Volmaakt onvolmaakt

Ik wil dat je steeds weer onthoudt dat ik onvolmaakt ben, dat het hele universum onvolmaakt is, en dat je deze onvolmaaktheid liefhebt, dat je je verheugt in deze onvolmaaktheid, dat is mijn hele boodschap …

Ik wil niet dat je volmaakt bent. Ik wil dat je zo volmaakt mogelijk onvolmaakt bent. Verheug je in je onvolmaaktheden ! Verheug je in je alledaagsheid ! Pas op voor zogenaamde Zijne Heiligheden. Het zijn allemaal Zijne Schijnheiligheden. Als je van zulke grote woorden als Zijne Heiligheid houdt, maak dan een titel als Zijne Zeer Gewoonheid – ZZG, niet ZH!

Ik predik gewoonheid. Ik maak geen aanspraak op wonderen. Ik ben een eenvoudig man. En ik zou willen dat jij ook heel eenvoudig bent, zodat jij je kunt ontdoen van deze twee polariteiten: die van schuld en die van schijnheiligheid. Precies in het midden ligt het gezonde verstand.

Osho, The Goose is Out.