De mens is alleen maar een brug

De mens is alleen maar een brug, men moet niet zijn huis erop bouwen.
 
Een van de grote keizers van India, Akbar, had een grootse droom die onvervuld bleef…
Hij wilde een nieuwe hoofdstad maken voor India, de mooiste stad van de wereld, uniek in alle opzichten. De hele stad moest een kunstwerk worden, niet alleen één paleis, maar een hele stad van paleizen. Hij begon eraan te werken toen hij heel jong was. Duizenden ambachtslieden, architecten, steenhouwers, bleven vijftig jaar lang aan het werk om de stad te bouwen. Ze staat er nog steeds, ze heet Fatehpur Sikri.

   De brug van Fatehpur Sikri

Het is een spookstad – niemand heeft er ooit gewoond want het is nooit afgemaakt. Akbar overleed en zijn opvolgers vonden het een te kostbare droom. Akbar heeft bijna zijn hele schatkist geleegd en zij waren er niet in geïnteresseerd.
Je komt de stad binnen over een brug die over een prachtige rivier gaat en Akbar wilde een mooie zin als welkom voor de mensen die de stad binnenkwamen. Er was maar één ingang.
Hij vroeg zijn mensen om in boeken te gaan kijken, in geschriften van alle religies en uiteindelijk vonden ze in Zarathustra de zin:
‘De mens is alleen maar een brug, men moet niet zijn huis erop bouwen, het is iets om overheen te gaan.’
In Fatehpur Sikri is dit de eerste zin die je welkom heet.
 
Dit is de schoonheid van het leven, dat het maar blijft groeien en dat het geen einde kent.
 
Osho, Zarathustra, a god that can dance – Talks on Friedrich Nietzsche’s ‘Thus spoke Zarathustra’, pp. 116 – 118.
 
Afbeeldingen:
http://www.dronestagr.am/wp-content/uploads/2014/06/G0018923-Edit-2.jpg
http://www.remotetraveler.com/wp-content/uploads/2014/01/Ruins-of-Fatehpur-Sikri-fort.jpg

Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti. 
Eerder verschenen in het Engels in Osho News, www.oshonews.com.

Vorige verhalen


Míjn Boeddha!


De zoon van de edelman


Zeg ‘nee’!


Stilte is de sleutel


Maulungputra komt bij Boeddha