Suwasani

In contact met ‘De Verborgen Harmonie’

Ma Anand Modita
(‘Blissful Delight’)

Ma Satya Suwasani
(‘Liefdevol de waarheid sprekend’)

Geboren in 1962 in Bergeijk
Ontving sannyas in 1995

Ik ben op zoek naar een boek bij de Slegte…. zoals gewoonlijk heeft de plank Psychologie en Mystiek mijn voorkeur. Wat geschreven is op de achterkant van een boek dat ik aan de bovenpunt naar voren trek: ‘Mijn god, wat spreekt me dit aan!’ Meteen loop ik met het (oranje) boek naar te toonbank, draai het om en zie dan pas de voorkant. Auteur: Bhagwan Shree Rajneesh. Ik denk: ‘Help! Dat is gevaarlijk…. Die man van al die Rolls Royces…. ???’ Het boek kost 5 gulden. Zo’n mooie achterkant…. ‘De Verborgen Harmonie’. Ik besluit dat mijn vooroordeel over Rolls Royces me niet tegen mag houden en koop het boek.

Elke regel wordt door mij onderstreept. Zo mooi!!! Ik gebruik wat er in het boek staat in mijn werk: 33.000 keer per dag terug komen naar het hier-en-nu…. Daardoor heb ik plezier in mijn werk en anderen vragen hoe ik zelfs eentonig werk met zoveel plezier kan doen.

Lezend in het boek en vooral lezend tussen de regels door, trek ik de conclusie dat die Rolls Royces een soort grap geweest moeten zijn, omdat uit dit boek zo’n enorme intelligentie spreekt. Het is 1988. Ik vraag me niet af waar Baghwan is. Ik lees en herlees het boek.

Vele jaren later, het is 1994, zoek ik opnieuw een boek, dit keer bij new-age boekwinkel ‘De Heremiet’ in Eindhoven. Mijn zoektocht betreft een boek over intimiteit. Ik zoek de hele boekwinkel af, maar over het thema ‘intimiteit’ blijkt geen boek te bestaan. Teleurgesteld snuffel ik bij de CD’s en verhip: vooraan in een rijtje staat een CD: ‘Intimacy’ van Osho. Ik neem hem mee naar huis en ga direct luisteren…. Ik ben diep onder de indruk door de stiltes tussen de zinnen en val bijna ‘in slaap’. Diep onder de indruk ga ik terug naar de Heremiet en zoek een boek van Osho…. een hele plank vol Osho-boeken! Zo verbaasd ben ik! Mijn keuze valt op het boek: ‘Het Zen Manifest’.

De vrouw met wie mijn vader na de dood van mijn moeder is getrouwd, ziet de foto op het boek van het Zen Manifest en zegt dan: ‘Dat is Bhagwan.’ Ik zeg: ‘Nee, dat is Osho.’ Dan pas zie ik vooraan in het boek dat Bhagwan en Osho dezelfde zijn…. De link tussen ‘De Verborgen Harmonie’ en het ‘Zen Manifest’ is gelegd.

Vervolgens ga ik naar Taizé in Frankrijk, een christelijk oecomenische ontmoetingsplek. Ik kom daar 1 à 2 keer per jaar, al jaren…. Ik mis dat er daar niets buiten het christendom is, al hou ik veel van deze plek. Ik zit in een gespreksgroep daar en een vrouw uit Lithouwen spreekt me aan. In de eerste zin die zij tot mij spreekt noemt zij Osho! Ze zegt dat ze mij al kent (van een vorig leven?) en heeft het over Gibberish, een meditatie van Osho. Dat dat goed is voor vrouwen omdat die zoveel praten. Dat er een Osho Meditatiecentrum is in Lithouwen, maar dat het hoofdcentrum in Poona, India is.

Dan springt er in mijn bovenbuik iets omhoog. Ik ben rusteloos! Iets neemt het over van mij. Dat wat in mijn bovenbuik naar boven is gesprongen komt van MIJ ! De volgende dag ga ik naar de Lithouwse vrouw en spring in het rond en zeg dat ik naar Poona ga! Zij probeert mij te kalmeren en zegt dat ik eerst maar eens naar Amsterdam moet gaan en daar eens in het Osho Meditatie Centrum moet gaan kijken. Ik ga naar Amsterdam, maar vraag alleen maar inlichtingen over Poona.

Dan ga ik naar de NBBS-reiswinkel en vraag waar Poona ligt. Ik kijk met een vrouw van de reiswinkel in een enorm grote wereldatlas en we vinden Poona dichtbij Bombay. Ik haal diep adem en zeg: ‘Boek maar een ticket voor mij…. voor over drie maanden, want zolang moet ik nog uitwerken als ik mijn werk opzeg.’ Ik val bijna van de kruk van de reiswinkel van opwinding…. De mensen van de reiswinkel zijn stomverbaasd dat ik per direct een ticket koop. Ik vraag onbetaald verlof op mijn werk voor een half jaar en mijn baas moet lachen. Het is blijkbaar gek om onbetaald verlof te nemen op mijn leeftijd…. Hij zegt dat het niet kan, waarop ik zeg dat ik toch ga, want ik heb mijn ticket al. Hij kijkt een beetje boos.

Ik zit in mijn maag met een hoofdstuk uit het boek van het Zen Manifest: ‘Het christelijk schip moet zinken’. Dat vind ik heel moeilijk om te lezen. Ik hou van Jezus. Niet van wat men in de kerk van hem maakt, maar van de persoon die hij is geweest. Ik zet mezelf met het boek in de trein en koop een kaartje retour van Eindhoven naar Zandvoort. Dan moet ik het boek lezen van mezelf, vastzittend in de trein. Dit is nodig als voorbereiding om naar Poona te kunnen gaan.

Ik maak het plan om een half jaar naar de Osho Commune in Poona te gaan, wat uiteindelijk een jaar wordt. Als ik aankom, dan schrik ik terug voor de grote foto’s van Osho en ben bang voor persoonsverheerlijking. Ik kom erachter dat dat niet zo is.

Ik ben diep geroerd. Osho raakt me tot in het diepst van mijn ziel. Ik voel dat hij verwoordt wat heel diep in mij al aanwezig is…. Ben zo geroerd dat ik huil in mezelf bij de ochtend discourses. Ik kan niet langer dan 10 minuten in die discourses blijven. Dan ben ik zo vervuld dat er niet nog meer bij kan. Ik doe de Mystic Rose en neem sannyas. Ik voel Osho, zijn licht, zijn stralen…. Veel mensen vragen of ik Osho ooit heb ontmoet. Het antwoord is: Ja! Ik ontmoet Osho altijd, als ik verbonden ben met mezelf. Daarvoor hoeft Osho niet in zijn lichaam te zijn. Ik heb Osho ooit horen zeggen dat degenen die komen als hij niet meer in zijn lichaam is directer in contact met hem kunnen zijn, omdat ze geen binding hebben met zijn lichaam en daardoor zijn energie direct kunnen ontmoeten….

De gebeurtenissen waardoor ik in aanraking kwam met Osho, zijn geen toevalligheden. Het is een koord dat door mijn leven loopt, een koord dat eerst nog in mist was gehuld en dat vanaf 1988 stukjes bij beetjes naar de oppervlakte kwam, zodat ik het kon volgen….

Soms heb ik wel eens gedacht: ‘Waarom ben ik in 1988 niet al naar Poona gegaan, toen Osho nog in zijn lichaam was?’ Maar ik hoor Osho ook zeggen: ‘Eerst moet je veel dingen in je leven geprobeerd hebben, voordat je bij mij komt.’ Dus: ‘De tijd waarop ik kwam was precies de goede tijd…. In feite voelt dat ook zo!

In 1995 kreeg ik de naam Anand Modita. Drie jaar geleden was het zo, dat als iemand in Poona aan mij vroeg: ‘Hoe heet je?’ ik wilde antwoorden: ‘Nog steeds Modita’. Ik wist niet waarom. In mij voltrok zich toen iets waarbij ik voelde dat ik een andere naam wilde om mee genoemd te worden. Ik heb die naam toen in Poona uit de sannyasnamen gezocht en in een energie darshan deze aangenomen. Suwasani heeft een vrouwelijke klank voor mij, dat wilde ik. En de betekenis is een uitdaging. In mijn centrum voel ik dat als ik in mijn energie ben, de naam Anand Modita bij mij past.

Sudheer, lid van de Inner Circle, gaf aan dat Osho gezegd zou hebben dat je één keer in je leven je sannyas naam kunt veranderen. Dat wist ik niet toen ik mijn naam veranderde. Maar het voelde diep van binnen zo, ook in mijn meditatie, waarbij ik er daarom al vanuit ging dat het voor Osho goed was. En sowieso: Osho geeft ons aan onszelf te volgen!

Eindhoven, 12 december 2011
Suwasani van Zummeren
(Anand Modita)

Lijst