Rajni

Zijn komst in mijn leven heeft álles
op de meest gelukzalige manier op zijn kop gezet

Ma Anand Rajni
(‘Gelukzalige Prinses’)

Geboren in 1951 in Den Haag
Ontving sannyas in 1985

HOE OSHO IN MIJN LEVEN KWAM?…. De eerste keer vanonder de regels in zijn Mosterdzaad. Het was 1976 en ik raakte enthousiast en vervuld. Meteen! Ik denk dat dat al zo op de tweede bladzijde gebeurde. Het Mosterdzaad vergezelde me overal: in de keuken, op de w.c., tijdens mijn fietstochten, in bed…

Er na volgde nog vele boeken. En hun inhoud liet me niet meer los, vocht met mijn levensvoorstellingen, één voor één. Fluisterde, riep, zong het lied van mijn leven, ons aller leven. Diep in mijn hart wist ik best, dat ik het niet veel langer meer zou kunnen en willen negeren.

En toen, geen huisje-boompje-beestje + carriére in het welzijnswerk meer; geen wilde avonturen, op weg naar Poona, andere avonturen op weg naar hem. Het was inmiddels al 1983 geworden.

Ik werd ziek, in het midden van verhuizingsvoorbereidingen naar een andere stad; het aanbieden van een manuscript en het knijpende wachten op reacties van uitgevers; het uitkiezen van nieuwe scholen voor mijn kinderen en het maken van een beleidsplan voor het volgende clubhuisjaar, raakte ik van de wereld. Van de ene op de andere dag.

En na een comaperiode van 6 weken – een dag, mocht ik weer herbeginnen aan het nieuwe leven. Ik was een béétje anders, maar maalde daar niet om. Daar paste Osho natúúrlijk in. Hij heette toen nog steeds Bhagwan Shree Rajneesh trouwens en zijn komst in mijn leven heeft álles op de meest gelukzalige manier op zijn kop gezet.

In 1985 kreeg ik Sannyas. Ik kreeg van hem de naam Ma Anand Rajni. Dat betekent Gelukzalige Prinses. Dat werd dus zijn opdracht voor de rest van mijn leven.

Leiden, 13 december 2011
Rajni Flendrie

Lijst