Nieuws

Wild Wild Media

De afgelopen tijd zijn er talloze artikelen verschenen in kranten naar aanleiding van de documentaireserie Wild Wild Country. Er zijn talkshows geweest met sannyasins en er zijn televisie- en radioreportages gemaakt. Je kunt wel spreken van een hernieuwde interesse in Osho en wat opvalt is dat de toon vaker positief is dan in het verleden. Alsof het rookgordijn van sensatie ineens een beetje optrekt en men beseft waar Osho het eigenlijk over had: meditatie. Hee, dat was toch wel een bijzonder experiment daar in die Oregon wild country. Die mensen werkten keihard aan hun idealistische gemeenschap en hadden ook nog eens ontzettend veel plezier!

  The Ranch

Vanzelfsprekend zijn de media niet allemaal dezelfde mening toegedaan, de bekende clichés en misinformaties worden als vanouds geparadeerd maar er zijn gelukkig ook veel genuanceerde commentaren. Hier volgt een verwijzing naar webpagina’s en krantenartikelen naar aanleiding van Wild Wild Country: 
Wild Wild Media
Wild Wild Press

Osho in de internationale media

Een greep uit wat er over Osho geschreven is in de media:
‘Osho bepleitte meditatie voor iedereen, maar zijn techniek was revolutionair, niet beginnend met stilte, maar met hevige activiteit om ingehouden energie en emoties vrij te geven, die tot een staat van rust leiden waarin de meditatie kan bloeien. … Dit is een ideale plaats voor mensen om zeer vele meditaties te leren die hij heeft ontworpen.’
Washington Post 

‘Oneerbiedig, wijs, humoristisch, gek en uiteindelijk zeer gezond.’
The Book Reader, USA

‘In een eenvoudig en toch diepgaande taal, wijst de meester Osho op de kunst van „het sterven“ door te leren hoe te leven in het hier en nu, het eeuwige leven.’ 
Livres Hebdo, France

‘Hij citeert Jezus, Boeddha, Mahavira, Lao Tse, soefi’s en oude zenmeesters met een ontzagwekkend geheugen, hen interpreterend met een frisheid en een directheid alsof zij vandaag spreken, alsof zij jeans droegen.’ 
Die Zeit, Germany

‘Er zijn veel lezers van zijn boeken in Japan. Speciaal voor Osho is dat hij durft om verklaringen af te leggen over onderwerpen die met de maatschappij verwant zijn, onderwerpen die de oude zenmeesters probeerden te vermijden.’ 
Zen Bunka, Japan

‘De commune in Poona is de grootste toeristentrekpleister in India, slechts tweede na de Taj Mahal.’ 
Brigitte, Germany

Meer: Osho in de internationale media

Wild Wild Country: The Story behind the Story

Het Verhaal achter het Verhaal over Rajneeshpuram: Osho Internationaal geeft respons op de recent uitgebrachte zesdelige Netflix docu-serie die wereldwijd aandacht krijgt.
http://www.osho.com/read-media-and-publishing/wild-wild-country-story-behind-story
Jammer genoeg slaagt de docu-serie er niet om de voornaamste aspecten te onderzoeken en geeft daarom geen helder verslag van het echte verhaal achter het verhaal. In essentie was er sprake van een samenzwering, uitgaande van het Witte Huis, beoogd om Osho’s visie ten aanzien van een gemeenschap gebaseerd op bewust leven te dwarsbomen.

 
Samengevat kan alleen gesteld worden dat er een Indiase man was, die een lang gewaad droeg en een ongewone hoed, die in een serie aparte buitenlandse auto’s reed, rondom een stad die in het Sanskriet naar hem genoemd was, waar iedereen in het rood gekleed was, werkte zonder daarvoor geld te ontvangen maar alleen vanuit liefde voor een visie op een andere wereld die gebaseerd is op meditatie, waar geen sprake was van steun voor gezin, privé eigendom of enige religie en waar iedereen vegetariër was – precies midden in redneck cowboy country!

Boekennieuws van Donna

Learning to Silence the Mind
over de moeilijkheid om de mind ‘uit te schakelen’ vanuit de mind;
meditatie is hiervoor het geëigende middel.
 

The Book of Children
over het ondersteunen van de vrijheid en de intelligentie van een nieuwe generatie.
 

 
Into the Void
begrijp je boosheid, je zorgen, je spanningen, je slapeloosheid –
waarom en hoe deze zich voordoen en hoe ze overwonnen kunnen worden.


 
Een recente publicatie van Osho’s ‘early works’, pas geleden in het Engels uitgebracht, inhoudelijk zeer actueel.
Osho toont aan dat de mens zoals hij nu is, gewoon ziek is. Door samenwerkende krachten van geneeskunde en meditatie dient hiervoor een complete wetenschap te ontstaan. Catharsis is een noodzakelijk onderdeel van moderne methodes van meditatie.
Catharsis zorgt ervoor dat je je agressie, die iedereen heeft, systematisch kwijtraakt, niet door haar op anderen af te reageren maar in de leegte, in de open ruimte, ‘into the void’. Het resultaat is dat dan alles verdwijnt.
‘Wanneer de mind geleegd wordt van verdrongen zaken en gewoontes, zal het ‘getuige zijn’ gemakkelijk kunnen plaatsvinden.’  Osho
 

Lente in je innerlijke wereld

‘En wanneer het lente begint te worden in je innerlijke wereld, alsof er duizenden bloemen geopend zijn, verandert de hele atmosfeer. Die is fris en geurig. De vogels beginnen te zingen. Je innerlijke wereld wordt op zichzelf muziek, op zichzelf een geur – en het gras begint vanzelf te groeien.’
Osho, The Path of the Mystic.

Met Osho in Poona 2

Na het avontuur van Rajneeshpuram en een vergeefse wereldtour om een nieuw land voor een internationale commune te vinden, was Osho teruggekeerd naar de ashram in Poona. Een nieuwe fase met de bijnaam: Poona 2.
Nu hij daar weer bereikbaar was, wilde ik naar India, maar mijn hoofdredacteurschap bij de Rajneesh Times blokkeerde dat. Het blad kwam eens in de twee weken uit en ik was verantwoordelijk. Ik adverteerde voor een nieuwe redactie en die werd na twee maanden geïnstalleerd. Ik was vrij, maar had weinig geld. Met hulp van vrienden scharrelde ik voldoende bij elkaar om naar India te gaan en daar enige tijd te blijven. Ik besloot de commune te verlaten en kocht een ticket Bombay. Moe van de druk van headlines en deadlines van de krant, ging ik eerst naar Goa om uit te waaien, bij te kleuren en te mediteren op de verre horizon van de Indische Oceaan.


 
Na twee maanden voelde ik me uitgerust en sterk en nam de rammelende, tochtige nachtbus naar Poona. In een sannyashuis kon ik goedkoop een reserve keukentje huren als kamer. Ik legde een matras op de grond en was de enige met stromend water op de kamer. Ik had gehoord dat als je bij de ashramkeuken werkte, je gratis etensbonnen kreeg en dus meldde ik me daarvoor aan. Heerlijk werk: koken, afwassen, tafel dekken en ruimen, eetvloeren boenen. Zonder enige verdere verantwoordelijkheid.
Het ontroerde me om Osho weer te zien in een nieuwe, pas gebouwde meditatiehal met een vloer van wit marmer onder een grote koepel van gespannen wit canvas, met rondom muren van klamboe dat de avondbries naar binnen liet en de muggen buiten.
Meer: Sanatan 11

‘Wild Wild Country’ onvolledig en oppervlakkig

Ondanks alle kwaliteiten die ‘Wild Wild Country’ interessant maken om te bekijken, mislukken Chapman Way en Maclain Way totaal in het recht doen aan de verschijning die Osho geweest is, schrijft Simatini Dey op CNN Nieuws 18, India, 6 april ’18.
De makers reduceren Osho tot een wraakzuchtige, geldmakende, seks geobsedeerde goeroe die een decadent leven leidde, rondhing met de ‘cool’ Hollywood massa en eigenaar was van diamanten horloges en 93 Rolls Royces. Er is geen sprake van ontkenning van feiten maar het is het perspectief waarmee de documentaire komt dat problematisch lijkt te zijn.
Het beeld dat de documentaire schetst, blijkt voor ons hetzelfde te zijn als wat de westerse media in de jaren 80 propageerden en dat de goeroe werkelijk impopulair maakte. Osho was oneindig veel meer dan hier wordt neergezet. Namelijk: het is zelden of nooit in de menselijke geschiedenis gebeurd dat iemand die iedere religie op de wereld kritiseerde en zichzelf god noemde, zo’n uitgebreide schare volgelingen had. Terwijl er abusievelijk vaak naar hem als godheid verwezen werd, was hij in feite anti-god en tegen alle religies.


Al met al wordt in deze documentaire meer van de visie van Sheela, zijn voormalig secretaresse, uitgegaan van dan die van Osho.
Verderop in de serie komt Osho’s uitspraak ‘mijn inspanning hier is om een hele mens te creëren’ aan de orde, maar door de documentairemakers wordt daar slechts verbaasd over gedaan. Maar men start de serie wel met Osho’s concept van de ‘Nieuwe Mens’, namelijk een samensmelting van oosterse spiritualiteit en westers materialisme.  
Deze documentaire schijnt daarom ook ‘half’ te zijn, namelijk een westerse manier van halfhartig exact te zijn, met halve waarheden die nooit op een waarachtige manier kon laten zien wie Osho was als ‘hele mens’. 

Burnout bij studenten

NOS komt op 7 april met het nieuws: Actieplan moet leiden tot minder studenten met burnouts. Osho Actieve Meditatie is HET middel om burnout te voorkomen. De psychische klachten die studenten ervaren hoeven zelfs niet eens zover te komen als ze zichzelf door actieve meditatie alert en fit weten te houden. Een uur actieve meditatie elke dag, 21 dagen lang, en er kan een DOORBRAAK plaatsvinden. Geen ‘Zombie-status’ meer over. ‘Radical methods for radical times’: Actieve meditaties.

Osho Zen Tarot kaart: Breakthrough

Hoe ontstaat burnout bij studenten?
Je wil hoge cijfers voor je tentamens, een bijbaan die goed op je cv staat, je vrienden genoeg zien en ook nog een beetje fit blijven. De mentale druk waar studenten mee te maken krijgen is hoog. En ze hebben steeds vaker psychische klachten.
Daarom is er nu een gezamenlijk actieplan om het welzijn van studenten te verbeteren. Het initiatief komt vanuit hogescholen en universiteiten zelf, en heeft steun van verschillende zorgpartijen.
Een van de belangrijkste doelen van het plan: onderwijs moet niet alleen gericht zijn op prestaties, maar ook op welzijn. ‘Dat betekent niet dat studenten allemaal naar een psycholoog moeten. Maar we moeten voorkomen dat er straks een hele generatie rondloopt als zombies’, zegt Rhea van der Dong van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Osho Leerstoel in Gujarat, India

Sinds januari 2017 is er een Osho leerstoel in de staat Gujarat in India. Deze is geïnaugureerd aan de Veer Narmad South Gujarat University, Surat. Een Vernoemde Leerstoel ontleent zijn waarde aan het vestigen van de aandacht op het gebied dat bedoeld is om te groeien of tot ontwikkeling te brengen. Omdat een Vernoemde Leerstoel zich onderscheidt, wordt de aandacht ervoor onmiddellijk gevestigd over de gehele Academie en heeft dit een uitstralend effect naar het hoger onderwijs wereldwijd.
De belangrijkste doelen van de  OSHO Leerstoel zijn: 
• Een goed-gepland programma ontwikkelen voor studie in Osho’s multidimensionale werk.
• De uitgebreide literatuur van Osho (maar dan 1000 titels) geschikt maken voor het doen van onderzoek en publicatie.
• De Leerstoel kan ondersteuning geven bij de voorbereiding voor een Master of een Doctoraat.
• Een systematisch programma voor het opzetten van onderzoeksseminars en conferenties zal een integraal onderdeel zijn van de Osho Leerstoel.
• De Leerstoel en het werk dat er plaats vindt, zal onder de aandacht gebracht wordt van studenten en academici door diverse publicatie op internet.

Veer Narmad University in Surat

Osho heeft niet alleen gevochten tegen alles wat verkeerd is, hij ontmantelde niet alleen het oude, het verrotte en het irrelevante, maar hij heeft ook een nieuw perspectief gebracht, een nieuw licht, waarin wij onszelf en de wereld rondom met meer helderheid  en inzicht kunnen zien. Hij voltooide de andere helft van de rebellie – hij heeft een nieuwe visie voor de hele mensheid gecreëerd zodat deze een beter leven kan hebben. Dit is waarom Osho een zelf-definiërend verschijnsel is – hij is zijn eigen definitie.

‘To be a rebel, to me, is the only way to be religious.’ 
Osho, The Rebellious Spirit.
www.oshochair.com

Wild Wild Country: ‘de documentaire van het jaar’

De documentaire heeft een stroom van belangstelling gewekt in de media. De Volkskrant, NRC, Trouw, Parool, The Guardian, Radio 1 en Pauw hebben er al aandacht aan besteed en Eén Vandaag en Editie NL werken aan een uitzending. Hoewel de obligate Rolls Royces en juwelen nog altijd voorbijkomen lijkt er nu meer oprechte aandacht te zijn voor waar het werkelijk om ging. Osho heeft iets wezenlijks te vertellen, of zoals het in The Guardian wordt verwoord:  


‘In many ways he is the perfect guru of the Silicon Valley age.’ 
Meer over het artikel van Brigid Delaney in The Guardian.
Voor het interview van Ojas, Sugit en Abhilasha door Pauw: