Vaders

Zondag 20 juni: vaderdag.

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade.

Mattheüs 6: 9 – 13

Er zijn miljarden vaders, en elke vader is op een bepaalde manier anders:

Biologische vaders
• Baby Daddy – Een biologische vader die de financiële verantwoordelijkheid voor een kind draagt, maar met wie de moeder weinig of geen contact heeft.
• Geboortevader – de biologische vader van een kind die door adoptie of scheiding van de ouders het kind niet opvoedt of niet voor het kind kan zorgen.
• Biologische vader – of gewoon ‘vader’ is de genetische vader van een kind.
• Postume vader – vader overleden voordat kinderen werden geboren (of zelfs verwekt in het geval van kunstmatige inseminatie).
• Vermoedelijke vader – ongehuwde man van wie de wettelijke relatie tot een kind niet is vastgesteld, maar die beweert de biologische vader van een kind te zijn of beweert dat hij dat zou kunnen zijn.
• Spermavader – een anonieme of bekende biologische vader die zijn sperma ter beschikking stelt voor gebruik bij kunstmatige inseminatie of in-vitrofertilisatie om een kind te verwekken bij een derde vrouw. In platte taal ook een uitdrukking voor ‘baby daddy’.
• Verrassingsvader – waarbij de mannen pas jaren later wisten dat er een kind was.
• Tienervader/jeugdige vader – Vader die nog een tiener is.

Niet-biologische vaders (sociale en juridische relatie)
• Adoptievader – de vader die een kind heeft geadopteerd.
• Bedrogen vader – wanneer het kind het product is van de overspelige relatie van de moeder.
• DI Dad – sociale/juridische vader van kinderen die via donorinseminatie tot stand zijn gekomen (waarbij het sperma van een donor is gebruikt om de echtgenoot van de DI Dad zwanger te maken).
• Schoonvader – de vader van iemands echtgenoot.
• Pleegvader – kind wordt opgevoed door een man die niet de biologische of adoptievader is, gewoonlijk als deel van een koppel.
• Vermoedelijke vader – wanneer een vermoeden van vaderschap heeft bepaald dat een man de vader van een kind is, ongeacht of hij al dan niet de biologische vader is.
• Sociale vader – wanneer een man de feitelijke verantwoordelijkheid voor een kind op zich neemt, zoals de zorg voor een kind dat in de steek is gelaten of wees is geworden (het kind staat bekend als een ‘kind van de familie’ in het Engelse recht).
• Stiefvader – een getrouwde niet-biologische vader wanneer het kind uit een vorige relatie komt.

Vaderschap gedefinieerd volgens contactniveau
• Afwezige vader – vader die geen tijd met zijn kind(eren) kan of wil doorbrengen.
• Tweede vader – een niet-ouder wiens contact en steun robuust genoeg is dat er een bijna-ouderlijke band ontstaat (vaak gebruikt voor oudere mannelijke broers en zussen die aanzienlijk helpen bij de opvoeding van een kind, soms voor oudere mannen die voor jongere vrienden zorgden die geen familie hebben).
• Huisvader – het mannelijke equivalent van een huisvrouw met kind, waarbij zijn echtgenoot kostwinner is.
• Weekend-/vakantievader – waarbij kind(eren) alleen in het weekend, op feestdagen, etc. bij vader verblijven.
• Heilige Vader – God en de paus als vaderfiguren.

‘Jouw God is niets anders dan een geprojecteerde vader. Het is een vader fixatie. Je kunt niet leven zonder het idee van een vader. Misschien is je echte vader dood en kun je jezelf niet voorstellen zonder vader. Je hebt een denkbeeldige vader in de hemel nodig die op je past, die voor je zorgt. En, zeker, de gewone vader zal op een dag sterven, dus heb je een hemelse vader nodig die eeuwig is, die nooit zal sterven, zodat hij je veiligheid en zekerheid wordt.’
Osho, Ah This #5

Een bijdrage van Antar Marc.