InZicht – Meester editie Osho

Het is het eerste blad in Nederland dat een maandelijkse uitgave volledig wijdt aan Osho. Dit is bijzonder en betekent misschien wel dat Osho geleidelijk aan ons landje regelmatig spiritueel gaat beïnvloeden, misschien wel spiritueel gaat veroveren. Dat zou prachtig zijn, de veelzijdige mens- en samenleving gerichte Meester en Boeddha. Zelf kende ik tot nu toe maar een enkele keer in een artikel een verwijzing naar Osho, zoals in Happinez en de Optimist.

De foto van Osho op de omslag is prachtig. Zijn krachtige expressie van een spiegel van gewaarzijn en ontvankelijkheid en van eindeloze innerlijkheid. Herinner me dat ik vele jaren geleden me door deze expressie van Osho liet ‘inpakken’ en een dergelijke grote foto ophing in mijn slaapkamer. Maar op mijn verdere weg naar de oceaan ontstonden in mij meer en meer belevingen van plezier en spel en enthousiasme met mezelf. Dat verbond me vanuit mijn innerlijke resonantie als vanzelf met Osho’ s uitstraling van speelse openheid en ontvankelijkheid.

Die beleving sluit aan bij zo’n 12-tal foto’s in deze uitgave waar Osho met een ontvankelijke speelsheid kijkt, en in een aantal gevallen naar de vele mensen om zich heen.
Maar die beide expressies, waarmee ik mij nu verbonden voel en van houd, geven mij naar Osho het sterke gevoel van een Zorba de Boeddha, zijn visie op het ware mens-zijn. Osho zegt: Zorba kan zingen, dansen, van eten en drinken genieten, maar weet niet wie hij is, weet niet wat de betekenis van het bestaan is.  

Misschien is die volledig aan Osho geweide uitgave wel mede gebaseerd op het feit dat Hij de eerste Boeddha is die vanuit India, het landelijke centrum van de spirituele bedding van onze mensheid, wereldwijd de essentie van het Wakker Worden, het ontstaan van Een Nieuwe Mens, in vele boeken over de wereld heeft verspreid.
De innerlijke belevingen ten aanzien van Osho, weergegeven in de verschillende artikelen, zijn prachtig. Bij het lezen ervan is het voelbaar dat de weergaven gebaseerd zijn op een bereikte persoonlijke innerlijkheid die a.h.w. is gaan resoneren met de eindeloze innerlijkheid van Osho.

Ma Chetan Unmani, de vrouw van de laatste uiteenzetting over Osho zegt: ‘Ik koesterde een diep verlangen naar waarheid, volgde mijn hart. Toen ik Osho’ s woorden las, raakte de eenvoudige, krachtige essentie mij onmiddellijk met het gevoel dat mijn hart dit altijd geweten had. In Poona kon ik zijn ongelooflijke aanwezigheid nog steeds voelen. Ik vond het heerlijk om naar Osho’ s woorden te luisteren en dat is nog steeds zo.’ 
Wouter van Oord zegt: ‘Een hevige verliefdheid op de wonderschone manifestatie van Bhagwan Shree Rajneesh, en me opgeroepen om eindelijk thuis te komen. Ik had Bhagwan, nu Osho, in 1989 voor het eerst gezien op film, zittend in vrijwel onbeweeglijke stilte, zijn ogen glanzend als vuur, zijn schoonheid oogverblindend. En ik loste op in stilte. Mijn hart zong en er was een vrede die niet kan worden beschreven.’

Tevens las ik een paar kritische en ook wat negatief getinte uitspraken over Osho. Die betrokkenen hadden kennelijk nog niet die rustige, ontvankelijke innerlijkheid in zich bereikt, waardoor een continu blij gevoel van resonantie naar Osho was ontstaan. Anders gezegd, de rationele mind had kennelijk nog wat kracht behouden bij enkelen. Osho zal dan zeggen: Meditation is always the Answer.

Ook staan in de artikelen bijzondere  uitspraken van Osho waarvan ik zelf ook met veel plezier en met liefde heb kennisgenomen. Zoals: Je moet niet in seks blijven steken, maar het gebruiken als springplank en dan kan die extase van seks je brengen naar het grote orgasme, een kosmisch orgasme. En: Het leven is geen probleem maar een mysterie om te leven. Je gaat van hoofd naar hart, van mindfuck naar overgave, en het leven ontwaakt in je. Je valt als een druppel in de oceaan en de oceaan valt in de druppel. Vervolgens: De rol van de goeroe is je een glimp te laten zien van wat echt is – geen onderricht maar een ontwaken. De goeroe is geen leraar, de goeroe is een ontwaker.
Tot slot: Een van de grootste problemen is dat je een ego moet hebben voordat je het kunt verliezen. Alleen rijpe vruchten vallen van de boom. Een onvolgroeid ego kun je niet laten varen. Alle inspanningen zullen voor niets zijn. En in plaats van het te vernietigen, zal je merken dat het alleen maar sterker wordt, langs nieuwe, subtiele sluipwegen.

Een bijzonderheid is dat de eerste en laatste uiteenzetting over Osho van een vrouw is. Je zou kunnen zeggen, overigens met een speelse glimlach, dat de bedding van een tiental weergaves van mannen worden omgeven door vrouwen. Gefeliciteerd InZicht, het past volledig bij Osho, want hij zegt: Het vrouwelijke ligt hoger, hoger dan de mannelijke kwaliteiten in de mens. Maar de mannelijke chauvinistische mind is niet in staat dat te accepteren. En zegt Osho: Een man kan ook vrouwelijk zijn – een Boeddha is vrouwelijk, een Lao Tzu is vrouwelijk, een Jezus is vrouwelijk. En een man, zegt hij, kan met een vrouwelijke existentie leven en dan wordt hij een mysticus, want alle mystici worden op een bepaalde wijze vrouwelijk. Osho heeft dat ook, op enigerlei moment, over zichzelf gezegd.
Inderdaad, als die kant in je wakker gaat worden, is ook mijn ervaring, dan kan Osho spontaan je innerlijke vriend worden.

With Life, Love and Laughter,
Prem Abhay Wieger Doeven