Stichting Vrienden van Osho

Doel van de stichting

De Stichting Vrienden van Osho werd opgericht in 1988 en heeft tot doel:
• Osho’s visie bekendheid te geven, door middel van het beschikbaar en toegankelijk maken van video’s, boeken, documentatie en Osho meditaties.
• Deze visie te helpen realiseren, bijvoorbeeld door ondersteuning van Osho meditatie- en informatiecentra.
• Communicatie tussen sannyasins/vrienden van Osho onderling en met anderen mogelijk te maken en te bevorderen, o.a. door het uitgeven van een maandelijkse nieuwsbrief, het bijhouden van een adressenbestand en via deze website.
De Stichting VVO geeft Osho en zijn werk bekendheid door uitzendingen via lokale radio en televisie in vier grote steden in de Randstad. Ook worden er regelmatig Osho Festivals georganiseerd.

ANBI

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat elk jaar publicatie van bestuurssamenstelling, beleidsplan, beloningsbeleid, uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording worden vereist. Voor deze informatie, zie Moment Online.

.

Bestuur

Khoji Wesselius, voorzitter
Frank Cliné, secretaris
Srajan Coppes, penningmeester
Tarangita Bosman, Osho TV
Nistal Smeets
Divyam de Kwant
Mayo de Oude

Commissie Bibliotheek en Documentatie

Nandan Bosma, voorzitter

Kascommissie

Sugit Schoenmakers

Zie ook >>>  Commissie Bibliotheek en Documentatie
Zie ook >>> Vrijwilligers gevraagd
Zie ook >>> Donatie