Nieuws

Zenmeester Yakusan

‘Yakusan Straight to the Point of Enlightenment’ is een van Osho’s series van toespraken die gewijd is aan de zenmeesters. Het boek heeft inmiddels een herdruk ondergaan. In dit boek benadrukt Osho de stroming Zen als een directe benadering van het Bestaan. Het bevat de serie talks die Osho in januari 1989 heeft gehouden.
Hij waarschuwt dat verlichting niet alleen positieve gevolgen heeft. Iedereen zal tegen je zijn. Jouw verlichting kwetst het ego van de mensen. Want je bent een mens net zoals zij zijn. Maar jij hebt het niveau van verlichting bereikt en zij niet. Nu zijn er maar twee manieren voor hen om daar een uitweg in te vinden. Ze groeien op tot hetzelfde ontwikkelingsniveau als jij of ze proberen je te vernietigen. Tot hetzelfde niveau komen, kost ongelofelijk veel moeite. Dus gaan ze voor de gemakkelijk manier en ze vergiftigen dus Socrates, ze kruisigen Jezus en ze vermoorden al-Hillaj Mansoor.
Heel interessant in dit boek is ook de repliek die Osho geeft aan iemand, zelf christen, die in een wetenschappelijke studie Osho heeft vergeleken met Jezus Christus. Osho prijst de oprechtheid van deze wetenschapper, maar hij zegt ook: ‘You cannot compare me with Jesus Christ. There is no way to compare me with anybody.’ Hoe Osho dit uitwerkt, wordt absoluut aanbevolen om zelf te lezen.

Yakusan heeft zijn ontwaken met de meester Sekito ervaren en later, zo geeft Osho aan: ‘Toen zoveel mensen onder Yakusan verlicht raakten, moet de hele berg waar hij al deze zoekers verzamelde een paradijs geworden zijn. Zoveel verlichte mensen … de hele berg moet vol vreugde geweest zijn en vol dans.’
In deze serie talks gebruikt Osho korte anekdotes over de Zen meesters om ons zachtjes op de zoektocht naar de innerlijke boeddha mee te nemen. Hij geeft aan: ’Terwijl ik over de zenmeesters spreek, doe ik dat op een absoluut moderne manier: jullie kunnen het begrijpen. Zij spreken nog de taal van het verleden. 

Osho zegt: ‘Mijn inspanning is zo totaal anders dan en staat lijnrecht tegenover de stichters van alle religies dat er geen manier is om mij met wie dan ook te vergelijken. Ik vorm een meerderheid van een enkel individu en ik wil dat jullie allemaal een meerderheid van een enkel individu zijn.’
‘Je bent jezelf genoeg. Je hebt niets nodig. Je hebt alleen een diepgaande innerlijke zoektocht nodig. ‘

‘Ik heb 500 boeken, maar wat ik wilde zeggen, heb ik nog altijd niet gedaan. Ik doe heel erg mijn best, in de de hoop dat jullie op een of andere manier op enig moment, of ik het nu zeg of niet, het zullen horen. Misschien ben ik niet in staat om het te zeggen, maar mogelijk kan ik het tonen. Jullie horen het misschien niet, maar jullie zien het.’
Aan het einde van iedere toespraak leidt Osho de lezer de ruimte van meditatie binnen. Vanuit een crescendo van lachen en gibberish (brabbeltaal) brengt Osho ons rechtstreeks naar de plek waar de Boeddha zetelt: ‘direct naar het punt van verlichting.’

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Italianen

Vanaf 18 januari is er in de Italiaanse krant Corriere della Serra in iedere zaterdageditie gedurende 20 weken een artikel over Osho. In Italië zijn al 328 vertalingen van boeken van Osho verschenen. Stel je voor dat de NRC of de Volkskrant in Nederland zoveel aandacht zou besteden aan zijn visie… En dat terwijl Osho zoveel vreselijke dingen over de Italianen heeft gezegd, bijvoorbeeld in antwoord op de volgende ‘vraag’

Osho,
Het is vreselijk wat u zegt over de Italianen. Waar, natuurlijk, maar vreselijk.

Ik weet het, het is vreselijk, maar wat kan ik anders? Ik houd van de Italianen en ik wil over hen praten, zoveel als ik kan. Het zijn prachtige mensen. Ik geef alleen mensen waar ik van houd op hun kop. Je zou je druk moeten maken om diegenen die ik niet op hun kop geef. Ik heb bijvoorbeeld de Nederlanders nog nooit op hun kop gegeven. Ik zit te wachten en als ik genoeg liefde voor hen heb verzameld ga ik hen ook op hun kop geven. Dat is mijn manier om liefde te laten blijken en met liefde te overladen.

Waarom geloven Italianen niet in reïncarnatie?
Nou, zo moet je dat zien: wie wil er in een volgend leven terugkomen als Italiaan?

Een vrouw met een baby in haar armen zat in de wachtkamer van een station in Italië bittere tranen te huilen. Een kruier kwam langs om te vragen wat er aan de hand was.
‘Och, hemeltjelief,’ huilde ze, ‘er waren hier een paar mensen die zo grof tegen mij deden over mijn zoon. Ik ben er helemaal van slag van – ze zeiden dat hij zo lelijk was!’
‘Kom nou maar, liefje,’ zei de kruier om te sussen. ‘Maak je daar niet zo druk om. Zal ik je wat vertellen, wat dacht je van een lekker kopje thee?’
‘U bent heel vriendelijk,’ zei ze terwijl ze haar tranen droogde. ‘Dat zou heel fijn zijn.’
‘En nou ik toch bezig ben,’ zei hij, ‘wat dacht je van een banaan voor je aapje?’

Osho: The Dhammapada: The Way of the Buddha Vol 11 # 4.

Advaita en Devageet heengegaan

Swami Dharmen Advaita (Hans Haring) ging jarenlang trouw in de winter van zijn eiland Terschelling naar Pune. Dit jaar kreeg hij vocht achter de longen en moest hij naar het ziekenhuis.  Hij was een graag geziene gast op Osho Festivals, een beminnelijke mens en aangenaam gezelschap.

   Advaita

Iemand die bezig is met verlangens is begerig, is erop uit om iets te krijgen – is altijd bang voor de dood. Waarom? Omdat verlangen in de toekomst speelt en de dood ook in de toekomst speelt en misschien komt de dood wel eerder dan dat het verlangen vervuld wordt. Onthoud dit: verlangen is nooit in het heden; de dood is ook nooit in het heden. Niemand is in het heden overleden. Kun je hier en nu bang zijn voor de dood? Nee, want je bent of dood of levend. Als je hier en nu leeft, is er geen dood. En als je al dood bent, is er geen angst. Dus kun je alleen bang zijn voor de dood in de toekomst. Verlangens hebben misschien een planning voor de toekomst en de dood gooit misschien alles in de war, daarom zijn we bang voor de dood.
Osho: The Ultimate Alchemy Vol.1 #3

Swami Devageet, bekend als Osho’s tandarts, heeft ook zijn lichaam verlaten. Osho was bijzonder gesteld op Devageet, die hem vaak geestige vragen stelde maar ook vaak harde klappen van zijn ‘zenstick’ kreeg te verduren. Zie Devageet’s verhaal over de boeddha in de tandartsstoel: Osho: The First Buddha in the Dental Chair

 Devageet

Toevallig staat vandaag een van Devageet’s vragen op de uitzending van vandaag, zie Recente Lezingen:

Geliefde Osho,
In dit afgelopen jaar ben ik vele maanden van u weggeweest, levend in de buitenwereld. Ik leerde hoe u en uw boodschap een elke dag levende ervaring zijn geworden in mij, onafhankelijk van tijd en afstand. Op een vreemde manier is uw leven mijn leven geworden en mijn leven uw leven. Dichtbij u zijn is heerlijk, als u spreekt over ons te verlaten, ofschoon mijn tranen komen, weet ik dat u uw werk goed heeft gedaan. Uw visie zal lang leven nadat uw lichaam naar de aarde is teruggegaan.
Ik heb geen vraag, slechts een dankbaarheid voor uw onmetelijke pogingen om ons wakker te maken.
PS  Zeg alstublieft tegen de kapitein van uw schip dat hij nog wat langer rond blijft cruisen. Hij heeft zolang gewacht dat een een paar jaar meer niet veel verschil zal maken.

PPS Hier is mijn vraag: ben ik egoïstisch te wensen dat u nog wat langer hier bent?
Devageet

Meester en discipel

Come Come yet again Come.
Celebrating The Joy of Life, Love and Meditation.

In het boek ‘Come Come Yet Again Come’ komt het contact tussen meester en discipel aan de orde. De relatie tussen meester en discipel heeft niets met verering te maken; het is een liefdesverhouding die volkomen vrij is. De meester is liefde en de discipel voelt zich door deze liefde voor de eerste maal gezien in het totaal van al zijn of haar groeimogelijkheden. Er is geen sprake van een echte relatie; als er al iemand een connectie legt, dan is dat de discipel, niet de meester. De meester is volkomen vrij en zelfs: de meester is niet, als ego, en daarom juist zo volop en tastbaar aanwezig.

Osho heeft zelf bij de beschrijving van het contact tussen meester en discipel het beeld van de twee vlammen gebruikt. In zekere zin zijn ze samen aan het bewegen, maar ze zijn ook los van elkaar. Ze dansen samen als vlammen in een heftig brandend vuur; ze branden naast elkaar en bewegen zich samen speels. Af en toe bewegen ze met elkaar mee, maar daarnaast zijn ze ook geheel onafhankelijk van elkaar. Ze dansen wel in hetzelfde vuur. De vlam van de discipel kan aangewakkerd worden door de vlam van de meester. De vlam van de meester verliest hierdoor echter niets aan kracht en licht. De vlam van de discipel kan enorm aan kracht en licht winnen door deze te laten aanwakkeren door die van de meester.

Dit boek ‘Come Come Yet Again Come’ behoort tot een van de Early Works, de vroege werken, van Osho. Het bevat heel veel vragen van zoekers die zich in de beginjaren om Osho heen begonnen te verzamelen. Men werd aangetrokken door de magnetische kracht van de verlichte Osho.
Vanuit heel de wereld verzamelden zich mensen en ze zaten uren aan de voeten van deze meester om zijn wezen, zijn energie, in te drinken. En dan borrelden er vragen op, die door Osho met veel liefde, oneindig veel geduld en, niet te vergeten, met een uniek gevoel voor humor beantwoord werden.

De titel van het boek ‘Come Come Yet Again Come’ appelleert aan het telkens terugkeren naar de bron. De discipel wordt uitgenodigd om zich iedere keer maar weer te laven aan de bron, zoals ik dat Osho heb horen zeggen: ‘Don’t try to come, just come.’ ‘Probeer niet om te komen, kom gewoon.’

Een vragensteller komt, zo staat in het boek te lezen, met de volgende kwestie: waarom is er niet één grote wereldreligie, waarin ieder zich thuis voelt en waardoor de verbondenheid tussen mensen meer beleefd kan worden? Al die verschillend religies zorgen alleen maar voor verdeeldheid onder de mensheid. 
Het is prachtig om te lezen, hoe Osho uitlegt, dat er zeker sprake moet kunnen zijn van een bepaalde broederschap onder mensen. Die zal echter niet ontstaan door de veelheid aan godsdiensten. Religie op zich is niet wat verdeeldheid schept; dat gebeurt door bepaalde volgelingen van een godsdienstig leider. En deze bedrijven dan ook eerder politiek dan religie; de politiek in godsdienstige stromingen zorgt voor de verdeeldheid.

In alle godsdiensten zijn goede dingen te vinden, maar ook hele slechte, aldus Osho.
Een universele wereldgodsdienst construeren uit alle goede dingen van de bestaande religies, zoals de vragensteller suggereert, zal niet echt gaan werken. Zo’n godsdienst wordt een allegaartje. 
‘Mensen een universele godsdienst opleggen, zal geen echte solidariteit brengen en het zal bovendien de gevarieerdheid van mensen totaal vernietigen.’ En in zijn conclusie drukt Osho zich hier heel mooi uit: ‘Als je alleen maar rozen hebt, gaat de multidimensionaliteit verloren. Als de hele wereld fluit speelt net als Krishna, word je gek. Ik accepteer multidimensionaliteit op elk gebied van het leven.’

De mens is in feite nog altijd niet echt religieus, geeft Osho aan. De waarheid verheft zich als een zonovergoten bergtop boven allerlei godsdienstige stromingen en vele paden kunnen naar deze Waarheid leiden. De beweging die rondom hem zelf is ontstaan, zegt Osho, is geen nieuw soort religie, het is een verzameling van zoekende mensen die een oneindige variatie kent.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Osho’s geboortehuis in Kuchwada

Dit deel 2 van de vooraankondiging van het boek ‘DE ONWETENDHEID VOORBIJ – Een meditatiereis door Osho’s India’ geeft een korte impressie van het bezoek aan Osho’s geboortehuis en Osho’s verhaal over Bhoora, de bediende van Osho’s grootvader.
 
Vanochtend wandelen we van de ashram naar het geboortehuis van Osho in Kuchwada. Het ligt vlak bij elkaar. Het huis was van de grootouders van Osho. Ook Osho’s moeder werd hier geboren. Osho’s grootvader had veel land en was welvarend. Het geboortehuis heeft twee verdiepingen en is redelijk ruim. Alleen de kleidakpannen zijn vervangen voor metalen golfplaten, maar verder is het huis nog geheel intact.
We mediteren een uurtje in de kamer waar Osho in 1931 geboren is. Na onze meditatie lopen we het dorp nog in de rondte en wandelen langs het meer waar je vanuit Osho’s geboortehuis op kunt uitkijken. Kuchwada is een klein en eenvoudig landelijk dorp. De huizen hebben lemen muren, maar zijn ruim en schoon. Om de woninkjes heen liggen veel koeien en geiten. De vlaaien worden keurig opgestapeld, in de zon gedroogd en gebruikt als brand­stof.
Er is de hele dag veel lawaai door schelle muziek die vanuit de hindoetempel over het dorp getoeterd wordt. Niemand lijkt zich er aan te storen. Vroeger stond de tempel er niet, maar hij werd later gebouwd precies tegen­over het geboortehuis van Osho.

Meer: Osho’s geboortehuis in Kuchwada

Osho Zen Tarot in het Nederlands

Osho Zen Tarot kaarten worden door steeds meer mensen ontdekt als een speels en diepgaand instrument voor inzicht en meditatie. De kaarten bevatten inspirerende schilderingen die je diep kunnen raken. Iedere kaart wordt uitgelegd in het licht van de Tarot, maar daarnaast is er Osho’s visie vanuit de unieke levensstroming Zen. Zo krijg je inzicht in wat er onbewust speelt bij keuzes in je leven en kun je de sleutel krijgen om nieuwe deuren binnen te gaan. Je leven wordt rijker, meer voldoening gevend en eerder licht dan serieus.
Er is door een cursus bovendien nog veel meer uit de Osho Zen Tarot kaarten te halen. Je leert dan om patronen te leggen en kunt er voor jezelf en anderen mee werken. De ander kijkt altijd mee. Dus, het is een zeer democratische manier van het interpreteren van de levenssituatie van iemand anders.

De Nederlandse Osho Zen Tarot kaarten zijn sinds kort verkrijgbaar bij de Boekhandel.

   ervaren/ voorbij illusie

Cursussen Osho Zen Tarot
met drs. Donna van der Steeg. 
Je levenskwesties uiteengezet door de Osho Zen Tarot kaarten.
We blijven ze tegenkomen, onze levenskwesties of we manoeuvreren onszelf erin. Via de Osho Zen Tarot kunnen we ze verhelderen, verlichten. We brengen de kwestie in kaart en zien in welk krachtenveld we ons bevinden als de kwestie zich aan ons voordoet. We zien welk inzicht en bewustzijn we mogen ontwikkelen en welk besluit tot actie er in het ‘hier nu’ het best genomen kan worden om verder te komen.

   avontuur

Je ziet een voorbeeld van een legpatroon met drie kaarten. De situatie waarmee je niet gelukkig bent wordt vertegenwoordigd door de eerste kaart. De tweede van deze Osho Zen Tarot kaarten geeft een hint over wat er te leren valt. En de derde Osho Zen Tarot kaart wijst je op je committent: wat kun je vanaf nu meteen doen.
Vanuit de levensstroming Zen word je je bewust van oude mechanismen en nieuwe mogelijkheden.

   de dwaas

Als je de kwestie in kaart hebt gebracht, wordt deze overzichtelijk. Je haalt wat lichter adem. En je ontdekt mogelijkheden om via inzicht dat de Osho Zen Tarot kaarten bieden, verder te komen. Deze en andere patronen leggen en interpreteren kun je leren in verschillende Osho Zen Tarot cursussen, zoals:
• Basiscursus Osho Zen Tarot.
• Vervolgcursus Osho Zen Tarot voor Coaching.
• Vervolgcursus Psychologie en Osho Zen Tarot.
De cursussen kunnen life gevolgd worden, maar ook via e-mail gedaan worden met zo nodig extra uitleg via Skype of telefoon. lees meer en lees nog meer.

   feestvieren

De diverse Cursussen zijn al door een groot aantal mensen met plezier gevolgd en met een certificaat afgesloten.
Het is een zelfontdekkingsreis die je rijk genoeg maakt om daarna de Osho Zen Tarot kaarten voor jezelf of anderen te leggen en te interpreteren. Je kunt op die manier ook anderen helpen hun levenskwesties in kaart te brengen en op te lossen. Bij de cursussen horen 2 door mij geschreven boeken.
• Coachen met de Osho Zen Tarot.
• Praktische hints voor de Osho Zen Tarot.

Meer: Cursussen Osho Zen Tarot

Osho 30 jaar: I leave you my dream

Vandaag precies 30 jaar geleden heeft Osho zijn lichaam verlaten, maar hij is in de harten van velen die hem liefhebben nog springlevend.
Hij was heel voelbaar aanwezig op het Osho Festival in Den Haag dit weekend.
De half uur durende video ‘I leave you my dream’ geeft een verslag van de gebeurtenissen 30 jaar geleden.

Economische groei onhoudbaar zonder bewustzijnsontwikkeling

 In de rubriek Transition Twenties van de Volkskrant, zaterdag 28 december jl., stond het interview artikel Een Nieuwe Renaissance, met Klaas van Egmond, hoogleraar milieukunde. Als kerngegeven daarin zegt hij: economische groei is onhoudbaar en hervormen kan niet zonder bewustzijnsontwikkeling, want we gaan in zwaar weer terechtkomen.
 
In de volgende samenvatting zegt hij wezenlijke dingen over de verstoorde verhouding tussen mens en natuur. In zijn boek Homo Universalis, wat algemene mens betekent, typeert hij de mens die van vele dingen verstand heeft en bovendien daarvan de samenhang ziet. Als voorbeeld noemt hij Leonardo da Vinci, die niet alleen schilder was maar ook uitvinder en beeldhouwer. Bij de Renaissancemens, zegt hij, zijn fysieke en geestelijke kwaliteiten met elkaar in balans, zoals tussen ons individuele zelf en de wereld om ons heen. Het zijn de bepalende krachten achter ingewikkelde kwesties als de ‘tijdgeest’: de verhouding tussen ik en wij en geest en materie.
De tijdgeest in een tijdperk wordt gedomineerd door een bepaald waardepatroon, zoals dat van de kerk in de Middeleeuwen en in de roaring twenties dat van de wetenschap en de materie. Het verandert onze mindset.

Gebeurtenissen doen zich niet zomaar voor, de aanleiding zit vaak in de basisbehoeften, zoals #MeToo, een mooi voorbeeld en ik bekijk dat evolutionair, vanuit bewustzijnsontwikkeling, de rode draad van het hele evolutiesysteem. Die ontwikkeling is onweerlegbaar en de bedoeling lijkt te zijn dat het bewustzijnsniveau omhooggaat, ook bij ons, dat we ons bewuster worden van onszelf en van onze omgeving. Al die problemen van nu hebben te maken met ons gebrek aan bewustzijn; we zijn gewoon te dom om te snappen dat alles met elkaar samenhangt.
 
Meer: Economische groei onhoudbaar zonder bewustzijnsontwikkeling

Een bijdrage van Prem Abhay.

Op het scherpst van de snede

The Razor’s Edge, Entering into the Unknown.
Het boek The Razor’s Edge is een aanmoediging om door te gaan met uit te vinden wie je echt bent. Osho betoogt: ‘Alles in je is vals. Het valse en het echte kunnen niet samen, als een mix, bestaan. Er is geen compromis mogelijk: óf je bent vals óf je bent echt. 
Je hele persoonlijkheid is vals omdat die je gegeven is, er is geen kwestie van dat die uit jezelf gegroeid is. Het is zoiets als met plastic bloemen en je hebt ze op een rozenstruik gezet. Ze maken geen deel uit van de rozenstruik en ze krijgen geen enkele voeding van de rozenstruik, hoewel ze de mensen wel kunnen bedriegen. Plastic bloemen zijn permanent, maar het echte is stromend, er is een continue verandering. Lentes komen en zij gaan weer, niets blijft hetzelfde.’

‘Eén ding is vreemd,’ geeft Osho aan, ‘namelijk dat het valse meer permanent is dan het echte. Het echte is bijna als een rivier, een continue verandering. Lentes komen en gaan, niets blijft hetzelfde. Maar de valse plastic bloem is permanent; of de lente komt of weer verdwijnt, maakt haar niets uit. Zij is niet levend, zij is dood.’
‘Vanwege dit vreemde aspect zijn mensen meer afgegaan op het valse, omdat het valse meer betrouwbaar is – morgen zal het precies hetzelfde zijn. Het echte is onvoorspelbaar. Een ding kan met zekerheid gezegd worden, dat het morgen niet hetzelfde zijn zal. Het moet wel veranderd zijn, want alles wat leeft, verandert steeds.’ 

Op de vraag van een zoeker ‘Wat is er vals in mij’? gaat Osho vrij rigoureus in. ‘Je vraag impliceert dat er ook iets echts in je aanwezig is. Waar het ‘jij’ betreft, is alles vals. En wanneer het valse verdwijnt, zul jij ook verdwijnen. Het echte heeft geen ego, geen ik-gevoel. Het echt is puur zijn. Het is er, in zijn algehele glorie, in zijn totaal gouden magie, in zijn totaal eeuwige schoonheid. Mar het is zo uitgestrekt dat je niet kunt zeggen, ‘Dat ben ik’. Het is god, het is het bestaan, het is het echte zelf.’

Osho zet verder uiteen dat wie we zijn het gevolg is van opvoeding, training en discipline. Het is ons niet toegestaan om natuurlijk te zijn  omdat men geen vertrouwen in de natuur kan hebben. Bij de natuur is er geen sprake van garantie, geen zekerheid. Daarom wordt ons als kind al spoedig een masker verstrekt over ons ‘oorspronkelijke gezicht’. En het kind is zo afhankelijk, zo hulpeloos dat het bijna onmogelijk is om hiertegen te rebelleren. Hij wordt pure imitatie; hij gaat leren waarvan men wilt dat hij het leert. Allerlei dingen krijgt hij opgelegd die vals zijn: een valse naam, een valse identiteit en valse trots. Hij krijgt een geloof opgedrongen. En zo overdekt men het kind alsmaar met valse lagen.’

Door sannyas neem je de eerste stap van het valse naar het echte. De kunst is, zegt Osho, om nu niet meer om te kijken hoe gevaarlijk het ook lijkt. Want als vragen en antwoorden, jij en ik verdwijnen, merk je dat je steeds meer het onbekende binnengaat. Dit noem ik ‘het scherpst van de snede’ stelt Osho vast.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Meditatie via masturbatie

Aan het artikel OSHO OVER SEKSUALITEIT is onlangs door Nandan Bosma een appendix toegevoegd. Hier volgt het vierde hoofdstuk daarvan.

Osho zegt ook iets over masturbatie bij kinderen en – in het algemeen – over meditatie via masturbatie.

Kinderen en masturbatie.
Osho zegt al deze dingen zodat jullie je er je voordeel mee kunt doen. ‘En maak niet dezelfde fouten, zoals voorgaande generaties,’ aldus Osho. ‘Als je een kind betrapt op masturberen, vertel hem dan: het is prima okay. Ga er ook bij mediteren, dan haal je er meer bevrediging uit. En er is niets mis mee, dus je hoeft het niet stiekem te doen. Let op dat je al die stomme ideeën over masturberen niet in je mind toelaat, als je kinderen masturberen,’ zo waarschuwt Osho.
‘En ze zullen gaan masturberen. Wat verwacht je anders als de natuur een kind volledig in staat stelt de liefde te bedrijven als hij veertien jaar oud is? Zul je dat tien, twaalf jaar tegengaan? Moet hij celibatair blijven tot hij de universiteit verlaat met een academische graad of een doctorstitel?’

Liefde en meditatie.
‘Kinderen zou geleerd moeten worden dat hun liefde met mediatie samen moet gaan. Als ze masturberen, dat levert geen schade op. Medisch gezien is het gezond, hygiënisch, hygiënischer dan met een meisje te vrijen en natuurlijker dan te vrijen met een man. Je kunt meditatie er makkelijk mee samen laten gaan en het geeft de hoogste vreugde. Als meditatie samenvalt met je grootste vreugde, dan maakt dat alle verschil.’

En Osho stelt de vraag: ‘Als superbewustzijn mogelijk is via seks, waarom is dan meditatie niet mogelijk via masturbatie? Dat is zeker mogelijk. Mensen moeten de dingen met nieuwe ogen bekijken.’

‘Dus maak het aan de hele wereld bekend, dat masturbatie niet leidt tot krankzinnigheid. Het celibaat kan leiden tot krankzinnigheid, maar masturbatie niet.’  Osho

Meer: 4. Meditatie via masturbatie