Interviews

Persoonlijke verhalen

Op Youtube vind je Nederlandse of Nederlands ondertitelde interviews van 10 tot 36 minuten met mensen die vertellen wat Osho voor hen betekent.
Alfabetisch gerangschikt: Ajay, Aat, Anand Frank, Chaitanya Keerti, Daya, Garimo, Geeta, Glenn, Jyoti, Madhugit, Mayo, Meera, Miten en Deva Premal, Naropa, Ojas, Pathika, Rashid, René, Sahido, Sarita, Tameer, Tarangita, Tura, Vedanta, Veeru, Wally, Yolanda.

Ajay

Hoe is Osho in het leven van de zestienjarige Roberto gekomen? Hoe komt hij aan zijn sannyasnaam Ajay? Hij legt het uit aan de hand van zijn familieomstandigheden, zijn kennismaking met de Osho Humaniversity in Egmond aan Zee en de manier waarop hij daar via het jongerenprogramma Osho leerde kennen. ‘Osho is voor mij echt jezelf zijn’. Annex daarmee is eerst kijken wat je aan ‘t doen bent, alvorens te reageren, bijvoorbeeld bij negatieve gebeurtenissen op school. Voor hem geldt dat hij Osho’s betekenis met name via Veeresh, de stichter van de Humaniversity, leerde kennen. ‘Osho zal altijd een rol in mijn leven blijven spelen’.
10 minuten, Nederlands.

Aat

‘Ik kom uit een hel en verdoemenis milieu’, zegt Divyam Aat. Hij beschrijft hoe hij zich ontworstelde aan zijn zwaar gereformeerde opvoeding via een journalistieke loopbaan, die hem via de Evangelische Omroep bracht tot het beroep van onafhankelijk ‘spiritueel journalist’. Tegen Osho had hij weerstand, maar anderen zeiden: ‘Aat is sannyasin zonder dat hij het zelf beseft….’ Uiteindelijk, via contact met diverse van die anderen, kwam de erkenning dat Osho hem zo diep raakte, dat sannyasin worden een logische stap werd. ‘Ik herken veel in Osho, vooral dat rebelse. De Bijbel staat nog steeds in mijn boekenkast, maar Osho is mijn grote inspiratiebron. Er bestaat geen straffende, wrekende God, er is alleen maar Liefde.’
10 minuten, Nederlands.

Anand Frank

Toen hij zeventien jaar oud was zette Frank zijn katholieke opvoeding overboord. Hij vertelt hoe hij zichzelf tot cynisch intellectueel ontwikkelde, maar na zijn ontmoeting met Osho besefte wat mystiek was. ‘Intellectueel zijn en mysticus zijn gaan prima samen.’ Hij begon het Nieuwe Testament te lezen en de boeken waarin Osho sprak over de werkelijke betekenis van het optreden van Jezus. Wat Osho overbrengt gaat verder dan kennis alleen, hij wekt een man als Jezus weer tot leven. Later werd Osho kritisch over het optreden van meesters uit het verleden. Frank legt uit waar dit mee te maken heeft en dat het optreden van Osho is als een vroedvrouw: hij helpt je om de echte kern in jou tot aanzijn te roepen.
14 minuten, Nederlands.

Chaitanya Keerti

Chaitanya Keerti woonde in 1972 in New Delhi toen hij voor het eerst hoorde van Osho. Nieuwsgierig geworden door het voor het India van die tijd totaal ongebruikelijke geluid van ‘Beware of Socialism’ en ‘From Sex to Superconsciousness’ reisde hij 36 uur per trein naar Bombay om Osho persoonlijk te ontmoeten. In dit intieme interview vertelt hij over zijn jaren met Osho, over de meditatiegroepen die hij nu leidt (vorige maand in Osho Wajid in Den Haag) en over Oshodham, het centrum in New Delhi, waar Osho’s meditaties en meditatieve therapieën gegeven worden.
30 minuten, Engels, Nederlands ondertiteld.

Daya

Een van de laatste meditatieve therapieën die Osho ons gegeven heeft is een intensief proces van 7 dagen, 2 uur per dag, waarin je jezelf toestaat om helemaal weer kind te worden. In dit 8 minuten filmpje vertelt Daya heel duidelijk wat het allemaal inhoudt en geeft ze ook aan waar je deze meditatieve therapie kunt volgen in Nederland en België.
9 minuten, Nederlands.

Garimo

Wat is het unieke aan de meditatietechnieken van Osho? Garimo Kortenhorst gaat uitgebreid in op Osho’s overwegingen om zijn actieve meditaties, zoals Dynamic en Kundalini, te ontwerpen. Naast een aantal bekende meditaties waarvoor Osho zelf vorm en muziek koos, gaf hij ook globaal bepaalde meditatietechnieken aan, die pas later door sannyasins gedetailleerder ontwikkeld werden. Een voorbeeld daarvan is de Mahamudra Meditatie. Maar, zo zegt Garimo, uiteindelijk gaat het er bij alle technieken om dat je leert meditatie 24 uur per dag in je leven in te bouwen.

   Garimo
Ter sprake komt hoe Garimo zo’n 35 jaar geleden persoonlijk Osho ‘ontdekte’, hoe zij haar werk in Nederland achterliet en betrokken raakte bij de organisatie rond Osho. Zij legt uit hoe Osho zelf omstreeks een jaar voor zijn overlijden al aanwijzingen gaf om de ashram om te bouwen tot een modern Meditation Resort, en dat dit te maken heeft met zijn concept Zorba the Buddha. Tenslotte gaat Garimo in op het volgens haar maatschappelijk steeds meer geaccepteerde begrip meditatie: ook bedrijven en verzekeringsmaatschappijen gaan steeds meer beseffen dat meditatie helpt om mensen gezond te laten functioneren.
29 minuten, Nederlands.

Geeta

Ze heeft haar 99e verjaardag gevierd en nog is Geeta een frisse verschijning die in heldere woorden vertelt over haar leven, vanaf de bekrompen katholieke wereld waarin ze opgroeide voor de oorlog tot de stilte van haar oude dag waar ze nog steeds schildert en intens kan genieten van haar tuin.  Haar ontmoeting met Osho was een overweldigende ervaring die haar tilde uit haar leven als vrouw van een bankier en senator van de Eerste Kamer. Zij was haar kinderen gevolgd die zich verdiept hadden in de groepstherapieën die in de jaren 70 in zwang kwamen en die in rode kleren met een mala terugkwamen uit India. 
Ze vertelt over haar ervaringen in de commune in Oregon, de opdracht die ze kreeg om langs de Osho centra in de V.S. te reizen en de plotselinge opluchting die iedereen ervoer toen Sheela ineens vertrokken was. 
25 minuten, Nederlands.

 

Glenn

In dit interview vertelt Glenn over zijn jeugd, een periode waarin hij totaal ontspoorde. Het was een heftige tijd, gekenmerkt door omgang met criminele vrienden, alcohol- en drugsgebruik. Een dieptepunt in zijn leven was een roofoverval, een gebeurtenis die hem 5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging opleverde. Een keerpunt in de gevangenis werd het lezen van het boek van Jan Foudraine (Amrito), De Man die Uit zijn Hersenen Zakte. Daarin las hij over Osho, ging diens Kundalini meditatie doen en andere meditatietechnieken beoefenen. Hij vertelt hoe dat zijn leven veranderde en welke spirituele ervaringen hij meemaakte. Zijn gevangenistijd ligt inmiddels achter hem en nu hij binnenkort volledig vrij van toezicht is, richt hij zich op een opleiding tot mindfulnessleraar. Hij stelt zich voor te gaan werken met jongeren die zich op het hellend vlak van afglijden  naar criminaliteit bevinden. Uit eigen ervaring weet hij welke steun deze jonge mensen nodig hebben.
24 minuten, Nederlands.

Jyoti

In dit interview vertelt de Indiase Ma Dharm Jyoti over een aantal gebeurtenissen uit haar leven als sannyasin. Dat begint met het verhaal over hoe zij in 1968 Osho ontmoette en hoe hij haar betrok bij zijn werk. Jyoti vertelt verder hoe Osho toen in Bombay begon met mensen te initiëren tot sannyasins, gekleed in oranje. Dat was niet makkelijk: Osho was uiterst controversieel in India, het was de tijd dat hij een groot taboe doorbrak door regelmatig in het openbaar voor een gehoor van duizenden over seksualiteit te spreken. De organisatie van de meditatiekampen die in die tijd gehouden werden  komt aan de orde, evenals haar eigen ervaring met meditatie en de manier waarop Osho zijn actieve meditaties ontwikkelde. De verhuizing in 1974 naar Poona komt ter sprake, evenals de tegenwerking van de Indiase autoriteiten na Osho’s terugkeer uit Amerika naar Poona. Het interview wordt besloten met een aantal opmerkingen van Jyoti over de veranderingen in de hedendaagse organisatie van de Poona-ashram en de nieuwe manier van sannyas geven. Jyoti is de schrijfster van het boek One Hundred Tales for Ten Thousand Buddha’s.
36 minuten, Engels, Nederlands ondertiteld.

Krishna Prem

Krishna Prem vertelt in een 40 minuten durend interview met Marcella, een jonge vrouw, hoe hij Osho ontmoet heeft in de jaren 70 en hoe dat zijn leven heeft veranderd.
Voor meer informatie over Krishna Prem: GeeyoUReyoU.

   KP en Marcella
Hij vertelt op zijn karakteristieke, geestige manier over thema’s als relaties, verlichting, hoe hij door zijn oudere zus werd geadopteerd, de relevantie van Osho’s leer voor jonge mensen, het verleden laten gaan, actieve meditaties en seksualiteit.
Engels (helaas zonder ondertiteling), Youtube 40:20 min.

Madhugit

‘Wie ik ben, weet ik nog steeds niet!’ In dit interview gaat Madhugit in op allerlei aspecten die samenhangen met de vraag ‘Wie ben ik?’ Op zijn 25e vertrok hij naar Goa in India, waar hij hoorde over Osho in Poona. Madhugit vertelt uitgebreid over wat er gebeurde tijdens zijn darshan ontmoeting met Osho. Het doen van de Dynamische Meditatie bracht hem heel veel: het bracht hem bevrijding van dat wat niet ‘echt’ aan hem was. Hij kreeg veel helderheid in zijn eigen functioneren. En hoe Osho te zien? Een leermeester die met niemand te vergelijken is, aldus Madhugit. Het interview wordt besloten met een lied, waarbij Madhugit zichzelf op de gitaar begeleidt.
15 minuten, Nederlands.

Mayo

Aan Mayo wordt de vraag gesteld: ‘Wie ben je?’ In haar antwoord gaat ze in op de tijd dat ze een negatief zelfbeeld had, vanwege het feit dat ze te dik was. Overigens had ze een goed leven, een eigen woonboot, een goed inkomen. Ze vertrok naar Poona, omdat ze begreep dat daar iets volstrekt nieuws gebeurde. Ze vertelt hoe alles in de ashram diepe indruk op haar maakte, en vooral Osho, in de manier waarop hij zijn toespraken vorm gaf. Ook de manier waarop de dood van Vimalkirti als een feest gevierd werd was een eye opener voor haar. Mayo besluit met te vertellen over het proces van zelfacceptatie, hoe zij van moment tot moment leerde leven  en welke rol Osho in haar huidige leven speelt.
12 minuten, Nederlands.

Meera

In dit interview vertelt de in India geboren Meera hoe zij in 1988, op veertienjarige leeftijd, alleen in Poona achterbleef. Haar sannyasin-moeder vertrok. Zij accepteerde dat het verlangen van haar dochter om bij Osho te blijven zo groot was, dat zij absoluut de ashram niet wilde verlaten. Meera beschrijft hoe het haar lukte om te overleven. Haar vreugde lag in het meedoen aan de meditaties en – Osho leefde toen nog – het bijwonen van zijn toespraken. Aan het slot van het interview vertelt Meera hoe zij een nieuwe leraar ontmoette, Mooji. Via hem komt zij ook tot een dieper begrip van wat Osho voor haar betekent. Op de bekende spirituele vraag ’Wie ben je?’ heeft zij inmiddels haar eigen antwoord gevonden.
19 minuten, Nederlands.

Miten en Deva Premal

Miten vertelt in dit interview met Prembuddha over de manier waarop hij als rockmuzikant in het leven stond. Was het een bevredigende manier van leven? Hij kwam Osho tegen via het boek No Water No Moon en pas toen begon zijn ‘echte’ leven, waarbij muziek maken aanvankelijk naar de achtergrond verdween. Premal vertelt hoe zij in 1981 in Pune terecht kwam. Beide leggen de betekenis van hun naam uit: Deva Premal en Prabhu Miten en wat die naam voor hen betekent. Aan de orde komt verder hoe ze elkaar ontmoet hebben, evenals hun verblijf in Rajneeshpuram en het Meditation Resort. Na een aantal jaren kwam de muziek terug naar Miten en een gezamenlijke muziekcarrière met Premal kreeg vorm. Zij zien hun muziek – waaronder het zingen van mantra’s – als het delen van Osho met anderen.
23 minuten, Engels, Nederlands ondertiteld.

Naropa

Naropa leidt sinds een aantal jaren vipassana groepen in Nederland en Tsjechië. Wij van Osho TV waren aanwezig op een Vipassana Dag. We mediteerden met zo’n 60 mensen in de Soefi Tempel, onder een prachtige oosterse koepel, in de duinen bij Katwijk. Naropa ontving ons korte tijd daarna bij hem thuis voor een interview.
29 minuten, Nederlands.

 

Ojas

Ojas de Ronde wordt gevraagd een aantal aspecten toe te lichten die samenhangen met de door Osho ontworpen Dynamische Meditatie. Wat is de bedoeling van deze ‘chaotische’ manier van mediteren? Is die juist in onze tijd nodig? Is het mogelijk om op die manier tot meditatieve stilte te komen?
12 minuten, Engels.

Pathika

In dit interview legt Pathika uit waarom zij na een studie medicijnen niet een praktijk als arts wilde opzetten, of zich verder wilde specialiseren. Zij oriënteerde zich op spiritueel gebied, ging mediteren en maakte kennis met de Dynamische Meditatie van Osho. Ze leerde ‘naar zichzelf kijken’, het bracht haar in haar eigen kracht. Het verlangen ontstond Osho zelf te ontmoeten, reisde naar Poona en vertelt wat een ontmoeting met Osho voor haar betekende. Ze koos voor een heel ander leven en ontwikkelde zich tot kunstenares met een eigen atelier.
15 minuten, Nederlands.

Rashid

Rashid leefde heel gelukkig met zijn vrouw en kinderen op een zelfvoorzienend boerderijtje in Wales toen hij in 1977 over Osho hoorde. Het was voor hem en zijn vrouw meteen duidelijk dat ze naar India moesten om deze man te ontmoeten. Vele jaren heeft hij in Osho’s nabijheid geleefd en gewerkt in de commune. In 2018 verscheen zijn biografie over Ma Yoga Laxmi, de eerste secretaresse van Osho, van de tijd dat hij nog in Bombay woonde en de eerste westerse discipelen naar hem toe kwamen. Op bezoek in Osho Mevlana Commune wordt hij geïnterviewd: De roep van de meester.
22 minuten, Nederlands ondertiteld.

René

‘Ik zag mijn pasgeboren zoon en voor mij was hij de Nieuwe Mens!’, aldus René. Hij besefte zelf ook opnieuw geboren te moeten worden, als kwetsbaar persoon. Want door plaats in het gezin, opvoeding en afkomst was hij gesloten geworden. Door naar Osho te luisteren leerde hij meer bewust te leven, oprechter te zijn. ‘Mijn zoon is een spiegel voor mij en daarmee een soort goeroe voor mij!’ Osho is moeilijk als persoon te definiëren, ‘maar in ieder geval is hij iemand die totaal, volledig leeft.’ René heeft Osho nooit fysiek ontmoet, ‘maar in mijn kind herken ik vaak zijn zen stok!’
10 minuten, Engels.

Sahido

Enkel materieel bezit maakt niet gelukkig. Maar wat dan wel? Al jong verdiepte Sahido zich in filosofie en spiritualiteit, zoals de leer van Rudolf Steiner. Enkele ingrijpende gebeurtenissen in zijn privéleven maakten hem somber en depressief, totdat een Zweedse vriendin, die sannyasin was, hem adviseerde naar Poona te gaan. Het geld kwam op een bijzondere manier: via zijn universiteit kon Sahido meedoen aan een uitwisselingsprogramma van een jaar met de Universiteit van Poona. In dit interview vertelt Sahido hoe hij met behulp van de therapiegroepen en meditatietechnieken van Osho de gebeurtenissen in zijn privéleven een plek wist te geven. Hij legt uit, wat meditatie voor hem inhoudt en wat sannyas nemen voor hem betekent. Nu hij afgestudeerd is, ligt het in zijn bedoeling om in zijn beroepsleven de verbinding tussen therapie en meditatie verder vorm te geven.
19 minuten, Nederlands.

Sarita

Ma Ananda Sarita is een van de eerste westerse mensen die in contact kwamen met Osho. Ze heeft jarenlang in Osho communes gewoond en gewerkt en geeft nu trainingen in Tantra. In dit interview vertelt ze hoe ze Osho ontmoet heeft: ‘Ik heb Osho via goddelijke gratie ontmoet. Ik was door Europa en over land naar India aan het liften. Ik was op zoek naar de zin van het leven. En ik dacht misschien vind ik het in de Himalaya in India. …
In Mumbai zei iemand tegen me: “Er is een man die je zou moeten ontmoeten.”… Daar zaten zo’n dertig mensen op de grond in een appartement in Mumbai. … Osho gleed als het ware door de kamer, hoe hij liep, zo ontzettend gracieus. … Daar komt nog bij dat Osho sprak over de Vigyan Bhairav Tantra. De soetra waar hij over sprak vergeet ik nooit. Het gaat zo: Terwijl je in seksuele versmelting bent, blijf met je aandacht bij de vuur in het begin, ga zo door en vermijd de sintels aan het eind.’
Na een periode van twijfel (‘is dit een goeroe die je hypnotiseert?’) en een vipassana week met Goenka gaat ze naar een meditatiekamp van Osho in Mount Abu waar ze besluit om sannyas van Osho te nemen.
Nederlands ondertiteld, 7.44 min.

 Sarita vertelt over de jaren 70 in Bombay, toen zij als een van de eerste westerlingen bij Osho kwam. Hij gaf hen steeds meditaties om te oefenen en na een paar dagen vertelden ze hem hoe het was gegaan en kregen ze nieuwe meditaties om te oefenen. Vaak waren dit Tantra meditaties uit het Boek der Geheimen.
Wanneer Osho haar duidelijk maakt dat het goddelijke tot ons komt via het lichaam besluit ze haar leven te wijden aan het onderzoeken en onderwijzen van Tantra. Nu is het haar droom om een eco-dorp op te zetten waar mensen zich op Tantra kunnen toeleggen.
Nederlands ondertiteld, 6.20 min.

www.tantra-essence.com
Facebook: Ma Ananda Sarita.

Tameer

‘Ik woon in de Mevlana Commune in Amsterdam en ben gelukkig’. Aldus Tameer, geboren in Oezbekistan, die op zijn vijfde naar Duitsland kwam. Hij vertelt hoe hij in zijn vroege puberteit foute vrienden kreeg en op het criminele pad raakte. Op zijn vijftiende kwam hij in een sannyas-commune op het platteland van Frankrijk terecht, waar hij Nederlands leerde. Daar kwam hij in aanraking met Osho en diens meditatietechnieken. Tameer legt uit waarom de Kundalini Meditatie hem heel veel bracht. ‘Ik durfde mezelf zijn, voelde me geaccepteerd.’ De keus voor sannyas was niet moeilijk: ‘Je verbindt je met Osho’. Tameer vertelt hoe hij tot het inzicht kwam dat blowen geen uitweg biedt uit moeilijke omstandigheden. Hij besluit dit interview met in te gaan op zijn verblijf op de Osho Humaniversity in Egmond aan Zee en zijn kennismaking daar met de AUM-meditatie. ‘Ik zie Osho in de mensen die door hem geïnspireerd zijn’.
17 minuten, Nederlands.

Tarangita

Tarangita vertelt over haar vroegere leven als fervent feministe. Een van haar opdrachten was voor een radicaal vrouwenblad een artikel te schrijven tegen Osho. Hoe haar onderzoek haar juist deed besluiten zelf sannyasin te worden komt aan de orde, evenals de weerstand die ze ondervond, toen ze in het rood gekleed en met mala terugkeerde uit Oregon. Wat betekent een meester volgen, wat is naar binnengaan, wat is jezelf zijn? Tarangita verhaalt hoe zij antwoorden op deze vragen zocht, en hoe de vele meditatietechnieken die Osho ontwierp haar daarbij hielpen. Dat veranderingen dan mogelijk zijn wordt o.a. duidelijk uit hoe ze omgaat met het recente verlies van haar levenspartner. Zij wist op een bijzondere manier vorm te geven aan zijn afscheid.
15 minuten, Nederlands.

Tiny

Een vaste kijkster van Osho TV geeft recht uit haar hart weer hoe Osho op haar overkomt:
‘er straalt altijd liefde uit… zijn ogen zijn zo mooi, net sterren aan de hemel… hij is eigenlijk zo’n mooi mens, en zo eenvoudig… aan hem kun je heel veel hebben, en een beetje gelukkig worden… een heel mooi mens, ik kan niet anders zeggen…
hij heeft een jeugd gehad, waar hij zichzelf kon zijn… hij speelde nooit de baas, hij liet je jezelf zijn
er is nog nooit zo iemand geweest als Osho…
kijk naar de zon en de maan en de sterren, kijk naar de vogels…’
6 minuten, Nederlands.

Tura

De ontmoeting van Tura met Osho in 1989 in Boeddha Hall strookte niet met zijn verwachtingen maar leerde hem wel te onderzoeken wat ‘verwachtingen hebben’ betekent. Vanaf zijn 12e tot zijn 50e jaar leed Tura aan depressies. Hij beschrijft hoe dat kwam en hoe daar een einde aan kwam. Zijn ervaringen legde hij neer in het boek Vrij van Chronische Depressie in 21 Dagen. Wat is depressief zijn? Onvermogen om te kunnen genieten? Wat is het bijbehorend gedrag? Wat overkwam hem eigenlijk precies, waardoor hij al zeven jaar geen depressies meer kent? Osho is belangrijk in zijn leven, ‘gebruik het woord Liefde dan maar’. ‘Ik heb altijd gezongen’, aldus Tura, ‘ook tijdens mijn depressies. Aan het einde van het interview laat hij zijn stem op die manier horen.
16 minuten, Nederlands.

Vedanta

In dit interview vertelt de Griekse Ma Vedanta hoe Osho op haar levenspad kwam. ‘Het redde mijn leven’. Vedanta werkte al vroeg als medium en kreeg veel ego-aandacht in de spirituele wereld van New Age. Het werd een egotrip, en ze besloot naar Poona te gaan. Een belangrijke ontdekking werd daar dat spiritualiteit alles met het hier-en-nu te maken heeft. Gepassioneerd doet ze verslag van wat ze bij Osho leerde. Vedanta overleefde een vliegtuigongeluk en vertelt welke impact dat op haar leven had. Ze schreef een boek over haar inzichten, Soul and Essence in Psychotherapy, dat gaat over het verbinden van psychotherapie met het zoeken naar de Essentie in jezelf. Wat dit laatste betreft ziet ze Osho’s visie hierop als een groot geschenk. In het Osho Instituut voor Intuïtie, een door haar opgerichte school, komt haar werk Power of Light naar voren, terwijl ze in de Diamond Logos Academy samenwerkt met Faisal Mugaddam. Tenslotte vertelt ze over haar activiteiten wat betreft de opvoeding van kinderen en besluit met de uitspraak: ‘Aan de basis van mijn leven ligt meditatie’, dat wil zeggen: ‘Leven vanuit Aanwezigheid’.
31 minuten, Engels, Nederlands ondertiteld.

Veeru

Veeru vertelt over haar leven. Eigenlijk had ze alles wat je kon wensen: een man, werk en een huis. Toch moest er meer zijn, zo voelde ze. Via vrienden ontdekte ze Osho en wat zijn meditatietechnieken je kunnen brengen. Jarenlang beluisterde ze zijn toespraken, bracht een bezoek aan Oregon, zocht haar eigen weg en maakte eigen keuzes. Een daarvan was dat ze ging scheiden. Veeru kreeg daarna enkele relaties, waarvan de jongste een relatie van ruim 20 jaar was, waar recent een einde aan kwam. Hoe ging Veeru om met de zelfgekozen dood van die partner? Wat ging er aan vooraf? Zij vertelt hoe zij invulling geeft aan het feit dat het leven verder gaat. Never born, never died, alleen de vormen veranderen steeds.
15 minuten, Nederlands

Wally

Het leven in een commune heeft zijn leuke en soms minder leuke kanten. Wally, die vanaf jongs af aan met zijn sannyasin-moeder in de Mevlana Commune in Amsterdam woont, vertelt erover. De Dynamic Meditation komt ter sprake, met zijn verschillende stadia en Wally geeft aan waarom voor hem juist het ‘agressie-gedeelte’ belangrijk is. Twee jaar geleden kreeg Wally een motorongeluk. De tijd van herstel die volgde werd een tijd van bezinning, die leidde tot een eigen begrip van wat Osho voor hem persoonlijk betekende. Hij besloot sannyas te nemen: ‘Ik liet hem toe, stelde er vertrouwen in’.
10 minuten, Nederlands.

Yolanda

Sannyas nemen, wat is dat precies? Yolanda vertelt in grote lijnen hoe haar leven verliep, hoe ze veel meemaakte, innerlijk helderziende beelden kreeg, die ze maar moeilijk kon plaatsen. Ze trouwde een sannyasin, en de kennismaking met Osho bracht veel helderheid in haar gevoelsleven. Zelf sannyasin worden was voor haar een groeiproces. ‘Wie of wat is Osho voor jou?’ In haar antwoord gaat Yolanda in op aspecten als de wijsheid van een meester, die het mogelijk maakt dat je kunt worden wie je bent. ‘Vroeger was ik er niet, had ik mezelf op slot, en kijk nu eens, ik praat zelfs voor een camera!’ Tenslotte gaat ze in op wat voor haar de kern van religie is: ‘Zoek het goddelijke in jezelf.’
9 minuten, Nederlands.