Zie beide tegenstellingen tegelijk

Deze weken staan in het teken van Osho’s commentaar op Hsin Hsin Ming –
het Boek van Niets van de Chan meester Sosan, de derde patriarch van Zen.

Het volgende is het eerste stuk uit hoofdstuk 8.
Voor de vorige afleveringen, zie: Het Boek van Niets.

BESCHOUW BEWEGING ALS STILSTAAND
EN HET STILSTAANDE ALS IN BEWEGING,
EN ZOWEL DE TOESTAND VAN BEWEGING
ALS DE TOESTAND VAN RUST VERDWIJNEN. 

Dit is een van de meest fundamentele dingen. Probeer het zo diep mogelijk te begrijpen.
De mind kan slechts één pool zien en de werkelijkheid bestaat uit twee polen, de twee tegenovergestelde polen samen. De mind kan één uiterste zien; in het ene uiterste zit het andere verborgen, maar de mind kan er niet in doordringen. En tenzij je beide tegenpolen tegelijk ziet, zul je nooit kunnen zien wat is, en wat je ook ziet, zal onwaar zijn omdat het half is.
Onthoud dat de waarheid alleen het geheel kan zijn. Als ze half is, is ze nog gevaarlijker dan de leugen, want een halve waarheid wekt de indruk waar te zijn terwijl ze niet waar is. Je wordt  erdoor misleid. De waarheid kennen is in alles het geheel kennen. 

Je ziet bijvoorbeeld beweging, iets beweegt. Maar is beweging mogelijk zonder iets dat binnenin verborgen is en dat niet beweegt? Beweging is onmogelijk zonder iets onbeweeglijks erin.
Een wiel beweegt, maar het centrum van het wiel blijft onbeweeglijk; het beweegt op dat onbeweeglijke centrum. Als je alleen het wiel ziet, heb je de helft gezien, en de helft is heel gevaarlijk. En als je in je mind van de helft het geheel maakt, dan ben je in de illusoire wereld van de concepten gevallen. 

Je houdt van iemand; je ziet nooit dat in je liefde haat verborgen is. Het is er; het is geen kwestie van of je het leuk vindt of niet. Telkens wanneer je liefhebt, is er haat aanwezig – de tegenpool – want liefde kan niet bestaan zonder haat. Het is geen kwestie van of je het leuk vindt. Het is zo.
Liefde kan niet bestaan zonder haat; je houdt van de persoon en dezelfde persoon haat je. Maar de mind kan er maar één zien. Wanneer de mind liefde ziet, houdt hij op haat te zien; wanneer haat opkomt, wanneer de mind zich vastklampt aan haat, houdt hij op liefde te zien. En als je voorbij de mind wilt gaan, moet je beide tegelijk zien – beide uitersten, beide tegengestelden. 

Het is net als de slinger van een klok. De slinger gaat naar rechts; het enige wat zichtbaar is, is dat de slinger naar rechts gaat, maar er is ook iets onzichtbaars. En dat is dat terwijl de slinger naar rechts beweegt, het momentum toeneemt om naar links te gaan. Dat is niet zo zichtbaar, maar je zult het snel zien.
Als hij eenmaal het uiterste heeft bereikt, begint de slinger naar de tegenovergestelde polariteit te bewegen; hij gaat naar links. En hij gaat in dezelfde mate naar links als naar rechts. Terwijl je naar links beweegt, kun je opnieuw misleid worden. Je zult zien dat hij naar links beweegt, maar diep van binnen is hij al energie aan het verzamelen om naar rechts te bewegen. 

Terwijl je liefhebt verzamel je energie om te haten; terwijl je haat verzamel je energie om lief te hebben. Terwijl je leeft, verzamel je energie om te sterven en wanneer je dood bent, zul je energie verzamelen om herboren te worden.
Als je alleen het leven ziet, zul je missen. Zie de dood overal verborgen in het leven! En als je kunt zien dat de dood zich in het leven verbergt, dan kun je ook het omgekeerde zien: dat in de dood het leven verborgen is. Dan verdwijnen beide polariteiten. Als je ze in hun samenzijn ziet, tegelijkertijd, dan verdwijnt daarmee ook je mind. Waarom? Omdat de mind alleen maar gedeeltelijk kan zijn, hij kan nooit heel zijn. 

Osho: Hsin Hsin Ming – The Book of Nothing #8

Meer: Zie beide tegenstellingen tegelijk