Opleidingen

Opleiding OSHO® Meditatiebegeleider

In augustus 2022 heeft weer een groep enthousiaste mensen meegedaan aan de Opleiding OSHO® Meditatiebegeleider met Garimo Ackermann.
De deelnemers hebben eerst zelf de actieve meditaties ervaren en zich daarna verdiept in allerlei facetten van het begeleiden van meditaties, zoals communicatie en gebruik van apparatuur, omgaan met vragen over meditatie en presentatie. Er was gelegenheid om zelf te oefenen met ondersteunende feedback.


De opleiding was in het Nederlands maar er waren ook deelnemers uit Vlaanderen, Engeland, Frankrijk en Oekraïne gekomen. Na afloop kregen alle deelnemers een certificaat uitgereikt.

De opleiding met Garimo is voor de derde keer georganiseerd door de Vrienden van Osho. Heb je ook belangstelling om je te verdiepen in Osho’s meditaties en die met anderen te delen? Meld je aan voor een volgende opleiding:
info@vrienden-van-osho.nl.

 

Garimo Ackermann
Garimo heeft jarenlang in de ashram van Osho gewoond en gewerkt, o.a. als Osho’s secretaresse voor het buitenland en als hoofd van de Osho Multiversity. Samen met anderen heeft ze de Opleiding OSHO® Meditatiebegeleider ontwikkeld, na uitvoerig research naar wat Osho in de loop van de jaren gezegd heeft over (actieve) meditaties.

OSHO® is een geregistreerd handelsmerk van OSHO International Foundation, gebruikt met toestemming, www.osho.com/trademarks.
Uittreksels van Osho teksten zijn Copyright © OSHO International Foundation, gebruikt met toestemming, www.osho.com/copyrights.


In 2021 is de opleiding in oktober gehouden in Wajid waar 8 deelnemers een certificaat hebben gekregen: Nieuwe meditatieleiders opgeleid.
De opleiding kon het jaar daarvoor vanwege de lockdown niet gehouden worden en heeft toen digitaal via Zoom plaatsgevonden: 15 nieuwe Osho meditatiebegeleiders.