Vóór de oerknal

De Nobelprijs voor natuurkunde is dit jaar naar Roger Penrose gegaan, een 89-jarige Engelsman die de theoretische onderbouwing voor het bestaan van zwarte gaten heeft gegeven. Samen met zijn vriend Steven Hawking heeft hij het populaire boek over kosmologie ‘De aard van ruimte en tijd’ geschreven.
 
   Roger Penrose
 
In een recent artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift beweert hij dat er een vroeger heelal heeft bestaan vóór de oerknal die je vandaag de dag nog kan observeren.
Zwarte gaten lekken energie en vergaan uiteindelijk helemaal, maar in zo’n langzaam tempo dat ons huidige heelal eerder vergaan is. Zwarte gaten van vroegere heelallen zijn nu dus waar te nemen.
De oerknal was dus niet het begin, er bestond al iets vóór de oerknal.

Subhuti, de auteur van ‘Wild Wild Guru’, heeft in 1979 al een vraag over de oerknal aan Osho gesteld. Indertijd stelde een artikel in Time Magazine dat de oerknal wetenschap en godsdienst tot elkaar had gebracht met het idee van een eenmalige, plotselinge scheppingsdaad.

Subhuti: ‘Wat is er mis met dit verhaal?’
Osho: ‘Subhuti, wat je als eerste moet bedenken is dat de godsdienst de laatste driehonderd jaar voortdurend terrein heeft verloren… ‘
Hij legde uit dat de godsdienst eerst heeft geprobeerd om de wetenschap te vernietigen door bijvoorbeeld Galileo te vervolgen toen hij beweerde dat de aarde om de zon draaide in plaats van andersom. Maar nu de wetenschap zo gegroeid is dat ze de objectieve wereld domineert, springt de godsdienst gretig bovenop elke theorie die haar bijgeloof lijkt te ondersteunen – bijvoorbeeld de oerknal en de scheppingsdaad.

Osho gaat verder: ‘Waarom zeg ik dat er geen begin was? Subhuti, het is zo simpel. Ook al geloof je in de oerknal theorie, er moet iets geweest zijn dat tot ontploffing is gekomen. Denk je dat niets ontplofte? Als er iets geweest is, x, y, z -wat dan ook, die onzin interesseert me niet, wat het ook was dat ontplofte- als er iets was vóór die ontploffing dan was die ontploffing niet het begin. Het was misschien wel ‘een begin’, maar het is niet ‘het begin’.
‘Er was altijd iets -of het nou ontplofte om langzaam groeide, in één dag of in zes dagen, of in een enkel ogenblik, dat maakt niet uit. Er moet iets daarvoor geweest zijn, want alleen iets kan uit iets voortkomen. Ook al zeg je dat er niets was, en het uit niets is gekomen, dan is jouw niets nog vol met iets, is het niet werkelijk niets.

Daarom zeg ik dat er nooit een begin is geweest en er nooit een eind zal zijn. Misschien een begin, misschien velen beginnen en misschien vele einden, maar nooit het eerste en nooit het laatste. We zitten altijd in het midden. Het bestaan is geen creatie maar een creativiteit. Het is niet dat het op een dag begint en op een dag eindigt. Het gaat maar door, het is een doorgaand proces.’

Osho: The Book of Wisdom #28

Meer: Osho News.