Vrouwen moeten alle vrijheid krijgen

Als de vrouw overal ter wereld wordt toegestaan om in vrijheid te groeien naar haar potentieel, dan zullen er veel vrouwen verlicht zijn; vele vrouwelijke mystici, dichters, schilders. En zij zullen niet alleen het vrouwelijke deel van de wereld verbeteren – want de wereld is één – zij zullen de hele wereld verbeteren. Zij zullen mannen ook nieuwe dimensies geven omdat hun manier van kijken anders is. Mannen zien iets op een bepaalde manier; de vrouw kijkt vanuit een ander perspectief. Het leven zal rijker worden.

Het zal voor zowel mannen als vrouwen beter zijn dat aan de vrouw vrijheid en gelijke kansen voor haar individualiteit geboden worden. Dan zal er een gevoel voor humor zijn. En de vrouw kan eleganter lachen dan de man, ze heeft het potentieel daarvoor – maar het is onderdrukt, het wordt veroordeeld, bekritiseerd. Ze heeft zo’n ellendig leven geleefd dat je niet kan hopen dat ze een gevoel voor humor zal tonen.

Het zal niet lang duren voordat er overal ter wereld gelachen wordt. In plaats van gepraat over oorlog, in plaats van politici die toespraken houden over de hele wereld, in plaats van preken van dwaze priesters die niets weten, zal het veel beter zijn dat elke man en elke vrouw de hilarische kant van het leven kan inzien en ervan kan genieten.

Osho, The New Dawn # 31

Ik heb vrouwen en mannen op voet van gelijkheid geaccepteerd. Ik ben voor de emancipatie van de vrouw omdat ik weet dat de man nooit bevrijd zal zijn als de vrouw niet bevrijd is. Hun bevrijding gaat gelijk op omdat zij beide kanten van dezelfde medaille zijn. Natuurlijk zijn er hier veel meer vrouwen gekomen, omdat zij eeuwenlang ontkend zijn, zij werden beledigd, zij werden nooit als gelijkwaardig aan mannen geaccepteerd. Natuurlijk zullen er meer en meer vrouwen komen – en alleen die mannen zullen hier zijn die bereid zijn om vrouwen te accepteren als hun gelijken. Seksisten houden het bij mij niet uit. Het is een familie van gelijkwaardige mensen, met dezelfde waardigheid.

Als vrouwen in het verleden gerespecteerd waren geweest, dan zou de mensheid vandaag de dag niet in zo’n chaos zijn – want vrouwen maken de helft van de mensheid uit. De helft van de mensheid is onwaardig gebleven, ongeschoold, van alle vrijheid beroofd, van alle beweging. We hebben onszelf geblokkeerd, gehandicapt. We hebben de helft van onszelf vernietigd en als we ons ellendig voelen, wie kunnen we dat dan verwijten?

Osho, Socrates Poisoned Again After 25 Centuries # 7