Visie

Zorba de Boeddha

‘Genieten van het leven, zoals de dansende en zingende Zorba dat kan als geen ander, is niet in tegenspraak met een leven als van Boeddha, van meditatie in diepe stilte. Boeddha was zelf tot Boeddha geworden omdat hij het leven van een Zorba had geleefd.’    
Osho

De grootste uitdaging

‘Het is heel goed mogelijk dat het leven geen toekomst meer zal hebben. We komen steeds dichter bij een doodlopende weg. Het is triest om dat te beseffen, maar het is ook goed om dat te beseffen, want dan wordt het mogelijk om een andere weg in te slaan. Zoals alles gaat zoals het nu gaat, is een wereldwijde zelfmoord logischerwijs het gevolg.’     
Osho

Religie

‘Je dagelijks leven is je tempel, en je religie. Handel bewust, doe dingen bewust, en er zal veel veranderen.’     
Osho

Stompzinnige ideologieën

‘Heel het verleden van de mensheid zit vol stompzinnige ideologieën waar mensen kruistochten voor gevoerd hebben, mensen hebben gedood, vermoord, levend verbrand. In de afgelopen drieduizend jaar hebben we vijfduizend oorlogen gevoerd, alsof het leven alleen om vechten draait en helemaal niet om creatief zijn, helemaal niet om genieten van de gaven van de  natuur.
We moeten al die krankzinnigheid laten varen. We kunnen niets veranderen aan deze wereld als we deze wortels niet volledig afkappen.’     
Osho

Priesters en politici

‘De politici en de priesters hebben in een voortdurende samenzwering samengewerkt, hand in hand. De politicus heeft de politieke macht, de priester heeft de religieuze macht. De politicus beschermt de priester, de priester zegent de politicus. En de massa’s worden uitgebuit, hun bloed word door beiden gezogen.
Religies hebben het denken van de mens achterlijk gemaakt door van verzinseltjes geloof te maken. En politici hebben de mens kapotgemaakt door het leven zo veel mogelijk zijn waardigheid te ontnemen, want hun macht berust op jouw slavernij. Deze obstakels moeten uit de weg geruimd worden.
De wetenschap zou liever in dienst gesteld moeten worden niet van dood en vernietiging, maar in dienst van leven en liefde, bevestiging, viering.’     
Osho

Meritocratie in plaats van democratie

‘Gewoon om onderscheid te maken noem ik dit systeem van mij meritocratie. Maar verdienste (merite) waarvoor? De verdienste is om te dienen en te delen. En als je eenmaal besloten hebt de macht te verschuiven van de politici naar de intelligentsia, wordt alles mogelijk, wordt alles eenvoudig.
Meritocratie is een heel programma van de structuur van de samenleving veranderen, de structuur van de regering, de structuur van het onderwijs.’     
Osho

Wetenschap moet spiritueel worden

‘Net zoals ze met succes tot in het diepste geheim van de materie heeft weten door te dringen, heeft ze ook de capaciteit om tot in het diepste geheim van het bewustzijn door te dringen. Dan zal ze een grote zegen zijn.
Dus wat mij betreft, mijn visie voor een nieuwe mensheid, zie ik de wetenschap twee dimensies hebben: de lagere dimensie werkt met het objectieve en de hogere dimensie werkt met het bewustzijn. De lagere dimensie moet in dienst staan van de hogere dimensie. Dan is er verder geen religie nodig, dan vervult de wetenschap volledig alle behoeften van de mens.’     
Osho                                                                                                                           

Liefde zijn

‘Liefde zou net als ademen moeten zijn. Het zou gewoon een kwaliteit in je moeten zijn – overal waar je bent, met wie je ook bent, of zelfs als je alleen bent, liefde blijft gewoon vanuit jou overstromen. Het gaat er niet om dat je verliefd bent op iemand – het gaat erom dat je liefde bent.’     
Osho

Jij bent liefde

‘Mensen zijn gefrustreerd in hun liefdeservaringen, niet omdat er iets mis is met de liefde… ze vernauwen de liefde tot zo’n puntje dat de oceaan van liefde daar niet meer kan blijven. Je kunt de oceaan niet bevatten, het is geen stroompje. Liefde is je hele wezen, liefde is jouw goddelijkheid. Je moet het zien in termen van liefhebbend zijn of niet. De kwestie van het object van liefde is niet aan de orde. Bij je vrouw, houd je van je vrouw; bij je kinderen, houd je van je kinderen; bij je vrienden, houd je van je vrienden; bij de bomen, houd je van de bomen; bij de oceaan, houd je van de oceaan. Jij bent liefde.’     
Osho                                                                                              

Anderen behagen

‘Hou op om aan verwachtingen van anderen te voldoen, want dat leidt alleen maar tot zelfmoord. Je bent hier niet om aan de verwachtingen van wie dan ook te voldoen en niemand is hier om aan die van jou te voldoen. Word nooit een slachtoffer van de verwachtingen van een ander en maak een ander geen slachtoffer van jouw verwachtingen.
Dit is wat ik individualiteit noem. Respecteer je eigen individualiteit en respecteer de individualiteit van een ander. Bemoei je niet met iemand anders’ leven en laat niemand zich met jouw leven bemoeien. Alleen dan kun je ooit groeien in spiritualiteit.’     
Osho

Lijden onder ogen zien

‘Als je niet wegvlucht, als je het lijden daar laat zijn, als je bereid bent om het onder ogen te zien, als je niet probeert om het op een of andere manier te vergeten, dan ben je anders bezig. Het lijden is er wel, maar net om je heen. Het zit niet in het middelpunt, het zit aan de periferie. Lijden kan onmogelijk in het middelpunt zitten, dat zit niet in de aard van de dingen. Het zit altijd aan de periferie en jij bent het middelpunt.’     
Osho

Zoeken naar onderwerp

Osho heeft over heel veel verschillende onderwerpen gesproken op een heel eenvoudige en heldere manier. Met zoekmachines kun je op thema zoeken naar deze onderwerpen. >>> Zoeken.

Sannyas

Osho heeft in de loop van de tijd duizenden mensen ingewijd in sannyas. Een sannyasin is in de eeuwenoude Hindoe traditie iemand die het wereldse leven achter zich laat om zich als een asceet te wijden aan een spirituele zoektocht, onder leiding van een goeroe, een meester. Osho geeft een totaal nieuwe draai aan de meester–discipel relatie en moedigt zijn sannyasins juist aan om het leven te omarmen in plaats van het de rug toe te keren. >>> Sannyas.