Nooit geboren, nooit gestorven

Nooit geboren, nooit op deze aarde gelopen, nooit gestorven – met uitzondering van onze weerspiegeling.

Een Zen monnik, Rinzai, placht te zeggen: ‘Deze man, Boeddha, is nooit geboren, heeft nooit op aarde gewandeld, is nooit gestorven – hij is slechts een droom.’ 
En elke dag ging hij naar de tempel en boog voor het Boeddhabeeld!
Toen zei iemand: ‘Rinzai, je bent gewoon gek! Elke dag blijf je volhouden dat deze man nooit geboren is, nooit gestorven is, nooit op aarde heeft rondgelopen, en toch ga je naar de tempel en buig je je neer.’
Rinzai zei: ‘Omdat deze man nooit geboren is, nooit op aarde heeft gelopen, nooit gestorven is, daarom ga ik buigen.’

De vragensteller hield vol en zei: ‘We kunnen u niet volgen. Of u bent gek of wij zijn gek, maar we kunnen u niet volgen – wat bedoelt u?’
En Rinzai zei: ‘De geboorte van deze man was slechts een droom voor hem. Lopen op deze aarde was slechts een droom voor hem. De dood was niet echt voor hem – slechts het einde van een lange droom. En deze man, het centrum van zijn wezen, bleef voorbij de geboorte, voorbij de dood.’

Er wordt gezegd dat Boeddha altijd in de zevende hemel is gebleven. Hij is nooit naar beneden gekomen – alleen zijn weerspiegeling was hier. En dit is waar!
Dit is ook waar voor jou. Je bent nooit naar beneden gekomen – alleen de weerspiegeling. Maar je bent zo vereenzelvigd geraakt met de weerspiegeling dat je het vergeten bent. Je denkt dat je naar beneden bent gekomen. Je kunt niet naar beneden komen – vanuit je wezen kun je op geen enkele manier naar beneden vallen.
Je kunt in een rivier kijken en de weerspiegeling zien, en je kunt je er zo mee vereenzelvigen dat je denkt dat je onder water bent. Je kunt eronder lijden; je kunt je verstikt voelen, en je kunt voelen dat je nu gaat sterven. En je staat altijd op de kant, je bent nog nooit in het water geweest – je kunt niet in het water komen!

Dus zeg ik tegen jou: Niet alleen Boeddha, niemand is ooit uit de zevende hemel naar beneden gekomen. Maar sommige mensen raken geobsedeerd, geïdentificeerd met hun weerspiegelingen. Dit is wat Hindoes de wereld van maya noemen, de wereld van weerspiegelingen. We blijven in de Brahma – we blijven in de ultieme realiteit – voor eeuwig daar geworteld. Niemand komt ooit naar beneden. Maar we kunnen wel geïdentificeerd raken met de weerspiegeling, met de droom.

Osho: My Way, the Way of the White Clouds, p. 450-453.

Afbeeldingen:
http://1.bp.blogspot.com/-ypBqF3ccWo0/ToFXU9O5tDI/AAAAAAAAAz4/VGECPtuGZTE/s1600/Zen+Monk+and+Tiger.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/31/32/66/313266dca63fc692edcc5af199f60373.jpg
https://skashliwal.files.wordpress.com/2008/09/never_born_never_died.jpg

Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti. 

Vorige verhalen

‘Ah, deze taart is heerlijk!’

 

Een mooi huis staat in brand

 


De kikker en de duizendpoot

 

Een duif wurgen

 

Voormalig minister Chuang Tzu