Nieuws

Osho research in Denemarken

Pierre Evald (Neeten) is een gepensioneerde Deense hoogleraar van de Aalborg School of Library. In 1980 nam hij sannyas bij Osho en de laatste jaren heeft hij  gewerkt aan de Osho Source Book.

 Pierre Evald (Neeten)

‘… een monumentaal werk van vitaal belang dat van absoluut onschatbare waarde is. Het is van het grootste belang omdat het de geloofwaardigheid van Osho bevestigt van iemand die zowel een grote geleerde is met grote intellectuele bekwaamheid als een verlicht wezen.
Zo vaak is hij afgedaan als een charlatan die een oppervlakkige hutspot van verschillende religies verkondigt, terwijl zijn kennis in werkelijkheid zo ver reikt dat hij in staat was om de essenties van zoveel verschillende wegen eruit te halen, deze met elkaar te verbinden zoals nog nooit eerder is gedaan en ze dan aan ons door te geven op een manier die wij, in onze onwetendheid, nu konden begrijpen.
Dit werk van Neeten zal, nu en in de komende jaren, aan heel veel mensen, Osho onthullen als het genie dat zijn sannyasins in hem onderkend hebben.’   
Veena Schlegel

‘Ik ben net terug van een bezoek aan Neeten in Skagen. … Ik kende Neeten niet echt persoonlijk, dus was ik erg blij met de uitnodiging om hem thuis in het noorden van Jutland op te komen zoeken. Afgelopen zomer werd het me voor het eerst duidelijk dat Neeten de laatste hand legt aan een documentatie van 3000 pagina’s van alles wat met Osho’s ‘boekenwereld’ te maken heeft, met een lijst van elk boek dat Osho heeft gelezen of verzameld, naast de uitgaven die verbonden zijn aan zijn eigen toespraken sinds de jaren 60. Er zijn exemplaren van vele onbekende manuscripten van Osho, vanaf het moment van zijn allereerste uitgave (een nieuwsbrief) rond 14 jaar oud.
Neeten heeft al 12 jaar, bijna dagelijks, besteed aan dit documentatie project. In het begin wist hij nog niet zeker hoe het zich zou ontwikkelen, maar na 6 jaar van erin te duiken en te reizen had hij de eerste van drie delen af. En toen kwam het grotere plaatje van waar hij mee bezig was duidelijker naar voren.
Hij heeft honderden mensen geïnterviewd die met Osho verbonden waren, in het bijzonder mensen uit Osho’s jongere jaren. Nu blijkt dat Osho’s jongere broer, Nikaland Bharti, een belangrijke rol heeft gespeeld als Osho’s bibliothecaris zelfs toen hij nog een teenager was. Er zijn uitgebreide interviews met veel van de betrokkenen en alles is met onberispelijke documentatie te boek gesteld. Het gehele veldonderzoek is al 25 jaar aan de gang.

   Sudas (Brendan Doyle)

Tot dusver is er één exemplaar van deze research gedrukt en ik kon er tijdens mijn bezoek even een blik in werpen. Dat heeft mijn eetlust zeker opgewekt. Ik hoop dat het niet te lang duurt voordat het in druk algemeen beschikbaar wordt. Een interessant feit is dat er tot nu toe rond 500 boeken geschreven zijn door mensen die Osho ontmoet hebben of voor kortere of langere tijd bij hem zijn geweest. Het zijn niet allemaal sannyasins.
Osho Source Book is helemaal vrij toegankelijk en ik kan je vooral aanraden om de introductie en het voorwoord van deel 1 (Introduction and Preface to Volume 1) te lezen. Dat zijn uitstekende aperitiefjes. Het werk is zowel voor geïnteresseerde sannyasins bedoeld  als voor mensen die geïnteresseerd zijn in Osho, en ook voor de academische research gemeenschap. Onlangs hadden we op ons Zomerfestival een deelneemster die bezig is met een doctoraalscriptie aan de universiteit van Bergen over de Wereld van Osho. Ik heb het gevoel dat Neeten een belangrijke bijdrage heeft geleverd om het veld van Osho naar een breder publiek te brengen. Wat iemand er dan van maakt is helemaal een kwestie van eigen verantwoordelijkheid.’          
Sudas (Brendan Doyle) 

De Gouden Bloem

The Secret of the Secrets. Talks on The Secret of the Golden Flower.
Osho zegt in The Secret of the Secrets: ‘De waarheid is altijd iets wat groeit. Waarheid is iets wat beweegt. Zij is niet statisch. Zij is dynamisch, ze is als een dans.’ En hij heeft het dan over het geheim van de Golden Flower.
Het belangrijkst kenmerk van de Gouden Bloem is, dat je door haar steeds weer de poort tot het goddelijke kunt vinden. Door soetra’s uit te leggen, maakt Osho langzaam de Gouden Bloem voor ons open.
‘Dat wat door zichzelf bestaat, wordt de Weg genoemd’.
De waarheid kan niet gedefinieerd worden. Die moet je zelf ervaren. Maar de Weg kan gedefinieerd worden. De Weg kan duidelijk gemaakt worden. De meester kan je de waarheid niet geven, maar de meester kan je de Weg wel geven. En als de Weg er eenmaal is, is het enige dat nog nodig is, hem te gaan. Het lopen moet de discipel zelf doen. De meester kan de weg wijzen, omdat hij hem zelf heeft gelopen.

‘Bovenstaande definitie van de Weg, is prachtig’, zegt Osho. Dat wat door zichzelf bestaat, wat niemands steun nodig heeft, dat wat altijd heeft bestaan, of je hem nu bewandelt of niet…… Of iemand de Weg begaat, doet niet ter zake. Hij bestaat gewoon. In feite volgt het hele bestaan de weg zonder het te weten. 


Hoe is de wijsheid, die het geheim van de gouden bloem wordt genoemd, ontstaan?
Zij is oorspronkelijk van mond tot mond doorgegeven. Het voordeel van een orale boodschap is, dat hij niet verstart tot dorre letters in geschriften, maar dat hij levend blijft.
De Golden flower was in China ontstaan en werd door mensen die hiervoor open stonden aan elkaar doorgegeven. Maar toen bereikte de meester Bodhidharma China. Hij kwam uit India met een nieuwe boodschap, namelijk Buddha’s boodschap.
Nu waren de mensen van de Golden Flower heel ontvankelijke mensen. Dus zagen ze onmiddellijk in dat Bodhidharma een authentieke boodschap had. En daarom lieten ze toe, dat Bodhidharma’s visie ging versmelten met hun opvatting, die van de Golden Flower dus. Datzelfde is  bijvoorbeeld niet met het christendom gebeurd. Ook dat bereikte een aantal keren China, maar dat bleek men kennelijk niet de moeite waard te vinden om te absorberen in de visie van de Golden Flower.
Het boek the Secret of the Secrets is in de Nederlandse boekhandel te bestellen.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Plotseling verlamd

Samarpan Powels is een Duitse sannyasin die onze nieuwe website 2 jaar geleden heeft gebouwd en waarmee we sinds die tijd heel plezierig samenwerken. Een paar maanden geleden overviel haar plotseling het Guillain-Barré Syndroom (GBS), een ernstige aandoening die verlammingsverschijnselen geeft die soms zo ver gaan dat ze zelfs de ademhaling aantasten, met een opname op de intensive care en een lange revalidatie tot gevolg. Soms blijf je zelfs voor de rest van je leven afhankelijk van verpleging.
Voor Samarpan voelde het of ze een flinke ‘zen-hit’ had gekregen.

  plotseling verlamd

Na periodes van ondraaglijke pijnen en vertwijfeling of het ooit nog goed komt lukt het haar om met pijnstillers, ontspanning en veel slapen het genezingsproces in te zetten. Wat ze in vele jaren heeft geleerd van meditatie helpt haar om de moed erin te houden en bewust aanwezig te blijven. Ze wordt zich ervan bewust dat haar hart ook getraumatiseerd is door de ziekte. Ook moet ze dealen met angsten voor een terugval als ze uit het ziekenhuis in het revalidatiecentrum terechtkomt. Maar uiteindelijk komt ze na betrekkelijk korte tijd weer thuis, de artsen staan zelfs verbaasd hoe snel ze weer op de been is.

   in de Rehab

Ze heeft haar ervaringen van de afgelopen maanden minutieus opgeschreven in een boek: Plötzlich gelähmt – Wie Meditation bei Krankheit wirkt. Enerzijds is het een pleidooi voor meditatie, ze beschrijft hoe meditatie haar in de verschillende fasen van haar genezing heeft geholpen. Anderzijds geeft ze ook aan dat meditatie niet in alle gevallen helpt. Het is goed om je bewust te worden van de zin, maar ook de onzin rond meditatie. Als je hevige pijn lijdt helpen alleen pijnstillers bijvoorbeeld. 

Het boek is te bestellen op haar website Find Your Nose, tegen betaling van wat je kunt of wilt bijdragen. Het boek leest gemakkelijk weg, weliswaar in het Duits maar voor een Holländer met een online woordenboek ook goed te volgen.

Concentreer je volledig op een object

Het Boek der Geheimen – meditatietechniek 13.
Of, beeld je de vijfkleurige cirkels in van de pauwenstaart, als je vijf zintuigen in onmetelijke ruimte. Laat nu hun schoonheid binnenin je versmelten. Vergelijkbaar met elk punt in de ruimte of op een muur – tot het punt oplost. Dan wordt je wens een ander te zijn bewaarheid.

Deze soetra’s gaan erover hoe het innerlijke centrum te bereiken. Als je buiten jezelf een centraal punt kunt creëren, hetzij in je mind, in je hart, buiten op een muur, en je concentreert je volledig en vergeet de hele wereld, terwijl in je bewustzijn maar één punt overblijft, dan word je plotseling naar je innerlijke centrum geworpen.
Begrijp dit… Je mind is een zwerver, is nooit op één punt, altijd bewegend, van de ene gedachte naar de andere, hopend ergens iets te bereiken, wat nooit lukt. De structuur van de mind is beweging, dat kan hij alleen maar, het is een proces. Stop je bij A of B, kom je met de mind in gevecht, en doe je het toch dan sterft hij meteen, en blijft er alleen maar bewustzijn over.
Bewustzijn is je natuur. Mind is je activiteit, zoals lopen, maar we denken dat het iets substantieels is, beter om het ‘minding’ te noemen. Bewustzijn is als je benen en wanneer het gaat van de ene plek naar de andere is het je mind. Stop je de beweging is er geen mind, maar hij komt dan in verzet en zegt: ‘Ga verder.’ Hij stelt alles in het werk je voorwaarts of achterwaarts te pushen. Het is moeilijk, je hebt altijd gehoorzaamd, bent nooit de meester geweest, bent je er altijd mee blijven identificeren. Je denkt dat je de mind bent, dat geeft de mind volledige vrijheid, hij wordt de meester. Probeer het te doorbreken, het is alleen maar een geloof.
Meer: Concentreer je volledig op een object

Verzameld en vertaald door Prem Abhay.

Osho over verlegenheid

Verlegenheid is altijd een bijproduct van een heel erg subtiel ego. Verlegenheid is nooit het probleem; het is een symptoom – dat je een heel subtiel ego hebt. Dus met het bekende is het oké; in het onbekende schuilt er gevaar. Met het vertrouwde kun je overweg – het ego weet wat het moet doen en hoe het aan de macht moet blijven. Met het onbekende, met het onbekende is het ego verloren omdat het niet overweg kan met het onbekende.
Dus gaat het krimpen, trekt het zich terug en dat krimpende gevoel wordt verlegenheid genoemd. Verlegenheid maakt altijd deel uit van het ego. Hoe egoïstischer iemand is, hoe verlegener hij is, omdat hij zich niet open kan stellen voor nieuwe situaties, omdat nieuwe situaties kunnen aantonen dat hij een dwaas is. Die nieuwe situaties kunnen je in verlegenheid brengen, die nieuwe situaties kunnen de grond van onder je voeten vandaan halen.

Dus verlegenheid is nooit echt een probleem – alleen maar een symptoom. Maar door de eeuwen heen heeft men gedacht dat het een goede kwaliteit was omdat het ego daardoor beschermd wordt. We denken dat een verlegen mens een goed mens is. Hij is niet agressief, maar dat klopt niet! Zijn agressie is heel subtiel. Dus hij houdt zich afzijdig, hij blijft altijd op afstand. Die afstand is maar een strategie: als het hem te veel wordt, kan hij altijd ontsnappen.

Hij raakt er nooit bij betrokken, hij blijft aan de buitenkant en doet alsof ‘ik verlegen ben, daarom sta ik niet in de menigte, ga ik niet in mensen stappen, niet communiceren met nieuwe mensen, niet omgaan – omdat ik verlegen ben.’ Die verlegenheid legt alleen maar iets uit, iets algemeens. Ze brengt veel ter sprake, maar fundamenteel en vooral dekt ze het ego.

Vrouwen zijn verlegener dan mannen omdat ze erg egoïstisch zijn. Maar door de eeuwen heen heeft men ze heel erg geprezen om hun verlegenheid, vooral in het Oosten. Over een verlegen vrouw is men van mening dat ze een echte vrouw is. Ze kijkt altijd omlaag, verstopt zich, altijd met tekenen, neemt nooit enig initiatief. De westerse vrouw is in de ogen van de oosterse vrouw een beetje ongecultiveerd, vulgair, ze ziet er te mannelijk uit omdat ze niet verlegen is.

Maar de oosterse vrouw is erg egoïstisch. Haar verlegenheid is alleen een façade, een mooi masker. Dus denk niet dat verlegenheid het probleem is – dat is het niet. Als je echt naar het probleem wilt kijken, kijk dan naar het ego en daar zal je het vinden, daar is de bron. En als je eenmaal de juiste oorzaak begrijpt, kan er gemakkelijk iets veranderen. Je kunt het symptoom wel blijven bestrijden maar dan zal er niets veranderen.

Het bewuste maakt slechts een tiende deel uit van de hele bewustzijn, negen tiende daarvan is het onbewuste en het bewuste raakt verdronken in het onbewuste. Vandaar dit gevoel. Maar dit is prachtig. Het bewuste moet verdrinken in het onbewuste. Als het eenmaal is verdronken in het onbewuste, zul je een nieuw soort integratie hebben. Dan zul je niet in twee compartimenten zijn onderverdeeld, je zult één worden. Maar de angst zal er zijn. Je voelt je als iemand die verdrinkt en geen hulp krijgt en er niet uit kan komen.

Het onbewuste is donker en diep, en het bewustzijn is iets kleins, hulpeloos, maar zodra het bewustzijn is verdronken in het onbewuste gebeuren er twee dingen. Ten eerste: je bent niet meer verdeeld, je bent niet meer schizofreen. Je wordt één, geïntegreerd. Het tweede wat er gebeurt, is dat het bewuste, eenmaal verdronken in het onbewuste, zijn kwaliteit van bewustzijn aan het onbewuste overdraagt. Het is net als een suikerklontje dat in water verdrinkt  – het water wordt zoet.
Zodra het onbewuste het bewustzijn in zich opneemt, verspreidt het licht daarvan, het licht van het bewuste, zich overal.
Het verlicht het onbewuste. En beide zijn grote stappen naar realisatie. Sta het toe. Ontspan, laat je gaan…

Osho, The Madman’s Guide to Enlightenment.
Toespraken van 1-6-78 tot 30-6-78 (Darshan Diary).

Artikel verschenen op de website van de Vereniging van Verlegen Mensen.

Oud minister-president Manmohan Singh over Osho

Dr. Manmohan Singh (geboren in 1932 in Punjab) is een Indiaas politicus en econoom. Hij studeerde in India en Engeland, was docent economie in Delhi, werkte voor de Verenigde Naties en verschillende overheidsinstellingen in India. Van 2004 tot 2014 was hij minister-president van India. Singh is lid van de Congrespartij, en de eerste sikh die het ambt bekleedt. Hij vormde een coalitieregering met de communisten en regionale partijen. In 2009 won zijn partij de verkiezingen, zodat Singh zijn termijn kon verlengen.

Dr. Manmohan Singh

Over Osho zegt hij:
‘A great mystic, a great philosopher…. In his own way Osho captured the essence of ancient wisdom, related it to contemporary needs, tempered it with the modern times and became a powerful messenger of eternal Indian thought and Indian wisdom.’

‘Een groot mysticus, een groot filosoof… Op zijn eigen wijze heeft Osho de essentie van eeuwenoude wijsheid weergegeven, deze in verband gebracht met de noden van tegenwoordig, haar gestaald met de moderne tijd en is een krachtige boodschapper van het eeuwige gedachtegoed en wijsheid van India geworden.’ 

Chaos, de zin van het leven en de dood

Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische religies, die zichzelf een humanistisch agnost noemt,  spreekt zich in een interview in de Volkskrant van jl. 8 juli uit over een aantal essenties, zoals chaos, de zin van het leven, en het zijn van zoeker. Zelf zoekt hij bovenal in Azië, dat hij al meer dan 100 keer bezocht, maar hij heeft het opvallenderwijs niet over bewustzijn en/of meditatie. En tot slot over de dood. Hij zegt hij hierover het volgende:
‘De Mens tuiniert in de Chaos van het Bestaan, een antwoord op de zin van het leven komt er nooit, terwijl de zoektocht ernaar nooit ten einde is, ieder mens ten diepste een zoeker is, en de dood je laatste geliefde.
De mens  wil orde scheppen in de chaos via allerlei systemen, zoals religie om het te bedwingen, terwijl ons hele denken daarin beschouwd kan worden als een vaardigheid die erop gericht is de chaos begrijpelijk te maken. We koesteren de illusie dat we de chaos naar de randen van ons bestaan hebben weten te duwen, maar de chaos omarmen kan ons brein helemaal niet aan. Onze geest is voortdurend gericht op herkenbare patronen, maar eigenlijk gaat het om al datgene wat je losmaakt van je eigen identiteit en je verlost van het tijdelijke van je bestaan.
Of er een zin is weet ik niet, maar ik weet wel dat we onze dagen zingevend en zin zoekend doorkomen, al dan niet bewust. We zoeken iets dat ons verheft boven het alledaagse. Die diepe behoefte heeft te maken met de absolute onbegrijpelijkheid van het bestaan, de ongelijkheid, verdeeldheid in de wereld, en goed en kwaad zich op het zelfde moment kunnen voordoen. Dit leidt tot voortschrijdend inzicht en het houdt ons alert.

   de Chaos van het Bestaan

Toen Ramses Shaffy te horen kreeg dat hij zou sterven, zei hij: “Wat interessant, dat heb nog nooit meegemaakt.” Dat  spreekt me zeer aan. Zoeken is essentieel voor de mens. Heb een afkeer van een “kloppend wereldbeeld”, zoals feitgerichte geloofsovertuigingen en mythische werkelijkheid, een geloof dat wordt dichtgespijkerd en ontaardt in fundamentalisme. Voor mij is het genoeg me verbonden te voelen met de grote verhalen van de mensheid, in het Hindoeïsme, het Boeddhisme, maar ook in de Bijbel. De wereld verbeteren, is een hopeloze onderneming, weet dat het nooit echt gaat lukken, maar blijven strijden, o.a. uit compassie met lijdende wezens.
De dood is je laatste geliefde, de enige redelijke optie om de verschrikkelijkheid van de dood tegemoet te treden. Ik denk er dagelijks aan, al sinds mijn kindertijd.
De zoektocht naar de zin van het leven is zonder einde, dat is het mooie ervan.’

   De dood is je laatste geliefde

Osho over Chaos – uit: Walking in Zen, Sitting in Zen.
Chaos is niet daarbuiten – buiten is een kosmos –binnenin ons is er een chaos. Daarom kijken mensen niet naar binnen, houden zich op allerlei manieren bezig zodat er geen tijd en ruimte is naar binnen te kijken. Ze zijn bang voor de chaos en als je buiten jezelf een chaos vindt, is die door de mens gecreëerd. De mens blijft een chaos tenzij hij een no-mind wordt, want de mind is een chaos en je bent ermee geïdentificeerd geraakt
De psychotherapeut helpt je weer op beide voeten te staan, terug op de oude weg, naar je oude zelf en je gaat weer de oude dingen doen die je altijd deed. Hij is er niet om je te transformeren. Dan heb je een metapsychologie nodig, de psychologie van de Boeddha’s.

Osho over Levensessentie en Waarheid – uit: The True Sage, I am That en Guida Spirituale, The Book of Wisdom, Just Around The Corner, The Book Of The Books.
Essentie is je oorspronkelijke gezicht, dat wat je in de wereld bracht, wat bij je was in de baarmoeder. Het is een gift aan jou van het bestaan, terwijl persoonlijkheid een gift is van de maatschappij, ouders, school, cultuur, beschaving. Persoonlijkheid ben jij niet, het is pseudo.

Het leven is de enige waarheid die er is, dus laat jezelf door het leven, in al zijn vormen, kleuren en dimensies, in bezit genomen worden. Het is een zaak van loslaten, ontspannen, in rust zijn, en laat de rivier je meenemen naar de oceaan. Dat moment kan er een raam opengaan, een transformatie van het innerlijke beeld en een diepe, totale acceptatie van de dingen zoals ze zijn. De presterende mind is altijd aan het proberen iets te verkrijgen.

Het leven is een zwerftocht, een onderzoek, een avontuur, niet een geloof maar een diepgaand onderzoek naar waarheid. De mens moet beslissen welk leven hij wil leven. Heel weinig mensen maken een keuze, want het is gevaarlijk, en de zee is niet in kaart gebracht, is stormachtig en je hebt een kleine bootje. De pelgrimstocht begint wanneer je deze kust verlaat, vertrouwend dat de andere kust ook moet bestaan.

Zen zegt, waarheid moet ontdekt worden binnen je eigen ziel. Het kan niet aan geschriften ontleend worden. Het komt tot je in woordeloze stilte, in diepe meditatie wanneer er geen gedachte is, geen verlangen, geen ambitie, de staat van no-mind. Waarheid daalt dan in je neer of stijgt in je op, terwijl je verkeert in een ongestructureerde staat van bewustzijn. Een weg kennen, betekent dat je al hebt beslist wat waarheid is, een projectie van je eigen mind. De mind is een barrière, hij moet vertrekken. Waarheid is geen discipline, het is vrijheid, een vogel in de lucht, niet in een kooi. Alleen zij die in staat zijn om vrij te zijn, bereiken het.

Osho over de zoektocht – uit: Come, Come, Yet Again Come.
Het begin van de pelgrimstocht begint met grondig bekijken, zoeken, informeren; er is geen andere manier. Je informeren omtrent de zin van het leven en op zoek gaan naar de wezenlijke kern van het bestaan, anders kom je nooit verder. Maar als je altijd maar blijft zoeken, als het nooit eindigt, blijf je in de mind zitten. Het is de mind die zoekt.

Zoeken is ook een subtiel verlangen. Zelfs het onderzoek naar kennis is ambitieus, het verlangen iets te bereiken – geld, macht, prestige, meditatie, God, wat het ook is –en leid je naar de toekomst, weg van het heden, de enige realiteit, de enige waarheid die er is.

De persoon die de zoektocht nooit begint blijft onbewust; de persoon die altijd blijft zoeken, wordt dan gek. De zoektocht moet beginnen opdat je een beetje alert wordt, wat meer waarnemend,  gewaar, en dan moet die zoektocht opgegeven worden zodat je stil wordt, zodat de mind verdwijnt, zodat de toekomst verdampt en je eenvoudig hier-en-nu bent. In die stilte van niet-zoeken, wordt de waarheid gevonden.

Osho over De Dood – uit: The Revolution.
Het grootste mysterie in het leven is niet het leven zelf maar de dood. Het is het hoogtepunt van het leven, de uiteindelijke bloei van het leven.

In de dood wordt het hele leven samengevat. Het leven is een pelgrimstocht naar de dood. Vanaf het begin, de geboorte, verschijnt de dood, ben jij begonnen richting dood te bewegen.

En het grootste onheil met de menselijke mind is, dat hij tegen de dood is. Je mist dan het grootste mysterie en ook het leven zelf, want ze zijn intens bij elkaar betrokken. Het leven groeit op en de dood is daarin een tot bloei komen. De reis en het doel zijn niet gescheiden – de reis eindig in het doel.

De dood moet gezien worden als een climax. Dan komt er een andere zienswijze op, vermijd je de dood niet, en ben je niet anti-dood. Je bent dan opgewonden geraakt door het mysterie en je gaat je erover verheugen en erover nadenken en erop mediteren.

Een bijdrage van Prem Abhay.

Remco Campert over Ramses

Nog op het toneel
neemt hij zijn masker af
eronder steekt een ander
kreten en zuchten vullen de zaal
lieveling van dames en heren
laat hij zich vieren en Américain
rozen worden aangedragen
champagne vloeit
er komt geen eind aan de première

dan vindt hij de marihuana uit
de speed en het nooit meer slapen
zijn schim trilt in de Lucky Star
kou nog hitte kan hem deren
hij danst sterren in het plaveisel
doet ontvlammen wie hij aanraakt

brandend ogenblik
dat het plein in schijnsel zet
vuren glimp van eeuwigheid

Genieten van het leven, zoals de dansende en zingende Zorba dat kan als geen ander, is niet in tegenspraak met een leven als van Boeddha, van meditatie in diepe stilte. Boeddha was zelf tot Boeddha geworden omdat hij het leven van een Zorba had geleefd.     Osho

Tweede druk van ‘Hoe Osho in mijn leven kwam’

Voor velen is het moment dat Osho in hun leven kwam een moment geweest van verwondering, van ‘niet te geloven’, van emoties, van dankbaarheid. In ‘Hoe Osho in mijn leven kwam’ is een aantal verhalen te lezen waaruit blijkt hoe de kennismaking met Osho het leven van de schrijvers beïnvloed heeft. De verhalen dateren van de vroege tijd, toen Osho zelf nog sannyas gaf, tot op heden. Het zijn stuk voor stuk ontroerende verhalen, die er blijk van geven hoe deze verlichte meester het hart van de schrijvers wist en weet te raken.

De 2e druk is nu beschikbaar via Printing on Demand bij uitgeverij Pumbo. Er zijn een aantal nieuwe bijdragen en de persoonlijke verhalen zijn gerangschikt naar jaar -vanaf 1978 tot 2012- waarop men in contact kwam met Osho. Het boek is voorzien van een voorwoord en een samenvatting van Osho’s toespraak over wat er precies gebeurde op de dag dat hij verlicht werd, 21 maart 1953.
Het boek telt 240 pagina’s, het kost € 19,95 en is te bestellen bij boekenbestellen.nl.
Een kado-tip, voor je familie en vrienden!

Tijdelijke korting op Engelse Osho boeken

TIP! Bij bol.com krijg je nog 3 dagen verschillende Engelse Osho boeken met € 5 korting, als je voor € 20 koopt. En de bezorging is dan ook gratis. Er wordt een mooie selectie aangeboden. Dit zijn een paar voorbeelden, maar er zijn nog meer interessante uitgaven. Let op de rode sticker met ‘€ 5 couponkorting.’