Belastingaftrek voor donateurs

Donaties aftrekbaar

Karin steunt de Vrienden van Osho met € 10 per maand en krijgt een deel daarvan terug van de belasting! Gewoon omdat ze haar periodieke gift heeft vastgelegd in een documentje.
Donaties aan de Stichting Vrienden van Osho zijn aftrekbaar van de belasting.
De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat je donaties onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De aftrek geldt voor gewone en periodieke giften, evenals voor erfenissen en schenkingen.

Aftrek van giften

Giften aan de Stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor informatie van de Belastingdienst, zie giften. In de praktijk zullen zulke giften pas aftrekbaar zijn indien ze boven een bepaald drempelbedrag heen komen.
Periodieke giften die voor minstens vijf jaar worden vastgelegd via een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ mogen –zonder tussenkomst van een notaris- worden afgetrokken. Je kunt zo’n overeenkomst aanvragen bij de penningmeester, die je graag helpt bij het invullen.

Legateren via testament

De VVO mag zich verheugen in een gestage stroom van incidentele en periodieke giften die het mogelijk maken om onze ondersteunende taak bij diverse projecten (zie het jaarverslag) elk jaar goed te kunnen vervullen. We hebben nog nooit een projectaanvraag hoeven weigeren. Echter, vanwege het ouder worden of overlijden van een deel van onze donateurs moet toch op een gestage daling van de opbrengst van donaties worden gerekend. Daarom vragen we onze donateurs om eens na te denken over het opnemen van de VVO in je testament.

Je kunt de Stichting een erfenis nalaten, maar dan moet dit wel in je testament zijn vastgelegd. Voor vragen over het opstellen of wijzigen van een testament kun je terecht op notaris.nl.

De Stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Voor meer informatie van de Belastingdienst, zie erfenissen of schrijf naar de penningmeester.

ANBI

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat elk jaar publicatie van een financiële verantwoording wordt vereist. Voor deze informatie, zie ANBI.
Voor het jaarverslag, zie Jaarverslag 2019.