Chakra’s

Chakra is een term uit de traditionele Indiase cultuur en religie voor plaatsen in het veronderstelde energielichaam van de mens die binnen die traditie van belang worden geacht voor hun levenskracht. Chakra (Sanskriet cakram) betekent cirkel of wiel.
Afhankelijk van de historische invulling van het chakra-concept is er sprake van vijf, zes, zeven, negen, twaalf of zevenentwintig chakra’s, waarbij een chakra-stelsel met zeven chakra’s het meest bekend is geworden in het Westen. Dit is omdat de eerste, en lange tijd enige, Engelstalige vertaling van een Sanskriet tekst over chakra’s zeven chakra’s noemt.

De klassieke chakra-stelsels hadden geen eenduidige kleurdefinitie. De kleuren van het kleurenspectrum (regenboogkleuren) werden pas eind jaren 60 aan chakra’s toegekend door Christopher Hills, in zijn boeken “Nuclear Evolution: A Guide to Cosmic Enlightenment”, gepubliceerd in 1968 en het vervolgboek “Nuclear Evolution: The Rainbow Body” uit 1977. De kleuren passen hier bij een persoonlijkheidspsychologie die ook in de chakra’s werd geplaatst door dezelfde auteur.

De omschrijvingen van het energetisch lichaam verschillen per tijd en stroming. De chakra’s zijn hier energiepunten voor meditatie op het energetisch lichaam. De bronteksten noemen visualisatie-oefeningen om de chakra’s te activeren of te openen. Soms werd de aandacht tijdens de ademhaling naar bepaalde chakra’s gebracht. In andere teksten worden er godheden in de chakra’s gevisualiseerd of mantra’s gereciteerd, terwijl men de concentratie op het chakra hield. Zo worden ook de vormen en klanken van het Sanskriet-alfabet in de chakra’s geplaatst.

De nadruk en het doel van deze visualisatie-oefeningen was niet zozeer op genezing, zoals nu wel vaak het geval is in de new age-beweging, maar een activatie van de kundalini energie om zelf-realisatie te bereiken. Fysiologische of andere medische invloeden van chakra’s op het menselijk lichaam zijn niet wetenschappelijk aangetoond, noch het bestaan van chakra’s zelf.

(Bron: Wikipedia) 

Meer: Osho over Chakra’s