De Nobelprijs voor de No Mind? 

Vraag het Madame Curie – alle grootsheid komt van buiten de mind.

Vraag eens aan Madame Curie hoe zij haar probleem oploste en een Nobelprijs won. Jarenlang, bijna drie jaar lang, probeerde ze een wiskundig probleem op te lossen waarvan haar hele onderzoek afhing… ze bleef maar falen. Gefrustreerd liet ze op een nacht het hele project varen, ging slapen; en ‘s nachts, in een droom, werd het probleem opgelost. 
Ze stond op, schreef het op het bureau op, ging weer slapen. ‘s Morgens was ze het helemaal vergeten. Toen ze aan haar bureau kwam werken stond ze verbaasd – daar stond het antwoord, wonderbaarlijk genoeg! 


Maria Sklodowska-Curie 
(Warschau, 7 november 1867 – Passy, 4 juli 1934).

Drie jaar lang had ze eraan gewerkt – waar kwam het vandaan? En er was niemand anders, ze was alleen in de kamer en niemand anders had het kunnen oplossen, zelfs als er iemand was geweest. Niemand, geen bediende, had dat kunstje kunnen flikken, zijzelf had er drie jaar aan gewerkt. 
Toen herinnerde ze zich een droom. In de droom had ze het hele antwoord geschreven zien staan. Toen herinnerde ze zich dat ze ‘s nachts was opgestaan; en toen keek ze naar het handschrift – het was haar eigen handschrift.

   Oorkonde Nobelprijs

Nu zou de Nobelprijs niet naar de mind moeten gaan – maar hij is wel naar de mind gegaan. Nou is Madame Curie een grote mind – terwijl het antwoord van buiten de mind kwam.

Osho: Tao, The Three Treasures – Talks on fragments from Tao Te Ching by Lao Tzu, Vol. 4, pp. 20 – 21.

Afbeeldingen:
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1911/marie-curie.jpg
http://www.learnersonline.com/wp-content/uploads/2014/03/curie5.jpg

Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti. 

Vorige verhalen


‘Wat nu?’

 


De monnik en de rivier

 


De druiven zijn zuur

 


Wees nu hier!

 


Het geheimzinnige geschrift van de meester