God schept de mens uit modder

Je moet leren dat de hele mensheid één broederschap is.

Ik moet eraan denken … Rabindranath (Tagore) was in Genève. Hij had net de Nobelprijs gekregen en hij werd ontvangen door de regering van Zwitserland met een groot welkomstfeest. Iedereen was blank. 
Iemand vroeg aan Rabindranath: ‘Hoe verklaart u dat?  Waarom heeft God al die discriminaties geschapen – omdat u aandringt op één broederschap van de hele mensheid.’

Rabindranath zei: ‘God schiep eerst een man uit modder en bakte hem, maar uit onervarenheid bakte hij hem te lang. Dat is de neger. 
Hij schiep een tweede man. Omdat hij bang was om weer een neger te maken, haalde hij hem er te vroeg uit, ongebakken … dat is de blanke. 
Dat is waarom de blanke man blijft verlangen naar een kleurtje… een beetje meer bakken. En je hebt bakpoeders, je hebt baklotions; doe die lotions en poeders op en ga naakt onder de hete brandende zon liggen. Dit verlangen komt omdat ze een beetje te vroeg uit de oven zijn gehaald. 
God zei: ‘Mijn God, ik heb weer iets fout gedaan.’

Dat is waarom de Indiër er tussenin zit. Dat is de derde die hij gebakken heeft, precies goed, niet een beetje meer, en ook niet een beetje minder. Maar anders dan dat is er geen verschil … gewoon een beetje meer zon, een beetje minder zon. 
Op kleur discrimineren is helemaal niet nodig. Naties begrenzen is helemaal niet nodig, omdat de aarde geen grenzen heeft. Kuddes mensen apart bij elkaar zetten is helemaal niet nodig – de katholieken, de protestanten, de hindoes, de mohammedanen. 
Iedereen moet vrij zijn om zijn eigen onmiddellijk en persoonlijk contact met het bestaan te hebben, zijn eigen gebed.

De nieuwe mens is aan de horizon. Alle voorbereidingen om de wereld te vernietigen zullen alleen de oude mens en de oude wereld vernietigen. Zij zullen de basisbehoefte scheppen voor de geboorte van een nieuwe mens. Ik zie hem al aan de horizon. Hij is er al; het zal alleen even duren voordat ze hem gaan herkennen…

   John Lennon: Imagine…

Een man met tegenslagen gaat naar huis naar zijn vrouw en zegt tegen haar:
‘Kijk schat, we hebben bijna geen geld meer en we zullen op alle luxe moeten bezuinigen.’ 

Dan voegt hij er minachtend aan toe: ‘Als je gewoon zou leren koken, kunnen we de chef ontslaan.’ 
‘In dat geval,’ antwoordt de vrouw, ‘als jij de liefde zou leren bedrijven, kunnen we de chauffeur ontslaan.’

Op kritieke momenten moet je eerlijk zijn, en als er dingen gaan veranderen, dan moet jij ook veranderen. 
Je moet je manier van liefhebben veranderen. Je moet oude soorten jaloezie en wedijver laten vallen; je moet oude waarden van eer, respectabiliteit, koninklijk bloed laten vallen… allemaal onzin.
Jullie moeten leren dat de hele mensheid één broederschap is. 
De zwarten en de blanken, en de mensen ertussenin, zijn allemaal gelijk.

Osho, The Golden Future, pp. 261 – 262.

Afbeeldingen:
http://www.silverstaruk.org/wp-content/uploads/2016/01/multicultural-family.jpg
https://mylifeasanalien.files.wordpress.com/2008/05/babiesbacks.jpg
https://i.pinimg.com/originals/dd/19/06/dd190627f2f18effddf61691fc380f80.jpg

Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti. 
Eerder verschenen in het Engels in Osho News, www.oshonews.com.

Vorige verhalen


De papegaai en de vrijheidsstrijder

 


De tien blinden

 


Bodhidharma en de keizer

 


De poorten van de hel

 


Op zoek naar een kameel op het dak

 


Drie vissen gevangen – of gekocht?