Meditatie is stilte

Meditatie is stilte, een staat van bewustzijn waar geen gedachte tussenkomt.
Stilte is de deur.


Dengyō Daishi (Saichō) (766 of 767-822), stichter van het Japanse Tendai Boeddhisme, een boeddhistische school officieel erkend door het Japanse keizerlijke hof op 26 januari 806 n.Chr.

De leerlingen van de Tendai-school studeerden meditatie voordat Zen zijn intrede deed in Japan.


Enryaku-ji Tempel, oorspronkelijk de kluizenaarshut van Saichõ

Vier van hen, die intieme vrienden waren, beloofden elkaar om zeven dagen stilte in acht te nemen. Op de eerste dag waren ze allemaal stil, maar toen het nacht werd en de olielampen begonnen te flakkeren, kon een van de leerlingen het niet nalaten om tegen een bediende uit te roepen: ‘Doe iets aan die lampen!’
De tweede leerling stond verbaasd toen hij de eerste hoorde praten.
‘Wij worden verondersteld niets te zeggen,’ merkte hij op.
‘Jullie zijn allebei dom! Waarom hebben jullie gepraat?’ vroeg de derde.
‘God zij dank ben ik de enige die niet heeft gepraat !’ besloot de vierde.

Osho, The First Principle – Talks on Zen, p. 70.

Afbeeldingen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Saichō#/media/File:最澄像_一乗寺蔵_平安時代.jpg
http://cdn.wa-pedia.com/images/content/enryakuji-2.jpg

Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti. 
Eerder verschenen in het Engels in Osho News, www.oshonews.com.

Vorige verhalen


Verdwaald in de jungle

 

Op zoek naar God

 


Ze weten het wel!

 


De wens-vervullende boom

 


Het busstation, de eindhalte