Nostradamus

Nostradamus (eigenlijk Michel de Nostredame; 23 december 1503 – 2 juli 1566)
was een Franse apotheker en arts. Hij is vooral bekend als ziener, en als auteur van de Centuriën van Les Prophéties, waarvan de eerste editie verscheen in 1555.
De populariteit is al bijna vijf eeuwen onaangetast en er verschijnen geregeld herdrukken en vertalingen, ook in het Nederlands, meestal vergezeld van actuele interpretaties. 

   Michel de Nostredame

De Centuriën zijn zeer omvangrijk. Ze bestaan uit ongeveer 3525 vierregelige verzen waarvan de eerste twee kwatrijnen luiden:

‘s Nachts, gezeten voor de studie van verborgen dingen,
alleen, rustend op de bronzen zetel;
een klein licht, dat uit de eenzaamheid ontspruit,
doet ontluiken, wat niet als ijdel te verwerpen valt.

Met de staf in de handen, midden in de takken geplaatst,
en met het water zowel de zoom als de voeten nat,
een gevoel van vrees en een stem trekken omhoog,
door de armen heen: Goddelijke verhevenheid.

Volgens zijn aanhangers heeft hij de grote Wereldoorlogen, Hitler, Napoleon, het communisme, en vele andere zaken voorspeld. Volgens sceptici zijn de uitspraken van Nostradamus veel te vaag en kan men er met gemak om het even welke interpretatie aan geven die past in de hedendaagse situatie, wat volgens die sceptici ook voortdurend gebeurt.
De Amerikaanse sannyasin Dhyan Arjuna (John Hogue – 1955) is een expert in Nostradamus en heeft vanaf de 90er jaren honderden artikelen en tientallen boeken met voorspellingen uitgegeven over politiek, ecologie, de katholieke kerk en andere maatschappelijke vraagstukken.

Nostradamus kan worden geïnterpreteerd op elke manier die je wilt. De zinnen zijn niet duidelijk, de grammatica is niet correct. De woorden zijn van dien aard dat je ze in elke context kunt plaatsen die je wilt.
Osho, The Last testament; Vol 1, # 12

Ja, de oude wereld zal tot een einde komen. Nostradamus zal zich niet vergissen. Maar zijn uitleggers hebben het allemaal mis. Mijn interpretatie is: de dood van het oude is de geboorte van het nieuwe.
Osho, The Golden Future: # 28, vraag 1

Een bijdrage van Antar Marc.