naar andere mensen wilt projecteren dat je bent. Vervolgens geeft hij aan hoe we te werk kunnen gaan om dichter bij de persoon te komen die we echt zijn.
Het boek 3 steps to Awakening is te bestellen in de Nederlandse boekhandel.

Osho intellectueel begrijpen of ervaren?

 De Netflix documentaire Wild Wild Country heeft weer een overvloed aan argumenten voor en tegen Osho opgerakeld. De discussie naar aanleiding van het artikel in de Koorddanser laat ook weer een mooi scala aan argumenten zien. Jan Willem van de Wetering haalt ergens een oud Chinees gezegde aan dat dit soort argumenten zijn als ‘een haar kloven dat geplukt is van het kale hoofd van een lijk.’ Osho’s boodschap valt niet intellectueel te begrijpen, je moet de moed hebben om haar te ervaren.
Een jonge meditatieleraar in Zwolle biedt die mogelijkheid op 25 augustus. Op de ‘Osho & Boeddha Meditatiedag’ kun je ervaren wat meditatie is. Het thema is ‘Bevrijding volgens Osho en Boeddha’, de dag begint met Osho’s Dynamische Meditatie, ‘de meest krachtige meditatie die ik ken’ en verder komen Boeddha’s Vipassana Meditatie en Mindfulness Movements aan de orde.

Meer: Osho & Boeddha Meditatiedag, 25 aug. in Zwolle.

Koorddanser blijft hangen

In de Koorddanser Nieuwsbrief van augustus staat als hoofdartikel: ‘Pittige reacties op onze filmrecensie over Osho’s Wild Wild Country.’ Het siert de Koorddanser dat ze ons de reacties van sanyassins op hun filmrecensie niet willen onthouden. Er staan links naar die van Satyamo, Bela, Prem Abhay en Mridula. Het kritische artikel van Anand Frank wordt zelfs aanbevolen  voor wie de nuance zoekt (‘Beslist lezen!’). En de reactie van oud-recherchechef Abhay wordt vermeld als ‘pittig commentaar uit de hoek van de Vrienden van Osho.’  Desondanks blijft Ewald Wagenaar bij zijn veroordeling van Osho. ‘Opmerkelijk is het gebrek aan zelfreflectie bij de volgelingen,’ is zijn conclusie. Opmerkelijk is de hardnekkigheid waarmee de koorddanser, na het lezen van zoveel nuance, blijft hangen…
Osho onder vuur in film ‘Wild Wild Country’ + reacties.


Koorddanser blijft hangen
 

Een oud-recherchechef over de Koorddanser

Prem Abhay is een oud-recherchechef van politie, een vrolijke en beminnelijke man, die in de jaren tachtig geïnspireerd raakte door Osho en verschillende keren naar zijn ashram in India is geweest. Over zijn tijd bij de politie schrijft hij: ‘… Na een paar jaar lukte het mij bij de recherche te komen, mijn jongensdoel. Daar gold primair het creatief individuele en niet de autoriteit. Dat paste mij, kon ik volhouden, ben daar gebleven, met een aantal jaren kinder- en zedenpolitie, en als chef van die afdelingen. Dat inspireerde mij en die positie gaf mij ruimte.’
Meer: Prem Abhay – Recherchechef

Het artikel over Osho in de Koorddanser van juli gaf hem aanleiding om in de pen te klimmen: ‘Het artikel over Osho is in mijn ervaring een zeer onwerkelijk verhaal. De verschillende kwalificaties zijn nogal verbijsterend. … brengt mij tot de conclusie dat deze beschrijving, de typeringen van Osho, op nogal wat fantasie is gebaseerd.’
Meer: Prem Abhay- Aan de Koorddanser


Prem Abhay

Biografie van Laxmi

Rashid, een van de eerste westerse discipelen van Osho, heeft een prachtige biografie over Laxmi, Osho’s eerste Indiase secretaresse, geschreven. Van zichzelf zegt hij:  ‘Rashid Maxwell is een dichter, kunstenaar, milieuactivist, schrijver van fictie en biografie, ontwerper en bouwer van gebouwen voor meditatie, timmerman, kunsttherapeut, ornitholoog, tuinman, landschapsarchitect, kunstleraar, imker, speelkameraad van vele kleinkinderen en ook nog eens agnosticus.’ 
Dezelfde Engelse humor, gecombineerd met een haast onverenigbare oosterse devotie voor zijn meester Osho, doortrekt het verhaal over Laxmi, vanaf haar vroege jeugd als meisje in een traditioneel Indiaans Jaina gezin, tot een van de belangrijkste mensen rond Osho, die vorm geeft aan de ashram in Poona en met belangrijke Indiase politici onderhandelt over een plek voor de new commune’. 
Het boek is uitgegeven in India en wordt aanbevolen door verschillende BI-ers, bekende Indiërs:
‘I congratulate Rashid for this beautiful book. The readers will find inspiration to live life with awareness and celebration.’ – Sushmita Sen (Actor).
‘The story of Ma Yoga Laxmi is both heart wrenching and heart warming at the same time. The book is a good companion on our own journey of enlightenment.’ – Satish Kumar (Editor Emeritus).
‘Ma Yoga Laxmi was to Osho what Anand was to Gautama Buddha …. She was one of us and all of us.’ – Kamlesh Pandey (Creative writer, media personality).

   Laxmi bij darshan met kind.

Er zijn nog een paar boeken te koop via info@vriendenvanosho.nl.
Kosten: € 15, incl. verzending. 

 

Siddhartha Celebration – 1 Year Send Off

Book Presentation – Picnic with Music.
Sunday 12 August. 16.00-20.00.
Vondelpark, Amsterdam, near Blue Teahouse.

Bring some food, drinks, pillow, musical instruments.
WELCOME.

Natuurschilderen in Mallorca

12-16 sept in DIMA Mallorca.
We nodigen je uit om in de natuur met ons te schilderen. De prachtige omgeving van DIMA geeft ons de gelegenheid om vijf dagen in de eindeloze vormen, kleuren en krachten van de natuur te duiken. Vanuit een plaats van speelsheid en ontspanning, onderzoeken en verbinden we ons met de natuur van binnen en de natuur buiten ons. Op een veilige en vrije manier, bieden we eenvoudige technieken aan om te kunnen uitdrukken wat we ervaren. We gebruiken hierbij inkt, acryl en Indiaas handgeschept papier.
Pathika Schuilenga en Abhilasha van Nes hebben beide verschillende groepen met Meera Hashimoto gedaan en willen graag Osho’s visie op creativiteit delen. 

De groep vindt plaats in DIMA Mallorca.  € 540 (excl. verblijf en eten).
Info en contact: pathikanow@gmail.com of veetabhilashanl@yahoo.com.

Verlichtingsgoeroe of Seksgoeroe?

Abel Snel, een geschiedenis student van de Erasmus School of History, Culture and Communication heeft een goed gedocumenteerd stuk geschreven over Osho in de media. De ondertitel van zijn scriptie zegt duidelijk waar het over gaat: ‘Een vergelijking tussen de Nederlandse mediarepresentatie van de Bhagwan Beweging en de ervaringen van Sannyasins in Nederland.’ Een paar conclusies:

‘In tegenstelling tot verschillende heilige historische tradities gaat het in deze beweging vooral om meditatie, niet aanbidding of gebed. Voornamelijk het bewustzijn doet ertoe.’

‘Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het merendeel van de Sannyasins met andere Sannyasins woont, en dat bijna de helft nog mediteert. … Ook denkt een merendeel nog dagelijks aan Bhagwan, hebben ze veel geleerd over zichzelf, en waren ze zeer blij dat ze in Rajneeshpuram leefden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de periode in Rajneeshpuram als prettig werd ervaren. Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw heeft de Bhagwan Beweging een cultstatus in de media. Dit betekent enkel dat de beweging een tijdelijk fenomeen zou zijn, en afhankelijk was van het charisma van een individu. De “cult” is tolerant en er is sprake van meerdere geldige interpretaties. De term cult moet echter niet verward worden met sekte. Dit gebeurt vaak in de media, waardoor cults tegenwoordig een onnodige negatieve connotatie hebben gekregen.’

‘Uit de enquête is gebleken dat de ervaringen van Sannyasins veel verschillen van de representatie van de Bhagwan Beweging in de Nederlandse media. Aan de ene kant wordt de beweging in de Nederlandse media als afwijkend en vol met schandalen afgebeeld, terwijl de Sannyasins de jaren tachtig als plezierig hebben ervaren. De Nederlandse media waren zich niet bewust van het feit dat maar enkele Sannyasins (voornamelijk een paar die in Rajneeshpuram aanwezig waren) echt afwijkend gedrag vertoonden van de normen en waarden van de maatschappij, waardoor de waarheid ten koste ging van sensatienieuws.’

Meer: Verlichtingsgoeroe of Seksgoeroe?

Eerbetoon aan Ramses in nieuw metrostation

Van de week ging ik het nieuwe metrostation Vijzelgracht van de Noord-Zuidlijn aan de kant van de Weteringschans binnen en zag dit kunstwerk wat allerlei levenswegen van Ramses Shaffy laat zien, met mensen die voor hem van belang waren en samen zijn gezicht vormen. De lijn die de samenkomst van zijn boven- en onderlip verbeeldt omschrijft links ‘Bhagwan’ en rechts ‘Commune’. Ik vernam van o.a. Nandan dat er ooit een initiatief is geweest om dit metrostation naar Ramses Shaffy te vernoemen. Dit is de uitkomst: een hele eer voor Ramses en leuk dat Bhagwan/Osho zo duidelijk genoemd wordt voor tienduizenden reizigers te zien.
Premprabhu.

 

 

De roep van de meester, interview met Rashid

Rashid leefde heel gelukkig met zijn vrouw en kinderen op een zelfvoorzienend boerderijtje in Wales toen hij in 1977 over Osho hoorde. Het was voor hem en zijn vrouw meteen duidelijk dat ze naar India moesten om deze man te ontmoeten. Vele jaren heeft hij in Osho’s nabijheid geleefd en gewerkt in de commune. In 2018 verscheen zijn biografie over Ma Yoga Laxmi, The Only Life. Zij was de eerste secretaresse van Osho, van de tijd dat hij nog in Bombay woonde en de eerste westerse discipelen naar hem toe kwamen. Op bezoek in Osho Mevlana Commune wordt Rashid geïnterviewd: De roep van de meester.
22 minuten, Nederlands ondertiteld.

De marmerrotsen bij Jabalpur

Osho had ook verteld dat een nabije grote rivier door een kloof stroomde van hoge witte marmerrotsen. Bij volle maan was dat een magisch gezicht. Het was bijna volle maan en met een paar sannyasins van het centrum huurde ik in een dorpje een boot met roeier die met ons bij het volle maanlicht langzaam door de kloof voerde. Er was weinig stroming. Naarmate we de hoge witte rotswanden naderden en de maan hoger kwam, kwamen we op een plek waar marmerrots aan beide kanten reflecteerden in het zilveren maanlicht. Het was alsof het witte marmer zelf licht gaf. Een mysterieus wit licht, als een mengeling van melk en zilver, diffuus en toch helder. Een fascinerende magische schoonheid, als in een sprookje. Mijn Indiase medepassagiers slaakten uitroepen van bewondering en praatten door elkaar, wat weerkaatst werd door de marmeren wanden. Ik stelde voor om stil te zijn en te mediteren op deze schoonheid. Iedereen vond dat een goed idee en zo konden we deze bijna bovennatuurlijke pracht, in stilte, diep op ons laten inwerken. Ik bedacht dat Osho hier ook zo gevaren had tussen de marmeren rotsen. Een onvergetelijke ervaring die ik nu met hem deelde.
Meer: Sanatan 13

Pathika en Abhilasha waren op reis door India ook bij de ‘marble rocks’ bij Jabalpur geweest. Hun foto’s geven een indruk van de mystieke schoonheid van deze plek.

Osho meditatie weekenden in Mevlana

Osho meditatie weekenden met Anadi.
Meditation is a jump beyond life.
It is not getting out of life, it is getting to the very center of life.    
Osho
De weekenden worden geleid door Anadi, een Indiase discipel van Osho, die uit hetzelfde dorp komt waar Osho opgroeide. Je bent welkom om naar binnen te gaan en een leven te leren kennen van pure vreugde, speelsheid, plezier, vrolijkheid, zonder enig doel. 

27-29 juli en 24- 26 aug.
Osho Mevlana Commune.
Pijnackerstraat 7.
1072 JS Amsterdam.
www.osho-mevlana-commune.nl
Inschrijving vanaf vrijdag 18.00. Laatste meditatie zondag rond 20.30.
Meditatie robe vereist, beschikbaar tegen kostprijs € 10.

Autobiografie van een Rebel Yogi

 Vorig jaar overleed Swami Prem Siddartha op 80-jarige leeftijd. Kort daarvoor was het hem gelukt zijn autobiografie te voltooien. Het is een bijzonder verhaal van een kleurrijk figuur, eerlijk en oprecht: een joodse jongen die opgroeit in Baltimore, USA, een tijd als psychiater werkt, een drop-out die na het zien van de musical ‘Hair’ op Broadway in de jaren zestig de Age of Aquarius induikt, talloze goeroes en hippie communes bezoekt, met alle seks en drugs die daarbij horen, maar toch heel zijn leven geregeld terugkeert naar zijn praktijk als psychiater.
Zijn zoektocht naar wijsheid brengt hem van een goeroe op een bankje bij Central Park in New York via merkwaardige figuren als Dr. Kinley en Swami Hate, bekende Indiase goeroes als Satya Sai Baba en Muktananda, de Tibetaanse Karmapa Lama en leraren als Werner Erhart, uiteindelijk bij Osho.
Meer: Autobiografie van een Rebel Yogi
Foto’s uit het boek: Siddartha Photo Album

  
Siddartha als zenmeester tijdens het Osho Carnival in Pune

 

Meer Wild Wild Country

In Happinez magazine van juli 2018 stonden 2 sympathieke artikelen:
Osho: een goede goeroe of een charlatan? 
Osho, de provo goeroe.
Anand Frank schreef een reactie: Happinez juli 2018 reactie op Osho WWC

De Netflix documentaire Wild Wild Country is genomineerd voor 5 Emmy Awards, tot verbazing van een van de makers. Op de website van de New York Times: Mark Duplass on Wild Wild Country. 

In de New York Times ook een artikel over de Ranch nu: wordt het een ghost town?
Oregon Ranch with a Troubled Past Faces a Dubious Future.

Een voormalig communelid van de Ranch, Samadhi Selecki, die nu in San Diego, CA, woont, vertelt haar verhaal over Osho en The Ranch en concludeert: “There was no failure. There was only growth. It was only development. It had to go in this direction. It had to end so that something else could happen.” 
San Diego, CA News Station

Atticus Review is een dagelijks online journal dat fictie, gedichten en creatieve non fiction publiceert, maar ook culturele essays. Schrijven in Atticus review is ‘zonder schaamte, zonder opsmuk en zonder angst.’ Over Wild Wild Country:
‘Instead of a demonized cult, what we see instead is something functioning, but flawed.’
A True American Cult.

 

De wind van het meegaande

‘Een waarachtig mens heeft helemaal geen nostalgie. Hij kijkt nooit om, want dat bestaat niet meer.’ 
‘Water vertegenwoordigt het veranderingselement, het eeuwig veranderende, vloeiende verschijnsel. Zij die bereid zijn om te veranderen en het verleden willen vergeten en vergeven en bereid zijn voor het moment te gaan, zijn de echte menselijke wezens. omdat zij avonturiers zijn. Ze kennen de schoonheid van het leven en de mooie dingen van het leven. En het leven openbaart haar mysteries slechts aan deze mensen en alleen aan deze mensen – omdat zij het waard zijn, ze hebben het verdiend. Door risico’s te nemen, hebben ze het verdiend. Ze zijn moedig.’ 

In het water blaast de wind van het meegaande.
‘Want als je een op water gelijkend verschijnsel wordt, in verandering, continu in verandering, in beweging, stromend, nooit aan het verleden en het oude hangend, altijd op zoek naar het nieuwe en steeds genietend van het nieuwe … dan blaast de wind van het meegaande. Dan daalt er gratie neer. Dan daalt er glorie in je wezen. Dan vindt de eerste goddelijke dans in je plaats … die ‘de wind van het meegaande’ genoemd wordt.
‘Een waarachtig mens heeft helemaal geen nostalgie. Hij kijkt nooit om, want dat bestaat niet meer. Hij leeft in het moment en blijft open voor de toekomst. Het heden is van hem en het heden maakt hem in staat om de toekomst te ontvangen. Zijn deuren zijn open voor de wind, de regen en de zon. Hij is iemand die openstaat. ‘
Uit: Osho, The Secrets of the Secrets. 

Nogmaals Koörddanser uit balans

In zijn recente artikel over de Netflix-serie Wild Wild Country komt hoofdredacteur Ewald Wagenaar tot een herwaardering, beter gezegd een afwaardering, van Osho. Hij vindt de serie ontluisterend voor Osho’s imago; het bevestigt zijn beeld van ontsporende heilsprofeten.
 Het doorslaande succes van Wild Wild Country, de documentaire die onlangs nog werd genomineerd voor vijf Emmy Awards, heeft menigeen verbaasd. Met die Osho, daar waren we toch al lang klaar mee? Die is toch al bijna dertig jaar dood en zijn aanhang grijs en stram?


Maar de onbevangen jonge makers van de serie werpen een genuanceerd licht op de gebeurtenissen van destijds, dat menigeen toch aan het denken heeft gezet. Daar zijn zeker ook lezers van de Koorddanser bij. Zij zien in Wild Wild Country jonge, intelligente mensen, die zich vol liefde en enthousiasme (‘in trance’ – zou het?) aan de verwezenlijking van een nog nooit op deze schaal vertoond maatschappelijk en religieus experiment wagen. Waarin bijna alle leiding (door Osho) in handen van vrouwen is gelegd. Iets ongehoords. Waarin een overbegraasd en al decennia verlaten land van 260 km² (de halve Noordoostpolder) ecologisch wordt hersteld. Zeker, er zijn zaken vreselijk verkeerd gelopen. Maar veel kijkers van deWWC-documentaire, onder wie ook menigeen die nog nooit van Osho had gehoord, zijn gefascineerd geraakt en vragen zich tóch af of het project Rajneeshpuram wel een eerlijke kans heeft gekregen. Wie was die Osho eigenlijk? Waar stond hij voor? Dat komt nauwelijks uit de verf. Zijn alle feiten wel bekend? Was men niet érg vooringenomen tegen deze niet-christelijke groep, die meteen een ‘cult’ werd genoemd in plaats van een ‘nieuwe religieuze beweging’? En speelden in het drama de diverse overheden en de media wel een onpartijdige rol? In het Amerika van de jaren tachtig, dit ‘land of the free and the home of the brave’.
Anand Frank Cliné.
Meer: Wild Wild Country- een herwaardering van Osho?

Tuin van de maand juli

De tuin van de Witte Wolk Ashram in Nieuw Scheemda, het prachtige Osho centrum in Oost Groningen, is verkozen tot tuin van de maand juli door de Nederlandse Tuinenstichting NTs.  

Hoera!  We zijn de TUIN VAN DE MAAND!
Wij zijn ontzettend blij met de keuze van de Nederlandse Tuinenstichting.
Kom en geniet. We zijn alle dagen open.
Lieve groeten,
Nirad en Jagran
www.dewittewolk.nl

Mediteren op een speelse manier

Meditatie hoeft niet moeilijk te zijn. Meditatie is vooral een kwestie van begrip en kan op allerlei manieren je leven binnenkomen. Als je op reis bent of gedwongen bent te rusten omdat je je niet goed voelt, als je speelt met tarotkaarten of je dag begint met een inspirerende gedachte. 


 Bij Apple is een hele serie apps voor iPhone beschikbaar om je te helpen op gang te komen, met Osho Course in Meditation, Meditations for Busy People, Zen Tarot, Osho Radio, Transformation Tarot, No Thought, Talking to the BodyMind, Discover the Buddha en Osho Play, met allemaal toespraken.

 

Wat Indiërs niet durven: praten over seks

Wat Mahinder Watsa in het traditionele India al vijftig jaar doet, verdient veel waardering. Hij doet wat veel Indiërs niet durven: praten over seks, NRC 4-7-18. Maar hij is niet de enige. Oók vijftig jaar geleden, in 1968, en óók in Mumbai, begon Osho – toen bekend als Acharya Rajneesh – aan een serie lezingen, waarvan de eerste was gewijd aan de goddelijkheid van seks. Dit veroorzaakte enorme onrust en de bijeenkomst moest worden afgebroken. Maar een maand later pakt Osho de draad weer op en werkt hij voor een gehoor van maar liefst vijftienduizend mensen het thema in vier lezingen verder uit. Osho verwerpt hierin het celibaat, een onderdrukkende praktijk die de gezonde ontwikkeling van een natuurlijke seksualiteit in de weg staat. Nu een open deur, maar toen, in India, uiterst controversieel. Men moet seks met liefde en meditatief beleven, dan vormt het een eerste stap op weg naar een hoger bewustzijn, aldus Osho. Dit betekent geen pleidooi voor vrije seks en egoïstische losbandigheid, iets waarvoor Osho vaak is misverstaan. Deze lezingen werden gebundeld in een wereldwijde en ook in India zeer bekende bestseller From Sex to Superconsciousness. Dat in India, maar niet alleen daar, een meer relaxt en dieper begrip ten opzichte van seksualiteit aan het ontstaan is, moet zeker ook aan de invloed van Osho toegeschreven worden.   
Frank Cliné.
   Nederlandse vertaling van het boek

Vakantie lectuur

Er is binnenkort weer extra tijd om te lezen. Deze boeken zijn in paperback format en vrijwel overal verkrijgbaar waar boeken verkocht worden. Ze betreffen diverse thema’s die Osho besproken heeft en zijn gemakkelijk mee te nemen op reis.
The Power of Love, over het verbreden van je kijk op liefde. 
The Chakra Book, over de werking van energie en de helende kracht van het subtiele lichaam. 
The Search, over het vinden van je innerlijke kracht, je potentieel.
Living on your own terms, wat is echte rebellie? 
Osho, First in the Morning, 365 Stimulerende Momenten om de Dag Bewust te beginnen.

Forse toename suïcide onder jongeren

De NOS bericht op 3 juli: ‘Het aantal zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar is fors toegenomen. In 2017 maakten in deze leeftijdsgroep 81 mensen een einde aan hun leven, tegenover 48 een jaar eerder. Het gaat vooral om oudere tieners, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS heeft geen verklaring voor de toename, omdat daar geen onderzoek naar is gedaan.’
Een verklaring zal per individuele situatie ook telkens verschillend zijn. Een achterliggende factor bij ieder zal toch in ieder geval zijn dat de liefde voor het leven ontbreekt. Men wil niet verder meer, omdat er kennelijk geen perspectief meer is, geen zin meer om verder te leven. Dit gebrek aan ‘liefde voor het leven’ dateert al van langer geleden. Bij onderzoek komt naar voren dat mensen zeggen gelukkig te zijn. Als dan doorgevraagd wordt, noemen mensen meestal alleen afwezigheid van ongeluk, zoals bijvoorbeeld ziekte, het kwijtraken van je baan en daarnaast worden materiële zaken als indicatoren voor geluk aangegeven. Maar ‘liefde voor het leven’ betreft je innerlijk vervuld voelen, uitdaging in het leven ervaren om je talenten te realiseren. Dit heeft te maken met bewustzijn en een zeker religieus besef dat in de huidige gevestigde religies door velen niet gevonden wordt. Het gaat om liefde en respect voor het leven die je bereikt als je door meditatie jezelf leert kennen en leert liefhebben. Als ouders geen innerlijke vervulling ervaren en dit klimaat in de hele maatschappij maar in geringe mate aanwezig is, hoe kun je die dan als opgroeiende jongere ontdekken?


Peter Sloterdijk, Duits Filosoof, haalt de existentialistisch dichter Camus aan die stelde: ‘Het probleem met Europa is dat het, na WO II, zijn liefde voor het leven kwijtgeraakt is.’ En hij verwijst als een van de oplossingen naar Osho’s boek ‘In Love with Life’. Dit bevat commentaren op het werk van Friedrich Nietzsche getiteld ‘Zo Sprak Zarathustra’. Met behulp van het boek maak je een prachtige reis door een wereld waarin ’t leven gevierd wordt en waar tijdloze waarheid boven leugens en verdraaiingen gaat die belemmeren dat we gezond en heel worden. De filosoof Nietzsche is in zijn tijd in zijn omgeving, het westen, niet begrepen. Waarschijnlijk kan alleen een eigentijdse mysticus als Osho Nietzsche echt begrijpen. Osho wijst op de vrijheid die Nietzsche gebracht heeft door de mensen erop te wijzen onder wat voor een godsdienstig juk zij leefden. Maar er is geen nieuw religieus besef voor in de plaats gekomen. Peter Sloterdijk geeft aan dat door Osho’s boek ‘de moderne Europeaan enige inspiratie voor een nieuwe religie van liefde voor het leven kan vinden.’

 

Anti-stress effect van Dynamic aangetoond

In het  Journal  of Clinical  & Diagnostic Research in de VS wordt melding gemaakt van een onderzoek naar het mogelijke anti-stress effect van Osho’s dynamische meditatie. Men stelt in deze publicatie, die dateert uit november 2016, dat een vorige studie al heeft aangetoond dat de dynamische meditatie vermindering van diverse psychopathologische variabelen tot gevolg heeft, zoals agressief gedrag, angst en depressie. Echter, er is nooit objectief vastgesteld, zo geeft men aan, dat de dynamische meditatie een anti-stress effect heeft. Men is daarom gaan onderzoeken welk effect de Dynamische Meditatie van Osho heeft op het cortisol niveau. Cortisol is een indicator voor stress. 


In Lucknow is een experimenteel onderzoek opgezet waarbij 21 dagen lang op de nuchtere maag door 20 mensen dynamische meditatie gedaan werd. Twintig gezonde vrijwilligers, tussen de 20 en 50 jaar, 14 mannen en 6 vrouwen, namen aan het onderzoek deel. Het cortisol niveau werd vastgesteld op basis van bloed-afnames ‘s morgens voorafgaand aan het experiment en na de meditatie periode, op de 21e dag. Het resultaat was dat 16 van de 20 personen het onderzoek voltooiden terwijl er 4 afvielen om gezondheids- of persoonlijke redenen. Het cortisol niveau was bij alle 16 deelnemers op de 21e dag afgenomen, ten opzichte van dat van het oorspronkelijke niveau en de vermindering van het gemiddelde cortisol niveau was zeer significant.
De conclusie is dat de Dynamische Meditatie van Osho anti-stress effecten tot gevolg heeft. Het werkingsmechanisme kan voornamelijk toegeschreven worden aan de bevrijding van onderdrukte emoties, psychische remmingen en trauma’s. De Dynamische Meditatie van Osho kan dus ingezet worden voor de verbetering van stress en stress-gerelateerde fysieke en mentale ziektes. De aanbeveling is om verder onderzoek te doen naar de Osho Dynamische Meditatie om haar werkzaamheid aan te tonen en een beproefde therapie in ziekenhuizen te worden. 

Boekennieuws van Donna

The Book of Men, What Now, Adam? Over de crisis in het man-zijn als een mogelijkheid voor zelfontdekking. Het ‘Boek van Mannen’  van Osho heeft een facelift ondergaan en is nu in 2 kleuren verkrijgbaar.
In deze tijd van het WK voetbal zou je bijna gaan denken dat mannen alleen passie voor voetbal hebben en ook dat voetbal alleen een zaak van mannen is waarvoor geen enkele vrouw interesse heeft. Verder zien we uitingen bij voetballers als elkaar intens omhelzen, huilen en elkaar troosten die in het gangbare dagelijkse leven niet of nauwelijks getoond worden. En de media bevestigen de diverse aspecten van dit beeld compleet.


Osho geeft in ‘The Book of Men’ aan dat de man een volledig nieuwe psychologie nodig heeft om zichzelf te begrijpen. De gangbare psychologie biedt niet meer dan een aantal variaties op het bekende beeld van het ‘man zijn’. Osho wijst op ‘getuige zijn’ als de sleutel hierbij:
‘Slechts één ding is genoeg; getuige zijn is een belangrijke sleutel, een loper. Die opent alle sloten van het bestaan. ‘Getuige zijn’ betekent dat je van moment tot moment leeft, alert, bewust van jezelf en bewust van alles wat er om je heen gebeurt, met een respons die van moment tot moment plaats vindt. Je bent als een spiegel.’

Osho in Tibet

Hoge Tibetaanse lama’s hebben al lang geleden de betekenis van Osho erkend. De Dalai Lama, de Tibetaanse leider in ballingschap heeft het zo verwoord: ‘Osho is een verlicht meester die op alle mogelijke manieren probeert om de mensheid te helpen een moeilijke fase in de ontwikkeling van het bewustzijn te overwinnen.’

   Tibetaanse gebedsvlaggetjes

En de Karmapa lama, het hoofd van de Karma Kagyu stroming van het Tibetaanse boeddhisme, heeft gezegd: ‘Osho is de grootste incarnatie in India na Boeddha. Hij is een levende Boeddha.’ Deze stroming gaat terug tot de Indiaas boeddhistische meesters Naropa en Tilopa van voor het jaar 1000 na Christus en de Tibetaanse meesters Marpa en Milarepa van kort daarna. 

Sheela in Zwitserland

‘The walk to Matrusaden up the hill from the bus stop in the village of Maisprach is a hot one today. It’s worth it for the view alone – of a ridiculously pretty valley full of vineyards and orchards, June birdsong and butterflies. This is chocolate-box rural Switzerland.’

   Sheela Birnstiel

Zo begint het bezoek aan het verzorgingstehuis dat Sheela samen met haar zus Mira vlak bij Basel runt. Er zijn 29 patiënten, sommigen wonen er al jaren. Patiënten en medewerkers komen van alle hoeken van de wereld, er zijn 15 verschillende nationaliteiten.
Het interview geeft een interessant inkijkje in het leven van Sheela, vroeger en nu.
Aan het eind van het interview vraagt Sheela de journalist: ‘Wil je wat watermeloen?’ Hij aarzelt vanwege haar veroordeling voor vergiftiging maar, aangespoord door het feit dat zij zelf nooit een blad voor haar mond nam, vraagt hij: ‘Is dat wel veilig?’ Waarop zij moet lachen en zegt: ‘Je zult het risico moeten nemen.’
Interview in The Guardian door Sam Wollaston.

Het spirituele India en de eerste Rolls Royce

In een lezing van augustus 1978 zegt Osho:
‘Indiërs zijn erg materialistisch geworden, dat is waar, maar met zoveel boeddha’s vibreert hun energie nog steeds ondanks het Indiase materialisme. Indiërs zijn echt materialistisch geworden, nog veel erger dan welk ander land ter wereld ook. Er heerst enorm veel schijnheiligheid, want ze blijven maar roepen hoe religieus ze zijn terwijl ze dat niet zijn. Zoals ik het zie wordt de Indiase mind meer en meer materialistisch, grover dan welke andere mind ook. Ze zijn alleen geïnteresseerd in geld, in machtspolitiek, in materiële dingen.
Net een paar dagen geleden heb ik Laxmi gevraagd om de duurste auto in het land aan te schaffen. Je kunt zeggen van Laxmi wat je wil, maar ze vraagt nooit waarom. Ze schafte hem aan. Het werkte, het was een truc. Laxmi klopte overal bij banken aan om geld te krijgen voor de nieuwe commune. We hebben veel geld nodig, we hebben ongeveer vijftig miljoen roepies nodig. Wie gaat mij zoveel geld lenen? Zodra we die auto kochten -en ze zagen dat we daar geld voor hadden- begonnen banken naar haar kantoor te komen en boden aan: ‘Neem zoveel geld als u maar wilt.’ Nu zit ze te piekeren: van wie moet ik het nu aannemen? Allemaal willen ze tegen betere voorwaarden geld geven en ze zitten achter haar aan.

   latere Rolls Royce in de Ranch
Twintig jaar aan één stuk heb ik in India gewerkt. Duizenden mensen zijn getransformeerd, miljoenen hebben naar mij zitten luisteren en nog veel meer mensen hebben gelezen wat ik gezegd heb, maar de Times of India, de meest traditionele krant van India, nog steeds de meest Britse, heeft geen enkel artikel over mij of mijn werk gepubliceerd. Maar op de dag dat Laxmi de auto aanschafte verscheen er een groot artikel – over de auto, niet over mij!
Ineens zijn ze allemaal geïnteresseerd. Het nieuws over de auto is over het hele land uitgekomen, in alle kranten, in alle talen. Wat zijn dit nou voor mensen? Ze zijn niet geïnteresseerd in mij, niet in meditatie, niet in de duizenden mensen die hier mediteren. Ze hebben totaal geen besef van wat er hier gebeurt maar die auto heeft wel hun interesse gewekt.
Ze komen hier naar toe. Er komen veel mensen naar het kantoor, niet om mij of jou te zien, maar om te informeren: ‘Kunnen we die auto zien?’ Laxmi zegt tegen hen: ‘Jullie kunnen naar de vroege lezing gaan in de ochtend en dan kunnen jullie de auto ook zien.’ En die arme kerels, dan moeten ze wel gaan en anderhalf uur lang zitten luisteren alleen maar om die auto te zien. Wat een marteling! En dit zijn rijke mensen, met een opleiding. Kun je een land bedenken dat nog materialistischer is?’
Osho: The Secret of Secrets, Vol 2, Ch 4, Q 3.
Uit: Osho News.

Boekennieuws van Donna

Het zwakkere geslacht? 
In de literaire wereld is er deze dagen protest aangetekend tegen de ondergeschikte positie van vrouwen. Er wordt gesproken van de (eeuwenlange) achterstelling van vrouwen bij het opnemen van publicaties.
In de Wereld van Osho is hier totaal geen sprake van. In Osho communes en bedrijven over de hele wereld werden de meeste leidende posities door vrouwen vervuld. Osho noemde deze aanpak van hem ‘Slechts een kleine compensatie…’ van wat er in het verleden aan achterstelling van vrouwen plaats gevonden heeft.’ Osho geeft in zijn boek ‘The Book of Women’ nog verder blijk van zijn visie ten opzichte van de positie van de vrouw en van het vrouw-zijn.

‘Het is geen zwakte, het is verfijnd zijn; het is zachtheid waarvan jij denkt dat het zwakte is. Het woord ‘zwakte’ betekent dat je het evalueert. Je ego evalueert het, veroordeelt het – dat dit iets verkeerds is dat je zwak wordt. Het ego ziet zachtheid altijd als zwakte. Daarom zijn vrouwen door de eeuwen heen als het zwakke geslacht opgevat. Het is niet waar, het is gewoon vals. De vrouw is de sterkere sekse maar ze is verfijnd, dat is waar. En nu bewijst biologisch onderzoek dat. Vrouwen leven vijf jaar langer dan mannen: hun gemiddelde leeftijd is vijf jaar hoger. Meer vrouwen draaien door dan mannen, het dubbele aantal. Meer mannen plegen zelfmoord dan vrouwen, het dubbele aantal. Meer mannen hebben aanleg voor ziekte; vrouwen hebben meer weerstand tegen ongemak en ziekte dan mannen. Vrouwen zijn in staat om langer pijn te verduren dan mannen. 
Denk alleen eens aan het leven schenken aan een kind of een kind negen maanden in je buik hebben en dan de last die kinderen jarenlang bezorgen. Alleen een vrouw kan dit allemaal verdragen. Zij heeft een kracht die totaal anders is. Zij heeft dan misschien geen spierkracht maar spierkracht is niet de enige manier om kracht te beoordelen. De meer diepgaande manier om kracht te beoordelen is het vermogen om ziekte te weerstaan, de dood, het vermogen om pijn te verduren, het vermogen om in leven te blijven ondanks alles wat tegen het leven gericht is, de capaciteit om gezond te blijven in de hele ongezonde wereld.’
Uit: Osho, The 99 Names of Nothingness.

Uiterlijke rijkdom brengt geen geluk, Steve Jobs als ervaringsdeskundige. 
Rijkdom staat niet gelijk aan in welzijn verkeren. In toenemend aantal beginnen mensen zich te realiseren dat zonder innerlijke rijkdom, zonder het soort bronnen die niet voor geld te koop zijn, uiterlijke rijkdom heel weinig te zeggen heeft. Een actueel voorbeeld hiervan is Steve Jobs, de mede-eigenaar van het Apple concern die het tot miljardair gebracht had. Enkele jaren geleden stierf bij op 56-jarige leeftijd aan een vorm van kanker en kwam op zijn ziekbed tot de volgende inzichten.
Op zakengebied had hij de absolute top bereikt en hij werd vooral door anderen als zeer succesvol gezien. Maar het leven naast zijn werk gaf hem zelf weinig vreugde. Aan de rijkdom waarin hij verkeerde was hij gewend geraakt. Alles was voor geld te koop, hij kon iedereen inhuren maar niet iemand om zijn ziekte te dragen. Hij geeft verder aan hoe betrekkelijk het is om bezit te hebben, een horloge van $300 of van $30 dollar, vertellen je allebei hoe laat het is. Zijn boodschap is: werkelijk innerlijk geluk is niet afkomstig van de materiële dingen in deze wereld. Hij verklaart dat hij tijdens zijn ziekte het meeste had aan: zonlicht, rust, oefeningen doen, dieet, zelfvertrouwen en vrienden.
Helaas heeft meditatie geen deel uitgemaakt van zijn leven.


Osho geeft aan: ‘Meditatie opent de deur naar innerlijke rijkdom. En de uiterlijke rijkdom is alleen een valse vervanging: ze houdt je in een soort van illusie dat je rijk bent. Diep van binnen blijf je arm want de uiterlijke rijkdom kan je innerlijke wereld niet veranderen. Als je arm bent in een hut, ongelukkig in een hut, zul je ook arm en ongelukkig in een paleis zijn. Het paleis kan je ellende niet veranderen, het heeft niets met je ongelukkig zijn te maken. Je ellende kan alleen veranderen door innerlijke transformatie.”
Osho, Just the Tip of the Iceberg, Talk #21.
In het Nederlandstalige Oshoboek ‘Geluk, eer en ambitie , wat is de ware betekenis van geluk?’ is meer over dit thema te lezen. Het is verkrijgbaar als paperback en als e-book.

Gameverslaving: slaaf van de mind

Gameverslaafd zijn betekent ‘onderdanig zijn aan de mind’.
De World Health Organisation erkent vanaf 18 juni gameverslaving als een officiële verslaving. Maar erkennen betekent niet dat ook begrepen wordt hoe verslaving in elkaar zit. De 15-jarige Raoul doet voor de NOS zijn verhaal: Afkicken omdat je te veel gamet: ‘Ik vergooide mijn leven’. Het gamen had hem volledig in zijn greep. Hij ging zelfs tot diefstal over om geld voor extra game opties te hebben. Verder geeft hij aan: ‘Mijn hersens zeiden je moet doorgaan met gamen, stoppen mag niet.’ In Osho’s visie wil dit zeggen dat de mind de baas over je geworden is, de meester. En dat kan niet anders dan tot problemen en vastlopen leiden. In dit geval uitte het zich in gebukt gaan onder een gameverslaving, maar het betreft uiteraard elke verslaving. Gelukkig heeft Raoul de verslaving achter zich kunnen laten door een afkickprogramma in een verslavingskliniek te volgen. Hij zegt: ‘Ik heb een bepaalde controle over het gamen gekregen. Ik heb niet meer het idee dat het moet.’


In Osho’s visie is de mind de wortel van het probleem. Je kunt namelijk wel controle over iets krijgen en uiteraard is dat fijn. Maar het volgende kan zich toch ook weer aandienen. Het gaat er om de mind te leren gebruiken waarvoor hij bedoeld is. De mind is bedoeld om ons te dienen en niet om meester over ons te zijn. Het gaat erom ‘voorbij de mind’ te komen. En die situatie van ‘voorbij de mind’ bereiken we door meditatie, door de waarnemer te zijn van wat er zich afspeelt en steeds stiller van binnen te worden.

Dit proces wordt beschreven in ‘The Mind a Beautiful Servant a dangerous Master’. De mind, mooi als knecht, gevaarlijk als meester. Het is een deel van het boek Satyam Shivam Sundaram, verkrijgbaar als e-book.

Volg de leiders niet, zij zijn zelf de weg kwijt

Osho keert zich tegen ‘Follow the Leader’ en zegt kernachtig: ‘Volg de leiders niet – zij zijn zelf de weg kwijt.’ Er is bij mensen een voortdurende roep om leiders. In politiek opzicht is dat heel duidelijk zoals het nieuws elke dag laat zien. Vrijwel alleen zogenaamde leiders vullen de nieuws-items. Maar ook op het gebied van spiritualiteit is dat het geval. Mensen willen een voorbeeld hebben en ze wensen dat deze hen het pad aanreikt dat ze moeten volgen.

   Follow the leader…
Osho geeft aan dat de roep om te volgen ook van de spirituele meesters zelf uitgaat. Bij Jezus is het een standaard uitgangspunt, namelijk hij zegt: Kom en volg mij. Maar ook Krishna laat zich in de bewoordingen uit dat mensen hem het beste achterna kunnen gaan. En zelfs Boeddha voor wie Osho regelmatig zijn groot respect laat blijken, roept de mensen op om hem te volgen. 
Osho zegt hier faliekant op tegen te zijn. Hij wil niet dat mensen hem volgen. Iedere mens is uniek en kan alleen het pad vinden dat bij hem/haar past. Dat kan een ander niet, ook een verlichte niet, voordoen. Hij zegt het spijtig te vinden om dit over Jezus, Krishna en Boeddha te moeten zeggen, omdat het zulke goede mensen zijn. ‘Maar het moet gezegd worden’ vertelt hij. Zelf is hij er niet op uit om volgelingen te hebben. In plaats daarvan wil hij delen. Een verlichte kan vergeleken worden met een regenwolk. Hij is zo overvloedig dat hij daarvan alleen maar wil delen. En hij voelt zich verplicht ten opzichte van de mensen die een en ander van hem aan willen nemen. Niet andersom.
Dit vind je uitgewerkt in het volgende Youtube filmpje. Het is voorzien van Nederlandse ondertiteling.

Eén meester is genoeg

‘Eén meester is genoeg en duizend-en-een mentors zijn niet genoeg. Mentors zijn leraren, het zijn trainers. Een meester is geen leraar, hij is geen mentor en hij is geen trainer. De functie van de meester is om aanstekelijk te werken – het is geen onderricht, het is aanstekelijk zijn. Hij onwijst je niet in iets. Hij creëert eenvoudig een energieveld rondom je, hij omgeeft je en in die energie rondom begint er iets in je te resoneren. Dat is intuïtie.
De leraar is afhankelijk van onderricht (tuition), hij onderricht je. De meester is afhankelijk van intuïtie. Hij creëert een situatie. In die situatie begint er iets in je op gang te komen wat daarvoor niet zo was, dat is alles. Maar hij geeft je niets. Hij is een katalysator.

Hij geeft je alleen dat wat je al hebt, en al vanaf het begin, maar je was je er niet meer bewust van, je was het vergeten. Hij herinnert je eraan. Hij provoceert iets in je dat in slaap is. Hij graaft een bron in je – maar het water is van jou! Hij breekt, blaast dingen op en brengt zaken aan het wankelen, maar wat er opwelt is van jou, helemaal van jou.
Hij geeft je je eigen wezen.’
Osho: The Perfect Master.

De lezingenserie The Perfect Master is momenteel als audioboek verkrijgbaar bij osho.com,

Boekennieuws van Donna

‘The Discipline of Transcendence’, een welbekende klassieker van Osho in 4 delen, is geleidelijk aan opnieuw uitgegeven in de vorm van 4 bijzondere reprints. Elk deel heeft nu een eigen titel en voorop alle 4 boeken prijkt de schitterende afbeelding van ‘the Swan on its Flight’. Uiterlijke en innerlijke schoonheid vinden hier hun realisatie. 


Deze boeken zijn op dit moment verkrijgbaar in het Osho International Meditation Resort en te bestellen bij Amazon.com. 
De titels zijn: 
Deel 1. Finding Your Own Way.
Deel 2. Moving into the Unknown.
Deel 3. LearningHappiness.
Deel 4. Dancing in the Breeze.

Zelfmoord

‘Als je je weer eens suïcidaal voelt… ga dan je leven vieren en leven op je eigen manier.’


Recentelijk is de wereld opgeschrikt doordat een aantal relatief bekende mensen een einde aan hun leven hebben gemaakt. Vanuit een diep inzicht geeft Osho antwoord op een zeer persoonlijke vraag betreffende de kwestie zelfmoord.
‘In deze neurotische wereld word je, als je gezond, sensitief, intelligent bent, vanzelf gek of je kan niet anders dan een einde aan je leven maken – of je moet wel iemand worden die mediteert, een zoeker.’ 
Dit e-book uit de serie ‘Osho Solutions’ is een voorbeeld van hoe moeilijk lijkende kwesties, die gewoonlijk een soort hulpeloosheid in mensen creëren, omgedraaid kunnen worden naar een ongelofelijke mogelijkheid voor persoonlijke groei.

‘Het verschijnsel dood is een van de meest mysterieuze en dat is ook het geval met het fenomeen zelfmoord. Bepaal niet vanuit de oppervlakte wat suïcide is. Er kan van alles aan de hand zijn. Zoals ik het zie is dat mensen die zelfmoord plegen in deze wereld heel intelligent zijn. Vanwege hun sensitiviteit, vanwege hun intelligentie, vinden ze het moeilijk om in deze neurotische wereld hun weg te vinden.’
Uit: Osho: The Heart Sutra #4.
 

‘Goed Burgerschap’ wordt beter door meditatie

Het kabinet wil betere lessen ‘Goed Burgerschap’. Dit wil men realiseren door de lessen te verbeteren, maar het zou zinvoller zijn om meditatie te leren. De basis van zogenaamd ‘Goed Burgerschap’ kan alleen liggen in jezelf goed kennen, bewust leven en dan ben je vanzelf een ‘goed burger’ in universele zin, dat wil zeggen: een goed mens. Kortom: meditatie kan de beste uitbreiding zijn voor lessen in ‘Goed Burgerschap.’


Onderzoek van de University of Westminster heeft uitgewezen dat de experimentele groep door meditatie een grotere emotionele intelligentie had, een scherpere waarneming van zichzelf en zichzelf beter wist in te schatten in leidinggevende capaciteiten. 
De minister: Waar moet het burgerschapsonderwijs zich in ieder geval op richten?
– respect voor en kennis van democratische en rechtsstatelijke waarden en mensenrechten;
– het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen om deel uit te maken van en bij te dragen aan de samenleving;
– het onderwijs moet zorgen voor een schoolcultuur, in overeenstemming met deze waarden.
(Bron: Wetsvoorstel ter verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen). 
Meditatie kan aan deze 3 aspecten een diepgaande ondersteuning bieden.
Dus: waar wachten we op? Meditatie op school kan jongeren niet anders dan een waardevolle basis voor hun totale leven geven.

Weg uit Wild Wild Country: Osho in Uruguay

In 1985 was het de regering Reagan eindelijk gelukt om Osho uit Oregon te werken, het drama van Wild Wild Country was gespeeld, Osho was gearresteerd en dagenlang onvindbaar van de ene naar de andere Amerikaanse gevangenis gesleept. Hij begon aan zijn World Tour en een van de weinige landen die hem toeliet was Uruguay.
21 landen wilden hem geen bezoekrechten geven of zelfs maar het recht verlenen om een tank-stop voor het vliegtuig waarmee hij reisde, te maken. Ook gebeurde het in die tijd dat veel internationale uitgeverijen hun publicatie-overeenkomsten opzegden. In Nederland wilde Ankh Hermes, de uitgever van een groot aantal Osho boeken, niet meer met hem geassocieerd worden. De campagne van de Amerikaanse inlichtingendiensten om Osho tot zwijgen te brengen was in ‘full swing’.
Osho spreekt in Uruguay over zijn visie voor de toekomst en de verantwoordelijkheid van ons allemaal om die beschikbaar te maken. (Youtube filmpje van 7 minuten, Nederlands ondertiteld). Hij wil een plek waar hij ongestoord kan leven samen met een kleine groep discipelen waar geïnteresseerden af en aan kunnen komen en over de noodzaak om zijn boeken in eigen beheer te gaan uitgeven. Hij is er niet de man naar om zich tot zwijgen te laten brengen, hij kondigt zelfs aan voortaan vrijuit te gaan spreken en niet meer zoals voorheen bepaalde dingen achter te houden.
‘Het woord moet de mensen bereiken. Ze zullen het vandaag, morgen of overmorgen begrijpen – dat doet er niet toe – maar op een dag zullen ze het begrijpen. Dit ene kan ik zeggen dat wat ik aangeef de filosofie voor de toekomst wordt, de toekomstige ‘religie’ voor de hele mensheid; en jullie zijn gezegend hierin de medescheppers te zijn.’   Osho

   Osho in Uruguay

7 weldadige gevolgen van fase 3

Osho’s meest beroemde actieve meditatie is de Dynamische Meditatie. Alle 5 fasen van de ‘dynamic’ zijn wetenschappelijk onderbouwd. Er gaat een wereld schuil achter Osho’s opzet bij deze meditatie om de hedendaagse mens steeds meer te laten ontwaken. Speciaal bij fase 3, het op en neer springen en stevig neerkomen op de voeten, waarbij je steeds de mantra ‘hoe’ roept, gebeurt er veel bij mensen die deelnemen. 

   hoe… hoe…hoe…

Er zijn 7 weldadige gevolgen ontdekt die bij fase 3 van de dynamische meditatie optreden:
1. Je geeft je immuunsysteem een boost
2. Je verbetert je cardiovasculair systeem
3. Je vergroot de massa van je beenderen
4. Je beschermt je hersenen
5. Je vergroot je energie
6. Door de soefi mantra ‘hoe’ raak je je sekscentrum waar je levensenergie ontstaat
7. Je gaat verder dan het lichaam, namelijk: je krijgt toegang tot je levensenergie die normaal maar een fractie bedraagt van wat mogelijk is.

Uit Osho News.

Boekennieuws van Donna

Fear, Understanding and Accepting the Insecurities of Life.
Angst, over het Begrijpen en het Accepteren van de onzekerheden van het Leven.
In het Boek ‘Fear’ gaat het over: Wat is angst eigenlijk? Osho geeft aan, dat angst geen substantie heeft, maar dat het zoiets is als een schaduw. Het lijkt dus een fenomeen van niet zo grote invloed te zijn, maar dat is het vaak wel. Angst op zichzelf boezemt mensen angst in. “Mensen zijn banger voor angst dan voor wat dan ook”, geeft Osho aan. Want een onverwachte hele harde klap of een struik die in het donker tot leven lijkt te komen, doet je schudden op je grondvesten. En dat is nog niet alles, want je houdt er vaak nog een kater aan over ook. Het is een ware nachtmerrie die je doormaakt met alles wat daarbij hoort zoals rillingen, hevige transpiratie en veranderingen in je ademhaling.
Op zich heeft angst geen potentie, legt Osho uit, het heeft geen macht over je. Het is alleen maar zo, dat je erin wilt geloven. Je bent gewoon niet bereid om in je innerlijke diepte te gaan en je eigen leegte onder ogen te zien.

 
 
Silence, the message of your being.
Stilte, de boodschap van je wezen.
‘Only those who know what silence is can approach the ultimate truth. Nobody has brought anybody else to the truth, and nobody can bring himself to the ultimate truth unless he knows what silence is.’   Osho
‘Alleen zij die weten wat stilte is, kunnen de uiteindelijke waarheid benaderen. Niemand heeft ooit iemand anders bij de waarheid gebracht en niemand kan zichzelf bij de ultieme waarheid brengen tenzij hij weet wat stilte is.’   Osho
Deze toespraken zijn door Osho gehouden tijdens een meditatiekamp en het gaat daarbij dus uiteindelijk ook om pure stilte. De manier waarop Osho Stilte bij de ‘alsmaar pratende’ mens weet te bereiken, is door humor en aanstekelijke verhalen. Het geraakt worden hierdoor en de lach die opborrelt leiden tot overgave aan totaal leven in een harmonieuze relatie met ’t Bestaan. Zo kom je tot de diepere laag van stilte en word je open voor meditatie.
Het gaat om Agnosia, een staat van zijn die ‘voorbij alle kennis van buitenaf gaat’, om een Levende Stilte. Van de door Osho gepresenteerde ‘geleide meditaties’ tijdens het meditatiekamp krijgen we ook het een en ander mee in dit boek Silence.


 
The Magic of Self-Respect, Awakening to Your Own Awareness. 
De Magie van Zelfrespect, Het Ontwaken tot je eigen Bewustzijn.
Er was een dag dat we onszelf echt kenden. Voordat we deel werden van een maatschappij, cultuur, een beschaving, was dat het geval. Dat is de reden dat mensen denken dat hun kindertijd de mooiste tijd van hun leven was. Als je terug-kijkt, dat wil zeggen: opnieuw kijkt, zul je de plek vinden waar je jezelf kwijtraakte. Dat moment is een moment van verlichting. In dit boek toont Osho hoe we los kunnen komen van onze oude patronen ten gunste van een nieuwe en voedende drie-eenheid van ‘getuige zijn, bewustzijn en alertheid’.

Getuige zijn is de sleutel

Ojas schrijft in Osho News over hoe zijn leven veranderde, vanaf zijn eerste Dynamische Meditatie, zijn tijd in de Poona ashram en de Oregon commune, tot de recente interviews die hij gegeven heeft naar aanleiding van de Wild Wild Country hype in Nederland.

   Ojas in Poona 1
Na bijna twintig jaar als een ascetische Franciscaner monnik geleefd te hebben waren zijn ervaringen met Osho’s actieve meditaties een sprong in het diepe, iets wat hem tot op het bot schokte maar een weg naar extase vrijmaakte. Zijn ervaring als werker in de ashram onder de beruchte Deeksha en de inzichten van Osho doen hem beseffen hoezeer hij in zijn hoofd leeft en hoe hij het contact met de werkelijkheid is kwijtgeraakt. ‘Getuige zijn is de sleutel.’
Terug in Nederland heeft hij verschillende ontmoetingen met de media om over zijn belevenissen te vertellen, o.a. bij Kopspijkers, Shownieuws en de VPRO documentaires over ‘De nieuwe mens’. Tenslotte gaat het over de media aandacht die de Netflix serie Wild Wild Country heeft gegenereerd.
Zie verder Osho News: Witnessing is the Key.

Film over Osho in Cannes aangekondigd

Deze maand is in Cannes een biografische speelfilm aangekondigd, ‘Osho: Lord of the Full Moon.’ Het wordt een Indiaas-Italiaanse productie, geregisseerd door de Italiaanse regisseur Lakshen Sucameli en geproduceerd door Mukta Arts, een van India’s grote filmstudio’s.

   Lakshen en Osho
De film speelt vanaf de tijd dat India onafhankelijk werd, met poëtische flashbacks. Naast Osho is de hoofdrol in de film een vrouwelijke tv-journalist die haar carrière op het spel zet om erachter te komen of de goeroe een bedrieger is dan wel een verlicht genie. Het antwoord op deze vraag verandert haar hele leven.
Meer: Variety.

Osho TV Den Haag heeft je nodig

Tarangita en Donna hebben op 17 mei overleg over Osho TV Den Haag gehad, in de studio’s van TV West waar Den Haag FM tv, 100 % Haags, haar domicilie heeft. We hebben gesproken met Bert Bakker, lid van de Raad van Toezicht en met Gerard van den IJssel, station manager. Er was tevens afscheid van wethouder Rabin Baldewsingh. Als er een nieuwe wethouder aantreedt, gaan we door met het subsidieverzoek. 

   Tarangita en Donna.

Conclusie: we hebben voor dit moment meer donateurs nodig. We houden niet van bedelen, maar vragen jullie als je nog niet doneert, dit ALSJEBLIEFT te gaan doen. Met € 10 per maand kan er al veel gedaan worden zodat doorgaande uitzending gewaarborgd blijft. Er wordt door ons al heel veel vrijwilligerswerk verricht voor de Osho TV uitzendingen, maar er is ook geld nodig. Donateur worden kan via deze link.

Never born, never died

Het was 19 januari 1990 en ik zat in de meditatiehal van de ashram in Poona met honderden andere sannyasins, te wachten op de komst van Osho. Het was de dagelijks White Robe Brotherhood bijeenkomst en wij waren allen in het wit. De gezondheid van de meester was zo broos, dat hij vaak niet kwam. Dan werd een scherm neergelaten en keken we naar een video van hem. Op de voorste twee rijen, voor het podium, zaten altijd de vaste medewerkers van de ashram, ook wel de ‘Angels’ genoemd. Het viel mij op dat die rijen nog leeg waren. Zou er iets zijn? Ondertussen speelde de band  mooie muziek. Opeens kwamen door de ingang naast het podium alle Angels tegelijk binnen. Niet grappend en vrolijk zoals gewoonlijk, maar met ernstige gezichten. Het rumoer in de zaal verstomde. De muziek stopte. De lijfarts van Osho, Amrito, beklom het podium met een handmicrofoon. Het werd doodstil en de spanning was voelbaar. In precieze, duidelijke bewoordingen kondigde Amrito aan dat hij slecht nieuws had. Osho was een paar uur geleden overleden, rustig en in volle bewustzijn.
Lees meer: Sanatan 12

Never born, never died

Over armoede

Osho blijft controversieel, ook in India. Hier volgt een reactie op een artikel in 101India, dat een inzicht geeft in Osho’s visie op armoede, een thema waar hij vaak om verguisd is maar verkeerd om is begrepen.
‘Het is ook niet waar dat Osho geen medelijden had met arme mensen. Hij was van mening dat armoede veroorzaakt werd door hebzucht – dat elk eiland van welvaart omringd zou worden door een oceaan van armoede. Zijn klassieke uitspraak: is armoede het probleem of is hebzucht het probleem? Waarom zien we geen vogel die arm is? Ik heb briljante stukjes tekst gevonden die getuigen van een diep inzicht en waar hij niet alleen blijk geeft van een groot medeleven met de armen maar het ook wondermooi duidelijk maakt hoe armoede zal blijven bestaan als we niet het gevoel van minderwaardigheid aanpakken dat de zucht naar rijkdom en macht aanwakkert. Osho’s toespraken zijn veel te complex (en op een briljante manier praktisch en inzichtelijk op kwesties als armoede) ondanks de schijnbare eenvoud ervan aan de oppervlakte en als iemand gelooft dat hij Osho’s werk kan reduceren tot 4 of 5 hoofdpunten zoals dit artikel doet, heeft hij Osho’s werk helemaal niet begrepen.’
Dr. Param Srikantia · Professor, School of Business at Baldwin Wallace University.

‘Holland is mijn land’

‘Holland is mijn land. Ik heb meer liefhebbende vrienden In Holland dan waar ook, niet alleen liefhebbend maar ook vol vertrouwen. Ze zijn vanaf het begin bij me geweest – ze weten niet wat verraad is. Het getuigt van een hoge kwaliteit, een groot eergevoel, dat je blijft liefhebben, dat je blijft vertrouwen en dat je de waarheid onder ogen blijft zien en deze nooit voor lief gaat nemen.
 De Nederlandse mensen zijn heel mooi. Ik ben met zoveel Nederlandse sannyasins in contact gekomen dat het voelt alsof ik al in Holland geweest ben. Hoewel ik er nog nooit geweest ben… ik zou er elk moment wel heen kunnen gaan.’ Osho

Een spaghetti western ‘con amore’

Onder de titel ‘Oregon 83 – un viaggio, un amore, un sogno…’ (een reis, een liefde, een droom) heeft een Italiaanse sannyasin, Sudarshan Paolo Vitagliano, een diaserie op muziek op Youtube gezet. Het geeft in ruim 6 minuten een intiem beeld van de vele mensen die de commune in Oregon bezochten. Het plezier straalt er vanaf.

Boekennieuws van Donna

1. The Rebellious Spirit. 
‘De rebel is iemand die leeft vanuit zijn eigen licht, zijn weg gaat volgens zijn eigen intelligentie. Hij creëert zijn pad terwijl hij het bewandelt.’ Osho.
Over de spirit die verborgen ligt onder onze sociale conditionering. Het betreft de herdruk van een boek dat lange tijd uitverkocht was. Osho’s visie vindt zijn basis in rebellie. De rebel schopt niet tegen de gevestigde orde aan. Hij transformeert zichzelf en het gevolg is vaak, dat de naaste omgeving mee verandert. En dit kan vervolgens een alsmaar weidser karakter krijgen.

2. Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic.
‘Alleen als je een geboren lastpak bent, kan de Boeddha in je groeien.’ Osho.
Het boek Autobiography is het resultaat van het afluisteren en bekijken van videotapes met Osho’s woorden die in totaal vijfduizend uur in beslag hebben genomen. In deze Engelstalige biografie staat het een en ander over Osho’s levensloop, waarbij alles dus door hem zelf verteld wordt, maar vooral ook veel over zijn levenswerk: de geboorte van de Nieuwe Mens.
Osho is vaak gedwarsboomd bij zijn levenswerk. Je kunt dan ook lezen welke negativiteit en beschuldigingen hem ten deel zijn gevallen. Verder is er in dit boek een katern opgenomen met heel mooie foto’s van Osho, foto’s uit de verschillende periodes van zijn meester-zijn. Het boek is in Nederland te bestellen.

3. The Hidden Harmony, lezingen over Heraclitus.
‘Niets is, alles stroomt. Alles neemt nieuwe gedaantes aan, vormen, namen en alles vloeit van het een in het ander.’ Osho.
Deze Osho klassieker is nu in een prachtige exotische herdruk verschenen. Oppervlakkig gezien kunnen de dingen er verstoord uitzien. Maar tegengestelde zaken brengen harmonie. Zo kan er uit een vraag en antwoordspel, iets wat Osho in zijn talloze discourses laat zien, een prachtige samenhang tevoorschijn komen.
Heraclitus is ook de wijsgeer die het bestaan van processen benadrukt. In plaats van over ‘tree’ zou men over ‘tree-ing’ moeten spreken, omdat een boom in ontwikkeling is. Dit veranderlijke element vind je terug in Heraclitus’ uitspraak: ‘Alles stroomt, niets blijft’.

 

Rood Oranje boven

In de VARA Gids staat een goed geïnformeerd artikel naar aanleiding Wild Wild Country. Het begint heel verrassend: ‘Voor cynische journalisten en publicisten waren het mooie tijden, de hoogtijdagen van de Bhagwan in Nederland, tussen 1980 en 1984.’ En even later: ‘Ieder mens dat zichzelf weldenkend vond, keek neer op de in rood en oranje geklede volgelingen, sannyasins genoemd, van … Osho.’ De schrijver zet de vooroordelen tegenover de ervaringen van mensen als Ramses Shaffy, Albert Mol, Jan Foudraine, George Groot van cabaret Don Quishocking en de communes in de Havenstraat en het Cornelis Troostplein, evenals de Zorba the Buddha Disco. ‘Anders dan veel mensen … dachten, was de Bhagwan geen sekte, het was geen beweging die je inlijfde en je vervolgens niet meer liet gaan. Mensen die zich erbij aansloten, waren zoekers, die verdieping zochten en ‘love, peace and harmony’ wilden.’ 

Het artikel kondigt de uitzending aan van 2 documentaires die Frank Wiering maakte in 1984 en 2004 van 3 sannyasins die bij Osho in Oregon waren:
• De Nieuwe Mens. NPO Extra. Zondag 6 mei, 23:35.  
• De meester en het echte leven. NPO Extra. Maandag 7 mei, 21:30.
Meer: 04-05-18 Vara Gids

Depressie, een opstap naar geluk

Dit boek van Modita van Zummeren heeft als ondertitel ‘met bewustzijn voorbij depressie’ en is opgedragen aan Osho en Meera Hashimoto.
 Eenderde van de mensheid maakt in zijn leven één of meerdere depressies door. De Westerse behandeling daarvan is vaak een vorm van therapie die aanspraak maakt op het denken en/of het voorschrijven van antidepressiva.
Modita van Zummeren heeft – zowel als arts als tijdens haar eigen depressies – ondervonden, dat deze behandeling in de meeste gevallen niet werkt.
In dit boek beschrijft zij hoe ze door middel van bewustzijn definitief uit haar depressies is gekomen. Het boek bevat handreikingen om depressie zonder antidepressiva en met bewustzijn te overwinnen, onder andere: Acceptatie van de depressie, Familie Opstellingen, de Actieve Meditaties van de Oosterse Mysticus Osho, Lichaamsgerichte Therapie en het vinden van passie in het leven.


Verkrijgbaar bij bol.com en in boekhandels vanaf 7 september. 
Boekpresentaties:
7 sept 19.00 in bibliotheek de Witte Dame, Emmasingel 22 Eindhoven.
21 sept op meditatiedag in Wajid, Prins Hendrikplein 1 Den Haag.
14 okt 15.00 in Osho Mevlana, Pijnackerstraat 7 Amsterdam.


 
Modita (1962) is (niet meer praktiserend) arts en begeleidt sinds 1995 meditatie cursussen, meditatieve therapieën en stilte meditatie weekenden in de natuur. Vanaf april 2019 zal zij ook familie opstellingen gaan geven.
Ze werkt op een laagdrempelige, enthousiaste manier, met wijsheid en vanuit een warme interesse in haar medemens.
www.genietenvanmeditatie.nl
info@genietenvanmeditatie.nl

Boeken over Osho in Amerika

Bij alle media-aandacht voor Wild Wild Country en de reacties hierop op diverse internetfora, moet worden gewezen op de beperkingen van deze vormen van communicatie: het moet kort en beknopt. Zij, die zich werkelijk willen verdiepen in de geschiedenis van Osho in Amerika, kunnen in vele boeken een schat aan wetenswaardigheden en nieuwe gezichtspunten vinden. We noemen er hier vier:
• Max Brecher: A passage to America (1993, 2013).
• Juliet Forman: Bhagwan, Twelve Days That Shook the World (1989).
• Sue Appleton: Was Bhagwan Shree Rajneesh poisoned by Ronald Reagan’s America? (1987).
• Juliet Forman: Bhagwan, the Buddha for the future (1987).

Ten slotte  mag niet onvermeld blijven wat Osho zelf in verschillende van zijn lezingen en in interviews met de media te berde heeft gebracht over de episode in Amerika. Dit is verzameld in een reader getiteld Jesus crucified again, this time in Ronald Reagan’s America (283 p., 1988). Gratis te downloaden. 

Miten en Amrito over Wild Wild Country

Zanger-gitarist Miten die met Deva Premal de wereld rondreist met hun muziek spreekt bijna een uur lang over zijn ervaringen in Rajneeshpuram, voor hem en voor veel van zijn vrienden ‘een fantastisch moment in ieders leven’. Hij vergelijkt zijn tijd in het experiment in Oregon met een oven, een plek waar je de kans kreeg om te transformeren. ‘Als je bij een meester bent, kan er van alles gebeuren… Iedereen, en ook Sheela, kreeg de gelegenheid om naar zichzelf te kijken.’ 
https://www.facebook.com/devapremalmiten/videos/10155183417967471/
 
   Miten

Ook Amrito, Osho’s lijfarts in die tijd en slachtoffer van een moordaanslag door iemand uit Sheela’s kring, geeft commentaar op de documentaireserie. Hij merkt allereerst op dat Osho helemaal niet centraal staat in het verhaal. Het draait veel om Sheela, die zich in wezen van Osho afkeerde en openlijk zei dat ze niet in meditatie geïnteresseerd was. ‘Hier heb je iemand die niet mediteert en de visie probeert uit te werken van iemand voor wie het allemaal om meditatie draait.’
Sheela was ongetwijfeld heel moedig, intelligent en succesvol in wat ze deed, ‘rond 1981 de lieveling van iedereen daar. Wij hebben Sheela gekozen, Osho heeft haar gekroond. Alleen had ze geen idee van Osho’s visie. Ze dacht dat het Osho’s visie was om daar een gemeenschap te creëren. Maar Osho wilde mensen helpen om zichzelf te worden. Hij was er in niet geïnteresseerd om een alternatieve samenleving te scheppen.’ https://www.thecut.com/2018/04/bhagwans-doctor-gives-his-take-on-wild-wild-country.html 

   Amrito

Wild Wild Media

De afgelopen tijd zijn er talloze artikelen verschenen in kranten naar aanleiding van de documentaireserie Wild Wild Country. Er zijn talkshows geweest met sannyasins en er zijn televisie- en radioreportages gemaakt. Je kunt wel spreken van een hernieuwde interesse in Osho en wat opvalt is dat de toon vaker positief is dan in het verleden. De makers van de documentaire zeggen zelf spijt te hebben dat ze een stuk over het dagelijks leven van de sannyasins op The Ranch eruit gelaten hebben: ‘…beautiful moments that from their perspective captured the magic of what they were doing out there.’  Zie het interessante Interview met de gebroeders Way.

  The Ranch

Ondanks alle sensatie lijken veel mensen ineens te beseffen waar Osho het eigenlijk over had: meditatie. Hee, dat was toch wel een bijzonder experiment daar in die wild country van Oregon. Maar er zijn ook media die hardnekkig vast blijven houden aan nepnieuws en halve waarheden. Hier volgt een verwijzing naar webpagina’s en krantenartikelen naar aanleiding van Wild Wild Country: 
Wild Wild Media
Wild Wild Press

Osho in de internationale media

Een greep uit wat er over Osho geschreven is in de media:
‘Osho bepleitte meditatie voor iedereen, maar zijn techniek was revolutionair, niet beginnend met stilte, maar met hevige activiteit om ingehouden energie en emoties vrij te geven, die tot een staat van rust leiden waarin de meditatie kan bloeien. … Dit is een ideale plaats voor mensen om zeer vele meditaties te leren die hij heeft ontworpen.’
Washington Post 

‘Oneerbiedig, wijs, humoristisch, gek en uiteindelijk zeer gezond.’
The Book Reader, USA

‘In een eenvoudig en toch diepgaande taal, wijst de meester Osho op de kunst van „het sterven“ door te leren hoe te leven in het hier en nu, het eeuwige leven.’ 
Livres Hebdo, France

‘Hij citeert Jezus, Boeddha, Mahavira, Lao Tse, soefi’s en oude zenmeesters met een ontzagwekkend geheugen, hen interpreterend met een frisheid en een directheid alsof zij vandaag spreken, alsof zij jeans droegen.’ 
Die Zeit, Germany

‘Er zijn veel lezers van zijn boeken in Japan. Speciaal voor Osho is dat hij durft om verklaringen af te leggen over onderwerpen die met de maatschappij verwant zijn, onderwerpen die de oude zenmeesters probeerden te vermijden.’ 
Zen Bunka, Japan

‘De commune in Poona is de grootste toeristentrekpleister in India, slechts tweede na de Taj Mahal.’ 
Brigitte, Germany

Meer: Osho in de internationale media

Wild Wild Country: The Story behind the Story

Het Verhaal achter het Verhaal over Rajneeshpuram: Osho Internationaal geeft respons op de recent uitgebrachte zesdelige Netflix docu-serie die wereldwijd aandacht krijgt.
http://www.osho.com/read-media-and-publishing/wild-wild-country-story-behind-story
Jammer genoeg slaagt de docu-serie er niet om de voornaamste aspecten te onderzoeken en geeft daarom geen helder verslag van het echte verhaal achter het verhaal. In essentie was er sprake van een samenzwering, uitgaande van het Witte Huis, beoogd om Osho’s visie ten aanzien van een gemeenschap gebaseerd op bewust leven te dwarsbomen.

 
Samengevat kan alleen gesteld worden dat er een Indiase man was, die een lang gewaad droeg en een ongewone hoed, die in een serie aparte buitenlandse auto’s reed, rondom een stad die in het Sanskriet naar hem genoemd was, waar iedereen in het rood gekleed was, werkte zonder daarvoor geld te ontvangen maar alleen vanuit liefde voor een visie op een andere wereld die gebaseerd is op meditatie, waar geen sprake was van steun voor gezin, privé eigendom of enige religie en waar iedereen vegetariër was – precies midden in redneck cowboy country!

Boekennieuws van Donna

Learning to Silence the Mind
over de moeilijkheid om de mind ‘uit te schakelen’ vanuit de mind;
meditatie is hiervoor het geëigende middel.
 

The Book of Children
over het ondersteunen van de vrijheid en de intelligentie van een nieuwe generatie.
 

 
Into the Void
begrijp je boosheid, je zorgen, je spanningen, je slapeloosheid –
waarom en hoe deze zich voordoen en hoe ze overwonnen kunnen worden.


 
Een recente publicatie van Osho’s ‘early works’, pas geleden in het Engels uitgebracht, inhoudelijk zeer actueel.
Osho toont aan dat de mens zoals hij nu is, gewoon ziek is. Door samenwerkende krachten van geneeskunde en meditatie dient hiervoor een complete wetenschap te ontstaan. Catharsis is een noodzakelijk onderdeel van moderne methodes van meditatie.
Catharsis zorgt ervoor dat je je agressie, die iedereen heeft, systematisch kwijtraakt, niet door haar op anderen af te reageren maar in de leegte, in de open ruimte, ‘into the void’. Het resultaat is dat dan alles verdwijnt.
‘Wanneer de mind geleegd wordt van verdrongen zaken en gewoontes, zal het ‘getuige zijn’ gemakkelijk kunnen plaatsvinden.’  Osho
 

Lente in je innerlijke wereld

‘En wanneer het lente begint te worden in je innerlijke wereld, alsof er duizenden bloemen geopend zijn, verandert de hele atmosfeer. Die is fris en geurig. De vogels beginnen te zingen. Je innerlijke wereld wordt op zichzelf muziek, op zichzelf een geur – en het gras begint vanzelf te groeien.’
Osho, The Path of the Mystic.

Met Osho in Poona 2

Na het avontuur van Rajneeshpuram en een vergeefse wereldtour om een nieuw land voor een internationale commune te vinden, was Osho teruggekeerd naar de ashram in Poona. Een nieuwe fase met de bijnaam: Poona 2.
Nu hij daar weer bereikbaar was, wilde ik naar India, maar mijn hoofdredacteurschap bij de Rajneesh Times blokkeerde dat. Het blad kwam eens in de twee weken uit en ik was verantwoordelijk. Ik adverteerde voor een nieuwe redactie en die werd na twee maanden geïnstalleerd. Ik was vrij, maar had weinig geld. Met hulp van vrienden scharrelde ik voldoende bij elkaar om naar India te gaan en daar enige tijd te blijven. Ik besloot de commune te verlaten en kocht een ticket Bombay. Moe van de druk van headlines en deadlines van de krant, ging ik eerst naar Goa om uit te waaien, bij te kleuren en te mediteren op de verre horizon van de Indische Oceaan.


 
Na twee maanden voelde ik me uitgerust en sterk en nam de rammelende, tochtige nachtbus naar Poona. In een sannyashuis kon ik goedkoop een reserve keukentje huren als kamer. Ik legde een matras op de grond en was de enige met stromend water op de kamer. Ik had gehoord dat als je bij de ashramkeuken werkte, je gratis etensbonnen kreeg en dus meldde ik me daarvoor aan. Heerlijk werk: koken, afwassen, tafel dekken en ruimen, eetvloeren boenen. Zonder enige verdere verantwoordelijkheid.
Het ontroerde me om Osho weer te zien in een nieuwe, pas gebouwde meditatiehal met een vloer van wit marmer onder een grote koepel van gespannen wit canvas, met rondom muren van klamboe dat de avondbries naar binnen liet en de muggen buiten.
Meer: Sanatan 11

‘Wild Wild Country’ onvolledig en oppervlakkig

Ondanks alle kwaliteiten die ‘Wild Wild Country’ interessant maken om te bekijken, mislukken Chapman Way en Maclain Way totaal in het recht doen aan de verschijning die Osho geweest is, schrijft Simatini Dey op CNN Nieuws 18, India, 6 april ’18.
De makers reduceren Osho tot een wraakzuchtige, geldmakende, seks geobsedeerde goeroe die een decadent leven leidde, rondhing met de ‘cool’ Hollywood massa en eigenaar was van diamanten horloges en 93 Rolls Royces. Er is geen sprake van ontkenning van feiten maar het is het perspectief waarmee de documentaire komt dat problematisch lijkt te zijn.
Het beeld dat de documentaire schetst, blijkt voor ons hetzelfde te zijn als wat de westerse media in de jaren 80 propageerden en dat de goeroe werkelijk impopulair maakte. Osho was oneindig veel meer dan hier wordt neergezet. Namelijk: het is zelden of nooit in de menselijke geschiedenis gebeurd dat iemand die iedere religie op de wereld kritiseerde en zichzelf god noemde, zo’n uitgebreide schare volgelingen had. Terwijl er abusievelijk vaak naar hem als godheid verwezen werd, was hij in feite anti-god en tegen alle religies.


Al met al wordt in deze documentaire meer van de visie van Sheela, zijn voormalig secretaresse, uitgegaan van dan die van Osho.
Verderop in de serie komt Osho’s uitspraak ‘mijn inspanning hier is om een hele mens te creëren’ aan de orde, maar door de documentairemakers wordt daar slechts verbaasd over gedaan. Maar men start de serie wel met Osho’s concept van de ‘Nieuwe Mens’, namelijk een samensmelting van oosterse spiritualiteit en westers materialisme.  
Deze documentaire schijnt daarom ook ‘half’ te zijn, namelijk een westerse manier van halfhartig exact te zijn, met halve waarheden die nooit op een waarachtige manier kon laten zien wie Osho was als ‘hele mens’. 

Burnout bij studenten

NOS komt op 7 april met het nieuws: Actieplan moet leiden tot minder studenten met burnouts. Osho Actieve Meditatie is HET middel om burnout te voorkomen. De psychische klachten die studenten ervaren hoeven zelfs niet eens zover te komen als ze zichzelf door actieve meditatie alert en fit weten te houden. Een uur actieve meditatie elke dag, 21 dagen lang, en er kan een DOORBRAAK plaatsvinden. Geen ‘Zombie-status’ meer over. ‘Radical methods for radical times’: Actieve meditaties.

Osho Zen Tarot kaart: Breakthrough

Hoe ontstaat burnout bij studenten?
Je wil hoge cijfers voor je tentamens, een bijbaan die goed op je cv staat, je vrienden genoeg zien en ook nog een beetje fit blijven. De mentale druk waar studenten mee te maken krijgen is hoog. En ze hebben steeds vaker psychische klachten.
Daarom is er nu een gezamenlijk actieplan om het welzijn van studenten te verbeteren. Het initiatief komt vanuit hogescholen en universiteiten zelf, en heeft steun van verschillende zorgpartijen.
Een van de belangrijkste doelen van het plan: onderwijs moet niet alleen gericht zijn op prestaties, maar ook op welzijn. ‘Dat betekent niet dat studenten allemaal naar een psycholoog moeten. Maar we moeten voorkomen dat er straks een hele generatie rondloopt als zombies’, zegt Rhea van der Dong van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Osho Leerstoel in Gujarat, India

Sinds januari 2017 is er een Osho leerstoel in de staat Gujarat in India. Deze is geïnaugureerd aan de Veer Narmad South Gujarat University, Surat. Een Vernoemde Leerstoel ontleent zijn waarde aan het vestigen van de aandacht op het gebied dat bedoeld is om te groeien of tot ontwikkeling te brengen. Omdat een Vernoemde Leerstoel zich onderscheidt, wordt de aandacht ervoor onmiddellijk gevestigd over de gehele Academie en heeft dit een uitstralend effect naar het hoger onderwijs wereldwijd.
De belangrijkste doelen van de  OSHO Leerstoel zijn: 
• Een goed-gepland programma ontwikkelen voor studie in Osho’s multidimensionale werk.
• De uitgebreide literatuur van Osho (maar dan 1000 titels) geschikt maken voor het doen van onderzoek en publicatie.
• De Leerstoel kan ondersteuning geven bij de voorbereiding voor een Master of een Doctoraat.
• Een systematisch programma voor het opzetten van onderzoeksseminars en conferenties zal een integraal onderdeel zijn van de Osho Leerstoel.
• De Leerstoel en het werk dat er plaats vindt, zal onder de aandacht gebracht wordt van studenten en academici door diverse publicatie op internet.

Veer Narmad University in Surat

Osho heeft niet alleen gevochten tegen alles wat verkeerd is, hij ontmantelde niet alleen het oude, het verrotte en het irrelevante, maar hij heeft ook een nieuw perspectief gebracht, een nieuw licht, waarin wij onszelf en de wereld rondom met meer helderheid  en inzicht kunnen zien. Hij voltooide de andere helft van de rebellie – hij heeft een nieuwe visie voor de hele mensheid gecreëerd zodat deze een beter leven kan hebben. Dit is waarom Osho een zelf-definiërend verschijnsel is – hij is zijn eigen definitie.

‘To be a rebel, to me, is the only way to be religious.’ 
Osho, The Rebellious Spirit.
www.oshochair.com

Wild Wild Country: ‘de documentaire van het jaar’

De documentaire heeft een stroom van belangstelling gewekt in de media. De Volkskrant, NRC, Trouw, Parool, The Guardian, Radio 1 en Pauw hebben er al aandacht aan besteed en Eén Vandaag en Editie NL werken aan een uitzending. Hoewel de obligate Rolls Royces en juwelen nog altijd voorbijkomen lijkt er nu meer oprechte aandacht te zijn voor waar het werkelijk om ging. Osho heeft iets wezenlijks te vertellen, of zoals het in The Guardian wordt verwoord:  


‘In many ways he is the perfect guru of the Silicon Valley age.’ 
Meer over het artikel van Brigid Delaney in The Guardian.
Voor het interview van Ojas, Sugit en Abhilasha zie Pauw op BNN/VARA.

Gesprekken met Yoyo rond ‘Wild, Wild Country’  

Zo 15 apr, 13 mei en 17 juni.10.30-17.30. ‘t Laborint, Oost-Peterstraat 25 Arnhem.
Yoyo vertelt over haar eigen ervaringen met Osho – door wie zij in 1979 werd ingewijd – en gaat in op vragen over de zes afleveringen van deze documentaire. Per zondag worden er twee afleveringen getoond en belicht. Naast de gesprekken is er ruimte voor interactie en (dynamische) meditatie. yoyo@laborint.nl.


 
Voor wie de hele serie al heeft gezien en daarover graag van gedachten wil wisselen ter aanvulling van de geplande zondagen: do 19 april, di 24 april, wo 2 mei. 20.00-23.00.
http://www.yoyo.nl/wild-wild-country-osho/

Waarom laten ze ons niet gewoon met rust?

Toen eind jaren zeventig duizenden jonge mensen uit het westen naar Poona trokken om Osho te zien ontstond het idee van ‘de nieuwe commune’, een plek waar ruimte was voor veel meer mensen om kennis te maken met meditatie en de nieuwe levensstijl waar Osho het over had. Laxmi, de toenmalige woordvoerder van Osho, heeft ongelooflijk veel moeite gedaan, maar tevergeefs, om een plek in India te vinden. Toen heeft Sheela als nieuwe woordvoerder, aanvankelijk met veel succes, de nieuwe commune opgezet in het hart van Amerika’s redneck country, Centraal Oregon, een experiment dat op een hoop weerstand kon rekenen. In Priests and Politicians deel 5 geeft Osho antwoord op de vraag ‘als mensen er niet van houden wat wij hier doen, waarom laten ze ons dan niet gewoon met rust?’

   Festival op de Ranch

‘Er zit een geweldige angst achter, want wij zijn ergens mee bezig waar zij de hele geschiedenis van de mensheid tegen zijn geweest. Als wij slagen bewijst het dat hun hele geschiedenis, al hun religie, cultuur, beschavingen, er naast gezeten hebben. Ons succes is riskant. Ons succes is gevaarlijk, het is een uitdaging –en niet voor een enkel individu, of een enkele samenleving, of een enkele religie, maar voor alles waar ze mee bezig zijn geweest: hun filosofie, hun religie… Als je gewoon ziet wat het impliceert: je neemt het op tegen de hele geschiedenis van de mensheid – ze staan jouw succes niet toe. Ze willen dat het je op de een of andere manier mislukt. Jouw mislukking is hun succes.’    Osho

Na dertig jaar nog steeds verbijsterend

In de Volkskrant van vandaag staat een recensie van Wild Wild Country, de ‘documentaire van het jaar’, over de clash tussen de sannyasins van Osho en hun conservatieve christelijke buren in Centraal Oregon begin jaren 80. ‘De opzet om allen vanuit hun eigen gelijk te laten praten werkt bijzonder goed…. een epos over een utopie die implodeert en ook een onderzoek naar de vrijheden die de Amerikaanse grondwet garandeert: stel dat die lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.’ Het is verademend om eens een geluid in de pers te horen dat niet bij voorbaat bevooroordeeld is of over oppervlakkige randzaken gaat. ‘… nergens suggereren de makers dat het makkelijk is om, zoveel jaar later, een oordeel klaar te hebben over de gebeurtenissen in Oregon.’ 

Nandan Bosma heeft de serie helemaal gezien. ‘Het is werkelijk een schitterende documentaire met vele beelden die je nooit eerder hebt gezien. Aktie riep reaktie op, en zo ontwikkelden de zaken zich tot een explosie…. Zeer inzichtelijk, met een hoofdrol – naast uiteraard Osho – voor de hedendaagse Sheela en advocaat Niren.’

Nepnieuws en halve waarheden

Niren, jarenlang Osho’s persoonlijke advocaat, gaf als commentaar op de documentaireserie ‘Wild Wild Country’: ‘Zeker niet het verhaal dat ik verteld zou hebben. Ze hebben de fascistische criminaliteit van Sheela onderbelicht, niet het feitenmateriaal gebruikt dat ik hen gegeven heb waar de regering toegeeft dat ze geen bewijs hadden van Osho’s betrokkenheid bij de misdaden van Sheela. De Officier van Justitie Charles Turner moest toegeven: ‘We gebruiken het strafproces om iets op te lossen wat eigenlijk een politiek probleem was.’ Gouverneur Atiyeh gaf openlijk toe waar het werkelijk om ging: hij wilde dat de Rajneesh volgelingen Oregon zouden verlaten.

En uiteindelijk, toen de commune vernietigd was, kwam het Hooggerechtshof van Oregon erachter dat de stad (Rajneeshpuram) geen enkele wet op landgebruik had geschonden, wat de tegenstanders in wezen  vanaf dag één hadden beweerd. Dit leidde ertoe dat de bewoners van Rajneeshpuram zich überhaupt met het stadje Antelope gingen bemoeien, de basisoorzaak van de confrontatie die daarop volgde!’
Al is de leugen nog zo snel, de halve waarheid is nog veel sneller…
Voor een systematisch stuk onderzoeksjournalistiek over deze feiten, zie Passage to America van Max Brecher.

Wat zegt Osho zelf?

Toen de gebeurtenissen plaatsvonden waar de documentaireserie ‘Wild Wild Country’ over gaat, kwam Osho net uit een periode van stilte die ruim 3 jaar had geduurd. Te midden van de chaos die zich rondom hem ontvouwde begon Osho weer te spreken voor een gehoor van discipelen en internationale pers. Osho International heeft hier ook een 6-delige serie van gemaakt: ‘Priests and Polticians, the Maffia of the Soul.

Het zijn stukjes lezing van een half uur tot drie kwartier op Youtube.
1: Politicians: the successful criminals.
2: People on a power trip without guts find the path of righteousness, morality, and prayer.
3: The Separation of Church and State.
4: Our religion is an inquiry into truth.
5: Love is the center of the whole universe and we have created this small commune on the same existential principle.
6: Happiness attracts happiness. Lovingness attracts more love. Blissfulness attracts more bliss.

Wild wild country

Vorig week kwam een 6-delige Netflix documentaireserie uit over de Ranch.
De trailer vermeldt: ‘Als een omstreden sekteleider een utopische stad bouwt in de woestijn van Oregon, groeien conflicten met de lokale bevolking uit tot een nationaal schandaal.’ De zes delen gaan over:
1. Onder het toeziend oog van zijn secretaresse Ma Anand Sheela verplaatst de goeroe Bhagwan Shree Rajneesh in 1981 zijn ashram van India naar Oregon.
2. De lokale bevolking ergert zich aan Bhagwans flamboyante volgelingen en onderneemt juridische stappen tegen de commune. Maar Sheela slaat terug met een sluw plan.
3. Sheela blijkt een provocerende woordvoerder. Terwijl de verkiezingsdag nadert, werven de Rajneeshees duizenden daklozen om hun gelederen te versterken.

4. Lokale ambtenaren proberen bewijs te verzamelen tegen de Rajneeshees. Wanneer Sheela’s honger naar macht op geweld uitloopt, verbreekt Bhagwan eindelijk de stilte.
5. De vete tussen Sheela en Bhagwan is een splijtzwam binnen de gemeenschap en opent de deur voor de FBI. Een speciale eenheid verzamelt bewijs op de ranch.
6. Bhagwan ontvlucht de ranch. Sheela en enkele volgelingen worden gearresteerd in Duitsland. Zowel aanbidders als vijanden van Bhagwan overdenken zijn erfenis.
Wild wild country

Boekennieuws van Donna

Nederlandse Osho boeken worden steeds schaarser en daarom is het prettig dat een aantal nieuwere boeken als e-book verkrijgbaar is. Omdat er geen overeenstemming is over het format waarin e-books verschijnen, zijn deze niet overal en via gangbare kanalen te bestellen. Bij de volgende links is er een mogelijkheid om direct tot bestelling over te gaan.

Mindfulness in de moderne wereld.
Over het belang ervan om meditatie onderdeel van je leven te maken.                

Vrijheid, Bestemming en de Ziel.
Over de zin van het leven.

Leven op je eigen Voorwaarden.
Over de weg naar steeds meer vrijheid. 

Geluk, eer en ambitie.
Over wat de ware betekenis van succes is.

Verdriet als meditatie

Droefheid kan een zeer verrijkende ervaring worden. Ga ermee aan de slag. Het is gemakkelijk om aan je verdriet te ontsnappen – en alle relaties zijn gewoonlijk ontsnappingen, men gaat gewoon door het verdriet te vermijden. Maar het is altijd ondergronds aanwezig… een voortdurende stroom. Zelfs in een relatie zal het vaak uitbarsten. Dan gooit men de verantwoording op de ander, maar eigenlijk gaat het daar niet om. Het is je eigen eenzaamheid, je eigen verdriet. Als je daar niet mee klaar bent, zal het steeds weer uitbarsten.
Je kunt eruit ontsnappen door werk. Je kunt ontsnappen door bezigheden, in relaties en in de maatschappij, in van alles, in reizen, maar het gaat niet weg want het zit in je wezen.

Iedereen wordt alleen geboren – in de wereld, maar alleen; via de ouders, maar alleen. En iedereen sterft alleen, verlaat de wereld alleen. En tussen deze twee ‘alleenheden’ zijn we bezig onszelf te misleiden en voor de gek te houden. Het is goed om moed te vatten en deze eenzaamheid binnen te gaan. Hoe moeilijk en pijnlijk het in het begin ook lijkt, uiteindelijk levert het veel op. Als je het eenmaal bereikt en je begint ervan te genieten, dan voel je het niet als verdriet, maar als stilte, als je eenmaal inziet dat er geen ontsnapping mogelijk is, kun je ontspannen.
Meer

A Meditation Playshop  with Krishna Prem

Join in on an afternoon of meditation and delight with Krishna Prem. 
In this three hour ‘playshop’ we will explore together the mysteries of life, love and meditation. Love is the feminine way to enlightenment and meditation is the masculine way.

Krishna Prem, also known as Michael Mogul, is an author of “Gee You Are You” as well as being a meditation teacher. Krishna Prem left America over forty years ago in search of himself. Arriving in India, he met his teacher and friend Osho, who simply said: “If you really want to know who you are, be a joke unto yourself. Do not take yourself so seriously.” 
Love is, KP. 

Krishna Prem

For more information on Krishna Prem check www.geeyouareyou.com

 ‘Meditation means the capacity to be absolutely alone, and Love means the capacity to be absolutely together. Love means rejoicing relatedness; Meditation means rejoicing solitude, aloneness. Both do the same work, because on both the paths the ego disappears.’       Osho

8 april 15.00-18.00 in De Roos.
€ 25 includes a free signed copy of Krishna Prem’s book ‘Gee You Are You.’
Please reserve your space with De Roos, P.C. Hoofstraat 183, Amsterdam.
+31 (0)20–6890081,
info@roos.nl
www.roos.nl

Het einde van Rajneeshpuram

Er is veel geschreven over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het einde van Rajneeshpuram, de experimentele commune van Osho in de staat Oregon in de  Verenigde Staten. In grote, ruw geschetste lijnen kwam het hierop neer.
Oregon bleek een van de meest conservatieve en christelijke staten te zijn van Amerika, waar de Ku Klux Klan het laatst werd verboden. Men was daar helemaal niet blij met de komst van Osho en zijn sannyasins en de bouw van Rajneeshpuram werd op alle mogelijke manieren tegengewerkt met rechtszaken. Op de juridische afdeling van de Ranch werkten 100 mensen.

   Gearresteerd door de FBI.
Osho sprak niet in het openbaar en zijn secretaresse Sheela was zijn woordvoerder, een machtige positie. Zij was goed voor de opbouw, maar trok steeds meer macht naar zich toe. Tot aan een afluisternetwerk, inclusief het verblijf van de meester. Veel van ons dachten dat als je verlicht was, je ook helderziend en alom wetend zou zijn. Maar Osho zei later: verlichting betekent dat ik weet wie ik werkelijk ben, niet dat ik weet dat ik afgeluisterd wordt.
Rajneeshpuram kreeg in Oregon alleen maar negatieve pers. Als tegenwicht werd de Rajneesh Times in het leven geroepen. Eerst alleen in Amerika, later ook in o.a. Duitsland, Nederland, Zweden en Italië , want vrijwel overal was de pers negatief over Osho en zijn sannyasins. De teneur daarvan in Nederland was vaak belachelijk maken met roddel en achterklap.
Meer: Sanatan 10

Ik hou van verhalen en van verhalenvertellers

Bijvoorbeeld het Tibetaanse epos van koning Gesar, de Indiase Mahabharata en de Ramayana, het epos van Gigamesj, de Ilias en de Odyssee van Homerus, de Bijbel, de Arabische 1001 nachten, de toneelstukken van Shakespeare, Boccaccio’s Decamerone. Cervantes’ Don Quichotte van la Mancha. Chaucer’s Canterbury Tales, Dante’s Divina Commedia, Andersen’s sprookjes en Tolkien’s The Lord of the Rings.
‘Osho’s 1001 verhalen’ is mijn persoonlijke keuze van zijn parabels, legendes, metaforen, mythen, allegorieën, fabels, anekdoten en verhalen, geselecteerd uit de vele lezingen van Osho over Boeddha en boeddhistische meesters, Indiase mystici, Jezus en de christelijke mystici, joodse mystici, soefisme, tantra, tao, de Upanishads, westerse mystici, yoga, zen en zenmeesters.

   Shanti van Iersel

Ik heb ‘gewandeld’ door ongeveer tweehonderd van Osho’s vele boeken, op zoek naar verhalen die daar schuilgingen maar die me aanspraken, opwindende partners om mee te dansen. Deze serie van ‘1001 verhalen’ is misschien wel het praktische resultaat van deze dansen, maar dat is niet de reden van mijn ‘wandeling’ geweest.
Meer
Introductie 1001 verhalen

Boekennieuws van Donna

3 Steps to Awakening

‘Truth cannot be studied, it can only be experienced.’  
Dit boek is onlangs vanuit het Hindi in het Engels vertaald. ‘Er zijn maar drie stappen: vrijheid van bewustzijn, eenvoud van denken en een lege mind. Degene die zijn vrijheid aanscherpt, zijn eenvoud en zijn leegte, zal verlichting bereiken.’
Osho beschrijft met ongekende helderheid hoe er een transformerende zinvolheid in het leven van alledag gebracht kan worden. In drie simpele stappen toont hij de weg naar het ontwaken en het verruimen van je bewustzijn, tot in alle volledigheid, en naar een leven leiden in dankbaarheid en geluk.

Geluk, eer en ambitie

Wat is de ware betekenis van succes?
In dit deel uit de serie ‘Life Essentials’ komen de oorzaken en symptomen van onze preoccupatie met geld en bekendheid aan de orde. Waarom zijn we zo hebberig? Dragen onze competitiedrang en ambitie wel werkelijk bij aan innovatie en positieve veranderingen? Waarom lijkt het alsof rijken en beroemdheden de halve wereld hebben? En maakt geld nu uiteindelijk wel of niet gelukkig? 
Osho behandelt deze vragen zoals altijd vanuit een uitdagend, verrassend en bijzonder actueel perspectief. 

Meditation the First and the Last Freedom, a Practical Guide to Osho Meditations

‘Wie ben jij? In meditatie gaan is dieper in je wezen gaan. Mogelijk is het alleen tijdelijk; misschien ben je niet eeuwig, misschien maakt de dood een einde aan alles. We stellen geen enkele voorwaarde dat je moet geloven, we zeggen alleen dat je moet experimenteren. Probeer het gewoon. Op een dag gebeurt het: er zijn geen gedachten. En plotseling wanneer gedachten verdwijnen, zijn jij en het lichaam gescheiden, omdat gedachten de brug zijn. Door gedachten ben je met het lichaam verbonden; het is de link. Plotseling verdwijnt de link – jij bent er, het lichaam is er en er is een onmetelijke afgrond tussen de twee. Dan weet je dat het lichaam zal sterven maar jij kunt dat niet. Dan is het niet iets als een dogma; het is geen geloof, het is een ervaring – vanzelfsprekend.’ Osho

Extase is rebels

Ieder kind wordt extatisch geboren. Extase is natuurlijk. Het is niet iets dat alleen gebeurt bij grote wijsgeren. Het is iets dat we allemaal in de wereld met ons meebrengen, iedereen komt ermee. Het is de meest innerlijke kern van het leven. Het maakt deel van het levend zijn. Het leven is extase. Ieder kind brengt het in de wereld, maar dan gaat de maatschappij het kind te lijf, gaat de mogelijkheid tot extase vernietigen, gaat het kind zich ellendig laten voelen, gaat het kind conditioneren.
De maatschappij is neurotisch, en ze kan het niet toestaan dat er extatische mensen zijn. Ze zijn gevaarlijk voor haar. Probeer het mechanisme te begrijpen, dan zijn de dingen gemakkelijker.
Lees meer.

De sprekende papegaai

‘Nu iets wat werkelijk serieus is:
Magnus Marx wil graag een pratende papegaai kopen voor de verjaardag van zijn vrouw. Hij hoort dat er een zeldzame Braziliaanse banaan-papegaai geveild gaat worden, dus gaat hij naar het veilinggebouw om hem te bekijken.
De veilingmeester zet de papegaai op een verhoging voor de afgeladen veilinghal.
‘Vijfentwintig dollar,’ biedt Magnus
‘Vijfendertig dollar!’ geeft een andere bieder aan.
Magnus biedt weer: ‘Veertig dollar!’
‘Vijftig!’ roept de andere bieder.
Tien minuten later overhandigt een zwetende Magnus tweehonderd dollar aan de veilingmeester. 


‘Dat is een prachtige papegaai die u gekocht hebt, meneer,’ zegt de veilingmeester terwijl hij het geld in zijn zak stopt.
‘Ik weet dat hij mooi is’ stemt Magnus in. ‘Maar er is maar één ding dat ik van tevoren vergat te vragen – praat deze vogel?’
‘Praten?’ herhaalt de veilingmeester ‘De laatste tien minuten was hij alsmaar tegen jou aan ’t bieden.’
Uit: Osho, The Miracle.

Naar de Amsterdamse commune

Na een jaar in het rood bij de VN in Nairobi gewerkt te hebben en vervolgens het avontuur van het eerste Internationaal Festival in Rajneeshpuram, reisde ik terug naar Amsterdam. Daar nam ik contact op met de sannyas commune en ik was welkom. De woongemeenschap was gehuisvest in een oude gevangenis aan de Havenstraat. Het was in de zomer van 1982 dat ik op een zonnige zondagmiddag met mijn rugzak en een nog te bouwen IKEA kastje de tuin van de commune in liep. De bewoners die, net als ik, gekleed waren in schakeringen rood met een mala, zaten op bankjes of liepen rond. Ze keken mij nieuwsgierig aan en een jongen nam me mee naar de receptie, waar ik me liet inschrijven. Een meisje ging me voor naar een cel op de eerste verdieping, waar ik voorlopig zou wonen. De cel had een rondlopend, gewelfd plafond, als een tunnel. Muren en plafond waren van fris gewitte bakstenen. Er was een klein raam met vuistdikke venstertjes dat niet open kon en een beetje hemel liet zien. Ik kreeg een matras die ik opmaakte met een meegebracht laken en een slaapzak. Ik zette het kastje in elkaar en vulde het met kleren, boeken en een foto van Osho en een cassettespeler voor zijn muziek en lezingen. Nu was ik echt deel geworden van het experiment van Osho: een leefgemeenschap vormen van meditatieve mensen met een innerlijke harmonie.
Maar zo ver waren we nog lang niet.
Lees meer: Sanatan 9

 

   Gevangenis aan de Havenstraat.

 

Interview met Veeresh

Osho spreekt in de Osho TV uitzending van 23 januari over de 4 grote basisangsten bij mensen. Dit gebeurt naar aanleiding van een vraag van Veeresh gedurende Osho’s World Tour. Er vindt een woordloze ontmoeting plaats tussen Osho en Veeresh die velen zal ontroeren. Zie Interview met Veeresh.

   Osho en Veeresh

I leave you my dream

De film ‘I leave you my dream’ over Osho’s boodschap en spirituele erfgoed bij het vertrek uit zijn lichaam, is nu te zien op Osho TV

‘Ik mag dan wel weg zijn maar wat ik doe gaat door. Niemand is er de oprichter van, niemand is er de leider van. Het is zo’n groot fenomeen dat veel verlichten zijn verschenen, hebben geholpen en weer zijn verdwenen, maar hun hulp heeft de mensheid op een beetje hoger niveau  gebracht.’   Osho 

Osho Festival in Den Haag

Het Osho Festival 2018 in Wajid was een heerlijk succes. Zoveel mensen bijeen, ieder met hun eigen individualiteit, verbonden in dans, vrolijkheid en stilte: een diepgaande voeding die tot in je vezels wordt ervaren. DANK aan iedereen die dit festival mogelijk maakte!

‘Kies ervoor om steeds meer een feestvierder te zijn, kies ervoor om feestelijk te zijn, zodat er steeds meer bloemen in je wezen kunnen gaan bloeien en er steeds meer geur voor je beschikbaar kan komen.’   Osho

Een Vlaamse haiku

De Vlaamse dichter Geert Verbeke heeft Osho’s sterfdag 19 januari herdacht:

Osho is maanlicht
of een vonkje van vuurwerk
je bekijkt het maar

Boekennieuws van Donna

The Beauty of the Human Soul
 ‘Je hebt door een transformatie te gaan en dat kan alleen jij doen. Behalve jij kan niemand daar komen. En dit is de schoonheid van de menselijke ziel, dat deze absoluut ontoegankelijk is voor iemand anders. Je centrum wordt zo door het bestaan beschermd dat niemand het zelfs maar kan aanraken.’   Osho.
Dit boek is ook als e-book beschikbaar.

Walking in Zen, Sitting in Zen
 Een serie lichtvoetige toespraken die het commentaar vormen op zenmeester Yoka. Uitgelegd wordt dat meditatie geen dagelijkse discipline is, maar een levenslange liefdesaffaire. Ook worden er vragen beantwoord van zoekers die gaan over zelf-acceptatie, moed, het verlangen naar het goddelijke, chaos, seks en het spirituele ontwaken.
Over de Chinese meester Yoka Daishi werd gezegd dat hij in een staat van perfecte rust was terwijl hij liep, stond, zat en terneer lag. Volgens de legende bereikte hij complete realisatie in een nacht en werd hij aldus genoemd: ‘meester van de verlichting in een nacht.’

Vrijheid, Bestemming en de Ziel
 Wat is de zin van het Leven? Osho richt zich in dit boek op vragen die specifiek betrekking hebben op ons innerlijke leven en de kwaliteit van ons bestaan. Er komen zeer algemeen menselijke vragen aan de orde, zoals: Bestaat er werkelijk een ‘ziel’? En zo ja, wat is dat? Hoe past het begrip karma daarin? Heeft mijn leven een speciale betekenis of doel?
Zoals bij alle boeken van Osho zal de lezer niet alleen de wijsheid van zijn woorden, maar ook zijn humor op weergaloze wijze ervaren.

 

Afscheid van Rajneeshpuram

Te snel liep het Eerste Internationale Festival in Rajneeshpuram, Oregon, VS, ten einde. Net als zoveel andere sannyasins wilde ik daar het liefst blijven, bij Osho, zoals dat ook in Poona het geval was. Maar de strenge Amerikaanse immigratieregels maakten dat vrijwel onmogelijk. En het was niet de bedoeling om een nieuwe commune op te zetten met honderden illegale buitenlanders. Sommige sannyasins wilden proberen om op eigen krachten, buiten de Ranch om, een legale status en groene kaart te bemachtigen en daarmee naar Rajneeshpuram terug te keren. Anderen gingen terug naar Europa, Australië en Latijns Amerika, waar in veel landen en steden steeds meer communes ontstonden. Ook in Amsterdam. Ik had gehoord dat de sannyasins daar van de gemeente een oude gevangenis gehuurd hadden aan de Havenstraat en daarin een commune hadden opgezet. Men had mij verzekerd dat ik er welkom was.
Het festival had ons allemaal het gevoel gegeven dat we een wereldorganisatie waren. Een internationale broederschap, geïnspireerd door Osho. Dat we iets zouden kunnen veranderen in de wereld. Meer vrede, liefde en harmonie. Zo voelde ik dat heel sterk. Met weemoed namen we afscheid van onze Meester en in de bussen terug naar Portland werd door veel mensen een traantje gelaten.
Van Portland nam ik de Greyhound bus naar Seattle, een mooie havenstad benoorden Portland, waar ik vrienden had. Zij vertelden me over de alternatieve Green Turtle bussen, waar je in kon slapen en die een ongewone route reed door mooie natuur en landschappen en die ook geen haast hadden.
Lees meer: Sanatan 8.


      Green Turtle bus.

Osho 1931 – 1990

Er is een Indiase documentaire ‘Sambuddh Jeevan’  over Osho’s leven en werk, met een impressie van alle fasen daarin. Deze unieke reportage is nu door iedereen terug te zien op de uitzending van 26-12-2017 van Osho TV op Salto 2. 
De uitzendingen waar de reportage deel van uitmaakt, blijven hier enige tijd staan, maar niet voor altijd. Een prachtige kans dus om deze indringende film nu te bekijken. 
NB. De documentaire begint na een korte inleiding van ongeveer 3 minuten met andere beelden.

     Indiase documentaire.

The Only Life: een boek over Laxmi

Deze maand verscheen een boek over Ma Yoga Laxmi. Zij was in de jaren zeventig tot aan Osho’s vertrek naar Oregon zijn secretaresse. Het is een interessant inkijkje in de vroege jaren rond Osho, hoe diep de Indiase mensen in zijn omgeving geraakt waren door zijn rebelse, vrijheidslievende, non-conformistische visie op de verstikkende, benepen, traditionele Indiase samenleving. Laxmi was een toonbeeld van overgave en devotie, ze heeft van hoog tot laag met de Indiase overheid onderhandeld om een geschikte plek voor Osho’s nieuwe commune te vinden.
Het boek is geschreven door Rashid Maxwell, een van de eerste Engelse discipelen van Osho. Zie de recentie van Bhagawati in Osho News.


     Ma Yoga Laxmi

Hindi devotionele muziek

De Sannyas Wiki is een site met veel informatie over Osho, zijn boeken en de muziek die rondom hem is verschenen. De site blijft groeien, er zijn nieuwe bijdragen over muziek gemaakt door Indiase discipelen. Een van deze discipelen is de jongere broer van Osho, Shailendra, die samen met zijn vrouw Amrit Priya, veel opnames heeft gemaakt. Een voorbeeld is het lied Tumhare darshan  dat hier beter bekend is in de versie van Miten en Deva Premal.

Tumhare Darshan Ki Bela, Ye Mousam Raas Rachane Ka
Liye Ullas Ki Sansen, Samay Masti Mein Jeene Ka.

Now is the time for your darshan, here is the space for loving and dancing
Now is the time for breathing with a thrill, for blissful living.

     Swami Shailendra, jongere broer van Osho.

Zenmeester Sosan over leegte…

Geen gisteren, geen morgen, geen vandaag.

Leegte hier, leegte daar,
maar het oneindige universum staat altijd vlak voor je.
Oneindig groot staat gelijk aan oneindig klein,
elke afbakening is verdwenen
en de grenzen zijn weg.
Hetzelfde geldt voor zijn en niet-zijn.
Verspil geen tijd aan twijfels en argumenten
die hier niets mee te maken hebben.

Meer: Zenmeester Sosan over leegte.

Osho over de ‘Rechten van de Mens’

Er is een splinternieuwe herdruk uit van het boekje van Osho over de ‘Rechten van de Mens’.
‘Ik kijk naar het leven als totaal en die totale visie is wat ik spiritualiteit noem. Politiek is een van de onderwerpen, maar ook wiskunde en de rechten van de mens. Spiritualiteit betreft niet slechts één enkele categorie, spiritualiteit betekent het leven in haar totaliteit.’
Osho.
Een visie voor een beschaafde wereld – menselijk, liefdevol, vol vreugde.

     Osho on Basic Human Rights.

Ojas over meditatie

Ojas, oud-voorzitter van de Vrienden van Osho, is ondanks zijn jaren nog enthousiast als altijd. Nu is hij actief in de VGAmsterdam, ‘in 1877 opgericht door twee religieuze vrijbuiters die liever koers zetten op eigen kompas dan zich te schikken naar vaste geloofsstellingen en regels.’ Voor het blog van de VGAmsterdam levert hij een tweewekelijkse bijdrage over meditatie.

Het begint binnen in hem te borrelen.. ‘Want er is nog zoveel te vertellen over de genezende kracht, de kwetsbaarheid en schoonheid van meditatie. En ook over de kansen die we hebben om in een meditatieve staat te leven. Er is ook zoveel gelegenheid waar te nemen wie je werkelijk bent als je trappelend van ongeduld op een bus staat te wachten of in de rij staat in de supermarkt. Maar ook als je ontspannen wandelt in de natuur, een mooi gedicht leest, intiem bent met je partner of ’s morgens naar je werk rijdt. In principe is bewustzijn, gewaar worden van de diepte het leven zoals dat geleefd wordt altijd en overal te vinden. Voorwaarde is wel dat je er bij stil staat. Interesse?’
www.vgamsterdam.nl
www.vgamsterdam.nl/blog

     Ojas de Ronde.

Waarom verkeer je in een depressie?

Meer dan een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Er zou dan ook sprake zijn van een ware depressie-epidemie in Nederland. Dit aantal is later bijgesteld. Onderzoekers Vis en Vinkers berekenden ‘dat ongeveer 150.000 Nederlanders het middel langdurig slikken vanwege een depressie’. Langdurig slikken betekent dat verslaving niet ver meer is. Ook constateren de onderzoekers dat antidepressiva te snel voorgeschreven worden.

‘Alles opzij zetten om maar achter geld aan te kunnen zitten, denken dat dit alles voor je kan kopen, zal je alleen maar teleurstelling opleveren en depressie veroorzaken,’ zegt Osho. ‘Wat er nodig is, is een brede meditatiebeweging die iedere mens weet te bereiken. Ik onderricht je niet om afstand te doen van welstand of van iets anders. Laat alles zijn zoals het is. Voeg nu iets aan je wezen toe – 
en dat zal het wonder verrichten, dat zal de magie bewerkstelligen, dat zal een nieuwe vibratie in je teweeg brengen, een nieuwe jeugd en een nieuwe frisheid. Het is niet onoplosbaar. Het probleem is groot, maar de oplossing is heel eenvoudig.’
Osho: The Transmission of the Lamp.

     Depressie-epidemie in Nederland.

Record aantal Osho boeken

484 Publicatiecontracten zijn er kort geleden ondertekend voor werken van de meest uitdagende auteur van de wereld.
‘Ik geloof in en vertrouw absoluut op het bestaan. Als er enige waarheid ligt in wat ik zeg, zal dit overleven. Ik zal een bron van inspiratie blijven. Ik wil dat mensen zichzelf kennen, niet leven volgens de ideeën van iemand anders en de weg is meditatie.’
Osho.

     Nieuwe bookshop in het Osho Resort.

Eerste grote festival in Rajneeshpuram

Terwijl ik met twee sannyasins in Rajneeshpuram rondreed in de witte pick-up truck ‘White Trash’ om goederen te vervoeren en vuilnis af te voeren, zag ik hoe de vele kampementen met slaap- en eettenten groeide en de enorme prefab meditatie hal zijn voltooiing naderde. Vele duizenden sannyasins vanuit de hele wereld werden verwacht.
Een week voor het begin van het festival kwam de internationale stroom sannyasins op gang. In de avonden werden, in een kantine voor de werkers, beelden vertoond van diverse TV journaals. Het was indrukwekkend. Complete chartervliegtuigen met honderden sannyasins uit de hele wereld kwamen achter elkaar aan. Zwermen rode mensen overspoelden de luchthavens en reisden naar Portland. Achteraf kan ik me voorstellen dat bij sommige autoriteiten de schrik om het hart sloeg. Zeker de conservatieve christelijke harten kregen bijna infarcten. Wie waren die mensen in het rood die vanuit de hele wereld naar een Indiase meester kwamen? Wat wilden ze? Was het misschien een sekte? Waren ze gevaarlijk? Rajneeshpuram stond voor heel Amerika meteen op de kaart. Omdat veel van Osho’s uitspraken als controversieel werden ervaren in de V.S., had hij besloten om voorlopig in stilte te blijven.
Lees meer: Sanatan 7

     Feestje op de Ranch.

Vrienden van Osho op de IT Beurs

De 26ste presentatie van de Internationaal Therapeut Beurs vond afgelopen weekend plaats in Expo Houten. Zaterdag 18 november waren er 4.487 bezoekers en zondag 19 november zijn er 5.439 geteld. In totaal hebben dus 9.926 mensen de IT-beurs bezocht. De professionaliteit van de exposanten heeft zondermeer de totale beurs bevorderd, het bezoek aangemoedigd, hetgeen direct terug te vinden was in een uiterst prettige beurssfeer.
De Stichting Vrienden van Osho was ook vertegenwoordigd met een stand waar Osho’s visie op therapie centraal stond: 

‘Ik wil hier NIET de nadruk leggen op therapieën die jaren en jaren door blijven gaan: gewoon een paar dagen therapie om de bodem te bewerken voor meditatie. Er lopen hier bij ons bijna honderd therapiegroepen, voor elk wat wils. Maar therapie is niet het einddoel. Therapie is een voorbereiding, de grond bewerken voor meditatie. Dit is de enige plek ter wereld waar therapie wordt gebruikt om de grond te bewerken voor een geweldige transformatie van mind naar no-mind.’
Osho: The Mystery and the Poetry of the Beyond # 1.

     Internationaal Therapeut Beurs.

Aankomst op Rajneeshpuram, Oregon, V.S.

Na een busreis van vijf dagen dwars door Amerika, kwam ik aan bij het sannyas-centrum in Portland, Oregon. Daar genoot ik de luxe van een douche en matras op zolder. Ik was op weg naar het eerste grote Internationale Festival op Rajneeshpuram. Voor sannyasins uit de hele wereld was het de eerste gelegenheid om Osho weer te zien na zijn plotselinge vertrek uit Poona en dat te vieren. Hoe zou dat zijn? Het was nog drie weken voor het festival en alle hulp was welkom. De volgende dag zat ik in een busje met nog tien sannyasins van allerlei nationaliteit, op weg naar de Ranch, zoals Rajneeshpuram vaak genoemd werd.

Nadat we de havenstad Portland verlaten hadden, reden we spoedig door een dor en droog golvend landschap dat steeds leger werd. Heuvels, na heuvels, na heuvels, als een gestolde zee. Soms zag ik een in elkaar gezakte schuur bij een roestig hek. Het leek een niemandsland. Na enige uren kwamen we bij het piepkleine dorpje Antelope met enige tientallen huisjes van voornamelijk gepensioneerde boeren, uit de tijd dat hier nog veeteelt was. Het enige benzinestation werd bemand door sannyasins in rode shirts en spijkerbroeken, die ook een winkeltje hadden opgezet met versnaperingen.
Hierna reden we nog een paar uur over een slingerende smalle weg door onbewoond land van afgegraasde heuvels met jeneverbesstruiken en salie. Opeens zagen we op een heuvel een in rood geklede cowboy op een paard, die met zijn roze Stetson hoed naar ons zwaaide. Hoera! We naderden de Ranch! Tenslotte stopten we bij een pas opgezet noodgebouw, dat het welkomcentrum in aanbouw bleek te zijn.
Lees meer: Sanatan 6

     World Festival in Rajneeshpuram.

Shiva’s 112 Meditation Techniques

De blog Sat Sangha Salon geeft de 112 meditatietechnieken die Shiva aan zijn geliefde Devi gaf en die Osho besproken heeft in Vigyan Bhairava Tantra, ook bekend als The Book of Secrets.
Het zijn kleine juweeltjes zoals:
4. Or, when breath is all out (up) and stopped of itself, or all in (down) and stopped – in such universal pause, one’s small self vanishes. This is difficult only for the impure.
51. In summer when you see the entire sky endlessly clear enter such clarity.
64. Just as you have the impulse to do something, stop.
91. Wherever your mind is wandering, internally or externally, at this very place, this.
104. Wherever your attention alights, at this very point, experience.
Zie Shiva’s 112 Meditation Techniques.

     Shiva en Shakti.

Boekennieuws van Donna

 1. Tantra, Spiritualiteit en Seks
Sterk in prijs verlaagd bij de boekhandel verkrijgbaar.
In ‘Tantra, Spiritualiteit en Seks’ wordt gesteld: ‘Tantra zegt alleen dat seks een bron van gelukzaligheid kan zijn. En als je eenmaal dat geluksgevoel kent, kun  je verder gaan, want nu sta je geworteld in je ervaring. Het is niet de bedoeling dat je voor altijd met seks bezig blijft, maar je kunt het gebruiken als springplank. Dat is wat tantra bedoelt, gebruik seks als springplank. En als je eenmaal de extase van seks hebt ervaren, begrijp je ook wat de mystici bedoelen met een groter orgasme, een ‘kosmisch orgasme’.

2. Come Follow to You
Reflections on Jesus of Nazareth. Nieuwe complete uitgave: box met 4 delen.
De 4 delen zijn nu compleet met de door Osho nieuw aangegeven titel. Op dit moment zijn die alleen nog in India verkrijgbaar.
In Come Follow to You kunnen we onszelf door Osho’s presentatie van de waarheid die door Jezus kwam, blijven vernieuwen. ‘De echte Jezus is totaal verloren gegaan in de dorheid van de christelijke theologie. Zijn boodschap was om je te verheugen, want alleen dan kun je je in dankbaarheid tot God richten. Het leven moet genot zijn en geen gebod’.
En of we het nu willen toegeven of niet, we denken dat we vol leven zijn en overal van genieten. Maar voor je het weet, ben je je weer aan het aanpassen en is er van oprecht plezier hebben weinig meer over. Je zit weer vast in een patroon.

3. The Buddha, the Emptiness of the Heart
In ‘The Buddha, the Emptiness of the Heart’ daagt Osho de lezer uit om het ‘lege hart’ te leren kennen, voorbij gedachten, gevoelens en sentiment, de deur naar de Existentie die zich in iedereen bevindt. En hij doet dat met behulp van de bijzondere krachtige dosis Zen in dit boek.
Terwijl hij verhalen en haiku’s van Zen Meesters uit het verleden gebruikt, ontvouwt Osho de relevantie van Zen voor de huidige wereld. Hij zet Zen apart van alle religies in de wereld. waarbij hij aangeeft dat ze verouderd zijn, terwijl de Zen stroming die hij presenteert, een levend verschijnsel is.

Voor uitgebreidere reviews van Osho boeken, zie www.oshoboeken-besproken.nl

 

 

Zorba the Buddha Disco zijn tijd ver vooruit

‘ADE (Amsterdam Dance Event) staat weer voor de deur. Dat betekent nachtenlang dansen op fantastische muziek. De Baghwan-community deed dat in de jaren ’80 ook al, alleen dan als uiting van spiritualiteit. De zogenaamde ‘bhagwandisco’ Zorba the Buddha aan de Oudezijds Voorburgwal is in 1985 in meerdere opzichten zijn tijd ver vooruit.’
Op de site van de Gemeente Amsterdam stond een verhaal over de Zorba the Buddha Disco, met foto’s en een toespraak van Osho over de betekenis van Zorba de Boeddha. Het verhaal is nu nog te vinden op de site van de auteur, Frank van Vuuren. Meer

      Voormalig Zorba the Buddha Disco,
nu Bulldog Hotel.

Reünie van Poona 1 in Soest

Een pannenkoekenrestaurant in Soest stroomt op een mooie herfstmiddag ineens over met een vrolijke oranjekleurige menigte. Op initiatief van Laksha, Ojas, Tonke en Baul is er een reünie van sannyasins die elkaar kennen van Poona, eind jaren 70, begin jaren 80. Verbaasde obers slepen pannenkoeken en drankjes aan terwijl die oudere mensen maar zingen: ‘We are flowers, in your garden… The river is flowing… The way of the heart…. Ecstasy I have seen in your eyes…’  Na een afscheid met veel selfies en uitwisseling van adressen weten ze dat ze 40 jaar geleden hun omgeving hebben verrast, en nu elkaar. 
Lees het verslag van Ojas: The Way of the Heart.

      Laksha, Ojas, Tonke en Baul

 

The Divinity of Man

Dr. Francesca Ceccato, een Italiaanse sannyasin, zond kortgeleden haar proefschrift ‘The Divinity of Man in the Philosophy of Osho’ toe aan verschillende belangstellenden. Het is een goed geformuleerd en toegankelijk geschreven geheel, zeer de moeite waard om te lezen. Het is een goed voorbeeld van hoe je de academische wereld kunt bereiken door Osho niet vanuit zijn meditatietechnieken en therapiegroepen te benaderen, maar vanuit zijn immense intellectuele bagage. ‘Osho’s fundamental principle is the same on which science rests: one must doubt, until one finds something in one’s experience that it is impossible to doubt.’

The Divinity of Man in the Philosophy of Osho
A Synthesis of the Graduation Thesis of dr. Francesca Ceccato
University of Venice (2013/2014), 57 pp.
Voor de volledige tekst: The Divinity of Man in The Philosophy of Osho.

      Venetië.

5 redenen waarom Dynamische Meditatie het gaat overnemen van Mindfulness

1.     Het lichaam heeft beweging nodig.
2.     De mind heeft ontspanning nodig.
3.     Emoties hebben expressie nodig.
4.     Energie heeft balans nodig.
5.     Meditatie moet leuk zijn.

De Engelse site LoveOsho stelt dat de dynamische meditatie de meditatie van de toekomst wordt. Het is iets onvermijdelijks en het gebeurt al. Bekende mensen uit de sportwereld en de wereld van fitness en gezondheid beginnen de kracht ervan te ontdekken. Veel mensen die Mindfulness uitproberen komen er niet verder mee, omdat ze gewoon niet een paar minuten stil kunnen blijven zitten.
Dat Mindfulness mainstream is geworden is op zich een goede zaak. Maar het gaat lang duren voordat we door meditatie mindful gaan worden, niet alleen een uurtje per dag, maar elk moment van ons leven.
Take a shortcut, start with Dynamic Meditation!
Meer: LoveOsho.

Vrienden van Osho op de Internationaal Therapeut Beurs in Houten

18 en 19 november in Expo Houten.
De Internationaal Therapeut beurs laat vele kanten zien van hoe professionals verantwoord bezig zijn met gezondheid van lichaam, geest en ziel. De beurs is voor therapeuten, paramedici, medici, detaillisten, opleiders en studenten, overige beroepsmatige geïnteresseerden en mensen met oprechte belangstelling voor natuurlijke gezondheid.
De Stichting Vrienden van Osho presenteert daar Osho’s visie op therapie en meditatie. Je bent welkom om langs te komen.
www.internationaaltherapeut.nl

Retraite op Monte Maravilhas, Portugal

Van 22-28 oktober geven Azima Markusse en Virendra Ardies een retraite op Monte Maravilhas, Portugal.
Deze week zal bestaan uit Osho meditaties en yoga. Ook zal er ruimte zijn voor privé-sessies (voor een kleine meerprijs) zoals counseling, rebirthing, massage en yoga.
Azima geeft sinds 1979 Osho meditaties en rebirthing sessies en is gediplomeerd counselor.
Virendra heeft in India zijn yogaopleiding gevolgd en gaf les bij ThinkFeelFree yoga, yoga Kieldrecht en yogacentrum Sint-Niklaas, België.
azimamarkusse@hotmail.com 
0032 473715312.

      Monte Maravilhas, Portugal.

 

Praful & Spirited Tribe in Concert

Op zondagavond 15 oktober geeft master musician en soundhealer Praful en zijn nieuwe band Spirited Tribe een magisch concert in het TOBACCO Theater in Amsterdam. Het is tevens de release van hun nieuwe cd: Call of the Beloved.
Hun muziek neemt je mee op een hartverwarmende en helende reis door de ziel. Naar plekken van diepe stilte tot wilde extase. Je bent welkom! 
Op maandagavond 16 oktober geeft Praful ook nog een Healing Sound Healing Touch workshop samen met zijn geliefde en reconnective healer Vimal Gabrielsen. Speciale combitickets verkrijgbaar! 
Alle info en prijzen op www.heartfire.nl

      Master musician and soundhealer Praful.

 

Boekennieuws van Donna

1. Enlightenment is Your Nature, the fundamental difference between Psychology, Therapy and Meditation.
Splinternieuwe uitgave. Osho neemt door zijn presentatie van de “Psychologie van de Boeddha’s” radicaal afstand van de Westerse therapeutische benaderingen die de problemen van de menselijke mind proberen op te lossen. In Osho’s visie zijn deze zogenaamde problemen symptomatisch voor een revolutie die er in het menselijk bewustzijn plaatsvindt, geboortepijn van hen die hun uiterste best doen om zich te ontworstelen aan de massa en individuen te worden die de verantwoordelijkheid voor hun leven nemen.

2. The Hidden Splendor, discovering your Inner Beauty.
The Hidden Splendor, de Verborgen Pracht, betreft je innerlijke schoonheid. We kunnen die mislopen doordat er de hindernis is van de overheersing door de Mind in ons leven. De mind is een dualiteit; zij is altijd gespleten. Er is niets waar de mind het in z’n totaal over eens is. De helft van de mind zal vóór iets zijn en de andere helft is er tegen. Dus wat je ook kiest, je zult er maar half achter staan. En de andere helft zal op een dag wraak nemen. Die voelt zich gepasseerd. Maar het gaat er niet om wat je kiest, het kiezen op zich is niet juist.

3. Compassie, laat je liefde bloeien.
Nu t/m 31 oktober sterk in prijs verlaagd. We weten wat passie is; het is daarom niet erg moeilijk te begrijpen wat compassie kan zijn. Passie is lust, compassie is liefde. Passie is verlangen, compassie is zonder verlangen, compassie is delen.‘Compassie is zonder motief, het heeft helemaal geen motief. Het is gewoon zo dat je geeft, omdat je het hebt en niet omdat de ander het nodig heeft. Omdat je zoveel hebt, blijf je overstromen.’ Osho

Uitgebreidere reviews van Osho’s boeken zijn te lezen op: www.oshoboeken-besproken.nl.

 

Euthanasie accepteren als het geboorterecht van iedere burger

Deze uitspraak van Osho uit 1989 blijkt nog heel actueel te zijn.
‘Vrijdag 1 september werd op Ned.2 om 22.00 uur in Nieuwsuur NOS/NTR, o.l.v. Twan Huys, aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de Coöperatie Laatste Wil, CLW. Vanaf de oprichting ben ik lid en nauw verbonden met deze Coöperatie. “Op een autonome, waardige wijze afscheid van het leven kunnen nemen”. Indien gewenst met een beschikbaar humaan hulpmiddel. Zonder een civiel- of strafrechtelijke nasleep.’  Deva Mayo
Op 24 juli j.l. zond Osho TV in Amsterdam een toespraak van Osho uit van 1989, zie Osho TV. De ondertiteling is vertaald door Prem Abhay en te lezen bij Recente lezingen.
‘Prachtige visie van Osho over euthanasie. Van Osho heb ik nu het recht te beschikken over mijn leven, d.w.z. dat alle artsen + meneer Rutte en consorten dat recht vanaf nu kwijt zijn. YaaHoo!’  Prem Abhay

     Prem Abhay

     Deva Mayo

Osho over euthanasie

Osho noemt het begrip euthanasie en het recht daarop voor het eerst in 1970, en liep dus toen al ver vooruit op de nodige en volgens hem onontkoombare ontwikkelingen op dit gebied.
In Nederland kwam in 2000 als eerste land ter wereld een wettelijke regeling voor euthanasie tot stand, via een wetsontwerp – na lange jaren voorbereidende discussies en rechtszaken die jurisprudentie vormden – ingediend door minister Els Borst en aangenomen door de Tweede Kamer. Het aannemen van die wet trok wereldwijde media-aandacht. Nederland werd op dit gebied gidsland: acceptatie van euthanasie was door de voorafgaande discussies maatschappelijk meer en meer aanvaardbaar geworden, ook met betrekking tot het lijden van psychiatrische patiënten.

‘Enkel één religie, het Jainisme, heeft dit al bijna tienduizend jaar geaccepteerd. Het wordt ‘santhara’ genoemd. Ze noemen het geen suïcide. Santhar betekent dat iemand rijp is geworden. Zoals een vrucht dan van de boom valt, zo is iemand rijp geworden, en hoeft niet langer op aarde te leven. Hij heeft alles meegemaakt wat de wereld te bieden heeft, en doorgaan met leven is alleen maar onnodige lastig voor hemzelf en voor anderen. Je moet hem toestaan zijn lichaam te verlaten. Dat is de enige spirituele filosofie die euthanasie rechtsgeldigheid verleent.’
Osho: The Transmission of the Lamp.

Lees verder: Osho over euthanasie, een chronologisch overzicht van de toespraken waarin Osho over euthanasie spreekt, samengesteld door Nandan Bosma.

      Mahavira

Door Amerika naar Rajneeshpuram

In de zomer van 1982 verliet ik Nairobi op weg naar het eerste internationale festival in Rajneeshpuram, Verenigde Staten.
Ik had een voorspoedige reis naar New York. Nooit eerder was ik in de VS geweest. Bij de douane ondervond ik dat ik een alien was, alsof ik van een andere planeet kwam en werd ik met argwaan toegelaten. In de hoofdstad zag ik de putdeksels waar stoom uit kwam, zoals op gangsterfilms  en luchtroosters van de Metro zonder een Marilyn Monroe vechtend tegen een opwaaiend zomerjurkje. Ik betrok een hotelletje nabij Broadway dat helemaal niet zo breed was en veel nachtclubs en porno shops had. Op straat zag ik alle nationaliteiten en erg veel superdikke mensen.
Omdat ik iets van het land wilde zien en voelen, besloot ik met Greyhound bussen naar Portland in Oregon te rijden, waar een sannyas-centrum was, vanwaar je naar Rajneeshpuram kon komen.
Lees meer: Sanatan 5.

     Greyhound bus.

Yes, Osho, yes! We celebrate everything!

Op 7 oktober wonen wij, Jagran en Nirad,  precies 22 jaar in ons prachtige huis met tuin in Oost-Groningen. Dit willen wij vieren met Osho-lovers: elkaar ontmoeten, samen mediteren, muziek maken, dansen, lekker eten, ……
Neem een muziekinstrument mee en wat lekkers  voor een gezamenlijk maal. Misschien heb je ook nog een leuk idee voor die dag.
Heb je belangstelling voor onze woongroep (zie het bericht hieronder) dan is er alle ruimte om kennis te maken met ons en onze woonplek. 
Als je komt, wil je het ons laten weten vóór 1 oktober via een mailtje aan nirad@dewittewolk.nl. We geven je dan meer informatie over die dag en hoe je hier kunt komen.
Jagran en Nirad

     Nirad en Jagran.

Wij willen een Osho-woongroep vormen!

Wij gaan stoppen met onze B&B de Witte Wolk in Nieuw Scheemda (Groningen) en willen ons huis delen met 4 Osho-lovers.
Op zaterdag 7 oktober ben je van harte welkom. Wij houden dan een feestelijke open dag om te vertellen over onze woonplannen..
We starten met een leefprogramma waarop je vrijblijvend kan inschrijven.
De duur is van 1 week tot 3 maanden, waarin je kan ervaren of deze plek ook jouw plek gaat worden.
Uit het leefprogramma ontstaat de Osho-woongroep.
Voor meer informatie, zie www.dewittewolk.nl/woonplannen.htm.
Heb je belangstelling, mail ons nirad@dewittewolk.nl of bel 0598 – 446 406.
Geef het ook door aan anderen!
Jagran en Nirad 

     Nirad en Jagran.

Swami Chaitanya Keerti in Nederland

Chaitanya Keerti woonde in 1972 in New Delhi toen hij voor het eerst hoorde van Osho. Nieuwsgierig geworden door het voor het India van die tijd totaal ongebruikelijke geluid van ‘Beware of Socialism’ en ‘From Sex to Superconsciousness’ reisde hij 36 uur per trein naar Bombay om Osho persoonlijk te ontmoeten. In dit intieme interview vertelt hij over zijn jaren met Osho, over de meditatiegroepen die hij nu leidt (vorige maand in Osho Wajid in Den Haag) en over Oshodham, het centrum in New Delhi, waar Osho’s meditaties en meditatieve therapieën gegeven worden.  Zie het 30 minuten durende interview met Amrita: 
https://www.youtube.com/watch?v=WLjDQFRg8pA&feature=youtu.be.

   Swami Chaitanya Keerti.

‘My Books are Immensely Important.’ Osho

Het Osho Boeken Seminar werd op 12 december 2015 gehouden werd in Hilversum, georganiseerd door de Stichting Vrienden van Osho.
Nandan Bosma boog zich over de vraag of Osho’s boeken wel toegankelijk genoeg zijn. Zijn conclusie is dat er meer samenvattingen van Osho’s visie op diens vele verschillende onderwerpen gemaakt moeten worden om die onderwerpen onder de aandacht van de universitaire wereld te brengen.
Divyam Aat de Kwant ging in op de emoties die ontstonden bij het interviewen van sannyasins voor zijn publikaties in enkele Nederlandse tijdschriften.
Sugit Schoenmakers presenteerde een overzicht van Osho’s bibliografie (hij werkt hierin samen met Swami Rudra) en van het vele werk dat Swami Neeten uit Denemarken verricht via het OshoSourcebook. Neeten woonde het Seminar bij. Sugit sprak ook over  zijn aktiviteiten bij het aanleggen van een sannyas muziek archief.
Ojas de Ronde gaf een overzicht van de ontwikkeling van de boekdrukkunst en concludeerde uiteindelijk dat ook in deze ‘digitale tijd’ gedrukte boeken van Osho nodig blijven. Alleen met een boek kom je tot reflectie, niet via letters op een scherm.

Voor een uitgebreid verslag zie Osho Boeken Seminar 2015.

Siddhartha

Op 7 augustus is Siddhartha overleden aan een hartaanval. Hij was met zijn partner Vitesha in Amsterdam en werd daar in het ziekenhuis opgenomen. Hij is niet meer bij kennis geweest. Vitesha vraagt om hem liefde te sturen op het pad dat hij kiest.
Siddhartha was een psychiater uit New York en al vroeg geïnteresseerd in Osho. Hij moest zelf lachen om het verhaal dat hij als jonge ‘seeker’ meedeed aan een meditatiekamp op Mount Abu in Rajasthan, India, bij een zekere Acharya Rajneesh, zoals Osho toen bekend stond. Hij vond de honderd roepies voor een weekend mediteren daar indertijd een ‘rip off!’

Life offers only two things: one is love, another is death – and both are dangerous because in both you will have to die. In love you will have to dissolve yourself. In death also you will have to dissolve yourself. And you are so afraid of death, of losing yourself, that deep down you have become afraid – afraid of love also. You go on talking about love, but no one is ready to love because love is deathlike. Love and death, those are natural phenomena.
Osho, The Supreme Doctrine #9.

     Siddhartha.

With passion you can die so peacefully

Een paar dagen voor haar onverwachte dood gaf Meera een interview van 5 minuten in Dubai over ‘passion’. Het is een vurig betoog over passie en creativiteit en, verrassend genoeg, over leven en sterven: https://www.youtube.com/watch?v=pcejmePVQRU
Meera Hashimoto is geliefd om haar prachtige schilderijen en om de uitbundige manier waarop ze anderen wilde helpen om hun eigen creativiteit te ontdekken. Osho was haar grote inspiratie, ze was een van zijn eerste Japanse discipelen. 
Haar partner Svagito Liebermeister was vorige week in Amsterdam en vertelde over haar laatste dagen en de celebrations die over de hele wereld zijn gehouden. Hij is bezig om een museum op te zetten waar haar werk bewaard kan worden. Meer over Meera op www.meera.de.

     De as van Meera wordt verstrooid
in een beekje in Spanje waar ze graag schilderde.

Osho Born Again

Osho Born Again, een van de laatste meditatieve therapieën die Osho ons gegeven heeft, is een intensief proces van 7 dagen, 2 uur per dag, waarin je jezelf toestaat om helemaal weer kind te worden. In dit 8 minuten filmpje vertelt Daya heel duidelijk wat het allemaal inhoudt en geeft ze ook aan waar je deze meditatieve therapie kunt volgen in Nederland en België. Interview met Daya.

     Osho Born Again.

Meditatie helpt bij de therapie van depressie

Modita van Zummeren is arts, meditatieleraar en counsellor. Ze heeft zelf veel depressies gehad en heeft die een paar jaar geleden achter zich gelaten na een intense innerlijke zoektocht. Ze wil delen wat haar geholpen heeft en biedt Counseling en Meditatie aan om uit depressie te komen.
Meditatie helpt volgens haar bij de therapie van depressie:
• Zelfs als we de oorsprong van ons probleem vinden, moeten we nog steeds leren om minder geidentificeerd te zijn met wat er met ons gebeurt op dit moment. Dat leer je met meditatie.
• Om uit je gebruikelijke patroon los te komen, moet je bereid zijn alleen te staan; los van je cultuur, familie en vrienden. Met meditatie leer je om te rusten in jezelf.
• Bij therapie kijk je naar problemen. Bij meditatie kom je erachter, dat een probleem iets is, wat je zelf creëert. Als je dat beseft, kun je er iets aan doen.
• Een probleem is iets wat tijdelijk is. Wat is ontstaan is en weer kan verdwijnen. Bij meditatie maak je contact met datgene in jezelf wat alles gadeslaat en wat altijd hetzelfde blijft; met het stiltepunt in jezelf, waarnaar je altijd terug kunt keren.
• Uiteindelijk zorgt meditatie dat je geen therapie meer nodig hebt.
Voor meer informatie: www.voorbijdepressiemetmeditatie.nl

     Modita van Summeren.

Een swami in Nairobi

In de zomer van 1981 had ik gezien hoe Osho met onbekende bestemming de ashram in Poona had verlaten. Pas maanden later hoorden wij dat hij naar  Amerika was gegaan.
Ik vloog van Poona naar Nairobi, de hoofdstad van Kenya, waar ik een baan had op het hoofdkwartier van de UNEP van de Verenigde Naties. Daar liep ik rond in het rood en na een paar weken werd mij regelmatig gevraagd of dat mijn favoriete kleur was, wat ik maar bevestigde. In mijn kantoor hing een prikbord. Rechts bovenaan had ik een groot portret van Osho bevestigd met daaronder een uitspraak van hem die toen populair was: ‘Be a Joke unto yourself ‘. Ik had dat wel nodig, want dat hoofdkwartier had een verstikkende ‘bureaucrazy’. Collega’s vroegen of het een foto van mijn vader was.

In Nairobi woonden veel Indiërs, nazaten van klerken uit Maharashtra en Gujarat, die een eeuw geleden door de Britten waren geïmporteerd en na hun contracttijd waren gebleven. Ze hadden zich ontpopt als zeer succesvolle zakenlieden. Veel van hun dochters hadden een baan op het hoofdkwartier als secretaresse in de typing pool.
Dit was voor het computertijdperk en brieven moesten met de hand getypt en gepost worden. Zij verdeelden ook binnenkomende post. Op een middag kwam een opgewonden groepje Indiase typistes naar mijn kantoor met een brief in hun hand en riepen: ‘Ben jij een swami?’ Ik vroeg de brief te zien. Die kwam van de Poona ashram en was, naast mijn paspoortnaam, geadresseerd aan Swami Prem Sanatan. Het drong tot mij door dat voor Hindoes een swami een ver gevorderde spirituele figuur is. Ik glimlachte bescheiden.
Lees meer: Sanatan 4

     Sannyasins in Nairobi.

Zit je op een vulkaan?

‘Je zit op een vulkaan… en de vulkaan kan elk moment uitbarsten!’  Osho

Heb je alles al geprobeerd?
Osho Actieve Meditaties.
The Last Resort. Osho International Meditation Resort. 
(De laatste toevlucht. Osho International Meditatie Vakantieoord.)
Osho Residential Living in Programs.

Osho verlaat Poona 1

Drie jaar nadat ik Osho in Poona had ontmoet was ik daar weer terug. In die tussentijd had ik voornamelijk in Noorwegen gewoond waar geen sannyas-centra waren en was post-order-sannyasin geworden. Dat wil zeggen dat ik een formulier naar de ashram had gestuurd en een brief met mijn nieuwe naam terug had gekregen. Swami Prem Sanatan. Dit was voor het computertijdperk. Ik had een baan gekregen bij de UNEP in Nairobi, Kenya en de vliegticket Oslo-Nairobi die ik kreeg, veranderde ik in Oslo-Poona-Nairobi. Zo liep ik weer rond in de ashram, maar nu zelf in het rood. Post-order-sannyasins kregen daar alsnog een echte sannyas-initiatie. Osho deed dat niet meer zelf maar had die taak overgedragen aan een oude sannyasin, Swami Teertha, een rijzige Engelsman met een lange baard en haren.
Lees meer: Sanatan 3

     Teertha.

WOW in de Humaniversity begint weer

This month-long residential intensive has had many names: Bodhidharma , Misfit city Holidays, Giggleshock, Googooplex, Osho’s Delight, Melting, and now it is called the WOW.
This group is one of the most intense life experiences you can give to yourself. It will take you to the depths of your being and to the ecstatic heights of your consciousness. This is a heart to heart encounter and it is guaranteed to change your life for the better and forever. More: WOW 

Oog in oog met Osho

In maart 1978 was ik tijdens een wereldreis in Poona terechtgekomen. Drie dagen liep ik rond op de ashram, een oase met rode mensen, zonder de meester zelf te hebben gezien. Hij sprak in Hindi en dus had ik alleen naar zijn tapes in het Engels geluisterd.
Op die derde en laatste dag werd mij verteld dat het de Verlichtings-dag was van Bhagwan Shree Rajneesh, zoals Osho toen heette. Er zou in de avond een ‘celebration’ zijn en ik was welkom. Ik moest me wel wassen met geurloze zeep en shampoo. Die avond stond ik in de rij voor de eenvoudige boeddha-hal. Iedereen werd door twee meisjes beroken op geurtjes. Ik was de enige die geen rood droeg. Een meisje bracht mij naar de zijkant van de hal, tegenover het podium. Voor mij was een zee van zittende rode sannyasins. Er was live muziek, waarop langs de rand gedanst werd. Opeens voelde ik een groeiende spanning van verwachting in de hal. Vanuit de ashram naderde een witte auto die achter het podium uit het zicht verdween. De muziek werd opgevoerd, een golf van extase ging door de hal en daar kwam de Meester tevoorschijn vanachter een wit schot. …
Dit is de tweede aflevering van een serie reisverhalen.
Lees meer: Sanatan 2.

Osho Zen Tarot met Ma Donna

Al jarenlang verzorgt Ma Donna, drs. Donna van der Steeg, groei- en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van: Psychologie, Coaching, Osho Zen Tarot, Tao Orakel en I Tjing en Meditatie, zowel voor particulieren als voor professionals.
De Osho Zen Tarot kaarten zijn zuivere spiegels en ze hebben je altijd iets te vertellen. Het ‘Tao Orakel en I Tjing’ is een creatie van Deva Padma die ook de Osho Zen Tarot kaarten geschilderd heeft. Beide worden op een speelse manier gebruikt om je te helpen tot meer inzicht te komen.
Donna geeft ook cursussen en workshops, >>> Workshops en groepen.
Voor meer informatie: ma-donna.nl.

Orange papers

Kan een gekooide vogel wel zingen? 
Ojas de Ronde.
Sannyas is a love affair.
‘Mijn aarzeling om te schrijven over mijn jaren met Bhagwan Shree Rajneesh (nu wereldwijd bekend als Osho) was lange tijd moeilijk te overwinnen. Ik had ook de indruk dat die van fundamentele aard was. Die ging over de vraag of het wel mogelijk was om zo’n complexe situatie als het leven met een Meester met woorden te beschrijven. In het Westen is een dergelijke relatie die ik een ‘love affair’ genoemd heb, onbekend. ….’

Zo begint het voorwoord van Ojas’ ‘Orange Papers’. Een heel persoonlijk document van een oprechte ‘seeker’ die jarenlang dicht bij Osho is geweest en nauw betrokken is geweest bij verschillende communes en initiatieven rond Osho. Op verzoek plaatsen we deze memoires opnieuw.
Zie ‘ORANGE PAPERS’.
NB. Dit pdf bestand bevat meer dan 200 pagina’s en een heleboel afbeeldingen, mogelijk neemt het downloaden ervan een aantal minuten in beslag, afhankelijk van de snelheid van je internet abonnement.

Het harde paradijs

Karel Wellinghof – Het harde paradijs
Opkomst, bloei en neergang van Bhagwan Shree Rajneesh (Osho) en hoe het was in de therapiegroepen.  
Aspekt, Soesterberg 2017.

Uit de recensie van Nandan Bosma: ‘De subtitel van het boek dekt de lading niet. Die subtitel had beter en neutraler kunnen luiden: ‘Opkomst, bloei en nalatenschap van Bhagwan Shree Rajneesh (Osho)’. Want met die neergang valt het wel mee. Er zijn miljoenen boeken van Osho in omloop, er zijn nog steeds mensen die sannyas nemen…’
‘… een waardevolle bijdrage aan de geschiedenis van de beweging rondom Osho in de jaren tussen 1980 en 1990.’
Zie Recensie Bosma -Het Harde Paradijs.
Zie Recensie De Kwant – Het Harde Paradijs.

Nieuwe website, nieuwe nieuwsbrief

Met deze website willen we vrienden van Osho in Nederland de mogelijkheid bieden hun creativiteit rond Osho’s visie te delen.
ACTUEEL. Hier vind je vrienden van Osho die zijn lezingen op kabel tv brengen, iedere week weer met Nederlandse ondertitels. Je vindt vrienden die een kleurrijk aanbod aan meditaties, groepen en sessies op vele plaatsen in Nederland en België geven. Er zijn persoonlijke interviews met mensen die door Osho geraakt zijn, persoonlijke verhalen van ‘hoe Osho in mijn leven kwam’, reisverhalen, informatie over Osho Festivals. Kom af en toe eens langs op onze website en blijf op de hoogte van het nieuwste aanbod.

OSHO. We willen ook gewoon nieuwe mensen informeren over Osho, een kanaal zijn voor zijn visie die in honderden boeken en video-lezingen is neergelegd. De wekelijkse uitzendingen van Osho TV zijn hier op de website te zien en je vindt hier informatie over Osho TV, Osho Radio en waar je zijn boeken kunt kopen en lenen. Maak je vrienden attent op onze website en de mogelijkheden die ze biedt.

De VVO Nieuwsbrief krijgt ook een facelift in de stijl van de website. Geef je op voor onze nieuwsbrief, ze komt iedere maand uit met nieuwtjes voor de volgende maand.
Dank aan Adheera, die de website en nieuwsbrief jaren geleden heeft opgezet en al die tijd vrijwillig heeft bijgehouden. Dank aan Casper voor zijn heldere, vernieuwende design en dank aan Samarpan en Zaka voor de geweldige steun in het opbouwen van deze nieuwe website.
We hopen dat jullie ervan genieten,
namens de Stichting Vrienden van Osho,
Srajan

Osho Mevlana Commune – meer dan gewoon gelukkig

In de Osho Mevlana Commune in Amsterdam zijn de bewoners erg op zichzelf. Ze eten maar zelden samen en niet iedereen gaat naar de meditaties. Toch is er ook veel verbondenheid. ‘We willen iets vreedzaams met elkaar creëren.’ 
Een interview van Nieuw Wij, een Amsterdamse stichting die ten doel heeft het bevorderen van verbindingen op het gebied van cultuur, religie(s) en levensbeschouwing(en) tussen verschillende bevolkingsgroepen en burgers. 
Lees verder.
Zie ook Osho Mevlana Commune.

     Osho Mevlana Commune in Amsterdam.

Sannyasins wezen de weg

In het voorjaar van 1978 was ik op wereldreis en kwam terecht in Goa, India. Dat was toen een verzamelplaats van jonge westerlingen die op zoek waren naar wijsheid en geestverruimende ervaringen. Daar bezocht ik de hippie-markt in Anjuna, waar deze zoekers hun spullen verkochten aan rijke Indiërs zodat ze langer in dit land van de goden konden blijven. Nadat ik de uitstallingen van rugzakken, spijkerbroeken, horloges, boeken en spacecake had bekeken, hoorde ik gelach en gejoel uit westerse kelen, uit de richting van het parkeerterrein . Nieuwsgierig liep ik er heen. Rond een oud busje stond een jolig groepje jonge mensen, die lachend en duwend in de wagen stapten. Hun vrolijkheid werkte aanstekelijk en ik merkte dat ik moest glimlachen. Het viel me op dat de kleur van hun kleding in variaties rood en oranje waren en dat ze allemaal een ketting van houten kralen droegen, waaraan een portretje of zo hing. Ik liep naar hen toe en vroeg aan een meisje of ze leden waren van een speciale club. Ze keek me lachend aan en zei: ‘ We zijn bij een spirituele meester die in een ashram in Poona woont. Kom maar eens kijken.’ Op mijn vraag hoe ik die plek zou kunnen vinden antwoordde ze: ‘ Elke riksja weet waar het is als je naar de ashram vraagt ’. Ze glimlachte lief, draaide zich om en stapte als laatste in het busje, dat startte en wegreed. Een paar armen wuifden uit de open raampjes. Op de achterkant van het busje stond: Love, Life, Laughter. …
Dit is de eerste aflevering van een serie reisverhalen.
Lees meer: Sanatan 1.

     The gateless gate, de poort van de ashram.

Zenmeesters’ stamboom

Swami Sarlo uit Vancouver heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar alle zenmeesters die in Osho’s toespraken voorkomen.  Een stamboom traceert de afkomst van de verschillende meesters via Ma Tzu en Sekito naar Hui Neng, Sosan, Bodhidharma en uiteindelijk Boeddha.
De links naar de verschillende meesters geven informatie over jaartallen, publicaties, schrijfwijzen in Chinees en Japans, uitspraken van de betreffende meester en quotes van Osho. Een prachtig document! Zie zen masters lineage.

     Zenmeesters stamboom.

Sahajo

Sahajo (Hermine de Heus) is overleden op 31 maart 2017 op 85-jarige leeftijd.
Zij ontving sannyas in december 1980 van Osho in Pune en bezocht centra in Antwerpen, Leuven, Den Haag en Amsterdam. Zij ‘worshipte’ ook een tijdje in de truckfarm in Rajneeshpuram. 
Zij bleef ondanks de zware beroerte die haar trof in 1996 erg van schilderen houden. 
     Met haar linkerhand geschilderd.

Dankbaar dat zij onze moeder is geweest,  
Nicky en Agyan  
veetagyan@yahoo.co.uk 

Death is not there, it is a lie – but it appears very real. It only appears very real, it is not. It appears so because you believe too much in your separate existence. It is in believing that you are separate from existence that you give reality to death. Drop this idea of being separate from existence, and death  disappears. If I am one with existence, how can I die?
Osho: The Book of Wisdom # 22.
     Sahajo.

Subodhi

Zondag 20 november 2016 heeft Puja Subodhi Heijens, omringd door vriendinnen en veel liefde, haar lichaam verlaten. De crematie was op maandag 28 november bij De Nieuwe Ooster aan de Kruislaan in Amsterdam. Op zaterdag 3 december werd er een Death Celebration gehouden in Wajid Osho Meditatie Centrum.
And death is not against life; it does not end life, it only brings life to a beautiful peak. Life continues even after death. It was there before birth, it is going to continue after death.  Life is not confined to the small space that exists between birth and death, on the contrary births and deaths are small episodes in the eternity of life.   Osho

     Subodhi.

Adi

Swami Anand Adi heeft op 21 augustus 2016 zijn lichaam verlaten.
If you have known anything of the transcendental in you, death will reveal to you the transcendental in the universe – then death is no more a death, but a meeting with existence, a date with existence.       Osho: The Art of Dying

     Adi.

Deva Boersema

Op donderdag 10 maart 2016 is Deva Boersema overleden. Op 9 februari 1980 kreeg ze sannyas van Osho en haar hele leven is hij een bron van inspiratie voor haar geweest. Deva woonde in Uffelte (Dr) en overleed, in overgave, te midden van kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden aan de gevolgen van een vorm van kanker. In de tekst op haar kaart stond : Voluit geleefd, moedig gestorven.

If you can dive deeply into love you will be surprised that you have arrived at death. That’s my own experience – I am not propounding a theory, I am simply stating my own existential state, my own existential experience. I am only stating a fact: if you love deeply you are bound to come to the phenomenon of death. And when you come through love to death, even death is beautiful, because love makes everything beautiful. When you come through love to death, love glorifies death, love beautifies death; even death becomes a blessing. Those who have known love will know death as the ultimate in orgasm.
Osho: The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol.3

Amrito

Op 27 februari 2016 is Swami Deva Amrito (Jan Foudraine) overleden, een dag na zijn 87e verjaardag. Wij denken met grote waardering aan de rol die hij in Nederland gespeeld heeft in de jaren 1979/1980, waarbij hij als ‘Ambassadeur van Osho’ bekendheid gaf aan diens visie. Vooral zijn eerste boek ‘Oorspronkelijk Gezicht’ maakte grote indruk.  
Hij gaf op vele plaatsen lezingen over Osho, die veel publiek trokken en velen een reis naar de ashram in Poona heeft doen ondernemen. In het boek ‘Hoe Osho in Mijn Leven Kwam’ is een groot aantal verhalen te vinden, waarbij de naam Amrito en ‘Oorspronkelijk Gezicht’ ter sprake komen. Wij herdenken Amrito met groot respect. 

And you have been objectively successful — you have convinced thousands of people. Since your going to Holland, many many Dutch people have arrived, and more are arriving, and more will go on arriving. You have created a great stir. You have touched many people’s hearts. And it has been a great experience for your inner growth too. The impact that you created has not got into your head yet; it has not made you more of an egoist. In fact, it has made you more humble. It may not have been exactly Wu-Wei, but it was very close. And I was not expecting it to be absolutely Wu-Wei, but it has been more than I was expecting. […] You have created a chain which will go on. And I would like many of my sannyasins to be so excited, to feel the urgency, to go to their countries and spread the word. And you will have to shout from the tops of the houses.
Osho: The Dhammapada. The Way of the Buddha, Vol 1 Chapter #4 Q1 dd. 24 June 1979.

     Amrito, Jan Foudraine.

Guha

Ma Ananda Guha (Dikkers) uit Amsterdam-Zuidoost is overleden op 12 januari 2016. Zij werd geboren in1944. Tijdens haar crematie op 16 januari werd o.a. het door haarzelf gekozen lied ‘There is so much magnificence near the ocean’ ten gehore gebracht. ‘Waves are coming in. Hallelujah!’
Contactadres: Wim Dikkers, Hunebedstraat 24 te 9531 JV Borger.

The greatest mystery in life is not life itself, but death. Death is the culmination of life. the ultimate blossoming of life. In death the whole life is summed up, in death you arrive. Life is a pilgrimage towards death. From the very beginning, death is coming. From the moment of birth, death has started coming towards tou, you have started moving towards death.
Osho: The Revolution, # 9: The Sword of Love-and-Death.