Thema’s

20 thema’s

Osho’s boeken kunnen gerangschikt worden naar twintig thema’s.
Boeken met Nederlandse vertalingen zijn cursief gedrukt.

(1) Boeddha en boeddhistische meesters

Siddharta Gautama de Boeddha leefde ongeveer 563-483 voor Christus.  Zijn naam betekent ‘de verlichte’, afgeleid van bodhati, hij ontwaakt. Ook toespraken over Boeddhistische Meesters. Totaal: 6 titels, 20 delen. Voorbeelden:

 • The Book of the Books (over Boeddha) 

 • The Book of Wisdom (over Atisha).
 Het boek van wijsheid.

 • The Dhammapada (over Boeddha).
 • The Diamond Sutra (over Boeddha). De Diamant Soetra.
 • The Discipline of Transcendence (over Boeddha).

(2) Compilaties

Verzamelde toespraken, per thema bijeengebracht. Totaal: 42 titels, 45 delen. Voorbeelden:

 • A New Vision of Women’s Liberation. Een Nieuwe Visie op de Bevrijding van de Vrouw. 

 • Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic.
 Osho Autobiografie. 

 • Beyond the Frontiers of the Mind. Over de grenzen van de Psychologie. 

 • Death: The Greatest Fiction. Dood, De Laatste Illusie. 

 • Gold Nuggets
. Dauwdruppels op de lotus.
 • India My Love. Mijn geliefd India. 

 • Life, Love, Laughter. Leven, Liefde, Lachen. 

 • Maturity. Jaren van wijsheid.
 • On Basic Human Rights. Over de Rechten van de Mens. 

 • Priests and Politicians: The Maffia of the Soul. Priesters en Politici: De Maffia van de Ziel. 

 • Tantra, Spirituality & Sex. Tantra, Spiritualiteit en Seks. 

 • The New Child. Het Nieuwe Kind. 

 • The Greatest Challenge: The Golden Future. Manifest voor een Gouden Toekomst. 

 • The Rebel: The Very Salt of the Earth. De Rebel, het Zout der Aarde.
 • De Nieuwe Mens 
(1. De Nieuwe Mens 2. Kinderen 3. Relaties 4.Gezondheid en geluk).
 • The Book.
  3 delen waarin ruim 1000 trefwoorden van A-Z zijn opgenomen, met korte fragmenten.

Zie ook The Quest. Met dit programma kan via trefwoorden gezocht worden naar meer dan 8000 aan Osho gestelde vragen met vindplaats. 

(3) Darshan Diaries

Gesprekken van Osho met zijn sannyasins, vaak de weergave van een initiatie tot sannyas. Osho gaat dikwijls in op vragen die hem gesteld worden over alles wat zijn sannyasins bezig houdt. Deze Darshans vonden in Pune bijna elke avond plaats in de periode 1974 tot 1981. In de Darshan Diaries staan prachtige foto’s, die een goede indruk geven van deze intieme ontmoetingen tussen meester en discipel. Totaal: 47 titels, 47 delen. Voorbeelden:

 • Don’t Bite My Finger, Look Where I Am Pointing.
 • Hallelujah.
 • For Madmen Only. Price of Admission: your Mind.
 • The Madman’s Guide to Enlightenment.
 • The Sound of One Hand Clapping.
 • Hammer on the Rock.
 • The Zero Experience.
 • Won’t You Join the Dance?
 • Zorba the Buddha.
  Geen Nederlandse vertalingen.

(4) Vroege toespraken en geschriften

Vroege toespraken van Osho , van vóór eind 1973. In dat jaar hield hij in Bombay al wel regelmatig enkele series van toespraken, maar vanaf eind 1973 ging hij dagelijks spreken. De Early Talks bevatten allerlei onderwerpen, ook esoterische zaken, iets wat Osho later nooit meer zo expliciet gedaan heeft. Totaal: 62 titels, 70 delen. Voorbeelden:

 • A Cup of Tea (brievenverzameling). Woorden van eeuwigheid.
  Ook uitgegeven als: Thee uit een Lege Kop.
 • I Am the gate. Ik Ben de Poort.
 • Meditation: The Art of Ecstasy. De Tao van Meditatie.

  Ook uitgegeven als: Meditatie, de kunst van innerlijke extase.
 • The Perfect Way. Op de weg die geen weg is.
 • My Way. The Way of the White Cloud. Mijn Weg, De Weg van de Witte Wolk.
 • The Book of the Secrets, herdrukt als Vigyan Bhairav Tantra. 
  Het Boek der Geheimen.
 • The Dimensionless Dimension & The Eternal Message. Woorden van Eeuwigheid.
 • The Psychology of the Esoteric. Psychologie en Evolutie.

(5) Persoonlijke noten

Autobiografische aantekeningen van Osho. Totaal: 3 titels, 3 delen.
Twee boeken waarin Osho spreekt over zijn jeugd,

 • Glimpses of a Golden Childhood.
 • Notes of a Madman.

en een boek over Osho’s favoriete boeken uit de wereldliteratuur.

 • Books I Have Loved.
  Geen Nederlandse vertalingen.

(6) Indiase mystici

Over mystici uit India, zoals Kabir, Nanak, Sahajo en de Bauls. Totaal: 13 titels, 15 delen. Voorbeelden:

 • Enlightenment, The Only Revolution (over Ashtavakra). De Psychologie van Verlichting.
 • The Divine Melody (over Kabir).
 • The Last Morning Star (over Daya).
 • Showering without Clouds (over Sahajo).
 • The Sung of Ecstasy (over Adi Shankara).
 • The True Name (over Guru Nanak Dev).

(7) Interviews met de wereldpers

Osho’s gesprekken met journalisten, na een periode van enkele jaren stilzwijgen, in 1985 tijdens zijn verblijf in Amerika. Totaal: 1 titel, 1 deel.

 • The Last Testament. De nieuwe mens, deel 2.

(8) Jezus en christelijke mystici

Voor iemand met een christelijke achtergrond werken deze toespraken erg verhelderend. Ze geven een totaal andere kijk op Jezus  dan de kerken naar voren brengen: iemand die als een meester werkt met zijn discipelen. Totaal: 4 titels, 8 delen. Voorbeelden:

 • Come Follow Me 1 t/m 4.
  1. Volg Mij  2. Gezaaid in Goede Aarde 3. Drink Mij 4. Ik Ben de Zee die je Zoekt.
 • I Say unto You. Maar ik zeg jullie ….
 • The Mustard Seed. Het Mosterdzaad.
 • Theologia Mystica (over St. Dionysius).


(9) Joodse mystici

De Joodse mystiek, vooral het Hassidisme in de 18e eeuw  rond Baal Sjem Tov. Totaal: 2 titels, 2 delen.

 • The Art of Dying. De Kunst van het Sterven.
 • The True Sage.

(10) Verzamelingen moppen

Humor is een belangrijk onderdeel van Osho’s visie. Zijn toespraken worden opgeluisterd en geïllustreerd door de vele moppen die hij vertelt. Totaal: 6 titels, 6 delen. Voorbeelden:

 • Meet Mulla Nasrudin
 • Take it Really Seriously
 • Thus Spoke Mulla Nasruddin
  Geen Nederlandse vertalingen.

(11) Meditatie

Door Osho ontworpen meditatietechnieken. Totaal: 2 titels.

 • The Orange Book. Het Oranje Boek – leven wie ik ben.
 • Meditation, the First and Last Freedom.
  Vrij zijn in het hier en nu
.
  Deel 1: Handboek. Deel 2: Werkboek met 2 cassettes en handleiding.

(12) Fotobiografieën

Fotoboeken over Osho en zijn werk. Totaal: 3 titels, 3 delen.

 • Shree Rajneesh: A Man of Many Climates, Seasons and Rainbows.
 • The Sound of Running Water.
 • This Very Place The Lotus Paradise.
  Geen Nederlandse vertalingen.

(13) Vragen en antwoorden

Antwoorden op vragen van sannyasins en bezoekers. Totaal: 36 titels, 40 delen. Voorbeelden:

 • Beyond Psychology.
 • Come, Come, Yet Again, Come.
 • The Great Pilgrimage: From Here to Here.
 • From Bondage to Freedom.
 • Socrates Poisoned Again after 25 Centuries.
 • The Path of The Mystic.
 • The Rebellious Spirit.
 • Yahoo! The Mystic Rose.
 • Hartstochtelijk leven.

(14) Soefi’s

De soefi’s vormen een mystieke stroming binnen de Islam vanaf het begin van de 9e eeuw. Verlichte soefi meesters: Mansoer Al-Halladj (10e eeuw), Omar Khayyaam (12e eeuw) en Mevlana Rumi (13e eeuw), de stichter van de Orde der Mevlevi, de Wervelende Derwisjen. Totaal: 7 titels, 11 delen. Voorbeelden:

 • Just like that.
 • Mojud, the Man with the Unexplicable Life. Het Raadselachtige Leven van Mojud.
 • Sufis: The People of the Path.
 • Unio Mystica (over Hakim Sanai).
 • Until You Die. Totdat je sterft.

(15) Tantra

Tantra is een beweging binnen het hindoeïsme en boeddhisme waarin transcendentie van seksuele energie een belangrijke rol speelt. Totaal: 3 titels, 4 delen. Voorbeelden:

 • Tantra, The Supreme Understanding (over Tilopa). Tantra, Het Allerhoogste Inzicht.
 • The Tantra Vision (over Saraha). Tantra – Leven in vrijheid. Vroeger: De Tantra Visie.
 • Vigyan Bhairav Tantra (The Book of Secrets). Het Boek der Geheimen, deel 1 en 2.

(16) Tao

Verhalen van verlichte meesters uit China, waarvan Lao Tzu (6e eeuw voor Christus) de meest bekende is met het aan hem toegeschreven werk de Tao Te King. Totaal: 6 titels, 12 delen. Voorbeelden:

 • Tao: The Three Treasures vol. 1 (over Lao Tzu). Tau.
 • When the Shoe Fits (over Chuang Tzu). Als de Schoen Past.
 • The Secret of Secrets vol. 1. Het geheim der geheimen.
 • The Secret of Secrets vol. 2. Leven vanuit je hart .
 • Tao: The Golden Gate (over Ko Hsuan).
 • Tao: The Pathless Path (over Lieh Tzu).

(17) De Upanishaden

De Upanishaden zijn oude Indiase geschriften uit de 6e tot de 1e eeuw voor Christus. Op deze geschriften is het Hindoeïsme gebaseerd. Leerlingen zaten aan de voeten van hun meesters: upa (dichtbij) ni (open, ontvankelijk) en shad (zitten). Totaal: 7 titels, 7 delen. Voorbeelden:

 • I am That (over de Isa Upanishad).
 • The Message Beyond Words (over de Kathopanishad).
 • Philosophia Ultima (over de Mandukya Upanishad).
 • Vedanta, Seven Steps to Samadhi (over de Akshya Upanishad).
  Geen Nederlandse vertalingen.

(18) Westerse mystici

Griekse filosofen zoals Pythagoras en Heraclitus waren ook verlichte meesters. Socrates, wiens dood door de gifbeker te vergelijken is met het drama van de kruisdood van Jezus, en andere bijzondere mensen, zoals Kahlil Gibran en Friedrich Nietzsche, worden door Osho besproken. Totaal: 6 titels, 8 delen. Voorbeelden:

 • Guida Spirituale (over het gedicht Desiderata). Zijn met hart en ziel.
 • The Hidden Harmony (over Heraclitus). De Verborgen Harmonie.
 • The Messiah (over Kahlil Gibran).
 • Philosophia Perennis (over Pythagoras).
 • Zarathustra: The Laughing Prophet (over Friedrich Nietzsche).

(19) Yoga

Yoga is als een synthese van mystiek en ascese te beschouwen, een systeem waarbij fysieke en geestelijke oefeningen tot verlichting kunnen leiden. Osho bespreekt hier de soetra’s van Patanjali (5e eeuw). Totaal: 2 titels, 10 delen.

 • The Path of Yoga.
 • Yoga: The Alpha and The Omega (over Patanjali).
 • Op de yogaweg.

(20) Zen en zenmeesters

Bodhidharma brengt begin 6e eeuw Boeddha’s boodschap van India naar China, een boodschap die later zijn weg vindt naar Japan. Dhyan (‘meditatie’ in Sanskriet) transformeert van Ch’an (Chinees) tot Zen (Japans). Zen kent vele verhalen van Meesters die niet onderwezen door woorden, maar door directe demonstraties. Totaal: 50 titels, 53 delen. Voorbeelden:

 • Ah, This.
 • And The Flowers Showered. Zoeken naar jezelf.
 • Bodhidharma, The Greatest Zenmaster. Bodhidharma, De Grote Zen-meester.
 • God is Dead, now Zen is the Only Living Truth.
 • The Grass Grows by Itself.
 • Hsin Hsin Ming: The Book of Nothing. Het boek van Niets.
 • Neither This nor That (over Sosan).
 • Nirvana: The Last Nightmare. Zen en de religieuze ongelovige.
 • No Water No Moon. Geen Water, Geen Maan.
 • No Mind: The Flowers of Eternity.
 • Returning to the Source. Terugkeren naar de bron.
 • Roots and Wings.
 • The Search. Zoeken naar de Stier.
 • This Very Body the Buddha. Het boek van zijn.
 • The Zen Manifesto. Het Zen Manifest.
 • Zen: The Path of Paradox.