Nieuws

Osho Zen Tarot in het Nederlands

Osho Zen Tarot kaarten worden door steeds meer mensen ontdekt als een speels en diepgaand instrument voor inzicht en meditatie. De kaarten bevatten inspirerende schilderingen die je diep kunnen raken. Iedere kaart wordt uitgelegd in het licht van de Tarot, maar daarnaast is er Osho’s visie vanuit de unieke levensstroming Zen. Zo krijg je inzicht in wat er onbewust speelt bij keuzes in je leven en kun je de sleutel krijgen om nieuwe deuren binnen te gaan. Je leven wordt rijker, meer voldoening gevend en eerder licht dan serieus.
Er is door een cursus bovendien nog veel meer uit de Osho Zen Tarot kaarten te halen. Je leert dan om patronen te leggen en kunt er voor jezelf en anderen mee werken. De ander kijkt altijd mee. Dus, het is een zeer democratische manier van het interpreteren van de levenssituatie van iemand anders.

De Nederlandse Osho Zen Tarot kaarten zijn sinds kort verkrijgbaar bij de Boekhandel.

   ervaren/ voorbij illusie

Cursussen Osho Zen Tarot
met drs. Donna van der Steeg. 
Je levenskwesties uiteengezet door de Osho Zen Tarot kaarten.
We blijven ze tegenkomen, onze levenskwesties of we manoeuvreren onszelf erin. Via de Osho Zen Tarot kunnen we ze verhelderen, verlichten. We brengen de kwestie in kaart en zien in welk krachtenveld we ons bevinden als de kwestie zich aan ons voordoet. We zien welk inzicht en bewustzijn we mogen ontwikkelen en welk besluit tot actie er in het ‘hier nu’ het best genomen kan worden om verder te komen.

   avontuur

Je ziet een voorbeeld van een legpatroon met drie kaarten. De situatie waarmee je niet gelukkig bent wordt vertegenwoordigd door de eerste kaart. De tweede van deze Osho Zen Tarot kaarten geeft een hint over wat er te leren valt. En de derde Osho Zen Tarot kaart wijst je op je committent: wat kun je vanaf nu meteen doen.
Vanuit de levensstroming Zen word je je bewust van oude mechanismen en nieuwe mogelijkheden.

   de dwaas

Als je de kwestie in kaart hebt gebracht, wordt deze overzichtelijk. Je haalt wat lichter adem. En je ontdekt mogelijkheden om via inzicht dat de Osho Zen Tarot kaarten bieden, verder te komen. Deze en andere patronen leggen en interpreteren kun je leren in verschillende Osho Zen Tarot cursussen, zoals:
• Basiscursus Osho Zen Tarot.
• Vervolgcursus Osho Zen Tarot voor Coaching.
• Vervolgcursus Psychologie en Osho Zen Tarot.
De cursussen kunnen life gevolgd worden, maar ook via e-mail gedaan worden met zo nodig extra uitleg via Skype of telefoon. lees meer en lees nog meer.

   feestvieren

De diverse Cursussen zijn al door een groot aantal mensen met plezier gevolgd en met een certificaat afgesloten.
Het is een zelfontdekkingsreis die je rijk genoeg maakt om daarna de Osho Zen Tarot kaarten voor jezelf of anderen te leggen en te interpreteren. Je kunt op die manier ook anderen helpen hun levenskwesties in kaart te brengen en op te lossen. Bij de cursussen horen 2 door mij geschreven boeken.
• Coachen met de Osho Zen Tarot.
• Praktische hints voor de Osho Zen Tarot.

Meer: Cursussen Osho Zen Tarot

Osho 30 jaar: I leave you my dream

Vandaag precies 30 jaar geleden heeft Osho zijn lichaam verlaten, maar hij is in de harten van velen die hem liefhebben nog springlevend.
Hij was heel voelbaar aanwezig op het Osho Festival in Den Haag dit weekend.
De half uur durende video ‘I leave you my dream’ geeft een verslag van de gebeurtenissen 30 jaar geleden.

Economische groei onhoudbaar zonder bewustzijnsontwikkeling

 In de rubriek Transition Twenties van de Volkskrant, zaterdag 28 december jl., stond het interview artikel Een Nieuwe Renaissance, met Klaas van Egmond, hoogleraar milieukunde. Als kerngegeven daarin zegt hij: economische groei is onhoudbaar en hervormen kan niet zonder bewustzijnsontwikkeling, want we gaan in zwaar weer terechtkomen.
 
In de volgende samenvatting zegt hij wezenlijke dingen over de verstoorde verhouding tussen mens en natuur. In zijn boek Homo Universalis, wat algemene mens betekent, typeert hij de mens die van vele dingen verstand heeft en bovendien daarvan de samenhang ziet. Als voorbeeld noemt hij Leonardo da Vinci, die niet alleen schilder was maar ook uitvinder en beeldhouwer. Bij de Renaissancemens, zegt hij, zijn fysieke en geestelijke kwaliteiten met elkaar in balans, zoals tussen ons individuele zelf en de wereld om ons heen. Het zijn de bepalende krachten achter ingewikkelde kwesties als de ‘tijdgeest’: de verhouding tussen ik en wij en geest en materie.
De tijdgeest in een tijdperk wordt gedomineerd door een bepaald waardepatroon, zoals dat van de kerk in de Middeleeuwen en in de roaring twenties dat van de wetenschap en de materie. Het verandert onze mindset.

Gebeurtenissen doen zich niet zomaar voor, de aanleiding zit vaak in de basisbehoeften, zoals #MeToo, een mooi voorbeeld en ik bekijk dat evolutionair, vanuit bewustzijnsontwikkeling, de rode draad van het hele evolutiesysteem. Die ontwikkeling is onweerlegbaar en de bedoeling lijkt te zijn dat het bewustzijnsniveau omhooggaat, ook bij ons, dat we ons bewuster worden van onszelf en van onze omgeving. Al die problemen van nu hebben te maken met ons gebrek aan bewustzijn; we zijn gewoon te dom om te snappen dat alles met elkaar samenhangt.
 
Meer: Economische groei onhoudbaar zonder bewustzijnsontwikkeling

Een bijdrage van Prem Abhay.

Op het scherpst van de snede

The Razor’s Edge, Entering into the Unknown.
Het boek The Razor’s Edge is een aanmoediging om door te gaan met uit te vinden wie je echt bent. Osho betoogt: ‘Alles in je is vals. Het valse en het echte kunnen niet samen, als een mix, bestaan. Er is geen compromis mogelijk: óf je bent vals óf je bent echt. 
Je hele persoonlijkheid is vals omdat die je gegeven is, er is geen kwestie van dat die uit jezelf gegroeid is. Het is zoiets als met plastic bloemen en je hebt ze op een rozenstruik gezet. Ze maken geen deel uit van de rozenstruik en ze krijgen geen enkele voeding van de rozenstruik, hoewel ze de mensen wel kunnen bedriegen. Plastic bloemen zijn permanent, maar het echte is stromend, er is een continue verandering. Lentes komen en zij gaan weer, niets blijft hetzelfde.’

‘Eén ding is vreemd,’ geeft Osho aan, ‘namelijk dat het valse meer permanent is dan het echte. Het echte is bijna als een rivier, een continue verandering. Lentes komen en gaan, niets blijft hetzelfde. Maar de valse plastic bloem is permanent; of de lente komt of weer verdwijnt, maakt haar niets uit. Zij is niet levend, zij is dood.’
‘Vanwege dit vreemde aspect zijn mensen meer afgegaan op het valse, omdat het valse meer betrouwbaar is – morgen zal het precies hetzelfde zijn. Het echte is onvoorspelbaar. Een ding kan met zekerheid gezegd worden, dat het morgen niet hetzelfde zijn zal. Het moet wel veranderd zijn, want alles wat leeft, verandert steeds.’ 

Op de vraag van een zoeker ‘Wat is er vals in mij’? gaat Osho vrij rigoureus in. ‘Je vraag impliceert dat er ook iets echts in je aanwezig is. Waar het ‘jij’ betreft, is alles vals. En wanneer het valse verdwijnt, zul jij ook verdwijnen. Het echte heeft geen ego, geen ik-gevoel. Het echt is puur zijn. Het is er, in zijn algehele glorie, in zijn totaal gouden magie, in zijn totaal eeuwige schoonheid. Mar het is zo uitgestrekt dat je niet kunt zeggen, ‘Dat ben ik’. Het is god, het is het bestaan, het is het echte zelf.’

Osho zet verder uiteen dat wie we zijn het gevolg is van opvoeding, training en discipline. Het is ons niet toegestaan om natuurlijk te zijn  omdat men geen vertrouwen in de natuur kan hebben. Bij de natuur is er geen sprake van garantie, geen zekerheid. Daarom wordt ons als kind al spoedig een masker verstrekt over ons ‘oorspronkelijke gezicht’. En het kind is zo afhankelijk, zo hulpeloos dat het bijna onmogelijk is om hiertegen te rebelleren. Hij wordt pure imitatie; hij gaat leren waarvan men wilt dat hij het leert. Allerlei dingen krijgt hij opgelegd die vals zijn: een valse naam, een valse identiteit en valse trots. Hij krijgt een geloof opgedrongen. En zo overdekt men het kind alsmaar met valse lagen.’

Door sannyas neem je de eerste stap van het valse naar het echte. De kunst is, zegt Osho, om nu niet meer om te kijken hoe gevaarlijk het ook lijkt. Want als vragen en antwoorden, jij en ik verdwijnen, merk je dat je steeds meer het onbekende binnengaat. Dit noem ik ‘het scherpst van de snede’ stelt Osho vast.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Meditatie via masturbatie

Aan het artikel OSHO OVER SEKSUALITEIT is onlangs door Nandan Bosma een appendix toegevoegd. Hier volgt het vierde hoofdstuk daarvan.

Osho zegt ook iets over masturbatie bij kinderen en – in het algemeen – over meditatie via masturbatie.

Kinderen en masturbatie.
Osho zegt al deze dingen zodat jullie je er je voordeel mee kunt doen. ‘En maak niet dezelfde fouten, zoals voorgaande generaties,’ aldus Osho. ‘Als je een kind betrapt op masturberen, vertel hem dan: het is prima okay. Ga er ook bij mediteren, dan haal je er meer bevrediging uit. En er is niets mis mee, dus je hoeft het niet stiekem te doen. Let op dat je al die stomme ideeën over masturberen niet in je mind toelaat, als je kinderen masturberen,’ zo waarschuwt Osho.
‘En ze zullen gaan masturberen. Wat verwacht je anders als de natuur een kind volledig in staat stelt de liefde te bedrijven als hij veertien jaar oud is? Zul je dat tien, twaalf jaar tegengaan? Moet hij celibatair blijven tot hij de universiteit verlaat met een academische graad of een doctorstitel?’

Liefde en meditatie.
‘Kinderen zou geleerd moeten worden dat hun liefde met mediatie samen moet gaan. Als ze masturberen, dat levert geen schade op. Medisch gezien is het gezond, hygiënisch, hygiënischer dan met een meisje te vrijen en natuurlijker dan te vrijen met een man. Je kunt meditatie er makkelijk mee samen laten gaan en het geeft de hoogste vreugde. Als meditatie samenvalt met je grootste vreugde, dan maakt dat alle verschil.’

En Osho stelt de vraag: ‘Als superbewustzijn mogelijk is via seks, waarom is dan meditatie niet mogelijk via masturbatie? Dat is zeker mogelijk. Mensen moeten de dingen met nieuwe ogen bekijken.’

‘Dus maak het aan de hele wereld bekend, dat masturbatie niet leidt tot krankzinnigheid. Het celibaat kan leiden tot krankzinnigheid, maar masturbatie niet.’  Osho

Meer: 4. Meditatie via masturbatie

Verlaging van cortisol-niveau door Dynamische Meditatie

In het Indiase Journal of Clinical and Diagnostic Research stond een artikel van drie medische specialisten, Anuj Bansal, Ashish Mittal en Vikas Seth, over de effecten van de Osho Dynamische Meditatie op het serum-cortisolniveau, een belangrijke indicator van stress.
Zij voerden een experimenteel onderzoek uit met 16 vrijwilligers die gedurende 21 dagen iedere ochtend de Dynamische Meditatie deden. Aan het begin en aan het eind werden hun cortisol-niveaus gemeten. De resultaten gaven te zien dat de serum-cortisolspiegels significant waren verminderd.

  catharsis

De vijf fasen van de meditatie waren allemaal van invloed op de daling van de stress. De eerste fase van snelle ademhaling fungeerde als een energiebooster. De tweede fase van catharsis bleek de belangrijkste invloed te hebben. Het is uit andere studies bekend hoe het uiten van boosheid, verdriet maar ook vreugde positieve effecten heeft op het reduceren van stress.

De auteurs concluderen dat het regelmatig beoefenen van de Dynamische Meditatie aanbeveling verdient voor het verminderen van stress en de daarmee samenhangende fysieke en mentale aandoeningen. Er is verder onderzoek nodig om de efficiëntie van de Dynamische Meditatie te toetsen zodat het kan worden goedgekeurd als therapie in ziekenhuizen.

Meer: Het effect van Osho Dynamic Meditation op het serum-cortisolniveau

Nieuw: reisverhaal van Surya in 13 afleveringen

 

In januari 2020 publiceerde Surya Cliné het boek ‘DE ONWETENDHEID VOORBIJ: Een meditatiereis door Osho’s India.’ Dertien keer zullen delen van dit boek op onze website op de pagina Reizen worden opgenomen. Voor eenieder die meer wil weten over Centraal India, het gebied waar Osho werd geboren en waar hij zijn eerste achtendertig levensjaren doorbrengt, kan dit boek interessant zijn. Osho bezocht in die tijd vaak de tempels van Khajuraho, de bakermat van tantra. Het boek gaat hier uitgebreid op in. Surya besteedt ook veel aandacht aan Glimpses of a Golden Childhood en passages uit andere boeken van Osho, die bij kunnen dragen aan een beter begrip van de onderwerpen en plaatsen die zij beschrijft. Het verhaal wordt geïllustreerd met foto’s die tijdens de reis werden gemaakt. 

Meer: Voorwoord en Inleiding (1)

Op het Osho Festival in Den Haag is op zondag 19 januari van 13:30-15:00 een presentatie van het boek door Surya en Anand Frank.

 Route van de meditatiereis door India.

Schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Kelly Fearing met Osho op de zwarte rosten van Jabalpur.

Ik moet met geconditioneerde mensen beginnen

From Bondage to Freedom, Answers to the Seekers on the Path

Het boek ‘From Bondage to Freedom’ bevat een ontroerend verslag van een zeldzaam en provocerend experiment in menselijke groei. Het zijn de laatste toespraken die Osho in de VS heeft gegeven. Terwijl de meeste van zijn mensen de vrucht van hun inspanningen gestalte zien krijgen in een levende commune die gebaseerd is op Osho’s visie, probeert een kleine, door macht gedreven groep in het geheim de controle over de commune over te nemen en Osho en zijn lijfarts te vergiftigen, zoals duidelijk wordt als deze de Community verlaat.


Door dit alles heen beantwoordt Osho de vragen van discipelen en vrienden, die zich onthutst en verward voelen door de moedwillige minachting van het groepje corrupte mensen. Osho’s antwoorden openbaren de waarheid terwijl hij met onbuigzame compassie spreekt over fascisme, machtspelletjes en individuele verantwoordelijkheid. Zoals altijd wijst Osho erop hoe absoluut alles door de zoeker gebruikt kan worden om te ontwaken en meer bewust te worden.

‘Het leven is breekbaar,’ geeft Osho aan. ‘Hoe hoger je gaat, des te breekbaarder het is. De boom is niet zo breekbaar als de bloem. Maar de geur ervan is zelfs breekbaarder dan de bloem – alleen al een klein briesje kan die wegnemen.’ 
En verder zegt hij: ‘Van onschuld kan misbruik gemaakt worden. Liefdevol-zijn kan men exploiteren.’ 
Maar ook verklaart hij: ‘Maak je geen zorgen; ik ga jullie niet aan je lot overlaten. Natuurlijk ben je altijd vrij om te gaan, maar waar je ook heengaat, zul je me precies binnenin je vinden. Iedere keer als je je ogen sluit, zul je mij aantreffen. Wanneer je stil bent, zul je mijn stem horen. Liefde is geen kinderspel; zijn dringt diep in het hart door en er is geen enkele manier om haar kwijt te raken.’

Ik moet met geconditioneerde mensen beginnen
Een sannyasin vraagt of Jezus nu wel of niet verlicht is, aangezien Osho zich hier tegenstrijdig over uitlaat en: hoe kan de waarheid zo snel veranderen? Osho antwoordt het volgende:
‘De waarheid verandert nooit, maar uitspraken over de waarheid kunnen wel veranderen. Wanneer we met onderwijs aan een kind beginnen, is het boek vol met grote platen en heel weinig geschreven materiaal. Als hij het alfabet leert, staat elke letter voor iets. M staat voor Mango. Het kind kan de mango begrijpen, niet de M en hij kan de mango zien, een kleurrijke, mooie afbeelding. Maar geleidelijk aan zal de mango losgelaten worden. Want als je, wanneer je leest iedere keer herhalen moet  ‘M staat voor mango’ ben je volledig vergeten wat waarvoor staat. Nu kun je het alfabet direct lezen.’

‘Ja, ik moest wel tegen je zeggen  ‘Jezus is verlicht.’ Het was ‘M staat voor mango,’ omdat je niet in staat was om te begrijpen dat Jezus niet verlicht is. Iets tegen je zeggen dat je niet begrijpen kunt, is zinloos. Eeuwen lang ben je gewend geweest te geloven dat Jezus de eniggeboren zoon van God is: hij is licht, hij is liefde, hij is het leven, hij is de verlosser- twintig eeuwen van conditionering. Nu kun je mijn probleem begrijpen. Ik moet met geconditioneerde mensen, geprogrammeerde mensen beginnen. Hun conditionering is stevig; ik moet met hen meegaan zodat zij met mij mee kunnen gaan.
Dus ik most met allerlei soorten mensen meegaan: Hindoes – en ik heb 12 delen over Krishna gesproken; Jaina’s – en ik heb vele delen over Mahavira gesproken; Boeddhisten – en ik heb meer over Boeddha gesproken dan over wie ook; Christenen… en zelfs bisschoppen en kardinalen hebben me brieven geschreven: ‘Het is verrassend – u bent geen Christen en in tweeduizend jaar niemand heeft zo’n inzicht in de betekenis van de uitspraken van Jezus laten zien.’ 

Het boek is beschikbaar op de tweedehands markt en is verder als audioboek te bestellen.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Seksuele energie en meditatie

Aan het artikel OSHO OVER SEKSUALITEIT is onlangs door Nandan Bosma een appendix toegevoegd. Hier volgt het derde hoofdstuk daarvan.

Osho over een eenvoudige methode van meditatie voor liefdesparen:
‘De meest eenvoudige methode voor mensen die van elkaar houden is dat zij, terwijl ze met elkaar vrijen, er een heilige ervaring van maken. Maar alle religies hebben het heilige van de liefde kapot gemaakt, ze hebben het veroordeeld als zonde. En die conditionering heeft zich zo diep in de menselijke mind vastgezet, dat mensen de liefde in zo’n haast bedrijven, alsof ze dat zo snel als maar mogelijk is tot een einde willen brengen. Uiteraard, als het een zondige daad is, dan is het maar beter er snel mee op te houden. Hun harten zitten vol met schuldgevoel, hun mind is compleet gevuld met zondebesef.’

Over het vallei-orgasme zegt Osho:
‘Dat is niet bekend bij miljoenen mensen. Het eerste orgasme was piek-orgasme. Je ontmoette elkaar tijdens een piek van je energie, nu is die piek verdwenen. Maar elke piek heeft naast zich een dal. Zonder dal kan er geen piek zijn. Dus als je in stilte samen kunt blijven observeren, dan zul je verbaasd staan dat er nog een ander orgasme is, totaal verschillend in schoonheid, een andere diepte, een andere vreugde – het vallei orgasme.’

Osho benadrukt in een van best verkochte boeken (Tantra, spiritualiteit en seks) dat onderdrukking van seks de mensheid in een erg schizofrene toestand heeft gebracht:
‘Mijn boek over seks prijst seks niet aan. Het keert zich tegen onderdrukking ervan, en levert steun om meditatie en seksuele energie samen te laten gaan. (..) Dat is mogelijk, dat is wat er in India gebeurde. Alleen in India heeft al duizenden jaren lang een school bestaan, genaamd Tantra.’

‘Voor mij is seks heilig, en de eerste stap op weg naar religiositeit. Ik heb er immens respect voor.’

Meer: Seksuele energie en meditatie.

Kun je sannyas ‘nemen’?

Als we het leven bekijken vanuit het oogpunt van onbekendheid met het zelf, is dit samsara – de wereld; als we het leven bekijken vanuit het oogpunt van zelfkennis is dit sannyas.
Als iemand daarom tegen me zegt dat hij sannyas ‘genomen’ heeft, klinkt mij dat als een valse toon in de oren. Dit ‘nemen’ van sannyas wekt de indruk dat dit een handeling is dat tegenover de wereld staat. Kun je sannyas ‘nemen’? Kan iemand beweren dat hij weten ‘genomen’ heeft? En kan een weten dat op deze manier ‘genomen’ is, werkelijk weten zijn? Sannyas dat genomen is, is geen sannyas.

Je kunt geen pij van waarheid om je schouder slaan; waarheid moet binnen in je ontwaken. Sannyas wordt geboren; het komt met begrip, en in dat begrip worden we voortdurend getransformeerd. Als ons begrip verandert, verandert zich onze kijk op de dingen, en verandert zich ons gedrag vanzelf. De wereld blijft waar zij is, maar sannyas wordt geleidelijk binnen in ons geboren. Sannyas is het bewustzijn dat ik niet alleen maar een lichaam ben, maar ook de ziel. Als we dit weten, vallen onwetendheid en vasthouden in ons vanzelf weg. De wereld was buiten ons en zal daar ook blijven bestaan, maar binnen in ons verdwijnt het vasthouden aan die wereld. Dat wil met andere woorden zeggen, dat er binnen in ons geen wereld, geen samsara bestaat.

Osho: Op de weg die geen weg is, hoofdstuk 3.