Wanneer liefde en haat afwezig zijn…

… Sosan is niet voor logica, hij is voor het leven. Probeer nu de betekenis van zijn woorden te begrijpen. Hij zegt:

De Grote Weg is niet moeilijk voor wie geen voorkeuren heeft.
Wanneer liefde en haat beide afwezig zijn, wordt alles duidelijk en onverhuld.
Maak echter het kleinste onderscheid en hemel en aarde worden oneindig ver uit elkaar gezet.
Als je de waarheid wilt zien, heb dan geen mening voor of tegen.
De strijd om waar je een voorkeur voor hebt, is de ziekte van de mind.

Zoals Chuang Tzu: ‘Gemakkelijk is goed.’ De Grote Weg is niet moeilijk. Als het moeilijk lijkt, ben jij het die het moeilijk maakt. De grote weg is gemakkelijk. Hoe kan het moeilijk zijn? Zelfs bomen volgen het, rivieren volgen het, rotsen volgen het. Hoe kan het moeilijk zijn?
Zelfs vogels vliegen erin en vissen zwemmen erin. Hoe kan het moeilijk zijn? De mens maakt het moeilijk, de mind maakt het moeilijk – en de truc om iets, wat gemakkelijk is, moeilijk te maken is kiezen, een onderscheid te maken.


Liefde is gemakkelijk, haat is gemakkelijk, maar je kiest. Je zegt: ‘Ik zal alleen liefhebben, ik zal niet haten.’ Nu is alles moeilijk geworden. Nu kun je zelfs niet meer liefhebben! Inademen is gemakkelijk, uitademen is gemakkelijk. Jij kiest. Je zegt: ‘Ik adem alleen in, ik adem niet uit.’ Nu is alles moeilijk geworden.
De mind kan zeggen: ‘Waarom uitademen? Adem is leven. Simpele rekensom: blijf inademen, adem niet uit, je zult meer en meer gaan leven. Meer en meer leven zal zich opstapelen. Je zult een grote schat van leven worden. Adem alleen in, adem niet uit want uitademen is de dood.’

Denk eraan, het eerste wat een kind moet doen als het geboren wordt, is inademen. En het laatste wat een mens moet doen als hij sterft is uitademen. Het leven begint met inademen en de dood begint met uitademen.
Elk moment waarop je inademt wordt je herboren; elk moment waarop je uitademt ben je dood, want adem IS leven. Daarom hebben de Hindoes het PRANA genoemd: PRANA betekent leven. Adem IS leven.
De eenvoudige logica, eenvoudige rekenkunde, het is niet zo moeilijk, je kunt het simpel maken: steeds meer inademen en niet uitademen, dan zul je nooit sterven. Als je uitademt zul je moeten sterven. En als je het te veel doet zul je spoedig sterven! Rekenkunde – eenvoudig, gemakkelijk… lijkt gemakkelijk. Wat moet een logicus dan doen? Een logicus zal alleen inademen, nooit uitademen.

Liefde is inademen, haat is uitademen. Wat moet je dus doen? Het leven is gemakkelijk als je niet beslist, want dan weet je dat in- en uitademen niet twee tegengestelde dingen zijn; het zijn twee delen van één proces. En dat zijn twee organische delen, je kunt ze niet scheiden. En als je niet uitademt…? Die logica klopt niet. Dan leef je niet – je zult gewoon, onmiddellijk, dood zijn.
Probeer het eens – adem gewoon in en adem niet uit. Jet snapt het wel, je zult er heel erg gespannen van worden.
Heel je wezen zou willen uitademen, want dit wordt de dood. Als je kiest, zul je in moeilijkheden komen. Als je niet kiest, is alles gemakkelijk. Gemakkelijk is goed.

Als de mens in moeilijkheden verkeert, komt dat door te veel leraren die je mind hebben vergiftigd, die je hebben geleerd: ‘Kies dit! Doe dit niet, doe dat!’ Wat je van hen moet doen en laten heeft je gedood. En het ziet er zo logisch uit. Als je met hen in discussie gaat zullen zij het argument winnen. De logica zal hen helpen: ‘Kijk! Het is zo simpel! Waarom uitademen als het de dood is?’
En dit is gebeurd, niet alleen met de ademhaling… of zelfs met de ademhaling. Er zijn yogascholen die zeggen dat je leven wordt geteld via de ademhaling. Niet in jaren maar in ademhalingen wordt je leven geteld, adem dus langzaam. Als je twaalf keer ademt in één minuut zul je spoedig sterven, Neem er zes, of drie, dan zul je lang leven.
Het is niemand gelukt, maar mensen blijven het proberen. Adem langzaam. Waarom?  Omdat als je langzaam ademt de adem steeds minder zal stromen, zodat je minder dood zult gaan, of, hoe langer je zult kunnen leven. Het enige dat zal gebeuren is dat je levenslust verloren gaat. Het zal niet verlengd worden, maar het kan lang lijken.

Osho: Hsin Hsin Ming, the Book of Nothing #1. The Great Way.

Meer:Wanneer liefde en haat afwezig zijn…