Hoe kunt u zo stil blijven zitten?

De mens is materieelspiritueel.

Er kwam eens iemand bij Boeddha die vroeg: ‘Er is zoveel leed in de wereld, mensen leven zo in ellende – hoe kunt u dan zo stil en blij blijven zitten?’


Boeddha zei: ‘Als iemand koorts heeft, moet de dokter dan ook bij hem gaan liggen om te gaan lijden? Moet de dokter vanuit zijn medeleven ook besmet raken en bij de patiënt gaan liggen en koorts krijgen? Gaat dat de patiënt helpen? In feite heb je dan twee zieken terwijl er maar één ziek was – dan is de wereld dubbelziek! 

De dokter hoeft niet ziek te zijn om de patiënt te helpen. De dokter moet gezond zijn om de patiënt te helpen. Hoe gezonder hij is, hoe beter. Hoe gezonder hij is, hoe meer hulp hij kan geven.’


Ik ben niet tegen werken op het materiële vlak. Wat voor werk je ook doet -verstedelijking, de strijd tegen honger, de strijd voor ecologisch evenwicht, de strijd tegen armoede, uitbuiting, onderdrukking, de strijd voor vrijheid- wat voor werk je ook doet op het materiële vlak, het zal gebaat zijn, enorm gebaat zijn, als jij spiritueel geworteld, gecenterd, kalm, rustig, koel wordt, want dat zal de hele kwaliteit van je werk dan veranderen. Dan zal je op een koelere manier kunnen nadenken en zal je met meer gratie kunnen handelen. Jouw begrip van je innerlijk zal anderen enorm veel helpen.  

Ik ben geen spiritualist in de oude zin van het woord en evenmin een materialist in de oude zin. De Charvakas in India, Epicurus in Griekenland, Karl Marx en anderen, dat zijn materialisten. Volgens hen is alleen de materie waar en is bewustzijn alleen maar iets uiterlijks, een bijproduct. Ze heeft geen werkelijkheid van zichzelf.
En dan heb je mensen zoals Shankara, Nagarjuna, die hetzelfde zeggen maar dan omgekeerd. Volgens hen is de ziel echt en het lichaam onecht, maya, illusie, iets uiterlijks, een bijproduct. Zij heeft geen werkelijkheid van zichzelf.

 Voor mij zijn ze half waar, half onwaar. En een halve waarheid is veel gevaarlijker dan een hele leugen – dat is tenminste heel. Een hele leugen heeft een zekere schoonheid, maar een halve waarheid is lelijk -lelijk en ook nog eens gevaarlijk- lelijk omdat het half is. Alsof je iemand in tweeën hakt…
Ik maak geen onderverdeling in die oude tweedelingen, het materialistische vlak en het spirituele vlak. Er is maar één werkelijkheid: de materie is de zichtbare vorm en de geest de onzichtbare vorm ervan.  Net zoals je lichaam en ziel: je lichaam kan niet zonder je ziel en je ziel kan niet zonder je lichaam.

 In feite is die hele kloof van het verleden een zware last geweest op het hart van de mens – de kloof tussen lichaam en ziel. Het heeft een gespleten mensheid opgeleverd. Zoals ik het zie is schizofrenie geen ziekte die zich af en toe bij iemand voordoet. De hele mensheid is tot nu toe schizofreen geweest. Heel zelden, af en toe slechts, heeft iemand als Jezus, of Boeddha, of Mahavira, of Socrates, of Pythagoras, of Lao Tzu, kunnen ontsnappen uit dit schizofrene patroon waarin wij leven.
Het is gevaarlijk om de werkelijkheid onder te verdelen in antagonistisch, vijandig realisme. Als je het universum verdeelt is de mens verdeeld. Als je de mens verdeelt is het universum verdeeld. En ik geloof in de onverdeelde, organische eenheid van het bestaan…

 Mijn benadering is totaal, het is holistisch. Ik geloof dat de mens zowel spiritueel als materieel is. In feite moet ik de woorden ‘spiritueel’ en ‘materieel’ alleen maar gebruiken omdat ze altijd gebruikt zijn. In feite is de mens psychosomatisch, niet materieel én spiritueel, omdat dat ‘én’ dualiteit schept. Er is geen ‘én’ tussen het materiële en het spirituele, zelfs geen verbindingsstreepje.
De mens is materieelspiritueel. Ik gebruik het als één woord: materieelspiritueel.

Osho, The Dhammapada, The Way of the Buddha, Volume 3, pp. 49 – 51

Afbeeldingen:
https://www.opencenter.org/wp-content/uploads/2014/02/spiritual-inquiry-630×320.jpg
http://i2.cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/130823151139-03-color-march-on-washington-restricted-horizontal-large-gallery.jpg

Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti. 
Eerder verschenen in het Engels in Osho News, www.oshonews.com.

Vorige verhalen


Het verschil tussen waarheid en leugen


De tranen van de discipel

 


Wat is klein?

 


Picasso’s nepschilderij

 


Sherlock Holmes komt aan in de hemel