Verborgen mysterie

Dit boek van Osho, Hidden Mysteries, laat ons stil staan bij het oorspronkelijke, levende religieuze besef van mensen. We komen het nauwelijks nog tegen, maar we kunnen het bij onszelf wakker roepen. Er was een tijd, dat de mensen wel leefden vanuit een spiritueel bewustzijn, dat levend was en dat niet verdroogd en verdord was. Over die tijd heeft Osho het, als hij spreekt over de ‘verborgen mysteries’, een vroege lezingenserie die in 1997 uit het Hindi vertaald is.


Zo onthult hij de verborgen functie van de vorm van, vooral Oosterse, tempels. De vorm van de Oosterse tempels is rond en er zit meestal maar één deur in. Westerlingen vonden een dergelijke bouwstijl tamelijk ongezond. Ventilatie was immers nauwelijks mogelijk. Maar deze vorm getuigt van een diep religieus besef, van het besef, dat het goddelijke er ALTIJD is. Het is overal, maar de mensen zijn niet altijd afgestemd op het goddelijke. En daarom moet dit goddelijke een plaats kunnen vinden.


Er staan dus overal tempels om de god (het goddelijke) te ontvangen en de ronde vorm zorgt ervoor dat er geen energie verloren gaat. Als de devote in de tempel is en mediteert of mantra’s zingt, kaatsen de energie en de klanken door de koepelvorm terug en vallen ze weer op de devote terug. Er is sprake van een cirkel. En als die cirkel er is, komt de energie in balans. Dit gebeurt ook binnenin de devote. Zo komen er nog meer kenmerken van tempels aan de orde waarvan Osho de betekenis vertelt. 


Osho geeft door dit boek in feite nieuw leven aan de de oude wijsheid die verloren ging toen het moderne India haar banden met het verleden verbrak. De religieuze rituelen die nog altijd uitgevoerd worden, zijn vitale sleutels naar kennis uit het verleden: ‘levende tempels’ werden met een akoestiek gebouwd waarover nagedacht was en met een bewustzijn dat ‘klank een ziel heeft’. De heilige pelgrimsplaatsen vormden plekken voor contact, energievelden waar ieder zijn innerlijke zoektocht kon beginnen.

Er worden in ‘Hidden Mysteries’ verder onderwerpen besproken als: astrologie, het derde oog, de transformerende werking van beelden. Ieder die verborgen mysteries ontsluierd wil zien, kan zijn hart ophalen. Het boek is een echte aanrader, voor wie de tijd wil nemen om dieper te gaan dan alleen het zichtbare.