Visie

Religie en moraal

Voorbij oordelen over goed en slecht gaan is de weg van waakzaamheid. En het is door waakzaamheid dat transformaties plaatsvinden. Dit is het verschil tussen moraliteit en religie. Moraliteit zegt: ‘Kies het juiste en verwerp het verkeerde. Kies het goede en verwerp het slechte.’ Religie zegt: ‘Kijk gewoon naar beide. Kies helemaal niet. Blijf in een keuze-loos bewustzijn.’
Religie is heel anders dan moraliteit. Moraliteit is heel gewoon, alledaags, middelmatig; moraliteit kan je niet naar het ultieme brengen, het is niet de weg van het goddelijke.

Moraliteit is slechts een sociale strategie. Daarom is iets goed in de ene maatschappij en is hetzelfde  in een andere maatschappij verkeerd; het ene wordt goed geacht in India en hetzelfde wordt slecht geacht in Japan. Iets wordt vandaag goed gevonden en kan morgen verkeerd zijn. Moraliteit is een sociaal bijprodukt, het is een sociale strategie om te controleren. Het is de politieagent in je, de rechter in je – het is een truc van de maatschappij om je te hypnotiseren volgens bepaalde opvattingen die de maatschappij aan mensen wil opdringen.
Osho: The Dhammapada, Vol 4, # 1

Jij bent het recept voor een betere wereld

Ik heb geen belangstelling voor een ideale maatschappij. Laat die droom vallen, alsjeblieft. Die heeft de wereld alleen maar grote nachtmerries bezorgd. Onthoud: politiek gesproken kan er nu niets meer gebeuren; de politiek is dood. Waar je ook op stemt, rechts of links, doe het zonder illusies. Het idee moet worden losgelaten dat enig systeem redding kan brengen. Geen enkel systeem kan dat – communisme, fascisme, gandhiïsme. Geen enkele maatschappij kan je redden en geen enkele maatschappij kan ideaal zijn. En er is geen redder – Christus, Krishna of Rama.


Laat die onzin vallen van je schuldig voelen en een zondaar te zijn. Stop al je energie in dansen en het leven vieren. Dan ben je ideaal, hier en nu – niet dat je ideaal moet worden. Er zijn nog maar weinig deskundigen die geloven dat je een blauwdruk aan de maatschappij kunt opleggen en door aan de maatschappij te sleutelen een nieuwe utopie van maatschappelijke harmonie kunt scheppen. Laat alle idealen varen en leef hier-en-nu. Mijn commune zal geen ideale maatschappij worden. Mijn commune wordt een hier-en-nu commune.
Osho: The Heart Sutra #6.

Intelligente mensen zijn zich ervan bewust geworden dat alle revoluties zijn mislukt – alle sociale revoluties. En we hebben nog niet naar de boeddha’s geluisterd die hebben gesproken over een totaal andere revolutie: de revolutie in het hart van het individu – omdat het individu substantie heeft, echt is. De maatschappij is alleen maar een relatievorm. De “maatschappij” is alleen maar een woord – en een erg gevaarlijk woord.
Osho: Philosophia Perennis vol. 2.   

Een ongekende omwenteling in het menselijk bewustzijn

Op dit punt in de tijd gaan we door een ongekende omwenteling in het menselijk bewustzijn, een verstoring zoals nog nooit eerder heeft plaatsgevonden. Verandering is er altijd geweest, in meer of mindere mate, want zonder verandering is er geen leven. Maar zo af en toe bereikt dit eindeloze proces van verandering een hoogtepunt –
en dan is er een echte omwenteling.  

De twintigste eeuw heeft de mens tot zo’n piek gebracht, en zijn bewustzijn staat op het punt om een totaal nieuwe wending te nemen. Waarschijnlijk moeten we langs totaal nieuwe wegen gaan reizen van hetgeen we kennen, en waar we vertrouwd mee zijn zal verdwijnen. De principes en waarden waar we mee geleefd hebben zijn niet langer toepasbaar, de greep van de traditie verzwakt. Dit is de opmaat voor een grote verandering. We raken ontworteld van het verleden. We zitten te wachten op overplanting naar de toekomst.
Osho, The Long, the Short and the All #3

Geduld bij mediteren

Vind de tijd, de ruimte, en maak er een punt van om te mediteren. In het begin is het moeilijk, maar blijf geduldig. Geduld is alles wat je nodig hebt. En blijf hoopvol, optimistisch, want het is alleen maar een kwestie van tijd. Het is alsof je zaadjes zaait, je kunt niet verwachten dat ze de volgende dag al kiemen. Ze nemen hun tijd ervoor, ze komen pas in hun eigen tijd tevoorschijn. Ze volgen jouw verwachtingen niet, ze volgen een bepaalde wet van zichzelf. Ze hebben hun intrinsieke wet, hun eigen natuur. Ze wachten op het juiste seizoen, misschien op de wolken die gaan komen, op de regen,  op de lente misschien…
Houd dus de moed erin. Dat is een van de fundamenteelste redenen waarom zoveel mensen beginnen met mediteren maar niet slagen. Velen beginnen eraan maar na een paar dagen denken ze al: ‘Het lukt me niet.’ Het is geen kwestie van slagen of falen. Ga er gewoon mee door ongeacht wat er gebeurt – net zoals je elke dag een douche neemt, gaat slapen. Je maakt je er niet druk over of je al of niet slaagt, of je er iets mee bereikt of niet. Een douche is op zich goed, het heeft intrinsieke waarde. Meditatie wordt spoedig als een innerlijke douche. Je voelt je beter, meer gecentreerd, meer geworteld, meer met je voeten op de grond. 
En als je kunt blijven wachten, komt het op een dag plotseling als een explosie, als een bliksemflits, en vanaf dat moment af ben je niet meer dezelfde. Vanaf dat moment hoef je geen meditatie meer te doen, dan ben je in meditatie wat je ook doet. Dan is ademen meditatie, is lopen meditatie, is eten meditatie. Dan wordt meditatie simpelweg je natuur zelf. 
Osho: A Must for Morning Contemplation.

Liefde is een rozenstruik

‘Je wilt die doornen niet, je zou graag willen dat de rozenstruik een en al bloemen is en geen doornen; maar ze komen tegelijkertijd, ze zijn facetten van één energie.
Maar ik zeg je niet afstand te doen van liefde, ik zeg je niet je er los van te maken. Wat ik je zeg is: maak het meer en meer tot een gebed. Mijn hele benadering is die van transformatie, niet van afstand doen.’   Osho
Meer: Liefde is een rozenstruik

Totale ontspanning

Uiteindelijk gaat het om totale ontspanning. Dan ben je verlicht. Maar op dit moment is dat nog niet haalbaar. Diep van binnen blijft er een bepaalde spanning bestaan.
Maar begin gewoon te relaxen. Begin aan de buitenkant, daar zitten we nu en dat is ons enige startpunt. Relax je buitenkant, relax je lichaam.
Je moet van de buitenkant af gaan ontspannen. De eerste stap van ontspannen is het lichaam. Denk er zo vaak mogelijk aan om in je lichaam te kijken, of je niet ergens een spanning met je meedraagt – in je nek, in je hoofd, in je benen. Ontspan dat bewust. Ga gewoon naar dat deel van je lichaam toe en overtuig dat deel, zeg er liefdevol tegen: ‘Relax!’
En je zult er versteld van staan dat elk deel van je lichaam naar je zal luisteren, jou zal volgen, als je erheen gaat – het is jouw lichaam! Sluit je ogen, ga je lichaam binnen van je teen tot je kruin en ga op zoek naar waar spanning zit. En ga dan met dat deel praten alsof je met een vriend praat, ga een dialoog aan met je lichaam. Zeg maar dat het kan relaxen, zeg maar ‘Je hoeft nergens bang voor te zijn. Wees maar niet bang. Ik ben hier om voor je te zorgen – jij kunt relaxen.’ Geleidelijk aan krijg je de slag wel te pakken. Dan raakt je lichaam ontspannen.
Dan neem je de volgende stap, ga je een beetje dieper. Zeg ‘relax’ tegen je mind, tegen je denken. En als je lichaam luistert, luistert je mind ook, maar je kunt niet bij je mind beginnen. Je moet bij het begin beginnen. Je kunt niet halverwege beginnen. Er zijn veel mensen die bij de mind beginnen en ze redden het niet. Ze redden het niet omdat ze het verkeerde uitgangspunt nemen. Je moet alles in de juiste volgorde doen.
Als het je lukt om je lichaam vrijwillig te ontspannen, dan lukt het je ook om je mind te helpen ontspannen. Mind is een meer complex verschijnsel.
Osho: The Dhammapada. The Way of the Buddha. Vol.1 Ch.8

God is dood – of schittert hij door afwezigheid?

Alle religies geloven dat God de wereld en de mensheid heeft geschapen. Maar als je door iemand bent gemaakt, ben je niet meer dan een marionet, je hebt geen eigen ziel. En als je door iemand bent gemaakt, kan hij je ieder moment weer laten verdwijnen. Hij heeft je niet gevraagd of je gemaakt wilde worden, hij zal je ook niet vragen: ‘Wil je weer uit de wereld verdwijnen?’
Het is een waandenkbeeld, dat God de wereld en de mensheid geschapen heeft, en als je daarin gelooft, is God de allergrootste dictator. Als God bestaat, dan is de mens een slaaf, een marionet. Hij heeft alle touwtjes in handen, hij heeft zelfs de macht over jouw leven. Er kan dan geen sprake zijn van verlichting. Er kan dan geen Gautam Boeddha bestaan, omdat er helemaal geen vrijheid is. God trekt aan de touwtjes en jij danst; hij trekt aan de touwtjes en je huilt; hij trekt aan de touwtjes en je vermoordt iemand, je pleegt zelfmoord, je begint een oorlog. Je bent niet meer dan een marionet en hij is de poppenspeler.
Meer: God is dood – of schittert hij door afwezigheid?

De dood het meest onbegrepen verschijnsel

‘De dood is het meest onbegrepen verschijnsel. Mensen denken dat de dood het einde van het leven betekent. Dat is de eerste fundamentele misvatting.
De dood vormt niet het einde, maar het begin van een nieuw leven. Ja, het is het einde van iets dat al dood is. Het is ook het hoogtepunt van dat wat we leven noemen, al weten maar weinig mensen wat het leven eigenlijk inhoudt. Ze leven, maar ze zijn zo onwetend dat ze de confrontatie met hun eigen leven niet aangaan. En het is voor hen onmogelijk om hun eigen dood te ervaren, want de dood is de ultieme ervaring van dit leven en het begin van een nieuw leven. De dood is de poort tussen twee levens; het ene ligt achter je, het andere wacht je op.
Er is niets afstotelijks aan de dood; maar vanuit angst heeft men zelfs het woord ‘dood’ afstotelijk gemaakt, iets waar je niet over mag praten. Mensen willen er niet over praten. Ze willen niet eens het woord ‘dood’ in de mond nemen.
Deze angst wordt ergens door veroorzaakt. De angst komt op omdat het altijd iemand anders is die doodgaat. Je ervaart de dood altijd als een buitenstaander en de dood wordt juist door je allerdiepste wezen ervaren. Het is net als liefde als een buitenstaander toeschouwen. Je kunt jarenlang toeschouwen, maar je zult niet te weten komen wat liefde is; misschien wel hoe liefde geuit wordt, maar over de liefde zelf kom je niets te weten. Hetzelfde geldt voor de dood: je ziet alleen wat er aan de buitenkant gebeurt – de ademhaling is gestopt, het hart is gestopt, degene die praatte en liep is niet meer: in plaats van een levend lichaam ligt er nu een lijk.
Dit zijn de uiterlijke verschijnselen. De dood is de overgang van de ziel van het ene naar het andere lichaam, of als iemand volledig verlicht geworden is: de overgang van de ziel van zijn eigen lichaam naar het lichaam van het hele universum. Het is een enorme reis, van buitenaf kun je het niet begrijpen. Van buitenaf zie je alleen de verschijnselen; en dat heeft de mens bang gemaakt.
Bij degene die de dood van binnen leert kennen, verdwijnt de angst voor de dood vanzelf.’
Osho,  Zarathustra: A God That Can Dance, Talk #16.

Zorba de Boeddha

‘Genieten van het leven, zoals de dansende en zingende Zorba dat kan als geen ander, is niet in tegenspraak met een leven als van Boeddha, van meditatie in diepe stilte. Boeddha was zelf tot Boeddha geworden omdat hij het leven van een Zorba had geleefd.’      Osho

Het ego

‘Het ego is een sociaal verschijnsel: jij bent niet het ego, het ego is de maatschappij. Het verschaft je een plaats in de maatschappij, een plaats in de rangorde van de maatschappij. En als je daarmee tevreden bent, zul je alle kansen om je ware zelf te ontdekken mislopen. Is het je nooit opgevallen dat alle vormen van ellende door het ego vat op je krijgen? Je kunt je er niet gelukzalig mee voelen, je kunt je er alleen maar ellendig mee voelen. Het ego is de hel. Als je lijdt, sla dan eens gade wat er aan de hand is en je zult ontdekken dat op de een of andere manier het ego er alles mee te maken heeft.’   Osho
Meer: Osho over ego

Authenticiteit

‘Het is niet de weg waar het op aan komt. Het komt helemaal aan op de authenticiteit van de zoeker. Daar wil ik de nadruk op leggen. Je kunt elke weg bewandelen. Als je oprecht en authentiek bent, bereik je het doel. Sommige wegen kunnen moeilijk begaanbaar zijn, andere veel gemakkelijker; sommige zijn aan beide kanten begroeid, andere voeren door woestijnen; sommige bieden mooie uitzichten, andere hebben niets aantrekkelijks te bieden, maar voor wie oprecht en eerlijk en authentiek en waarachtig is voeren alle paden naar het doel. En het omgekeerde is ook waar: welk pad je ook volgt, als je niet waarachtig bent, brengt het je nergens. Het is je authenticiteit die je weer thuisbrengt, niet iets anders. Alle paden zijn bijzaak.’  Osho
Meer: Milarepa en de onbetrouwbare meester

Therapie

‘Ik wil hier NIET de nadruk leggen op therapieën die jaren en jaren door blijven gaan: gewoon een paar dagen therapie om de bodem klaar te maken voor meditatie. Er lopen hier bij ons bijna honderd therapiegroepen, voor elk wat wils. Maar therapie is niet het einddoel. Therapie is een voorbereiding, de grond bewerken voor meditatie. Dit is de enige plek ter wereld waar therapie wordt gebruikt om de grond te bewerken voor een geweldige transformatie van mind naar no-mind.’
Osho: The Mystery and the Poetry of the Beyond # 1.

Geloof

‘Als je gelooft zul je nooit weten. Als je iets echt wilt weten, geloof niet. Dat betekent niet dat je ongelovig moet zijn, want ongeloof is een ander soort geloof. Geloof niet, maar experimenteer. Ga diep in jezelf en als je kunt zien, als je kunt voelen, geloof dan. Maar dan is het geen geloof meer, dan is het vertrouwen. Dat is het verschil tussen vertrouwen en geloof: Vertrouwen komt vanuit ervaring; geloof is een vooroordeel zonder enige ervaring om het te steunen….’  Osho

De grootste uitdaging

‘Het is heel goed mogelijk dat het leven geen toekomst meer zal hebben. We komen steeds dichter bij een doodlopende weg. Het is triest om dat te beseffen, maar het is ook goed om dat te beseffen, want dan wordt het mogelijk om een andere weg in te slaan. Zoals alles gaat zoals het nu gaat, is een wereldwijde zelfmoord logischerwijs het gevolg.’       Osho

Religie

‘Je dagelijks leven is je tempel, en je religie. Handel bewust, doe dingen bewust, en er zal veel veranderen.’       Osho

Stompzinnige ideologieën

‘Heel het verleden van de mensheid zit vol stompzinnige ideologieën waar mensen kruistochten voor gevoerd hebben, mensen hebben gedood, vermoord, levend verbrand. In de afgelopen drieduizend jaar hebben we vijfduizend oorlogen gevoerd, alsof het leven alleen om vechten draait en helemaal niet om creatief zijn, helemaal niet om genieten van de gaven van de  natuur.
We moeten al die krankzinnigheid laten varen. We kunnen niets veranderen aan deze wereld als we deze wortels niet volledig afkappen.’       Osho

Priesters en politici

‘De politici en de priesters hebben in een voortdurende samenzwering samengewerkt, hand in hand. De politicus heeft de politieke macht, de priester heeft de religieuze macht. De politicus beschermt de priester, de priester zegent de politicus. En de massa’s worden uitgebuit, hun bloed word door beiden gezogen.
Religies hebben het denken van de mens achterlijk gemaakt door van verzinseltjes geloof te maken. En politici hebben de mens kapotgemaakt door het leven zo veel mogelijk zijn waardigheid te ontnemen, want hun macht berust op jouw slavernij. Deze obstakels moeten uit de weg geruimd worden.
De wetenschap zou liever in dienst gesteld moeten worden niet van dood en vernietiging, maar in dienst van leven en liefde, bevestiging, viering.’       Osho

Meritocratie in plaats van democratie

‘Gewoon om onderscheid te maken noem ik dit systeem van mij meritocratie. Maar verdienste (merite) waarvoor? De verdienste is om te dienen en te delen. En als je eenmaal besloten hebt de macht te verschuiven van de politici naar de intelligentsia, wordt alles mogelijk, wordt alles eenvoudig.
Meritocratie is een heel programma van de structuur van de samenleving veranderen, de structuur van de regering, de structuur van het onderwijs.’       Osho

Wetenschap moet spiritueel worden

‘Net zoals ze met succes tot in het diepste geheim van de materie heeft weten door te dringen, heeft ze ook de capaciteit om tot in het diepste geheim van het bewustzijn door te dringen. Dan zal ze een grote zegen zijn.
Dus wat mij betreft, mijn visie voor een nieuwe mensheid, zie ik de wetenschap twee dimensies hebben: de lagere dimensie werkt met het objectieve en de hogere dimensie werkt met het bewustzijn. De lagere dimensie moet in dienst staan van de hogere dimensie. Dan is er verder geen religie nodig, dan vervult de wetenschap volledig alle behoeften van de mens.’   Osho                                                                                                                           

Liefde zijn

‘Liefde zou net als ademen moeten zijn. Het zou gewoon een kwaliteit in je moeten zijn – overal waar je bent, met wie je ook bent, of zelfs als je alleen bent, liefde blijft gewoon vanuit jou overstromen. Het gaat er niet om dat je verliefd bent op iemand – het gaat erom dat je liefde bent.’       Osho

Jij bent liefde

‘Mensen zijn gefrustreerd in hun liefdeservaringen, niet omdat er iets mis is met de liefde… ze vernauwen de liefde tot zo’n puntje dat de oceaan van liefde daar niet meer kan blijven. Je kunt de oceaan niet bevatten, het is geen stroompje. Liefde is je hele wezen, liefde is jouw goddelijkheid. Je moet het zien in termen van liefhebbend zijn of niet. De kwestie van het object van liefde is niet aan de orde. Bij je vrouw, houd je van je vrouw; bij je kinderen, houd je van je kinderen; bij je vrienden, houd je van je vrienden; bij de bomen, houd je van de bomen; bij de oceaan, houd je van de oceaan. Jij bent liefde.’       Osho                                                                                              

Anderen behagen

‘Hou op om aan verwachtingen van anderen te voldoen, want dat leidt alleen maar tot zelfmoord. Je bent hier niet om aan de verwachtingen van wie dan ook te voldoen en niemand is hier om aan die van jou te voldoen. Word nooit een slachtoffer van de verwachtingen van een ander en maak een ander geen slachtoffer van jouw verwachtingen.
Dit is wat ik individualiteit noem. Respecteer je eigen individualiteit en respecteer de individualiteit van een ander. Bemoei je niet met iemand anders’ leven en laat niemand zich met jouw leven bemoeien. Alleen dan kun je ooit groeien in spiritualiteit.’       Osho

Lijden onder ogen zien

‘Als je niet wegvlucht, als je het lijden daar laat zijn, als je bereid bent om het onder ogen te zien, als je niet probeert om het op een of andere manier te vergeten, dan ben je anders bezig. Het lijden is er wel, maar net om je heen. Het zit niet in het middelpunt, het zit aan de periferie. Lijden kan onmogelijk in het middelpunt zitten, dat zit niet in de aard van de dingen. Het zit altijd aan de periferie en jij bent het middelpunt.’       Osho

Zoeken naar onderwerp

Osho heeft over heel veel verschillende onderwerpen gesproken op een heel eenvoudige en heldere manier. Met zoekmachines kun je op thema zoeken naar deze onderwerpen. >>> Zoeken.

Sannyas

Osho heeft in de loop van de tijd duizenden mensen ingewijd in sannyas. Een sannyasin is in de eeuwenoude Hindoe traditie iemand die het wereldse leven achter zich laat om zich als een asceet te wijden aan een spirituele zoektocht, onder leiding van een goeroe, een meester. Osho geeft een totaal nieuwe draai aan de meester–discipel relatie en moedigt zijn sannyasins juist aan om het leven te omarmen in plaats van het de rug toe te keren. >>> Sannyas.