Chandra

‘Wees een licht voor jezelf!’

Ma Antar Chandra
(‘Inner Moon’)

Geboren in 1977 te Middelburg
Ontving sannyas in 1998

Ik kwam al heel vroeg met Osho in aanraking, op heel jonge leeftijd. Ik was acht jaar of zoiets en bij ons in de straat Gorinchem woonde een sannyasin-gezin. Ik speelde altijd met hun dochtertje en op een gegeven moment rende ik onder het spelen door hun gang en aan het einde daarvan, op een deur, hing een foto van Osho.

Ik kende hem helemaal niet, wist niet wie hij was, maar ik bleef helemaal stil staan, keek naar de foto en ik zag iets heel authentieks, iets wat ik zelf niet kende. ‘t Was een soort herkenning, dat raakte me toen heel diep. Daarna heb ik het echter weer losgelaten. Maar op mijn twaalfde, toen mijn vader overleed, kwamen een oom en tante meer in beeld. Zij waren ook sannyasin, maar lieten dat niet echt blijken. Ik kende ook hun sannyasnamen niet. Maar als ze bij ons over de vloer kwamen, dan voelde ik liefde, er werd aan me gevraagd: ‘Hoe is het met je?’, ik voelde me gezien, werd me heel erg bewust van wat ‘verbinding’ betekent. Daar heeft Osho het ook over, dat je niet klein bent of zo, maar al heel veel weet.

Pas later begreep ik dat mijn oom en tante sannyasin waren en in Poona geweest waren. Toen ik later bij hen thuis een video van Osho bekeek – mijn moeder was er ook bij – kwamen er tranen, zo werd ik geraakt in mijn ‘ware natuur’. Ik heb echt zitten huilen, en zei: ‘Oh, dat is nou wat ik bedoel!’ Aan dat waar je als kind geen woorden voor hebt, daar gaf Osho woorden aan.

Nu ben ik 36 jaar en nog steeds speelt Osho een hele grote rol in mijn leven. Zijn ‘wees een licht voor jezelf”, iets waar Jezus het ook over heeft, is voor mij ‘je mag gewoon zijn, wie je bent.’ Ik ga ook steeds meer merken dat hij op verschillende niveau’s spreekt. Hoe meer ik me zelf ontwikkel, hoe meer ik concludeer: ‘Hé, dat hoorde ik vroeger heel anders.’ Osho is echt een Meester die je helemaal mee de diepte in neemt, meer poezie in je leven brengt, je steeds weer die verbinding laat voelen. Ik ga steeds meer dingen zien, word meer wakker, soms is dat pijnlijk, maar het geeft ook meer schoonheid.

Toen ik achttien was ben ik naar India gegaan en daar ben ik in 1998 sannyasin geworden. Ik ging er niet naar toe om sannyasin te worden. Ik wilde een jaar reizen en kwam in Goa terecht. Daar had ik een gigantisch mooie tijd, maar voelde me ook helemaal verloren, ik wist eigenlijk niet wat ik moest. Toen ben ik naar Poona gegaan en heb sannyas genomen. Groepen gedaan, meditaties gedaan – ik heb altijd veel meditaties van Osho gedaan – en gevoeld wat meditatie inhoudt. Gevoeld dat je dat ook als kind al hebt, maar dat je je er niet van bewust bent. Ik ben ook nog op de Osho Humaniversity in Egmond aan Zee geweest, deed daar ook veel groepen, maar omdat ik die al zoveel in Poona gedaan had, was het voor mij op een geven moment daar niet zo interessant meer. Mijn zoektocht – naast de vraag ‘wat is het dat mij zo raakt in Osho?’ –  is: wat is de relatie tussen therapie en meditatie? Osho zegt: ‘Mensen denken dat ze via therapie de betekenis van hun leven kunnen vinden, maar als je religieusheid voorop plaatst, dan volgt de therapie vanzelf.’  Bij Osho staat de viering van alles voorop, je tranen, je pracht, alles, vier alles, dan komt de verandering vanzelf. En dat beleef ik steeds meer.

Het is fantastisch dat Osho nu zomaar je huiskamer binnenkomt, via TV en Internet. Een immens groot publiek kan naar hem kijken en luisteren. Je zit te zappen en dan opeens komt hij binnen. Wat gebeurde toen ik vijftien was, bij mijn oom en tante, met de video, zo kan het ook bij andere kinderen gebeuren, de herkenning van ‘dit is waar het om gaat!’

Ik denk dat in de toekomst steeds meer mensen door Osho geraakt zullen worden. Meer en meer mensen zijn wakker aan het worden. Osho heeft ook een hele grote visie op de inrichting en de ontwikkeling van de maatscahppij, hij spreekt, als een heel gevarieerde Meester, over heel veel dingen op allerlei niveau’s. Eigenlijk is het een hele opvoeding die je van hem krijgt. Mensen kunnen heel veel van hem leren!

Amsterdam, 14 april 2014
Chandra de Rijk

Lijst