Zodanigheid, TATHATA

Deze weken staan in het teken van Osho’s commentaar op Hsin Hsin Ming –
het Boek van Niets van de Chan meester Sosan, de derde patriarch van Zen.

Het volgende is het eerste stuk uit hoofdstuk 9.
Voor de vorige afleveringen, zie: Het Boek van Niets.

IN DEZE WERELD VAN ZODANIGHEID
IS ER NOCH ZELF, NOCH ANDERS-DAN-ZELF. 

OM DIRECT IN HARMONIE TE KOMEN MET DEZE WERKELIJKHEID
ZEG JE GEWOON WANNEER ER TWIJFEL OPKOMT: ‘NIET TWEE’.

IN DIT ‘NIET TWEE’ IS NIETS AFGESCHEIDEN,
NIETS IS UITGESLOTEN.
HET MAAKT NIET UIT WANNEER OF WAAR,
VERLICHTING BETEKENT DEZE WAARHEID BINNENTREDEN. 

EN DEZE WAARHEID IS VOORBIJ UITBREIDING
OF VERMINDERING IN TIJD OF RUIMTE;
DAARIN IS EEN ENKELE GEDACHTE TIENDUIZEND JAAR. 

Probeer eerst het woord ‘zodanigheid’ te begrijpen. Boeddha leunt heel erg op dat woord. In Boeddha’s eigen taal is het TATHATA – zodanigheid. In de boeddhistische meditatie gaat het er helemaal om in dit woord te leven, met dit woord te leven, zo diep dat het woord verdwijnt en je de zodanigheid wordt.
Bijvoorbeeld, je bent ziek. De houding van zodanigheid is: accepteer het – en zeg tegen jezelf ‘zo is de weg van het lichaam,’ of, ‘zo zijn de dingen.’ Ga niet vechten, begin niet te worstelen. Je hebt hoofdpijn – accepteer het. Dat is de aard van de dingen. Plotseling is er een verandering, want wanneer deze houding binnenkomt, volgt er een verandering als een schaduw. Als je je hoofdpijn kunt accepteren, verdwijnt de hoofdpijn. 

Probeer het eens. Als je een ziekte accepteert, begint ze te verdwijnen. Waarom gebeurt dat? Het gebeurt omdat je energie verdeeld is wanneer je vecht: de helft van de energie beweegt zich naar de ziekte, de hoofdpijn, en de helft van de energie vecht tegen de hoofdpijn – een breuk, een kloof… en het gevecht. DIT gevecht is eigenlijk een diepere hoofdpijn.
Zodra je accepteert, zodra je niet klaagt, zodra je niet vecht, is de energie van binnen één geworden. De kloof is overbrugd. En er komt zoveel energie vrij omdat er nu geen conflict meer is – het vrijkomen van energie zelf wordt een helende kracht. Genezing komt niet van buitenaf. Het enige wat medicijnen kunnen doen is het lichaam helpen om zijn eigen helende kracht in stelling te brengen. Het enige wat een arts kan doen is je alleen maar helpen om je eigen helende kracht te vinden. Gezondheid kan niet van buitenaf worden opgedrongen, het is jouw energie die tot bloei komt. 

Dit woord ‘zodanigheid’ kan zo diep werken dat fysieke ziekte, mentale ziekte en uiteindelijk spirituele ziekte – dit is een geheime methode – allemaal oplossen. Maar begin bij het lichaam, want dat is de onderste laag. Als dat je lukt, dan kun je hogere niveaus gaan proberen. Als je daar faalt, dan zal het moeilijk voor je zijn om hogerop te gaan.
Er is iets mis in het lichaam: ontspan en accepteer het, en zeg gewoon van binnen – niet alleen in woorden maar voel het diep – dat dit de aard van de dingen is. Een lichaam is een samenstelling, zoveel dingen zijn erin verenigd. Het lichaam wordt geboren, het is vatbaar voor de dood. En het is een mechanisme, en een complexe; er is alle kans dat er iets misgaat. 

Accepteer het en wees niet geïdentificeerd. Wanneer je accepteert, blijf je erboven, blijf je er voorbij. Wanneer je vecht, kom je op hetzelfde niveau. Acceptatie is transcendentie. Wanneer je accepteert, ben je op een heuvel, je laat het lichaam wordt achter. Je zegt: ‘Ja, zo is de natuur. Dingen die geboren worden zullen moeten sterven. En als geboren dingen moeten sterven, zullen ze soms ziek zijn. Niets om je al te veel zorgen over te maken.’ Alsof het niet met jou gebeurt, maar gewoon in de wereld van de dingen.
Dit is het mooie: dat je transcendeert wanneer je niet vecht. Je bent niet meer op hetzelfde niveau. En deze transcendentie wordt een helende kracht. Plotseling begint het lichaam te veranderen. En hetzelfde gebeurt met mentale zorgen, spanningen, angsten, zorgen. Je maakt je zorgen over iets. Wat is de zorg? Je kunt het feit niet accepteren, dat is de zorg. Je zou willen dat het anders gaat dan het gaat. Je maakt je zorgen omdat je ideeën hebt die je aan de natuur wilt opdringen. 

Osho: Hsin Hsin Ming – The Book of Nothing #9

Meer: Zodanigheid, TATHATA