Belastingaftrek voor donateurs

Donaties aftrekbaar

Omdat de Stichting door de belastingdienst is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) kun je, behalve voor gewone en periodieke giften, eveneens voor erfenissen en schenkingen aftrek van belastingen krijgen.

Aftrek van giften

Giften aan de Stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor informatie zie Giften bij www.belastingdienst.nl. In de praktijk zullen zulke giften pas aftrekbaar zijn indien ze boven een bepaald drempelbedrag heen komen.
Periodieke giften die voor minstens vijf jaar worden vastgelegd via een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ mogen –zonder tussenkomst van een notaris- worden afgetrokken. Je kunt zo’n overeenkomst aanvragen bij ons, wij helpen je graag bij het invullen: donaties@vrienden-van-osho.nl.

Legateren via testament

De VVO mag zich verheugen in een gestage stroom van incidentele en periodieke giften die het mogelijk maken om onze ondersteunende taak bij diverse projecten (zie het jaarverslag) elk jaar goed te kunnen vervullen. We hebben nog nooit een projectaanvraag hoeven weigeren. Echter, vanwege het ouder worden of overlijden van een deel van onze donateurs moet toch op een gestage daling van de opbrengst van donaties worden gerekend. Daarom vragen we onze donateurs om eens na te denken over het opnemen van de VVO in je testament.
Je kunt de Stichting een erfenis nalaten, maar dan moet dit wel in je testament zijn vastgelegd. Voor vragen over het opstellen of wijzigen van een testament kun je terecht op notaris.nl.
De Stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Voor meer informatie van de Belastingdienst, zie erfenissen of schrijf naar de penningmeester: donaties@vrienden-van-osho.nl.

ANBI

Als Algemeen Nut Beogende Instelling is de Stichting verplicht om elk jaar een financiële verantwoording te publiceren. Voor deze informatie, zie ANBI.
Voor het jaarverslag, zie Jaarverslag 2021.