Boekbesprekingen

De oorspronkelijke mens

The Original Man is een boek uit de 2e Zen serie die Osho in Pune 2 gehouden heeft. Het zijn pittige lezingen die ons steeds ‘bij de tijd’ proberen te houden. Na de toespraak wordt de lezer steevast door Osho meegenomen in de No Mind meditatie, ook wel ‘Gibberish meditatie’ genoemd. Het betreft een aantal minuten je mind leegmaken door alles te uiten wat in je opkomt, en dit als absolute wartaal naar buiten te brengen. ‘Spreek geen Chinees als je Chinees bent’ is de instructie. 
Dat is nodig, want zoals Osho aangeeft: ‘Oude gewoontes sterven moeilijk uit.’ Zelfs bij een meester als Basui over wie dit boek gaat, zijn af en toe elementen te bespeuren die stammen uit de tijd dat hij nog leraar was, licht Osho toe. Maar dat heeft 
Basui nu niet meer nodig, want hij is een gerealiseerde en kan vanuit zijn eigen ervaring spreken. Hij hoeft niet meer als een papegaai anderen na te praten.

Osho vertelt anekdotes over de Zen meesters terwijl hij toont dat hun schijnbaar absurde uitspraken en acties actuele methodes zijn om mensen uit hun spirituele slaap te wekken. En hij vraagt je om niet op zijn woorden af te gaan, maar dit voor jezelf te gaan ervaren. Deze serie toespraken gaan niet over Zen, ze zijn Zen.
Aansluitend bij de titel ‘The Original Man’ zegt Osho dat je door de oorspronkelijke mens in jezelf te vinden, in feite alles vindt wat het ontdekken waard is. In deze serie toespraken traceert Osho Zen, vanaf de vroege dagen met Bodhidharma in China en verder, door een opeenvolging van Zen meesters en dichters heen.
‘De originele mens heeft de constante aandacht van Zen. In je binnenste wezen heeft zich geen stof van buitenaf verzameld, geen gedachte is in staat om daar binnen te dringen. Het is daar zo puur en schoon als altijd. Het wordt daar nooit oud, het wordt nooit onecht. Het heeft van nature frisheid.’ 

Hoe bereiken we de oorspronkelijke mens in onszelf. In dat kader reikt Osho, zoals altijd, meditatie aan. 
‘Meditatie is de grootste revolutie in de wereld omdat zij de oorspronkelijke mens in het bestaan brengt. Die is er altijd maar de iedere maatschappij stopt hem onder vele, vele lagen. Ons werk hier is om al die lagen te verwijderen, al die omhulsels en het echte te vinden, het originele, het natuurlijke. 
Begin je groei vanuit je natuurlijke centrum. Dan zul je in alles wat je doet voldoening vinden, je zult veel plezier in het leven vinden. Je zult niet alleen plezier in het leven vinden, maar in de dood ook, want je originele natuur is eeuwig.’

Het boek ‘The Original Man’ is als boek en verder als e-boek en als audioboek verkrijgbaar.
Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Ramses door alles heen

Sylvester Hoogmoed: Ramses Shaffy. Door alles heen.
Gisteren -de dag dat precies 10 jaar geleden Ramses overleed- was de boekenpresentatie van het nieuwe boek van Sylvester Hoogmoed. Gyanam, een vriend van Ramses in zijn communetijd, was erbij.


Sylvester Hoogmoed en Gyanam.

‘Door alles heen’ viert het leven van Ramses Shaffy (1933–2009). Biograaf Sylvester Hoogmoed boort in Door alles heen nieuwe bronnen aan. Hij stuitte op onbekende informatie over onder meer Shaffy’s familie. Zo weet hij een nog vollediger beeld te schetsen. Voor deze fotobiografie openden het Ramses Shaffy Fonds en de platenmaatschappij alle archieven. Naast Hoogmoeds teksten en de waanzinnige fotografie, bevat dit boek een uitgebreide discografie, afbeeldingen van zijn schilderijen en twee cd’s. Een van deze twee schijfjes staat vol met zeldzame, nooit eerder officieel uitgebrachte opnamen.
Dit boek doet het fenomeen Shaffy herleven, in woord, beeld en muziek. Sylvester Hoogmoed, de succesvolle biograaf van Ramses Shaffy (meer dan 10.000 verkochte exemplaren), kreeg de eervolle opdracht om dit ultieme Ramses-naslagwerk te schrijven.

Er staat een mooi verhaal in van toen Ramses net in de Osho commune in Heerde ging wonen. Zijn woonboot in Amsterdam, met veel van zijn persoonlijke bezittingen, is toen gezonken.
Hij had er een douche laten installeren, door louche bouwvakkers die hij in een kroeg had ontmoet. Vervolgens was hij vergeten daarvoor te betalen, had niet gereageerd op de aanmaningen, waarna ze als represaille besloten de boot te laten zinken. Volgens Boudewijn Kruithof, alias Gyanam, die met Ramses een vakantiehuisje deelde in Heerde, was hij er zeer luchtig onder. Dat het was gebeurd op 11 december, de verjaardag van Bhagwan, zag hij als een bewijs dat het zo had moeten zijn.’

Meditatie de pauzeknop voor je mind

A Course in Meditation, meditatie de pauzeknop voor je mind.

Het boek ‘A Course in Meditation’ is de weergave van een wereldwijde online cursus die in 2014 plaatsgevonden heeft. Deze cursus bleek een groot succes te zijn. Over de hele wereld verspreid namen heel veel mensen dagelijks aan deze cursus deel die in totaal 21 dagen duurde. Elke dag werd er een les gepresenteerd. Deze bestond uit een audiofragment met uitleg. Hierin was als onderbouwing een fragment met gesproken tekst door Osho opgenomen hetgeen het geheel zeer levendig maakte. Dit geheel mondde dan uit in de meditatie waaraan je direct kon deelnemen. Van de tekst werd een pdf uitgereikt zodat je ook de meditatie later nog kon doen.


In boek/ebook en audiobook vorm
Nu is de cursus in boekvorm uitgekomen en die geeft een prachtige uitdaging om deze cursus ook nu weer thuis te doen. De meditaties vinden plaats vanuit diverse actuele, puur menselijke thema’s, zoals liefde, boosheid, ontspanning, je innerlijke ruimte van acceptatie, vreugde en mindfulness. Osho laat telkens zijn unieke visie ten aanzien van de onderwerpen horen.

De ‘klik’ met meditatie
Osho heeft het er regelmatig over dat je de ‘klik’ met meditatie moet zien te vinden. Met welke meditatie heb je het gevoel in een zekere harmonie te vallen? Het kost tijd om die te vinden en het is alleszins de moeite waard om hiermee te experimenteren. Als je de klik met een meditatie hebt, is het goed om daar minstens 3 weken dagelijks voor te gaan. Pas dan zul je zelf enige verandering bespeuren, maar die maakt dan ook een wezenlijk verschil, hoewel het subtiel kan zijn. Deze cursus ‘A Course in Meditation’ bestaat ook uit 21 dagen en gaandeweg bespeur je absoluut iets van verdieping, meer ontspanning, meer vreugde om niets, meer bewustzijn etc. De uitgave bestaat uit een boek met de tekst van de cursus en verder een audiobook met de 21 fragmenten van de cursus. Het is een prachtig compleet pakket om je meditatie mee eigen te maken of deze te verdiepen.

Zonder meditatie ken je de geheimen van het leven niet,
dan ken je alleen het leven aan de oppervlakte.

Osho

Vanaf begin september 2019 is het boek te koop bij de Nederlandse boekhandel.
Boekbespreking van Donna van der Steeg.

De kunst van het sterven

The Art of Dying, exploring the mysteries of Life and Death.
Het boek ‘The Art of Dying’ bevat commentaren op verhalen uit het Chassidisme, verzameld door Martin Buber. We zetten de twee begrippen meestal lijnrecht tegenover elkaar: leven en dood. En dan staat leven voor licht en voor het positieve en dood staat voor duisternis en voor het negatieve. Osho werpt hierop een heel ander licht in ‘The Art of Dying’. Je leeft pas echt in het Nu als je bereid bent om elk moment te sterven ten opzichte van het verleden.
En verder geeft hij aan: ‘De dood en het leven zijn twee polariteiten van dezelfde energie, van hetzelfde verschijnsel. Door te stellen dat het leven en de dood niet tegenover elkaar staan, maar elkaar aanvullen, geeft Osho een volkomen ander perspectief aan de kunst van het sterven en laat hij zien dat het ‘de kunst van leven’ is. Hij beschrijft de weg van het Chassidisme als een leven van kleur, muziek en innerlijke transformatie. En hij maakt deze verhalen over lachende heiligen en prachtige gebeurtenissen relevant voor de moderne wereld.
Het Chassidisme is een stroming in het jodendom die niet-serieus is te noemen, vol grappige verhalen. De verhalen zijn verzameld door de bekende joodse existentialist Martin Buber. Echt hele sappige verhalen zijn het waar je al lezend doorheen vliegt. En ook veel grappen kom je in dit boek tegen.


Bijvoorbeeld deze. Toen Mulla Nasruddin op zijn sterfbed lag, riep hij zijn zoon bij zich, vroeg hem om dichtbij te komen en zei toen tegen hem: ‘Mijn zoon, ik heb je een ding te zeggen-hoewel ik weet, dat je niet zult luisteren, want ik luisterde ook niet naar mijn vader toen hij stervende was. Hij zei tegen mij: “Nasruddin, zit niet teveel achter de vrouwen aan.” Maar ik kon de verleiding niet weerstaan. En ik raakte op dreef met een vrouw en met nog een vrouw en nog een.’ Tenslotte trouwde hij met 9 vrouwen – het maximale aantal dat de Koran toestaat.
‘En’, zo ging Nasruddin verder: ‘Ik heb een hel laten ontstaan. Ik heb veel geleden. En ik weet, dat je hier toch niet naar luistert, maar ik zeg het toch, want ik lig op sterven en dit is mijn enige kans nog om het je te zeggen. Ik weet dat je verliefd zult worden op vrouwen, maar denk dan ten minste aan een goede raad van je ouwe heer: Mijn zoon, één vrouw per keer, één per keer. Doe dat dan tenminste.’


Osho benadrukt: ’Net als eb en vloed, dag en nacht, zomer en winter, zijn de dood en het leven twee kanten van hetzelfde fenomeen. De dood is niet het einde van het leven, het is in feite de voltooing van een leven, het crescendo van een leven, de climax, de finale. Als je eenmaal het leven en het proces dat plaatsvindt begrijpt, dan begrijp je ook wat de dood is.’ En ‘De dood is een organisch, integraal deel van het leven en het is het leven heel vriendelijk gezind.’

Het Boek ’The Art of Dying’ is niet zo gemakkelijk meer te vinden. Het is is uitgegeven door de ‘buiten uitgeverij’ Jaico Publishing House, onder dit ISBN nummer: 9788184959666. Verder is het verkrijgbaar als audiobook.
Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Het laatste sprongetje

Love Letters to Life, 150 Life transforming Letters by Osho.
150 levens-veranderende  brieven van Osho.

Dit boek is nog maar enkele jaren geleden uit het Hindi in het Engels vertaald.  ‘Love Letters to life’ bevat 150 brieven vol transformatie-hints van Osho. ‘Wees een beetje meer poëtisch. Schrijf het leven liefdesbrieven. Dat is waar meditatie helemaal over gaat.’ geeft Osho aan. In veel boeken staan beschrijvingen die pure proza betreffen. Osho’s woorden spreken tot het hart en zijn vaak poëtisch. Uit dit recente boek blijkt deze poëtische benadering nog eens extra. 
Niet alleen worden de poëtisch geformuleerde brieven van Osho gepresenteerd. Maar hij moedigt ons aan om ook zelf meer poëtisch in het leven te staan. Deze kwaliteit kunnen we aanwakkeren door liefdesbrieven aan het Bestaan te schrijven. Het geeft een veel grotere vrijheid dan dat normaal bij liefdesbrieven gebeurt, aangezien het Bestaan geen verwachtingen ten aanzien van ons heeft. Osho’s eigen brieven vormen een welkom support voor ons meditatieproces en de verdere ontdekking van het innerlijk.

 het laatste sprongetje

Zo schrijft Osho aan een briefschrijver: ‘Het verlangen en de dorst naar waarheid die je hebt zijn een zeldzame zegening. Als die aanwezig is, dan zal op een dag je sprong in de oceaan van meditatie absoluut gebeuren. Ik zie je daar precies op de oever staan – een eenvoudig sprongetje is alles wat nodig is.’
Er wordt dan ook gezegd dat dit geen brieven zijn aan mensen en hun persoonlijkheid, maar aan hun (en onze) ziel.
De topics die Osho in de brieven aan de orde stelt,  zijn onder andere: bewustzijn, zelf-acceptatie, wijsheid, de zoektocht in het leven, een leven in vrijheid, omgaan met boosheid, de aarde is ons thuis, angst loslaten en rebellie.
Over de waarde van brieven legt Osho uit: ‘Als ik iets schrijf, schrijf ik brieven want een brief is net zo goed als iets dat gesproken wordt. Hij is geadresseerd. Ik heb niets geschreven behalve brieven, want voor mij zijn ze een manier van praten. De ander is altijd aanwezig voor mij als ik een brief schrijf.’

Een ander voorbeeld van een indringende brief van Osho is deze: ‘Leef ieder moment. Welke taak er maar op je pad komt, voer die uit. Laat niets tot morgen wachten. De gewoonte om uit te stellen is suïcidaal.
Waar is morgen sowieso? Wat bestaat, is vandaag. Wat er is, is nu. Dit moet geleefd worden. Het moment moet geleefd worden. Alleen het moment is werkelijk. Hij die in staat is in het moment te leven, bereikt het eeuwige. Het geleefde moment wordt eeuwig. Als zij niet geleefd wordt, is zelfs de eeuwigheid niets meer dan tijdelijk.’

Love letters to Life is te bestellen bij de Nederlandse boekhandel.
Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Ladder naar de hemel

Random Thoughts, een verzameling van 225 notities geschreven door Osho

Random Thoughts is de herdruk van het boek ‘Wings of Love and Random Thoughts’ uit 1978. Het is totaal herzien en werkelijk prachtig uitgegeven, voorzien van aantrekkelijke illustraties. Hoewel het uit 2018 dateert, is er tot nu toe weinig over het boek bekend. Het is alleen in India verkrijgbaar, in de Osho shop van het Osho International Meditation Resort en bij Amazon India.
Het boek Random Thoughts gaat niet over gedachten, hoewel de titel dit wel doet vermoeden. Het bevat spontane zelf-expressies van de waarheid die ontstaan zijn in een bewustzijn dat tot volkomen stilte gekomen is. Om ze niet verloren te laten gaan voor de zoekers naar waarheid, schreef Osho ze op terwijl ze plaatsvonden, en nu vormen al die korte stukjes met elkaar deze prachtige collectie.

   2018 uitgave

Osho heeft gezegd dat meesters niet de waarheid spreken. Zelfs als ze willen, kunnen ze dat niet. Het is onmogelijk – de waarheid kan niet worden verteld. Ze kunnen niet over de waarheid spreken, maar ze kunnen de waarheid oproepen die zich, diep in slaap, in ieder van ons bevindt.  Ze kunnen ertoe prikkelen, ze kunnen haar uitdagen. Misschien zullen de woorden van Osho in dit kleine boek die context voor je creëren en je in staat stellen te onderzoeken wat er kan ontwaken: ‘Waar ga je heen? Wat je zoekt is niet ver weg, het is dichtbij. En als je reist om te vinden wat in de buurt is, kom je niet in de buurt, maar ga je verder weg. Stop en kijk! Om te zoeken naar wat in de buurt is, is het voldoende om gewoon te stoppen en te kijken.’

Wat brengt het Rennen naar Rijkdom ons? 
‘Waar brengt al het rennen naar rijkdom, roem, kennis en spiritualiteit ons naartoe? Waar brengt het rennen ons naartoe? Waar brengt onze ambitieus rennende mind ons naartoe?’ Als ik hieraan denk, herinner ik me een droom … ‘

 ladder naar de hemel

‘Ik ben deze droom nooit vergeten. Toen ik droomde, zag ik dit niet één keer, maar steeds opnieuw. In de droom was er een ladder. De top van de ladder verdween ver in de wolken. Het leek alsof de ladder recht naar de hemel zou leiden. En in een groot verlangen om de hemel te bereiken, moest ik beginnen te klimmen. Zelfs een stap verder gaan was heel moeilijk: ademhalen kostte zoveel moeite, en mijn voorhoofd droop van het zweet. Maar vanwege de wens om de hemel te bereiken, bleef ik klimmen. Langzamerhand werd het ademhalen steeds moeilijker en zwaarder en het hart gaf het bijna op. Maar toen besefte ik dat ik niet alleen aan het klimmen was: mijn ladder was niet de enige, er waren zoveel andere ladders net als de mijne, en zoveel mensen die ladders aan het beklimmen waren.’

   1978 uitgave

Hoe kan ik spreken? ‘
Hoe kan ik spreken wanneer de bergen stil zijn? Hoe kan ik spreken wanneer de hemel stil is? Hoe kan ik spreken wanneer het bestaan stil is? En toch spreek ik zodat je hun stilte kunt horen.
Ik spreek zodat je wanneer ik stil ben, kunt begrijpen. Een kunstenaar gebruikt de witte achtergrond om de zwarte lijnen op te laten vallen. Ik doe hetzelfde. Ik spreek zo dat je stilte kunt begrijpen. Woorden zijn betekenisvol als ze naar het woordloze verwijzen. Klank is van betekenis als zij naar stilte leidt. En het leven is betekenisvol als het ons voorbereidt op de grootse dood die de deur vormt naar het goddelijke.’

Het  boek “Random Thoughts” of Osho kan besteld worden via Amazon India.
Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Verhalen van de fluitspeler

In the Eye of the Hurricane: The Inside Story of a Disciple’s Journey.
Devakant (David Brusca) is een Amerikaanse sannyasin fluitist die veel voor Osho heeft gespeeld in de periodes van Rajneeshpuram en Poona 2. Er bestaan veel opnames waar hij in voorkomt, zoals de serie ‘Evening Satsangs with the Master’.
Hij vertelt ‘het ware verhaal achter de sluiers van misinformatie in de woelige jaren van Rajneeshpuram, het verhaal van de reis van een discipel die in de nabijheid en onder de leiding van de verlichte meester Osho leefde, en van de krachtige technieken die hij gebruikte om het bewustzijn van dit individu te bevrijden van de boeien van de mind.’

 Devakant

En hij neemt je mee op reis ‘van de zinderende woestijnen van Rajasthan naar de oude verborgen tempels van Japan, van de oevers van de Ganges en de pieken van de Himalaya naar de bossen van Toscane en de vulkanen in de Andes, van verloren Peruaanse tempels naar sacrale piramides en de deinende zeeën van Hawaï.’
Een persoonlijk verhaal van een zoektocht van 12 jaar in de nabijheid van Osho naar lessen die over de hele wereld worden ontsluierd.

Over de Meditation Camp in Rajasthan

The Perfect Way
Onlangs is er een nieuwe uitgave van The Perfect Way verschenen, een van de early works van Osho.  Hierin staat de beschrijving van een meditation camp dat Osho in de bergen van Rajasthan houdt, zijn eerste camp daar.
Het waren de eerste manifestaties van Osho’s nieuwe manier van werken in de tijd dat hij nog filosofieprofessor in Jabalpur was. De uitgangspunten bij het meditatiekamp zijn er drie in totaal: Leef in het Heden, Leef Natuurlijk, Leef Alleen.
Bij het lezen van het boek komt de speciale en intieme sfeer over die door Osho gecreëerd wordt als hij de deelnemers uitnodigt om zich helemaal te geven in de meditatie. Op heel bijzondere wijze spreekt hij de deelnemers van de meditation camp in de bergen van Rajasthan toe, als volgt:
‘In de eerste plaats wil ik jullie vragen om mijn liefde aan te nemen.’
Ondanks alle kennis, inzichten en wijsheid waarover hij beschikt, begint Osho die dus niet te poneren. Hij geeft geen doelstellingen of uitleg over het meditatiekamp. Nee, hij begint in de grootste eenvoud met zijn liefde aan te bieden en de toehoorders te vragen of ze die willen accepteren. Deze toespraak uit ‘The Perfect Way’ heet dan ook: ‘Luisteren met het hart’.
‘Ik heb in feite ook niets anders te geven’, zegt Osho. ‘Ik wil de oneindige liefde met jullie delen die het zo aan het goddelijke grenzende leven in mij geschapen heeft.’

Het volgende verrassende element dat dit boek aanreikt is, wat Osho ‘Gedachten geboortebeperking’ noemt. Dat is: beheersing van het ontstaan van gedachten. ‘De gedachten zelf zijn niet het probleem’ legt hij uit. ‘Je moet er niet op uit zijn om je gedachten te vernietigen. Want die gedachten hebben sowieso maar een kort leven. Gedachten sterven af, de een na de ander, maar de gedachtestroom op zich, het proces duurt voort. Wat belangrijk is, is om het ontstaansproces van gedachten te begrijpen en je ervan te ontdoen. Want als je het tot stand komen eenmaal doorhebt, vind je ook wel een weg om je ervan te bevrijden.’
Hoe ontstaat nu een gedachte? Een gedachte is het resultaat van onze reactie ten opzichte van de buitenwereld. Gewoon kijken is niet hetzelfde als denken en als we alleen maar kijken, zal er ook geen gedachte ontstaan.
De subtitel bij de nieuwe uitgave van ’The Perfect Way’ is deze: 
‘Het individu is die eenheid in het Geheel waardoor zowel evolutie als revolutie plaats kan vinden – jij bent die eenheid.’ Osho

Het boek ’The Perfect Way’ is te bestellen in de Nederlandse Boekhandel.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Zen: alle vergif eruit werken

Osho: This This a Thousand Times This.
Over Zen heeft Osho meer gesproken dan over welke levensstroming ook. Hij zegt dat Zen zijn meest geliefde stroming is omdat men er geen godsdienst uit gecreëerd heeft. De zogenaamde wereldreligies hebben alleen maar ten nadele van de mensen gewerkt; het gaat erom hen te laten ontwaken. In dit boek met de schitterende titel ‘This This A Thousand Times This’ zegt hij daarover het volgende:
‘Zen wil zeggen: je ware essentie, je echte wezen. ‘This’ is de kleinst mogelijke weergave van de kern van religieus bewustzijn. Het drukt het mysterie ervan uit, de schoonheid en de waarheid. Over ’This’ kun je niet spreken in de zin van vraag en antwoord. Je kunt er alleen maar naar leven: je dient ‘thisness’ te leven.
Vergelijkbaar met ’Thisness’ is waar Gautama Boeddha het woord ‘Tathata’, suchness, voor gebruikt. Het wil zeggen: beleef precies dit moment in zijn totaliteit en wees niet meer bezig met het verleden dat niet meer bestaat of met de toekomst die er nog niet is. Alles wat je hebt, is de zuiverheid van dit moment.’
‘Zen is geen filosofie voor ver weg gelegen idealen, het is een zeer realistische benadering van het heden. Iedere manier en methode wordt ingezet om zoekers in het heden te brengen.’

Mystic Rose Meditatieve Therapie
Het is tijdens deze toespraken-serie dat Osho een korte versie van de Mystic Rose Meditatieve Therapie heeft geleid. En hij ging door met de gibberish meditatie en de Let-go die hij tijdens de Live Zen series gestart was. Dit boek ‘This This A Thousand Times This’ bevat dan ook een diepgaande uitnodiging aan ons om deze baanbrekende methodes aan te gaan.
Op die manier kunnen we een meer directe ervaring van meditatie hebben aangezien Osho ons alsmaar verder terug in onszelf brengt, naar precies de bron van ons wezen. 

Bij de introductie van de Mystic Rose meditation/meditatieve therapie geeft Osho aan:
‘Ik geef jullie een tweede nieuwe meditatie, want sinds Gautama de Boeddha is er geen enkele nieuwe meditatie ontwikkeld. Deze meditatie zal de voorbode zijn van de komende serie over Zen. Zen betekent je ware essentie, je echte wezen.’
‘De 4 stappen van de Mystic Rose zijn alle met een specifieke bedoeling ontworpen: om alle vergif uit je wezen te werken dat door iedere generatie eeuwenlang geïnjecteerd is.’
In het kort komen de stappen hierop neer:
* De eerste stap Lachen is om spanning te laten verdwijnen. Je wordt je bewust van wat je verdrongen hebt. 
* De tweede stap is Tranen. Tranen zijn nog meer onderdrukt dan lachen. Tranen kunnen je ogen reinigen en ook je hart. Ze maken je zacht en zorgen voor ontlading.
* De derde stap is Stilte. Osho spreekt hierbij over ’The Watcher on the Hills’. Word zo stil alsof je alleen bovenop een Himalaya-top bent, sensitief en stil.
* De vierde stap is Let-Go.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

De grote weg

De grote weg is niet moeilijk
voor wie geen voorkeur heeft.
Als liefde en haat allebei afwezig zijn
wordt alles helder en onverhuld.
Maak het kleinste onderscheid,
echter,
en hemel en aarde worden
eindeloos ver uit elkaar gezet.
Als je de waarheid wilt aanschouwen
huldig dan geen mening vóór of tegen.
De strijd tussen waar je wél
en niet van houdt
is de ziekte van de mind.
 
Sosan

Sosan is de Japanse naam van de Chinese chanmeester Jianzhi Sengchan, die overleed in het jaar 606. Hij is vooral bekend om het gedicht Hsin-hsin Ming, door Osho besproken in Het Boek van Niets.