Nieuws

Boekennieuws van Donna

Het zwakkere geslacht? 
In de literaire wereld is er deze dagen protest aangetekend tegen de ondergeschikte positie van vrouwen. Er wordt gesproken van de (eeuwenlange) achterstelling van vrouwen bij het opnemen van publicaties.
In de Wereld van Osho is hier totaal geen sprake van. In de USA, in de Commune te Oregon, werden de meeste leidende posities door vrouwen vervuld. Osho noemde deze aanpak van hem ‘Slechts een kleine compensatie…’ van wat er in het verleden aan achterstelling van vrouwen plaats gevonden heeft.’ Osho geeft in zijn boek ‘The Book of Women’ nog verder blijk van zijn visie ten opzichte van de positie van de vrouw en van het vrouw-zijn.

‘Het is geen zwakte, het is verfijnd zijn; het is zachtheid waarvan jij denkt dat het zwakte is. Het woord ‘zwakte’ betekent dat je het evalueert. Je ego evalueert het, veroordeelt het – dat dit iets verkeerds is dat je zwak wordt. Het ego ziet zachtheid altijd als zwakte. Daarom zijn vrouwen door de eeuwen heen als het zwakke geslacht opgevat. Het is niet waar, het is gewoon vals. De vrouw is de sterkere sekse maar ze is verfijnd, dat is waar. En nu bewijst biologisch onderzoek dat. Vrouwen leven vijf jaar langer dan mannen: hun gemiddelde leeftijd is vijf jaar hoger. Meer vrouwen draaien door dan mannen, het dubbele aantal. Meer mannen plegen zelfmoord dan vrouwen, het dubbele aantal. Meer mannen hebben aanleg voor ziekte; vrouwen hebben meer weerstand tegen ongemak en ziekte dan mannen. Vrouwen zijn in staat om langer pijn te verduren dan mannen. 
Denk alleen eens aan het leven schenken aan een kind of een kind negen maanden in je buik hebben en dan de last die kinderen jarenlang bezorgen. Alleen een vrouw kan dit allemaal verdragen. Zij heeft een kracht die totaal anders is. Zij heeft dan misschien geen spierkracht maar spierkracht is niet de enige manier om kracht te beoordelen. De meer diepgaande manier om kracht te beoordelen is het vermogen om ziekte te weerstaan, de dood, het vermogen om pijn te verduren, het vermogen om in leven te blijven ondanks alles wat tegen het leven gericht is, de capaciteit om gezond te blijven in de hele ongezonde wereld.’
Uit: Osho, The 99 Names of Nothingness.

Uiterlijke rijkdom brengt geen geluk, Steve Jobs als ervaringsdeskundige. 
Rijkdom staat niet gelijk aan in welzijn verkeren. In toenemend aantal beginnen mensen zich te realiseren dat zonder innerlijke rijkdom, zonder het soort bronnen die niet voor geld te koop zijn, uiterlijke rijkdom heel weinig te zeggen heeft. Een actueel voorbeeld hiervan is Steve Jobs, de mede-eigenaar van het Apple concern die het tot miljardair gebracht had. Enkele jaren geleden stierf bij op 56-jarige leeftijd aan een vorm van kanker en kwam op zijn ziekbed tot de volgende inzichten.
Op zakengebied had hij de absolute top bereikt en hij werd vooral door anderen als zeer succesvol gezien. Maar het leven naast zijn werk gaf hem zelf weinig vreugde. Aan de rijkdom waarin hij verkeerde was hij gewend geraakt. Alles was voor geld te koop, hij kon iedereen inhuren maar niet iemand om zijn ziekte te dragen. Hij geeft verder aan hoe betrekkelijk het is om bezit te hebben, een horloge van $300 of van $30 dollar, vertellen je allebei hoe laat het is. Zijn boodschap is: werkelijk innerlijk geluk is niet afkomstig van de materiële dingen in deze wereld. Hij verklaart dat hij tijdens zijn ziekte het meeste had aan: zonlicht, rust, oefeningen doen, dieet, zelfvertrouwen en vrienden.
Helaas heeft meditatie geen deel uitgemaakt van zijn leven.


Osho geeft aan: ‘Meditatie opent de deur naar innerlijke rijkdom. En de uiterlijke rijkdom is alleen een valse vervanging: ze houdt je in een soort van illusie dat je rijk bent. Diep van binnen blijf je arm want de uiterlijke rijkdom kan je innerlijke wereld niet veranderen. Als je arm bent in een hut, ongelukkig in een hut, zul je ook arm en ongelukkig in een paleis zijn. Het paleis kan je ellende niet veranderen, het heeft niets met je ongelukkig zijn te maken. Je ellende kan alleen veranderen door innerlijke transformatie.”
Osho, Just the Tip of the Iceberg, Talk #21.
In het Nederlandstalige Oshoboek ‘Geluk, eer en ambitie , wat is de ware betekenis van geluk?’ is meer over dit thema te lezen. Het is verkrijgbaar als paperback en als e-book.

Gameverslaving: slaaf van de mind

Gameverslaafd zijn betekent ‘onderdanig zijn aan de mind’.
De World Health Organisation erkent vanaf 18 juni gameverslaving als een officiële verslaving. Maar erkennen betekent niet dat ook begrepen wordt hoe verslaving in elkaar zit. De 15-jarige Raoul doet voor de NOS zijn verhaal: Afkicken omdat je te veel gamet: ‘Ik vergooide mijn leven’. Het gamen had hem volledig in zijn greep. Hij ging zelfs tot diefstal over om geld voor extra game opties te hebben. Verder geeft hij aan: ‘Mijn hersens zeiden je moet doorgaan met gamen, stoppen mag niet.’ In Osho’s visie wil dit zeggen dat de mind de baas over je geworden is, de meester. En dat kan niet anders dan tot problemen en vastlopen leiden. In dit geval uitte het zich in gebukt gaan onder een gameverslaving, maar het betreft uiteraard elke verslaving. Gelukkig heeft Raoul de verslaving achter zich kunnen laten door een afkickprogramma in een verslavingskliniek te volgen. Hij zegt: ‘Ik heb een bepaalde controle over het gamen gekregen. Ik heb niet meer het idee dat het moet.’


In Osho’s visie is de mind de wortel van het probleem. Je kunt namelijk wel controle over iets krijgen en uiteraard is dat fijn. Maar het volgende kan zich toch ook weer aandienen. Het gaat er om de mind te leren gebruiken waarvoor hij bedoeld is. De mind is bedoeld om ons te dienen en niet om meester over ons te zijn. Het gaat erom ‘voorbij de mind’ te komen. En die situatie van ‘voorbij de mind’ bereiken we door meditatie, door de waarnemer te zijn van wat er zich afspeelt en steeds stiller van binnen te worden.

Dit proces wordt beschreven in ‘The Mind a Beautiful Servant a dangerous Master’. De mind, mooi als knecht, gevaarlijk als meester. Het is een deel van het boek Satyam Shivam Sundaram, verkrijgbaar als e-book.

Volg de leiders niet, zij zijn zelf de weg kwijt

Osho keert zich tegen ‘Follow the Leader’ en zegt kernachtig: ‘Volg de leiders niet – zij zijn zelf de weg kwijt.’ Er is bij mensen een voortdurende roep om leiders. In politiek opzicht is dat heel duidelijk zoals het nieuws elke dag laat zien. Vrijwel alleen zogenaamde leiders vullen de nieuws-items. Maar ook op het gebied van spiritualiteit is dat het geval. Mensen willen een voorbeeld hebben en ze wensen dat deze hen het pad aanreikt dat ze moeten volgen.

   Follow the leader…
Osho geeft aan dat de roep om te volgen ook van de spirituele meesters zelf uitgaat. Bij Jezus is het een standaard uitgangspunt, namelijk hij zegt: Kom en volg mij. Maar ook Krishna laat zich in de bewoordingen uit dat mensen hem het beste achterna kunnen gaan. En zelfs Boeddha voor wie Osho regelmatig zijn groot respect laat blijken, roept de mensen op om hem te volgen. 
Osho zegt hier faliekant op tegen te zijn. Hij wil niet dat mensen hem volgen. Iedere mens is uniek en kan alleen het pad vinden dat bij hem/haar past. Dat kan een ander niet, ook een verlichte niet, voordoen. Hij zegt het spijtig te vinden om dit over Jezus, Krishna en Boeddha te moeten zeggen, omdat het zulke goede mensen zijn. ‘Maar het moet gezegd worden’ vertelt hij. Zelf is hij er niet op uit om volgelingen te hebben. In plaats daarvan wil hij delen. Een verlichte kan vergeleken worden met een regenwolk. Hij is zo overvloedig dat hij daarvan alleen maar wil delen. En hij voelt zich verplicht ten opzichte van de mensen die een en ander van hem aan willen nemen. Niet andersom.
Dit vind je uitgewerkt in het volgende Youtube filmpje. Het is voorzien van Nederlandse ondertiteling.

Eén meester is genoeg

‘Eén meester is genoeg en duizend-en-een mentors zijn niet genoeg. Mentors zijn leraren, het zijn trainers. Een meester is geen leraar, hij is geen mentor en hij is geen trainer. De functie van de meester is om aanstekelijk te werken – het is geen onderricht, het is aanstekelijk zijn. Hij onwijst je niet in iets. Hij creëert eenvoudig een energieveld rondom je, hij omgeeft je en in die energie rondom begint er iets in je te resoneren. Dat is intuïtie.
De leraar is afhankelijk van onderricht (tuition), hij onderricht je. De meester is afhankelijk van intuïtie. Hij creëert een situatie. In die situatie begint er iets in je op gang te komen wat daarvoor niet zo was, dat is alles. Maar hij geeft je niets. Hij is een katalysator.

Hij geeft je alleen dat wat je al hebt, en al vanaf het begin, maar je was je er niet meer bewust van, je was het vergeten. Hij herinnert je eraan. Hij provoceert iets in je dat in slaap is. Hij graaft een bron in je – maar het water is van jou! Hij breekt, blaast dingen op en brengt zaken aan het wankelen, maar wat er opwelt is van jou, helemaal van jou.
Hij geeft je je eigen wezen.’
Osho: The Perfect Master.

De lezingenserie The Perfect Master is momenteel als audioboek verkrijgbaar bij osho.com,

Boekennieuws van Donna

‘The Discipline of Transcendence’, een welbekende klassieker van Osho in 4 delen, is geleidelijk aan opnieuw uitgegeven in de vorm van 4 bijzondere reprints. Elk deel heeft nu een eigen titel en voorop alle 4 boeken prijkt de schitterende afbeelding van ‘the Swan on its Flight’. Uiterlijke en innerlijke schoonheid vinden hier hun realisatie. 


Deze boeken zijn op dit moment verkrijgbaar in het Osho International Meditation Resort en te bestellen bij Amazon.com. 
De titels zijn: 
Deel 1. Finding Your Own Way.
Deel 2. Moving into the Unknown.
Deel 3. LearningHappiness.
Deel 4. Dancing in the Breeze.

Zelfmoord

‘Als je je weer eens suïcidaal voelt… ga dan je leven vieren en leven op je eigen manier.’


Recentelijk is de wereld opgeschrikt doordat een aantal relatief bekende mensen een einde aan hun leven hebben gemaakt. Vanuit een diep inzicht geeft Osho antwoord op een zeer persoonlijke vraag betreffende de kwestie zelfmoord.
‘In deze neurotische wereld word je, als je gezond, sensitief, intelligent bent, vanzelf gek of je kan niet anders dan een einde aan je leven maken – of je moet wel iemand worden die mediteert, een zoeker.’ 
Dit e-book uit de serie ‘Osho Solutions’ is een voorbeeld van hoe moeilijk lijkende kwesties, die gewoonlijk een soort hulpeloosheid in mensen creëren, omgedraaid kunnen worden naar een ongelofelijke mogelijkheid voor persoonlijke groei.

‘Het verschijnsel dood is een van de meest mysterieuze en dat is ook het geval met het fenomeen zelfmoord. Bepaal niet vanuit de oppervlakte wat suïcide is. Er kan van alles aan de hand zijn. Zoals ik het zie is dat mensen die zelfmoord plegen in deze wereld heel intelligent zijn. Vanwege hun sensitiviteit, vanwege hun intelligentie, vinden ze het moeilijk om in deze neurotische wereld hun weg te vinden.’
Uit: Osho: The Heart Sutra #4.
 

‘Goed Burgerschap’ wordt beter door meditatie

Het kabinet wil betere lessen ‘Goed Burgerschap’. Dit wil men realiseren door de lessen te verbeteren, maar het zou zinvoller zijn om meditatie te leren. De basis van zogenaamd ‘Goed Burgerschap’ kan alleen liggen in jezelf goed kennen, bewust leven en dan ben je vanzelf een ‘goed burger’ in universele zin, dat wil zeggen: een goed mens. Kortom: meditatie kan de beste uitbreiding zijn voor lessen in ‘Goed Burgerschap.’


Onderzoek van de University of Westminster heeft uitgewezen dat de experimentele groep door meditatie een grotere emotionele intelligentie had, een scherpere waarneming van zichzelf en zichzelf beter wist in te schatten in leidinggevende capaciteiten. 
De minister: Waar moet het burgerschapsonderwijs zich in ieder geval op richten?
– respect voor en kennis van democratische en rechtsstatelijke waarden en mensenrechten;
– het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen om deel uit te maken van en bij te dragen aan de samenleving;
– het onderwijs moet zorgen voor een schoolcultuur, in overeenstemming met deze waarden.
(Bron: Wetsvoorstel ter verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen). 
Meditatie kan aan deze 3 aspecten een diepgaande ondersteuning bieden.
Dus: waar wachten we op? Meditatie op school kan jongeren niet anders dan een waardevolle basis voor hun totale leven geven.

Weg uit Wild Wild Country: Osho in Uruguay

In 1985 was het de regering Reagan eindelijk gelukt om Osho uit Oregon te werken, het drama van Wild Wild Country was gespeeld, Osho was gearresteerd en dagenlang onvindbaar van de ene naar de andere Amerikaanse gevangenis gesleept. Hij begon aan zijn World Tour en een van de weinige landen die hem toeliet was Uruguay.
21 landen wilden hem geen bezoekrechten geven of zelfs maar het recht verlenen om een tank-stop voor het vliegtuig waarmee hij reisde, te maken. Ook gebeurde het in die tijd dat veel internationale uitgeverijen hun publicatie-overeenkomsten opzegden. In Nederland wilde Ankh Hermes, de uitgever van een groot aantal Osho boeken, niet meer met hem geassocieerd worden. De campagne van de Amerikaanse inlichtingendiensten om Osho tot zwijgen te brengen was in ‘full swing’.
Osho spreekt in Uruguay over zijn visie voor de toekomst en de verantwoordelijkheid van ons allemaal om die beschikbaar te maken. (Youtube filmpje van 7 minuten, Nederlands ondertiteld). Hij wil een plek waar hij ongestoord kan leven samen met een kleine groep discipelen waar geïnteresseerden af en aan kunnen komen en over de noodzaak om zijn boeken in eigen beheer te gaan uitgeven. Hij is er niet de man naar om zich tot zwijgen te laten brengen, hij kondigt zelfs aan voortaan vrijuit te gaan spreken en niet meer zoals voorheen bepaalde dingen achter te houden.
‘Het woord moet de mensen bereiken. Ze zullen het vandaag, morgen of overmorgen begrijpen – dat doet er niet toe – maar op een dag zullen ze het begrijpen. Dit ene kan ik zeggen dat wat ik aangeef de filosofie voor de toekomst wordt, de toekomstige ‘religie’ voor de hele mensheid; en jullie zijn gezegend hierin de medescheppers te zijn.’   Osho

   Osho in Uruguay

7 weldadige gevolgen van fase 3

Osho’s meest beroemde actieve meditatie is de Dynamische Meditatie. Alle 5 fasen van de ‘dynamic’ zijn wetenschappelijk onderbouwd. Er gaat een wereld schuil achter Osho’s opzet bij deze meditatie om de hedendaagse mens steeds meer te laten ontwaken. Speciaal bij fase 3, het op en neer springen en stevig neerkomen op de voeten, waarbij je steeds de mantra ‘hoe’ roept, gebeurt er veel bij mensen die deelnemen. 

   hoe… hoe…hoe…

Er zijn 7 weldadige gevolgen ontdekt die bij fase 3 van de dynamische meditatie optreden:
1. Je geeft je immuunsysteem een boost
2. Je verbetert je cardiovasculair systeem
3. Je vergroot de massa van je beenderen
4. Je beschermt je hersenen
5. Je vergroot je energie
6. Door de soefi mantra ‘hoe’ raak je je sekscentrum waar je levensenergie ontstaat
7. Je gaat verder dan het lichaam, namelijk: je krijgt toegang tot je levensenergie die normaal maar een fractie bedraagt van wat mogelijk is.

Uit Osho News.

Boekennieuws van Donna

Fear, Understanding and Accepting the Insecurities of Life.
Angst, over het Begrijpen en het Accepteren van de onzekerheden van het Leven.
In het Boek ‘Fear’ gaat het over: Wat is angst eigenlijk? Osho geeft aan, dat angst geen substantie heeft, maar dat het zoiets is als een schaduw. Het lijkt dus een fenomeen van niet zo grote invloed te zijn, maar dat is het vaak wel. Angst op zichzelf boezemt mensen angst in. “Mensen zijn banger voor angst dan voor wat dan ook”, geeft Osho aan. Want een onverwachte hele harde klap of een struik die in het donker tot leven lijkt te komen, doet je schudden op je grondvesten. En dat is nog niet alles, want je houdt er vaak nog een kater aan over ook. Het is een ware nachtmerrie die je doormaakt met alles wat daarbij hoort zoals rillingen, hevige transpiratie en veranderingen in je ademhaling.
Op zich heeft angst geen potentie, legt Osho uit, het heeft geen macht over je. Het is alleen maar zo, dat je erin wilt geloven. Je bent gewoon niet bereid om in je innerlijke diepte te gaan en je eigen leegte onder ogen te zien.

 
 
Silence, the message of your being.
Stilte, de boodschap van je wezen.
‘Only those who know what silence is can approach the ultimate truth. Nobody has brought anybody else to the truth, and nobody can bring himself to the ultimate truth unless he knows what silence is.’   Osho
‘Alleen zij die weten wat stilte is, kunnen de uiteindelijke waarheid benaderen. Niemand heeft ooit iemand anders bij de waarheid gebracht en niemand kan zichzelf bij de ultieme waarheid brengen tenzij hij weet wat stilte is.’   Osho
Deze toespraken zijn door Osho gehouden tijdens een meditatiekamp en het gaat daarbij dus uiteindelijk ook om pure stilte. De manier waarop Osho Stilte bij de ‘alsmaar pratende’ mens weet te bereiken, is door humor en aanstekelijke verhalen. Het geraakt worden hierdoor en de lach die opborrelt leiden tot overgave aan totaal leven in een harmonieuze relatie met ’t Bestaan. Zo kom je tot de diepere laag van stilte en word je open voor meditatie.
Het gaat om Agnosia, een staat van zijn die ‘voorbij alle kennis van buitenaf gaat’, om een Levende Stilte. Van de door Osho gepresenteerde ‘geleide meditaties’ tijdens het meditatiekamp krijgen we ook het een en ander mee in dit boek Silence.


 
The Magic of Self-Respect, Awakening to Your Own Awareness. 
De Magie van Zelfrespect, Het Ontwaken tot je eigen Bewustzijn.
Er was een dag dat we onszelf echt kenden. Voordat we deel werden van een maatschappij, cultuur, een beschaving, was dat het geval. Dat is de reden dat mensen denken dat hun kindertijd de mooiste tijd van hun leven was. Als je terug-kijkt, dat wil zeggen: opnieuw kijkt, zul je de plek vinden waar je jezelf kwijtraakte. Dat moment is een moment van verlichting. In dit boek toont Osho hoe we los kunnen komen van onze oude patronen ten gunste van een nieuwe en voedende drie-eenheid van ‘getuige zijn, bewustzijn en alertheid’.