Verdriet geeft diepte, boosheid vitaliteit, seks creativiteit

Als je verdriet accepteert, zal verdriet verdwijnen. Hoe lang kun je verdrietig zijn als je verdriet accepteert? Als je in staat bent om verdriet te accepteren, zul je in staat zijn om het in je wezen te absorberen; het zal je diepte worden.


En hoe lang kun je boos zijn als je boosheid accepteert? Boosheid voedt zich met afwijzing. Als je het accepteert, heb je de energie geabsorbeerd. Boosheid heeft veel energie in zich, vitaliteit, en als die energie geabsorbeerd wordt, word je vitaler. Je leven heeft dan een passie, het is een vlam. Het is geen saai nietszeggend leven, het heeft intelligentie en passie en scherpte.
En als je seks geaccepteerd hebt, verdwijnt op een dag ook de seks. En dat maakt een enorme creativiteit in je los, want seks is het potentieel van creativiteit. En dan word je een schepper. Grote schilderijen kunnen door jou ontstaan, grote poëzie kan ontstaan, grote zonen kunnen geboren worden, of muziek. Alles is dan mogelijk; dan neem je deel aan God.
Seks is de laagste vorm van creativiteit, alleen maar het zaad van creativiteit. Als het zaad eenmaal gebroken is, opgelost is, geabsorbeerd is, wordt je hele wezen creatief. En creatief zijn is gelukzalig zijn, creatief zijn is één zijn met God. Wanneer je een schepper wordt, neem je deel aan God.

En ik zeg niet dat je geen schepper wordt als je niet schildert en poëzie schrijft. Boeddha schilderde niet, schreef geen poëzie, maar zijn hele leven bestond uit creativiteit. Wie hij aanraakte werd getransformeerd. Wie moedig genoeg was om dicht bij hem te komen, werd herboren. Hij creëerde een groot energieveld, een boeddhaveld, en wie dat veld betrad was nooit meer dezelfde. Dat is zijn creativiteit. Hij heeft geen zichtbare poëzie geschreven. Maar de manier waarop hij loopt is poëzie, de manier waarop hij naar mensen kijkt is poëzie. Hij heeft nooit gedanst. Maar als je kijkt, terwijl hij stilletjes onder de bodhi boom zit, gebeurt er een grote dans in hem. Het is een onzichtbare dans; het is subtiel, het is niet grof. Het is niet fysiek, het is een spirituele dans.
Hij staat niet los van het bestaan. Dus hij danst met de bomen in de wind, en hij danst met de sterren, en hij danst met het geheel. Hij is niet meer afgescheiden.

Begrijp je het verschil? Als je seks probeert te laten vallen, verdwijnt alle creativiteit uit je leven. Dat is wat er in dit ongelukkige land is gebeurd. Mensen probeerden seks te laten vallen, mensen probeerden op een of andere manier het celibaat aan zichzelf op te leggen. En ze werden allemaal on-creatief; ze werden allemaal saai, ze raakten intelligentie kwijt. Je kunt om je heen gaan kijken naar Indiase mahatma’s en nergens anders ter wereld zul je zulke saaie en domme mensen zien. Hun hele leven bestaat uit leven op een zeer on-creatieve manier. Ze worden geprezen om on-creatieve dingen.
De ene vast, daar wordt hij om geprezen – niet om een dans. De ander slaapt op een spijkerbed, daar wordt hij om geprezen. Hij heeft niets creatiefs gedaan in de wereld. Hij heeft de wereld niet een beetje mooier gemaakt dan hij haar gevonden heeft. Hij zal de wereld net zo lelijk achterlaten als voorheen, of zelfs nog lelijker. Maar hij wordt geprezen omdat hij op een spijkerbed ligt. Wat is daar het nut van?

Als je seks onderdrukt, verdwijnt de creativiteit. Als je seks accepteert, wordt seks omgezet in creativiteit. Als je woede accepteert, maakt het grote vitaliteit en passie in je los. Je leven wordt een gepassioneerd leven. Het is dan een leven van betrokkenheid, inzet en deelname. Dan ben je niet slechts een toeschouwer, dan zit je midden in de dingen, in de dans van het leven, maak je er deel van uit. Elk moment is van betrokkenheid. Dan ben je geen escapist; dan leef je vreugdevol en totaal. Dan draag je iets bij aan het bestaan.
Dan ben je niet doelloos, dan heb je betekenis. Maar woede moet geaccepteerd worden, dan wordt de energie van woede geabsorbeerd.

Telkens als je iets verwerpt, heb je energie verworpen. Je hebt gezegd: ‘Ik wil deze energie niet absorberen.’ Maar dit is jouw energie. En de afgewezen energie zal je arm houden. Verwerp woede en je hebt de mogelijkheid om vitaal te zijn verworpen. Nu zul je saai zijn. Weiger seks en je hebt de mogelijkheid om creatief te zijn verworpen. Nu gaat er geen poëzie, geen lied, geen dans gebeuren in je leven. Je zult gewoon een wandelende dode zijn. Je leven zal een leeg gebaar zijn, impotent.
Als je verdriet hebt afgewezen, zul je geen diepte hebben. Je zult oppervlakkig blijven. Je lachen zal ook oppervlakkig zijn, omdat het geen diepte heeft; dat kan alleen door verdriet worden bevrijd door acceptatie. Je lach zal slechts aan de oppervlakte liggen.

Dat is wat ik bedoel als ik mensen nep noem die ik zie. Een nep-persoon is iemand die alleen maar doet alsof hij leeft maar niet echt leeft, iemand die bang is voor het leven. En die nepheid komt door afwijzing. Blijf alles afwijzen. Houd een ideaal in je mind dat je een Boeddha moet worden, dat je een Jezus moet worden. Je zult er nooit een worden; integendeel, je zult alle mogelijkheden verliezen om ooit iets te worden.
Vergeet alles over Boeddha’s en Krishna’s en Christussen, dat zijn geen idealen die je moet imiteren. Heb geen idealen, wees een ideaalvernietiger. Dat is rebellie en het is ook religie.

En wanneer er geen idealen zijn die je achtervolgen, die je kwellen, kom je in harmonie met jezelf. En wanneer je niets verwerpt, zijn alle energieën van jou, ben je verrijkt. Dan heb je een enorme energie. En die enorme energie ben jij, die energie is verrukking.
Als je in je eigen bron valt, word je een kenner. En zodra je jezelf kent, heb je alles gekend, want het is hetzelfde. Dat wat in mij is, is in iedereen. Alleen vormen verschillen, huizen verschillen. Het is hetzelfde bewustzijn.
Dat wat in mij zegt ‘ik ben’, zegt hetzelfde in jou: ‘Ik ben.’ Deze ik-ben-heid is één. Het is hetzelfde in de boom, onuitgesproken. Het is hetzelfde in de rots, in diepe slaap. Maar het is hetzelfde ik-ben-heid. En dit te weten is de betekenis kennen van Aham Brahmasmi. Ik ben God.

Meer: Osho, Unio Mystica Vol. 1 #3 deel 2

Image by Muhamad Suhkry Abbas from Pixabay