Nieuws

Als je werkelijk onverstoord bent

Zegt Sosan – hij is echt een non-dualist – hij zegt: 

HOEWEL ALLE DUALITEITEN VOORTKOMEN UIT HET ENE,
WEES ZELFS AAN DIT ENE NIET GEHECHT..

WANNEER DE MIND ONVERSTOORD IN DE WEG BESTAAT,
KAN NIETS IN DE WERELD GRIEVEN,
EN WANNEER IETS NIET LANGER KAN GRIEVEN,
HOUDT HET OP TE BESTAAN OP DE OUDE MANIER.

Dit is heel mooi, probeer het te onthouden! 

WANNEER DE MIND ONVERSTOORD IN DE WEG BESTAAT,
KAN NIETS IN DE WERELD GRIEVEN,
EN WANNEER IETS NIET LANGER KAN GRIEVEN,
HOUDT HET OP TE BESTAAN OP DE OUDE MANIER.

Iemand beledigt je. Als je werkelijk onverstoord bent, kun je niet beledigd worden; hij kan het wel proberen, maar je kunt niet beledigd worden. Hij kan alles doen om je te beledigen, maar je neemt de belediging niet aan. En het gaat hem ook niet lukken, tenzij JIJ het pikt. 

Het gebeurde eens: een psychoanalyticus maakte een ochtendwandeling met zijn vriend. Een man die een patiënt was van deze psychoanalyticus, een gek, kwam aanlopen en sloeg de psychoanalyticus hard op zijn rug. De psychoanalyticus wankelde, viel op de grond en de man rende weg. Hij moest even tot zichzelf komen en begon toen weer aan zijn wandeling.
De vriend stond verbaasd. Hij zei: ‘Ga je nou niet iets doen? Er moet iets gebeuren, dat moet gewoon! Die man is gek!’
De psychoanalyticus zei: ‘Dit is ZIJN probleem.’
Hij heeft gelijk, want ‘dit slaan is ZIJN probleem, niet het mijne. Waar zou ik me druk om moeten maken?’ 

Hij heeft gelijk, want als iemand boos is, is dat zijn probleem; als hij beledigt is dat zijn probleem; als hij mishandelt is dat zijn probleem. Als JIJ onverstoord bent, ben je onverstoord. Maar je wordt onmiddellijk verstoord – dat betekent dat zijn woede en belediging slechts een excuus zijn. Je zit van binnen al te koken, gewoon te wachten op een excuus dat op je pad zou komen. 

Zegt Sosan: 

WANNEER DE MIND ONVERSTOORD BESTAAT… 

En als je naar de bron valt is het onverstoord. 

… KAN NIETS IN DE WERELD GRIEVEN,
EN WANNEER IETS NIET LANGER KAN GRIEVEN,
HOUDT HET OP TE BESTAAN OP DE OUDE MANIER. 

En de kwaliteit verandert met de houding. Als iemand je beledigt, lijkt het een belediging omdat je beledigd wordt. Als je niet beledigd wordt, ziet het er niet uit als een belediging. Hoe kan het op een belediging lijken als je niet beledigd bent? 

Osho: Hsin Hsin Ming – The Book of Nothing #4.

Meer: Als je werkelijk onverstoord bent

Houd er geen meningen op na

ZOEK NIET NAAR DE WAARHEID;
HOU ALLEEN OP MENINGEN TE HEBBEN.

Dit is een BEEJA mantra – een heel erg diepe boodschap. Hoe kun je naar de waarheid zoeken? Jij bent onwaar! Hoe kun je zoeken naar het goddelijke? Hoe kun je naar de waarheid zoeken? Hoe kun je zoeken? Wat ga je doen?
Je mind zal hooguit trucjes uithalen. Je zult hoogstens een waarheid projecteren, je zult je een waarheid inbeelden, je zult een waarheid dromen. Daarom blijven hindoes Krishna zien wanneer zij het goddelijke bereiken, en blijven christenen Jezus zien wanneer zij de waarheid bereiken.
Maar de waarheid is noch hindoe noch christen, de waarheid is noch Krishna noch Christus. Dit zijn de vormen, kleren! En als er nog steeds kleren komen, toont dat aan dat je vol zit met jouw meningen – christelijk, hindoeïstisch – en dat je aan het projecteren bent. 

Sosan zegt: ZOEK NIET NAAR DE WAARHEID… Je kunt niet zoeken. Hoe kun je dat? Je bent er niet klaar voor, want de mind is er. Wie zal zoeken? Al het zoeken behoort tot de mind, elk zoeken komt voort uit de mind. Bewustzijn zoekt nooit, zoekt nooit; bewustzijn IS gewoon. Het is zijn, het is niet een verlangen.
Zoeken is een verlangen. Je zocht in de wereld naar rijkdom, macht, aanzien, en je faalde. Nu zoek je naar God en waarheid, maar je blijft dezelfde. Er is niets veranderd, alleen de woorden zijn veranderd. Vroeger was het ‘macht’, nu is het ‘God’ – maar je blijft dezelfde zoeker. 
De waarheid kan niet gezocht worden. Integendeel, wanneer al het zoeken ophoudt, klopt de waarheid aan je deur; wanneer de zoeker niet meer is, komt de waarheid naar je toe. Wanneer je alle verlangens opgeeft, wanneer je geen motivatie meer hebt om ergens heen te gaan, merk je plotseling dat je verlicht bent. Plotseling ontdek je dat je de tempel zelf bent die je zocht. Plotseling besef je dat JIJ Krishna bent, dat JIJ Jezus bent. Er komt geen enkele visioen tot je – jij bent de bron van alles, jij bent de werkelijkheid zelf. 

ZOEK NIET NAAR DE WAARHEID;
HOU ALLEEN OP MENINGEN TE HEBBEN. 

Houd er geen meningen op na – Christelijk, Hindoe, Mohammedaans, Jain – houd er geen meningen op na. Draag geen geschriften met je mee, anders word je misschien een man van kennis, maar je zult nooit een wijs man zijn. Je kunt vervuld raken van veel kennis en informatie, maar alles zal geleend en dood zijn. Mening is geen waarheid, kan dat niet zijn. Mening is van de mind en waarheid is niet van de mind – waarheid ontstaat wanneer de mind er niet meer is.
Mening is het bekende en waarheid is het onbekende. Wanneer het bekende ophoudt, komt het   onbekende naar je toe. Als het bekende er niet meer is, is het onbekende er. 

Met de mind kun je er niet bij. Dat is het enige waar je afstand van moet doen: de mind, de mening, de christen, de hindoe, de Gita, de Bijbel, de Koran. Je kunt geen kennis dragen, want kennis behoort tot de mind, niet tot het bewustzijn. 

Kijk naar het verschil. Ik heb je gezegd dat het bewustzijn net een spiegel is: wat er ook voor komt, het wordt gespiegeld zonder enig vooroordeel. De spiegel zal niet zeggen: “Deze vrouw is mooi, ik wil haar graag spiegelen. En deze vrouw vind ik niet mooi; die ga ik niet spiegelen, die is lelijk.” Nee, de spiegel heeft geen mening. De spiegel spiegelt gewoon – dat is zijn aard.
Maar dan is er een fotografische plaat. Die spiegelt ook, maar hij spiegelt maar één keer, daarna klampt hij zich vast aan de reflectie. Een fotografische plaat verborgen achter een camera spiegelt ook, maar slechts één keer. De mind is net als een fotografische plaat: hij spiegelt, dan klampt hij zich vast aan de reflectie; dan draagt hij de dode informatie; dan zal hij altijd en eeuwig dezelfde informatie dragen.
Een spiegel spiegelt en is weer leeg… weer is hij klaar om te ontvangen. Een spiegel is altijd vers om te ontvangen omdat hij zich nooit vastklampt. Een spiegel heeft geen mening. De mind heeft meningen, meningen en meningen, en door deze dikke muur van meningen zul je nooit de waarheid kunnen bereiken. 

De waarheid is er. Het is geen theorie, het is een realiteit – ze moet ervaren worden. Je kunt er niet over denken, je kunt er niet over filosoferen. Hoe meer je filosofeert, hoe meer je het zult mislopen. Zondaars kunnen soms glimpen hebben, maar nooit doctoren in de filosofie. 

Osho: Hsin Hsin Ming – The Book of Nothing #4.

Meer: Houd er geen meningen op na

Jij draagt het zaadje!

TERUGKEREN NAAR DE WORTEL IS DE BETEKENIS VINDEN,
MAAR SCHIJN NASTREVEN IS DE BRON MISSEN. 

TERUGKEREN NAAR DE WORTEL IS DE BETEKENIS VINDEN… 

Wat is het doel van dit hele spel van het bestaan? Wat is de betekenis van al deze bomen die groeien, en mensen, en dieren, en vogels? Wat is de betekenis van deze aarde en deze hemel? Wat is de betekenis van dit geheel? Waar vind je de betekenis?
Voor de mind moet de zin liggen in het einde – waar dit bestaan naartoe gaat moet de zin zijn, de bestemming. Voor de mind moet de betekenis ergens in de bestemming liggen: waar we naartoe gaan. 
En deze sutra van Sosan zegt: terugkeren naar de wortel is de betekenis vinden…
niet in de toekomst, niet in verlangen en bestemming, niet ergens anders, maar naar de wortel. Niet in het einde maar in het begin.
Probeer te begrijpen. Veel dingen moeten begrepen worden. Ten eerste, als er enige betekenis is moet het in het zaadje zitten. Misschien verborgen, niet zichtbaar, maar het moet in het zaadje  zitten, want er kan niets komen dat niet in het zaadje zit. Niets kan voortkomen uit leegte. 

Zelfs als er een bestemming is, moet die verborgen zijn in het zaadje, net als een bloem verborgen in het zaad – de bloem is de betekenis van de boom. Als ze bloeit is ze extatisch, als ze bloeit zingt en danst ze. Het heeft het bereikt, het is gelukkig, het is verrukt, het mist niets meer. De bloem is slechts een verrukking, de dans van de boom dat “ik heb het bereikt!”
Maar die bloemen moeten ergens in het zaadje gezeten hebben, hoe kunnen ze anders ontstaan? Het einde moet in het begin zijn; de omega moet verborgen zijn in de alfa.
Jezus zegt: “Ik ben het begin en het einde. Ik ben de alfa en de omega.” 

Het begin is het einde, want het einde is misschien nog niet geopenbaard, maar het moet er zijn. En als het in het zaadje zit, hoef je niet te wachten op de toekomst, op de bloem. Je kunt nu doordringen tot het begin, want hier is het. Het zaadje, vergeet niet, ligt niet in het verleden. Het zaadje is altijd hier en nu in het heden, want het hele verleden is in het heden.
Natuurlijk is de hele toekomst ook in het heden, maar de toekomst is niet gebeurd en het verleden is al gebeurd, het begin is al gebeurd. Dring door in het begin, ga naar de wortels en de bron, en de betekenis zal worden onthuld. 

En je draagt het zaadje nu in je – het zaad van alle betekenis, van alle mogelijkheden, van alle deuren die open kunnen gaan en alle mysteries die kunnen gebeuren.
Jij draagt het zaadje! Maar als je wacht op de toekomst, komt die misschien nooit, want de toekomst is oneindig en wachten is leven, tijd en energie verliezen.
En als wachten een gewoonte wordt, zal de bloem MISSCHIEN bloeien en zul je het misschien niet kunnen zien. Omdat je gewend bent geraakt naar de toekomst te kijken, zijn je ogen gefixeerd geraakt. Ze kunnen niet kijken naar het nabije hier, maar altijd naar het verre daar. 

Osho: Hsin Hsin Ming – The Book of Nothing #4.

Meer: Jij draagt het zaadje!