Artikelen

Verlichtingsgoeroe of Seksgoeroe?

Abel Snel, een geschiedenis student van de Erasmus School of History, Culture and Communication heeft een goed gedocumenteerd stuk geschreven over Osho in de media. De ondertitel van zijn scriptie zegt duidelijk waar het over gaat: ‘Een vergelijking tussen de Nederlandse mediarepresentatie van de Bhagwan Beweging en de ervaringen van Sannyasins in Nederland.’ Een paar conclusies:

‘In tegenstelling tot verschillende heilige historische tradities gaat het in deze beweging vooral om meditatie, niet aanbidding of gebed. Voornamelijk het bewustzijn doet ertoe.’

‘Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het merendeel van de Sannyasins met andere Sannyasins woont, en dat bijna de helft nog mediteert. … Ook denkt een merendeel nog dagelijks aan Bhagwan, hebben ze veel geleerd over zichzelf, en waren ze zeer blij dat ze in Rajneeshpuram leefden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de periode in Rajneeshpuram als prettig werd ervaren. Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw heeft de Bhagwan Beweging een cultstatus in de media. Dit betekent enkel dat de beweging een tijdelijk fenomeen zou zijn, en afhankelijk was van het charisma van een individu. De “cult” is tolerant en er is sprake van meerdere geldige interpretaties. De term cult moet echter niet verward worden met sekte. Dit gebeurt vaak in de media, waardoor cults tegenwoordig een onnodige negatieve connotatie hebben gekregen.’

‘Uit de enquête is gebleken dat de ervaringen van Sannyasins veel verschillen van de representatie van de Bhagwan Beweging in de Nederlandse media. Aan de ene kant wordt de beweging in de Nederlandse media als afwijkend en vol met schandalen afgebeeld, terwijl de Sannyasins de jaren tachtig als plezierig hebben ervaren. De Nederlandse media waren zich niet bewust van het feit dat maar enkele Sannyasins (voornamelijk een paar die in Rajneeshpuram aanwezig waren) echt afwijkend gedrag vertoonden van de normen en waarden van de maatschappij, waardoor de waarheid ten koste ging van sensatienieuws.’

Meer: Verlichtingsgoeroe of Seksgoeroe?

Het spirituele India en de eerste Rolls Royce

In een lezing van augustus 1978 zegt Osho:
‘Indiërs zijn erg materialistisch geworden, dat is waar, maar met zoveel boeddha’s vibreert hun energie nog steeds ondanks het Indiase materialisme. Indiërs zijn echt materialistisch geworden, nog veel erger dan welk ander land ter wereld ook. Er heerst enorm veel schijnheiligheid, want ze blijven maar roepen hoe religieus ze zijn terwijl ze dat niet zijn. Zoals ik het zie wordt de Indiase mind meer en meer materialistisch, grover dan welke andere mind ook. Ze zijn alleen geïnteresseerd in geld, in machtspolitiek, in materiële dingen.
Net een paar dagen geleden heb ik Laxmi gevraagd om de duurste auto in het land aan te schaffen. Je kunt zeggen van Laxmi wat je wil, maar ze vraagt nooit waarom. Ze schafte hem aan. Het werkte, het was een truc. Laxmi klopte overal bij banken aan om geld te krijgen voor de nieuwe commune. We hebben veel geld nodig, we hebben ongeveer vijftig miljoen roepies nodig. Wie gaat mij zoveel geld lenen? Zodra we die auto kochten -en ze zagen dat we daar geld voor hadden- begonnen banken naar haar kantoor te komen en boden aan: ‘Neem zoveel geld als u maar wilt.’ Nu zit ze te piekeren: van wie moet ik het nu aannemen? Allemaal willen ze tegen betere voorwaarden geld geven en ze zitten achter haar aan.

   latere Rolls Royce in de Ranch
Twintig jaar aan één stuk heb ik in India gewerkt. Duizenden mensen zijn getransformeerd, miljoenen hebben naar mij zitten luisteren en nog veel meer mensen hebben gelezen wat ik gezegd heb, maar de Times of India, de meest traditionele krant van India, nog steeds de meest Britse, heeft geen enkel artikel over mij of mijn werk gepubliceerd. Maar op de dag dat Laxmi de auto aanschafte verscheen er een groot artikel – over de auto, niet over mij!
Ineens zijn ze allemaal geïnteresseerd. Het nieuws over de auto is over het hele land uitgekomen, in alle kranten, in alle talen. Wat zijn dit nou voor mensen? Ze zijn niet geïnteresseerd in mij, niet in meditatie, niet in de duizenden mensen die hier mediteren. Ze hebben totaal geen besef van wat er hier gebeurt maar die auto heeft wel hun interesse gewekt.
Ze komen hier naar toe. Er komen veel mensen naar het kantoor, niet om mij of jou te zien, maar om te informeren: ‘Kunnen we die auto zien?’ Laxmi zegt tegen hen: ‘Jullie kunnen naar de vroege lezing gaan in de ochtend en dan kunnen jullie de auto ook zien.’ En die arme kerels, dan moeten ze wel gaan en anderhalf uur lang zitten luisteren alleen maar om die auto te zien. Wat een marteling! En dit zijn rijke mensen, met een opleiding. Kun je een land bedenken dat nog materialistischer is?’
Osho: The Secret of Secrets, Vol 2, Ch 4, Q 3.
Uit: Osho News.

Volg de leiders niet, zij zijn zelf de weg kwijt

Osho keert zich tegen ‘Follow the Leader’ en zegt kernachtig: ‘Volg de leiders niet – zij zijn zelf de weg kwijt.’ Er is bij mensen een voortdurende roep om leiders. In politiek opzicht is dat heel duidelijk zoals het nieuws elke dag laat zien. Vrijwel alleen zogenaamde leiders vullen de nieuws-items. Maar ook op het gebied van spiritualiteit is dat het geval. Mensen willen een voorbeeld hebben en ze wensen dat deze hen het pad aanreikt dat ze moeten volgen.

   Follow the leader…
Osho geeft aan dat de roep om te volgen ook van de spirituele meesters zelf uitgaat. Bij Jezus is het een standaard uitgangspunt, namelijk hij zegt: Kom en volg mij. Maar ook Krishna laat zich in de bewoordingen uit dat mensen hem het beste achterna kunnen gaan. En zelfs Boeddha voor wie Osho regelmatig zijn groot respect laat blijken, roept de mensen op om hem te volgen. 
Osho zegt hier faliekant op tegen te zijn. Hij wil niet dat mensen hem volgen. Iedere mens is uniek en kan alleen het pad vinden dat bij hem/haar past. Dat kan een ander niet, ook een verlichte niet, voordoen. Hij zegt het spijtig te vinden om dit over Jezus, Krishna en Boeddha te moeten zeggen, omdat het zulke goede mensen zijn. ‘Maar het moet gezegd worden’ vertelt hij. Zelf is hij er niet op uit om volgelingen te hebben. In plaats daarvan wil hij delen. Een verlichte kan vergeleken worden met een regenwolk. Hij is zo overvloedig dat hij daarvan alleen maar wil delen. En hij voelt zich verplicht ten opzichte van de mensen die een en ander van hem aan willen nemen. Niet andersom.
Dit vind je uitgewerkt in het volgende Youtube filmpje. Het is voorzien van Nederlandse ondertiteling.

‘Goed Burgerschap’ wordt beter door meditatie

Het kabinet wil betere lessen ‘Goed Burgerschap’. Dit wil men realiseren door de lessen te verbeteren, maar het zou zinvoller zijn om meditatie te leren. De basis van zogenaamd ‘Goed Burgerschap’ kan alleen liggen in jezelf goed kennen, bewust leven en dan ben je vanzelf een ‘goed burger’ in universele zin, dat wil zeggen: een goed mens. Kortom: meditatie kan de beste uitbreiding zijn voor lessen in ‘Goed Burgerschap.’


Onderzoek van de University of Westminster heeft uitgewezen dat de experimentele groep door meditatie een grotere emotionele intelligentie had, een scherpere waarneming van zichzelf en zichzelf beter wist in te schatten in leidinggevende capaciteiten. 
De minister: Waar moet het burgerschapsonderwijs zich in ieder geval op richten?
– respect voor en kennis van democratische en rechtsstatelijke waarden en mensenrechten;
– het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen om deel uit te maken van en bij te dragen aan de samenleving;
– het onderwijs moet zorgen voor een schoolcultuur, in overeenstemming met deze waarden.
(Bron: Wetsvoorstel ter verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen). 
Meditatie kan aan deze 3 aspecten een diepgaande ondersteuning bieden.
Dus: waar wachten we op? Meditatie op school kan jongeren niet anders dan een waardevolle basis voor hun totale leven geven.

Getuige zijn is de sleutel

Ojas schrijft in Osho News over hoe zijn leven veranderde, vanaf zijn eerste Dynamische Meditatie, zijn tijd in de Poona ashram en de Oregon commune, tot de recente interviews die hij gegeven heeft naar aanleiding van de Wild Wild Country hype in Nederland.

   Ojas in Poona 1
Na bijna twintig jaar als een ascetische Franciscaner monnik geleefd te hebben waren zijn ervaringen met Osho’s actieve meditaties een sprong in het diepe, iets wat hem tot op het bot schokte maar een weg naar extase vrijmaakte. Zijn ervaring als werker in de ashram onder de beruchte Deeksha en de inzichten van Osho doen hem beseffen hoezeer hij in zijn hoofd leeft en hoe hij het contact met de werkelijkheid is kwijtgeraakt. ‘Getuige zijn is de sleutel.’
Terug in Nederland heeft hij verschillende ontmoetingen met de media om over zijn belevenissen te vertellen, o.a. bij Kopspijkers, Shownieuws en de VPRO documentaires over ‘De nieuwe mens’. Tenslotte gaat het over de media aandacht die de Netflix serie Wild Wild Country heeft gegenereerd.
Zie verder Osho News: Witnessing is the Key.

Film over Osho in Cannes aangekondigd

Deze maand is in Cannes een biografische speelfilm aangekondigd, ‘Osho: Lord of the Full Moon.’ Het wordt een Indiaas-Italiaanse productie, geregisseerd door de Italiaanse regisseur Lakshen Sucameli en geproduceerd door Mukta Arts, een van India’s grote filmstudio’s.

   Lakshen en Osho
De film speelt vanaf de tijd dat India onafhankelijk werd, met poëtische flashbacks. Naast Osho is de hoofdrol in de film een vrouwelijke tv-journalist die haar carrière op het spel zet om erachter te komen of de goeroe een bedrieger is dan wel een verlicht genie. Het antwoord op deze vraag verandert haar hele leven.
Meer: Variety.

Wild Wild Press

Ook in de geschreven pers is er veel verschenen naar aanleiding van Wild Wild Country.
Hier volgt een verzameling van artikelen van Nederlandse kranten en buitenlandse kranten en tijdschriften.
21-04-18  AVRO Televizier, Bingewatchen.

19-04-18  Parool, De Bhagwan.

18-04-18  Volkskrant, Hoe konden mensen in zo’n charlatan geloven?

17-04-18  Volkskrant, Denkend aan Bhagwan.

14-04-18 Trouw ,’Ik ben er voor mezelf, niet voor anderen.’

14-04-18  Parool, Amsterdamse sannyasins mediteren nog elke dag vol liefde.    


 
12-04-18 The Southland Times, New Zealand.  The controversial guru.
10-04-18 Telegraph, UK, How  a hippy cult inspired a must-watch TV phenomenon.
09-04-18 De Telegraaf, ‘Later dacht ik: Jézus!’
09-04-18 Telegraph, UK, Sex cults and salmonella.
07-04-18 Leeuwarder Courant, Oud-sannyasin: Bhagwan was therapie.
07-04-18  Parool, Bingen met Bhagwan gaat van bizar tot bizarder.

07-04-18 The Guardian, UK, Response to ‘The free love cult that terrorized America’.
06-04-18  Parool, De nieuwe goeroes.

05-04-18  Trouw, Het rode gevaar uit India in een slaperig Amerikaans stadje.

03-04-18 Vanity Fair, VS, Cult doc directors answer all your burning questions.
18-03-18 New York Post, VS, Sex Guru’s Charm Offensive.

Osho 1931 – 1990

Er is een Indiase documentaire ‘Sambuddh Jeevan’  over Osho’s leven en werk, met een impressie van alle fasen daarin. Deze unieke reportage is nu door iedereen terug te zien op de uitzending van 26-12-2017 van Osho TV op Salto 2. 
De uitzendingen waar de reportage deel van uitmaakt, blijven hier enige tijd staan, maar niet voor altijd. Een prachtige kans dus om deze indringende film nu te bekijken. 
NB. De documentaire begint na een korte inleiding van ongeveer 3 minuten met andere beelden.

     Indiase documentaire.

Osho over euthanasie

Osho noemt het begrip euthanasie en het recht daarop voor het eerst in 1970, en liep dus toen al ver vooruit op de nodige en volgens hem onontkoombare ontwikkelingen op dit gebied.
In Nederland kwam in 2000 als eerste land ter wereld een wettelijke regeling voor euthanasie tot stand, via een wetsontwerp – na lange jaren voorbereidende discussies en rechtszaken die jurisprudentie vormden – ingediend door minister Els Borst en aangenomen door de Tweede Kamer. Het aannemen van die wet trok wereldwijde media-aandacht. Nederland werd op dit gebied gidsland: acceptatie van euthanasie was door de voorafgaande discussies maatschappelijk meer en meer aanvaardbaar geworden, ook met betrekking tot het lijden van psychiatrische patiënten.

‘Enkel één religie, het Jainisme, heeft dit al bijna tienduizend jaar geaccepteerd. Het wordt ‘santhara’ genoemd. Ze noemen het geen suïcide. Santhar betekent dat iemand rijp is geworden. Zoals een vrucht dan van de boom valt, zo is iemand rijp geworden, en hoeft niet langer op aarde te leven. Hij heeft alles meegemaakt wat de wereld te bieden heeft, en doorgaan met leven is alleen maar onnodige lastig voor hemzelf en voor anderen. Je moet hem toestaan zijn lichaam te verlaten. Dat is de enige spirituele filosofie die euthanasie rechtsgeldigheid verleent.’
Osho: The Transmission of the Lamp.

Lees verder: Osho over euthanasie, een chronologisch overzicht van de toespraken waarin Osho over euthanasie spreekt, samengesteld door Nandan Bosma.

      Mahavira