Vat werk op als een spel

Econoom Eric Steegers, organisatieadviseur en coach/healer van persoonlijke (levens)processen zegt in het artikel Bezield Zakendoen in de Optimist, dat bewuster zijn en zien wie je bent het mogelijk maakt op een andere manier naar werk en ondernemerschap te kijken. En het meer te gaan zien als een spel vanuit ontspanning, plezier, genieten en lichtheid.

In de koptekst wordt bovendien aangegeven dat steeds meer mensen, vanuit spiritualiteit en bewustwording, ontdekken dat werken niet alles is, met de suggestie dit meer vanuit gevoel, intuïtie en saamhorigheid te doen.

Hieronder een verdere samenvatting van zijn weergave:
Steegers vertelt over bezield zakendoen en de rol van non-dualiteit, van het hoofd naar het hart, het zwaartepunt, en vanuit vertrouwen te werk gaan en stress voorkomen, zonder overigens het hoofd te verliezen.
Non-dualiteit kan helpen met hart en intuïtie centraal. Oftewel alles in één en onze werkelijkheid is bewustzijn. Alles wat we om ons heen zien, onze gedachten, gevoelens en ons lichaam zijn hiervan een uitdrukking.
Bewustzijn kun je ook god, liefde of licht noemen.

Ondernemen en werken gaan meestal over harde cijfers, geld verdienen, marketing en PR en er wordt weinig gesproken over gevoel. Maar ondernemerschap heeft naast de zogenoemde harde kant ook een spirituele, zachtere kant, de kern, de essentie. Die kracht van een onderneming is de kernkwaliteit, belangrijk om te ontdekken, wat nieuwe ontplooiingsmogelijkheden geeft. Belangrijk dat iedere medewerker deze kwaliteit gaat kennen, waardoor iedereen op hetzelfde doel gericht is. Managers, kijkend naar intenties en bedrijfsvoering, zullen moeten stoppen met ‘groter en meer’ ten koste van hun werknemers of het milieu.


Eenmaal bewust, gaat het hart een grotere rol spelen, het opent zich, oude ideeën en overtuigingen komen ter discussie te staan. Wie ben ik? Wat wil ik echt zijn? En ook, met ons bedrijf? Er ontstaat meer ruimte voor de mensen en de bedrijfsprocessen, ervan genieten, meer ontspanning, jezelf zijn, komt centraal te staan. Je overgeven aan het leven en aan werken.
Door bewuster te worden, kan er moeiteloosheid ontstaan waardoor alles gemakkelijker lijkt en liefdevoller. Jezelf zijn, handelen zonder angst en vanuit liefde, een samenspel met het leven, zonder onderscheid, omdat je het leven bent, één ermee, oftewel het universum.”

Osho geeft werken als volgt weer:
Stop je liefde erin, je gehele gewaarzijn. Doe het niet enkel voor geld, doe het ook voor liefde, dan wordt je werk je meditatie, wat dan nooit in conflict is met je leven, want het maakt er deel van uit. Je moet er creatief mee zijn. Werk is een heel lelijk woord, het heeft een bepaalde onderbewuste houding gecreëerd.

In een primitief dorp in India staan de bewoners om 3 of 4 uur op en beginnen dan met zingen, vanuit elke hut, en ook met drumslagen, en iemand begint fluit te spelen. En dan gaan ze allemaal naar de velden om te werken, samen in koor zingend. En dat gaat de hele dag door, het werk verenigd met spel. Aan het eind van de dag komen ze vermoeid terug naar hun dorp, gaan de avond in, dansend, en tenslotte vallen ze onder de bomen in slaap. Hun werk en spel overlappen elkaar.

Vat werk op als een spel en geniet ervan. Soefi’s noemen maar één ding het ware werk en dat is zelf-herinnering, het is jezelf herinneren, het enige werk dat het waard is om te doen.

Zelf heb ik geleefd, niet gewerkt en wat het ook was, ik genoot ervan. Het was geen werk, het was vreugde, spel. Praten naar jullie is geen werk, het is mijn vreugde – het is plezier.

Uit: Osho: Dance your way to God, Beloved of my Heart, Unio Mystica en The Book of the Books.

En over de Zakenman zegt Osho:
De mind van een zakenman is altijd aan het zakendoen, altijd hebzuchtig, altijd denkend aan winst, toekomstgericht, altijd geïnteresseerd in kleine dingen, alledaagse doelen. Als ik zeg: ‘Wees geen zakenman,’ bedoel ik deze psychologie los te laten.

Wees niet hebzuchtig, wees genereus! Wees niet jezelf verrijkend, wees delend. Dat is de ware zelfverloochening. En leef niet toekomstgericht – leef in het moment. In dat geval ben je geen zakenman, maar je kunt wel in het zakendoen zijn.

Alles wat ik je vraag is niet uiterlijke dingen veranderen, maar innerlijke houdingen, benaderingen, visies. In zaken zijn is niet het probleem, maar wees geen zakenman. Denk aan grotere dingen, aan hogere dingen. Denk aan schoonheid, liefde, waarheid. Denk aan meditatie. Dit alles gebeurt enkel als je niet hebzuchtig bent, enkel als je in het moment bent, volkomen in het moment en wanneer je ontspannen bent, geen gespannenheid hebt.

Uit Osho: The Perfect Master.

Een bijdrage van Prem Abhay.