Nieuws

India, de zoektocht naar waarheid

India My Love, Fragrance of a Golden Past.
Er is een prachtige nieuwe herdruk van ‘India My Love’ uitgekomen. Deze is uitgebracht door Divyansh Publications en bevat een aantal nieuwe kleurenfoto’s extra. Het boek is een echte aanrader voor wie een geheel andere kijk op India wil krijgen dan veelal door de media gepresenteerd wordt.

India My love is een ‘Mystery Tour’. Onze gids op deze reis is Osho, een man met een buitengewone gave om verhalen te vertellen en een mysticus die een unieke eigentijdse frisheid geeft aan de vertellingen uit India’s gouden verleden. Hij introduceert bedelaars en koningen aan ons, wijzen en dwazen, minnaars en strijders, kunstenaars en geleerden en ze komen allemaal in het boek tot leven, terwijl ze het betoverde landschap van een India verlevendigen dat zelfs vandaag de dag doorgaat met de zoeker en de avonturier in ons allemaal te intrigeren. 
India betreft niet alleen geografie of geschiedenis. Het is niet alleen maar een natie, een gebied of zomaar een stuk land. Zij betekent iets meer: zij is een metafoor, poëzie, iets wat onzichtbaar is maar heel voelbaar. Er vibreren in India bepaalde energievelden die geen enkel ander land kan claimen. 
Gedurende bijna tienduizend jaar hebben duizenden mensen de ultieme explosie van bewustzijn bereikt. Hun vibratie is nog altijd levend, hun invloed zit in de lucht; je hebt alleen een bepaalde perceptie nodig, een bepaald vermogen nodig om het onzichtbare te ontvangen dat dit vreemde land omgeeft. Het is merkwaardig, omdat het alles opgegeven heeft voor maar één enkele zoektocht, de zoektocht naar de waarheid.

Osho geeft ons door dit boek India My Love inzicht in wat de betekenis van India van oudsher is. Hij zegt: India is, wonderlijk genoeg, het enige land in de hele wereld dat al haar talenten heeft gewijd aan een geconcentreerde inspanning om de waarheid te ZIEN en om de waarheid te ZIJN. Zo heeft India geen enkele grote wetenschapper voortgebracht. En dat was niet, omdat er geen genie in India te vinden was. Nee! Het kennen van jezelf: dat vond men, van oudsher, belangrijk.

Pritish Nandy, journalist en TV personality: 
‘Weinig mensen hebben India begrepen zoals Osho dat doet. Het is een begrijpen op meer niveaus geweest. Op het filosofische, het historische, het zuiver emotionele en zelfs op het politieke en literaire, het wellustige en het spirituele. Het is een holistisch begrijpen geweest. Een begrijpen dat voorbij woorden gegaan is, in het onontdekte terrein van de ware liefde.’

Twijfel: de eerste stap op de weg naar vrijheid

The Book of Understanding, Creating your own Path to Freedom.
In the ‘Book of Understanding’ wordt door Osho aangegeven dat het ‘pad naar de vrijheid’ vol is met vragen en onzekerheid. Hij daagt ons daarom uit om onze wereld en onszelf op een nieuwe en radicale manier te begrijpen. De eerste stap naar begrijpen, zegt hij, is dat we alles wat ons geleerd is om in te geloven, gaan betwijfelen. Pas dan komen we bij onze eigen unieke stem en kunnen we de verdeeldheid in ons en buiten ons opheffen.
In dit basiswerk The Book of Understanding scherpt Osho de zaken aan en hij maakt een vaste kijk op de dingen losser. Uiteindelijk helpt hij ons om de kluwen van angst en verkeerd begrijpen die ons beknot, te ontwarren. En hij laat ons uiteindelijk vrij om ons eigen pad naar vrijheid te ontdekken en te creëren.

Wat we precies doen, geeft Osho aan, is niet zo belangrijk. Waar het wel om gaat, is hoe we de dingen doen, namelijk of we ze vanuit onze eigen instemming, voorzien van onze eigen visie en met onze eigen liefde doen. 
Want dan verandert alles wat we aanraken, in goud. 


Een verder belangwekkend onderwerp dat in dit boek aan de orde komt, is de verhouding tussen bewustzijn en wetenschap. Osho wijst erop dat ons bewustzijn niet in dezelfde mate gegroeid is als onze wetenschappelijke vooruitgang. Dit is er de oorzaak van geweest dat vele beschavingen zichzelf vernietigd hebben. We hebben monsters van machines gecreëerd en tegelijkertijd zijn we achtergebleven in bewustzijn, onbewust en bijna in slaap.
Als ons bewustzijn in de verlichte staat zou verkeren… In de handen van een Gautama de Boeddha zou de kracht van kernenergie in een creatieve kracht omgezet zijn, want kracht op zich is altijd neutraal. Je kunt ermee vernietigen of je kunt manieren vinden om er iets mee te creëren.
The Book of Understanding is in de Nederlandse boekhandel te bestellen als e-book.

Man-vrouw en ‘neurogeklets’

Gina Rippon is een Britse hoogleraar neurowetenschap. Zij schreef het boek: The Gendered Brain. Zij is kritisch t.a.v. wat zij ziet als de verkeerde interpretatie en het kapen van de neurowetenschap, wat zij ‘neurogeklets’ noemt.
De logica van hun argument is dat het mannelijke en het vrouwelijke biologisch verschillend zijn, mannen en vrouwen gedragsmatig verschillend zijn en dus zijn hun gedragsverschillen biologisch veroorzaakt en kunnen niet, en belangrijker, moeten niet worden uitgedaagd of veranderd:

Ik ben erop gericht een gids te produceren om dergelijke neuro-onzin eruit te halen. Gender is iets dat we onszelf aanleren. Maar er bestaat niet zoiets als een mannen- of een vrouwenbrein. De verschillen zijn zo klein dat er geen conclusies aan verbonden kunnen worden. De verschillen tussen mannen en vrouwen onderling zijn veel groter.
Veel hersenonderzoek is gedaan bij 60-jarigen, maar hun hersenen zijn blootgesteld aan veel prikkels en ervaringen. Het brein verandert voortdurend, in de eerste levensjaren en ook lang daarna. De plasticiteit van de hersenen is enorm. Baby’s zijn zich heel bewust van hun omgeving, proberen een verbinding aan te gaan, een relatie te leggen, maar de nadruk wordt altijd gelegd op hoe hulpeloos ze zijn. Ze hebben al snel in de gaten hoe ze schouderklopjes kunnen krijgen. Het kinderbrein is als een spons. De mens, hoe klein ook, is gevoelig voor de boodschappen die hij van anderen krijgt en die zijn voor jongens en meisje anders.
Zo jong als ze zijn, krijgen jongens en meisjes te maken met uiteenlopende verwachtingen. Meisjes denken dat wiskunde vooral iets is voor jongens en dan ga je er minder moeite voor doen. Kortom, de heersende ideeën over wat mannelijk en vrouwelijk is, kan zijn sporen nalaten in de hersenen.
Het oude idee is dat biologie aan het stuur zit, dat het brein je op een route zet die al is uitgestippeld. Inmiddels weten we hoe stereotypen het brein kunnen veranderen. De gevolgen van het geloof dat je het maar hebt te doen met de hersenen waarmee je geboren bent, daar  worden mannen noch vrouwen beter van.
We moeten veel meer kijken naar het individu in plaats van als eerste filter gebruiken of iemand een man of een vrouw is. Geef kinderen vooral veel keus.
Uit artikel in Trouw van 30 maart j.l.

Osho zegt hierover:
Het ultieme is noch mannelijk noch vrouwelijk, het is beide, het is geen deel van een geslacht. Het leven bestaat uit polariteiten en als man en vrouw zijn we 2 delen van het goddelijke. Man en vrouw trekken elkaar aan uit verlangen naar vereniging, één zijn, zichzelf complementeren. Dat is de weg van het leven.
Man en vrouw, beiden zijn noodzakelijk om het leven tot een volledig, groeiend, elegant geheel te maken, want man en vrouw op zich zijn incompleet. Het totale kan niet enkel mannelijk zijn. Dit is een mannelijke houding. Godsdiensten hebben mannen en vrouwen gescheiden.
Maar polariteiten worden samengevoegd, leven en dood, liefde en haat, zomer en winter. Het ultieme is beide, hij en zij. Vroeg of laat gaat de mensheid dit begrijpen, dat man en vrouw complementair zijn.
Het mannen- en vrouwenlichaam is gelijk, maat ook verschillend in vele opzichten. Man en vrouw zijn halve circuits, beiden incompleet, en ze kunnen enkel een moment van volledigheid hebben wanneer hun elektrische circuits één worden.
Wanneer een kind wordt geboren, is het een paar weken, tenminste 6 weken, neutraal, noch mannelijk, noch vrouwelijk. Het lichaam bevindt zich in het midden. De verhouding man-vrouw energie is vastgesteld op 60-40. Maar het kan variëren van 70-30 tot zelfs 90-10. In geval van 50-50 maakt dat een man of vrouw aseksueel, het is de man-vrouw energie, de hoogste energie die neutraal is.
Osho: Kundalini Yoga. Psychology of the Esoteric.

Een bijdrage van Prem Abhay.

Had Sophia Loren ook verlicht kunnen worden?

Hadden vrouwen als Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Gertrude Stein, Vita Sackville-West, Lou Andreas-Salomé, Sophia Loren, of welke andere vrouw ook uit deze eeuw die u kent, bij een meester verlicht kunnen worden?”

Vrouwen zijn even goed als mannen in staat verlicht te worden. Het aantal zal bijna gelijk zijn, want de natuur behoudt een zeker evenwicht – Gertrude Stein bijvoorbeeld had zeker verlicht kunnen worden.
Verlichting is niet het monopolie van de man, maar hij heeft er in het verleden een alleenrecht van gemaakt. Al deze monopolies kunnen doorbroken worden. Een ding moet je heel goed begrijpen: zonder de politieke structuur te veranderen kun je niets veranderen.
En vrouwen moeten niet verdeeld raken in partijen; anders zullen ze weggevaagd worden, zullen ze niets kunnen uitrichten. Hun hele ideologie zou voor de emancipatie van de vrouw moeten zijn en voor het scheppen van gelijke kansen op alle gebieden. En de strijd zou wereldwijd moeten zijn, in elk land dus… Als de strijd niet wereldwijd wordt gevoerd, zal het heel moeilijk zijn de totale structuur te veranderen.

   Sophia Loren

En het is zoiets simpels om een wereldrevolutie uit te roepen. Het is veel eenvoudiger dan het voor het proletariaat was om een wereldrevolutie op gang te brengen, want ze vielen in dezelfde valkuil: er waren zoveel kleine fracties met minimale verschillen in zowel China, de Sovjetunie, Joegoslavië als in andere communistische partijen.
Er moet dus een basisideologie zijn, die er eenvoudig de nadruk op legt dat de vrouw de wereld moet overnemen.

Uit: Het boek over vrouwen.
Bron: www.osho.com.

Het keerpunt tussen twee adembewegingen

Het Boek der Geheimen – meditatietechniek 2.

Sla het keerpunt tussen twee adembewegingen gade.
Zodra de adem omkeert van beneden naar boven en van boven naar beneden – wees je bewust van die beide keerpunten, met de nadruk op dat keerpunt. De uitgaande en inkomende ademhaling maken een cirkel, het zijn geen evenwijdige lijnen, ieder een halve cirkel. Ten tweede, zij vormen één ademhaling, geen twee. Dezelfde ademhaling die binnenkomt, gaat eruit en moet dus van binnen een keerpunt hebben. Shiva zegt: realiseer je het keerpunt en je realiseert je het zelfzijn.


Wanneer je adem naar binnen gaat en omkeert naar buiten, passeert het de vrije stand, het neutrale gebied. Daar ben je noch lichaam noch ziel noch mind. Jij blijft bewust gaan van het ene overgangsmoment naar het andere, alleen maar zijn, neutraal.
In je lichaam en je mind heb je vele omschakelingsmomenten met ruwweg 60 biljoen cellen. Die momenten verlopen rustig en soepel, alsmaar bezig, op vele punten in je lichaam en je mind, maar waaraan jij geen deelhebt – onthoud dat. Word je kwaad, verandert je ademhaling plotseling, raakt geïrriteerd, chaotisch, verschillende chemicaliën worden dan vrijgegeven in het lichaam, je wordt een ander mens, heetgebakerd, maar niet enkel een mechanisch mens, je bent ‘meer’, maar dat moet ontdekt worden.
Meer: Het keerpunt tussen twee adembewegingen

Verzameld en vertaald door Prem Abhay. 

Verborgen mysterie

Dit boek van Osho, Hidden Mysteries, laat ons stil staan bij het oorspronkelijke, levende religieuze besef van mensen. We komen het nauwelijks nog tegen, maar we kunnen het bij onszelf wakker roepen. Er was een tijd, dat de mensen wel leefden vanuit een spiritueel bewustzijn, dat levend was en dat niet verdroogd en verdord was. Over die tijd heeft Osho het, als hij spreekt over de ‘verborgen mysteries’, een vroege lezingenserie die in 1997 uit het Hindi vertaald is.


Zo onthult hij de verborgen functie van de vorm van, vooral Oosterse, tempels. De vorm van de Oosterse tempels is rond en er zit meestal maar één deur in. Westerlingen vonden een dergelijke bouwstijl tamelijk ongezond. Ventilatie was immers nauwelijks mogelijk. Maar deze vorm getuigt van een diep religieus besef, van het besef, dat het goddelijke er ALTIJD is. Het is overal, maar de mensen zijn niet altijd afgestemd op het goddelijke. En daarom moet dit goddelijke een plaats kunnen vinden.


Er staan dus overal tempels om de god (het goddelijke) te ontvangen en de ronde vorm zorgt ervoor dat er geen energie verloren gaat. Als de devote in de tempel is en mediteert of mantra’s zingt, kaatsen de energie en de klanken door de koepelvorm terug en vallen ze weer op de devote terug. Er is sprake van een cirkel. En als die cirkel er is, komt de energie in balans. Dit gebeurt ook binnenin de devote. Zo komen er nog meer kenmerken van tempels aan de orde waarvan Osho de betekenis vertelt. 


Osho geeft door dit boek in feite nieuw leven aan de de oude wijsheid die verloren ging toen het moderne India haar banden met het verleden verbrak. De religieuze rituelen die nog altijd uitgevoerd worden, zijn vitale sleutels naar kennis uit het verleden: ‘levende tempels’ werden met een akoestiek gebouwd waarover nagedacht was en met een bewustzijn dat ‘klank een ziel heeft’. De heilige pelgrimsplaatsen vormden plekken voor contact, energievelden waar ieder zijn innerlijke zoektocht kon beginnen.

Er worden in ‘Hidden Mysteries’ verder onderwerpen besproken als: astrologie, het derde oog, de transformerende werking van beelden. Ieder die verborgen mysteries ontsluierd wil zien, kan zijn hart ophalen. Het boek is een echte aanrader, voor wie de tijd wil nemen om dieper te gaan dan alleen het zichtbare.

Sannyasins over WWC

In de Telegraaf van 9 april stond een artikel van Silvan Schoonhoven. Het laat sannyasins aan het woord die naar de Netflix serie kijken met gemengde gevoelens:

‘…Sumeru wist zich het zweet van het voorhoofd, na een uur lang Dynamic-meditatie in de Amsterdamse commune. Hij maakte die roemruchte episode in Oregon mee. „Ik heb rare dingen gezien, hoor. Later dacht ik: Jézus. Hoe ze daar met wapens liepen. Probleem was dat een klein groepje daar de macht greep. Het is ontspoord, daar draai ik niet omheen. Maar de boodschap van Osho staat er los van. Die blijft waardevol. Luister maar naar zijn tapes. Dan hoor je het.”
Yoyo van der Kooi was veertig jaar geleden op slag in de ban van de Indiër. „Ik wilde Osho allerlei dingen vragen, maar toen ik in zijn ogen keek was ik sprakeloos en voelde ik onvoorwaardelijke liefde. Alle vragen losten op, ik kon alleen maar lachen en janken. Het heeft mij blijvend veranderd.”
Sannyasins zijn soms huiverig om ervoor uit te komen dat ze inspiratie vinden bij Osho. Altijd weer dezelfde verhalen; dat hij een goeroe was met 93 Rolls-Royces in een sekte waar vrije seks aan de orde van de dag was. Ze worden er doodmoe van.

    Drive by op de Ranch

De Netflix-serie rakelt alle clichés weer op. Osho-leerlingen zijn daarom verdeeld over Wild Wild Country, waarin Sheela (68) haar verhaal vertelt. Ze vinden het ’gekleurd’, ’ramptoerisme’ maar ook ’fascinerend’. „Ik was helemaal blij toen ik de eerste aflevering zag”, vertelt Ambara, die ook in Oregon was. „Ik dacht: wat een fijne groep waren we eigenlijk. Kritische, slimme mensen die een ’soul family’ vormden. Ik denk niet dat Osho op de hoogte was van die salmonella. Het zou me onthutsen als dat wel zo was.”

Fascisme
Osho wist niets van de vergiftigingsplannen, weet Tarangita Bosman zeker: „Wel dat er iets ging gebeuren. Na Oregon legde hij het ons uit: zien jullie nu dat fascisme in ons allemaal huist? Ze vroegen: maar waarom greep u niet in? Osho antwoordde: dat had gekund, maar dan hadden jullie niets geleerd.”
Bij Van der Kooi overheerst een positief gevoel over Oregon. „Iedereen werkte keihard. Mensen deden werk dat ze niet gewend waren, daardoor liepen zaken soms traag. Toch had iedereen eindeloos geduld. In de rij werd in de brandende zon gelachen en geknuffeld. Dat heb ik nergens ter wereld gezien.”
Natuurlijk waren er spanningen. „Osho kreeg gewapende escortes. Maar ik kan me goed voorstellen dat mensen die zelf geen vlieg kwaad doen, zich verdedigden tegen dorpelingen die zelf met wapens rond de commune liepen. In mijn beleving is er niet zoveel misgelopen, het was een experiment waar veel van is geleerd. Sheela dacht op een goed moment: het doel heiligt de middelen, we doen wat bacteriën in het water. De CIA doet zulke dingen toch ook?”
De episode-Oregon stelt Ambara gerust. „Het heeft me geleerd mijn eigen onvolmaaktheden te aanvaarden. Zelfs Osho maakte fouten.”

Anugita stil heengegaan

Ma Puja Anugita is in het bijzijn van vrienden heel mooi en stil heengegaan.

   Anugita.

Het was haar wens om de boodschap die ze ooit kreeg van Osho te delen:

‘Mijn sannyasins moeten bewijzen
dat ze samen kunnen mediteren en bidden,
dat ze samen kunnen mediteren en liefhebben,
dat ze zo stil mogelijk kunnen zijn
en dat ze zoveel mogelijk
kunnen dansen en feesten. 

Hun stilte
moet hun feest worden
en hun feest 
moet hun stilte worden.’
Osho.

Zie ook: Hoe Osho in mijn leven kwam.

De moeder de vrouw

Het thema van de 84ste Boekenweek, die van zaterdag 23 t/m zondag 31 maart 2019 plaatsvindt, is ‘De moeder de vrouw’. Een tijdloos én actueel thema.. Al direct bij de bekendmaking werd duidelijk hoe relevant het maatschappelijk debat over moederschap en vrouw-zijn is. Moeder en vrouw zijn twee identiteiten. In hoeverre zijn zij met elkaar verbonden? Het thema kent verschillende perspectieven: een moeder is niet alleen moeder, zij is ook vrouw, minnares, manager, binnenvaartschipper of schrijver. Bovendien staat iedere moeder altijd in relatie tot haar kind, een invalshoek die in de literatuur vele markante moeders voortbracht, van Medea tot oermoeder.

Er zijn betere beelden van moederschap nodig, veelkleuriger, minder definitief en dichter bij de waarheid. Ik hoop dat dit Boekenweekgedicht één beeld toevoegt.’
Ester Naomi Perquin 

Dichter Boekenweekgedicht: ‘Er zijn in het verleden een aantal beelden van het moederschap gecreëerd waar we ook vandaag de dag nog behoorlijk aan vast lijken te zitten. Vaak vallen ze de kant van de verering op. Dat is jammer. Door iets zeer nadrukkelijk op te hemelen, kun je ook iets aan het zicht onttrekken. Niet alle moeders zijn leuke moeders. Niet alle moeders zijn gelukkige moeders. We hebben betere beelden nodig – minder definitief en dichter bij de waarheid. Ik hoop in mijn Boekenweekgedicht ergernis én liefde te gieten.’ 

Osho over moederschap: 
‘Bijna elke vrouw doet kinderen geboren worden, wordt een moeder, maar de waardigheid, de grootsheid, de glans van het moederschap is niet overal te zien. In mijn benadering is het niet noodzakelijk moeder te worden om het moederschap te kennen.  Maar waar zit dan het moederschap? Vat moederschap en moeder niet op als synoniemen. 
Het is mogelijk dat iemand geen moeder is en toch moederschap ervaart en het is mogelijk dat iemand wel een moeder is en niet het moederschap ervaart. Moederschap is een totaal ander iets. Het is de waardigheid van LIEFDE. Moederschap is een geweldige meditatie. Moederschap is een van de meest verheven kunsten: je bent een levend wezen aan het scheppen. De moeder is een bewustzijn aan het scheppen – het leven zelf.
Als je in je moederschap kunt bloeien dan voel je je eeuwig dankbaar naar het kind. Moederschap is een zegening.’

Recent had ik een ervaring van geen moeder en toch moederschap, een meisje van vijf met haar zusje van bijna anderhalf. De anderhalf jarige speelde enthousiast in het rond en de vijfjarige speelde mee en zorgde continu voor de kleine, alsmaar oplettend, de kleine bij de hand pakkend, even een arm om haar heen of even door de knieën zakkend om zusje recht te kunnen aankijken en even te communiceren. Kon het niet verstaan maar het hele beeld zoals het op mij overkwam, ademde een liefdevolle zorg en aandacht om te voorkomen dat de kleine iets verkeerds ging doen, haar iets overkwam en om leuk en gezellig samen te zijn. Heb dit vaker gezien, van meisjes, niet van jongens. In mijn gevoel kunnen meisjes innerlijk al heel vroeg zo liefdevol zijn dat het a.h.w. een uitstraling is van het moederschap zoals Osho dat bedoelt.
Een bijdrage van Prem Abhay.

Zelfhypnose

Osho is altijd erg geïnteresseerd geweest in hypnose. In feite zijn wij allemaal gehypnotiseerd door religies en ideologieën, maar -net zoals in de medische wereld- de kwaal kan ook een middel tot genezing worden. Zo kan zelfhypnose je helpen om je meditatie te verdiepen en meditatie is de manier om jezelf te de-hypnotiseren van je conditioneringen. Sudheer heeft samen met Amrito onderzoek gedaan naar wat Osho gezegd heeft over (de-)hypnose en daar is deze korte cursus een uitvloeisel van.

Zelfhypnose voor meditatie en ontspanning
Omdat de deelnemers van de afgelopen cursus ‘Zelfhypnose voor meditatie en ontspanning’ met Sudheer erg enthousiast waren en er alweer nieuwe belangstellenden zijn, is besloten een extra cursus in te lassen van 13 april t/m 19 april a.s. elke ochtend van 8 – 9 uur (op zaterdag en zondag 9 – 10 uur).
Voor informatie en inschrijving kun je gaan naar www.innernature.nl/zelfhypnose.