Het boek der geheimen

Voel de aanwezigheid van het altijd-levende bestaan 

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 72.
De derde techniek: Voel de kosmos als een doorschijnende altijd-levende aanwezigheid. 


Dit heeft weer te maken met licht. Voel de kosmos als een doorschijnende altijd-levende aanwezigheid. Als je drugs hebt genomen zoals LSD of iets dergelijks, wordt de hele wereld om je heen een lichtfenomeen van kleuren die doorschijnend zijn, het leeft. Dit komt niet door de LSD. De wereld is zo, maar je ogen zijn dof geworden. De LSD creëert geen kleurrijke wereld om je heen. De wereld is al kleurrijk, er is niets mis met de wereld. Het is een regenboog van kleuren, een mysterie van kleuren en doorschijnend licht. Maar je ogen zijn dof geworden. Daarom kun je het nooit als  kleurrijk voelen. 

LSD maakt alleen je ogen helder. Het maakt de wereld niet kleurrijk, het helpt je alleen je dofheid chemisch te verdwijnen en dan barst de hele wereld voor je uit. Het is iets nieuws. Zelfs een gewone stoel wordt een iets wonderbaarlijks. Een schoen op de grond krijgt nieuwe kleuren, een nieuwe jeugd. Gewoon verkeerslawaai wordt muzikaal. Bomen die je altijd hebt gezien maar nooit naar hebt gekeken, worden opnieuw geboren hoewel je er altijd voorbij bent gelopen en weet dat je ze hebt gezien. Elk blad aan een boom is een wonder.

En zo is de werkelijkheid. Het is niet LSD die deze werkelijkheid creëert. LSD vernietigt alleen je dofheid, je ongevoeligheid, en je kijkt naar de wereld zoals je eigenlijk zou moeten kijken. Maar LSD kan je slechts een glimp geven, en als je ervan afhankelijk bent, zal zelfs LSD vroeg of laat niet in staat zijn om je afstomping weg te nemen. Dan heb je grotere doses nodig, en dan zul je immuun worden voor grotere doses. En echt, als je dan LSD of andere drugs achterlaat, zal de wereld doffer zijn dan hij ooit is geweest. Dan zul je nog ongevoeliger worden. 

Meer: Voel de aanwezigheid van het altijd-levende bestaan

Visualiseer een vonk van licht die van het ene chakra naar het andere springt

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 71.
De tweede techniek: Of in de ruimtes ertussen, voel dit als bliksem. 

Dit is een soortgelijke methode met een klein verschil: of in de ruimtes ertussen, voel dit als bliksem. Tussen het ene centrum en het andere, als er stralen komen, kun je het voelen als bliksem – gewoon een sprong van licht.  

Voor sommige mensen zal de tweede geschikter zijn en voor anderen de eerste (Techniek 70: Visualiseer lichtstralen die langs je ruggengraat omhoog gaan). Daarom is er een aanpassing. Er zijn mensen die zich dingen niet geleidelijk kunnen voorstellen en er zijn mensen die zich geen sprongen kunnen voorstellen. Als je geleidelijk kunt denken en verbeelden, dan is de eerste methode goed. Maar als je de eerste methode probeert en je voelt plotseling dat vanuit het ene centrum de stralen direct naar het tweede springen, doe dan niet de eerste methode. De tweede is beter voor je. 

Meer: Visualiseer een vonk van licht

Visualiseer lichtstralen die langs je ruggengraat omhoog gaan

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 70.
De eerste techniek: Beschouw je essentie als lichtstralen die van centrum naar centrum langs de wervels omhoog gaan, en zo stijgt de ‘levendigheid’ in je op.

Veel Yoga methodes zijn hierop gebaseerd. Begrijp eerst wat het is; dan de toepassing. De wervels, de ruggengraat is de basis van zowel je lichaam als je mind. Je mind, je hoofd, is het uiteinde van je wervelkolom. Het hele lichaam is geworteld in de wervelkolom. Als de wervelkolom jong is, ben je jong. Als de ruggengraat oud is, ben je oud. Als je je ruggengraat jong kunt houden, is het moeilijk om oud te worden. Alles hangt af van je ruggengraat. Als je ruggengraat levend is, zul je een heel briljante mind hebben. Als je ruggengraat dof en dood is, zul je een zeer doffe mind hebben. Heel de yoga probeert op allerlei manieren je ruggengraat levendig, briljant, gevuld met licht, jong en fris te maken.  


De ruggengraat heeft twee uiteinden: het begin is het sekscentrum en het einde is sahasrar, het zevende centrum boven op het hoofd. Het begin van de ruggengraat is verbonden met de aarde en seks is het meest aardse in je. Vanuit het begincentrum in je ruggengraat ben je in contact met de natuur, met wat Sankhya prakriti heeft genoemd – de aarde, het materiële. Vanuit het laatste centrum, of de tweede pool, sahasrar, in het hoofd, sta je in contact met het goddelijke. Dit zijn de beide polen van je bestaan. De eerste is seks en de tweede is sahasrar. Er is geen woord voor sahasrar in het Engels. Dit zijn de twee polen. Ofwel zal je leven seks georiënteerd zijn ofwel sahasrar georiënteerd. Ofwel stroomt je energie vanuit het sekscentrum terug naar de aarde, ofwel komt je energie vanuit de sahasrar vrij in de kosmos. Vanuit de sahasrar stroom je naar de brahman, naar het absolute bestaan. Vanuit seks stroom je naar beneden in het relatieve bestaan. Dit zijn de twee stromen, de twee mogelijkheden. Tenzij je naar boven begint te stromen, zal je ellende nooit ophouden. Je kunt glimpen van geluk hebben, maar alleen glimpen – en erg illusoire. 

Wanneer de energie naar boven begint te stromen, zul je meer en meer echte glimpen hebben. En wanneer het eenmaal de sahasrar bereikt en daar wordt losgelaten, zul je de absolute gelukzaligheid bij je hebben. Dat is nirvana. Dan is er geen glimp meer; je wordt de gelukzaligheid zelf. Dus het uiteindelijke doel van Yoga en Tantra is dus hoe je energie omhoog kunt bewegen door de wervels, door de ruggengraat, hoe je het kunt helpen om tegen de zwaartekracht in te bewegen. Seks is heel gemakkelijk omdat het de zwaartekracht volgt. De aarde trekt alles naar beneden, terug; je seksenergie wordt door de aarde getrokken. Misschien heb je het niet gehoord, maar astronauten hebben dit gevoeld – dat ze, zodra ze voorbij de zwaartekracht van de aarde komen, niet veel seksualiteit meer voelen. Als het lichaam gewicht verliest, lost seksualiteit op, verdwijnt ze. 

Meer: Visualiseer lichtstralen die langs je ruggengraat omhoog gaan

 

Ga voorbij gebondenheid en vrijheid 

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 69.
Aangezien het waar is dat gebondenheid en vrijheid met elkaar samenhangen, zijn deze woorden alleen bestemd voor hen die doodsbang voor het universum zijn. Dit universum is een weerspiegeling van minds. Zoals je vanuit één zon vele zonnen in het water ziet, beschouw gebondenheid en bevrijding evenzo. 


Dit is een zeer diepe techniek, een van de diepste, en alleen zeer zeldzame minds hebben hem geprobeerd. Zen is gebaseerd op deze techniek. Deze techniek zegt iets heel moeilijks – moeilijk te begrijpen, niet moeilijk te ervaren. Maar eerst is begrip nodig. 
Deze sutra zegt dat de wereld en het nirvana niet twee dingen zijn, maar één; dat de hemel en de hel niet twee dingen zijn, maar één; en dat gebondenheid en bevrijding niet twee dingen zijn, maar één. Het is moeilijk omdat we ons iets alleen gemakkelijk kunnen voorstellen in termen van polaire tegenstellingen. 
We zeggen dat deze wereld gebondenheid is, dus hoe moet je uit deze wereld komen om bevrijd te zijn? Dan is bevrijding iets wat tegenovergesteld is, wat geen gebondenheid is. Maar deze sutra zegt dat beide hetzelfde zijn – bevrijding en gebondenheid – en je bent niet bevrijd tenzij je van beide bevrijd bent. Gebondenheid bindt, en bevrijding ook. Gebondenheid is slavernij, en bevrijding ook. 

Meer: Ga voorbij gebondenheid en vrijheid

Wees zonder hoop

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 68.
Bemoeder bijzondere kennis, bepaalde daden, in de werkelijkheid, 
zoals een kip haar kuikens bemoedert.


De sleutelterm is in de werkelijkheid. Jij bemoedert ook veel dingen, maar in dromen – niet in de werkelijkheid. Je doet ook veel dingen, maar in dromen – niet in de werkelijkheid. Bemoeder dromen niet, help dromen niet om verder in je te groeien; geef je energie niet aan dromen. Trek je terug uit alle dromen. Dat zal moeilijk zijn omdat je zoveel in je dromen hebt geïnvesteerd. Als je je plotseling helemaal terugtrekt uit het dromen, zul je het gevoel hebben dat je wegzakt en sterft, omdat je altijd in een uitgestelde droom hebt geleefd. Je bent nooit hier en nu geweest, je bent altijd ergens anders. Je hebt gehoopt. 

Meer: Wees zonder hoop

Onthoud dat alles verandert

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 67.
De tweede sutra: Hier is de sfeer van verandering, verandering, verandering. Consumeer verandering door verandering. 


Het eerste wat je moet begrijpen is dat alles wat je kent verandering is; behalve voor jou, de kenner, is alles verandering. Heb je iets gezien dat geen verandering is? Deze hele wereld is een fenomeen van verandering. Zelfs de Himalaya verandert. Ze zeggen – de wetenschappers die eraan werken – dat ze groeien; deze Himalaya’s zijn de jongste bergen ter wereld, nog een kind, echt, nog in de groei. Ze zijn nog niet volwassen geworden; ze zijn nog niet op het punt aangekomen vanwaar iets begint af te nemen. Ze zijn nog steeds in opkomst.

Meer: Onthoud dat alles verandert

Wees je bewust van wat nooit verandert in jou

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 66.
Wees de niet-hetzelfde zelfde zowel tegen een vriend als tegen een vreemde,  in eer of in schande.

Wees de niet-hetzelfde zelfde. Dit is de basis. Wat gebeurt er in jou? Er gebeuren twee dingen. Iets in jou blijft voortdurend hetzelfde, het verandert nooit. Misschien heb je het nog niet waargenomen, misschien ben je het nog niet tegengekomen, maar als je observeert zul je te weten komen dat iets in jou voortdurend hetzelfde blijft. Vanwege die gelijkheid kun je een identiteit hebben. Door die eenheid voel je jezelf gecenterd; anders ben je een chaos. 

Meer: Wees je bewust van wat nooit verandert in jou

Osho: Be Realistic, Plan for a Miracle

Oordeel niet

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 65.
De zuiverheid van andere leringen is voor ons een onzuiverheid.
In werkelijkheid kent men niets als zuiver of onzuiver.


Dit is een van de basisboodschappen van Tantra. Het is heel moeilijk om het te begrijpen omdat het absoluut niet-ethisch, niet-moreel is. Ik zal niet zeggen immoreel, want Tantra houdt zich niet bezig met moraliteit of immoraliteit. Tantra zegt dat het irrelevant is. Deze boodschap is om je te helpen om voorbij zuiverheid en onzuiverheid te groeien, voorbij verdeeldheid eigenlijk, voorbij dichotomie, dualiteit. Tantra zegt, dat het bestaan non-duaal is, het is één, en elk onderscheid is door de mens geschapen – elk onderscheid, onthoud dat. Het onderscheid als zodanig is door de mens gemaakt. Goed-slecht, zuiver-onzuiver, moreel-immoreel, deugd-zonde: al deze begrippen zijn door de mens geschapen. Het zijn houdingen van de mens; ze zijn niet echt. Wat is onzuiver en wat is zuiver? Dat hangt af van je interpretatie. Wat is immoreel en wat is moreel? Dat hangt af van je interpretatie.

Meer: Oordeel niet

Wees ononderbroken bewust

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 64.
Bij het begin van niezen, tijdens schrik, in angst, boven een afgrond, vliegend in de strijd, in extreme nieuwsgierigheid, aan het begin van honger, aan het einde van honger, wees ononderbroken bewust. 


Het lijkt zo eenvoudig: bij het begin van niezen, tijdens angst, in angst of voor de honger of na de honger, wees ononderbroken bewust. 
Veel dingen moeten begrepen worden. Zeer eenvoudige handelingen zoals niezen kunnen als hulpmiddelen worden gebruikt, want hoe eenvoudig ze er ook uitzien, ze zijn zeer complex, en het innerlijke mechanisme is iets zeer delicaats. Wanneer je voelt dat er een nies op komst is, word dan alert, en misschien komt de nies helemaal niet. Misschien verdwijnt hij gewoon, want niezen is  iets niet-vrijwilligs – onbewust, niet-vrijwillig.

Meer: Wees ononderbroken bewust

Blijf bij dat levendig bewustzijn

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 63.
De derde techniek: Wanneer je je levendig bewust bent door een bepaald zintuig, blijf dan bij dat bewustzijn.


Ik raak je aan: ik geef je een liefdevolle aanraking, ik geef je een hand. De hand raakt je niet aan: ik raak je aan, via de hand. De hand is slechts instrumenteel, dus er kunnen twee soorten aanraking zijn — wanneer ik je echt aanraak en wanneer ik aanraking slechts vermijd. Ik kan je hand aanraken en aanraking vermijden. Misschien ben ik er niet in mijn hand, misschien heb ik me teruggetrokken.
Probeer dit, en je krijgt een ander, een afstandelijk gevoel. Leg je hand op iemand en trek jezelf terug. Een dode hand is er, niet jij. En als de ander gevoelig is, zal hij een dode hand voelen. Hij zal zich beledigd voelen. Je bedriegt. Je laat alleen maar zien dat je aanraakt, en je raakt niet aan.

Meer: Blijf bij dat levendig bewustzijn

Gebruik de mind als de deur naar meditatie

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 62.
De tweede techniek: Waar je mind ook ronddwaalt, intern of extern, op deze speciale plek, dit.


De mind is de deur – ja, deze mind. Waar hij ook ronddwaalt, wat hij ook aan het denken is, overweegt, droomt, deze mind, dit moment, is de deur. Dit is een hele revolutionaire methode omdat we nooit bedenken dat de gewone mind de deur is. We denken dat een of andere supermind – een Boeddha, een Jezus – kan binnengaan, dat zij  een bepaalde supermind hebben. Deze mind die jij hebt – deze mind die blijft dromen en het inbeelden van relevante of irrelevante gedachten, die beladen is met nare verlangens, hartstochten, woede, hebzucht, alles wat veroordeeld wordt, wat er is zonder je controle, die je heen en weer trekken en duwen van hier naar daar, constant een gekkenhuis – die mind, zegt deze soetra, is de deur. 

Meer: Gebruik de mind als de deur naar meditatie

Ervaar het bestaan als golvend

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 61.
Ten eerste: Zoals golven komen met water en vlammen met vuur, zo golft het universum met ons.


Probeer eerst te begrijpen wat een golf is, en dan kun je voelen hoe dit bewustzijn van golven je kan helpen om in meditatie te komen. Je ziet de golven in de oceaan. Ze verschijnen; ze zijn er in zekere zin, en in een diepere zin zijn ze er nog niet. Dit is het eerste wat je moet begrijpen over een golf. De golf verschijnt; hij is er in zekere zin, maar niet in een diepere zin. In een diepere zin is er alleen maar de oceaan. In een diepere zin is er enkel de oceaan. Je kunt zonder de oceaan geen golf hebben, en zelfs terwijl de golf er is, bestaat alleen maar de oceaan. De golf is alleen maar een vorm, niet een substantie. De oceaan is substantieel; de golf is enkel een vorm.

Meer: Ervaar het bestaan als golvend.

Aanvaarding

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 60.
De vierde getuige-techniek: Objecten en verlangens bestaan zowel in mij als in anderen. Laat ze dus door aanvaarding getransformeerd worden.


Deze techniek kan heel behulpzaam zijn. Als je kwaad bent, rechtvaardig je altijd je kwaadheid, maar wanneer iemand anders kwaad wordt, heb je daar altijd kritiek op. Jouw waanzinnigheid is natuurlijk, maar die waanzin van anderen vind je gewoon pervers. Alles wat je doet is goed – of zelfs als het niet goed was, was het noodzakelijk om te doen. Je vindt daarvoor altijd wel een of andere rationalisatie.

Meer: Aanvaarding.

Zie de wereld als een drama

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 58. 
De tweede getuige techniek: De zogenaamde universele wereld lijkt op een goochelen, een toneelvoorstelling. Kijk er zo naar om gelukkig te zijn.


De hele wereld is net een toneelspel, wees er dus niet te serieus over. Serieus zijn dringt je dan in de problemen. Ga er niet serieus mee om. Niets is serieus; de hele wereld is gewoon een drama. Als je de hele wereld kunt bekijken als een drama dan bereik je opnieuw je oorspronkelijke bewustzijn. Het vuil verzamelt zich omdat je zo serieus bent. Dat serieus zijn schept problemen, en we zijn zo serieus dat zelfs bij het zien van een drama we iets van vuil verzamelen.

Meer: Zie de wereld als een drama.

Wees onverstoorbaar in verlangen

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 57. 
De eerste getuige techniek: In gemoedsstemmingen van hevig verlangen, wees dan onverstoorbaar.

Deze techniek is niet bedoeld voor onderdrukking. Deze techniek zegt niet dat als er woede is, onderdruk het dan en wees onverstoorbaar – nee! Als je onderdrukt dan creëer je nog meer verstoordheid. Als er woede is en een poging het te onderdrukken, verdubbelt het de verstoring. Is er boosheid, sluit dan je deuren en mediteer op de boosheid, laat de boosheid er zijn. Je blijft onverstoorbaar, en onderdruk het niet.


Onderdrukken is gemakkelijk; en tot uitdrukking brengen is gemakkelijk. We doen beide. We geven er uitdrukking aan als de situatie het toelaat, en als het voor jou prettig en niet gevaarlijk is. Als je de ander kunt krenken en de ander kan jou niet raken, dan geef je uiting aan je boosheid. Het is gevaarlijk als de ander je pijnlijker kan treffen, als je baas of degene op wie je boos bent sterker is, dan onderdruk je het.

Uitdrukking en onderdrukking zijn gemakkelijk, getuige zijn is moeilijk. Getuige zijn is geen van beide; het is noch uitdrukking noch onderdrukking. Het is niet tot uitdrukking brengen want je richt het niet op je object van boosheid. Je verdringt het ook niet. Je laat het tot uitdrukking komen – uitgedrukt in een leegte. Je mediteert erop.

Meer: Wees onverstoorbaar in verlangen.

De wereld als illusie

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 56. Beschouw de wereld als een illusie. 
De vierde en laatste zelfherinnering techniek: Illusies misleiden, kleuren omcirkelen, zelfs de deelbare zijn ondeelbaar.

Dit is een zeldzame techniek, een die niet vaak wordt gebruikt, maar een van de grootste leermeesters in India, Shankara, heeft hem gebruikt, en Shankara heeft zijn hele filosofie op deze techniek gebaseerd. Je kent zijn filosofie van maya – illusie. Shankara zegt dat alles illusie is. Wat je ook ziet, hoort, voelt – alles is illusie. Het is niet echt, want de zintuigen kunnen zich niet in verbinding stellen met de werkelijkheid. Je hoort mij en ik zie dat je mij hoort: het is misschien gewoon maar een droom, en er is geen manier hoe te oordelen of het een droom is of niet. Ik kan gewoon aan het dromen zijn dat jullie hier naar mij luisteren. Hoe kan ik weten dat dit echt is en niet een droom? Er is geen manier voor.


Over Chuang Tzu wordt gezegd dat hij tijdens een nacht had gedroomd dat hij een vlinder was geworden. ’s Morgens was hij heel droevig – en hij was niet een man om verdrietig te zijn, en hij was nooit als verdrietig gezien. Zijn discipelen verzamelden zich en zeiden: ‘Chuang Tzu, Meester, waarom bent u zo droevig?’
Chuang Tzu zei: ‘Vanwege een droom.’
De discipelen lachten en zeiden: ‘Vanwege een droom bent u droevig – en u heeft ons altijd geleerd om niet droevig te zijn zelfs als de hele wereld droefheid bij je veroorzaakt?’ En enkel een droom heeft bij u droefheid veroorzaakt? Waar hebt u het over?’
Chuang Tzu zei: ‘Die droom was zodanig dat ze bij mij heel, heel diepe verwarring, droefheid, ellende veroorzaakte. Tijdens  mijn droom droomde ik dat ik een vlinder was geworden.’

Meer: De wereld als illusie.

De ruimte tussen wakker zijn en slapen

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 55. 

De derde zelf-herinnering techniek: Op het punt van slapen, wanneer de slaap nog niet is gekomen en de naar buiten gerichte waakzaamheid verdwijnt, op dat punt wordt het Zijn geopenbaard.


Er zijn wat keerpunten in je bewustzijn. Op die keerpunten ben je dichter bij je centrum dan op andere momenten. Je verandert van transmissie, en steeds als je een overdracht verandert, ga je door een neutrale transmissie. Die neutrale overdracht is dichterbij. ’s Morgens als de slaap weggaat, verdwijnt en jij je wakker gaat voelen, maar nog niet wakker bent, precies op het punt er tussenin zit jij in een neutrale overdracht. Er is een punt wanneer je niet slaapt en niet wakker bent, precies er tussenin. Dan zit je in een neutrale transmissie. Van slaap naar wakker worden, verandert je bewustzijn de hele werkwijze. Het springt van de ene naar de andere. Tussen die twee is er geen werkwijze; er is een tussenruimte. Door die tussenruimte kun je een glimp opvangen van je wezen. Hetzelfde gebeurt ’s nachts wanneer je opnieuw aan het overspringen bent van je wakende naar je slapende bezigheid, van je bewustzijn naar je onbewuste. Gedurende een enkel moment is er geen bezigheid, geen greep van het mechanisme naar jou, want je moet een sprong nemen van het ene naar de andere. Als je tussen de twee wakker kunt zijn, als je tussen de twee gewaar kunt zijn, als je tussen de twee jezelf kunt herinneren, dan kun je een glimp opvangen van je ware Zijn.

Meer: De ruimte tussen wakker zijn en slapen

Voel de voldoening

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 54.
De tweede zelf-herinnering techniek: Waar ook voldoening wordt gevonden, in welke handeling ook, verwezenlijk dit.

Deze techniek geeft je een positieve benadering, een volkomen tegenovergestelde van de gewone mind en zijn proces. Waar ook voldoening wordt gevonden, in welke handeling ook, verwezenlijk dit – voel het, word er één mee. Vat het niet op als alleen maar een voorbijgaande fase. De bevrediging kan een glimp worden van een groter positief bestaan.


Alles is gewoon een raam. Als je geïdentificeerd raakt met een pijn, kijk je vanuit een raam, en dat raam van pijn, van lijden, opent alleen maar richting hel. Als je één bent met een moment van voldoening, een gelukzalig moment, een extatisch moment, dan open je een ander raam. Het bestaan is hetzelfde, maar je ramen zijn verschillend.

Meer: Voel de voldoening

Zelf-herinnering

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 53.  
De eerste zelfherinnering techniek: O lotus-oogje, zaligheid van contact, en al zingende, ziende, proevende, wees je bewust dat je bent en ontdek het eeuwige-leven.


We leven, maar we zijn ons er niet van bewust dat we er zijn of dat we leven. Er is geen zelf-herinnering. Je eet of je neemt een bad of je maakt een wandeling: je bent je niet bewust dat jij er bent als je wandelt. Alles is er, alleen jij niet. De bomen, de huizen, het verkeer, alles is er. Je bent je bewust van alles om je heen, maar je bent je niet bewust van je eigen wezen – dat jij er bent. Je kunt je bewust zijn van de hele wereld, maar als je niet je bewust bent van jezelf is dat bewustzijn vals. Waarom? Omdat je mind alles kan reflecteren, maar je mind kan jou niet weerspiegelen. Als je bewust bent van  jezelf, dan heb je de mind overstegen.

Meer: Zelf-herinnering

Word de vreugde die in je opkomt

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 51. Word de vreugde die in je opkomt.
Nog een paar verwante technieken: Bij het vreugdevol zien van een lange tijd afwezige vriend, doordring je dan van deze vreugde.

Ga deze vreugde binnen en word één ermee – welke vreugde, welk geluk ook. Dit is enkel een voorbeeld: Bij het vreugdevol zien van een lange tijd afwezige vriend…. Ineens zie je een vriend die je vele, vele dagen of vele, vele jaren niet hebt gezien. Een plotselinge vreugde krijgt je in z’n greep. Maar je aandacht is dan op je vriend gericht, niet op je vreugde. Dan mis je iets en deze vreugde is dan een momentopname. Je aandacht is gericht op de vriend: je gaat dan praten, dingen je herinneren en je mist dan deze vreugde en deze vreugde verdwijnt.
Als je een vriend ziet en plotseling een vreugde in je hart voelt opkomen, concentreer je dan op deze vreugde. Voel het en word het, en ontmoet de vriend terwijl je bewust bent en gevuld met je vreugde. Laat de vriend gewoon aan de buitenkant blijven, en jij blijft gecentreerd in je gevoel van geluk.

Meer: Word de vreugde die in je opkomt.

Vrijen zonder partner

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 50.
De derde soetra: Zelfs de herinnering van de vereniging, zonder de omhelzing, de transformatie.


Als je dit eenmaal weet, is de partner niet nodig. Herinner je gewoon de daad en je kunt er binnen gaan, maar eerst moet je het gevoel kennen, dan kun je zonder partner in de daad komen. En zolang dit niet gebeurt, blijf je afhankelijk. Als je het gevoel kent dat jij er niet was, maar alleen een vibrerende energie die één was geworden en er een cirkel met de partner was, op dat moment was er geen partner. Enkel jij bent er in dat moment, en voor de partner ben jij er niet: alleen hij of zij is er.
Die éénheid is in jou gecenterd; de partner is er niet meer. En dit gevoel is voor vrouwen gemakkelijker want zij bedrijven altijd de liefde met gesloten ogen.

Meer: Vrijen zonder partner.