Artikelen

Anapana-sati Yoga, adembewustzijn

Boeddha heeft een methode bedacht, een van de krachtigste methoden, om een innerlijke zon van bewustzijn te creëren. En niet alleen om deze te creëren: de methode is zodanig dat ze niet alleen dit innerlijke bewustzijn creëert, maar dit bewustzijn tegelijkertijd tot in de cellen van het lichaam zelf laat doordringen, tot in heel je wezen. De methode die Boeddha gebruikte staat bekend als Anapana-sati Yoga, de yoga van in- en uitgaande adembewustzijn.


Boeddha standbeeld in Bhutan.

We ademen wel, maar dat is onbewust ademen. Adem is prana, adem is het élan vital, de vitaliteit, het leven zelf. En toch is het onbewust, je bent je er niet bewust van. En als je bewustzijn nodig moest hebben om te kunnen ademen, dan zou je doodgaan. Vroeg of laat zou je het vergeten: je kunt je niet voortdurend iets blijven herinneren.
Ademen vormt een verbinding tussen onze willekeurige en onwillekeurige systemen. We kunnen onze ademhaling tot op zekere hoogte controleren. We kunnen onze ademhaling zelfs een tijdje stoppen, maar we kunnen haar niet blijvend stoppen. Ze gaat zonder ons ook door, ze is niet van ons afhankelijk. Ook al lig je maandenlang in een coma, toch ga je door met ademhalen. Het is een onbewust mechanisme.
Meer: Anapana-sati Yoga

Meditatieve ervaringen in een ziekenhuis

Over zijn operatie en ontdekkingen in het ziekenhuis schreef Ojas aan familie en vrienden:
 
CREATIEF OMGAAN  MET  KNELLENDE SYSTEMEN
Meditatieve ervaringen in een ziekenhuis
 Een zware operatie en verblijf in een ziekenhuis in de zomer 2018 heeft mijn leven een nieuwe kleur gegeven. Het verblijf in het mij totaal vreemde hightech systeem van het ziekenhuis en de zware ingreep in mijn lijf heeft – dat merk ik nu ik weer uit het ziekenhuis thuis ben – zijn sporen nagelaten in mijn voelen en denken. Ik ervaar dat ik er veel ‘fysieker’ door geworden ben, veel aardser en zintuiglijker, en dat opent ook nieuwe perspectieven in mijn dagelijkse leven.

 Wat is er gebeurd? Ik ga een poging doen dit in slow motion te beschrijven zodat ik er zelf meer greep op krijg en de verschillende aspecten kan doorgeven aan mijn vrienden. Want iedereen van ons leeft in systemen. Dat kan het lichaam-geest systeem zijn van ons organisme, of de grotere culturele systemen waarin wij worden geboren, opgevoed en nu leven. En beide systemen in wisselwerking op elkaar.  
Meer: Meditatieve ervaringen in een ziekenhuis

Kan meditatie je ook gezond maken?

Op 17 september heeft Ojas onderstaande blog gepost.

VERDIEPING VAN  JE LICHAAMSBEWUSTZIJN
Kan meditatie je ook gezond maken?
 Er doen veel verhalen de ronde over mensen die genezen zijn door meditatie. Meditatie wordt dan een soort alternatieve medicatie. Maar in mijn omgeving ben ik deze mensen nog niet tegengekomen en ook zelf heb ik er in mijn leven geen ervaring mee. Wel heb ik ontdekt hoe meditatie je leert omgaan met verdriet, veel onnodige angsten kan wegnemen en je tot ontspanning, rust en overgave kan brengen. Belangrijke factoren in een genezingsproces.


En ook hoe alert aanwezig zijn bij je ziekteproces je lichaamsbewustzijn kan verdiepen. Zodat je tijdens en na je ziekte met hart en ziel kunt zeggen: proficiat lichaam, wat heb je goed aangegeven dat er iets mis was en op een ongelooflijke manier meegeholpen met het genezingsproces. Wat een wonder ben je! Daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. Nu wel, nu het even mis ging. Dank je wel.
Meer: Kan meditatie je ook gezond maken?
Wil je meer blogs lezen van Ojas of erop reageren dan kan dat via www.vgamsterdam.nl/blog-auteur/ojasderonde.

 

Studenten vallen bij bosjes uit met psychische problemen

De noodklok wordt telkens harder geluid! Burn-outs, concentratieproblemen en angstaanvallen: steeds meer studenten hebben psychische problemen en komen op de overvolle wachtlijst van de psychologen. Dat meldt de Volkskrant op basis van een rondgang langs studentenhuisartsen. 


Als één van de oorzaken wordt genoemd dat de eisen die van buitenaf aan studenten gesteld worden, steeds hoger zijn. Dat is een feit. Jezelf innerlijk sterk maken door telkens de dag te beginnen met actieve meditatie, is dan een goede optie. Je laat je minder snel gek maken door wat er allemaal van je geeist wordt.

Osho’s Actieve Mediaties nu verkrijgbaar op Spotify. 
Osho’s actieve meditaties hebben een wetenschappelijke basis en er is overtuigend aangetoond, dat ze leiden tot stressreductie. En voor de toegankelijkheid: Osho’s actieve meditaties zijn sinds kort via het eigen medium van de studenten beschikbaar, namelijk op Spotify. open.spotify.com. Voor een actieve tegenbeweging, via actieve meditatie, ten opzichte van wat er vanuit de maatschappij in hoog tempo, steeds meer gevraagd wordt, staat dus niets meer in de weg.

Verlichtingsgoeroe of Seksgoeroe?

Abel Snel, een geschiedenis student van de Erasmus School of History, Culture and Communication heeft een goed gedocumenteerd stuk geschreven over Osho in de media. De ondertitel van zijn scriptie zegt duidelijk waar het over gaat: ‘Een vergelijking tussen de Nederlandse mediarepresentatie van de Bhagwan Beweging en de ervaringen van Sannyasins in Nederland.’ Een paar conclusies:

‘In tegenstelling tot verschillende heilige historische tradities gaat het in deze beweging vooral om meditatie, niet aanbidding of gebed. Voornamelijk het bewustzijn doet ertoe.’

‘Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het merendeel van de Sannyasins met andere Sannyasins woont, en dat bijna de helft nog mediteert. … Ook denkt een merendeel nog dagelijks aan Bhagwan, hebben ze veel geleerd over zichzelf, en waren ze zeer blij dat ze in Rajneeshpuram leefden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de periode in Rajneeshpuram als prettig werd ervaren. Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw heeft de Bhagwan Beweging een cultstatus in de media. Dit betekent enkel dat de beweging een tijdelijk fenomeen zou zijn, en afhankelijk was van het charisma van een individu. De “cult” is tolerant en er is sprake van meerdere geldige interpretaties. De term cult moet echter niet verward worden met sekte. Dit gebeurt vaak in de media, waardoor cults tegenwoordig een onnodige negatieve connotatie hebben gekregen.’

‘Uit de enquête is gebleken dat de ervaringen van Sannyasins veel verschillen van de representatie van de Bhagwan Beweging in de Nederlandse media. Aan de ene kant wordt de beweging in de Nederlandse media als afwijkend en vol met schandalen afgebeeld, terwijl de Sannyasins de jaren tachtig als plezierig hebben ervaren. De Nederlandse media waren zich niet bewust van het feit dat maar enkele Sannyasins (voornamelijk een paar die in Rajneeshpuram aanwezig waren) echt afwijkend gedrag vertoonden van de normen en waarden van de maatschappij, waardoor de waarheid ten koste ging van sensatienieuws.’

Meer: Verlichtingsgoeroe of Seksgoeroe?

Het spirituele India en de eerste Rolls Royce

In een lezing van augustus 1978 zegt Osho:
‘Indiërs zijn erg materialistisch geworden, dat is waar, maar met zoveel boeddha’s vibreert hun energie nog steeds ondanks het Indiase materialisme. Indiërs zijn echt materialistisch geworden, nog veel erger dan welk ander land ter wereld ook. Er heerst enorm veel schijnheiligheid, want ze blijven maar roepen hoe religieus ze zijn terwijl ze dat niet zijn. Zoals ik het zie wordt de Indiase mind meer en meer materialistisch, grover dan welke andere mind ook. Ze zijn alleen geïnteresseerd in geld, in machtspolitiek, in materiële dingen.
Net een paar dagen geleden heb ik Laxmi gevraagd om de duurste auto in het land aan te schaffen. Je kunt zeggen van Laxmi wat je wil, maar ze vraagt nooit waarom. Ze schafte hem aan. Het werkte, het was een truc. Laxmi klopte overal bij banken aan om geld te krijgen voor de nieuwe commune. We hebben veel geld nodig, we hebben ongeveer vijftig miljoen roepies nodig. Wie gaat mij zoveel geld lenen? Zodra we die auto kochten -en ze zagen dat we daar geld voor hadden- begonnen banken naar haar kantoor te komen en boden aan: ‘Neem zoveel geld als u maar wilt.’ Nu zit ze te piekeren: van wie moet ik het nu aannemen? Allemaal willen ze tegen betere voorwaarden geld geven en ze zitten achter haar aan.

   latere Rolls Royce in de Ranch
Twintig jaar aan één stuk heb ik in India gewerkt. Duizenden mensen zijn getransformeerd, miljoenen hebben naar mij zitten luisteren en nog veel meer mensen hebben gelezen wat ik gezegd heb, maar de Times of India, de meest traditionele krant van India, nog steeds de meest Britse, heeft geen enkel artikel over mij of mijn werk gepubliceerd. Maar op de dag dat Laxmi de auto aanschafte verscheen er een groot artikel – over de auto, niet over mij!
Ineens zijn ze allemaal geïnteresseerd. Het nieuws over de auto is over het hele land uitgekomen, in alle kranten, in alle talen. Wat zijn dit nou voor mensen? Ze zijn niet geïnteresseerd in mij, niet in meditatie, niet in de duizenden mensen die hier mediteren. Ze hebben totaal geen besef van wat er hier gebeurt maar die auto heeft wel hun interesse gewekt.
Ze komen hier naar toe. Er komen veel mensen naar het kantoor, niet om mij of jou te zien, maar om te informeren: ‘Kunnen we die auto zien?’ Laxmi zegt tegen hen: ‘Jullie kunnen naar de vroege lezing gaan in de ochtend en dan kunnen jullie de auto ook zien.’ En die arme kerels, dan moeten ze wel gaan en anderhalf uur lang zitten luisteren alleen maar om die auto te zien. Wat een marteling! En dit zijn rijke mensen, met een opleiding. Kun je een land bedenken dat nog materialistischer is?’
Osho: The Secret of Secrets, Vol 2, Ch 4, Q 3.
Uit: Osho News.

Volg de leiders niet, zij zijn zelf de weg kwijt

Osho keert zich tegen ‘Follow the Leader’ en zegt kernachtig: ‘Volg de leiders niet – zij zijn zelf de weg kwijt.’ Er is bij mensen een voortdurende roep om leiders. In politiek opzicht is dat heel duidelijk zoals het nieuws elke dag laat zien. Vrijwel alleen zogenaamde leiders vullen de nieuws-items. Maar ook op het gebied van spiritualiteit is dat het geval. Mensen willen een voorbeeld hebben en ze wensen dat deze hen het pad aanreikt dat ze moeten volgen.

   Follow the leader…
Osho geeft aan dat de roep om te volgen ook van de spirituele meesters zelf uitgaat. Bij Jezus is het een standaard uitgangspunt, namelijk hij zegt: Kom en volg mij. Maar ook Krishna laat zich in de bewoordingen uit dat mensen hem het beste achterna kunnen gaan. En zelfs Boeddha voor wie Osho regelmatig zijn groot respect laat blijken, roept de mensen op om hem te volgen. 
Osho zegt hier faliekant op tegen te zijn. Hij wil niet dat mensen hem volgen. Iedere mens is uniek en kan alleen het pad vinden dat bij hem/haar past. Dat kan een ander niet, ook een verlichte niet, voordoen. Hij zegt het spijtig te vinden om dit over Jezus, Krishna en Boeddha te moeten zeggen, omdat het zulke goede mensen zijn. ‘Maar het moet gezegd worden’ vertelt hij. Zelf is hij er niet op uit om volgelingen te hebben. In plaats daarvan wil hij delen. Een verlichte kan vergeleken worden met een regenwolk. Hij is zo overvloedig dat hij daarvan alleen maar wil delen. En hij voelt zich verplicht ten opzichte van de mensen die een en ander van hem aan willen nemen. Niet andersom.
Dit vind je uitgewerkt in het volgende Youtube filmpje. Het is voorzien van Nederlandse ondertiteling.

‘Goed Burgerschap’ wordt beter door meditatie

Het kabinet wil betere lessen ‘Goed Burgerschap’. Dit wil men realiseren door de lessen te verbeteren, maar het zou zinvoller zijn om meditatie te leren. De basis van zogenaamd ‘Goed Burgerschap’ kan alleen liggen in jezelf goed kennen, bewust leven en dan ben je vanzelf een ‘goed burger’ in universele zin, dat wil zeggen: een goed mens. Kortom: meditatie kan de beste uitbreiding zijn voor lessen in ‘Goed Burgerschap.’


Onderzoek van de University of Westminster heeft uitgewezen dat de experimentele groep door meditatie een grotere emotionele intelligentie had, een scherpere waarneming van zichzelf en zichzelf beter wist in te schatten in leidinggevende capaciteiten. 
De minister: Waar moet het burgerschapsonderwijs zich in ieder geval op richten?
– respect voor en kennis van democratische en rechtsstatelijke waarden en mensenrechten;
– het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen om deel uit te maken van en bij te dragen aan de samenleving;
– het onderwijs moet zorgen voor een schoolcultuur, in overeenstemming met deze waarden.
(Bron: Wetsvoorstel ter verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen). 
Meditatie kan aan deze 3 aspecten een diepgaande ondersteuning bieden.
Dus: waar wachten we op? Meditatie op school kan jongeren niet anders dan een waardevolle basis voor hun totale leven geven.

Getuige zijn is de sleutel

Ojas schrijft in Osho News over hoe zijn leven veranderde, vanaf zijn eerste Dynamische Meditatie, zijn tijd in de Poona ashram en de Oregon commune, tot de recente interviews die hij gegeven heeft naar aanleiding van de Wild Wild Country hype in Nederland.

   Ojas in Poona 1
Na bijna twintig jaar als een ascetische Franciscaner monnik geleefd te hebben waren zijn ervaringen met Osho’s actieve meditaties een sprong in het diepe, iets wat hem tot op het bot schokte maar een weg naar extase vrijmaakte. Zijn ervaring als werker in de ashram onder de beruchte Deeksha en de inzichten van Osho doen hem beseffen hoezeer hij in zijn hoofd leeft en hoe hij het contact met de werkelijkheid is kwijtgeraakt. ‘Getuige zijn is de sleutel.’
Terug in Nederland heeft hij verschillende ontmoetingen met de media om over zijn belevenissen te vertellen, o.a. bij Kopspijkers, Shownieuws en de VPRO documentaires over ‘De nieuwe mens’. Tenslotte gaat het over de media aandacht die de Netflix serie Wild Wild Country heeft gegenereerd.
Zie verder Osho News: Witnessing is the Key.

Film over Osho in Cannes aangekondigd

Deze maand is in Cannes een biografische speelfilm aangekondigd, ‘Osho: Lord of the Full Moon.’ Het wordt een Indiaas-Italiaanse productie, geregisseerd door de Italiaanse regisseur Lakshen Sucameli en geproduceerd door Mukta Arts, een van India’s grote filmstudio’s.

   Lakshen en Osho
De film speelt vanaf de tijd dat India onafhankelijk werd, met poëtische flashbacks. Naast Osho is de hoofdrol in de film een vrouwelijke tv-journalist die haar carrière op het spel zet om erachter te komen of de goeroe een bedrieger is dan wel een verlicht genie. Het antwoord op deze vraag verandert haar hele leven.
Meer: Variety.