Nieuws

Darwin en de Evolutietheorie

Charles Darwin (12 februari 1809 – 19 april 1882) is beroemd geworden door zijn theorie dat evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie (survival of the fittest – het overleven van de fitste). De acceptatie van natuurlijke selectie als aandrijvend mechanisme geldt tegenwoordig in de wetenschap als onomstreden.
Darwin werd gelovig opgevoed en opgeleid volgens de opvattingen van de toen in Engeland gangbare  theologie, die religie en wetenschap trachtte te verenigen. Door de waarnemingen en ontdekkingen die hij in de loop van zijn leven deed, ging hij echter steeds meer twijfelen, zowel aan de gangbare ideeën over soortvorming als aan zijn persoonlijke geloof.

   Charles Darwin

Tijdens een onderzoeksreis met het schip de Beagle (1831-1836) bezocht Darwin Zuid-Amerika, Australië, het zuiden van Afrika en diverse eilandengroepen in de Grote en Indische Oceaan. Op al deze plekken bestudeerde hij de plaatselijke dieren, planten, fossielen en geologie. Een groot deel van zijn verdere leven was gewijd aan het onderzoeken en classificeren van de op zijn reis verzamelde voorwerpen en het was dankzij dit onderzoek dat hij op zijn theorie over het ontstaan van soorten kwam.
Darwins werk betekende een paradigmaverschuiving en een wetenschappelijke revolutie, die een grote invloed had op maatschappij, filosofie en religie. De acceptatie van de evolutie van soorten had als gevolg dat de mens als een diersoort, een onderdeel van de natuur, in plaats van als een boven de natuur staande levensvorm moest worden beschouwd.

De term ‘survival of the fittest’ is bedacht door Herbert Spencer na het lezen van Charles Darwins On the Origin of Species (De oorsprong der soorten). In zijn boek The Principles of Biology uit 1864 gebruikte Spencer de term voor het eerst en legde hij parallellen tussen Darwins biologische theorieën en zijn eigen economische theorieën. Spencer stelde dat als de overheid niet zou ingrijpen de bekwaamste (rijkste) mensen uiteindelijk zouden overblijven en er een superbeschaving zou ontstaan waaruit de zwakkere groepen geëlimineerd zouden zijn.
In de vijfde editie van On the Origin of Species uit 1869 nam Darwin in enkele passages survival of the fittest op als synoniem voor zijn eigen term natuurlijke selectie.

De term survival of the fittest wordt tegenwoordig gebruikt voor vrijwel iedere situatie waarin enige analogie is met evolutie en selectie. Veel biologen gebruiken daarom deze term niet meer en spreken enkel van natuurlijke selectie.
Survival of the fittest wordt vaak verward met het recht van de sterkste. Een organisme hoeft echter niet de sterkste te zijn om betere overlevingskansen te hebben dan anderen. Beter vluchtgedrag, betere camouflage of meer intelligentie kunnen soms de overlevingskansen vergroten en ervoor zorgen dat een organisme the fittest is. 
Recentelijk heeft Rutger Bregman het in zijn bestseller ‘De meeste mensen deugen’ ook over de ‘survival of the friendliest’, waar hij aangeeft dat wij mensen als soort juist ook geëvolueerd zijn door onze vermogens van vriendelijkheid en samenwerking. 

Osho over de ‘survival of the fittest’:
Als je een ego bent, dan wil je natuurlijk geld, macht, prestige. Dan zal je leven een politieke structuur hebben. Je zult voortdurend in strijd zijn met andere mensen, je zult concurreren – ambitie betekent concurreren. Je zult anderen voortdurend naar de keel vliegen en zij zullen jou voortdurend naar de keel vliegen. Dan wordt het leven wat Charles Darwin zegt: de survival of the fittest. In feite is zijn gebruik van het woord ‘fittest’ niet juist. Wat hij werkelijk bedoelt met de sterkste is de meest sluwe, de meest dierlijke, de meest koppige, de domste, de lelijkste.
Charles Darwin zal niet zeggen dat Boeddha de sterkste is of Jezus de sterkste of Socrates de sterkste. Deze mensen werden zo gemakkelijk gedood, en de mensen die hen hebben gedood overleefden. Jezus kon niet overleven. Volgens Darwin is Jezus zeker niet de fitste persoon. Pontius Pilatus is veel fitter, meer op het rechte pad. Socrates is niet de fitste, maar de mensen die hem vergiftigden, die hem ter dood veroordeelden wel. Zijn gebruik van het woord ‘fittest’ is erg ongelukkig.

Osho: Come, Come, Yet again Come # 4 vraag 3

Gedachte-geboortebeperking

Gedachten en gedachten alleen staan voor ons; ons hele zien wordt erdoor versluierd. We moeten van gedachten naar gedachteloosheid keren. Deze verandering van richting is de revolutie! Hoe kun je dat doen? Eerst moet je weten hoe gedachten worden geboren en alleen dan kun je ze tegenhouden….

Gedachten zijn van zeer korte duur; geen enkele gedachte houdt lang stand. Een bepaalde gedachte blijft niet bestaan, maar het denkproces wel. Gedachten sterven op zichzelf, de een na de ander, maar de stroom van gedachten niet…. 
Gedachten zijn niet het probleem, de geboorte van gedachten is het probleem.

Het is de vraag hoe ze geboren worden. Als we hun ontstaan kunnen stoppen, als we gedachte-geboortecontrole kunnen uitoefenen, dan zullen de gedachten die al geboren zijn in een ogenwenk verdwijnen. Gedachten sterven elke seconde uit, maar hun totale vernietiging vindt niet plaats omdat er voortdurend nieuwe gedachten opduiken….

Hoe worden gedachten geboren? De conceptie en geboorte van een gedachte is het resultaat van onze reactie op de buitenwereld. Er is een wereld van gebeurtenissen en voorwerpen buiten en onze reactie op deze wereld is als enige verantwoordelijk voor de geboorte van gedachten.

Ik kijk naar een bloem. Kijken is geen denken, en als ik gewoon blijf kijken, zal er geen gedachte ontstaan. Maar zodra we ernaar kijken, zeggen we: ‘Het is een heel mooie bloem,’ en is er een gedachte geboren. Als ik daarentegen alleen maar naar de bloem kijk, zal ik de schoonheid ervan ervaren, maar er zal geen gedachte worden geboren. Maar zodra we een glimp opvangen van een ervaring, beginnen we er woorden aan te geven.
Zodra aan een ervaring woorden worden gegeven, is de gedachte geboren.

Deze reactie, deze gewoonte om woorden te geven aan ervaring, bedekt de ervaring, het zien, met gedachten. De ervaring wordt onderdrukt, het zien wordt onderdrukt en er blijven alleen woorden over die in de mind zweven. Deze woorden zelf zijn onze gedachten. Deze gedachten zijn van zeer korte duur, dus voordat een gedachte wegsterft, zetten we een andere ervaring om in gedachten. Dit proces gaat ons hele leven door, en we raken zo vervuld van woorden en gaan er zo eronder gebukt dat we onszelf erin verliezen. De gewoonte laten varen om woorden aan onze ervaringen te geven, is een einde maken aan de geboorte van gedachten….

Er zal zo’n grote omwenteling in je leven plaatsvinden die zijn weerga niet kent.
Woorden blokkeren de weg en verhinderen dat die revolutie plaatsvindt. De geboorte van gedachten wordt een barrière voor die revolutie.  

Osho  

Bron: Osho International Monthly Newsletter.

Osho’s handtekening

Na het lezen van een boek zette Osho zijn handtekening en de datum op de eerste pagina. Ook op het document waarop je sannyasin naam werd vermeld zette hij zijn handtekening. Osho heeft duizenden boeken gelezen en duizenden mensen sannyas gegeven, dus er zijn ook duizenden handtekeningen van hem bewaard gebleven.

Osho zegt daarover:
Je hebt mijn handtekening gezien. Duizenden keren hebben mensen me gevraagd: ‘Wat betekent die handtekening? In welke taal ondertekent u?’
Het betekent niets! Het is geen taal. Ik heb op verschillende manieren geantwoord, maar in feite kan ik niet tekenen. Ik ben niet hier. Dus heb ik gewoon een symbool gecreëerd. Mijn handtekening zegt niets; het is slechts symbolisch. Het geeft iets aan, maar het zegt niets, het betekent niets. Het is niet mijn naam.
Het is de grootste zegening in de wereld om in deze staat te zijn waarin je kunt zeggen: ‘Ik ben niet, alleen het bestaan is.’

Osho, The Path of the Mystic, # 4, vraag 3

‘Nu, mijn handtekening is openbaar. Iedereen die een beetje kan tekenen kan mijn handtekening kopiëren, het is geen privé-eigendom. Ik heb een miljoen namen voor sannyasins ondertekend — je kunt mijn handtekening overal krijgen, en het is heel gemakkelijk om een rekening onder mijn naam te openen.’

From Death to Deathlessness, Ch 20, vraag 1

In 1988 verscheen bij de Japanse Kunstdruk uitgeverij Unity een prachtige map met 21 originele handtekeningen van Osho, onder de titel ‘Enlightened Art’. Helaas is deze uitgave niet meer beschikbaar, maar je kan op internet talloze voorbeelden vinden van deze kalligrafie en kunstvorm

Een bijdrage van Antar Marc.