Sannyas

De essentie van sannyas

Ik heb de sannyasbeweging niet stopgezet, de beweging is een stroom – dit is de betekenis van beweging – het is in beweging, het groeit. En een religie is dood – die beweegt niet meer, die groeit niet meer. Zij is dood. Er is maar één plaats voor en dat is het crematorium.
Iedere priester of priesteres wil een dode religie hebben, want die is voorspelbaar. Nu we in het Westen zijn gekomen zijn rode kleren en een mala niet meer nodig, want ze zij in het Westen nooit symbolisch voor religie geweest.

En om preciezer te zijn, je bent niet volkomen verstoken van alle uiterlijke symbolen.
Al wat overblijft is de wezenlijke kern van religieus zijn, de reis naar binnen, die alleen jij kunt maken. Ik kan dat niet voor je doen, niemand kan dat voor je doen.
Dus nu is er maar één wezenlijke kwaliteit overgebleven, de meest fundamentele kwaliteit van religieus zijn. Dat is meditatie. Je moet naar binnen gaan. 

Dus nu je niet langer uiterlijke symbolen hebt, is het goed -als je een sannyasin wilt zijn- om één ding in herinnering te houden: hoe je kunt overgaan tot de discipline van het getuige zijn. Anders bestaat de mogelijkheid dat je -doordat je de rode kleren draagt en de mala- er volkomen tevreden mee bent dat je een sannyasin bent. Dat ben je niet. 
Kleren maken geen enkel verschil. En ook de mala laat iemand geen transformatie doormaken. Maar je kunt jezelf voor de gek houden.

Nu neem ik dat alles van je af en ik laat alleen iets heel simpels over. Je kunt hier geen bedrog mee plegen, je doet het of je doet het niet. Zonder dit te doen, ben je geen sannyasin. Zo is de beweging tot zijn zuiverste staat gekomen, het meest wezenlijke stadium. Zij is niet opgeheven.

Osho, From Bondage to Freedom #17.

Sannyas nemen en sannyas droppen

Het ‘nemen’ van sannyas bestond, maar er ‘afstand van doen’ ontbrak. Men kon toetreden, maar men kon er niet uitstappen. Maar zelfs een hemel zonder uitgang wordt een hel- dat wordt slavernij, een gevangeniscel. Misschien zul je zeggen: ‘Helemaal niet, als bepaalde sannyasins echt weg wilden, wat kan zo iemand dan anders doen? Hij kon gewoon gaan.’
Maar jullie zouden hem veroordelen en vernederen – overal zou verachting uit spreken. Daarom hebben we er een trucje op bedacht, dat als er iemand sannyas neemt, we daar een heleboel publiciteit, pracht en praal en show omheen maken, als iemand sannyas neemt spelen we een hele hoop plechtstatige muziek en we versieren hem met bloemenkransen en slingers, we loven en prijzen hem en we betonen hem heel veel respect. We gaan ons in alle opzichten aan zo’n overvloedig uiterlijk vertoon te buiten alsof er een grootse gebeurtenis plaats vindt. 

Maar er zit ook een andere kant aan deze show. Deze sannyasin weet niet dat als hij morgen sannyas zou droppen, dat er dan net zoals hij vandaag onder bloemenslingers wordt bedolven, stenen naar hem gegooid zullen worden. En dit zal door precies dezelfde mensen gebeuren. Het is in feite zo, dat deze mensen hem door hem te omkransen waarschuwen om sannyas nooit te droppen. Anders zullen net zoals je geëerd wordt beledigingen je deel worden. Dit is een heel gevaarlijke situatie. 

Meer: Sannyas nemen en sannyas droppen.

Overgave aan de natuur

De vraag is niet om mijn sannyasin te worden, de kwestie gaat erover of je een sannyasin wordt. Om mijn sannyasin te zijn is een bepaalde betrokkenheid vereist, een zekere overgave.

Maar ik wil niet dat jij je aan mij overgeeft, verbonden bent met mij. Ik wil dat je je kunt overgeven aan de natuur, aan het bestaan. Je hoeft niet mijn sannyasin te zijn, je moet een sannyasin zijn- en dat is de enige manier om mijn sannyasin te zijn.

Osho, Beyond Psychology #15.

Een uiting van je individualiteit

Sannyas betekent eerder moed dan iets anders, omdat het een uiting is van je individualiteit, getuigt van vrijheid en aangeeft dat je niet langer deel wilt zijn van de massahysterie.

Het is een verklaring dat je universeel wordt; je zult tot geen enkel land behoren, tot geen enkele kerk, geen enkel ras en geen enkele godsdienst.

Osho, Fingers Pointing to the Moon #7.

Ga diep in meditatie

Ik zou willen, dat mijn sannyasins het leven in zijn totaliteit beleven, maar onder één absolute voorwaarde, een uitdrukkelijke voorwaarde en die is bewustzijn, meditatie.
Ga eerst diep in meditatie, zodat je je onbewuste kunt reinigen van alle giftige zaadjes, zodat er niets meer is waardoor je bedorven wordt en er niets binnenin je is wat door macht kan ontstaan. En dan kun je doen wat je graag wilt. 

Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol. 6 #4

Een persoonlijke relatie, een liefdesaffaire

‘Ook al verlaat ik mijn lichaam, mijn sannyasins verlaat ik niet. 
Ik zal er net zo goed voor ze zijn.
Maar het enige waar het om gaat: ben jij er ook voor mij?
Ik ben er voor jou en ik zal er altijd net zo goed voor je zijn.
Als jij er voor mij bent, dan bestaat er een link.
En met mijn sannyasins heb ik een persoonlijke link.
Het gaat er niet om dat je bij een organisatie hoort, het is helemaal geen organisatie.
Het is een persoonlijke relatie, het is een liefdesaffaire.
Als jij openstaat voor mij, ook al verdwijnt dit lichaam, maakt dat helemaal niets uit.
Ik zal er voor je zijn.’                                         
Osho, The Discipline of Transcendence, vol. 1 # 6

‘Sannyas betekent moed meer dan wat ook, want daarmee roep je je individualiteit uit, je roept je vrijheid uit, je roept uit dat je geen deel meer zult uitmaken van die massadwaasheid, die massapsychologie. Je roept uit dat je universeel wordt. Je hoort bij geen enkel land meer, bij geen enkele kerk, geen enkel ras, geen enkele godsdienst.’
Osho, Finger Pointing to the Moon, #7

Sannyas

Osho heeft in de loop van de tijd duizenden mensen ingewijd in sannyas. Een sannyasin is in de eeuwenoude Hindoe traditie iemand die het wereldse leven achter zich laat om zich als een asceet te wijden aan een spirituele zoektocht, onder leiding van een goeroe, een meester. Osho geeft een totaal nieuwe draai aan de meester – discipel relatie en moedigt zijn sannyasins juist aan om het leven te omarmen in plaats van het de rug toe te keren. Zie ook Osho over sannyas.

Neo-sannyas

Het is nog steeds mogelijk om ‘sannyas te nemen’, sannyasin te worden, als teken dat je je verbonden voelt met Osho’s visie en werk. Vroeger hoorde daar een nieuwe naam en een mala bij, een kralenketting met afbeelding.
Nu ligt het accent bij het nemen van sannyas op jezelf en het zelf openstaan voor sannyas. Het is dus niet zo dat iemand als tussenpersoon jou namens Osho of namens een centrum sannyas geeft.

Sannyas nemen in India  

Sannyas kun je aanvragen door naar het Osho Meditation Resort in Pune te schrijven.
Je kunt een nieuwe naam kiezen uit een lijst en daar deelnemen aan het wekelijkse evenement ‘Celebrating Sannyas’, met muziek, zingen, stilte en citaten van Osho over sannyas. Mala’s worden in het Meditation Resort niet meer uitgegeven.
Voor informatie, zie www.neosannyas.org.

Sannyas nemen in Nederland

Ook in Nederland wordt hier en daar een ‘Sannyas Celebration’ georganiseerd.
Het hangt van het centrum af of er wel of geen mala beschikbaar is.
• Centrum AUMM in Usquert, Groningen
Een ‘Sannyas Celebration’ gebeurt in samenwerking met Centrum UTA in Keulen.
Informatie: Omkar of Divyam, www.aumm.nl.
• Lifeforce Fitness Instituut, Amersfoort
Informatie: Digant, www.lifeforcefitness.nl.
• Osho Mevlana Commune, Amsterdam
Informatie: Tarangita, tara@xs4all.nl.
• Wajid Osho Meditatie Centrum, Den Haag
Informatie: Nandita, www.wajid.nl.