Vegetarisch eten

India wordt altijd geassocieerd met vegetarisme maar de meerderheid van de Indiërs (70%) eet wel vlees. De meeste Indiase consumenten eten echter niet veel vlees in vergelijking met de gemiddelde consument op aarde. Terwijl de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland ongeveer 75 kg is en in de Verenigde Staten ongeveer 100 kilogram bedraagt, is de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in India 5 kilogram per jaar, waarmee India het grootste en minste vlees consumerende land ter wereld is. 

Al duizenden jaren zijn jainas vegetariërs. Je moet dit feit kennen, dat al hun vierentwintig leraren — zij noemen hen tirthankara’s, hun messiassen — uit de krijgerskaste kwamen. Zij waren allemaal vleeseters. Het waren professionele krijgers. Wat gebeurde er met deze mensen? Meditatie veranderde hun hele visie. Niet alleen vielen hun zwaarden uit hun handen, hun strijderschap verdween, maar er deed zich een nieuw fenomeen voor: een enorm gevoel van liefde jegens het bestaan. Ze werden absoluut één met het geheel. Vegetarisme is slechts een klein deel van die grote revolutie.

Hetzelfde gebeurde in het boeddhisme. Boeddha geloofde niet in God, geloofde niet in gebed. Ik wil dat je het begrijpt: op het moment dat God en het gebed worden weggegooid, blijft er niets anders over dan naar binnen te gaan. Boeddha was ook van de krijgerskaste, zoon van een koning, getraind om te doden. Hij was geen vegetariër. Maar toen meditatie in hem begon op te bloeien, kwam als bijproduct het vegetarische idee in hem op: je kunt geen dieren doden om te eten, je kunt geen leven vernietigen. Als alle soorten heerlijk voedsel beschikbaar zijn, wat is dan de noodzaak om levende wezens te doden?

Dit heeft niets te maken met religie. Dit heeft gewoon te maken met je gevoeligheid, je esthetisch begrip. Het jainisme en het boeddhisme zijn de enige godsdiensten zonder God en zonder gebed, en beide werden automatisch vegetarisch. Hetzelfde gebeurt met sannyasins. Het christendom is niet vegetarisch, het mohammedanisme is niet vegetarisch, het jodendom is niet vegetarisch — om de eenvoudige reden dat deze godsdiensten nooit de revolutie zijn tegengekomen die meditatie teweegbrengt. Ze zijn zich nooit bewust geworden van meditatie.
Voor mij is meditatie de enige essentiële religie.

En alles wat erop volgt is deugd, omdat het uit jezelf komt. Je hoeft het niet aan te slepen, je hoeft jezelf er niet voor te disciplineren. Ik heb niets te maken met vegetarisme, maar ik weet dat als je mediteert, je een nieuwe waarneming, een nieuwe gevoeligheid gaat kweken, en dat je geen dieren kunt doden. Heb je één feit opgemerkt? – dat de vegetarische samenlevingen de heerlijkste soorten voedsel hebben. De boeddhisten, de jainas — zij hebben de beste gerechten ter wereld, om de eenvoudige reden dat zij door hun meditaties het vlees-eten moesten laten vallen. Zij gingen zich meer verdiepen in heerlijk voedsel zodat zij het vlees, waarmee zij van jongs af aan waren grootgebracht, niet misten — het was bijna hun tweede natuur geworden.

Er zijn miljoenen mensen die nooit aan vegetarisme hebben gedacht. Vanaf hun kindertijd hebben zij levende dieren gedood. Het is niet anders dan kannibalisme. En sinds Charles Darwin is het absoluut een wetenschappelijk feit dat de mens is voortgekomen, geëvolueerd, uit de dieren — dus je doodt je eigen voorvaderen en eet ze met plezier op. Doe niet zoiets smerigs! De aarde is in staat, de mens is in staat om genoeg vegetarisch voedsel te scheppen — groenten, fruit, nieuwe vruchten die nog nooit eerder hebben bestaan. Gewoon kruisen is nodig, en we kunnen het beste soort voedsel beschikbaar hebben voor iedereen.

Osho, From Death to Deathlessness # 32