Fietsen als Tjeenk Willink

De politiek bevindt zich op dit moment, na de verkiezingen en op de weg naar een volgend kabinet, in een kritische overgangsfase ten opzichte van ons Parlement en onze Samenleving. De informateur Tjeenk Willink, zichzelf daarin met fietsen stimulerend, typeerde het in zijn eindverslag met een drietal essenties: 1. Herstel van vertrouwen; 2. Een andere bestuursstijl; 3. Geen dichtgetimmerd regeerakkoord.
De visie van Osho m.b.t. het politieke functioneren, het politieke spel is in z’n essentie een unieke mogelijkheid om de politiek naar een hoger en menselijker plan te brengen. (Zoals weergegeven in: I Celebrate Myself, God is No Where, Life is Now Here #3).

 
Tjeenk Willink

Hij zegt daarover: ‘Ik heb al jaren gezegd dat het tijd wordt dat op politici moet worden gelet en dat er op hen moet worden toegezien door psychiaters en psychologen.
Macht corrumpeert en geeft grootheidswaanzin en elke politicus is een gespleten persoonlijkheid. Hij zegt het ene en doet het andere. Hij heeft altijd een masker m.b.t. het zich tonen aan de mensen en zijn ware gezicht is altijd verborgen.’

Meer: Samenleving, Parlement en Politiek.

Een bijdrage van Prem Abhay.