Belastingaftrek voor Donateurs

Donaties aftrekbaar

Karin steunt de Vrienden van Osho met € 10 per maand en krijgt een deel daarvan terug van de belasting! Gewoon omdat ze haar periodieke gift heeft vastgelegd in een documentje.
Donaties aan de Stichting Vrienden van Osho zijn aftrekbaar van de belasting.
De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat je donaties onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De aftrek geldt voor gewone en periodieke giften, evenals voor erfenissen en schenkingen.

Aftrek van giften

Giften aan de Stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor informatie van de Belastingdienst, zie giften.
Periodieke giften die voor minstens vijf jaar worden vastgelegd via een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ met de penningmeester mogen –zonder tussenkomst van een notaris- worden afgetrokken. Je kunt zo’n overeenkomst aanvragen bij de penningmeester.

Legateren via testament

De Stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Voor meer informatie van de Belastingdienst, zie erfenissen of schrijf naar de penningmeester.

ANBI

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat elk jaar publicatie van een financiële verantwoording wordt vereist. Voor deze informatie, zie ANBI.
Voor het jaarverslag, zie Jaarverslag 2019.