Belastingaftrek voor donateurs

Donaties aftrekbaar

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat je donaties kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De aftrek geldt voor gewone en periodieke giften, evenals voor erfenissen en schenkingen. Voor informatie zie Giften bij www.belastingdienst.nl

Periodieke giften zijn zonder notaris aftrekbaar

Periodieke giften die voor minstens vijf jaar worden vastgelegd via een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ mogen –zonder tussenkomst van een notaris- worden afgetrokken. Steeds meer vaste donateurs maken gebruik van deze regeling. Je kunt zo’n overeenkomst aanvragen bij ons, wij helpen je graag bij het invullen: donaties@vrienden-van-osho.nl.

Legateren via testament

De Stichting mag zich verheugen in een gestage stroom van incidentele en periodieke giften die het mogelijk maken om onze aktiviteiten (zie het jaarverslag) elk jaar goed te kunnen vervullen. Echter, vanwege het ouder worden of overlijden van een deel van onze donateurs moet toch op een gestage daling van de opbrengst van donaties worden gerekend. Daarom vragen we onze donateurs om eens te overwegen of je de Stichting wilt opnemen in je testament. Je kunt de Stichting een erfenis nalaten, maar dan moet dit wel in je testament zijn vastgelegd. 
Voor vragen over het opstellen of wijzigen van een testament kun je terecht op notaris.nl
De Stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. 
Voor meer informatie zie Erfenissen bij www.belastingdienst.nl of schrijf ons: donaties@vrienden-van-osho.nl

ANBI

Omdat de Stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, wordt er elk jaar publicatie van de aktiviteiten en een financiële verantwoording vereist. Voor deze informatie, zie ANBI.