Salomon en de koningin van Ethiopië

Je liefde is je bestemming.
 
Bauls zeggen: ‘Je zal worden wat je ook liefhebt en je zal vinden wat je liefde ook is.’ Let dus goed op wat je liefhebt: hou niet van een auto, hou niet van een huis, hou niet van een bankrekening – want je zal net zoiets worden. Je zal een mestkever worden. Ga niet van mest houden. Als je lief gaat hebben, hou dan van iets van het goddelijke, iets… iets dat de dingen overstijgt, iets dat de vormen overstijgt, iets waarvoor je je ogen ten hemel moet verheffen. Hou van een Gourishankar, hou van de Himalaya pieken. Als je van iets als mest gaat houden, ga je die kant uit want we vinden altijd de weg wel. Waar onze liefde ook naar uit gaat, we gaan er achteraan. De bij houdt van de lotus, hij weet haar te vinden. De liefde zelf is het pad. Hoe goed de lotus zich ook verstopt, de bij weet haar wel te vinden.
 
Er is een verhaal over Salomon: er kwam eens een vrouw aan, die vrouw was de koningin van Ethiopië. Ze wilde Salomon beminnen, ze wilde zijn geliefde worden.
Ze was heel erg mooi maar ze wilde de wijste man ter wereld beminnen.

Dus onderwierp ze hem aan een paar tests om te zien of hij werkelijk zo wijs was als de mensen zeiden. Ze deed vele experimenten, een van de experimenten was deze: ze bracht een kunstbloem mee, van papier gemaakt, maar zo mooi dat het bijna onmogelijk was om van echt te onderscheiden. Ze ging het hof van Salomon binnen, ze stond ver van Salomon af en zei:
‘Ik heb een bloem in mijn hand. Kunt u van zo veraf zeggen of ze echt of onecht is?’
Salomon zei: ‘Er is niet genoeg licht en ik ben een oude man, ik kan het niet goed zien. Doe alsjeblieft de ramen open.’
De ramen werden geopend. Hij wachtte twee minuten en zei: ‘Nee, ze is onecht.’
 
Toen haalde de vrouw nog een bloem uit haar tas en zei:‘En deze dan?’
Die leek precies op de eerste maar ze was echt. Salomon deed alsof hij ernaar keek en zei: ‘Ja, dat is een echte bloem.’
De vrouw stond stomverbaasd. Het hele hof stond stomverbaasd: ‘Hoe kan dat?’
Ze vroegen aan hem: ‘Hoe bent u erachter gekomen?’
Hij zei: ‘Gemakkelijk – ik heb de ramen opengedaan zodat de bijen binnen konden komen. Zij hebben het bepaald. Voor de eerste bloem kwam er geen enkele bij naar binnen. Voor de tweede stormden ze meteen naar binnen.’

Als je ergens van houdt, heb je een superzintuig om dat te vinden. Je liefde wordt een monitor, ze leidt je, ze wordt je gids.
Een bij kan van veraf ruiken waar er bloemen zijn. Er zijn veel experimenten en research gedaan over hoe bijen hun weg weten te vinden. Mijlen veraf hebben bloemen gebloeid en de bijen komen eraan gestormd. Ze bezitten bijna een superzintuig, dat superzintuig is niets anders dan liefde.
Jij zal je weg vinden naar het object waar je van houdt, wees dus heel voorzichtig met jouw object van liefde, want dat gaat je bestemming bepalen. Je liefde is je bestemming.
 
Osho, The Beloved – Songs of the Baul Mystics, Volume 1, pp. 29 – 30.
 
Afbeeldingen:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/64/f8/e8/64f8e859e967c1d4fcddc59b5c070f35.jpg
 https://neihtn.files.wordpress.com/2014/07/lotus_082.jpg

Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti. 
Eerder verschenen in het Engels in Osho News, www.oshonews.com.

Vorige verhalen


De mens is alleen maar een brug


Míjn Boeddha!


De zoon van de edelman


Zeg ‘nee’!


Stilte is de sleutel