Van persoonlijkheid naar individualiteit

From Personality to Individuality.
Dit boek was lange tijd niet verkrijgbaar, maar is nu weer beschikbaar als audiobook en e-book via www.osho.com. Verder kan het besteld worden als hardcover boek bij Amazon. 
Persoonlijkheid is wat bij ons door de cultuur en maatschappij is aangekweekt; het is niet ons ware zijn, want dat komt tot uiting in onze individualiteit. In dit boek, From Personality to Individuality, is een van de opmerkelijkste dingen dat Osho de capaciteit heeft om populair vaststaande concepten vanuit een compleet ander perspectief te bekijken – hij keert ze binnenste buiten om de echte werking ervan te openbaren en toont het effect dat zulke ‘aangenomen wijsheid’ heeft op mensen en hun levens.


Het boek is rijk voorzien van komische persoonlijke herinneringen wat de tekst erg aangenaam leesbaar maakt. Er komt een veelheid aan thema’s aan bod in het boek die allemaal verwijzen naar de titel, namelijk het je bewust worden van hoe je tot persoonlijkheid gemaakt bent. Vandaar uit kan dan de weg naar ‘individu worden’ ingeslagen worden.
Osho licht hiertoe het gezin door zoals dat in de huidige wereld functioneert en laat zijn kritische geluid ten aanzien van deze institutie horen. Verder heeft hij het over de plaats die mystiek binnen zijn communes inneemt. Hij spreekt over de overeenkomst die er bestaat tussen waanzin en verlichting en over het essentiële verschil tussen deze twee. Osho ventileert zijn mening over Krishnamurti en over de onfeilbaarheid van de paus. Ook geeft hij een intiem en vriendelijk spottend verslag van zijn eigen dagelijkse routine. Deze toespraken maken het duidelijk waarom Osho de aartsvijand werd van de gevestigde godsdiensten en de politieke hiërarchen over de hele wereld.


Als je niet je persoonlijkheid laat varen
kun je niet je individualiteit vinden.

Dit boek is een blauwdruk voor een nieuwe en gelukkiger mensheid. Een waarvan iedere mens het leven viert terwijl hij een is met zijn innerlijk wezen en daardoor met alles wat hem omringt. Osho’s bijzondere vermogen om een radicaal nieuwe visie te verschaffen aan de lezer doet het allemaal heel simpel lijken – je zult jezelf herkend weten in wat je van binnen altijd hebt gevoeld maar nooit eerder tot uitdrukking gebracht hoorde.