Boeken

Honderden boeken in meer dan zestig talen

Alle Engelse boeken van Osho zijn -met zoekmachine- te lezen op de OSHO Online Library, zie www.osho.com
Boeken in allerlei talen zijn ook te bestellen bij OSHO International in India.
Nederlandse boeken zijn vanaf 2018 niet meer verkrijgbaar via Osho Publikaties, maar op internet en bij de boekhandel kun je gemakkelijk boeken vinden, zowel nieuwe als tweedehandse.
Allerlei Osho boeken zijn te vinden bij bol.com (meer dan 600 titels, ook andere talen) en De Slegte (55 titels). Veel oudere titels, ook de originele Engelse uitgaven, zijn te vinden bij www.boekwinkeltjes.nl
OSHO International heeft een vertaalproject gelanceerd waar vrijwilligers uit alle landen mee kunnen werken om Osho werken te vertalen in hun eigen taal, zie Oshotalks

Twintig thema’s

Osho heeft in de loop van de jaren gesproken over allerlei mystieke stromingen (zoals soefisme, tao, tantra, yoga en zen) en vele verlichte meesters uit alle delen van de wereld (zoals Boeddha, Jezus, Socrates en Lao Tse). Er zijn biografieën, gesprekken met discipelen en compilaties verschenen, zelfs verzamelingen van de vele moppen waarmee Osho zijn lezingen altijd opluisterde.
Voor een overzicht van alle boeken van Osho, gerangschikt naar twintig thema’s,
>>> Thema’s

Osho Boeken Seminar

Het Osho Boeken Seminar werd gehouden in Hilversum in 2015, georganiseerd door de Stichting Vrienden van Osho.
>>> Osho Boeken Seminar.

Boeken kopen en lenen

Waar kun je in Nederland boeken van en over Osho kopen en lenen?
>>> Boeken kopen en lenen

Boeken besproken

Osho leeft in zijn boeken…
Wist je dat Osho bijna 700 boeken op zijn naam heeft staan? Deze gaan over allerlei mogelijke onderwerpen, spirituele, zoals meditatie, verlichting, Jezus, soefisme, tantra, zen en tao. Ook bespreekt hij medemenselijke en maatschappelijke thema’s zoals liefde, seks, emoties, geluk en rebellie. Samenlevingsvormen als het gezin en de commune becommentarieert hij. In politiek opzicht bekritiseert hij de democratie en stelt een Wereldregering voor op basis van ‘mensen met een verdienste’, een meritocratie.
Een aantal van Osho’s boeken zijn in het Nederlands vertaald. En ook van de Engelse boeken kun je de bespreking in het Nederlands lezen alsmede impressies van het boek in het Engels.
Zie www.oshoboeken-besproken.nl

Bibliografie

Een uitgebreide bibliografie van Osho’s vroege werken is samengesteld door Pierre Evald, een Deense bibliothecaris die discipel van Osho is geworden. Het bevat zowel de Engelse en Hindi werken van Osho uit de periode tot 1974. Zie www.oshosourcebook.com/bibliography
Een andere goede bibliografie is te vinden op de Sannyas Wiki.