Zen – Deel 1

Voordat we de wereld van Zen binnengaan, moeten we enkele dingen begrijpen over de mind. Eén ding: de mind functioneert door jouw medewerking. Je kunt hem stoppen als je je medewerking intrekt. Zonder je medewerking in te trekken kun je hem niet stoppen. Dus de hele methode van Zen is hoe je de medewerking intrekt. Veel mensen proberen de mind te stoppen zonder de medewerking in te trekken — dan word je gek, dan doe je iets absurds, iets onmogelijks. Aan de ene kant blijf je energie in de mind pompen en aan de andere kant probeer je hem te stoppen. Het is alsof je een auto bestuurt en het gaspedaal blijft intrappen en tegelijkertijd ook op de rem trapt. Je maakt het hele mechanisme kapot; je doet twee tegenstrijdige dingen tegelijk.

Zen is er niet voor om de mind direct te stoppen, maar om op subtiele wijze je medewerking aan de mind te ontzeggen. Naarmate er meer energie aan de mind wordt onttrokken, begint zij uit zichzelf te vallen en komt er een moment waarop de mind eenvoudigweg verdwijnt — omdat jij het bent die haar steunt; jij bent het die haar in stand houdt; jij bent het die er onbewust, voortdurend energie in blijft pompen. Door je verlangens, door je keuzes, door je voorkeur en afkeer blijf je er energie in pompen.

Dus zegt Zen, als je echt wilt dat de mind stopt……. er is geen andere manier voor Zen om de waarheid te leren kennen, tenzij de mind stopt. Want als de mind blijft functioneren, is het een projector. Dan functioneert de werkelijkheid als een scherm en je blijft je mind erop projecteren, je blijft zien wat je wilt zien, je blijft horen wat je wilt horen. Je ziet nooit de werkelijkheid zoals die is, je ziet nooit dat wat is, je bederft de werkelijkheid. De mind is een grote verdorvene.

De mind, de projector, moet gestopt worden. Dan verschijnt de werkelijkheid plotseling zoals ze is, omdat er niets op geprojecteerd wordt. Je zit in een filmhuis, je ziet alleen een wit scherm, en dan begint de projector. Dan verdwijnt het scherm en zie je de film, een groot verhaal dat zich ontvouwt. Je vergeet helemaal het scherm, het wit, de zuiverheid ervan, de maagdelijkheid ervan — alles is vergeten. Je bent verdwaald in een droomwereld. Dan stopt de projector en plotseling besef je dat er niets is geweest. Het scherm was leeg. Het was slechts een spel van schaduwen — je werd misleid, je werd bedrogen. Zen zegt: stop de projector, zet hem uit, en je zult weten wat er is. En weten wat is, is vrijheid; weten wat is, is bevrijd zijn; weten wat is, is verlicht zijn. 

Dus mind is de barrière. En mind is een voortdurende herhaling. Omdat je er nooit naar gekeken hebt, ben je je er niet van bewust. Er gebeurt nooit iets nieuws in de mind; het is altijd het verrotte oude. Er kan nooit iets nieuws gebeuren in de mind omdat het een mechanisme is. Het mechanisme kan alleen maar hetzelfde blijven afspelen – het is als een grammofoonplaat. Kijk ernaar en je zult het mechaniek ervan kunnen zien. 

De waarheid is altijd nieuw en de mind is altijd oud. Daarom ontmoeten mind en waarheid elkaar nooit. De mind is altijd van het verleden, de waarheid is altijd van het heden. Mind is dat wat je al kent; waarheid is dat wat nog gekend moet worden. De mind is het bekende en de waarheid is het onkenbare of onbekende. De mind is slechts een verslag van alles wat is gebeurd. 

Osho: Dang Dang Doko Dang # 1