Wat wist Osho ervan?

In de herziene versie van Max Brecher’s lezenswaardige boek is een heel nieuw hoofdstuk toegevoegd dat zich specifiek richt op de riooljournalistiek en het ‘onderzoek’ naar de gebeurtenissen in Rajneeshpuram. Was het wel een onderzoek, of was het een vervolging? In hoeverre was Osho betrokken bij de misdaden die gepleegd werden door Sheela en haar mensen?
‘In een onderzoek ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
Bij een vervolging is het net andersom.’
 
A Passage to America, p. 471.

   Max Brecher

In deze bizarre wereld van verhalen in verhalen vond Brecher voor het eerst een veronderstelling van Rajneesh’s directe betrokkenheid. 
‘Dus in februari en maart 1989 heb ik, de jongen van buiten de staat (Oregon), de meeste van de betrokken plaatselijke spelers in het onderzoek geïnterviewd.
US Attorney Charles Turner, Assistant US Attorney Robert Weaver, gouverneur Vic Atiyeh, Wasco County District Attorney Bernie Smith, en Robert Hamilton, de procureur-generaal belast met de afdeling georganiseerde misdaad van het departement.
Kortom, bijna iedereen die met me wilde praten. 

Ik vroeg hen of er enig geloofwaardig bewijs was voor Rajneesh’s deelname, actief of anderszins, aan de blootgelegde complotten en misdaden. En zo ja, dan zou ik dat graag willen zien. Hun antwoorden verschilden in graden van frustratie en verscheidenheid van ‘daar zou je naar moeten raden’ en ‘KD heeft er een theorie over’. KD, zoals we weten, was Krishna Deva, later David Knapp, de voormalige burgemeester van Rajneeshpuram die zonder ontsnappingsclausule actief was in – en niet alleen maar deelnam aan –  alle zware criminele activiteiten. 

Maar tegen die tijd had hij het licht gezien aan het eind van de tunnel van een levenslange gevangenisstraf, maakte een verzachtende omstandigheden deal met Oregon Attorney General Dave Frohnmayer, en – ‘hee kijk nou eens!’ – plotseling stond hij aan de kant van de engelen. En vanaf dat moment werd alles wat hij zei dat in strikte overeenstemming was met wat verschillende aanklagers wilden horen – dat wil zeggen, hun versies van de waarheid – op wonderbaarlijke wijze niet alleen geloofwaardig, maar ook waar.

Maar zelfs met zijn ‘alles verklappende’ getuigenis – die in de loop der jaren herhaaldelijk en onder voortdurend toezicht werd afgelegd – kwam het hierop neer dat er geen enkel geloofwaardig bewijs was dat Rajneesh in verband bracht met een van de misdaden, laat staan met alle misdaden. Niets dat stand zou houden in een rechtbank onder de loep van goed betaalde, hoog opgeleide en onverbiddelijke advocaten en een rechter, jury en publiek die de volledige waarheid wilden weten, niet zo een die uit de duim van een hele reeks complot-theoretici was gezogen en gefotoshopt. 

Game over? In een onderzoek wel, ja. Bij een vervolging niet. Bij een vervolging is het spel pas voorbij als je eindelijk vindt wat je zoekt. Zelfs als het er niet is.’

A Passage to America, p.471-472.

Max Brecher’s boek is te bestellen via internet: A Passage to America.