Privacybeleid

Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming


Algemeen

Het volgende geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke informatie gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in ons privacybeleid dat u hieronder vindt.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De op deze website verzamelde gegevens worden verwerkt door de beheerder van de website. De contactgegevens van de exploitant vindt u in de vereiste wettelijke kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Sommige gegevens worden verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of het tijdstip waarop u de pagina hebt opgeroepen. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te verzekeren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan. U hebt ook het recht om te vragen dat ze worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in de wettelijke kennisgeving vermelde adres indien u verdere vragen hebt over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden
Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. dat wij u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie


Bescherming van gegevens

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen u erop dat gegevens die via het internet worden verzonden (bijv. via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan veiligheidsinbreuken. Een volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Mededeling over de verantwoordelijke voor deze website
De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens op deze website is:
Stichting Vrienden van Osho
Postbus 15628
1001 NC Amsterdam
Telefoon: 06-27052855
E-mail: info@vrienden-van-osho.nl

De verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties
Indien er sprake is van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende autoriteit voor kwesties in verband met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

SSL- of TLS-versleuteling
Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de aanvragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van “http://” in “https://” en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.
Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingen op deze website
Als u een contract aangaat waarvoor u ons uw betalingsgegevens moet sturen (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso’s), hebben wij deze gegevens nodig om uw betaling te verwerken.
Betalingstransacties met gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van “http://” in “https://” en het slotpictogram in uw browserregel zichtbaar is.
In het geval van gecodeerde communicatie kunnen betalingsgegevens die u aan ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering
Voor zover wettelijk toegestaan heeft u te allen tijde recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze zijn verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in onze wettelijke kennisgeving vermelde adres, indien u verdere vragen heeft over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Verzet tegen reclamemails
Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van de in het kader van de wettelijke bepalingen van de website gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame- en informatieve materialen. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen indien ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

3. Gegevensverzameling op onze website


Cookies
Sommige van onze webpagina’s maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan de site.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. Ook kan uw browser zo worden ingesteld dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen op grond van Art. 6 paragraaf 1, letter f van DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde service te kunnen bieden die vrij is van technische fouten. Indien ook andere cookies (zoals die voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in dit privacybeleid afzonderlijk behandeld.

Server-logbestanden
De aanbieder van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft in “server log files”. Deze zijn:
Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Referrer URL
Hostnaam van de computer die toegang zoekt
Tijdstip van de serveraanvraag
IP-adres
Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.
De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) DSGVO, die de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Contactformulier
Indien u ons vragen stelt via het contactformulier, verzamelen wij de op het formulier ingevulde gegevens, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.
Daarom zullen wij de gegevens die u op het contactformulier invult alleen verwerken met uw toestemming volgens Art. 6 (1)(a) DSGVO. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog wettelijk worden verwerkt.
Wij bewaren de gegevens die u via het contactformulier hebt verstrekt totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel van de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder die met betrekking tot verplichte dataretentieperioden, blijven door deze bepaling onaangetast. 

4. Analytics en reclame


Google AdWords en Google Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).
Als onderdeel van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversie-tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de website zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan.
Elke Google AdWords-adverteerder heeft een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de website van een AdWords-adverteerder. De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor de AdWords-adverteerders die voor conversie-tracering hebben gekozen. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te zien dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een tagpagina voor het bijhouden van conversies. Adverteerders krijgen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u zich hiervoor afmelden door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google eenvoudig uit te schakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Als u dit doet, wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Conversiecookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.
Voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking, zie het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. Ook kan uw browser zo worden ingesteld dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Google reCAPTCHA
Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of de gegevens die op onze website worden ingevoerd (zoals op een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Om dit te doen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. IP-adres, hoe lang de bezoeker op de website is geweest, of muisbewegingen die de gebruiker heeft gemaakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.
De reCAPTCHA-analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gesteld dat een dergelijke analyse plaatsvindt.
De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om zijn site te beschermen tegen onrechtmatig geautomatiseerd crawlen en spam.
Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google kunt u terecht op de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

5. Nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt deze nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of deze worden alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te versturen en geven ze niet door aan derden.
Daarom verwerken wij de gegevens die u op het contactformulier invult alleen met uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen, bijv. via de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog wettelijk worden verwerkt.
De bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens worden gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief tot het moment waarop u zich afmeldt, waarna deze gegevens worden gewist. Gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

6. Plugins en tools


YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, dat wordt geëxploiteerd door Google. De beheerder van de pagina’s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Als u een van onze pagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, maakt YouTube het mogelijk om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.
YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te helpen maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo
Onze website maakt gebruik van functies die worden aangeboden door het videoportaal Vimeo. Deze dienst wordt aangeboden door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.
Als u een van onze pagina’s met een Vimeo-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Hier wordt de Vimeo-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bij Vimeo bent ingelogd wanneer u onze website bezoekt of als u geen Vimeo-account hebt. De informatie wordt doorgestuurd naar een server van Vimeo in de VS, waar ze wordt opgeslagen.
Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt Vimeo u in staat om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.
Voor meer informatie over hoe om te gaan met gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar het Vimeo Privacybeleid op https://vimeo.com/privacy.

Google web lettertypen
Voor een uniforme weergave van lettertypen worden op deze pagina weblettertypen gebruikt die door Google worden geleverd. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om de teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Google krijgt zo door dat onze webpagina via uw IP-adres werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt door uw computer een standaard font gebruikt.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. Deze wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Om Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van de aantrekkelijkheid van onze website en om de lokalisering van de door ons op de website aangegeven plaatsen te vergemakkelijken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

7. Betaaldienstverleners


iDEAL
Onze website accepteert betalingen via iDEAL. De aanbieder van deze dienst is iDEAL (hierna te noemen: “iDEAL”).
Wanneer u een betaling via iDEAL doet, verzamelt iDEAL verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank die u aan iDEAL heeft opgegeven.
iDEAL verifieert vervolgens de transactie aan de hand van de door uw bank ingestelde verificatiemethode. De betaling wordt vervolgens van uw rekening naar de onze overgemaakt. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw rekeninggegevens.
Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden en het privacybeleid van iDEAL op https://www.ideal.nl/disclaimer-privacy/.

Bovendien

Server

De aanbieder van mijn site, All-Inkl.com, – Neue Medien Münnich, eigenaar: René Münnich, Hauptstraße 68, D-02742 Friedersdorf – verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn:

• Browser type en versie
• Besturingssysteem
• Website waar u ons bezoekt (verwijzende URL)
• Website die je bezoekt
• Datum en tijd van uw toegang
• Uw Internet Protocol (IP) -adres (geanonimiseerd).
In principe slaat deze website geen volledige IP-adressen van pure bezoekers op naar de website. Op het niveau van de webserver wordt dit gedaan door standaard het IP-adres “127.0.0.1” op te slaan in plaats van het daadwerkelijke IP-adres van de gebruiker in het logbestand (toegangslog en foutenlogboek). Een productie van een persoonlijke referentie is dan niet meer mogelijk.

Een compilatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet gemaakt. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren. De exploitant van de website behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.