Werk is zichtbare liefde

Work is Love Made Visible. Translating an Enlightened Vision into Action.
Werk is zichtbaar gemaakte liefde. Een verlichte visie naar actie omzetten. 

De titel ‘Work is Love made Visible’ is veelzeggend. Het gaat hier over een heel andere kwaliteit dan de manier waarop werk meestal verricht wordt. ‘Als je met enige moed in bepaald werk stapt, kan het niet anders dan succes opleveren.’ geeft Osho aan, maar over die gangbare benadering heeft hij het in dit boek dus niet.
Het boek bevat toespraken uit de tijd vlak nadat Osho zijn baan als professor aan de universiteit opgaf. Hij begon toen zijn werk ten behoeve van het vergroten van het menselijk bewustzijn in de wereld. Omdat er voor zijn bijzondere werk mensen nodig zijn die taken gaan verrichten, geeft Osho een aantal talks waarin hij zijn visie op dit werk en op de kwaliteiten die hiervoor nodig zijn, uiteenzet. Op die manier wordt dus een ‘Verlichte visie in actie omgezet’. Work is Love Made Visible, is oorspronkelijk de titel van een boek van Kahlil Gibran.

Deze uitgave is betrekkelijk nieuw, omdat hij pas in 2012 vanuit het Hindi in de Engelse vertaling verschenen is. Veel onderwerpen met betrekking tot het thema werk als ‘macht’, ‘hierarchie’, ‘verantwoordelijkheid’,’menselijke individualiteit’, ‘waardigheid’ en ‘vrijheid’ komen aan de orde. Het maakt het boek interessant voor iedere werkende of degene die gewerkt heeft en actief  gebleven is op een of ander gebied.
Voor betekenisvol werk zijn bepaalde innerlijke kwaliteiten vereist, zet Osho uiteen. Als mensen zich aangetrokken voelen tot dit betekenisvolle werk, dan moeten die innerlijke kwaliteiten er al zijn, want dan alleen kunnen zij ermee aan de slag gaan en anders niet. Hij illustreert deze uitspraak met het voorbeeld van het leiden van een meditatiekamp. 
‘Als we bijvoorbeeld een meditatiekamp leiden met twintig mensen die daar werken, moeten die twintig mensen enige diepte van meditatie hebben; hun transformatie moet duidelijk zijn uit de manier waarop ze zich gedragen. Ze moeten opvallen; anders zal het heel moeilijk zijn om het werk via hen te volbrengen. Dus het moet een speciaal soort werker zijn. Ik heb ook het idee dat er in de toekomst een apart meditatiekamp voor werkers zou moeten zijn, omdat ze het gaan missen, ze kunnen niet volledig van het kamp profiteren – ze hebben het zo druk met hun werk.’

Osho bespreekt de diepgaande persoonlijke problemen die werk met zich meebrengt voor iedereen rond hiërarchie, macht, verantwoordelijkheid en de kunst van het met elkaar omgaan en toont tegelijkertijd een groot respect voor ieders individualiteit, waardigheid en vrijheid. Hij behandelt elke praktische kant van zijn werk, van de gevaren en praktische aspecten van de financiële boekhouding tot het belang van het gebruik van de meest actuele beschikbare media. Dit alles wordt onderbouwd door zijn inzicht dat tenzij de mensheid bereid is om door het vuur van bewustzijn te gaan en het werk op zich een ‘van moment tot moment instrument ‘ voor zelftransformatie laat worden, niemand ooit echt baat zal halen hebben bij werken en geen enkel werk uiteindelijk zal slagen.

Osho schetst zijn blauwdruk voor een nieuwe ‘anarchistische organisatie’ en zegt: ‘Ik ben niet van plan mensen te binden door wetten, regels of principes, omdat ik tegen deze dingen vecht.’ In plaats daarvan is zijn voorstel geworteld in ‘een samenkomen van vrienden ‘, omdat het de basis vormt voor een spirituele revolutie – een totale transformatie voor het individu en voor de hele samenleving. Met nadruk geeft hij aan dat er respect voor het werk en voor de werkers dient te zijn.

‘Er is bijvoorbeeld diep respect in mijn hart voor iedereen, hoe onbelangrijk ze ook mogen zijn. Als een soortgelijk respect er niet is in de harten van de mensen die dit werk doen, zal het een zeer tegenstrijdige zaak worden. Het werk moet natuurlijk gedaan worden, maar dat werk op zichzelf zal niet van veel waarde zijn; het zal niet in overeenstemming zijn met de visie die ik heb. In mijn hart is er hetzelfde respect voor de meest gewone mensen als voor een tirthankara of een bhagwan – een gezegende. Als er geen soortgelijk respect is voor gewone mensen in het hart van degenen die mijn werk willen voortzetten, dan kunnen ze mijn werk niet ver brengen.’

Het boek ‘Work is Love made Visible’ is te bestellen bij Amazon via internet en als e-book.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.