De zegening van leegte

Ik heb een mooi verhaal gehoord. Een man kwam bij zijn Rabbi om raad vragen.
Hij zei: ‘Och Rabbi, mijn leven is zo ellendig. Ik heb een klein huis, slechts één kamer, en het is veel te druk. Mijn vrouw en ik zijn er, onze twaalf kinderen, haar oude ouders en de mijne, mijn dove oom en mijn kreupele zus. Een groter huis kan ik net betalen. Wat moet ik doen?’
De rabbi dacht even na en zei toen: ‘Heb je dieren?’
‘Ja,’ zei de man. ‘Er zijn vijf geiten, drie koeien, tien kippen, twee katten, twee paarden en een hond.’ 
De rabbi zei: ‘Breng ze allemaal in je huis en laat ze daar een week wonen.’

De man was erg verbaasd, maar omdat hij zijn Rabbi erg respecteerde, ging hij doen wat hem gezegd werd. Het leven werd een nachtmerrie. Hij moest staand slapen, zo druk was het. En het was gewoon onmogelijk om adem te halen, het stonk.  
Na een week rende hij, helemaal gek geworden, naar de Rabbi en de Rabbi zei: ‘Ik zie dat je gedaan hebt wat ik je gezegd heb. Heel goed. Ga nu naar huis en haal alle dieren eruit. Je zult verbaasd staan te zien hoeveel ruimte er nu is!’

Osho: This Very Body the Buddha – Discourses on Hakuin’s Song of Meditation, p. 296-297.

Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti. 

Vorige verhalen

De schildpad en de vis

 


Alles heeft zijn eigen tijd

 

Het land der blinden

 


Puzzel of mysterie

 


Neem een kopje thee