Boeken

Boekennieuws van Donna

3 Steps to Awakening

‘Truth cannot be studied, it can only be experienced.’  
Dit boek is onlangs vanuit het Hindi in het Engels vertaald. ‘Er zijn maar drie stappen: vrijheid van bewustzijn, eenvoud van denken en een lege mind. Degene die zijn vrijheid aanscherpt, zijn eenvoud en zijn leegte, zal verlichting bereiken.’
Osho beschrijft met ongekende helderheid hoe er een transformerende zinvolheid in het leven van alledag gebracht kan worden. In drie simpele stappen toont hij de weg naar het ontwaken en het verruimen van je bewustzijn, tot in alle volledigheid, en naar een leven leiden in dankbaarheid en geluk.

Geluk, eer en ambitie

Wat is de ware betekenis van succes?
In dit deel uit de serie ‘Life Essentials’ komen de oorzaken en symptomen van onze preoccupatie met geld en bekendheid aan de orde. Waarom zijn we zo hebberig? Dragen onze competitiedrang en ambitie wel werkelijk bij aan innovatie en positieve veranderingen? Waarom lijkt het alsof rijken en beroemdheden de halve wereld hebben? En maakt geld nu uiteindelijk wel of niet gelukkig? 
Osho behandelt deze vragen zoals altijd vanuit een uitdagend, verrassend en bijzonder actueel perspectief. 

Meditation the First and the Last Freedom, a Practical Guide to Osho Meditations

   ‘Wie ben jij? In meditatie gaan is dieper in je wezen gaan. Mogelijk is het alleen tijdelijk; misschien ben je niet eeuwig, misschien maakt de dood een einde aan alles. We stellen geen enkele voorwaarde dat je moet geloven, we zeggen alleen dat je moet experimenteren. Probeer het gewoon. Op een dag gebeurt het: er zijn geen gedachten. En plotseling wanneer gedachten verdwijnen, zijn jij en het lichaam gescheiden, omdat gedachten de brug zijn. Door gedachten ben je met het lichaam verbonden; het is de link. Plotseling verdwijnt de link – jij bent er, het lichaam is er en er is een onmetelijke afgrond tussen de twee. Dan weet je dat het lichaam zal sterven maar jij kunt dat niet. Dan is het niet iets als een dogma; het is geen geloof, het is een ervaring – vanzelfsprekend.’ Osho

 

Honderden boeken in meer dan zestig talen

Alle Engelse boeken van Osho zijn -met zoekmachine- te lezen op de OSHO Online Library, zie www.osho.com
Boeken in allerlei talen zijn ook te bestellen bij OSHO International in India.
Nederlandse boeken zijn vanaf 2018 niet meer verkrijgbaar via Osho Publikaties, maar op internet en bij de boekhandel kun je gemakkelijk boeken vinden, zowel nieuwe als tweedehandse. Veel oudere titels, ook de originele Engelse uitgaven, zijn te vinden bij www.boekwinkeltjes.nl
OSHO International heeft een vertaalproject gelanceerd waar vrijwilligers uit alle landen mee kunnen werken om Osho werken te vertalen in hun eigen taal, zie Oshotalks

Twintig thema’s

Osho heeft in de loop van de jaren gesproken over allerlei mystieke stromingen (zoals soefisme, tao, tantra, yoga en zen) en vele verlichte meesters uit alle delen van de wereld (zoals Boeddha, Jezus, Socrates en Lao Tse). Er zijn biografieën, gesprekken met discipelen en compilaties verschenen, zelfs verzamelingen van de vele moppen waarmee Osho zijn lezingen altijd opluisterde.
Voor een overzicht van alle boeken van Osho, gerangschikt naar twintig thema’s,
>>> Thema’s

Boeken kopen en lenen

Waar kun je in Nederland boeken van en over Osho kopen en lenen?
>>> Boeken kopen en lenen

Boeken besproken

Osho leeft in zijn boeken…
Wist je dat Osho bijna 700 boeken op zijn naam heeft staan? Deze gaan over allerlei mogelijke onderwerpen, spirituele, zoals meditatie, verlichting, Jezus, soefisme, tantra, zen en tao. Ook bespreekt hij medemenselijke en maatschappelijke thema’s zoals liefde, seks, emoties, geluk en rebellie. Samenlevingsvormen als het gezin en de commune becommentarieert hij. In politiek opzicht bekritiseert hij de democratie en stelt een Wereldregering voor op basis van ‘mensen met een verdienste’, een meritocratie.
Een aantal van Osho’s boeken zijn in het Nederlands vertaald. En ook van de Engelse boeken kun je de bespreking in het Nederlands lezen alsmede impressies van het boek in het Engels.
Zie www.oshoboeken-besproken.nl

Bibliografie

Een bibliografie van Osho’s vroege werken is samengesteld door Pierre Evald, een Deense bibliothecaris die discipel van Osho is geworden. Het bevat zowel de Engelse en Hindi werken van Osho uit de periode tot 1974. Zie www.oshosourcebook.com/bibliography