Commissie Bibliotheek en Documentatie

Boeken en documentatie

De Stichting Vrienden van Osho beijvert zich om Osho en zijn boodschap bekend te maken in Nederland. Zij doet dit door Osho TV, uitzendingen op kabel tv in 4 grote steden, maar ook via boeken en documentatiemateriaal. De VVO heeft daarom een commissie ingesteld, die zich bezighoudt met:
• Het beschikbaar maken van een zo compleet mogelijke verzameling boeken van en over Osho. Dit gebeurt via de KB, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Zie ook >>> Boeken kopen en lenen
 • Het verzamelen van documentatie- en archiefmateriaal over de ‘Neo-Sannyas Beweging Nederland’. In het IISG, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam zijn meer dan 160 dozen documentatiemateriaal verzameld, het archief heeft inmiddels een totale lengte van bijna 20 meter.

Doel

Beide projecten hebben als doel voor de toekomst in Nederland Osho’s werk inzichtelijk te houden. Al dit studiemateriaal laat belangstellenden zien hoe sannyasins Osho’s visie daadwerkelijk vorm probeerden te geven in hun dagelijks leven.
Te denken valt niet alleen aan journalisten en studenten die een scriptie willen schrijven, maar ook aan kinderen die bijvoorbeeld via fotomateriaal iets meer te weten willen komen over het commune-leven van en met hun sannyasin-ouders.

Commissie Bibliotheek en Documentatie

Contactpersoon: Prembuddha Kroonbergs, Amsterdam.
prembuda@dds.nl

Oproep

Elk stukje materiaal over het Nederlandse Boeddhaveld is welkom!
Ongetwijfeld ligt er op diverse zolders nog veel materiaal, dat een veilige plek verdient in de archiefruimtes van het IISG. Denk aan bijvoorbeeld stichtingspapieren, notulen, nieuwsbrieven, logboeken, dagboeken, geschreven impressies, programma’s, folders of foto’s.