Boekbesprekingen

Leven en sterven – op een onbekende reis

We leven te midden van de dood, dus elk moment kan het gebeuren. Zie hem onder ogen en ontmoet hem en die knoop in je maag is de juiste plek om hem te ontmoeten. Dat is precies de deur waardoorheen je het leven binnentreedt en waardoorheen je het leven verlaat.
Aldus Osho in Leven en sterven – op een onbekende reis, een uitgave van Osho Publikaties uit 2004, een vertaling van The Art of Living and Dying (jongste uitgave 2013). Deze titels zijn al eens door Ma Donna besproken (Leven en Sterven op een Onbekende Reis – Osho Boeken Besproken).

 

Op 27 februari was het een jaar geleden dat de coronapandemie zich in Nederland begon te manifesteren. Dat heeft veel pennen in beweging gebracht. Het fenomeen is dagelijks breed uitgemeten en van alle kanten belicht, en terecht, want zoiets als dit, van deze omvang, maak je in een mensenleven misschien maar één maal mee. Toch heb ik de indruk dat er nog een olifant in de kamer staat, dat wil zeggen een aspect waar we stilzwijgend met een grote boog omheen zijn blijven lopen. De dood.
Ontkenning is een patent middel om angsten te bezweren, dat zien we ook in deze tijd weer gebeuren. Over de ziekte: ‘Een wat zwaarder uitgevallen griepje’. Over de slachtoffers: ‘Dor hout’.

Het valt dus eigenlijk allemaal wel mee met die corona. Het is niet zoiets als de pest in de middeleeuwen, toen in sommige landstreken de helft van de bevolking werd weggevaagd. Waar maken we ons eigenlijk druk over? Waarom zou je je laten vaccineren? Wordt de bevolking niet gepiepeld met al die maatregelen? Etc.
Dit zijn zienswijzen die niet onmiddellijk als complotdenken van tafel moeten worden geveegd. Alle opvattingen, ook de extreme, dienen voortdurend rationeel en met een open mind te worden bekeken en waar nodig dienen we onze omgang met het virus dan aan te passen.
Maar het gaat mij hier om het element van de ontkenning. De dood. Juist deze tijd sméékt om de dood niet langer uit de weg te gaan. Want zo lang we daarin volharden gaan we ook het leven uit de weg. Terwijl Osho voortdurend – ook in deze bundel – duidelijk maakt dat de dood een onlosmakelijk onderdeel van het leven vormt.

De dood is het hoogtepunt, het crescendo. Je bent er bang voor omdat je erin verloren zult raken, je zult erin oplossen. Je bent er bang voor vanwege het ego – het ego kan de dood niet overleven. (-)
En het ego is alles wat je kent van jezelf, vandaar die angst, een diepe angst: ‘Ik zal niet meer bestaan in de dood.’ Maar er is ook een grote aantrekkingskracht. Het ego zal verloren gaan, maar niet je realiteit. In feite zal je werkelijke identiteit aan je onthuld worden door de dood; de dood zal je masker wegnemen en je oorspronkelijk gezicht onthullen. (-)
De aantrekkingskracht is veel belangrijker dan de angst. Wie mediteert moet boven de angst uitstijgen. Wie mediteert moet van de dood gaan houden. Wie mediteert moet de dood uitnodigen – wie mediteert moet er niet op wachten, je moet hem uitnodigen, want de dood is een vriend voor iemand die mediteert. En wie mediteert sterft voordat het lichaam sterft. En dat is één van de allermooist ervaringen in het leven: het lichaam gaat door met leven – aan de buitenkant blijf je net zo in beweging als tevoren – maar van binnen is het ego er niet meer, het ego is gestorven.

Leven en sterven is in beide talen tweedehands nog wel verkrijgbaar, zeker het meer courante Engelstalige origineel.

Boekbespreking door Swami Anand Frank.

Serieuze zaken

Take It Really Seriously

In dit boek, uitgegeven in 1998 door Grace Publishing in Londen, zijn, verspreid over 676 pagina’s, alle moppen verzameld die Osho in zijn laatste jaren gedurende zijn lezingen vertelt. Ze zijn onderverdeeld in een dertigtal thema’s, zoals Polen, Ieren, Italianen, Seks, Religie, Psychiaters, etc. Belgen en Hollanders ontbreken! Sommige nationaliteiten hebben het ‘zwaar te verduren’ als Osho met een mop over hen van wal steekt. Maar het is altijd goedaardig. Voor Osho is het lachen om iemand anders geen humor. ‘Het gevoel voor humor behoort op jezelf gericht te zijn – het is van het grootste belang dat iemand om zichzelf kan lachen, hij raakt geleidelijk aan vol medeleven met anderen. In de hele wereld bestaat er geen enkele gebeurtenis, geen onderwerp dat zózeer de lachlust opwekt als jijzelf.’

Osho draagt het boek op aan Sardar Gurudayal Singh, “De man met de luidste lach. De enige in de geschiedenis die lacht vóór de mop is verteld. Wat een vertrouwen! Je kunt wat leren van Sardar Gurudayal Singh.” Onlangs (op 12.02) schreef ik al over Sardar-ji. Hem viel de zeldzame eer te beurt dat Osho een van zijn boeken, dit ‘Take It Really Seriously’, aan een discipel opdroeg.

Sw. Anand Vimal, de eindredacteur van dit boek, die net als Maneesha veel vragen aan Osho voorlas,  schrijft in zijn inleiding: Osho is de eerste die een gevoel voor humor als een van de hoogste kenmerken van religiositeit benoemde en lachen een essentieel ingrediënt van spirituele groei. Die moppen waren niet alleen amusement. Osho: ‘Hun doel is het lachen, in dat lachen stopt jouw denken. In dat lachen ben je niet langer de mind. En daarna, slechts een heel korte pauze… en dan kan ik tot de kern van je wezen doordringen.’ Vimal vertelt dan dat behalve hijzelf er nog twee sannyasins fulltime bezig waren om moppen voor Osho te verzamelen in zijn enorme bibliotheek, en ook door wat ze opvingen van de vele bezoekers van de commune in Pune. Meer hierover op sannyas.wiki: Take It Really Seriously – The Sannyas Wiki.

‘Voordat je gaat mediteren is het goed om dat goedgeluimd te doen, niet serieus maar met een glimlach. Onthoud dit: het bestaan glimlacht als jij glimlacht en als jij serieus bent, ben je alleen. Het bestaan trekt zich niks aan van jouw serieusheid. Als je de hele wereld met je wil laten meewerken, glimlach dan alleen maar en zie: de bomen glimlachen met je mee, en de bloemen… En zeker wanneer je in meditatie gaat is het goed om dat met een glimlachend hart te doen.’

‘Moppen geven zo’n heerlijk gevoel, ze geven moed. Een lachend hart is moediger dan een ernstig hart. Een hart vol ernst twijfelt, aarzelt, bedenkt zich nog eens. Het lachende hart is van de gokker, die springt er gewoon in. En meditatie is een kwestie van een sprong in het onbekende.’

Take It Really Seriously is hier en daar nog wel tweedehands te verkrijgen, tegen serieuze prijzen variërend van $ 38,95 bij Osho Viha tot $ 1.749,99. No joke!

Boekbespreking door Swami Anand Frank.

Een echte authentieke goedlachse man

A Real Authentic Man of Laughter, uitgegeven in 1994 in eigen beheer door de schrijver, Sardar Gurudayal Singh.

Soms vind je iets dat je niet had gezocht, maar blijkbaar toch heel graag wilde hebben. Serendipiditeit is het dure woord voor dit verschijnsel. Het overkwam me onlangs toen ik het in de titel vermelde boekje van Sardar Gurudayal Sing in handen kreeg. Sardar, de lachende swami, afkomstig uit de wereld van de Sikhs uit de Punjab, die altijd met een tulband liep, is degene die door Osho in de laatste twee jaren dat hij lezingen gaf, bijna dagelijks liefdevol op de hak genomen werd. Nooit heeft Osho enige sannyasin zó vaak in de schijnwerper gezet. 

   Sardar Gurudayal Singh

Dat verliep dan ongeveer als volgt: na een betoog van twee, drie uur, pauzeerde Osho even, bladerde wat in zijn aantekeningen (een verzameling moppen die door een driekoppig team die dag voor hem bijeen was gezocht) en nadat de spanning in die stilte was opgevoerd, zei hij: ‘It is time for something serious…’
Of: ‘Now is the time for Sardar Gurudayal Singh…’ 

Dan klonk er plotseling een luide, diepe lach, afkomstig van Sardar, die als enige in het gehoor al  begon te lachen om wat weldra zou komen. Deze voorpret vond bij de talrijke andere aanwezigen dan onmiddellijk weerklank in de vorm van lachsalvo’s die heel Gautama the Buddha Auditorium tot de nok vulden. En dan moest Osho, met een glimlach van oor tot oor, met zijn eerste mop nog beginnen!

Meer: Een echte authentieke lachebek

Boekbespreking door Swami Anand Frank.

Eerste catalogus van Osho boekenproject is klaar

De Vrienden van Osho willen Osho’s boeken beschikbaar blijven stellen via het Osho boekenproject. Daarom zijn we begonnen met een catalogus aan te leggen van boeken in bezit van particulieren of Osho centra. Het Wajid Osho Meditatie Centrum in Den Haag heeft als eerste bijgedragen aan onze catalogus. 163 boeken van en over Osho zijn geprijsd volgens een kwaliteitsbepaling (hiervoor is al een lijst van 16 items ontworpen, lopend van ‘als nieuw’ tot ‘zwaar beschadigd’). 
Zie: Wajid boeken.

Deze boeken zijn nu te bestellen via info@vrienden-van-osho.nl.
Als je zelf Osho boeken beschikbaar wilt stellen of anderszins wilt meewerken aan dit Osho boekenproject, neem dan contact met ons op via bovenstaand e-mail adres.
Meer: Osho Boekenproject.

Desiderata

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast
en bedenk welke vrede er in de stilte kan zijn.
Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf te verloochenen.
Spreek kalm en duidelijk jouw waarheid en luister naar anderen,
ook naar hen die dom en onwetend zijn, want ook zij hebben hun verhaal.

Vermijd luidruchtige en agressieve mensen, zij zijn een kwelling voor de geest.
Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, kan je ijdel of verbitterd worden;
er zullen immers altijd mensen zijn die groter of kleiner zijn dan je zelf bent.
Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen.

Blijf geïnteresseerd in je eigen werk, hoe eenvoudig dat ook moge zijn,
want in de wisselvalligheden van de tijd, is dat een werkelijk bezit.
Wees voorzichtig bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog.
Maar laat dit je niet verblinden voor de deugd die er wel is,
veel mensen streven immers hoge idealen na en het leven is vol heldenmoed.

Wees jezelf.
Veins vooral geen genegenheid.
Wees ook niet cynisch over de liefde,
want bij alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras.
Aanvaard blijmoedig de wijsheid der jaren,
doe met gratie afstand van de dingen van je jeugd.
Bouw aan je mentale veerkracht om je bij onverwachte tegenslag te beschermen.
Kwel jezelf niet met spookbeelden.
Vele angsten worden geboren uit vermoeidheid of eenzaamheid.
Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij vriendelijk voor jezelf.

Je bent een kind van het universum,
niets minder dan de bomen en de sterren.
Je hebt het recht om hier te zijn.
En of je het nu begrijpt of niet, toch zal het universum zich ontvouwen zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed.

Leef daarom in vrede met God, welk beeld je ook van Hem hebt.
En wat je werk en streven ook moge zijn,
bewaar in de luidruchtige maalstroom van het leven de vrede met je ziel.
Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen blijft dit toch een mooie wereld. 
Blijf opgewekt.
Streef naar geluk en tevredenheid.

Desiderata (Latijn voor ‘dingen waarnaar verlangd wordt’) is een gedicht in proza uit 1927 van de Amerikaanse schrijver en dichter Max Ehrmann (1872–1945).

Een bijdrage van Antar Marc.

In het boekje Guida Spirituale geeft Osho commentaar op het gedicht ‘Desiderata’. Het boek in de uitgave van 1998 is nog verkrijgbaar via het Osho Boekenproject.
Zie: Guida Spirituale.

Allah to Zen

Allah to Zen, uitgegeven in 2000 door Diamond Pocket Books, India, is het Indiase equivalent van Hoe Osho in mijn leven kwam. Het boekje van 200 pagina’s is tweedehands nog te verkrijgen, o.a. bij Wajid OMC in Den Haag.
Je kunt het ook bestellen bij het Osho Boekenproject van de Vrienden van Osho: info@vrienden-van-osho.nl

Het is mooi dat er zo veel verhalen beschikbaar zijn – en nog steeds komen – van mensen die hun ervaringen met Osho hebben willen delen. Sommigen van hen maakten hun meester van heel nabij mee, en dat soms jaren lang, bij anderen was de fysieke afstand groot of zelfs niet overbrugbaar omdat ze pas met Osho in aanraking kwamen nadat hij overleden was.
Sommige auteurs waren al erg bekend voor zij Osho ontmoetten, zoals Jan Foudraine toen hij in 1978 in Poona aankwam en daarna diverse boeken over Osho en andere verlichten publiceerde. Anderen bezaten niet deze status of die bijzondere gave van het woord, maar drukten zich uit in de vorm van enkele anekdotes of gedichten.
Beide manifestaties van het woord zijn even waardevol. Het zijn pogingen om dat wat nooit definitief te formuleren is – wat betekent Osho voor jou? – tóch tot uitdrukking te brengen. En daarmee bij de lezer misschien een snaar te raken, een deur te openen, een vonk van inspiratie over te brengen.

Allah to Zen is zo’n verzameling van 44 korte en langere verhalen van de bekende en minder bekende sannyasins van overal vandaan die de al maar groeiende wereld van Osho bevolken. Er is altijd iets nieuws over Osho te zeggen door degenen wier leven hij heeft geraakt.
‘Ik ben als een rivier, die stroomt en stroomt en die die elke andere rivier wenkt om mee te stromen,’ vertelde Osho eens. ‘Het leven kent geen eindpunten, geen puntkomma’s, het gaat steeds maar verder en het zal smaken toevoegen waar we nu nog geen weet van hebben. En dat is goed. Het betekent dat ik je iets levends geef, iets dat zal doorgroeien, zelfs na ons zal het zijn eigen groei doormaken.’

Het boek stond onder redactie van Ma Chetan Unmani en Swami Chaitanya Keerti. Laatstgenoemde heeft veel over Osho geschreven, o.a. The Osho Way, in Romance with Life (2003) en Mindfulness: The Master Key (2016).
Een interview met hem is op deze website te vinden, zie: Interviews.

Boekbespreking van Anand Frank.

Driemaal notitie nemen

De Apotheek voor de Ziel is een compilatie van korte teksten van Osho: ‘101 meditatie- en bewustzijnsoefeningen voor ontspanning en emotioneel welbevinden’.
Het boekje is tweedehands nog te verkrijgen bij bol.com of Amazon.

In het boeddhisme hebben ze een bijzondere methode, die ze ‘driemaal notitie nemen’ noemen. Als er een probleem oprijst – bijvoorbeeld als iemand een seksueel verlangen krijgt, of plotselinge hebzucht voelt, of woede – moeten ze er driemaal notitie van nemen dat een dergelijk gevoel aanwezig is. Als er sprake is van woede, moet de leerling innerlijk driemaal zeggen: ‘Woede… woede… woede…’ – alleen om er verdraaid goed nota van te nemen, zodat het niet aan het bewustzijn ontgaat. Dat is alles – dan gaat hij gewoon verder met waar hij ook maar mee bezig was. Met de woede doet hij niets, maar hij neemt er simpelweg driemaal notitie van.

Het is geweldig mooi. Zodra je de woede gewaar wordt en er notitie van neemt, is zij weg. Ze krijgt geen grip op je, omdat zoiets alleen kan gebeuren wanneer je onbewust bent. Dit driemaal goed opletten maakt je innerlijk zo bewust, dat je los staat van de woede. Je kunt er een voorwerp van maken, omdat het dáár is en jij bent hier.
Boeddha zei tegen zijn leerlingen dat ze dit met alles moesten doen.
Gewoonlijk hebben alle culturen en beschavingen ons geleerd om problemen weg te drukken, zodat we er langzaam maar zeker onbewust van worden – en wel in die mate dat je ze vergeet, je bent van mening dat ze niet bestaan.
Precies het tegenovergestelde is de juiste manier. Maak ze absoluut bewust, en door je ervan bewust te worden en je erop te focussen, smelten ze weg. 

Osho, Apotheek voor de ziel, p. 161-162.

De buik ontspannen

De Apotheek voor de Ziel is een compilatie van korte teksten van Osho: ‘101 meditatie- en bewustzijnsoefeningen voor ontspanning en emotioneel welbevinden’.
Het boekje is tweedehands nog te verkrijgen bij bol.com of Amazon.

Wanneer je ‘s morgens stoelgang hebt gehad, neem dan daarna een droge ruwe handdoek en wrijf daarmee over je buik. Trek de buik in en wrijf stevig. Begin in de rechter hoek en maak een ronddraaiende beweging -ga precies om de navel heen maar raak de navel niet aan- flink wrijven zodat het je een goede massage geeft. Trek je buik in zodat alle darmen gemasseerd worden. Doe het steeds wanneer je stoelgang hebt – tot twee of drie keer per dag.

Ten tweede: overdag tussen zonsopgang en zonsondergang -nooit ‘s nachts- haal je zo diep adem als je maar kunt, zo vaak als mogelijk is. Hoe vaker je ademhaalt hoe beter, en hoe dieper je ademhaalt hoe beter. Knoop één ding goed in je oren: het moet buikademhaling zijn en geen borstademhaling, zodat bij het inademen de buik omhoog gaat – niet de borst. Als je inademt zet de buik uit, en als je uitademt trekt de buik in. Laat de borst erbuiten alsof die er niets mee te maken heeft. Haal alleen maar adem vanuit de buik, zodat dat de hele dag een subtiele massage is.

Kijk hoe een klein kind ademt… dat is de juiste en natuurlijke manier van ademen. De buik gaat op en neer en de borst blijft volkomen onaangedaan door de luchtcirculatie. Zijn hele energie is geconcentreerd in de buurt van zijn navel.
Langzaam maar zeker verliezen wij het contact met de navel. We raken steeds meer vast in het hoofd en de ademhaling wordt oppervlakkig. Dus steeds wanneer je er overdag aan denkt, adem dan zo diep mogelijk in – maar maak gebruik van je buik.
Iedereen haalt tijdens de slaap op de juiste manier adem, omdat dan de mind die altijd tussenbeide komt er niet is. De buik gaat op en neer en de ademhaling wordt automatisch diep. Je hoeft hem niet te dwingen om diep te gaan. Blijf gewoon natuurlijk en de ademhaling wordt diep. De diepte is het gevolg van het feit dat hij natuurlijk is.

Osho, Apotheek voor de ziel, p.21-22. 

Rond tuimelen in het gat van de leegte

Hyakujo, the Everest of Zen, met Basho’s Haiku’s.

In Hyakujo the Everest of Zen bespreekt Osho het begrip ‘plotselinge verlichting’ (‘sudden enlightenment’) van de Chinese Zen meester Hyakujo. Dit verschijnsel kan plaatsvinden doordat een geleidelijke voorbereiding de juiste voedingsbodem heeft gecreëerd. Er vindt dan in de omgeving die ontstaan is een verlichting of een inzicht plaats waardoor men na jaren van zoeken als door een lichtflits getroffen wordt. 
Hyakujo’s tweede markante bijdrage aan Zen was het stichten van kloosters om de omgeving te creëren waar men het boeddha-zijn kon realiseren. Het waren plekken waar duizenden mensen bij elkaar gekomen waren met een hele duidelijke richting, met een diepe drang om de boeddha te worden.  Werk en meditatie gingen er hand in hand, er heerste een klimaat om de realisatie te laten gebeuren, er heeft zich een energieveld voor verlichting gevormd. Hyakujo creëerde ook de Chinese theeceremonie waarbij iets gewoons als thee drinken een meditatie werd. Deze structuur gaat in zen kloosters tot op de dag van vandaag door.

Osho illustreert Hyakujo’s inzicht met het volgende beeld . ‘Als je een huis, een tuin, een schildering of een gedicht wilt realiseren, gaat dat tijd kosten. Er is echter een ding dat geen tijd kost omdat het de tijd voorbij is en dat is je boeddha-zijn. Je springt gewoon uit de tijd en je ontdekt jezelf zoals je altijd geweest bent en je altijd zult zijn – je intrinsieke natuur.’
Osho wijst er daarom in dit boek op dat iedereen al een boeddha is. Geen meester, zo zegt hij, kan je iets geven; hij kan alleen je valse overtuigingen wegnemen. 

Hyakujo had in zijn tijd te maken met wijze mensen die vol waren van de geschriften van Gautama de Boeddha. Ze maakten daar stevig studie van en stonden zeer sceptisch ten opzichte van zen. Zo sprak een van hen zich als volgt uit tegen Hyakujo: ’Jullie zen meesters tuimelen veel rond in het gat van de leegte.’
Osho geeft aan dat deze geleerde hiermee al zijn scepticisme uitdrukt. En hij vervolgt: ‘Geleerden denken altijd dat mensen die mediteren hun tijd verdoen door gewoon stil te zitten en niets te doen. Geleerden denken dat ze groots werk verrichten door geweldige denk- en filosofiesystemen te creëren en deze mediterenden zitten gewoon met hun ogen gesloten. Voor de geleerden lijken mensen die mediteren gewoon luie mensen die een goed woord gevonden hebben, meditatie, alleen om hun luiheid te verbergen. Deze geleerden kwamen dan bij Hyakujo met zogenaamde geïnteresseerde en intelligente vragen, maar in werkelijkheid wilden ze hem belachelijk maken.

Echter, zij konden Hyakujo echt niet klein krijgen. Die wist hen maar al te goed van repliek te dienen. En hij gebruikt daarbij de woorden van de geleerde zelf. Zonder beledigd te zijn zegt Hyakujo tegen de geleerde dat zij het juist zijn die in het gat van de leegte rond tuimelen. Immers: wat zijn geschriften anders dan papier met inkt? Het zijn woorden die door iemand anders gesproken zijn, maar die woorden zijn altijd leeg. Zodra ze het papier bereiken en de inkt, hebben ze totaal geen leven meer in zich.
Daarna wijst Osho erop dat we er niet op uit zijn om in leegte rond te tuimelen, maar dat we bezig zijn om leegte te worden. We genieten van leegte omdat leegte onze natuur is. 

In dit boek staan ook verschillende haiku’s waar Osho een groot liefhebber van is, vooral van die van Basho. Er staan weinig woorden in een haiku, er wordt met die woorden een beeld geschilderd dat veel meer zegt. 
Bijvoorbeeld deze, van Basho:

For this morning tea
a monk sits in utter silence –
confronted by chrysanthemums

Voor zijn ochtendthee
zit een monnik volkomen stil –
geconfronteerd door chrysanten

Het boek Hyakujo the Everest of Zen is verkrijgbaar via internet en als audiobook.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.

Ben je er nog?

De Apotheek voor de Ziel is een compilatie van korte teksten van Osho: ‘101 meditatie- en bewustzijnsoefeningen voor ontspanning en emotioneel welbevinden’.
Het boekje is tweedehands nog te verkrijgen bij bol.com of Amazon.

Zenmeester Obaku had er een gewoonte van gemaakt om ‘s morgens vroeg als eerste te vragen: ‘Obaku, ben je er nog?’
Zijn volgelingen zeiden dan: ‘Als buitenstaanders u zo horen zullen ze wel denken dat u niet goed snik bent! Waarom doet u dat toch?’
En dan zei hij: ‘Omdat ik ‘s nachts alles vergeet… Een hoofd vol stilte, geen gedachten, geen dromen… Als ik wakker word moet ik mezelf er steeds aan herinneren dat Obaku er nog steeds is. Aan wie kan ik het anders vragen? Ik kan het alleen aan mezelf vragen: ‘Obaku, ben je er nog steeds?’ 
En hijzelf was dan gewend om te zeggen: ‘Ja, mijnheer!’

 
Manpuku-ji tempel in Kyoto, Japan

Een mens moet diep respect hebben voor zichzelf. Het is voor jou een geweldige discipline, liever dan de naam van Rama en Krishna te herhalen, om aan jezelf te vragen… roep je eigen naam en vraag ‘Ben je er nog steeds?’ Trek je er niets van aan dat er misschien iemand anders is die dat hoort, en zeg: ‘Ja, mijnheer!’

Als je alleen dit nu maar doet, zul je eens zien wat voor geweldige stilte er volgt. Wanneer je zegt: ‘Ben je er nog steeds?’ en jijzelf antwoordt: ‘Ja, mijnheer!’ volgt er een diepe stilte. Het is tevens een herinneren van je eigen wezen – en eerbied, een vorm van dankbaarheid dat jou weer een dag gegeven is, dat de zon weer opkomt, dat je weer minstens een dag in staat bent om de rozen te zien bloeien.
Niemand die het verdient, maar het leven houdt niet op om vanuit zijn overvloed in jou te schenken.

Osho, Apotheek voor de ziel, p. 96-97.

Afbeelding: https://en.wikipedia.org/wiki/Ōbaku