Jij bent het recept voor een betere wereld

De verkiezingen zijn nog maar nauwelijks voorbij of het gekrakeel op het Binnenhof en in de media is alweer in alle hevigheid losgebarsten. Het aanschouwen van de slangenkuil zal voor menigeen een desillusie betekenen, een hoop die vervliegt. De problemen van de aarde worden groter en groter, terwijl de politiek steeds onmachtiger lijkt te worden. Wat kan ik dan zelf nog doen om het tij te keren?
De neiging zal opkomen om je teleurgesteld dan wel cynisch van de wereld af te wenden. Maar dat is niet wat Osho aanbeveelt.

‘Ik heb geen belangstelling voor een ideale maatschappij. Laat die droom vallen, alsjeblieft. Die heeft de wereld alleen maar grote nachtmerries bezorgd. Onthoud: politiek gesproken kan er nu niets meer gebeuren; de politiek is dood. Waar je ook op stemt, rechts of links, doe het zonder illusies. Het idee moet worden losgelaten dat enig systeem redding kan brengen. Geen enkel systeem kan dat – communisme, fascisme, gandhiïsme. Geen enkele maatschappij kan je redden en geen enkele maatschappij kan ideaal zijn. En er is geen redder – Christus, Krishna of Rama.


Laat die onzin vallen van je schuldig voelen en een zondaar te zijn. Stop al je energie in dansen en het leven vieren. Dan ben je ideaal, hier en nu – niet dat je ideaal moet worden. Er zijn nog maar weinig deskundigen die geloven dat je een blauwdruk aan de maatschappij kunt opleggen en door aan de maatschappij te sleutelen een nieuwe utopie van maatschappelijke harmonie kunt scheppen. Laat alle idealen varen en leef hier-en-nu. Mijn commune zal geen ideale maatschappij worden. Mijn commune wordt een hier-en-nu commune.’
Osho: The Heart Sutra #6.

‘Intelligente mensen zijn zich ervan bewust geworden dat alle revoluties zijn mislukt – alle sociale revoluties. En we hebben nog niet naar de boeddha’s geluisterd die hebben gesproken over een totaal andere revolutie: de revolutie in het hart van het individu – omdat het individu substantie heeft, echt is. De maatschappij is alleen maar een relatievorm. De “maatschappij” is alleen maar een woord – en een erg gevaarlijk woord.’
Osho: Philosophia Perennis vol. 2.   

Dus laat je idealen varen. En: begin bij jezelf als je de wereld wilt verbeteren.

Meer: Jij bent het recept voor een betere wereld.

Boekbespreking door Swami Anand Frank.